DEPART_IDDEPARTMENTZONE_IDZONE_NAME
="00000000"กรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="01000000"สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="02000000"สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="03000000"สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="04000000"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="04010000"** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04020000"** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04060000"** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04070000"** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04080000"** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04090000"** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04110000"** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04150000"** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="04160000"** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร="00"สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
="07000000"สำนักการแพทย์="00"กรุงเทพมหานคร
="08000000"สำนักอนามัย="00"กรุงเทพมหานคร
="09000000"สำนักการศึกษา="00"กรุงเทพมหานคร
="10000000"สํานักการโยธา="00"กรุงเทพมหานคร
="11000000"สํานักการระบายน้ำ="00"กรุงเทพมหานคร
="14000000"สํานักการคลัง="00"กรุงเทพมหานคร
="15000000"สํานักเทศกิจ="00"กรุงเทพมหานคร
="17000000"สํานักการจราจรและขนส่ง="00"กรุงเทพมหานคร
="18000000"สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง="00"กรุงเทพมหานคร
="19000000"สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย="00"กรุงเทพมหานคร
="20000000"สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="21000000"สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล="00"กรุงเทพมหานคร
="22000000"สํานักสิ่งแวดล้อม="00"กรุงเทพมหานคร
="23000000"สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว="00"กรุงเทพมหานคร
="24000000"สํานักพัฒนาสังคม="00"กรุงเทพมหานคร
="25000000"มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร="00"กรุงเทพมหานคร
="50010000"สำนักงานเขตพระนคร="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50020000"สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50030000"สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50040000"สำนักงานเขตบางรัก="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50050000"สำนักงานเขตปทุมวัน="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50060000"สำนักงานเขตยานนาวา="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50070000"สำนักงานเขตดุสิต="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50080000"สำนักงานเขตพญาไท="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50090000"สำนักงานเขตห้วยขวาง="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50100000"สำนักงานเขตพระโขนง="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50110000"สำนักงานเขตบางกะปิ="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50120000"สำนักงานเขตบางเขน="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50130000"สำนักงานเขตมีนบุรี="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50140000"สำนักงานเขตลาดกระบัง="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50150000"สำนักงานเขตหนองจอก="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50160000"สำนักงานเขตธนบุรี="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50170000"สำนักงานเขตคลองสาน="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50180000"สำนักงานเขตบางกอกใหญ่="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50190000"สำนักงานเขตบางกอกน้อย="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50200000"สำนักงานเขตตลิ่งชัน="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50210000"สำนักงานเขตภาษีเจริญ="06"กลุ่มกรุงธนใต้
="50220000"สำนักงานเขตหนองแขม="06"กลุ่มกรุงธนใต้
="50230000"สำนักงานเขตบางขุนเทียน="06"กลุ่มกรุงธนใต้
="50240000"สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ="06"กลุ่มกรุงธนใต้
="50250000"สำนักงานเขตดอนเมือง="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50260000"สำนักงานเขตจตุจักร="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50270000"สำนักงานเขตลาดพร้าว="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50280000"สำนักงานเขตบึงกุ่ม="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50290000"สำนักงานเขตสาทร="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50300000"สำนักงานเขตบางคอแหลม="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50310000"สำนักงานเขตบางซื่อ="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50320000"สำนักงานเขตราชเทวี="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50330000"สำนักงานเขตคลองเตย="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50340000"สำนักงานเขตประเวศ="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50350000"สำนักงานเขตบางพลัด="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50360000"สำนักงานเขตจอมทอง="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50370000"สำนักงานเขตดินแดง="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50380000"สำนักงานเขตสวนหลวง="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50390000"สำนักงานเขตวัฒนา="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50400000"สำนักงานเขตบางแค="06"กลุ่มกรุงธนใต้
="50410000"สำนักงานเขตหลักสี่="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50420000"สำนักงานเขตสายไหม="03"กลุ่มกรุงเทพเหนือ
="50430000"สำนักงานเขตคันนายาว="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50440000"สำนักงานเขตสะพานสูง="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50450000"สำนักงานเขตวังทองหลาง="01"กลุ่มกรุงเทพกลาง
="50460000"สำนักงานเขตคลองสามวา="04"กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
="50470000"สำนักงานเขตบางนา="02"กลุ่มกรุงเทพใต้
="50480000"สำนักงานเขตทวีวัฒนา="05"กลุ่มกรุงธนเหนือ
="50490000"สำนักงานเขตทุ่งครุ="06"กลุ่มกรุงธนใต้
="50500000"สำนักงานเขตบางบอน="06"กลุ่มกรุงธนใต้