โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ความหนาแน่นของประชากร - ในเขตเมืองชั้นใน (๑) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (๒) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก - ในเขตเมืองชั้นกลาง : 84

ค่าเป้าหมาย คน/ตร.ม. : 9,980, 11,800, 4,420

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่เขตเมืองชั้นใน หมายถุึง -พื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่า ได้แก่บริเวณย่านกลางเมืองซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญและชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และมีศักยภาพต่อการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมได้ จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด - พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ได้แก่ บริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมในเมือง หรือ Central Business District (CBD) และพื้นที่บริเวณต่อเนื่องโดยรอบ ภายในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับการพัฒนาเข้มข้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จำนวน 13 เขต ประกอบด้วย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย และเขตวัฒนา พื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง -บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นบริเวณระหว่างแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษกกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมือง จึงเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จำนวน 17 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และราษฎร์บูรณะ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A เขตเมืองชั้นใน (๑) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (๒) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก B เขตเมืองชั้นกลาง เฉลี่ยความหนาแน่นประชาการเขตเมือง A = ผลรวมของประชากรพื้นที่เมือง A /ผลรวมของขนาดพื้นที่เขตเมือง A เฉลี่ยความหนาแน่นประชากรเขตเมือง B = ผลรวมของประชากรพื้นที่เมือง B /ผลรวมของขนาดพื้นที่เขตเมือง B

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย/สำนักวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 2ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรจำแนกตามพื้นที่เขต

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง :

idstepidarea_bmasubdistrict_id_idsubdistrict_namesubdistrict_iddistrict_namechangwat_idchangwat_namepopmale62popfemale62poptotal62house62popden62adddateupdatedate
111.647100101พระบรมมหาราชวัง1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร223814473685120722372020-05-212020-05-21
220.72100102วังบูรพาภิรมย์1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร53585056104145363144642020-05-212020-05-21
330.22100103วัดราชบพิธ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร142417143138979142642020-05-212020-05-21
440.23100104สำราญราษฎร์1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1595150430991139134742020-05-212020-05-21
550.144100105ศาลเจ้าพ่อเสือ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1311181931301000217362020-05-212020-05-21
660.153100106เสาชิงช้า1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร100011462146703140262020-05-212020-05-21
770.496100107บวรนิเวศ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร196824954463157089982020-05-212020-05-21
880.193100108ตลาดยอด1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1017121622331190115702020-05-212020-05-21
990.339100109ชนะสงคราม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร885958184382954372020-05-212020-05-21
10100.414100110บ้านพานถม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร2807362364302015155312020-05-212020-05-21
11110.458100111บางขุนพรหม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร215821444302219093932020-05-212020-05-21
12120.522100112วัดสามพระยา1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร13191499281897053982020-05-212020-05-21
13132.233100201ดุสิต1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร7303510112404253555552020-05-212020-05-21
14141.074100202วชิรพยาบาล1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร4640595610596305698662020-05-212020-05-21
15151.737100203สวนจิตรลดา1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร351537677282245041922020-05-212020-05-21
16160.339100204สี่แยกมหานาค1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร3539364871872433212012020-05-212020-05-21
17175.282100206ถนนนครไชยศรี1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร2961822682523002148199022020-05-212020-05-21
181838.132100301กระทุ่มราย1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร1928420416397001618810412020-05-212020-05-21
191929.992100302หนองจอก1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร10805115702237580807462020-05-212020-05-21
202030.849100303คลองสิบ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร45044581908523682942020-05-212020-05-21
212138.867100304คลองสิบสอง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร574159581169942443012020-05-212020-05-21
222222.524100305โคกแฝด1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร1678817402341901184215182020-05-212020-05-21
232317.75100306คู้ฝั่งเหนือ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร8723921717940616510112020-05-212020-05-21
242433.358100307ลำผักชี1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร150501630331353132309402020-05-212020-05-21
252524.789100308ลำต้อยติ่ง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร47874893968029313902020-05-212020-05-21
26260.889100401มหาพฤฒาราม1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร50505930109806476123512020-05-212020-05-21
27272.074100402สีลม1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร90609653187131249690232020-05-212020-05-21
28280.82100403สุริยวงศ์1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร244326325075491861892020-05-212020-05-21
29290.689100404บางรัก1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร135914012760144640062020-05-212020-05-21
30301.064100405สี่พระยา1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร49225777106997011100552020-05-212020-05-21
313118.406100502อนุสาวรีย์1005บางเขน10กรุงเทพมหานคร4447047370918405902549902020-05-212020-05-21
323223.717100508ท่าแร้ง1005บางเขน10กรุงเทพมหานคร4480352357971605358940972020-05-212020-05-21
333312.062100601คลองจั่น1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานคร3585142296781474802564792020-05-212020-05-21
343416.461100608หัวหมาก1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานคร3070837253679615690141292020-05-212020-05-21
35351.3100701รองเมือง1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร79388613165517158127322020-05-212020-05-21
36361.403100702วังใหม่1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร336834376805624148502020-05-212020-05-21
37372.181100703ปทุมวัน1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร190034845384107524692020-05-212020-05-21
38383.485100704ลุมพินี1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร85489797183451862952642020-05-212020-05-21
39390.535100801ป้อมปราบศัตรูพ่าย1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร70597522145816406272542020-05-212020-05-21
40400.347100802วัดเทพศิรินทร์1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3239325264912743187062020-05-212020-05-21
41410.448100803คลองมหานาค1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร4336479291285664203752020-05-212020-05-21
42420.251100804บ้านบาตร1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3348326566132586263472020-05-212020-05-21
43430.35100805วัดโสมนัส1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3254341866722207190632020-05-212020-05-21
44448.815100905บางจาก1009พระโขนง10กรุงเทพมหานคร3041537119675344161576612020-05-212020-05-21
45455.171100910พระโขนงใต้1009พระโขนง10กรุงเทพมหานคร987611588214641683041512020-05-212020-05-21
464628.459101001มีนบุรี1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร4549251893973854690434222020-05-212020-05-21
474735.186101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร2184823353452011414712852020-05-212020-05-21
484810.823101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร1423516118303531880828042020-05-212020-05-21
494914.297101102คลองสองต้นนุ่น1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร3229735729680263278447582020-05-212020-05-21
505017.458101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร7531838415915112639122020-05-212020-05-21
515133.752101104ลำปลาทิว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร119711290724878129747372020-05-212020-05-21
525225.834101105ทับยาว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร1456515861304261782511782020-05-212020-05-21
535321.695101106ขุมทอง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร40454126817128143772020-05-212020-05-21
54549.984101203ช่องนนทรี1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานคร2240826123485313269248612020-05-212020-05-21
55556.678101204บางโพงพาง1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานคร1395815325292831971143852020-05-212020-05-21
56560.484101301จักรวรรดิ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร3409349969085026142732020-05-212020-05-21
57570.483101302สัมพันธวงศ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร4071424883194422172242020-05-212020-05-21
58580.449101303ตลาดน้อย1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร3497373972363747161162020-05-212020-05-21
59594.923101401สามเสนใน1014พญาไท10กรุงเทพมหานคร1779315248330412067267122020-05-212020-05-21
60604.672101406พญาไท1014พญาไท10กรุงเทพมหานคร1659219749363412375377782020-05-212020-05-21
61610.785101501วัดกัลยาณ์1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร4073459686692765110432020-05-212020-05-21
62620.691101502หิรัญรูจี1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร55906316119063967172302020-05-212020-05-21
63631.523101503บางยี่เรือ1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร998310708206917973135862020-05-212020-05-21
64641.21101504บุคคโล1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร804893261737412979143592020-05-212020-05-21
65651.823101505ตลาดพลู1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร7021805915080890782722020-05-212020-05-21
66661.289101506ดาวคะนอง1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร805993331739211881134932020-05-212020-05-21
67671.23101507สำเหร่1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร69847953149378619121442020-05-212020-05-21
68680.834101601วัดอรุณ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานคร68726671135434157162392020-05-212020-05-21
69695.346101602วัดท่าพระ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานคร2439428215526092751498412020-05-212020-05-21
70705.342101701ห้วยขวาง1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร1223215109273413201651182020-05-212020-05-21
71715.408101702บางกะปิ1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร870510284189892562935112020-05-212020-05-21
72724.283101704สามเสนนอก1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร1697221038380102423288752020-05-212020-05-21
73731.317101801สมเด็จเจ้าพระยา1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร5858660912467505394662020-05-212020-05-21
74740.727101802คลองสาน1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร75008114156145863214772020-05-212020-05-21
75752.234101803บางลำภูล่าง1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร11128129422407013309107742020-05-212020-05-21
76761.773101804คลองต้นไทร1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร8585104611904615141107422020-05-212020-05-21
77771.251101901คลองชักพระ1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร4922551310435459583412020-05-212020-05-21
78785.183101902ตลิ่งชัน1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร1154113330248711135147992020-05-212020-05-21
79797.338101903ฉิมพลี1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร111501285624006951632712020-05-212020-05-21
80804.253101904บางพรม1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร6550718913739484732302020-05-212020-05-21
81818.539101905บางระมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร92641045519719793623092020-05-212020-05-21
82822.915101907บางเชือกหนัง1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร5625638412009428741202020-05-212020-05-21
83831.258102004ศิริราช1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร85987507161054335128022020-05-212020-05-21
84842.076102005บ้านช่างหล่อ1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร14889157073059612101147382020-05-212020-05-21
85851.492102006บางขุนนนท์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร434751139460444763402020-05-212020-05-21
86864.36102007บางขุนศรี1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร1451617173316891511172682020-05-212020-05-21
87872.758102009อรุณอมรินทร์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร905710825198821356572092020-05-212020-05-21
888884.712102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร283603163859998297097082020-05-212020-05-21
898935.975102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร59296665301258266030834982020-05-212020-05-21
90905.105102201บางหว้า1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร1795120425383762151675172020-05-212020-05-21
91912.514102202บางด้วน1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร13480150452852510625113462020-05-212020-05-21
92921.394102206บางจาก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร377844258203365758852020-05-212020-05-21
93933.022102207บางแวก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร87101015618866950362432020-05-212020-05-21
94942.992102208คลองขวาง1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร5212579611008366736792020-05-212020-05-21
95951.898102209ปากคลองภาษีเจริญ1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร7025801515040909079242020-05-212020-05-21
96960.909102210คูหาสวรรค์1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร289032526142191267572020-05-212020-05-21
979718.789102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร3713343261803943033342792020-05-212020-05-21
989817.036102303หนองค้างพลู1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร3584440116759603154944592020-05-212020-05-21
99996.716102401ราษฎร์บูรณะ1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานคร1505216840318921384947492020-05-212020-05-21
1001009.066102402บางปะกอก1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานคร2339825219486172356053632020-05-212020-05-21
1011013.296102501บางพลัด1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร104791207522554969968432020-05-212020-05-21
1021022.846102502บางอ้อ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร1126213297245591435786292020-05-212020-05-21
1031032.332102503บางบำหรุ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร804710209182561306678282020-05-212020-05-21
1041042.886102504บางยี่ขัน1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร1177713723255001790788362020-05-212020-05-21
1051054.618102601ดินแดง1026ดินแดง10กรุงเทพมหานคร34429402397466837059161692020-05-212020-05-21
1061063.736102602รัชดาภิเษก1026ดินแดง10กรุงเทพมหานคร20652238304448224151119062020-05-212020-05-21
10710710.811102701คลองกุ่ม1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร3194237594695363506164322020-05-212020-05-21
1081084.885102704นวมินทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร1233714942272791304955842020-05-212020-05-21
1091098.615102705นวลจันทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร2063324789454222724152722020-05-212020-05-21
1101103.195102801ทุ่งวัดดอน1028สาทร10กรุงเทพมหานคร17689203333802217802119002020-05-212020-05-21
1111112.09102802ยานนาวา1028สาทร10กรุงเทพมหานคร963510692203271086697262020-05-212020-05-21
1121124.041102803ทุ่งมหาเมฆ1028สาทร10กรุงเทพมหานคร95249900194241476348072020-05-212020-05-21
1131135.762102901บางซื่อ1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานคร39172433988257050848143302020-05-212020-05-21
1141145.783102902วงศ์สว่าง1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานคร1991423826437402478775642020-05-212020-05-21
11511510.69103001ลาดยาว1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1942522389418142843139122020-05-212020-05-21
1161162.826103002เสนานิคม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร954910868204171828372252020-05-212020-05-21
1171176.026103003จันทรเกษม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1796620735387012679064222020-05-212020-05-21
1181185.488103004จอมพล1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1422318065322883416658832020-05-212020-05-21
1191197.878103005จตุจักร1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1144111944233851368229682020-05-212020-05-21
1201202.749103101บางคอแหลม1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร1167712922245991031489482020-05-212020-05-21
1211212.3103102วัดพระยาไกร1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร12205134742567910325111652020-05-212020-05-21
1221225.872103103บางโคล่1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร1737819242366201890562362020-05-212020-05-21
12312322.805103201ประเวศ1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร4128046195874753592238362020-05-212020-05-21
12412414.513103202หนองบอน1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร1939622420418162381328812020-05-212020-05-21
12512515.172103203ดอกไม้1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร2424027238514782987333932020-05-212020-05-21
1261267.249103301คลองเตย1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร3225834143664013342291602020-05-212020-05-21
1271271.895103302คลองตัน1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร51756145113201432559742020-05-212020-05-21
1281283.85103303พระโขนง1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร1072412799235232699461102020-05-212020-05-21
1291299.251103401สวนหลวง1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร2185025886477363188751602020-05-212020-05-21
1301305.894103402อ่อนนุช1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร2050324387448902785376162020-05-212020-05-21
1311318.533103403พัฒนาการ1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร1445416968314221869536822020-05-212020-05-21
1321325.789103501บางขุนเทียน1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร1721918990362091522462552020-05-212020-05-21
1331333.375103502บางค้อ1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร16733186463537917977104832020-05-212020-05-21
13413411.918103503บางมด1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร2100823615446232357037442020-05-212020-05-21
1351355.183103504จอมทอง1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร1631817579338971570165402020-05-212020-05-21
13613611.534103602สีกัน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร3258431306638902823155392020-05-212020-05-21
13713710.605103604ดอนเมือง1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร3868743981826683894877952020-05-212020-05-21
13813814.664103605สนามบิน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร134679996234631004116002020-05-212020-05-21
1391392.559103701ทุ่งพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร16055164433249810407126992020-05-212020-05-21
1401401.136103702ถนนพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร4246529295381162183962020-05-212020-05-21
1411411.148103703ถนนเพชรบุรี1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร676679191468511607127922020-05-212020-05-21
1421422.283103704มักกะสัน1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร77288119158471840669412020-05-212020-05-21
14314315.102103801ลาดพร้าว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานคร4171549741914564584060562020-05-212020-05-21
1441447.055103802จรเข้บัว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานคร1217314945271181188038442020-05-212020-05-21
1451452.109103901คลองเตยเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร4219496891871730143562020-05-212020-05-21
1461467.031103902คลองตันเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร2671428866555803866879052020-05-212020-05-21
1471473.425103903พระโขนงเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร999512463224582228965572020-05-212020-05-21
1481486.486104001บางแค1040บางแค10กรุงเทพมหานคร1815720798389552550660062020-05-212020-05-21
14914912.06104002บางแคเหนือ1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2782532286601112819549842020-05-212020-05-21
15015014.67104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร1885521141399961459727262020-05-212020-05-21
15115111.24104004หลักสอง1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2524829181544292466148422020-05-212020-05-21
15215216.886104101ทุ่งสองห้อง1041หลักสี่10กรุงเทพมหานคร3676439347761113964145072020-05-212020-05-21
1531535.955104102ตลาดบางเขน1041หลักสี่10กรุงเทพมหานคร1302515149281741774247312020-05-212020-05-21
15415418.659104201สายไหม1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร3756843386809543499043392020-05-212020-05-21
15515513.516104202ออเงิน1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร1889421107400012360229602020-05-212020-05-21
15615612.44104203คลองถนน1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร4048944834853234427668592020-05-212020-05-21
15715712.917104301คันนายาว1043คันนายาว10กรุงเทพมหานคร2279324970477631821636982020-05-212020-05-21
15815813.063104302รามอินทรา1043คันนายาว10กรุงเทพมหานคร2255826774493322646937762020-05-212020-05-21
1591598.147104401สะพานสูง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1304915551286001110335102020-05-212020-05-21
1601609.009104402ราษฎร์พัฒนา1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1955923075426341803647322020-05-212020-05-21
16116110.968104403ทับช้าง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1147513350248251134322632020-05-212020-05-21
1621625.558104501วังทองหลาง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร1119913361245601341744192020-05-212020-05-21
1631631.934104502สะพานสอง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร5355640811763660660822020-05-212020-05-21
1641644.065104503คลองเจ้าคุณสิงห์1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร1332715739290661387271502020-05-212020-05-21
1651657.708104504พลับพลา1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร2026923995442642738257432020-05-212020-05-21
16616624.249104601สามวาตะวันตก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2745630667581232466423972020-05-212020-05-21
16716740.574104602สามวาตะวันออก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร12684136412632592836492020-05-212020-05-21
16816818.644104603บางชัน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร4084146874877154090347052020-05-212020-05-21
16916911.396104604ทรายกองดิน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร6201676112962499611372020-05-212020-05-21
17017015.823104605ทรายกองดินใต้1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร8304866516969488210722020-05-212020-05-21
1711715.161104702บางนาเหนือ1047บางนา10กรุงเทพมหานคร1921622741419573335081302020-05-212020-05-21
17217213.628104703บางนาใต้1047บางนา10กรุงเทพมหานคร2280425361481653706035342020-05-212020-05-21
17317321.521104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร108241221623040897310712020-05-212020-05-21
17417428.698104802ศาลาธรรมสพน์1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2566529843555082492219342020-05-212020-05-21
17517512.765104901บางมด1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร2585129526553772739643382020-05-212020-05-21
17617617.976104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร3194135730676712633937652020-05-212020-05-21
17717715.203105002บางบอนเหนือ1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1085011724225741015214852020-05-212020-05-21
1781788.939105003บางบอนใต้1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร119701309325063925128042020-05-212020-05-21
1791795.423105004คลองบางพราน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1565217217328691736160612020-05-212020-05-21
1801805.18105005คลองบางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1215513022251771376648602020-05-212020-05-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0439 : การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสัญชาติ (รายเดือน)

หน่วยงาน : สำนักงานปกครองและทะเบียน

คำอธิบายตาราง : จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสัญชาติ (รายเดือน)

idyear_savemonth_savenationalitymale_quantityfemale_quantitytotal_quantityadddateupdatedate
12563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-06-022020-06-02
22563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-06-022020-06-02
32563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-06-022020-06-02
42563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-06-022020-06-02
52563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-06-022020-06-02
62563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-06-022020-06-02
72563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-06-022020-06-02
82563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-06-022020-06-02
92563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-06-022020-06-02
102563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-06-022020-06-02
112563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-06-022020-06-02
122563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-06-022020-06-02
132563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-06-022020-06-02
142563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-06-022020-06-02
152563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-06-022020-06-02
162563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-06-022020-06-02
172563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-06-022020-06-02
182563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-06-022020-06-02
192563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-06-022020-06-02
202563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-06-022020-06-02
212563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-06-092020-06-09
222563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-06-092020-06-09
232563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-06-092020-06-09
242563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-06-092020-06-09
252563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-06-092020-06-09
262563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-06-092020-06-09
272563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-06-092020-06-09
282563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-06-092020-06-09
292563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-06-092020-06-09
302563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-06-092020-06-09
312563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-06-092020-06-09
322563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-06-092020-06-09
332563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-06-092020-06-09
342563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-06-092020-06-09
352563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-06-092020-06-09
362563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-06-092020-06-09
372563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-06-092020-06-09
382563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-06-092020-06-09
392563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-06-092020-06-09
402563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-06-092020-06-09
412563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222020-06-092020-06-09
422563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432020-06-092020-06-09
432563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672020-06-092020-06-09
442563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242020-06-092020-06-09
452563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892020-06-092020-06-09
462563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-08-032020-08-03
472563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-08-032020-08-03
482563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-08-032020-08-03
492563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-08-032020-08-03
502563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-08-032020-08-03
512563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-08-032020-08-03
522563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-08-032020-08-03
532563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-08-032020-08-03
542563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-08-032020-08-03
552563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-08-032020-08-03
562563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-08-032020-08-03
572563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-08-032020-08-03
582563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-08-032020-08-03
7202563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-06-042021-06-04
592563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-08-032020-08-03
602563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-08-032020-08-03
612563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-08-032020-08-03
622563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-08-032020-08-03
632563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-08-032020-08-03
642563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-08-032020-08-03
652563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-08-032020-08-03
662563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222020-08-032020-08-03
672563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432020-08-032020-08-03
682563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672020-08-032020-08-03
692563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242020-08-032020-08-03
702563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892020-08-032020-08-03
712563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332020-08-032020-08-03
722563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372020-08-032020-08-03
732563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432020-08-032020-08-03
742563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062020-08-032020-08-03
752563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762020-08-032020-08-03
762563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742020-08-032020-08-03
772563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762020-08-032020-08-03
782563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572020-08-032020-08-03
792563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812020-08-032020-08-03
802563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312020-08-032020-08-03
812563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-09-022020-09-02
822563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-09-022020-09-02
832563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-09-022020-09-02
842563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-09-022020-09-02
852563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-09-022020-09-02
862563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-09-022020-09-02
872563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-09-022020-09-02
882563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-09-022020-09-02
892563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-09-022020-09-02
902563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-09-022020-09-02
912563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-09-022020-09-02
922563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-09-022020-09-02
932563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-09-022020-09-02
942563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-09-022020-09-02
952563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-09-022020-09-02
962563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-09-022020-09-02
972563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-09-022020-09-02
982563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-09-022020-09-02
992563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-09-022020-09-02
1002563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-09-022020-09-02
1012563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222020-09-022020-09-02
1022563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432020-09-022020-09-02
1032563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672020-09-022020-09-02
1042563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242020-09-022020-09-02
1052563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892020-09-022020-09-02
1062563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332020-09-022020-09-02
1072563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372020-09-022020-09-02
1082563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432020-09-022020-09-02
1092563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062020-09-022020-09-02
1102563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762020-09-022020-09-02
1112563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742020-09-022020-09-02
1122563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762020-09-022020-09-02
1132563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572020-09-022020-09-02
1142563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812020-09-022020-09-02
1152563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312020-09-022020-09-02
1162563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152020-09-022020-09-02
1172563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302020-09-022020-09-02
1182563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412020-09-022020-09-02
1192563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112020-09-022020-09-02
1202563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562020-09-022020-09-02
1212563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-10-052020-10-05
1222563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-10-052020-10-05
1232563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-10-052020-10-05
1242563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-10-052020-10-05
1252563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-10-052020-10-05
1262563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-10-052020-10-05
1272563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-10-052020-10-05
1282563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-10-052020-10-05
1292563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-10-052020-10-05
1302563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-10-052020-10-05
1312563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-10-052020-10-05
1322563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-10-052020-10-05
1332563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-10-052020-10-05
1342563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-10-052020-10-05
1352563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-10-052020-10-05
1362563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-10-052020-10-05
1372563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-10-052020-10-05
1382563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-10-052020-10-05
1392563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-10-052020-10-05
1402563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-10-052020-10-05
1412563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222020-10-052020-10-05
1422563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432020-10-052020-10-05
1432563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672020-10-052020-10-05
1442563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242020-10-052020-10-05
1452563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892020-10-052020-10-05
1462563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332020-10-052020-10-05
1472563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372020-10-052020-10-05
1482563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432020-10-052020-10-05
1492563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062020-10-052020-10-05
1502563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762020-10-052020-10-05
1512563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742020-10-052020-10-05
1522563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762020-10-052020-10-05
1532563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572020-10-052020-10-05
1542563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812020-10-052020-10-05
1552563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312020-10-052020-10-05
1562563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152020-10-052020-10-05
1572563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302020-10-052020-10-05
1582563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412020-10-052020-10-05
1592563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112020-10-052020-10-05
1602563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562020-10-052020-10-05
1612563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122020-10-052020-10-05
1622563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372020-10-052020-10-05
1632563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452020-10-052020-10-05
1642563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082020-10-052020-10-05
1652563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572020-10-052020-10-05
1662563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-11-032020-11-03
1672563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-11-032020-11-03
1682563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-11-032020-11-03
1692563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-11-032020-11-03
1702563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-11-032020-11-03
1712563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-11-032020-11-03
1722563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-11-032020-11-03
1732563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-11-032020-11-03
1742563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-11-032020-11-03
1752563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-11-032020-11-03
1762563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-11-032020-11-03
1772563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-11-032020-11-03
7212563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-06-042021-06-04
1782563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-11-032020-11-03
1792563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-11-032020-11-03
1802563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-11-032020-11-03
1812563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-11-032020-11-03
1822563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-11-032020-11-03
1832563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-11-032020-11-03
1842563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-11-032020-11-03
1852563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-11-032020-11-03
1862563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222020-11-032020-11-03
1872563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432020-11-032020-11-03
1882563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672020-11-032020-11-03
1892563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242020-11-032020-11-03
1902563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892020-11-032020-11-03
1912563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332020-11-032020-11-03
1922563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372020-11-032020-11-03
1932563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432020-11-032020-11-03
1942563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062020-11-032020-11-03
1952563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762020-11-032020-11-03
1962563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742020-11-032020-11-03
1972563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762020-11-032020-11-03
1982563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572020-11-032020-11-03
1992563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812020-11-032020-11-03
2002563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312020-11-032020-11-03
2012563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152020-11-032020-11-03
2022563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302020-11-032020-11-03
2032563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412020-11-032020-11-03
2042563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112020-11-032020-11-03
2052563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562020-11-032020-11-03
2062563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122020-11-032020-11-03
2072563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372020-11-032020-11-03
2082563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452020-11-032020-11-03
2092563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082020-11-032020-11-03
2102563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572020-11-032020-11-03
2112563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942020-11-032020-11-03
2122563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892020-11-032020-11-03
2132563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772020-11-032020-11-03
2142563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882020-11-032020-11-03
2152563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712020-11-032020-11-03
2162563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842020-12-042020-12-04
2172563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232020-12-042020-12-04
2182563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262020-12-042020-12-04
2192563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032020-12-042020-12-04
2202563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102020-12-042020-12-04
2212563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782020-12-042020-12-04
2222563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832020-12-042020-12-04
2232563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422020-12-042020-12-04
2242563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592020-12-042020-12-04
2252563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202020-12-042020-12-04
2262563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182020-12-042020-12-04
2272563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522020-12-042020-12-04
2282563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882020-12-042020-12-04
2292563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362020-12-042020-12-04
2302563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062020-12-042020-12-04
2312563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302020-12-042020-12-04
2322563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972020-12-042020-12-04
2332563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902020-12-042020-12-04
2342563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932020-12-042020-12-04
2352563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202020-12-042020-12-04
2362563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222020-12-042020-12-04
2372563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432020-12-042020-12-04
2382563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672020-12-042020-12-04
2392563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242020-12-042020-12-04
2402563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892020-12-042020-12-04
2412563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332020-12-042020-12-04
2422563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372020-12-042020-12-04
2432563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432020-12-042020-12-04
2442563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062020-12-042020-12-04
2452563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762020-12-042020-12-04
2462563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742020-12-042020-12-04
2472563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762020-12-042020-12-04
2482563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572020-12-042020-12-04
2492563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812020-12-042020-12-04
2502563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312020-12-042020-12-04
2512563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152020-12-042020-12-04
2522563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302020-12-042020-12-04
2532563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412020-12-042020-12-04
2542563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112020-12-042020-12-04
2552563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562020-12-042020-12-04
2562563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122020-12-042020-12-04
2572563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372020-12-042020-12-04
2582563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452020-12-042020-12-04
2592563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082020-12-042020-12-04
2602563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572020-12-042020-12-04
2612563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942020-12-042020-12-04
2622563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892020-12-042020-12-04
2632563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772020-12-042020-12-04
2642563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882020-12-042020-12-04
2652563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712020-12-042020-12-04
2662563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562020-12-042020-12-04
2672563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292020-12-042020-12-04
2682563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432020-12-042020-12-04
2692563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142020-12-042020-12-04
2702563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992020-12-042020-12-04
2712563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-01-062021-01-06
2722563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-01-062021-01-06
2732563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-01-062021-01-06
2742563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-01-062021-01-06
2752563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-01-062021-01-06
2762563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-01-062021-01-06
2772563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-01-062021-01-06
2782563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-01-062021-01-06
2792563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-01-062021-01-06
2802563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-01-062021-01-06
2812563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-01-062021-01-06
2822563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-01-062021-01-06
2832563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-01-062021-01-06
2842563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-01-062021-01-06
2852563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-01-062021-01-06
2862563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-01-062021-01-06
2872563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-01-062021-01-06
2882563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-01-062021-01-06
2892563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-01-062021-01-06
2902563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-01-062021-01-06
2912563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-01-062021-01-06
2922563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-01-062021-01-06
2932563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-01-062021-01-06
2942563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-01-062021-01-06
2952563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-01-062021-01-06
2962563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-01-062021-01-06
2972563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-01-062021-01-06
2982563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-01-062021-01-06
2992563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-01-062021-01-06
3002563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-01-062021-01-06
3012563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-01-062021-01-06
3022563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-01-062021-01-06
3032563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-01-062021-01-06
3042563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-01-062021-01-06
3052563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-01-062021-01-06
3062563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-01-062021-01-06
3072563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-01-062021-01-06
3082563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-01-062021-01-06
3092563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-01-062021-01-06
3102563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-01-062021-01-06
3112563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-01-062021-01-06
3122563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-01-062021-01-06
3132563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-01-062021-01-06
3142563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-01-062021-01-06
3152563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-01-062021-01-06
3162563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-01-062021-01-06
3172563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-01-062021-01-06
3182563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-01-062021-01-06
3192563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-01-062021-01-06
3202563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-01-062021-01-06
3212563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-01-062021-01-06
3222563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-01-062021-01-06
3232563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-01-062021-01-06
3242563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-01-062021-01-06
3252563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-01-062021-01-06
3262563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-01-062021-01-06
3272563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-01-062021-01-06
3282563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-01-062021-01-06
3292563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-01-062021-01-06
3302563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-01-062021-01-06
3312563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-02-042021-02-04
3322563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-02-042021-02-04
3332563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-02-042021-02-04
3342563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-02-042021-02-04
3352563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-02-042021-02-04
3362563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-02-042021-02-04
3372563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-02-042021-02-04
3382563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-02-042021-02-04
3392563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-02-042021-02-04
3402563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-02-042021-02-04
3412563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-02-042021-02-04
3422563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-02-042021-02-04
3432563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-02-042021-02-04
3442563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-02-042021-02-04
3452563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-02-042021-02-04
3462563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-02-042021-02-04
3472563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-02-042021-02-04
3482563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-02-042021-02-04
3492563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-02-042021-02-04
3502563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-02-042021-02-04
3512563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-02-042021-02-04
3522563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-02-042021-02-04
3532563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-02-042021-02-04
3542563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-02-042021-02-04
3552563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-02-042021-02-04
3562563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-02-042021-02-04
3572563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-02-042021-02-04
3582563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-02-042021-02-04
3592563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-02-042021-02-04
3602563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-02-042021-02-04
3612563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-02-042021-02-04
3622563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-02-042021-02-04
3632563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-02-042021-02-04
3642563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-02-042021-02-04
3652563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-02-042021-02-04
3662563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-02-042021-02-04
3672563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-02-042021-02-04
3682563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-02-042021-02-04
3692563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-02-042021-02-04
3702563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-02-042021-02-04
3712563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-02-042021-02-04
3722563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-02-042021-02-04
3732563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-02-042021-02-04
3742563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-02-042021-02-04
3752563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-02-042021-02-04
3762563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-02-042021-02-04
3772563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-02-042021-02-04
3782563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-02-042021-02-04
3792563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-02-042021-02-04
3802563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-02-042021-02-04
3812563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-02-042021-02-04
3822563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-02-042021-02-04
3832563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-02-042021-02-04
3842563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-02-042021-02-04
3852563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-02-042021-02-04
3862563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-02-042021-02-04
3872563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-02-042021-02-04
3882563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-02-042021-02-04
3892563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-02-042021-02-04
3902563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-02-042021-02-04
3912564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-02-042021-02-04
3922564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-02-042021-02-04
3932564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-02-042021-02-04
3942564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-02-042021-02-04
3952564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-02-042021-02-04
3962563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-03-112021-03-11
3972563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-03-112021-03-11
3982563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-03-112021-03-11
3992563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-03-112021-03-11
4002563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-03-112021-03-11
4012563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-03-112021-03-11
4022563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-03-112021-03-11
4032563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-03-112021-03-11
4042563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-03-112021-03-11
4052563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-03-112021-03-11
4062563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-03-112021-03-11
4072563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-03-112021-03-11
4082563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-03-112021-03-11
4092563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-03-112021-03-11
4102563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-03-112021-03-11
4112563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-03-112021-03-11
4122563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-03-112021-03-11
4132563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-03-112021-03-11
4142563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-03-112021-03-11
4152563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-03-112021-03-11
4162563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-03-112021-03-11
4172563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-03-112021-03-11
7222563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-06-042021-06-04
4182563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-03-112021-03-11
4192563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-03-112021-03-11
4202563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-03-112021-03-11
4212563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-03-112021-03-11
4222563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-03-112021-03-11
4232563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-03-112021-03-11
4242563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-03-112021-03-11
4252563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-03-112021-03-11
4262563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-03-112021-03-11
4272563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-03-112021-03-11
4282563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-03-112021-03-11
4292563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-03-112021-03-11
4302563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-03-112021-03-11
4312563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-03-112021-03-11
4322563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-03-112021-03-11
4332563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-03-112021-03-11
4342563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-03-112021-03-11
4352563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-03-112021-03-11
4362563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-03-112021-03-11
4372563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-03-112021-03-11
4382563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-03-112021-03-11
4392563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-03-112021-03-11
4402563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-03-112021-03-11
4412563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-03-112021-03-11
4422563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-03-112021-03-11
4432563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-03-112021-03-11
4442563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-03-112021-03-11
4452563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-03-112021-03-11
4462563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-03-112021-03-11
4472563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-03-112021-03-11
4482563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-03-112021-03-11
4492563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-03-112021-03-11
4502563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-03-112021-03-11
4512563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-03-112021-03-11
4522563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-03-112021-03-11
4532563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-03-112021-03-11
4542563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-03-112021-03-11
4552563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-03-112021-03-11
4562564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-03-112021-03-11
4572564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-03-112021-03-11
4582564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-03-112021-03-11
4592564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-03-112021-03-11
4602564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-03-112021-03-11
4612564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-03-112021-03-11
4622564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-03-112021-03-11
4632564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-03-112021-03-11
4642564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-03-112021-03-11
4652564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-03-112021-03-11
4662563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-04-052021-04-05
4672563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-04-052021-04-05
4682563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-04-052021-04-05
4692563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-04-052021-04-05
4702563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-04-052021-04-05
4712563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-04-052021-04-05
4722563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-04-052021-04-05
4732563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-04-052021-04-05
4742563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-04-052021-04-05
4752563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-04-052021-04-05
4762563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-04-052021-04-05
4772563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-04-052021-04-05
4782563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-04-052021-04-05
4792563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-04-052021-04-05
4802563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-04-052021-04-05
4812563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-04-052021-04-05
4822563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-04-052021-04-05
4832563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-04-052021-04-05
4842563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-04-052021-04-05
4852563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-04-052021-04-05
4862563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-04-052021-04-05
4872563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-04-052021-04-05
4882563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-04-052021-04-05
4892563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-04-052021-04-05
4902563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-04-052021-04-05
4912563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-04-052021-04-05
4922563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-04-052021-04-05
4932563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-04-052021-04-05
4942563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-04-052021-04-05
4952563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-04-052021-04-05
4962563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-04-052021-04-05
4972563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-04-052021-04-05
4982563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-04-052021-04-05
4992563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-04-052021-04-05
5002563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-04-052021-04-05
5012563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-04-052021-04-05
5022563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-04-052021-04-05
5032563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-04-052021-04-05
5042563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-04-052021-04-05
5052563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-04-052021-04-05
5062563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-04-052021-04-05
5072563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-04-052021-04-05
5082563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-04-052021-04-05
5092563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-04-052021-04-05
5102563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-04-052021-04-05
5112563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-04-052021-04-05
5122563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-04-052021-04-05
5132563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-04-052021-04-05
5142563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-04-052021-04-05
5152563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-04-052021-04-05
5162563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-04-052021-04-05
5172563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-04-052021-04-05
5182563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-04-052021-04-05
5192563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-04-052021-04-05
5202563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-04-052021-04-05
5212563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-04-052021-04-05
5222563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-04-052021-04-05
5232563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-04-052021-04-05
5242563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-04-052021-04-05
5252563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-04-052021-04-05
5262564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-04-052021-04-05
5272564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-04-052021-04-05
5282564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-04-052021-04-05
5292564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-04-052021-04-05
5302564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-04-052021-04-05
5312564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-04-052021-04-05
5322564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-04-052021-04-05
5332564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-04-052021-04-05
5342564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-04-052021-04-05
5352564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-04-052021-04-05
5362564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-04-052021-04-05
5372564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-04-052021-04-05
5382564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-04-052021-04-05
5392564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-04-052021-04-05
5402564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-04-052021-04-05
5412563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-05-072021-05-07
5422563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-05-072021-05-07
5432563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-05-072021-05-07
5442563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-05-072021-05-07
5452563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-05-072021-05-07
5462563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-05-072021-05-07
5472563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-05-072021-05-07
5482563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-05-072021-05-07
5492563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-05-072021-05-07
5502563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-05-072021-05-07
5512563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-05-072021-05-07
5522563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-05-072021-05-07
5532563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-05-072021-05-07
5542563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-05-072021-05-07
5552563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-05-072021-05-07
5562563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-05-072021-05-07
5572563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-05-072021-05-07
5582563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-05-072021-05-07
5592563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-05-072021-05-07
5602563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-05-072021-05-07
5612563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-05-072021-05-07
5622563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-05-072021-05-07
5632563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-05-072021-05-07
5642563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-05-072021-05-07
5652563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-05-072021-05-07
5662563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-05-072021-05-07
5672563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-05-072021-05-07
5682563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-05-072021-05-07
5692563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-05-072021-05-07
5702563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-05-072021-05-07
5712563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-05-072021-05-07
5722563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-05-072021-05-07
5732563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-05-072021-05-07
5742563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-05-072021-05-07
5752563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-05-072021-05-07
5762563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-05-072021-05-07
5772563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-05-072021-05-07
5782563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-05-072021-05-07
5792563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-05-072021-05-07
5802563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-05-072021-05-07
5812563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-05-072021-05-07
5822563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-05-072021-05-07
5832563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-05-072021-05-07
5842563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-05-072021-05-07
5852563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-05-072021-05-07
5862563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-05-072021-05-07
5872563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-05-072021-05-07
5882563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-05-072021-05-07
5892563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-05-072021-05-07
5902563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-05-072021-05-07
5912563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-05-072021-05-07
5922563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-05-072021-05-07
5932563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-05-072021-05-07
5942563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-05-072021-05-07
5952563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-05-072021-05-07
5962563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-05-072021-05-07
5972563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-05-072021-05-07
5982563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-05-072021-05-07
5992563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-05-072021-05-07
6002563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-05-072021-05-07
6012564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-05-072021-05-07
6022564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-05-072021-05-07
6032564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-05-072021-05-07
6042564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-05-072021-05-07
6052564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-05-072021-05-07
6062564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-05-072021-05-07
6072564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-05-072021-05-07
6082564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-05-072021-05-07
6092564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-05-072021-05-07
6102564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-05-072021-05-07
6112564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-05-072021-05-07
6122564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-05-072021-05-07
6132564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-05-072021-05-07
6142564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-05-072021-05-07
6152564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-05-072021-05-07
6162564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-05-072021-05-07
6172564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-05-072021-05-07
6182564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-05-072021-05-07
6192564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-05-072021-05-07
6202564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-05-072021-05-07
6212563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-06-042021-06-04
6222563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-06-042021-06-04
6232563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-06-042021-06-04
6242563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-06-042021-06-04
6252563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-06-042021-06-04
6262563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-06-042021-06-04
6272563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-06-042021-06-04
6282563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-06-042021-06-04
6292563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-06-042021-06-04
6302563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-06-042021-06-04
6312563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-06-042021-06-04
6322563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-06-042021-06-04
6332563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-06-042021-06-04
6342563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-06-042021-06-04
6352563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-06-042021-06-04
6362563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-06-042021-06-04
6372563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-06-042021-06-04
6382563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-06-042021-06-04
6392563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-06-042021-06-04
6402563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-06-042021-06-04
6412563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-06-042021-06-04
6422563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-06-042021-06-04
6432563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-06-042021-06-04
6442563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-06-042021-06-04
6452563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-06-042021-06-04
6462563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-06-042021-06-04
6472563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-06-042021-06-04
6482563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-06-042021-06-04
6492563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-06-042021-06-04
6502563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-06-042021-06-04
6512563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-06-042021-06-04
6522563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-06-042021-06-04
6532563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-06-042021-06-04
6542563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-06-042021-06-04
6552563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-06-042021-06-04
6562563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-06-042021-06-04
6572563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-06-042021-06-04
6582563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-06-042021-06-04
9652564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-07-082021-07-08
6592563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-06-042021-06-04
6602563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-06-042021-06-04
6612563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-06-042021-06-04
6622563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-06-042021-06-04
6632563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-06-042021-06-04
6642563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-06-042021-06-04
6652563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-06-042021-06-04
6662563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-06-042021-06-04
6672563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-06-042021-06-04
6682563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-06-042021-06-04
6692563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-06-042021-06-04
6702563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-06-042021-06-04
6712563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-06-042021-06-04
6722563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-06-042021-06-04
6732563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-06-042021-06-04
6742563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-06-042021-06-04
6752563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-06-042021-06-04
6762563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-06-042021-06-04
6772563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-06-042021-06-04
6782563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-06-042021-06-04
6792563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-06-042021-06-04
6802563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-06-042021-06-04
6812564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-06-042021-06-04
6822564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-06-042021-06-04
6832564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-06-042021-06-04
6842564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-06-042021-06-04
6852564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-06-042021-06-04
6862564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-06-042021-06-04
6872564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-06-042021-06-04
6882564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-06-042021-06-04
6892564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-06-042021-06-04
6902564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-06-042021-06-04
6912564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-06-042021-06-04
6922564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-06-042021-06-04
6932564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-06-042021-06-04
6942564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-06-042021-06-04
6952564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-06-042021-06-04
6962564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-06-042021-06-04
6972564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-06-042021-06-04
6982564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-06-042021-06-04
6992564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-06-042021-06-04
7002564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-06-042021-06-04
7012564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-06-042021-06-04
7022564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-06-042021-06-04
7032564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-06-042021-06-04
7042564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-06-042021-06-04
7052564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-06-042021-06-04
7062563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-06-042021-06-04
7072563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-06-042021-06-04
7082563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-06-042021-06-04
7092563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-06-042021-06-04
7102563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-06-042021-06-04
7112563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-06-042021-06-04
7122563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-06-042021-06-04
7132563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-06-042021-06-04
7142563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-06-042021-06-04
7152563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-06-042021-06-04
7162563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-06-042021-06-04
7172563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-06-042021-06-04
7182563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-06-042021-06-04
7192563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-06-042021-06-04
7232563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-06-042021-06-04
7242563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-06-042021-06-04
7252563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-06-042021-06-04
7262563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-06-042021-06-04
7272563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-06-042021-06-04
7282563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-06-042021-06-04
7292563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-06-042021-06-04
7302563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-06-042021-06-04
7312563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-06-042021-06-04
7322563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-06-042021-06-04
7332563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-06-042021-06-04
7342563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-06-042021-06-04
7352563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-06-042021-06-04
7362563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-06-042021-06-04
7372563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-06-042021-06-04
7382563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-06-042021-06-04
7392563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-06-042021-06-04
7402563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-06-042021-06-04
7412563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-06-042021-06-04
7422563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-06-042021-06-04
7432563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-06-042021-06-04
7442563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-06-042021-06-04
7452563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-06-042021-06-04
7462563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-06-042021-06-04
7472563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-06-042021-06-04
7482563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-06-042021-06-04
7492563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-06-042021-06-04
7502563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-06-042021-06-04
7512563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-06-042021-06-04
7522563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-06-042021-06-04
7532563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-06-042021-06-04
7542563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-06-042021-06-04
7552563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-06-042021-06-04
7562563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-06-042021-06-04
7572563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-06-042021-06-04
7582563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-06-042021-06-04
7592563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-06-042021-06-04
7602563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-06-042021-06-04
7612563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-06-042021-06-04
7622563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-06-042021-06-04
7632563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-06-042021-06-04
7642563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-06-042021-06-04
7652563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-06-042021-06-04
7662564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-06-042021-06-04
7672564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-06-042021-06-04
7682564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-06-042021-06-04
7692564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-06-042021-06-04
7702564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-06-042021-06-04
7712564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-06-042021-06-04
7722564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-06-042021-06-04
7732564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-06-042021-06-04
7742564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-06-042021-06-04
7752564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-06-042021-06-04
7762564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-06-042021-06-04
7772564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-06-042021-06-04
7782564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-06-042021-06-04
7792564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-06-042021-06-04
7802564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-06-042021-06-04
7812564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-06-042021-06-04
7822564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-06-042021-06-04
7832564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-06-042021-06-04
7842564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-06-042021-06-04
7852564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-06-042021-06-04
7862564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-06-042021-06-04
7872564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-06-042021-06-04
7882564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-06-042021-06-04
7892564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-06-042021-06-04
7902564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-06-042021-06-04
7912563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-07-082021-07-08
7922563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-07-082021-07-08
7932563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-07-082021-07-08
7942563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-07-082021-07-08
7952563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-07-082021-07-08
7962563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-07-082021-07-08
7972563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-07-082021-07-08
7982563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-07-082021-07-08
7992563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-07-082021-07-08
8002563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-07-082021-07-08
8012563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-07-082021-07-08
8022563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-07-082021-07-08
8032563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-07-082021-07-08
8042563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-07-082021-07-08
8052563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-07-082021-07-08
8062563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-07-082021-07-08
8072563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-07-082021-07-08
8082563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-07-082021-07-08
8092563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-07-082021-07-08
8102563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-07-082021-07-08
8112563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-07-082021-07-08
8122563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-07-082021-07-08
8132563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-07-082021-07-08
8142563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-07-082021-07-08
8152563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-07-082021-07-08
8162563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-07-082021-07-08
8172563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-07-082021-07-08
8182563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-07-082021-07-08
8192563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-07-082021-07-08
8202563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-07-082021-07-08
8212563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-07-082021-07-08
8222563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-07-082021-07-08
8232563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-07-082021-07-08
8242563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-07-082021-07-08
8252563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-07-082021-07-08
8262563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-07-082021-07-08
8272563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-07-082021-07-08
8282563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-07-082021-07-08
8292563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-07-082021-07-08
8302563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-07-082021-07-08
8312563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-07-082021-07-08
8322563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-07-082021-07-08
8332563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-07-082021-07-08
8342563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-07-082021-07-08
8352563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-07-082021-07-08
8362563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-07-082021-07-08
8372563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-07-082021-07-08
8382563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-07-082021-07-08
8392563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-07-082021-07-08
8402563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-07-082021-07-08
8412563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-07-082021-07-08
8422563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-07-082021-07-08
8432563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-07-082021-07-08
8442563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-07-082021-07-08
8452563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-07-082021-07-08
8462563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-07-082021-07-08
8472563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-07-082021-07-08
8482563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-07-082021-07-08
8492563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-07-082021-07-08
8502563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-07-082021-07-08
8512564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-07-082021-07-08
8522564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-07-082021-07-08
8532564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-07-082021-07-08
8542564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-07-082021-07-08
8552564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-07-082021-07-08
8562564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-07-082021-07-08
8572564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-07-082021-07-08
8582564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-07-082021-07-08
8592564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-07-082021-07-08
8602564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-07-082021-07-08
8612564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-07-082021-07-08
8622564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-07-082021-07-08
8632564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-07-082021-07-08
8642564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-07-082021-07-08
8652564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-07-082021-07-08
8662564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-07-082021-07-08
8672564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-07-082021-07-08
8682564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-07-082021-07-08
8692564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-07-082021-07-08
8702564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-07-082021-07-08
8712564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-07-082021-07-08
8722564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-07-082021-07-08
8732564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-07-082021-07-08
8742564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-07-082021-07-08
8752564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-07-082021-07-08
8762564มิถุนายนสัญชาติไทย2552678290441254570902021-07-082021-07-08
8772564มิถุนายนสัญชาติจีน71945822130162021-07-082021-07-08
8782564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55235452801005152021-07-082021-07-08
8792564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4804139458874992021-07-082021-07-08
8802564มิถุนายนทุกสัญชาติ2607913294969255576052021-07-082021-07-08
8812563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-07-082021-07-08
8822563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-07-082021-07-08
8832563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-07-082021-07-08
8842563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-07-082021-07-08
8852563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-07-082021-07-08
8862563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-07-082021-07-08
8872563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-07-082021-07-08
8882563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-07-082021-07-08
8892563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-07-082021-07-08
8902563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-07-082021-07-08
8912563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-07-082021-07-08
8922563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-07-082021-07-08
8932563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-07-082021-07-08
8942563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-07-082021-07-08
8952563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-07-082021-07-08
8962563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-07-082021-07-08
8972563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-07-082021-07-08
8982563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-07-082021-07-08
8992563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-07-082021-07-08
9002563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-07-082021-07-08
9012563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-07-082021-07-08
9022563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-07-082021-07-08
9032563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-07-082021-07-08
9662564มิถุนายนสัญชาติไทย2552678290441254570902021-07-082021-07-08
9042563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-07-082021-07-08
9052563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-07-082021-07-08
9062563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-07-082021-07-08
9072563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-07-082021-07-08
9082563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-07-082021-07-08
9092563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-07-082021-07-08
9102563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-07-082021-07-08
9112563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-07-082021-07-08
9122563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-07-082021-07-08
9132563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-07-082021-07-08
9142563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-07-082021-07-08
9152563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-07-082021-07-08
9162563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-07-082021-07-08
9172563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-07-082021-07-08
9182563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-07-082021-07-08
9192563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-07-082021-07-08
9202563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-07-082021-07-08
9212563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-07-082021-07-08
9222563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-07-082021-07-08
9232563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-07-082021-07-08
9242563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-07-082021-07-08
9252563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-07-082021-07-08
9262563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-07-082021-07-08
9272563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-07-082021-07-08
9282563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-07-082021-07-08
9292563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-07-082021-07-08
9302563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-07-082021-07-08
9312563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-07-082021-07-08
9322563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-07-082021-07-08
9332563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-07-082021-07-08
9342563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-07-082021-07-08
9352563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-07-082021-07-08
9362563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-07-082021-07-08
9372563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-07-082021-07-08
9382563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-07-082021-07-08
9392563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-07-082021-07-08
9402563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-07-082021-07-08
9412564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-07-082021-07-08
9422564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-07-082021-07-08
9432564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-07-082021-07-08
9442564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-07-082021-07-08
9452564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-07-082021-07-08
9462564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-07-082021-07-08
9472564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-07-082021-07-08
9482564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-07-082021-07-08
9492564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-07-082021-07-08
9502564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-07-082021-07-08
9512564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-07-082021-07-08
9522564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-07-082021-07-08
9532564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-07-082021-07-08
9542564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-07-082021-07-08
9552564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-07-082021-07-08
9562564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-07-082021-07-08
9572564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-07-082021-07-08
9582564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-07-082021-07-08
9592564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-07-082021-07-08
9602564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-07-082021-07-08
9612564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-07-082021-07-08
9622564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-07-082021-07-08
9632564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-07-082021-07-08
9642564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-07-082021-07-08
9672564มิถุนายนสัญชาติจีน71945822130162021-07-082021-07-08
9682564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55235452801005152021-07-082021-07-08
9692564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4804139458874992021-07-082021-07-08
9702564มิถุนายนทุกสัญชาติ2607913294969255576052021-07-082021-07-08
9712563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-08-072021-08-07
9722563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-08-072021-08-07
9732563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-08-072021-08-07
9742563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-08-072021-08-07
9752563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-08-072021-08-07
9762563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-08-072021-08-07
9772563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-08-072021-08-07
9782563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-08-072021-08-07
9792563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-08-072021-08-07
9802563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-08-072021-08-07
9812563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-08-072021-08-07
9822563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-08-072021-08-07
9832563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-08-072021-08-07
9842563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-08-072021-08-07
9852563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-08-072021-08-07
9862563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-08-072021-08-07
9872563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-08-072021-08-07
9882563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-08-072021-08-07
9892563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-08-072021-08-07
9902563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-08-072021-08-07
9912563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-08-072021-08-07
9922563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-08-072021-08-07
9932563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-08-072021-08-07
9942563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-08-072021-08-07
9952563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-08-072021-08-07
9962563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-08-072021-08-07
9972563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-08-072021-08-07
9982563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-08-072021-08-07
9992563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-08-072021-08-07
10002563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-08-072021-08-07
10012563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-08-072021-08-07
10022563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-08-072021-08-07
10032563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-08-072021-08-07
10042563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-08-072021-08-07
10052563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-08-072021-08-07
10062563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-08-072021-08-07
10072563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-08-072021-08-07
10082563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-08-072021-08-07
10092563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-08-072021-08-07
10102563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-08-072021-08-07
10112563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-08-072021-08-07
10122563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-08-072021-08-07
10132563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-08-072021-08-07
10142563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-08-072021-08-07
10152563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-08-072021-08-07
10162563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-08-072021-08-07
10172563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-08-072021-08-07
10182563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-08-072021-08-07
10192563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-08-072021-08-07
10202563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-08-072021-08-07
10212563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-08-072021-08-07
10222563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-08-072021-08-07
10232563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-08-072021-08-07
10242563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-08-072021-08-07
10252563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-08-072021-08-07
10262563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-08-072021-08-07
10272563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-08-072021-08-07
10282563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-08-072021-08-07
10292563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-08-072021-08-07
10302563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-08-072021-08-07
10312564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-08-072021-08-07
10322564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-08-072021-08-07
10332564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-08-072021-08-07
10342564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-08-072021-08-07
10352564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-08-072021-08-07
10362564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-08-072021-08-07
10372564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-08-072021-08-07
10382564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-08-072021-08-07
10392564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-08-072021-08-07
10402564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-08-072021-08-07
10412564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-08-072021-08-07
10422564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-08-072021-08-07
10432564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-08-072021-08-07
10442564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-08-072021-08-07
10452564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-08-072021-08-07
10462564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-08-072021-08-07
10472564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-08-072021-08-07
10482564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-08-072021-08-07
10492564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-08-072021-08-07
10502564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-08-072021-08-07
10512564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-08-072021-08-07
10522564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-08-072021-08-07
10532564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-08-072021-08-07
10542564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-08-072021-08-07
10552564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-08-072021-08-07
10562564มิถุนายนสัญชาติไทย2552678290441254570902021-08-072021-08-07
10572564มิถุนายนสัญชาติจีน71945822130162021-08-072021-08-07
10582564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55235452801005152021-08-072021-08-07
10592564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4804139458874992021-08-072021-08-07
10602564มิถุนายนทุกสัญชาติ2607913294969255576052021-08-072021-08-07
10612564กรกฎาคมสัญชาติไทย2550129290126154513902021-08-072021-08-07
10622564กรกฎาคมสัญชาติจีน71295765128942021-08-072021-08-07
10632564กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55144452101003542021-08-072021-08-07
10642564กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801539445874602021-08-072021-08-07
10652564กรกฎาคมทุกสัญชาติ2605273294647155517442021-08-072021-08-07
10662563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-09-032021-09-03
10672563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-09-032021-09-03
10682563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-09-032021-09-03
10692563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-09-032021-09-03
10702563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-09-032021-09-03
10712563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-09-032021-09-03
10722563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-09-032021-09-03
10732563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-09-032021-09-03
10742563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-09-032021-09-03
10752563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-09-032021-09-03
10762563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-09-032021-09-03
10772563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-09-032021-09-03
10782563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-09-032021-09-03
10792563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-09-032021-09-03
10802563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-09-032021-09-03
10812563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-09-032021-09-03
10822563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-09-032021-09-03
10832563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-09-032021-09-03
10842563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-09-032021-09-03
10852563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-09-032021-09-03
10862563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-09-032021-09-03
10872563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-09-032021-09-03
10882563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-09-032021-09-03
10892563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-09-032021-09-03
10902563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-09-032021-09-03
10912563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-09-032021-09-03
10922563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-09-032021-09-03
10932563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-09-032021-09-03
10942563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-09-032021-09-03
10952563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-09-032021-09-03
10962563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-09-032021-09-03
10972563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-09-032021-09-03
10982563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-09-032021-09-03
10992563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-09-032021-09-03
11002563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-09-032021-09-03
11012563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-09-032021-09-03
11022563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-09-032021-09-03
11032563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-09-032021-09-03
11042563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-09-032021-09-03
11052563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-09-032021-09-03
11062563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-09-032021-09-03
11072563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-09-032021-09-03
11082563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-09-032021-09-03
11092563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-09-032021-09-03
11102563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-09-032021-09-03
11112563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-09-032021-09-03
11122563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-09-032021-09-03
11132563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-09-032021-09-03
11142563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-09-032021-09-03
11152563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-09-032021-09-03
11162563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-09-032021-09-03
11172563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-09-032021-09-03
11182563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-09-032021-09-03
11192563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-09-032021-09-03
11202563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-09-032021-09-03
11212563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-09-032021-09-03
11222563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-09-032021-09-03
11232563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-09-032021-09-03
11242563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-09-032021-09-03
11252563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-09-032021-09-03
11262564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-09-032021-09-03
11272564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-09-032021-09-03
11282564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-09-032021-09-03
11292564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-09-032021-09-03
11302564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-09-032021-09-03
11312564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-09-032021-09-03
11322564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-09-032021-09-03
11332564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-09-032021-09-03
11342564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-09-032021-09-03
11352564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-09-032021-09-03
11362564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-09-032021-09-03
11372564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-09-032021-09-03
11382564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-09-032021-09-03
11392564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-09-032021-09-03
11402564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-09-032021-09-03
11412564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-09-032021-09-03
11422564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-09-032021-09-03
11432564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-09-032021-09-03
11442564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-09-032021-09-03
11452564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-09-032021-09-03
11462564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-09-032021-09-03
11472564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-09-032021-09-03
11482564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-09-032021-09-03
11492564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-09-032021-09-03
11502564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-09-032021-09-03
11512564มิถุนายนสัญชาติไทย2552678290441254570902021-09-032021-09-03
11522564มิถุนายนสัญชาติจีน71945822130162021-09-032021-09-03
11532564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55235452801005152021-09-032021-09-03
11542564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4804139458874992021-09-032021-09-03
11552564มิถุนายนทุกสัญชาติ2607913294969255576052021-09-032021-09-03
11562564กรกฎาคมสัญชาติไทย2550129290126154513902021-09-032021-09-03
11572564กรกฎาคมสัญชาติจีน71295765128942021-09-032021-09-03
11582564กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55144452101003542021-09-032021-09-03
11592564กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801539445874602021-09-032021-09-03
11602564กรกฎาคมทุกสัญชาติ2605273294647155517442021-09-032021-09-03
11612564สิงหาคมสัญชาติไทย2546819289784654446652021-09-032021-09-03
11622564สิงหาคมสัญชาติจีน70435671127142021-09-032021-09-03
11632564สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55037450871001242021-09-032021-09-03
11642564สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4799439416874102021-09-032021-09-03
11652564สิงหาคมทุกสัญชาติ2601856294293355447892021-09-032021-09-03
11662563มกราคมสัญชาติไทย2608295294708955553842021-10-042021-10-04
11672563มกราคมสัญชาติจีน84986625151232021-10-042021-10-04
11682563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60293496331099262021-10-042021-10-04
11692563มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5179543008948032021-10-042021-10-04
11702563มกราคมทุกสัญชาติ2668588299672256653102021-10-042021-10-04
11712563กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2607729294694955546782021-10-042021-10-04
11722563กุมภาพันธ์สัญชาติจีน84796604150832021-10-042021-10-04
11732563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60470497721102422021-10-042021-10-04
11742563กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5199143168951592021-10-042021-10-04
11752563กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2668199299672156649202021-10-042021-10-04
11762563มีนาคมสัญชาติไทย2606393294622555526182021-10-042021-10-04
11772563มีนาคมสัญชาติจีน84626590150522021-10-042021-10-04
11782563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60605498831104882021-10-042021-10-04
11792563มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5214343293954362021-10-042021-10-04
11802563มีนาคมทุกสัญชาติ2666998299610856631062021-10-042021-10-04
11812563เมษายนสัญชาติไทย2605581294514955507302021-10-042021-10-04
11822563เมษายนสัญชาติจีน84386559149972021-10-042021-10-04
11832563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย60656499341105902021-10-042021-10-04
11842563เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจีน5221843375955932021-10-042021-10-04
11852563เมษายนทุกสัญชาติ2666137299508356612202021-10-042021-10-04
11862563พฤษภาคมสัญชาติไทย2600116294190655420222021-10-042021-10-04
11872563พฤษภาคมสัญชาติจีน83396504148432021-10-042021-10-04
11882563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย60409497581101672021-10-042021-10-04
11892563พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5207043254953242021-10-042021-10-04
11902563พฤษภาคมทุกสัญชาติ2660525299166456521892021-10-042021-10-04
11912563มิถุนายนสัญชาติไทย2588181293195255201332021-10-042021-10-04
11922563มิถุนายนสัญชาติจีน80026335143372021-10-042021-10-04
11932563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59328490151083432021-10-042021-10-04
11942563มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5132642680940062021-10-042021-10-04
11952563มิถุนายนทุกสัญชาติ2647509298096756284762021-10-042021-10-04
11962563กรกฎาคมสัญชาติไทย2585675292999955156742021-10-042021-10-04
11972563กรกฎาคมสัญชาติจีน79716305142762021-10-042021-10-04
11982563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย59114487431078572021-10-042021-10-04
11992563กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน5114342438935812021-10-042021-10-04
12002563กรกฎาคมทุกสัญชาติ2644789297874256235312021-10-042021-10-04
12012563สิงหาคมสัญชาติไทย2579936292647955064152021-10-042021-10-04
12022563สิงหาคมสัญชาติจีน78006230140302021-10-042021-10-04
12032563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย56132461091022412021-10-042021-10-04
12042563สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4833239879882112021-10-042021-10-04
12052563สิงหาคมทุกสัญชาติ2636068297258856086562021-10-042021-10-04
12062563กันยายนสัญชาติไทย2574649292096354956122021-10-042021-10-04
12072563กันยายนสัญชาติจีน74646073135372021-10-042021-10-04
12082563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย54923452221001452021-10-042021-10-04
12092563กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4745939149866082021-10-042021-10-04
12102563กันยายนทุกสัญชาติ2629572296618555957572021-10-042021-10-04
12112563ตุลาคมสัญชาติไทย2574742292005254947942021-10-042021-10-04
12122563ตุลาคมสัญชาติจีน74456044134892021-10-042021-10-04
12132563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55057453201003772021-10-042021-10-04
12142563ตุลาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4761239276868882021-10-042021-10-04
12152563ตุลาคมทุกสัญชาติ2629799296537255951712021-10-042021-10-04
12162563พฤศจิกายนสัญชาติไทย2572185291847154906562021-10-042021-10-04
12172563พฤศจิกายนสัญชาติจีน74146015134292021-10-042021-10-04
12182563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55060452831003432021-10-042021-10-04
12192563พฤศจิกายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4764639268869142021-10-042021-10-04
12202563พฤศจิกายนทุกสัญชาติ2627245296375455909992021-10-042021-10-04
12212563ธันวาคมสัญชาติไทย2570872291700454878762021-10-042021-10-04
12222563ธันวาคมสัญชาติจีน73935999133922021-10-042021-10-04
12232563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55066452801003462021-10-042021-10-04
12242563ธันวาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4767339281869542021-10-042021-10-04
12252563ธันวาคมทุกสัญชาติ2625938296228455882222021-10-042021-10-04
12262564มกราคมสัญชาติไทย2569579291592154855002021-10-042021-10-04
12272564มกราคมสัญชาติจีน73775977133542021-10-042021-10-04
12282564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55197453541005512021-10-042021-10-04
12292564มกราคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4782039377871972021-10-042021-10-04
12302564มกราคมทุกสัญชาติ2624776296127555860512021-10-042021-10-04
12312564กุมภาพันธ์สัญชาติไทย2568037291493754829742021-10-042021-10-04
12322564กุมภาพันธ์สัญชาติจีน73665962133282021-10-042021-10-04
12332564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55273453561006292021-10-042021-10-04
12342564กุมภาพันธ์สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4790739394873012021-10-042021-10-04
12352564กุมภาพันธ์ทุกสัญชาติ2623310296029355836032021-10-042021-10-04
12362564มีนาคมสัญชาติไทย2565728291360754793352021-10-042021-10-04
12372564มีนาคมสัญชาติจีน73015921132222021-10-042021-10-04
12382564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55286453581006442021-10-042021-10-04
12392564มีนาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4798539437874222021-10-042021-10-04
12402564มีนาคมทุกสัญชาติ2621014295896555799792021-10-042021-10-04
12412564เมษายนสัญชาติไทย2562357291151354738702021-10-042021-10-04
12422564เมษายนสัญชาติจีน72705895131652021-10-042021-10-04
12432564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55282453451006272021-10-042021-10-04
12442564เมษายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801239450874622021-10-042021-10-04
12452564เมษายนทุกสัญชาติ2617639295685855744972021-10-042021-10-04
12462564พฤษภาคมสัญชาติไทย2556732290804254647742021-10-042021-10-04
12472564พฤษภาคมสัญชาติจีน72285862130902021-10-042021-10-04
12482564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55252453111005632021-10-042021-10-04
12492564พฤษภาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4802439449874732021-10-042021-10-04
12502564พฤษภาคมทุกสัญชาติ2611984295335355653372021-10-042021-10-04
12512564มิถุนายนสัญชาติไทย2552678290441254570902021-10-042021-10-04
12522564มิถุนายนสัญชาติจีน71945822130162021-10-042021-10-04
12532564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55235452801005152021-10-042021-10-04
12542564มิถุนายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4804139458874992021-10-042021-10-04
12552564มิถุนายนทุกสัญชาติ2607913294969255576052021-10-042021-10-04
12562564กรกฎาคมสัญชาติไทย2550129290126154513902021-10-042021-10-04
12572564กรกฎาคมสัญชาติจีน71295765128942021-10-042021-10-04
12582564กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55144452101003542021-10-042021-10-04
12592564กรกฎาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4801539445874602021-10-042021-10-04
12602564กรกฎาคมทุกสัญชาติ2605273294647155517442021-10-042021-10-04
12612564สิงหาคมสัญชาติไทย2546819289784654446652021-10-042021-10-04
12622564สิงหาคมสัญชาติจีน70435671127142021-10-042021-10-04
12632564สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย55037450871001242021-10-042021-10-04
12642564สิงหาคมสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4799439416874102021-10-042021-10-04
12652564สิงหาคมทุกสัญชาติ2601856294293355447892021-10-042021-10-04
12662564กันยายนสัญชาติไทย2543567289508654386532021-10-042021-10-04
12672564กันยายนสัญชาติจีน69935633126262021-10-042021-10-04
12682564กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย5497245004999762021-10-042021-10-04
12692564กันยายนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน4797939371873502021-10-042021-10-04
12702564กันยายนทุกสัญชาติ2598539294009055386292021-10-042021-10-04ตาราง : การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (รายเดือน)

หน่วยงาน : สำนักงานปกครองและทะเบียน

คำอธิบายตาราง : การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (รายเดือน)

idclassifyyear_savemonth_savemale_quantityfemale_quantitytotal_quantityadddateupdatedate
1เกิด2563มกราคม3370306564352020-06-022020-06-02
2ตาย2563มกราคม2185173539202020-06-022020-06-02
3ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-06-022020-06-02
4ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-06-022020-06-02
5เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-06-022020-06-02
6ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-06-022020-06-02
7ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-06-022020-06-02
8ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-06-022020-06-02
9เกิด2563มีนาคม3161290960702020-06-022020-06-02
10ตาย2563มีนาคม2087174538322020-06-022020-06-02
11ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-06-022020-06-02
12ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-06-022020-06-02
13เกิด2563เมษายน3007280058072020-06-022020-06-02
14ตาย2563เมษายน1980167336532020-06-022020-06-02
15ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-06-022020-06-02
16ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-06-022020-06-02
17เกิด2563มกราคม3370306564352020-06-092020-06-09
18ตาย2563มกราคม2185173539202020-06-092020-06-09
19ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-06-092020-06-09
20ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-06-092020-06-09
21เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-06-092020-06-09
22ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-06-092020-06-09
23ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-06-092020-06-09
24ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-06-092020-06-09
25เกิด2563มีนาคม3161290960702020-06-092020-06-09
26ตาย2563มีนาคม2087174538322020-06-092020-06-09
27ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-06-092020-06-09
28ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-06-092020-06-09
29เกิด2563เมษายน3007280058072020-06-092020-06-09
30ตาย2563เมษายน1980167336532020-06-092020-06-09
31ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-06-092020-06-09
32ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-06-092020-06-09
33เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-06-092020-06-09
34ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-06-092020-06-09
35ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-06-092020-06-09
36ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-06-092020-06-09
37เกิด2563มกราคม3370306564352020-07-092020-07-09
38ตาย2563มกราคม2185173539202020-07-092020-07-09
39ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-07-092020-07-09
40ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-07-092020-07-09
41เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-07-092020-07-09
42ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-07-092020-07-09
43ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-07-092020-07-09
44ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-07-092020-07-09
45เกิด2563มีนาคม3161290960702020-07-092020-07-09
46ตาย2563มีนาคม2087174538322020-07-092020-07-09
47ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-07-092020-07-09
48ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-07-092020-07-09
49เกิด2563เมษายน3007280058072020-07-092020-07-09
50ตาย2563เมษายน1980167336532020-07-092020-07-09
51ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-07-092020-07-09
52ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-07-092020-07-09
53เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-07-092020-07-09
54ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-07-092020-07-09
55ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-07-092020-07-09
56ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-07-092020-07-09
57เกิด2563มิถุนายน3038276758052020-07-092020-07-09
58ตาย2563มิถุนายน1912155834702020-07-092020-07-09
59ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752020-07-092020-07-09
60ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982020-07-092020-07-09
61เกิด2563มกราคม3370306564352020-08-032020-08-03
62ตาย2563มกราคม2185173539202020-08-032020-08-03
63ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-08-032020-08-03
64ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-08-032020-08-03
65เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-08-032020-08-03
66ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-08-032020-08-03
67ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-08-032020-08-03
68ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-08-032020-08-03
69เกิด2563มีนาคม3161290960702020-08-032020-08-03
70ตาย2563มีนาคม2087174538322020-08-032020-08-03
71ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-08-032020-08-03
72ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-08-032020-08-03
73เกิด2563เมษายน3007280058072020-08-032020-08-03
74ตาย2563เมษายน1980167336532020-08-032020-08-03
230ตาย2563กันยายน1953160035532020-12-042020-12-04
75ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-08-032020-08-03
76ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-08-032020-08-03
77เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-08-032020-08-03
78ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-08-032020-08-03
79ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-08-032020-08-03
80ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-08-032020-08-03
81เกิด2563มิถุนายน3038276758052020-08-032020-08-03
82ตาย2563มิถุนายน1912155834702020-08-032020-08-03
83ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752020-08-032020-08-03
84ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982020-08-032020-08-03
85เกิด2563กรกฎาคม2990273757272020-08-032020-08-03
86ตาย2563กรกฎาคม1973160735802020-08-032020-08-03
87ย้ายออก2563กรกฎาคม1533515595309302020-08-032020-08-03
88ย้ายเข้า2563กรกฎาคม1257313184257572020-08-032020-08-03
89เกิด2563มกราคม3370306564352020-09-032020-09-03
90ตาย2563มกราคม2185173539202020-09-032020-09-03
91ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-09-032020-09-03
92ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-09-032020-09-03
93เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-09-032020-09-03
94ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-09-032020-09-03
95ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-09-032020-09-03
96ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-09-032020-09-03
97เกิด2563มีนาคม3161290960702020-09-032020-09-03
98ตาย2563มีนาคม2087174538322020-09-032020-09-03
99ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-09-032020-09-03
100ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-09-032020-09-03
101เกิด2563เมษายน3007280058072020-09-032020-09-03
102ตาย2563เมษายน1980167336532020-09-032020-09-03
103ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-09-032020-09-03
104ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-09-032020-09-03
105เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-09-032020-09-03
106ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-09-032020-09-03
107ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-09-032020-09-03
108ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-09-032020-09-03
109เกิด2563มิถุนายน3038276758052020-09-032020-09-03
110ตาย2563มิถุนายน1912155834702020-09-032020-09-03
111ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752020-09-032020-09-03
112ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982020-09-032020-09-03
113เกิด2563กรกฎาคม2990273757272020-09-032020-09-03
114ตาย2563กรกฎาคม1973160735802020-09-032020-09-03
115ย้ายออก2563กรกฎาคม1533515595309302020-09-032020-09-03
116ย้ายเข้า2563กรกฎาคม1257313184257572020-09-032020-09-03
117เกิด2563สิงหาคม3214293661502020-09-032020-09-03
118ตาย2563สิงหาคม2069165637252020-09-032020-09-03
119ย้ายออก2563สิงหาคม1597017188331582020-09-032020-09-03
120ย้ายเข้า2563สิงหาคม1480716174309812020-09-032020-09-03
121เกิด2563มกราคม3370306564352020-10-052020-10-05
122ตาย2563มกราคม2185173539202020-10-052020-10-05
123ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-10-052020-10-05
124ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-10-052020-10-05
125เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-10-052020-10-05
126ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-10-052020-10-05
127ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-10-052020-10-05
128ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-10-052020-10-05
129เกิด2563มีนาคม3161290960702020-10-052020-10-05
130ตาย2563มีนาคม2087174538322020-10-052020-10-05
131ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-10-052020-10-05
132ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-10-052020-10-05
133เกิด2563เมษายน3007280058072020-10-052020-10-05
134ตาย2563เมษายน1980167336532020-10-052020-10-05
135ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-10-052020-10-05
136ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-10-052020-10-05
137เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-10-052020-10-05
138ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-10-052020-10-05
139ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-10-052020-10-05
140ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-10-052020-10-05
141เกิด2563มิถุนายน3038276758052020-10-052020-10-05
142ตาย2563มิถุนายน1912155834702020-10-052020-10-05
143ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752020-10-052020-10-05
144ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982020-10-052020-10-05
145เกิด2563กรกฎาคม2990273757272020-10-052020-10-05
146ตาย2563กรกฎาคม1973160735802020-10-052020-10-05
147ย้ายออก2563กรกฎาคม1533515595309302020-10-052020-10-05
148ย้ายเข้า2563กรกฎาคม1257313184257572020-10-052020-10-05
149เกิด2563สิงหาคม3214293661502020-10-052020-10-05
150ตาย2563สิงหาคม2069165637252020-10-052020-10-05
151ย้ายออก2563สิงหาคม1597017188331582020-10-052020-10-05
152ย้ายเข้า2563สิงหาคม1480716174309812020-10-052020-10-05
153เกิด2563กันยายน3372310364752020-10-052020-10-05
154ตาย2563กันยายน1953160035532020-10-052020-10-05
155ย้ายออก2563กันยายน1539015701310912020-10-052020-10-05
156ย้ายเข้า2563กันยายน1533213843291752020-10-052020-10-05
157เกิด2563มกราคม3370306564352020-11-032020-11-03
158ตาย2563มกราคม2185173539202020-11-032020-11-03
159ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-11-032020-11-03
160ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-11-032020-11-03
161เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-11-032020-11-03
162ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-11-032020-11-03
163ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-11-032020-11-03
164ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-11-032020-11-03
165เกิด2563มีนาคม3161290960702020-11-032020-11-03
166ตาย2563มีนาคม2087174538322020-11-032020-11-03
167ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-11-032020-11-03
168ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-11-032020-11-03
169เกิด2563เมษายน3007280058072020-11-032020-11-03
170ตาย2563เมษายน1980167336532020-11-032020-11-03
171ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-11-032020-11-03
172ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-11-032020-11-03
173เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-11-032020-11-03
174ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-11-032020-11-03
175ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-11-032020-11-03
176ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-11-032020-11-03
177เกิด2563มิถุนายน3038276758052020-11-032020-11-03
178ตาย2563มิถุนายน1912155834702020-11-032020-11-03
179ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752020-11-032020-11-03
180ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982020-11-032020-11-03
181เกิด2563กรกฎาคม2990273757272020-11-032020-11-03
182ตาย2563กรกฎาคม1973160735802020-11-032020-11-03
183ย้ายออก2563กรกฎาคม1533515595309302020-11-032020-11-03
184ย้ายเข้า2563กรกฎาคม1257313184257572020-11-032020-11-03
185เกิด2563สิงหาคม3214293661502020-11-032020-11-03
186ตาย2563สิงหาคม2069165637252020-11-032020-11-03
187ย้ายออก2563สิงหาคม1597017188331582020-11-032020-11-03
188ย้ายเข้า2563สิงหาคม1480716174309812020-11-032020-11-03
189เกิด2563กันยายน3372310364752020-11-032020-11-03
190ตาย2563กันยายน1953160035532020-11-032020-11-03
191ย้ายออก2563กันยายน1539015701310912020-11-032020-11-03
192ย้ายเข้า2563กันยายน1533213843291752020-11-032020-11-03
193เกิด2563ตุลาคม3213302462372020-11-032020-11-03
194ตาย2563ตุลาคม2100167637762020-11-032020-11-03
195ย้ายออก2563ตุลาคม1727415460327342020-11-032020-11-03
196ย้ายเข้า2563ตุลาคม1344213033264752020-11-032020-11-03
197เกิด2563มกราคม3370306564352020-12-042020-12-04
198ตาย2563มกราคม2185173539202020-12-042020-12-04
199ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332020-12-042020-12-04
200ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242020-12-042020-12-04
201เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392020-12-042020-12-04
202ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082020-12-042020-12-04
203ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472020-12-042020-12-04
204ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302020-12-042020-12-04
205เกิด2563มีนาคม3161290960702020-12-042020-12-04
206ตาย2563มีนาคม2087174538322020-12-042020-12-04
207ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042020-12-042020-12-04
208ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532020-12-042020-12-04
209เกิด2563เมษายน3007280058072020-12-042020-12-04
210ตาย2563เมษายน1980167336532020-12-042020-12-04
211ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382020-12-042020-12-04
212ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652020-12-042020-12-04
213เกิด2563พฤษภาคม3110288959992020-12-042020-12-04
214ตาย2563พฤษภาคม2109177438832020-12-042020-12-04
215ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252020-12-042020-12-04
216ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432020-12-042020-12-04
217เกิด2563มิถุนายน3038276758052020-12-042020-12-04
218ตาย2563มิถุนายน1912155834702020-12-042020-12-04
219ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752020-12-042020-12-04
220ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982020-12-042020-12-04
221เกิด2563กรกฎาคม2990273757272020-12-042020-12-04
222ตาย2563กรกฎาคม1973160735802020-12-042020-12-04
223ย้ายออก2563กรกฎาคม1533515595309302020-12-042020-12-04
224ย้ายเข้า2563กรกฎาคม1257313184257572020-12-042020-12-04
225เกิด2563สิงหาคม3214293661502020-12-042020-12-04
226ตาย2563สิงหาคม2069165637252020-12-042020-12-04
227ย้ายออก2563สิงหาคม1597017188331582020-12-042020-12-04
228ย้ายเข้า2563สิงหาคม1480716174309812020-12-042020-12-04
229เกิด2563กันยายน3372310364752020-12-042020-12-04
231ย้ายออก2563กันยายน1539015701310912020-12-042020-12-04
232ย้ายเข้า2563กันยายน1533213843291752020-12-042020-12-04
233เกิด2563ตุลาคม3213302462372020-12-042020-12-04
234ตาย2563ตุลาคม2100167637762020-12-042020-12-04
235ย้ายออก2563ตุลาคม1727415460327342020-12-042020-12-04
236ย้ายเข้า2563ตุลาคม1344213033264752020-12-042020-12-04
237เกิด2563พฤศจิกายน2800282656262020-12-042020-12-04
238ตาย2563พฤศจิกายน2047171437612020-12-042020-12-04
239ย้ายออก2563พฤศจิกายน1578014793305732020-12-042020-12-04
240ย้ายเข้า2563พฤศจิกายน1441011923263332020-12-042020-12-04
241เกิด2563มกราคม3370306564352021-01-062021-01-06
242ตาย2563มกราคม2185173539202021-01-062021-01-06
243ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332021-01-062021-01-06
244ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242021-01-062021-01-06
245เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392021-01-062021-01-06
246ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082021-01-062021-01-06
247ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472021-01-062021-01-06
248ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302021-01-062021-01-06
249เกิด2563มีนาคม3161290960702021-01-062021-01-06
250ตาย2563มีนาคม2087174538322021-01-062021-01-06
251ย้ายที่อยู่เข้า2563มีนาคม1247613428259042021-01-062021-01-06
252ย้ายที่อยู่ออก2563มีนาคม1452814925294532021-01-062021-01-06
253เกิด2563เมษายน3007280058072021-01-062021-01-06
254ตาย2563เมษายน1980167336532021-01-062021-01-06
255ย้ายที่อยู่เข้า2563เมษายน5571346790382021-01-062021-01-06
256ย้ายที่อยู่ออก2563เมษายน74615204126652021-01-062021-01-06
257เกิด2563พฤษภาคม3110288959992021-01-062021-01-06
258ตาย2563พฤษภาคม2109177438832021-01-062021-01-06
259ย้ายออก2563พฤษภาคม1266312462251252021-01-062021-01-06
260ย้ายเข้า2563พฤษภาคม102159328195432021-01-062021-01-06
261เกิด2563มิถุนายน3038276758052021-01-062021-01-06
262ตาย2563มิถุนายน1912155834702021-01-062021-01-06
263ย้ายออก2563มิถุนายน1844119334377752021-01-062021-01-06
264ย้ายเข้า2563มิถุนายน2153020268417982021-01-062021-01-06
265เกิด2563กรกฎาคม2990273757272021-01-062021-01-06
266ตาย2563กรกฎาคม1973160735802021-01-062021-01-06
267ย้ายออก2563กรกฎาคม1533515595309302021-01-062021-01-06
268ย้ายเข้า2563กรกฎาคม1257313184257572021-01-062021-01-06
269เกิด2563สิงหาคม3214293661502021-01-062021-01-06
270ตาย2563สิงหาคม2069165637252021-01-062021-01-06
271ย้ายออก2563สิงหาคม1597017188331582021-01-062021-01-06
272ย้ายเข้า2563สิงหาคม1480716174309812021-01-062021-01-06
273เกิด2563กันยายน3372310364752021-01-062021-01-06
274ตาย2563กันยายน1953160035532021-01-062021-01-06
275ย้ายออก2563กันยายน1539015701310912021-01-062021-01-06
276ย้ายเข้า2563กันยายน1533213843291752021-01-062021-01-06
277เกิด2563ตุลาคม3213302462372021-01-062021-01-06
278ตาย2563ตุลาคม2100167637762021-01-062021-01-06
279ย้ายออก2563ตุลาคม1727415460327342021-01-062021-01-06
280ย้ายเข้า2563ตุลาคม1344213033264752021-01-062021-01-06
281เกิด2563พฤศจิกายน2800282656262021-01-062021-01-06
282ตาย2563พฤศจิกายน2047171437612021-01-062021-01-06
283ย้ายออก2563พฤศจิกายน1578014793305732021-01-062021-01-06
284ย้ายเข้า2563พฤศจิกายน1441011923263332021-01-062021-01-06
285เกิด2563ธันวาคม2641246251032021-01-062021-01-06
286ตาย2563ธันวาคม2139174538842021-01-062021-01-06
287ย้ายออก2563ธันวาคม1486415314301782021-01-062021-01-06
288ย้ายเข้า2563ธันวาคม1325513196264512021-01-062021-01-06
289เกิด2563มกราคม3370306564352021-02-042021-02-04
290ตาย2563มกราคม2185173539202021-02-042021-02-04
291ย้ายที่อยู่เข้า2563มกราคม1529916634319332021-02-042021-02-04
292ย้ายที่อยู่ออก2563มกราคม1752518199357242021-02-042021-02-04
293เกิด2563กุมภาพันธ์2843269655392021-02-042021-02-04
294ตาย2563กุมภาพันธ์2037157136082021-02-042021-02-04
295ย้ายที่อยู่เข้า2563กุมภาพันธ์1166112186238472021-02-042021-02-04
296ย้ายที่อยู่ออก2563กุมภาพันธ์1334813682270302021-02-042021-02-04