ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัส 3
ชื่อกลุ่มเขต
50310000 สำนักงานเขตบางซื่อ 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50320000 สำนักงานเขตราชเทวี 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50330000 สำนักงานเขตคลองเตย 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50340000 สำนักงานเขตประเวศ 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50350000 สำนักงานเขตบางพลัด 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50360000 สำนักงานเขตจอมทอง 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50370000 สำนักงานเขตดินแดง 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50380000 สำนักงานเขตสวนหลวง 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50390000 สำนักงานเขตวัฒนา 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50400000 สำนักงานเขตบางแค 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50410000 สำนักงานเขตหลักสี่ 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50420000 สำนักงานเขตสายไหม 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50430000 สำนักงานเขตคันนายาว 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50440000 สำนักงานเขตสะพานสูง 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50450000 สำนักงานเขตวังทองหลาง 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50460000 สำนักงานเขตคลองสามวา 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50470000 สำนักงานเขตบางนา 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50480000 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50490000 สำนักงานเขตทุ่งครุ 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50500000 สำนักงานเขตบางบอน 06 กลุ่มกรุงธนใต้