รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัส 3
ชื่อกลุ่มเขต
00000000 กรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
01000000 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
02000000 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
03000000 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
04000000 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
04010000 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04020000 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04060000 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04070000 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04080000 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04090000 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04110000 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04150000 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04160000 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
07000000 สำนักการแพทย์ 00 กรุงเทพมหานคร
08000000 สำนักอนามัย 00 กรุงเทพมหานคร
09000000 สำนักการศึกษา 00 กรุงเทพมหานคร
10000000 สํานักการโยธา 00 กรุงเทพมหานคร
11000000 สํานักการระบายน้ำ 00 กรุงเทพมหานคร
14000000 สํานักการคลัง 00 กรุงเทพมหานคร
15000000 สํานักเทศกิจ 00 กรุงเทพมหานคร
17000000 สํานักการจราจรและขนส่ง 00 กรุงเทพมหานคร
18000000 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 00 กรุงเทพมหานคร
19000000 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00 กรุงเทพมหานคร
20000000 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
21000000 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 00 กรุงเทพมหานคร
22000000 สํานักสิ่งแวดล้อม 00 กรุงเทพมหานคร
23000000 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 00 กรุงเทพมหานคร
24000000 สํานักพัฒนาสังคม 00 กรุงเทพมหานคร
25000000 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
50010000 สำนักงานเขตพระนคร 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50020000 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50030000 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50040000 สำนักงานเขตบางรัก 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50050000 สำนักงานเขตปทุมวัน 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50060000 สำนักงานเขตยานนาวา 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50070000 สำนักงานเขตดุสิต 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50080000 สำนักงานเขตพญาไท 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50090000 สำนักงานเขตห้วยขวาง 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50100000 สำนักงานเขตพระโขนง 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50110000 สำนักงานเขตบางกะปิ 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50120000 สำนักงานเขตบางเขน 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50130000 สำนักงานเขตมีนบุรี 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50140000 สำนักงานเขตลาดกระบัง 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50150000 สำนักงานเขตหนองจอก 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50160000 สำนักงานเขตธนบุรี 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50170000 สำนักงานเขตคลองสาน 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50180000 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50190000 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50200000 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50210000 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50220000 สำนักงานเขตหนองแขม 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50230000 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50240000 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50250000 สำนักงานเขตดอนเมือง 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50260000 สำนักงานเขตจตุจักร 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50270000 สำนักงานเขตลาดพร้าว 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50280000 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50290000 สำนักงานเขตสาทร 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50300000 สำนักงานเขตบางคอแหลม 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50310000 สำนักงานเขตบางซื่อ 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50320000 สำนักงานเขตราชเทวี 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50330000 สำนักงานเขตคลองเตย 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50340000 สำนักงานเขตประเวศ 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50350000 สำนักงานเขตบางพลัด 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50360000 สำนักงานเขตจอมทอง 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50370000 สำนักงานเขตดินแดง 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50380000 สำนักงานเขตสวนหลวง 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50390000 สำนักงานเขตวัฒนา 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50400000 สำนักงานเขตบางแค 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50410000 สำนักงานเขตหลักสี่ 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50420000 สำนักงานเขตสายไหม 03 กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50430000 สำนักงานเขตคันนายาว 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50440000 สำนักงานเขตสะพานสูง 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50450000 สำนักงานเขตวังทองหลาง 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50460000 สำนักงานเขตคลองสามวา 04 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50470000 สำนักงานเขตบางนา 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50480000 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 05 กลุ่มกรุงธนเหนือ
50490000 สำนักงานเขตทุ่งครุ 06 กลุ่มกรุงธนใต้
50500000 สำนักงานเขตบางบอน 06 กลุ่มกรุงธนใต้