ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัส 3
ชื่อกลุ่มเขต
50110000 สำนักงานเขตบางกะปิ 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50120000 สำนักงานเขตบางเขน 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50130000 สำนักงานเขตมีนบุรี 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50140000 สำนักงานเขตลาดกระบัง 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50150000 สำนักงานเขตหนองจอก 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50160000 สำนักงานเขตธนบุรี 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50170000 สำนักงานเขตคลองสาน 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50180000 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50190000 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50200000 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50210000 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50220000 สำนักงานเขตหนองแขม 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50230000 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50240000 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50250000 สำนักงานเขตดอนเมือง 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50260000 สำนักงานเขตจตุจักร 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50270000 สำนักงานเขตลาดพร้าว 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50280000 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50290000 สำนักงานเขตสาทร 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50300000 สำนักงานเขตบางคอแหลม 02 กลุ่มกรุงเทพใต้