โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการของกรุงเทพมหานคร : 98

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนา ได้แก่ ระบบปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคล และระบบบริหารผลงานและค่าตอบแทน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนระบบที่ได้ดำเนินการพัฒนา อย่างน้อย 1 ระบบ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ 2. ขอบเขตดำเนินการ (TOR) 3. สัญญาจ้างฯ 4. เอกสารส่งมอบงาน 5. ใบตรวจรับพัสดุ 6. รายงานการตรวจรับงาน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020200-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0522 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการของกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 01 จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป - Sep63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

iddep_namem2m1d2d1k5k4k3o3adddateupdatedate
1สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1662220008212020-09-112020-09-11
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0012001102020-09-112020-09-11
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร001200602020-09-112020-09-11
4สำนักงาน ก.ก.1238002802020-09-112020-09-11
5สำนักการคลัง1218002822020-09-112020-09-11
6สำนักการจราจรและขนส่ง1227002072020-09-112020-09-11
7สำนักการแพทย์13111213737042020-09-112020-09-11
8สำนักการโยธา145150058422020-09-112020-09-11
9สำนักการระบายน้ำ133110029492020-09-112020-09-11
10สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1239001922020-09-112020-09-11
11สำนักการศึกษา12310002802020-09-112020-09-11
12สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1217001802020-09-112020-09-11
13สำนักเทศกิจ1216001612020-09-112020-09-11
14สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12290054392020-09-112020-09-11
15สำนักพัฒนาสังคม1235002202020-09-112020-09-11
16สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13010002202020-09-112020-09-11
17สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1229002242020-09-112020-09-11
18สำนักสิ่งแวดล้อม1218003492020-09-112020-09-11
19สำนักอนามัย1353802125202020-09-112020-09-11
20สำนักงานเขตคลองเตย001200902020-09-112020-09-11
21สำนักงานเขตคลองสาน001200902020-09-112020-09-11
22สำนักงานเขตคลองสามวา0012001002020-09-112020-09-11
23สำนักงานเขตคันนายาว0012001002020-09-112020-09-11
24สำนักงานเขตจตุจักร001200902020-09-112020-09-11
25สำนักงานเขตจอมทอง0012001002020-09-112020-09-11
26สำนักงานเขตดอนเมือง001200902020-09-112020-09-11
27สำนักงานเขตดินแดง001200902020-09-112020-09-11
28สำนักงานเขตดุสิต001200902020-09-112020-09-11
29สำนักงานเขตตลิ่งชัน001200802020-09-112020-09-11
30สำนักงานเขตทวีวัฒนา0012001002020-09-112020-09-11
31สำนักงานเขตทุ่งครุ001200802020-09-112020-09-11
32สำนักงานเขตธนบุรี0012001002020-09-112020-09-11
33สำนักงานเขตบางกอกน้อย0012001002020-09-112020-09-11
34สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0012001002020-09-112020-09-11
35สำนักงานเขตบางกะปิ0012001002020-09-112020-09-11
36สำนักงานเขตบางขุนเทียน001200902020-09-112020-09-11
37สำนักงานเขตบางเขน0012001002020-09-112020-09-11
38สำนักงานเขตบางคอแหลม001200902020-09-112020-09-11
39สำนักงานเขตบางแค001200802020-09-112020-09-11
40สำนักงานเขตบางซื่อ001200902020-09-112020-09-11
41สำนักงานเขตบางนา001200702020-09-112020-09-11
42สำนักงานเขตบางบอน001200902020-09-112020-09-11
43สำนักงานเขตบางพลัด001200802020-09-112020-09-11
44สำนักงานเขตบางรัก0012001002020-09-112020-09-11
45สำนักงานเขตบึงกุ่ม0012001002020-09-112020-09-11
46สำนักงานเขตปทุมวัน0012001002020-09-112020-09-11
47สำนักงานเขตประเวศ0012001002020-09-112020-09-11
48สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย001200802020-09-112020-09-11
49สำนักงานเขตพญาไท001200802020-09-112020-09-11
50สำนักงานเขตพระโขนง001200902020-09-112020-09-11
51สำนักงานเขตพระนคร001200902020-09-112020-09-11
52สำนักงานเขตภาษีเจริญ0012001002020-09-112020-09-11
53สำนักงานเขตมีนบุรี001200902020-09-112020-09-11
54สำนักงานเขตยานนาวา0012001002020-09-112020-09-11
55สำนักงานเขตราชเทวี001200902020-09-112020-09-11
56สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ001200802020-09-112020-09-11
57สำนักงานเขตลาดกระบัง0012001002020-09-112020-09-11
58สำนักงานเขตลาดพร้าว001200902020-09-112020-09-11
59สำนักงานเขตวังทองหลาง0012001002020-09-112020-09-11
60สำนักงานเขตวัฒนา0012001002020-09-112020-09-11
61สำนักงานเขตสวนหลวง001200702020-09-112020-09-11
62สำนักงานเขตสะพานสูง0012001002020-09-112020-09-11
63สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0012001002020-09-112020-09-11
64สำนักงานเขตสาทร0012001002020-09-112020-09-11
65สำนักงานเขตสายไหม001200902020-09-112020-09-11
66สำนักงานเขตหนองแขม0012001102020-09-112020-09-11
67สำนักงานเขตหนองจอก0012001102020-09-112020-09-11
68สำนักงานเขตหลักสี่001200902020-09-112020-09-11
69สำนักงานเขตห้วยขวาง001200802020-09-112020-09-11ตาราง : 01 จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป - jul63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

iddep_namem2m1d2d1k5k4k3o3adddateupdatedate
1สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1762213008812020-07-102020-07-10
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0011001202020-07-102020-07-10
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร001200602020-07-102020-07-10
4สำนักงาน ก.ก.1236003002020-07-102020-07-10
5สำนักการคลัง1215003022020-07-102020-07-10
6สำนักการจราจรและขนส่ง1225002172020-07-102020-07-10
7สำนักการแพทย์13111013636742020-07-102020-07-10
8สำนักการโยธา145120063422020-07-102020-07-10
9สำนักการระบายน้ำ13380032492020-07-102020-07-10
10สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1227002222020-07-102020-07-10
11สำนักการศึกษา1339002902020-07-102020-07-10
12สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1215001902020-07-102020-07-10
13สำนักเทศกิจ1214001712020-07-102020-07-10
14สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12290054392020-07-102020-07-10
15สำนักพัฒนาสังคม1235002202020-07-102020-07-10
16สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1309002302020-07-102020-07-10
17สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1229002142020-07-102020-07-10
18สำนักสิ่งแวดล้อม1217003592020-07-102020-07-10
19สำนักอนามัย1352701925802020-07-102020-07-10
20สำนักงานเขตคลองเตย001200902020-07-102020-07-10
21สำนักงานเขตคลองสาน001200902020-07-102020-07-10
22สำนักงานเขตคลองสามวา0011001002020-07-102020-07-10
23สำนักงานเขตคันนายาว0011001002020-07-102020-07-10
24สำนักงานเขตจตุจักร0012001002020-07-102020-07-10
25สำนักงานเขตจอมทอง0012001002020-07-102020-07-10
26สำนักงานเขตดอนเมือง0012001002020-07-102020-07-10
27สำนักงานเขตดินแดง0012001002020-07-102020-07-10
28สำนักงานเขตดุสิต0012001002020-07-102020-07-10
29สำนักงานเขตตลิ่งชัน001200902020-07-102020-07-10
30สำนักงานเขตทวีวัฒนา0012001002020-07-102020-07-10
31สำนักงานเขตทุ่งครุ001100902020-07-102020-07-10
32สำนักงานเขตธนบุรี001200902020-07-102020-07-10
33สำนักงานเขตบางกอกน้อย0012001002020-07-102020-07-10
34สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0012001002020-07-102020-07-10
35สำนักงานเขตบางกะปิ0012001002020-07-102020-07-10
36สำนักงานเขตบางขุนเทียน0011001002020-07-102020-07-10
37สำนักงานเขตบางเขน0012001002020-07-102020-07-10
38สำนักงานเขตบางคอแหลม0011001002020-07-102020-07-10
39สำนักงานเขตบางแค0012001002020-07-102020-07-10
40สำนักงานเขตบางซื่อ001200902020-07-102020-07-10
41สำนักงานเขตบางนา001200802020-07-102020-07-10
42สำนักงานเขตบางบอน0012001002020-07-102020-07-10
43สำนักงานเขตบางพลัด001100902020-07-102020-07-10
44สำนักงานเขตบางรัก0012001002020-07-102020-07-10
45สำนักงานเขตบึงกุ่ม0011001002020-07-102020-07-10
46สำนักงานเขตปทุมวัน0012001002020-07-102020-07-10
47สำนักงานเขตประเวศ0011001002020-07-102020-07-10
48สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย001000902020-07-102020-07-10
49สำนักงานเขตพญาไท001200902020-07-102020-07-10
50สำนักงานเขตพระโขนง001200902020-07-102020-07-10
51สำนักงานเขตพระนคร0012001002020-07-102020-07-10
52สำนักงานเขตภาษีเจริญ0012001002020-07-102020-07-10
53สำนักงานเขตมีนบุรี001100902020-07-102020-07-10
54สำนักงานเขตยานนาวา0011001002020-07-102020-07-10
55สำนักงานเขตราชเทวี0011001002020-07-102020-07-10
56สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0012001002020-07-102020-07-10
57สำนักงานเขตลาดกระบัง001200902020-07-102020-07-10
58สำนักงานเขตลาดพร้าว0012001002020-07-102020-07-10
59สำนักงานเขตวังทองหลาง0012001002020-07-102020-07-10
60สำนักงานเขตวัฒนา0012001002020-07-102020-07-10
61สำนักงานเขตสวนหลวง001200802020-07-102020-07-10
62สำนักงานเขตสะพานสูง0011001002020-07-102020-07-10
63สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0011001002020-07-102020-07-10
64สำนักงานเขตสาทร0012001002020-07-102020-07-10
65สำนักงานเขตสายไหม0011001002020-07-102020-07-10
66สำนักงานเขตหนองแขม0011001102020-07-102020-07-10
67สำนักงานเขตหนองจอก0012001102020-07-102020-07-10
68สำนักงานเขตหลักสี่001200902020-07-102020-07-10
69สำนักงานเขตห้วยขวาง001100902020-07-102020-07-10ตาราง : 01 จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป - Aug63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

iddep_namem2m1d2d1k5k4k3o3adddateupdatedate
1สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1662220008212020-08-072020-08-07
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0012001102020-08-072020-08-07
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร001200602020-08-072020-08-07
4สำนักงาน ก.ก.1238002802020-08-072020-08-07
5สำนักการคลัง1218002822020-08-072020-08-07
6สำนักการจราจรและขนส่ง1227002072020-08-072020-08-07
7สำนักการแพทย์13111213636942020-08-072020-08-07
8สำนักการโยธา145150058422020-08-072020-08-07
9สำนักการระบายน้ำ133110029492020-08-072020-08-07
10สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1239001922020-08-072020-08-07
11สำนักการศึกษา12310002802020-08-072020-08-07
12สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1217001802020-08-072020-08-07
13สำนักเทศกิจ1216001612020-08-072020-08-07
14สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12290054392020-08-072020-08-07
15สำนักพัฒนาสังคม1235002202020-08-072020-08-07
16สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13010002202020-08-072020-08-07
17สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1229002142020-08-072020-08-07
18สำนักสิ่งแวดล้อม1218003492020-08-072020-08-07
19สำนักอนามัย1353802124802020-08-072020-08-07
20สำนักงานเขตคลองเตย001200902020-08-072020-08-07
21สำนักงานเขตคลองสาน001200902020-08-072020-08-07
22สำนักงานเขตคลองสามวา0012001002020-08-072020-08-07
23สำนักงานเขตคันนายาว0012001002020-08-072020-08-07
24สำนักงานเขตจตุจักร001200902020-08-072020-08-07
25สำนักงานเขตจอมทอง0012001002020-08-072020-08-07
26สำนักงานเขตดอนเมือง001200902020-08-072020-08-07
27สำนักงานเขตดินแดง001200902020-08-072020-08-07
28สำนักงานเขตดุสิต0012001002020-08-072020-08-07
29สำนักงานเขตตลิ่งชัน001200802020-08-072020-08-07
30สำนักงานเขตทวีวัฒนา0012001002020-08-072020-08-07
31สำนักงานเขตทุ่งครุ001200802020-08-072020-08-07
32สำนักงานเขตธนบุรี0012001002020-08-072020-08-07
33สำนักงานเขตบางกอกน้อย0012001002020-08-072020-08-07
34สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0012001002020-08-072020-08-07
35สำนักงานเขตบางกะปิ0012001002020-08-072020-08-07
36สำนักงานเขตบางขุนเทียน001200902020-08-072020-08-07
37สำนักงานเขตบางเขน0012001002020-08-072020-08-07
38สำนักงานเขตบางคอแหลม001200902020-08-072020-08-07
39สำนักงานเขตบางแค001200802020-08-072020-08-07
40สำนักงานเขตบางซื่อ001200902020-08-072020-08-07
41สำนักงานเขตบางนา001200702020-08-072020-08-07
42สำนักงานเขตบางบอน001200902020-08-072020-08-07
43สำนักงานเขตบางพลัด001200802020-08-072020-08-07
44สำนักงานเขตบางรัก0012001002020-08-072020-08-07
45สำนักงานเขตบึงกุ่ม0012001002020-08-072020-08-07
46สำนักงานเขตปทุมวัน0012001002020-08-072020-08-07
47สำนักงานเขตประเวศ0012001002020-08-072020-08-07
48สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย001200802020-08-072020-08-07
49สำนักงานเขตพญาไท001200802020-08-072020-08-07
50สำนักงานเขตพระโขนง001200902020-08-072020-08-07
51สำนักงานเขตพระนคร001200902020-08-072020-08-07
52สำนักงานเขตภาษีเจริญ0012001002020-08-072020-08-07
53สำนักงานเขตมีนบุรี001200902020-08-072020-08-07
54สำนักงานเขตยานนาวา0012001002020-08-072020-08-07
55สำนักงานเขตราชเทวี001200902020-08-072020-08-07
56สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ001200802020-08-072020-08-07
57สำนักงานเขตลาดกระบัง0012001002020-08-072020-08-07
58สำนักงานเขตลาดพร้าว001200902020-08-072020-08-07
59สำนักงานเขตวังทองหลาง0012001002020-08-072020-08-07
60สำนักงานเขตวัฒนา0012001002020-08-072020-08-07
61สำนักงานเขตสวนหลวง001200702020-08-072020-08-07
62สำนักงานเขตสะพานสูง0012001002020-08-072020-08-07
63สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0012001002020-08-072020-08-07
64สำนักงานเขตสาทร0012001002020-08-072020-08-07
65สำนักงานเขตสายไหม001200902020-08-072020-08-07
66สำนักงานเขตหนองแขม0012001102020-08-072020-08-07
67สำนักงานเขตหนองจอก0012001102020-08-072020-08-07
68สำนักงานเขตหลักสี่001200902020-08-072020-08-07
69สำนักงานเขตห้วยขวาง001200802020-08-072020-08-07ตาราง : 01 จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

iddep_namem2m1d2d1k5k4k3o3adddateupdatedate
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร001200602020-05-292020-05-29
17สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1229002142020-05-292020-05-29
21สำนักงานเขตคลองสาน0012001002020-05-292020-05-29
24สำนักงานเขตจตุจักร0012001002020-05-292020-05-29
25สำนักงานเขตจอมทอง0012001002020-05-292020-05-29
26สำนักงานเขตดอนเมือง0012001002020-05-292020-05-29
27สำนักงานเขตดินแดง0012001002020-05-292020-05-29
28สำนักงานเขตดุสิต0012001002020-05-292020-05-29
30สำนักงานเขตทวีวัฒนา0012001002020-05-292020-05-29
33สำนักงานเขตบางกอกน้อย0012001002020-05-292020-05-29
34สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0012001002020-05-292020-05-29
35สำนักงานเขตบางกะปิ0012001002020-05-292020-05-29
39สำนักงานเขตบางแค0012001002020-05-292020-05-29
40สำนักงานเขตบางซื่อ0012001002020-05-292020-05-29
42สำนักงานเขตบางบอน0012001002020-05-292020-05-29
51สำนักงานเขตพระนคร0012001002020-05-292020-05-29
52สำนักงานเขตภาษีเจริญ0012001002020-05-292020-05-29
56สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ0012001002020-05-292020-05-29
58สำนักงานเขตลาดพร้าว0012001002020-05-292020-05-29
4สำนักงาน ก.ก.1238003002020-05-292020-06-15
8สำนักการโยธา145150073442020-05-292020-06-15
7สำนักการแพทย์1391423436242020-05-292020-06-15
5สำนักการคลัง1218003222020-05-292020-06-15
6สำนักการจราจรและขนส่ง1227002272020-05-292020-06-15
12สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1218001902020-05-292020-06-15
14สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12290054382020-05-292020-06-15
9สำนักการระบายน้ำ133110034492020-05-292020-06-15
10สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง12210002722020-05-292020-06-15
11สำนักการศึกษา13311003202020-05-292020-06-15
19สำนักอนามัย1356801925402020-05-292020-06-15
13สำนักเทศกิจ1216001812020-05-292020-06-15
29สำนักงานเขตตลิ่งชัน0012001002020-05-292020-06-15
15สำนักพัฒนาสังคม1235002202020-05-292020-06-15
16สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล13010002402020-05-292020-06-15
18สำนักสิ่งแวดล้อม1228003502020-05-292020-06-15
22สำนักงานเขตคลองสามวา0012001002020-05-292020-06-15
31สำนักงานเขตทุ่งครุ0012001002020-05-292020-06-15
37สำนักงานเขตบางเขน0012001002020-05-292020-06-15
36สำนักงานเขตบางขุนเทียน0012001002020-05-292020-06-15
38สำนักงานเขตบางคอแหลม0012001002020-05-292020-06-15
41สำนักงานเขตบางนา0012001002020-05-292020-06-15
43สำนักงานเขตบางพลัด0012001002020-05-292020-06-15
47สำนักงานเขตประเวศ0012001002020-05-292020-06-15
46สำนักงานเขตปทุมวัน0012001002020-05-292020-06-15
49สำนักงานเขตพญาไท0012001002020-05-292020-06-15
44สำนักงานเขตบางรัก0012001002020-05-292020-06-15
45สำนักงานเขตบึงกุ่ม0012001002020-05-292020-06-15
54สำนักงานเขตยานนาวา0012001002020-05-292020-06-15
50สำนักงานเขตพระโขนง0012001002020-05-292020-06-15
53สำนักงานเขตมีนบุรี0012001002020-05-292020-06-15
20สำนักงานเขตคลองเตย0012001002020-05-292020-06-15
57สำนักงานเขตลาดกระบัง0012001002020-05-292020-06-15
55สำนักงานเขตราชเทวี0012001002020-05-292020-06-15
59สำนักงานเขตวังทองหลาง0012001002020-05-292020-06-15
60สำนักงานเขตวัฒนา0012001002020-05-292020-06-15
23สำนักงานเขตคันนายาว0012001002020-05-292020-06-15
32สำนักงานเขตธนบุรี0012001002020-05-292020-06-15
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0012001202020-05-292020-06-15
64สำนักงานเขตสาทร0012001002020-05-292020-05-29
67สำนักงานเขตหนองจอก0012001102020-05-292020-05-29
1สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1762220008902020-05-292020-06-15
62สำนักงานเขตสะพานสูง0012001002020-05-292020-06-15
65สำนักงานเขตสายไหม0012001002020-05-292020-06-15
66สำนักงานเขตหนองแขม0012001102020-05-292020-06-15
68สำนักงานเขตหลักสี่0012001002020-05-292020-06-15
69สำนักงานเขตห้วยขวาง0012001002020-05-292020-06-15
48สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0012001002020-05-292020-06-15
61สำนักงานเขตสวนหลวง0012001002020-05-292020-06-15
63สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0012001002020-05-292020-06-15ตาราง : 01 จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสขึ้นไป - jun63

หน่วยงาน : สำนักงานการเจ้าหน้าที่

คำอธิบายตาราง :

iddep_namem2m1d2d1k5k4k3o3adddateupdatedate
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร0011001202020-06-152020-06-15
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร001200602020-06-152020-06-15
4สำนักงาน ก.ก.1236003002020-06-152020-06-15
5สำนักการคลัง1215003022020-06-152020-06-15
6สำนักการจราจรและขนส่ง1225002172020-06-152020-06-15
7สำนักการแพทย์13101113736342020-06-152020-06-15
8สำนักการโยธา145120063422020-06-152020-06-15
9สำนักการระบายน้ำ13380032492020-06-152020-06-15
10สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1227002222020-06-152020-06-15
11สำนักการศึกษา1339003002020-06-152020-06-15
12สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1216001902020-06-152020-06-15
13สำนักเทศกิจ1214001712020-06-152020-06-15
14สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย12290054392020-06-152020-06-15
15สำนักพัฒนาสังคม1234002302020-06-152020-06-15
16สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1309002302020-06-152020-06-15
17สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1229002142020-06-152020-06-15
18สำนักสิ่งแวดล้อม1227003592020-06-152020-06-15
19สำนักอนามัย1352701923402020-06-152020-06-15
20สำนักงานเขตคลองเตย001200902020-06-152020-06-15
21สำนักงานเขตคลองสาน0012001002020-06-152020-06-15
22สำนักงานเขตคลองสามวา0011001002020-06-152020-06-15
23สำนักงานเขตคันนายาว0011001002020-06-152020-06-15
24สำนักงานเขตจตุจักร0012001002020-06-152020-06-15
25สำนักงานเขตจอมทอง0012001002020-06-152020-06-15
26สำนักงานเขตดอนเมือง0012001002020-06-152020-06-15
27สำนักงานเขตดินแดง0012001002020-06-152020-06-15
28สำนักงานเขตดุสิต0012001002020-06-152020-06-15
29สำนักงานเขตตลิ่งชัน001200902020-06-152020-06-15
30สำนักงานเขตทวีวัฒนา0012001002020-06-152020-06-15
31สำนักงานเขตทุ่งครุ001100902020-06-152020-06-15
32สำนักงานเขตธนบุรี001200902020-06-152020-06-15
33สำนักงานเขตบางกอกน้อย0012001002020-06-152020-06-15
34สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0012001002020-06-152020-06-15
35สำนักงานเขตบางกะปิ0012001002020-06-152020-06-15
36สำนักงานเขตบางขุนเทียน0011001002020-06-152020-06-15
37สำนักงานเขตบางเขน001200902020-06-152020-06-15
38สำนักงานเขตบางคอแหลม001200902020-06-152020-06-15
39สำนักงานเขตบางแค0012001002020-06-152020-06-15
40สำนักงานเขตบางซื่อ0012001002020-06-152020-06-15
41สำนักงานเขตบางนา001200902020-06-152020-06-15
42สำนักงานเขตบางบอน0012001002020-06-152020-06-15
43สำนักงานเขตบางพลัด001100902020-06-152020-06-15
44สำนักงานเขตบางรัก001200902020-06-152020-06-15
45สำนักงานเขตบึงกุ่ม0011001002020-06-152020-06-15
46สำนักงานเขตปทุมวัน001200702020-06-152020-06-15
47สำนักงานเขตประเวศ0011001002020-06-152020-06-15
48สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย001000902020-06-152020-06-15
49สำนักงานเขตพญาไท001200902020-06-152020-06-15
50สำนักงานเขตพระโขนง001200902020-06-152020-06-15
51สำนักงานเขตพระนคร0012001002020-06-152020-06-15
52สำนักงานเขตภาษีเจริญ0012001002020-06-152020-06-15
53สำนักงานเขตมีนบุรี001100902020-06-152020-06-15
54สำนักงานเขตยานนาวา001100902020-06-152020-06-15
55สำนักงานเขตราชเทวี0011001002020-06-152020-06-15
56สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0012001002020-06-152020-06-15
57สำนักงานเขตลาดกระบัง001200902020-06-152020-06-15
58สำนักงานเขตลาดพร้าว0012001002020-06-152020-06-15
59สำนักงานเขตวังทองหลาง001200902020-06-152020-06-15
60สำนักงานเขตวัฒนา001200702020-06-152020-06-15
61สำนักงานเขตสวนหลวง001200902020-06-152020-06-15
62สำนักงานเขตสะพานสูง0011001002020-06-152020-06-15
63สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์001100902020-06-152020-06-15
64สำนักงานเขตสาทร0012001002020-06-152020-06-15
65สำนักงานเขตสายไหม0011001002020-06-152020-06-15
66สำนักงานเขตหนองแขม0011001102020-06-152020-06-15
67สำนักงานเขตหนองจอก0012001102020-06-152020-06-15
68สำนักงานเขตหลักสี่001200902020-06-152020-06-15
69สำนักงานเขตห้วยขวาง001100902020-06-152020-06-15
1สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร1762213008812020-06-152020-06-15ตาราง : ข้อมูลวิทยากรในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลวิทยากรในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

idnum_bername_prefixn_amesur_namecoursesubjecttopic1topic2topic3bachelors_degreemaster_degreedoctoral_degreeposition1position2position3current_positionwork_placephoneemailadddateupdatedate
32Mr.Broderick James Leeการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศDaily Conversation Public Speaking2020-06-092020-06-09
43MR.ISAIAH AZULAIการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศIntroductions, Small Talk Public Speaking2020-06-092020-06-09
54MR.KIERON WELMANการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSmall Talk Role Plays explaining areas of interest to visitors2020-06-092020-06-09
65Mr.Matthew Taylor Hodgdonการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSpeed Dating, Making a sentenceSmall Talk Role Plays explaining areas of interest to visitors2020-06-092020-06-09
76Mr.Paul Richard Leightonการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ Multmedia Learning, Formal and information Greetings, Every Communication BMA VocabularyMaking Conversation People in the community cross-cultural understanding Recreation in the CityTeam building in English indoor activity Talking about your department at BMA Talking about Bma Project2020-06-092020-06-09
87Mr.peter williamLorrison-foxการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ Multmedia Learning, Formal and information Greetings, Every Communication BMA VocabularyMaking Conversation People in the community cross-cultural understanding Recreation in the CityTeam building in English indoor activity Talking about your department at BMA Talking about Bma Project2020-06-092020-06-09
98นายกมลเชียงวงค์ผู้อำนวยการเขต 2561การพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารงานในบริบทผู้บริหารเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ2020-06-092020-06-09
1312นางสาวกรวีร์ลีกำเนิดไทยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphics2020-06-092020-06-09
1413นางสาวกรสุภา นิตย์วิมลเทคนิคทางการบริหาร การบริหารมหานครการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม) มหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการกอง กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 09 7070 06712020-06-092020-06-09
1514นางสาวกฤชณัท วัฒนะพานิชการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศIntroductions, Small Talk Public SpeakingWelcome to the Office, Direction2020-06-092020-06-09
1num_bername_prefixn_amesur_namecoursesubjecttopic1topic2topic3bachelors_degreemaster_degree doctoral_degreeposition1position2position3current_positionwork_placephoneemail2020-06-092020-12-22
1716นายกฤษดาศิรามพุชนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะสุขภาพนักบริหาร2020-06-092020-06-09
7675นางสาวดวงกมลแก้วแดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การออกแบบและพัฒนา Web Site 2020-06-092020-06-09
1211นายกรรชัยวิชาญรัตนชัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การจัดการฐานข้อมูล Microsoft access 2013 ขั้นพื้นฐานสาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ 2020-06-092021-09-06
2120นางสาวกัญญศร วงษ์มั่นเทคนิคทางการบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำภาวะผู้นำวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (M.B.A. for CEOs)กรรมการผู้จัดการบริษัท เจนไอ อินเทนชั่น จำกัด นักออกแบบกิจกรรม Activities Designerวิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรมเจนไอทีมแอนด์เทรนนิ่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เจนไอ อินเทนชั่น จำกัดบริษัท เจนไอ อินเทนชั่น จำกัด09 4063 69612020-06-092020-06-09
2221นางสาวกัญญารัตน์ กุลมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSpeed Dating, Making a sentence2020-06-092020-06-09
2322นายกัมปนาทตุงคะเตชะปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง กิจกรรมกลุ่มการทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมกลุ่มการบริการที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาทั่วไป จิตวิทยาและการแนะแนว ม.สุโขทัยธรรมาธิราชวิทยากรบรรยายหน่วยงานรัฐนักจัดกรายการวิทยุSenior Consultantบริษัท เอ็น เอ คิว เอส จำกัด02-30043732020-06-092020-06-09
2524นางสาวกัลยาพรมสวัสดิ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23กลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์2020-06-092020-06-09
2423ดร.กัลยกรฉัตรแก้วสร้างเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครการสร้างแรงจูงใจ การสร้างคุณค่าตนเองต่อสังคมกระบวนการสร้างเสริมจิตสาธารณะ และแนวทางการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียนเลขานุการชมรมพยาบาลแบบประคับประคองคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์อาจารย์พยาบาล ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยนักวิชาการอิสระ 08 9661 0030 kalayako@hotmail.com2020-06-092021-07-21
2019นายกอบชัยพงษ์เสริมเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต, นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23, 25การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สำนักงาน ก.ก. 08 6387 9939kobchai180@hotmail.com2020-06-092021-09-01
2726นายเกรียงไกรเนตรทิพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ,ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มงานการลูกจ้าง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
2827นายเกรียงพลพัฒนรัฐเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตการบริหารมหานครกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Master of Comparative Laws จาก University of Miami, Florida, USAปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2020-06-092020-06-09
2928ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูง, ผู้อำนวยการเขตประสบการณ์นักบริหารประสบการณ์นักบริหารการบริหารงานเขตแบบบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State Universityประธานสภากรุงเทพมหานครที่ปรึกษาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานสภา กทม.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์08-1633-32602020-06-092020-06-09
3029ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การคิดแบบนอกกรอบ (Lateral Thinking)เศรษฐศาสตร์ Monash University ออสเตรเลีย 1. รัฐประศาสนศาสตร์ Harvard University สหรัฐอเมริกา 2. บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ 1.เศรษฐศาสตร์ Monash University ออสเตรเลีย 2.การบริหารธุรกิจ University of Oxford อังกฤษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงอื่นๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธาน คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และรองประธาน คณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย2020-06-092020-06-09
3130นายเกียรติภูมิบุญน่วมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การออกแบบและพัฒนา Web Site 2020-06-092020-06-09
3231นายโกเมศมะนาวหวานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การออกแบบและพัฒนา Web Site 2020-06-092020-06-09
4039นายจักรพันธุ์ผิวงามผู้อำนวยการเขต, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตการบริหารงานเขตการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตบทบาทและอำนาจหน้าที่การบริหารงานเขตรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
3332นายขจิตชัชวานิชย์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ตรวจราชการสูงผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลรองปลัดกรุงเทพมหานครรองปลัดกรุงเทพมหานคร085-076-55772020-06-092020-06-09
3837นางสาวจรัสศรีเรณูพิพัฒน์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Advanced Microsoft Excel 2013 โปรแกรมสารพันเทคนิคการใช้ Microsoft Office 2013 การจัดการเอกสารด้วย Google Applicationสาขา บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสาขา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ 2020-06-092020-06-09
3938นางจรีพรกิตติวิมลนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21, 22การพูด การสื่อสาร การนำเสนอการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือและจูงใจ2020-06-092020-06-09
4140นางสาวจาริฏนี ภูมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphicsโปรแกรมสารพันเทคนิคการใช้ Microsoft Office 2013 การจัดการเอกสารด้วย Google Applicationสาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ 2020-06-092020-06-09
3534ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเมืองแก้วดำเกิงนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, เทคนิคทางการบริหาร สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการพัฒนาองค์กรสุขภาวะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาที่ปรึกษาและนักวิจัยโครงการสร้างเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ (Happy Workplace) ของมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)หัวหน้าโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน และหัวหน้าโครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วย Map HR สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล08 1684 0109kmkaeo@gmail.com2020-06-092021-09-06
4241ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติภัทรพูนขำนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยสถานการณ์โลกกับการพัฒนาเมืองรัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMphil in International Relation, St. Antony's College ,University of Oxford UK.PhD in International Politics, Aberystwyth University, UK.หัวหน้าโครงการติดตามพัฒนาการของรัสเซีย และยุโรปตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศรองผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์jittipat@tu.ac.th2020-06-092020-06-09
4342นายจิรวิญญ์ดีเจริญชิตพงศ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs 2020-06-092020-06-09
4443รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศแก้ววิจิตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D)การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)การพัฒนาทักษะการสื่อสาร รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMagister Artium Human Resource Development and Management (Major in Management) Webster University U.S.ADoctor of Philosophy, Adult Learning & Human Resource Development Verginia Polytechnic Institute and State University U.S.A.ผู้อำนวยการหลักสูตร Leadership Management Innovation LMI คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2727-3488, 0-9499-7573 kaewpijit@gmail.com2020-06-092020-06-09
4544ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรณโณนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยสถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยทุนเล่าเรียนหลวง (King Scholarship) ไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่สหรัฐฯ พ.ศ. 2511 - 2515ทุนมูลนิธิ Rockefeller : M.A. (Political Science), Stanford University, USAทุนมูลนิธิ Rockefeller ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. (Political Science), Stanford University, USAผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์02-613-2301cchinwanno@yahoo.com2020-06-092020-06-09
4645นายเจษฎา ผิวผ่องปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครพรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานการปฏิบัติตนของบุคลากรที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกลุ่มงานการลูกจ้าง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
7170นางสาวณปภัชวชิรกลิ่นขจรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphics2020-06-092020-06-09
4746นายเฉลิมพลมิ่งขวัญเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการพูด การสื่อสาร การนำเสนอการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจและการสร้างความร่วมมือการบริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรองการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางาน เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชน2020-06-092020-06-09
4948นางชนกนารถบุญวัฒนะกุลฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยการเขียนโครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย2020-06-092020-06-09
5150นางสาวชไมพรแสงจันทร์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ, ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกลุ่มงานการลูกจ้าง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
5251รองศาสตราจารย์ชัชวาลศิลปกิจนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 24สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการพัฒนาองค์กรสุขภาวะแพทยสภาผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล2020-06-092020-06-09
5352นายชัชวาลย์เข็มศรีฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักพัฒนาชุมชน 3-5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5บุคลากร 5 -6วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
5453ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์วงศ์อาษานักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 24สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะเทคนิคการจัดการความเครียดสำหรับนักบริหารวิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลรองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผู้แทนคณาจารย์คณะกรรมการประจำคณะ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล2020-06-092020-06-09
7271นายณภัทรคำพันธุ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Application on Android2020-06-092020-06-09
5554นายชัยวัฒน์ศิริโตปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมความสําคัญของทีมงานและการทํางานร่วมกัน การปฏิบัติงานเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หมาวิทยาลัยรามคำแหงการบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล2020-06-092020-06-09
7574นายณัฐภูมิขันติณรงค์ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเนติบัณฑิตไทยนิติกรปฏิบัติการส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
5655นายชัยศิริสนิทพลกลางการเสริมสร้างการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลM.S.(Computer Science and Information Systems) August 09, 2012. The National Institute of Development Administration (NIDA) GPA 3.07 Ph.D (Computer Science). Kasetsart University GPA 3.36 (Unfinished)วิทยากรรับเชิญบรรยายการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ อาจารย์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม094-249-8541 chaisanit95@gmail.com 2020-06-092020-06-09
5756นายชาญฉัตรเพ็ชรมณีปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทยนิติกรปฏิบัติการส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่08 3192 71932020-06-092020-06-09
5857นายแพทย์ชาญวิทย์วสันต์ธนารัตน์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการพัฒนาองค์กรสุขภาวะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ2020-06-092020-06-09
5958นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารงานบุคคลภาครัฐ2020-06-092020-06-09
6059ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชายณ เชียงใหม่นักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูง, ผู้อำนวยการเขตสถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยสถานการณ์โลกกับทิศทางการพัฒนาเมืองการสร้างการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกับภาคประชาชนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Master of Art (Political Science) University of Wisconsin-Midison U.S.A.Doctor of Philosophy (Political Science) University of Wisconsin-Midison U.S.A.ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานพัฒนาระบบราชการที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ08-1640-8580chartchainachiangmai@hotmail.com2020-06-092020-06-09
6160นางสาวชาลินี พินิตตานนท์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSmall Talk Role Plays explaining areas of interest to visitors2020-06-092020-06-09
6261นายชีวานนท์ กานต์วัฒนเจิมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกลุ่มงานการลูกจ้าง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 2020-06-092020-06-09
6362นางชูขวัญนิลศิรินักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 24ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.พัฒนาการชุมชนเมืองกรุงเทพฯ และการพัฒนาผังเมืองผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมืองสำนักงานวางผังเมือง0-2354-12732020-06-092020-06-09
7473 นางณัฐฐา วินิจนัยภาค นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31การบริหารมหานครการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์พัฒนบริหารศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Public Administration), University of Southern Californiaประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพลรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์02-727-3873 2020-06-092020-06-09
6463ผศ.ดร. ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ สมรรถนะทางการบริหาร ปี 2561การพัฒนาภาวะผู้นำการแก้ไขปัญหากับการตัดสินใจของผู้นำ 1.วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2. การศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้จัดการทั่วไป(งานฝึกอบรม) บริษัทพัฒนาคุณภาพและการบริหารอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 087-047-1314 doctorchoo@hotmail.com 2020-06-092020-06-09
6564นายเชาวรินทร์อาสนสุวรรณ์เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการบริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรองการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางาน เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชน2020-06-092020-06-09
6665นางสาวโชติรสคุ้มเสถียรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Tips and Trick in Microsoft office2020-06-092020-06-09
6766ศาสตราจารย์กิตติคุณไชยวัฒน์ค้ำชูนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูงสถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัย2020-06-092020-06-09
6968นางสาวญาดา ดาวพลังพรหมนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 36ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการการเขียนหนังสือราชการการสอนงาน (Coaching)การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานครุศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครุศาสตร์มหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : นบส.2วิทยากรและนักวิชาการอิสระ02 2334515 095 834 73332020-06-092020-06-09
7069นางณนิฐาสมชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการแฟ้มประวัติข้าราชการ และแบบ ก.ก.1การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บุคลากร3 ฝ่ายทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานเงินเดือน ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
7776นางดวงเดือนพินสุวรรณฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ2020-06-092020-06-09
7877นางสาวดาวหวันแสงอ่องนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 24การบริหารจัดการสาธารณภัยการจัดการภัยพิบัติของเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0-2637-3325star_yaa@yahoo.com2020-06-092020-06-09
8079นางสาวดุสิตาปานสุวรรณโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Tips and Tricks in Microsoft Office2020-06-092020-06-09
8281นายตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 24การพูด การสื่อสาร การนำเสนอการเสริมสร้างทักษะการพูดProfessional Certified Coachโค้ชด้าน Thinking & Attitude2020-06-092020-06-09
8382นางสาวตวงทองวนสวัสดิ์Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการสอนงาน Coaching & Mentoringการฝึกหาสิ่งเปลี่ยนแปลงในโค้ชชี่กิจกรรมกลุ่ม การตั้งคำถามการฟัง การรู้ถึงความรู้สึกระดับลึกกิจกรรมกลุ่ม การโค้ชระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการสะท้อนกลับ2020-06-092020-06-09
8483ดร.ถวิลวดี บุรีกุลนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21,22, นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36การบริหารมหานครการบริหารจัดการบริการสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนพาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยากรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคณะ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า02-141-9599beebureekul@gmail.com2020-06-092020-06-09
8584นางสาวทรรศนีย์พันธ์ประคุณนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36การเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหงศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร081-340-36712020-06-092020-06-09
165164หม่อมราชวงศ์รณจักร์จักรพันธุ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณ2020-06-092020-06-09
8685รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13, นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 การบริหารจัดการสาธารณภัยการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Doctor of Philosophy in Public Administration and Public, Policy School of Public and International Affairs University of Pittsburgh,USAกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรบัณฑิตศึกษานโยบายสาธารณะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 087-903-0093tavida_polsc@yahoo.com2020-06-092020-06-09
8786นายทสพร จริยวิทยากุลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSpeed Dating, Making a sentence2020-06-092020-06-09
8887นายแพทย์เทอดศักดิ์เดชคงนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 22สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะเทคนิคการจัดการความเครียดสำหรับนักบริหาร2020-06-092020-06-09
8988นายธนกรไชยศรีนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต, ผู้อำนวยการเขต 2561พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารบทบาทและอำนาจหน้าที่การบริหารงานเขตกฎหมายในการบริหารงานเขตบริบทปัจจุบันผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.สำนักงาน ก.ก. 2020-06-092020-06-09
131130นายปิติพัฒน์เจิมบุญธนพงศ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs 2020-06-092020-06-09
9089นายธนวรรน์จงสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 บุคลากร 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ บุคลากร 6วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการส่วนบรรจุและแต่งตั้งสำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
9190นายธนศาลวิธีเจริญนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 35การเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณ2020-06-092020-06-09
9291นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14การบริหารมหานครการนำการเปลี่ยนแปลง2020-06-092020-06-09
9392นายธีรเจตน์โตกลมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมความสําคัญของทีมงานและการทํางานร่วมกัน การปฏิบัติงานเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์2020-06-092020-06-09
9493นายธีรวุฒิมูฮำหมัดการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยยช์ต่อองค์กรและชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
9594นายธีระยุทธวระพินิจการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านจิตวิทยาสืบสวนสอบสวนชั้นสูง จากประเทศฝรั่งเศสที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพและวิชาการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนผู้ทรงคุณวุมิด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช่วยราชการสำนักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 08 1919 96952020-06-092020-06-09
9695นางสาวนงลักษณ์แต้มสุวรรณผู้อำนวยการเขต 2562การบริหารงานเขตการบูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
9796นายนพพรโพธิรังสิยากรนักบริหารมหานครระดับกลางการบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Laws (in International Legal Studies) (the American University) โดยได้รับทุน Fulbrightผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัยผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่รองประธานศาลฎีกาศาลฎีกา2020-06-092020-06-09
9897นางสาวนพวรรณโพสพสวัสดิ์Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการสอนงาน Coaching & Mentoringการฝึกหาสิ่งเปลี่ยนแปลงในโค้ชชี่กิจกรรมกลุ่ม การตั้งคำถามการฟัง การรู้ถึงความรู้สึกระดับลึกกิจกรรมกลุ่ม การโค้ชระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการสะท้อนกลับ2020-06-092020-06-09
132131ดร.ผณิศวร ชำนาญเวชนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการบริหารในภาวะวิกฤต2020-06-092020-06-09
9998นายนริศอามินเซ็นการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยยช์ต่อองค์กรและชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
10099นางสาวนลินรัตน์ อมรภูวเศรษฐ์เทคนิคทางการบริหาร การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์2020-06-092020-06-09
101100นางสาวนัณธิกาสิงขรรักษ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 22สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะสุนทรียศึกษา2020-06-092020-06-09
102101นางสาวนันทิยาลาครัวซ์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 14 ปีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
103102นายนิธิพัฒน์ เมฆขจรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยความรู้พื้นฐานทางการวิจัยการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย2020-06-092020-06-09
166165นางสาวระพีพรรณพุทธานุเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
104103นายนิพัทธ์กานตอัมพรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 36, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตการพูด การสื่อสาร การนำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (วิทยากรและการฝึกอบรม) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ปรึกษาด้านวิชาการ มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ (องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAP)สถาบันเมธาฟอรัม081-856-8523nipat.kan@gmail.com2020-06-092020-06-09
105104นายนิรนาทแสนสาฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการศึกษาวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ2020-06-092020-06-09
106105นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้อำนวยการเขต 2562การบริหารมหานครการพัฒนาการบริหารเชิงพื้นที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน2020-06-092020-06-09
107106นายเนติภูมิมายสกุลนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 2020-06-092020-06-09
108107นายบรรจงบินกาซันการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมตามแบบวิถีทางศาสนา "การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"ละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดการออมและการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม2020-06-092020-06-09
133132นายพชร รุ่งเศวตปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทยนิติกรชำนาญการ กลุ่มงานวินัย 2 ส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
109108นายบรรพตฉายมุกดาเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การการพูด การสื่อสาร การนำเสนอเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจและการสร้างความร่วมมือการบริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรองผู้ออกแบบวางแผนและปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัททรุ คอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน)2020-06-092020-06-09
110109ว่าที่ร้อยตรี บุญธรรมหุยประเสริฐนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36, นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานครรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการเขตวัฒนารองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล089-149-35902020-06-092020-06-09
167166นายรังสรรค์ปู่ทองการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยยช์ต่อองค์กรและชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
111110นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตการบริหารมหานครการบริหารเชิงพื้นที่เขตเพื่อการพัฒนาเมืองรัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ๒) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองอธิบดีกรมการปกครองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย2020-06-092020-06-09
112111นายบุญสืบ ปัญญานักบริหารมหานครระดับสูงการพัฒนาภาวะผู้นำกิจกรรมการสร้างและพัฒนาทักษะทางการบริหาร กิจกรรมผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ผู้จัดการพัฒนาบุคคล บริษัทในเครือเซ็นทรัล, บริษัทคิวโซน(เซ็นเตอร์)จำกัด, บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคคล วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทยวิทยากรขึ้นทะเบียนรับรองโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ081-6373222boonsueb@hotmail.com, boonsueb@i-team.co.th2020-06-092020-06-09
113112นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 34คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาจิตครุศาสตรบณัฑิต วิชาเอกดนตรีศกึษา วิทยาลยัครูเพชรบรูณ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล อาจารย์ประจำโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อาจารย์ประจำโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 098-91522462020-06-092020-06-09
114113หม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูงประสบการณ์นักบริหารประสบการณ์นักบริหารทางวิทยาศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Brigham Young University U.S.Aผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีช่วนว่าการกระทรวงศึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภา2020-06-092020-06-09
115114นายปรเมศวร์ วงศ์ปภาวิชญ์ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวินัย 2 ส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
116115ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีปฉัตรสถภางค์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การบริหารมหานครการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์Bachelor of Arts (Philosophy) วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม Bachelor of Education (Education Administration) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชMaster of Arts (Social Development) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Doctor of Philosophy (Development Education) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล08-1366-3989pratheep.cha@mahidol.ac.th2020-06-092020-06-09
193192นายวีระพงษ์แนวคำเทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการพูด การสื่อสาร การนำเสนอการสื่อสารในยุคดิจิตอลและการรู้เท่าทันสื่อ2020-06-092020-06-09
117116นายประภัสสร์ เทพชาตรีนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยทิศทางการพัฒนาเมืองในภูมิภาคอาเซียนรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์M.A. in Political Science (International Relations) Ohio University, U.S.A.Political Science ( International Relations) University of Georgia, U.S.A.ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 081-817-3312prapat@tu.ac.th2020-06-092020-06-09
118117นายประภาสเหลืองศิรินภาผู้อำนวยการเขต 2562การบริหารงานเขตการบูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนางานเขตรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา2020-06-092020-06-09
119118นางประวีณมัยบ่ายคล้องเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตการพูด การสื่อสาร การนำเสนอทักษะด้านการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ประกาศข่าวช่อง 32020-06-092020-06-09
120119พระประสงค์ปริปุณโณนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูงคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรม จริยธรรม 2020-06-092020-06-09
121120นายประสงค์ทองสุขประสงค์นักบริหารมหานครระดับกลางการสอนงาน Coaching & Mentoringการให้คำปรึกษาแนะนำ การให้บริการที่เป็นเลิศวทบ.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ NIDAผู้จัดการสาขา บ.วิริยะประกันภัย จำกัดประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขต3 จ.นนทบุรีประธานอนุกรรมการชุดที่3 การเลือกตั้งวุฒิสมาชิก คกก.การเลือกตั้ง จ.นนทบุรีผอ.สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำไกเซอร์ เทรนนิ่ง อ.พิเศษ หลักสูตร Mini Master of Management คณะรัฐศาสตร์ นิด้าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำไกเซอร์ เทรนนิ่ง2020-06-092020-06-09
122121นายประสิทธิ์พัฒนกิจเจริญชัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphicการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา02-247-2345-54 2020-06-092020-06-09
123122นายปรัชญาอยู่ประเสริฐนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ การระงับข้อพิพาททางเลือกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ย กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้พิพากษาหัววหน้าศาลประจำสำนัก ประธานศาลฎีกา กำกับดูแลงานสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์2020-06-092020-06-09
182181นางวัลภาไชยยงค์นักบริหารมหานครระดับต้นสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการกองพัฒนากิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศ081-447-44452020-06-092020-06-09
124123นายปรัชญาปิยะมโนธรรมเทคนิคทางการบริหาร การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้งวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหงM.A. (Psychology (Industrial and Oranizational Psychology) Golden Gate University, U.S.A.ปร.ด. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มร. มหาวิทยาลัยรามคำแหง0811740000prachaya@hotmail.com2020-06-092020-06-09
125124นางปริศนาวารุณศาสตร์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ Multmedia Learning, Formal and information Greetings, Every Communication BMA VocabularyMaking Conversation People in the community cross cultural understanding Recreation in the CityTeam building in English indoor activity Talking about your department at BMA Talking about Bma Project2020-06-092020-06-09
126125นายปสันน์เทพรักษ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23บุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์นักบริหารที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ2020-06-092020-06-09
127126รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ปัญญา ไข่มุกปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการดูแลสุขภาพคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ผู้บริหารกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)08142384482020-06-092020-06-09
128127นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 และ 34ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร089-883-45332020-06-092020-06-09
129128นางสาวปาริชาตฉิมตระกูลเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานธุรการบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สนง.เขต ป้อมปราบศัตรูพ่ายนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าทีมงาน)สำนักงาน ก.ก.2020-06-092020-06-09
130129นางสาวปาริชาตอยู่สุขปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง กิจกรรมกลุ่มการทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมกลุ่มการบริการที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ2020-06-092020-06-09
134133นางสาวพนิดาฮองกุลปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลของกรุงเทพมหานครบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่09 1424 63202020-06-092020-06-09
183182นางวาสนาศิลป์เบ็ญจพรผู้อำนวยการเขต 2562การบริหารงานเขตการบูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนางานเขตรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ2020-06-092020-06-09
135134นางพรพรรษาพันธุ์พิทยุตม์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายแผนงาน ส่วนแผนงานและส่งเสริมการเรียนรู้ สพข. 2546 -2555นักทรัพยากรชำนาญการ กองระบบงาน สำนักงาน ก.ก. 2555 -2557นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประวัติ2 ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
136135นางสาวพรรณวิไลไชยวานปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการการปฏิบัติตนของบุคลากรที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มงานการลูกจ้าง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
137136พระพระพรหมบัณฑิตนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการทำงานอย่างมีความสุข2020-06-092020-06-09
138137นายพลวัฒน์ต่อตระกูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Microsoft Office Excel 20102020-06-092020-06-09
139138นางสาวพัชรินทร์ส่วยสินโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Tips and Tricks in Microsoft Office2020-06-092020-06-09
140139นางสาวพัศญาฉายะพงศ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ Multmedia Learning, Formal and information Greetings, Every Communication BMA VocabularyMaking Conversation People in the community cross cultural understanding Recreation in the CityTeam building in English indoor activity Talking about your department at BMA Talking about Bma Project2020-06-092020-06-09
141140นายพิทยาปราโมทย์วรพันธุ์ผู้อำนวยการเขต 2561พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ2020-06-092020-06-09
142141นายพิพลกระบวนรัตน์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานธุรการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายเลขานุการ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล08 1173 3433pipolkrabuanrat@gmail.com2020-06-092020-06-09
143142นางสาวพิมพ์วชิรา แสงสวัสดิ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSpeed Dating, Making a sentence2020-06-092020-06-09
155154พ.ต.ท.มนุพัศศรีบุญลือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสารในยุคดิจิตอลและการรู้เท่าทันสื่อโรงเรียบนายร้อยตำรวจ รุ่น 61, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสังคมวิทยามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองสารวัตร กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)สารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรพื้นที่ ATC กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจจราจร2020-06-092020-06-09
144143นางพิมพ์วรีพึ่งบุญ ณ อยุธยานักบริหารมหานครระดับต้น, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารบุคลิกภาพและการสมาคมหลักสูตรพิเศษพัฒนาบุคลิกภาพ Pro-Executive Program สถาบัน John Robert Power สหรัฐอเมริกาวิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powerผู้ฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานในองค์กรทุกระดับ รวมทั้งฝ่ายขายและบริการ (Call center & RM หรือ FA)ผู้อำนวยการของสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 25 ปี ดูแลด้านการขายและบริการในส่วนของลูกค้า Private Wealthผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ063-642-9289pimwaree.au@gmail.com2020-06-092020-06-09
145144นายพิศาลอุตสาหพงษ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14, การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาทีมงานศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหงศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โปรดิวเซอร์ ผลิตรายการโต้คารมมัธยมศึกษาวิทยากรรายการทีวีวาทีวิทยากรมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อาจารย์วิชาวาทนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท พิศาล โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จำกัด08-9920-3900phisan_ppt@hotmail.com2020-06-092020-06-09
146145ดร.พีรดร แก้วลายนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 33 การบริหารมหานครการบริหารจัดการเมืองในบริบทสังคมสมัยใหม่และในอนาคตสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันสถาปัตยกรรมแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ดุษฎีบัณฑิตการออกแบบ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร (EPA) อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ pkaewlai@post.harvard.edu 2020-06-092020-06-09
147146ดร.พีระพงศ์ศิริเกษมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร, นักบริหารมหานครระดับต้นการบริหารมหานครกรุงเทพมหานคร บริบทขององค์กร และสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร การจัดทำรายงานส่วนบุคคล (IS)การจัดทำรายงานส่วนบุคคล (IS)สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรด้านวิทยาศาสตร์ (การบริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัย เท็กซัส เอ แอนด์ เอ็ม เท็กซัส สหรัฐอเมริกาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัย เท็กซัส เอ แอนด์ เอ็ม เท็กซัส สหรัฐอเมริการองผู้อำนวยการสำนักผังเมืองผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการกองสารสนนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล2020-06-092020-06-09
162161นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 33 การบริหารมหานครกรุงเทพฯ กับ THAILAND 4.0นักวิจัย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.085-377-68012020-06-092020-06-09
148147นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31การมีส่วนร่วมของประชาชนการสร้างการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกับภาคประชาชนรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาการวางแผน Montana State University, USAรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้จัดการหลักสูตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าอาจารย์ประจำสถาบันพระปกเกล้ากรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า (พระปกเกล้าทองคำ)อาจารย์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนครพนมอาจารย์พิเศษด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 081-839-90422020-06-092020-06-09
149148นายภาณุพงศ์จันทะประเทศนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับต้นการเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารการคลังและการจัดเก็บรายได้ของ กทม.การบริหารการคลังและการพัสดุของกรุงเทพมหานครเศรษศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยรามคำแหงเศรษศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
150149ดร.ภูธนวรรธน์จันชูมีปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครการสร้างแรงจูงใจการเสริมสร้างแรงจูงใจทัศนคติที่ดีและความรักความผูกพันต่อองค์กรศิลปศาสตรบัณิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผู้บริหาร ตำแหน่ง Materials & Logisics Manager บจก. จอห์นสันคอนโทรล แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียร์สผู้บริหาร ตำแหน่ง Supply Chain Manager บจก.วาลีโอ สยามเทอร์มัลซิสเต็มรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานบริหารโลจิสติกส์ บมจ.เอเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)ผู้บริหาร ตำแหน่ง Material Managerบจก. ออโตลิฟ (ประเทศไทย)097 1745858 089 2030548jeff_chanch@yahoo.com2020-06-092020-06-09
151150นายภูริพัฒน์ดวงพุฒโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Application on Android, Adobe Photoshopสารพันเทคนิคการใช้ Microsoft Office 2013 การจัดการเอกสารด้วย Google Applicationสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ 2020-06-092020-06-09
152151นายแพทย์มงคล มาเจริญรุ่งเรืองปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการดูแลสุขภาพแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงไทยโรงพยาบาลกรุงไทย2020-06-092020-06-09
153152นายมนต์ศักดิ์โซ่เจริญธรรมผู้อำนวยการเขต 2562คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผอ.ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สนง.ส่งเสริมเศรษบกิจดิจิทัล2020-06-092020-06-09
154153พลตรีมนัสจันดีผู้อำนวยการเขต 2562การบริหารมหานครความมั่นคงของชาติรอง ผอ. กอ.รมน. กทม.2020-06-092020-06-09
172171นายเริงศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีนักบริหารมหานครระดับสูง การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการบริหารในภาวะวิกฤตและการแก้ไขความขัดแย้ง2020-06-092020-06-09
164163นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฏหมายกับการบริหารงาน2020-06-092020-06-09
156155นางสาวมลทิราจันทร์เจริญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ, ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่วินัยและการรักษาวินัยบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกลุ่มงานการลูกจ้าง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
157156พระมหามานพปัญญาวชิโรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21คุณธรรม จริยธรรมคุณธรรม จริยธรรม 2020-06-092020-06-09
158157นายมานัดรประชาการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยยช์ต่อองค์กรและชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
159158นางสาวมาลินีเธียรสุนทรนักบริหารมหานครระดับกลางการเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารการคลังและการจัดเก็บรายได้ของ กทม.นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
160159นายยงยุทธิ์วงศ์ภิรมย์ศานติ์การสร้างสุขด้วยสติในองค์กรสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา , Certificate of Training in Child Psychiatry and Fammily Therapy Hamburg Universityนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตที่ปรึกษาสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข08117432882020-06-092020-06-09
161160นายยุทธกิจเจียรสุวรรณภาสเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D), เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต, นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23, เทคนิคทางการบริหารนวัตกรรมและการเรียนรู้สิ่งใหม่การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา การบูรณาการแนวคิดทางการบริหารเพื่อพัฒนาเทคนิคการบริหารงานด้านนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่, การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรังสิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน สหราชณาจักรกำลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจัดสรรกำลังคนของกรุงเทพมหานครรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพารองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์08134539392020-06-092020-06-09
186185นายวินัย รุ่งรักสกุลนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฎหมายมหาชนกับคดีทางปกครองของกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
163162นางสาวยุบล ปกป้องนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง081-356-63712020-06-092020-06-09
168167ดร.รัฐธนาดิเรกนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูงการบริหารมหานครการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหาร เชิงกลยุทธ์การคิดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ Industrial Engineering and Economics Northewstern University U.S.A.- Public Policy and Industrial Administration Carnegie Mellon University U.S.A. - Business Administration the University of Chicago U.S.A.Psychology of Marketing the University of Chicago U.S.A.อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรอาจารย์พิเศษ จุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล2020-06-092020-06-09
169168นางสาวรัตติกานต์วิบูลย์พานิชโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Microsoft Office Excel 2010Tips and Tricks in Microsoft Office2020-06-092020-06-09
170169นางรัศมีธันยธรสมรรถนะทางการบริหาร ปี 2561การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษพนักงานด้านการฝึกอบรม ธกส.ผู้จัดการงานฝึกอบรม บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเลขานุการเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการบริษัทศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัดบริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด095-0922464-2020-06-092020-06-09
171170นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิชนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31การบริหารมหานครการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับทุกคน1.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลผดุงครรภ์) 2.นิติศาสตรบัณฑิตสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (การแพทย์ฝ่ายจิต)ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม089-671-20832020-06-092020-06-09
173172นายเรืองศักดิ์สายสิงห์ทอง นักบริหารมหานครระดับต้น, นักบริหารมหานครระดับกลาง, กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร, เทคนิคทางการบริหาร พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐฯการบริหารการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำลังศึกษาปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิติกร 3 ฝ่ายระเบียบและกฎหมายการคลัง สำนักการคลัง นิติกรชำนาญการ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตประเวศนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานครนิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลังRuang52@hotmail.com2020-06-092020-06-09
174173นางลัดดาวรรณบันเทิงปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางกะปิ, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, บึงกุ่มนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
175174นางสาววรรณิกามงคลสุภาปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง กิจกรรมกลุ่มการทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมกลุ่มการบริการที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ2020-06-092020-06-09
176175พันเอก ดร.วรวุฒิแสงทองปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครการสร้างแรงจูงใจการปลุกจิตสำนึกข้าราชการที่ดีวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพารัฐประศาสนศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชียอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวิทยากรประจำสูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชบัณฑิตวิทยากร ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยนายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายกศาลากลางจังหวัดนครนายก037-3142612020-06-092020-06-09
177176ดร.วรวุฒิ แสงเฟืองนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 36คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาจิตนิติศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตผู้อำนวยการสถาบัน MQ Centerที่ปรึกษาด้าน CSR โครงการโรงเรียนคุณธรรม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยากรอิสระสถาบัน MQ Center091-114-55882020-06-092020-06-09
178177นางวรัชยา ณรงค์ขันติณรงค์ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยนิติกรปฏิบัติการส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
179178นายวสันต์เหลืองประภัสร์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 33การบริหารมหานครการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Kobe University, JAPANผู้อำนวยการสำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์086-317-3903wasanbu@gmail.com2020-06-092020-06-09
180179นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุลนักบริหารมหานครระดับสูง, นักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานคระดับต้นพรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานพรบ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภาผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบราชการกองกฎหมายและระเบียบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. 089-92062822020-06-092020-06-09
181180นายวันชัย ถนอมศักดิ์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13การบริหารมหานครการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนามหานคร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงผู้อำนวยการสำนักผังเมือง2020-06-092020-06-09
184183นายวิกรมกรมดิษฐ์ผู้อำนวยการเขต 2561การสร้างแรงจูงใจการสร้างแรงบันดาลใจเติมเชื้อไฟการทำงานให้ผู้อำนวยการเขตประธานกรรมการบริหาร บ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2020-06-092020-06-09
185184รศ. ดร. วิชัย อุตสาหจิตนักบริหารมหานครระดับต้น, สมรรถนะทางการบริหาร ปี 2561การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงนศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.B.A. (Marketing), California State University San Bernardino, U.S.A. Ph.D. (Business Education), University of Missouri-Columbia, U.S.A. ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร) รองผู้อำนวยการ โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 091-886-3509-2020-06-092020-06-09
187186นางสาววิมลรัตน์สุวรรณชัยยงเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ, นักบริหารมหานครระดับต้น, นักบริหารมหานครระดับกลางการเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารการคลังและการพัสดุของกรุงเทพมหานครบริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กวอ.) (ปี 2551–2560)นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลังนักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลังนักวิชาการคลังชำนาญการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง0-2621-1516 สายใน 1663pt@voravut@yahoo.com2020-06-092020-06-09
188187นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ผู้อำนวยการเขต 2562การบริหารงานเขตการบูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนางานเขตรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-092020-06-09
189188พันเอก(พิเศษ)วิโรจน์หนองบัวล่างนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25การสร้างแรงจูงใจการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 35ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง พลาธิการทหารบกรองผู้อำนวยการกอง พลาธิการทหารบกนายทหารปฏิบัติการประจำ พลาธิการทหารบกรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
190189นายวิโรจน์ พิมานมาศสุริยานักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31การบริหารมหานครการบริหารจัดการเมืองในบริบทสังคมสมัยใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Public Administration, University of Philippinesรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต081-937-0901wiroj_rsu@hotmail.com2020-06-092020-06-09
191190นายวิศรุตเลาะวิถีการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมการดำรงตนของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม2020-06-092020-06-09
192191รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์เครือเทพนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเมืองรัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์-การคลังสาธารณะ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Master of Public Policy (Local Finance) National Graduate Institute for Policy Studies JapanDoctor of Philosophy (Public Budgeting and Finance) The State University of New Jerseyรองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยWeerasak.k@hotmail.com2020-06-092020-06-09
194193ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์กันทะเตียนนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การบริหารมหานครการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลwutthinant.kan@mahidol.ac.th2020-06-092020-06-09
195194นายศรัณย์ จันทพลาบูรณ์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 32การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์MBA (with distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USAผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บ.เนสท์เล่ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามมาร์เก็ตติ้งโซลูชั่น จำกัด ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ยูบีซี) อาจารย์บริษัท 37.5 องศา เซลเซียส จำกัด pee.ladaw@gmail.com2020-06-092020-06-09
196195ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์เที่ยงธรรมนักบริหารมหานครระดับต้นบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์การสร้างภาพลักษณ์บุคคลขององค์กรการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าศูนย์วิจัยทางธุรกิจ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้จัดการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ม.กรุงเทพหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ085 247 0555ksaranyapong@gmail.com , arkus@consultant.com2020-06-092020-06-09
197196นางสาวศรีสุภัคเสมอวงษ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphics2020-06-092020-06-09
198197พลเอกศรุตนาควัชระนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 36คุณธรรม จริยธรรมหลักคุณธรรมสากลวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (การทหารสาขารัฐศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนเสนาธิการทหารบกดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยามกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ รองประธานสภาวิชาชีพการแพร่ภาพและกระจายเสียงที่ปรึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุดวิทยากรอิสระ- 2020-06-092020-06-09
199198นายศักดาประชาการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมตามแบบวิถีทางศาสนา ความประเสริฐของอาชูรออ์และเดือนมุหัรร็อม2020-06-092020-06-09
200199ดร.ศักดิ์เสกขุนทดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาพรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล2020-06-092020-06-09
208207นางสาวศุภนันท์ชุ่มใจกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกานักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากรเศรษฐกรชำนาญการผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลังสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2020-06-092020-06-09
201200ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.ศักดิภัทร์เฉลิมพุฒิพงศ์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะรู้เขารู้เราสุนทรียสนทนาพัฒนา MQความแตกต่างของคุณธรรม จริยธรรม, กิจกรรมส่งเสริมความดีศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วท.ม. (นันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรอาจารย์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประธานสาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม MQ Center, วิทยากรอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม กรุงเทพฯ, อาจารย์สาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ091-789-8882Sakdipat_c@hotmail.com2020-06-092020-06-09
202201นางสาวศิริกัญญา รุนประโคนนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 และ 36พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางนิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 1 กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง2020-06-092020-06-09
203202ศิริญญาปกาสิทธิ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D)การบริหารทรัพยากรบุคคลการพัฒนาข้าราชการเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Master of Political Science in International Relations (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคนสำนักเลขาธิการ กลุ่มแผนงานกลุ่มช่วยอำนวยการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ .สำนักงาน ก.พ0 2547 1808 benzsirinya@gmail.com 2020-06-092020-06-09
204203นายศิโรจน์อิสสรานุสรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphicคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการเขต โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ผู้จัดการเขต โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ผู้จัดการเขต โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 02-247-2345-542020-06-092020-06-09
205204นางศิลปสวยระวีแสงสูรย์ผู้อำนวยการเขต การบริหารงานเขตบทบาทและอำนาจหน้าที่การบริหารงานเขตการบูรณาการความรู้และแนวทางการพัฒนางานเขตปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
206205นายศุภกฤตบุญขันธ์เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์บทบาทหน้าที่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงาน สายงานเทศกิจ2020-06-092020-06-09
207206นาวาตรีศุภชัยสุวัฒนานักบริหารมหานครระดับกลางการพัฒนาภาวะผู้นำการเสริมสร้างผู้นำ เพื่อพัฒนาทีมงานหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ ๑ แผนกกิจการพลเรือน กองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ2020-06-092020-06-09
216215นายสมบูรณ์สุภัทรกุลชัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Microsoft Office Excel 20102020-06-092020-06-09
217216นางสมพรอินทร์แก้วสร้างสุขด้วยสติในองค์กรสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการสร้างสุขด้วยสติวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์งานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับบุคคล ครอบครัวแลชุมชนงานพัฒนาระบบและการวิจัย กรมสุขภาพจิตงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 08117432852020-06-092020-06-09
209208นายศุภฤกษ์หูไธสงเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการการร่างหนังสือราชการกรณีต่างๆบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเลขานุการ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณกลางและบริหารเอกสารส่วนบริหารกลาง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
210209นายเศรษฐพงศ์นิมิตกิจจรูญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการการร่างหนังสือราชการกรณีต่างๆ2020-06-092020-06-09
211210ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนานักบริหารมหานครระดับสูง, นักบริหารมหานครระดับกลางการบริหารมหานครเศรษฐกิจเมืองกับการบริหารมหานครเศรษฐศาสตร์ภาครัฐเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, USA.Ph.D. สาขา Social Science Syracuse University, USA.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์sakon@econ.tu.ac.th2020-06-092020-06-09
212211นายสกลธีภัททิยกุลผู้อำนวยการเขต 2561การบริหารงานเขตมุมมองของผู้บริหารต่อการบริหารงานเขตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
213212ดร.สมชายเรืองมณีชัชวาลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ(TRM)การบริหารทรัพยากรบุคคลทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐการพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะที่คาดหวัง การวิเคราะห์เพื่อหาภารกิจหลัก (Key Result Areas) ของสายงานหรือตำแหน่งงานสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท การจัดการทรัพยากรมนุษย์บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัดที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน2020-06-092020-06-09
214213ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติอยู่เมืองนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ สารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่2020-06-092020-06-09
215214นายสมบัติ กุสุมาวลีนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์2020-06-092020-06-09
218217นายสมภาคย์สุขอนันต์นักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูง, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตพรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารการบริหารงานบุคคลของกทม.กฎหมายในการบริหารงานเขตบริบทปัจจุบันรองปลัดกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
219218นายสมศักดิ์จันทวัฒนาหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36ประสบการณ์นักบริหารประสบการณ์นักบริหารวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรรมการและที่ปรึกษาสายธุรกิจ Social Learning บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จ ากัด 2020-06-092020-06-09
220219นายสมัยเจริญช่างการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมการดำรงตนของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม2020-06-092020-06-09
221220ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยานักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Digital Literacy2020-06-092020-06-09
222221ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลนักบริหาร2020-06-092020-06-09
223222นายสัญญาเจริญพรเตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และการรับเสด็จการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (ระดับ 7) กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง2020-06-092020-06-09
224223นายสัญญา เศรษฐพิทยากุลนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น เมโทดิสต์ สหรัฐอเมริกาสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น เมโทดิสต์ สหรัฐอเมริกากรรมการบริหาร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระทรวงคมนาคมผู้จัดการงานที่ปรึกษาด้านระบบบริหารคุณภาพของบริษัทในสังกัดสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์บริษัท ทรินนิเทค จำกัด084-545-24542020-06-092020-06-09
225224นางสายชล เพชรตระหง่านนักบริหารมหานครระดับต้น, เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการการเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการจัดทำงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร081-408-65142020-06-092020-06-09
243242นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรืองนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13การบริหารมหานครการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2020-06-092020-06-09
226225ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรีสินธุภิญโญนักบริหารมหานครระดับกลางการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และวิเคราะห์แก้ปัญหาเพื่อการทำงานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองผู้อำนวยการหลักสูตร Technopreneurship and Innovation Managementหัวหน้าโครงการแบบจำลองการจราจร ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมที่ปรึกษา Network Technology Laboratory ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย08-1493-7676sukree.s@chula.ac.th2020-06-092020-06-09
227226นายสุกิตนาคใหม่Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการสอนงาน Coaching & Mentoringกิจกรรมกลุ่ม การฝึกหาสิ่งเปลี่ยนแปลงในโค้ชชี่กิจกรรมกลุ่ม การตั้งคำถามการฟัง การรู้ถึงความรู้สึกระดับลึกกิจกรรมกลุ่ม การโค้ชระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการสะท้อนกลับ2020-06-092020-06-09
228227นายสุขุม เฉลยทรัพย์นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14ประสบการณ์นักบริหารหลักการบริหารและประสบการณ์ของนักบริหาร2020-06-092020-06-09
229228นางสุดสวาทสุจริตกุลนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูงบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคมการเสริมสร้างบุคลิกภาพนักบริหารภาพลักษณ์นักบริหารครูฝึกสอนและอบรมผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailandเลขานุการสายการบิน Lufthansa Airlines Co., Ltd.จัดแฟชั่นโชว์และเดินแบบให้กับ บริษัท Otto Versand Hamburgวิทยากรด้านบุคลิกภาพ2020-06-092020-06-09
230229นายสุทัศน์นำพูลสุขสันต์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map), นักบริหารมหานครระดับกลาง ,นักบริหารมหานครระดับต้นการบริหารทรัพยากรบุคคลทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐการพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะที่คาดหวัง (Competency Based Development)การวิเคราะห์เพื่อหาภารกิจหลัก (Key Result Areas) ของสายงาน/ตำแหน่งงานรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรพัฒนานักบริหารของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้จัดการสำนักงานการบุคคล ธุรกิจจัดจำหน่าย เครือซีเมนต์ไทยที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2020-06-092020-06-09
231230นายสุเทพ ธัญญสิทธิ์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31 - 36การบริหารมหานครการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์การจัดทำผลงานรุ่นครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมผู้อำนวยการสถาบันวิชาการ บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMATวิทยากรอิสระ081-848-79992020-06-092020-06-09
232231นายสุธรรม ส่งศิรินักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 13การบริหารมหานครการนำการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์ San Francisco State University ผู้บริหารธนาคารในอเมริกา 30 ปี (1975 – 2005)อาจารย์บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ University of Phoenix, วิทยาเขต San Franciscoที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - เป็นวิทยากร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - เป็นกรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (มหาชน)2020-06-092020-06-09
233232นางสาวสุธิดานาเจริญเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการความรู้เกี่ยวกับงานธุรการรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตกรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณกรรมการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนัดการจัดการชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 35 ปี จนถึงปัจจุบัน2020-06-092020-06-09
234233นางสาวสุนทรีเสริญสุขสัมฤทธ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.พัฒนาการชุมชนเมืองกรุงเทพฯ และการพัฒนาผังเมืองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง0-2354-12782020-06-092020-06-09
235234นางสุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 และ 36สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ส่งผลกระทบทิศทางการพัฒนาเมืองของภูมิภาคเอเชียรัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ นักวิจัยและวิทยากรอิสระสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย081-814-8037, 02-218-7464, 02-251-5199Supaphan.t@gmail.com2020-06-092020-06-09
236235นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 35ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม)มหาวิทยาลัยมหิดลหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล081 770 52772020-06-092020-06-09
237236นางสาวสุมาลีสุขศรีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ Multmedia , Formal and information Greetings, Every Communication BMA VocabularyMaking Conversation People in the community cross cultural understanding Recreation in the CityTeam building in English indoor activity Talking about your department at BMA Talking about Bma Project2020-06-092020-06-09
250249นายอดิศักดิ์ปานด่วนนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการพัฒนาองค์กรสุขภาวะศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการบริหาร ส่วนพัฒนาการบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครbmaspk12@gmail.com2020-06-092020-06-09
238237นายสุรชัยโฆษิตบวรชัยนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25การพูด การสื่อสาร การนำเสนอเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชันสาขาการบริหารจัดการ เกียรตินิยมอันดับ 1 (คะแนนสูงสุด) Adamson University, Manila, Philippinesรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยากรการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการสายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ TRW Automotive Thailandผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจdr_surachai@hotmail.com2020-06-092020-06-09
239238นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรังนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 - 36คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ดิจิตอลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิตอลวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL)วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)วิศศวกรด้านการดูแลออกแบบปฏิบัติการบริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตผู้จัดการฝ่ายโครงข่ายบรอดแบนด์(นักบริหาร ระดับ 11) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักสนันสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหาร ระดับ 12)บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)089-922-12512020-06-092020-06-09
240239ดร.สุรพงษ์มาลีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ(TRM), นักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับต้นการบริหารทรัพยากรบุคคลทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐการพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะที่คาดหวัง การวิเคราะห์เพื่อหาภารกิจหลัก (Key Result Areas) ของสายงาน หรือ ตำแหน่งงานรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaster of Public Management (University of Birmingham)Ph.D. (Management) London School of Economics (LSE)หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบ HR Scorecardสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ผู้ผลิตและผู้จัดรายการวิทยุ รายการ เช้าทันโลก ทางวิทยุ อสมท. FM 96.4นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน081-400-6985surapong@ocsc.go.th2020-06-092020-06-09
241240รศ.ดร.สุรพลบุญลือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D)การบริหารทรัพยากรบุคคลการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ศษ.บ.) โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง(กศ.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ระดับ.ว 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 081-4289275 surapon@hotmail.com surapon.boo@kmutt.ac.th 2020-06-092020-06-09
242241นายสุระพลอัมรินทร์การเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมการแลกปเลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมตามแบบวิถีทางศาสนา การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดเสาวนาการดำรงตนของมุสลิมในสังคมพหุวัฒธรรรม2020-06-092020-06-09
244243นายสุวัชชัยแก้วทรัพย์ศักดิ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D), นักบริหารมหานครระดับต้นการสอนงาน Coaching & Mentoringการพัฒนาทักษะการร่วมมือ เทคนิคการสอนงาน, พี่เลี้ยงและการโค้ช (Mentoring and Coaching)Coaching การโค้ชตามมาตรฐานสากลบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก Newcastle Business School, the University of Northumbria at Newcastle, ประเทศอังกฤษผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดนายกผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตโค้ชผู้บริหาร วิทยากรและที่ปรึกษาที่การพัฒนาองค์กรสถาบัน BE Management Coach บริษัท ฟีนิคซ์ โปรเฟสชันนัล จำกัด0619415246, 081-867-2410hrd.everywhere@gmail.com2020-06-092020-06-09
245244ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศธรรมรักษ์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25บุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรนิเทศศาสตรบัณฑิต เกีนรตินิยมอันดับ 1 (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ภาควิชาการโฆษณาอาจารย์ภาควิชาสื่อสารแบรนด์หัวหน้าภาควิชาสื่อสารแบรนด์08-1862-7720sermyos.t@bu.ac.th2020-06-092020-06-09
246245นายหรรษารมย์โกมุทผลปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร, สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ, นักบริหารมหานครระดับต้น, ปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการกรุงเทพมหานครกิจกรรมเพื่อนใหม่การเสริมสร้างแรงจูงใจทัศนคติที่ดีและความรักความผูกพันต่อกรุงเทพมหานครการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ SARDAR PATEL UNIVERSITY ประเทศอินเดียผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครข้าราชการบำนาญ09865946422020-06-092020-06-09
247246นางสาวหัทยา ริวรรณปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลของกรุงเทพมหานครศิลปศาตรบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
248247นายอณุชาผิวคำการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมการแลกปเลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมตามแบบวิถีทางศาสนา การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอภิปรายกระบวนการจ่ายซะกาต2020-06-092020-06-09
249248นายอดิเรศมะหะหมัดการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามสุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการออมและการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม2020-06-092020-06-09
272271นายเอกพงษ์ไชยแสงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศSpeed Dating, Making a sentenceSmall Talk Role Plays explaining areas of interest to visitors2020-06-092020-06-09
267266นางสาวอำภานรนาถตระกูลนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การเงิน งบประมาณ การคลัง การพัสดุการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ กทม.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร0-2224-29502020-06-092021-02-22
251250นายอนรรฆ พิทักษ์ธานินนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 33 การบริหารมหานครการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับทุกคนทิศทางการพัฒนาเมืองของภูมิภาคอาเซียน รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เคล็ดไทยผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประธานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย081-400-69852020-06-092020-06-09
252251ผศ.ดร.อนิรุทธ์สติมั่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D)การบริหารทรัพยากรบุคคลการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน(กศ.บ.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(กศ.ด.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร034-253840 ต่อ 29201 034-219135 มือถือ 081 6455570sanirut@gmail.com, satiman_a@su.ac.th, satiman_a@silpakorn.edu 2020-06-092020-06-09
253252นายอนุวัติ กลมเกลี้ยงปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการวินัยและการรักษาวินัยนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทยนิติกรชำนาญการส่วนวินัยและคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่2020-06-092020-06-09
254253นายอนุสรณ์องอาจการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมละหมาดและนาซีฮัตหลังละหมาดการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยยช์ต่อองค์กรและชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร2020-06-092020-06-09
255254นายอภิชัยศรีรัตนารุ่งเรืองโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การนำเสนองานด้วย InfoGraphicคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 02-247-2345-542020-06-092020-06-09
256255นายอภิชาติโตดิลกเวชช์นักบริหารมหานครระดับกลางการบริหารมหานครนโยบายสาธารณะ และการแปลงสู่การปฏิบัติรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สมาชิกวุฒิสภา2020-06-092020-06-09
6867นายซีรอซันคารปาทานนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 24, ผู้อำนวยการเขตยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา กทม.ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครการขับเคลื่อนแผนพัฒนางานเขตสู่เป้าหมายผู้อำนวยการเขตเขตทุ่งครุผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล0 2221-2141-692020-06-092021-03-23
257256นายอภิรัตน์บุญรัตน์Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน, นักบริหารมหานครระดับต้น, นักบริหารมหานครระดับกลาง, เทคนิคทางการบริหารการสอนงาน Coaching & Mentoring ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นโค้ช (Coaching) และการสอนงาน, พี่เลี้ยง (Mentoring)เทคนิคการสอนงานและมอบหมายงานการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการโค้ช (Coaching)และการสอนงาน(Mentoring)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มัดแมน จำกัดผู้จัดการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล บริษัท กรีน สปอต จำกัดผู้จัดการฝ่ายงานฝึกอบรม (พัฒนาและการสรรหาบุคลากร) บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรรี่ จำกัดที่ปรึกษาอาวุโส และโค้ช บริษัท Success Master จำกัดบริษัท Success Master จำกัด081-915-35522020-06-092020-06-09
258257นายอมรวิทย์วัชรพฤกษาดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Microsoft Office Excel 20102020-06-092020-06-09
259258นางสาวอรณีย์รอดสวัสดิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การจัดการฐานข้อมูล Microsoft access 2013 ขั้นพื้นฐานMicrosoft Excel 2010 Advancedสาขา ศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ 2020-06-092020-06-09
260259ดร.อรทัย ก๊กผลนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 สถานการณ์โลกและปัญหาร่วมสมัยการบริหารจัดการเมืองในบริบทสังคมสมัยใหม่และในอนาคตรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Public Administration and Public Policy, University of London, EnglandPolitical Science University of Toronto, Canadaเลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้าอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA)คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 097-101-1554okokpol@alpha.tu.ac.th2020-06-092020-06-09
261260นายอรรถพร สุวัธนเดชานักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 การบริหารมหานครกรุงเทพฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการสำนักการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลรองปลัดกรุงเทพมหานคร .ข้าราชการบำนาญ097-091-11182020-06-092020-06-09
262261นางสาวอรอนงค์จันทรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ Adobe Photoshop2020-06-092020-06-09
263262นายอรุณจุลธีระการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาตามแบบวิถีทางศาสนากับชุมชนมุสลิม2020-06-092020-06-09
264263นายอลงกรณ์เหมือนดาวผู้อำนวยการเขต 2561การบริหารงานเขตสื่อมวลชนกับการบริหารงานเขตบรรณาธิการ ข่าว ๓ มิติ 2020-06-092020-06-09
265264นางสาวอังศุมาลินอังศุสิงห์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การบริหารจัดการสาธารณภัยการจัดการภัยพิบัติของเมืองศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้อำนวยการส่วนบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี ปฎิบัติงานประจำสำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย08-1818-7373coconutworm@hotmail.com2020-06-092020-06-09
266265ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชว์ภูริชญ์น้อมเนียนนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การบริหารมหานครการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์Banaras Hindu Universityมหาวิทยาลัยมหิดลbanaras2009@gmail.com2020-06-092020-06-09
268267นางสาวอิงชุอรมีทรัพย์มั่นปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง กิจกรรมกลุ่มการทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมกลุ่มการบริการที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ2020-06-092020-06-09
269268นายแพทย์อุกฤษฎ์อุเทนสุตนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต สุขภาพนักบริหาร2020-06-092020-06-09
270269นายเอกโอฐน้อยนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกศ์ (องค์การมหาชน)ผู้จัดการสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)2020-06-092020-06-09
271270พลเอกเอกชัยศรีวิลาศนักบริหารมหานครระดับกลาง, นักบริหารมหานครระดับสูง, สมรรถนะทางการบริหาร ปี 2561การบริหารมหานครการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายผู้นำกับการบริหารความขัดแย้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรกำรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลหัวหน้าสำนักงาน คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4ผู้อำนวการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า089-8145599-2020-06-092020-06-09
273272ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ การรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ดิจิตอลนิเทศศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครุศาสตร์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุกรรมการพิจารณา ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพในคณะกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจารย์พิเศษหลักสูตรมหาบัณฑิตโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยากรและนักวิชาการอิสระ081-455-63992020-06-092020-06-09
274273นางไอรดาเหลืองวิไลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, เทคนิคทางการบริหาร คอมพิวเตอร์ IT ดิจิทัลภาครัฐ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลผู้นำยุคดิจิทัลกับการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)รองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)026126000airada.luangvilai@dga.or.th 2020-06-092020-06-09
3736นางคิดงามคงตระกูล ลีผู้อำนวยการเขต 2561พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฏหมายกับการบริหารงานเขตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา2020-06-092020-10-15
7372นายณรงศักดิ์โอสถธนากรผู้อำนวยการเขต ๒๕๖๒การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขในภาวะวิกฤติการประสานความร่วมมือในภาวะวิกฤติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา054 449 6012020-06-092020-12-22
8180ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชาเดชะวัฒนไพศาลนักบริหารมหานครระดับกลาง, เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของข้าราชการในศตวรรษที่ 21 (4C1D)การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ บธ.บ. (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยM.B.A. Colorado State University, USA(การจัดการ)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย / Ph.D. Asian Institute of Technologyที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรจากบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย081 632 2644decha@acc.chula.ac.th2020-06-092020-12-22
7978ศาสตราจารย์ดิเรกปัทมสิริวัฒน์นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25พรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานพ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Master of Science (Economics) Louisiana State University U.S.A.Doctor of Philosophy (Economics) University of Geordia U.S.A.อาจารย์ประจำของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของธนาคารโลกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0-2727-3000direk.p@nida.ac.th2020-06-092021-03-23
4847นายเฉลิมพลโชตินุชิตนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขตพรบ. ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารกฎหมายในการบริหารงานเขตบริบทปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคม 0-2247-96812020-06-092021-04-19
5049นางชมัยพรวงษ์วิบูลย์สินเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานธุรการการจัดเก็บเอกสารและการทำลายการร่างหนังสือราชการกรณีต่างๆศิลปศาสตร์ สาขาบรรณารักษณ์ศาสตร์หัวหน้าฝ่ายบริหารเอกสาร กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร0-2221-2141-692020-06-092021-04-19
1918นายกอบชัยบุญอรณะนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21, 22การบริหารจัดการสาธารณภัยการเตรียมพร้อมและจัดการภัยพิบัติของเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ2020-06-092021-05-18
21Mr.Andrew Petrie Biggsการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศDaily Conversationบริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่ จำกัดhttps://andrewbiggs.com2020-06-092021-10-19
1817นายก้องกิติพูสวัสดิ์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31การบริหารมหานครกรุงเทพฯ กับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 Bachelor of Science in Industrial Engineering Texas Tech University, Texas, USAMaster of Science in Industrial and Systems Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USADoctor of Philosophy in Industrial and Systems Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USAผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจารย์พิเศษภาควิชา Industrial Engineering and Management, มหาวิทยาลัย Oulu ประเทศ Finlandอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08 1492 21252020-06-092021-07-19
1110นายกรณิศบัวจันทร์การเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามกลุ่มสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แลกเปลียนเรียนรู้ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)0 2245 47492020-06-092021-08-24
109นายกมลธรรมวาสบุญมานักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 25, สมรรถนะทางการบริหาร ปี 2561คุณธรรม-จริยธรรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้นำธรรมาภิบาลกับการบริหารงานนิติศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสร์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เฝ้าระวังยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักงารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภารองเลขาธิการสำนักงานผู้จรวจการแผ่นดินผู้อำนวนการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน08 6839 45672020-06-092021-08-16
1615ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์รักชาติเจริญนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23การบริหารมหานครการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยมหิดล0 2849 6000krish.rug@mahidol.ac.th2020-06-092021-08-24
2625นายกิตติศักดิ์วิวัฒน์ธนวงศ์ปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดสร้างสรรค์การพัฒนาระบบความคิดเพื่อการปฏิบัติงานPersentation SkillHigh Impact Communicationคณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตONE PLUS CONSULTING CO., LTD.09 2323 5363,09 4924 1623Onetraining@oneplus-consult.com2020-06-092021-09-06
3433นางสาวขนิษฐาหล่อลักษณ์นักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36, เตรียมความพร้อมการบริหารงานเขต, การฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการโค้ช (Coaching)และการสอนงาน พี่เลี้ยง (Mentoring)เทคนิคการสอนงาน, พี่เลี้ยงและการโค้ช (Mentoring and Coaching)คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประธานคณะกรรมการสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (President of ICF Bangkok Chapter)HR Business Partner และ Business Risk Management Director บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประเทศไทย จำกัดImmediate Past President - ICF Bangkok Chapter s Leadership Team ประธานคณะกรรมการสหพันธ์โค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ (President of ICF Bangkok Chapter), CEO สถาบัน BE Management Coach08 1867 2410 KHANITTHA@BMCCOACH.COM2020-06-092021-09-06
3635นายคมชิต ชวนัสพรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36สุขภาพ คุณภาพชีวิต องค์กรสุขภาวะการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราชนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์0 2220 7570komchit@gmail.com2020-06-092021-09-06