DEPART_IDDEPARTMENTZONE_IDZONE_NAME
00000000กรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
01000000สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
02000000สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
03000000สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
04000000สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
04010000** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04020000** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04060000** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04070000** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04080000** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04090000** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04110000** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04150000** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04160000** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร00สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
07000000สำนักการแพทย์00กรุงเทพมหานคร
08000000สำนักอนามัย00กรุงเทพมหานคร
09000000สำนักการศึกษา00กรุงเทพมหานคร
10000000สํานักการโยธา00กรุงเทพมหานคร
11000000สํานักการระบายน้ำ00กรุงเทพมหานคร
14000000สํานักการคลัง00กรุงเทพมหานคร
15000000สํานักเทศกิจ00กรุงเทพมหานคร
17000000สํานักการจราจรและขนส่ง00กรุงเทพมหานคร
18000000สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง00กรุงเทพมหานคร
19000000สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย00กรุงเทพมหานคร
20000000สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
21000000สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล00กรุงเทพมหานคร
22000000สํานักสิ่งแวดล้อม00กรุงเทพมหานคร
23000000สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว00กรุงเทพมหานคร
24000000สํานักพัฒนาสังคม00กรุงเทพมหานคร
25000000มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร00กรุงเทพมหานคร
50010000สำนักงานเขตพระนคร01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50020000สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50030000สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50040000สำนักงานเขตบางรัก02กลุ่มกรุงเทพใต้
50050000สำนักงานเขตปทุมวัน02กลุ่มกรุงเทพใต้
50060000สำนักงานเขตยานนาวา02กลุ่มกรุงเทพใต้
50070000สำนักงานเขตดุสิต01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50080000สำนักงานเขตพญาไท01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50090000สำนักงานเขตห้วยขวาง01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50100000สำนักงานเขตพระโขนง02กลุ่มกรุงเทพใต้
50110000สำนักงานเขตบางกะปิ04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50120000สำนักงานเขตบางเขน03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50130000สำนักงานเขตมีนบุรี04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50140000สำนักงานเขตลาดกระบัง04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50150000สำนักงานเขตหนองจอก04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50160000สำนักงานเขตธนบุรี05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50170000สำนักงานเขตคลองสาน05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50180000สำนักงานเขตบางกอกใหญ่05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50190000สำนักงานเขตบางกอกน้อย05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50200000สำนักงานเขตตลิ่งชัน05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50210000สำนักงานเขตภาษีเจริญ06กลุ่มกรุงธนใต้
50220000สำนักงานเขตหนองแขม06กลุ่มกรุงธนใต้
50230000สำนักงานเขตบางขุนเทียน06กลุ่มกรุงธนใต้
50240000สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ06กลุ่มกรุงธนใต้
50250000สำนักงานเขตดอนเมือง03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50260000สำนักงานเขตจตุจักร03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50270000สำนักงานเขตลาดพร้าว03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50280000สำนักงานเขตบึงกุ่ม04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50290000สำนักงานเขตสาทร02กลุ่มกรุงเทพใต้
50300000สำนักงานเขตบางคอแหลม02กลุ่มกรุงเทพใต้
50310000สำนักงานเขตบางซื่อ03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50320000สำนักงานเขตราชเทวี01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50330000สำนักงานเขตคลองเตย02กลุ่มกรุงเทพใต้
50340000สำนักงานเขตประเวศ04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50350000สำนักงานเขตบางพลัด05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50360000สำนักงานเขตจอมทอง05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50370000สำนักงานเขตดินแดง01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50380000สำนักงานเขตสวนหลวง02กลุ่มกรุงเทพใต้
50390000สำนักงานเขตวัฒนา02กลุ่มกรุงเทพใต้
50400000สำนักงานเขตบางแค06กลุ่มกรุงธนใต้
50410000สำนักงานเขตหลักสี่03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50420000สำนักงานเขตสายไหม03กลุ่มกรุงเทพเหนือ
50430000สำนักงานเขตคันนายาว04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50440000สำนักงานเขตสะพานสูง04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50450000สำนักงานเขตวังทองหลาง01กลุ่มกรุงเทพกลาง
50460000สำนักงานเขตคลองสามวา04กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
50470000สำนักงานเขตบางนา02กลุ่มกรุงเทพใต้
50480000สำนักงานเขตทวีวัฒนา05กลุ่มกรุงธนเหนือ
50490000สำนักงานเขตทุ่งครุ06กลุ่มกรุงธนใต้
50500000สำนักงานเขตบางบอน06กลุ่มกรุงธนใต้