โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ : 240

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง บุคคลที่ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร - การวัดความสามารถนำความรู้ไปใช้ หลังจากฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ - การฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ประกอบการที่นำความรู้ไปใช้ * 100) / จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0490 : จำนวนและข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจ)

ตาราง : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี ด้านการเกษตรและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติ เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายเขต ประกอบด้วย จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และ จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติ

iddistrictagriculturist_join_projectagriculturist_apply_projectinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตย0025622020-06-222020-06-22
2คลองสาน0025622020-06-222020-06-22
3คลองสามวา3325622020-06-222020-06-22
4คันนายาว2225622020-06-222020-06-22
5จตุจักร0025622020-06-222020-06-22
6จอมทอง2225622020-06-222020-06-22
7ดอนเมือง2025622020-06-222020-06-22
8ดินแดง0025622020-06-222020-06-22
9ดุสิต0025622020-06-222020-06-22
10ตลิ่งชัน2225622020-06-222020-06-22
11ทวีวัฒนา3325622020-06-222020-06-22
12ทุ่งครุ2225622020-06-222020-06-22
13ธนบุรี0025622020-06-222020-06-22
14บางกอกน้อย0025622020-06-222020-06-22
15บางกอกใหญ่0025622020-06-222020-06-22
16บางกะปิ2225622020-06-222020-06-22
17บางขุนเทียน3325622020-06-222020-06-22
18บางเขน2225622020-06-222020-06-22
19บางคอแหลม0025622020-06-222020-06-22
20บางแค2225622020-06-222020-06-22
21บางซื่อ0025622020-06-222020-06-22
22บางนา0025622020-06-222020-06-22
23บางบอน3325622020-06-222020-06-22
24บางพลัด0025622020-06-222020-06-22
25บางรัก0025622020-06-222020-06-22
26บึงกุ่ม2225622020-06-222020-06-22
27ปทุมวัน0025622020-06-222020-06-22
28ประเวศ2225622020-06-222020-06-22
29ป้อมปราบศัตรูพ่าย0025622020-06-222020-06-22
30พญาไท0025622020-06-222020-06-22
31พระโขนง0025622020-06-222020-06-22
32พระนคร0025622020-06-222020-06-22
33ภาษีเจริญ2225622020-06-222020-06-22
34มีนบุรี3325622020-06-222020-06-22
35ยานนาวา0025622020-06-222020-06-22
36ราชเทวี0025622020-06-222020-06-22
37ราษฎร์บูรณะ2225622020-06-222020-06-22
38ลาดกระบัง3325622020-06-222020-06-22
39ลาดพร้าว1125622020-06-222020-06-22
40วังทองหลาง1025622020-06-222020-06-22
41วัฒนา0025622020-06-222020-06-22
42สวนหลวง2225622020-06-222020-06-22
43สะพานสูง3325622020-06-222020-06-22
44สัมพันธวงศ์0025622020-06-222020-06-22
45สาทร0025622020-06-222020-06-22
46สายไหม2225622020-06-222020-06-22
47หนองแขม2225622020-06-222020-06-22
48หนองจอก3325622020-06-222020-06-22
49หลักสี่2225622020-06-222020-06-22
50ห้วยขวาง0025622020-06-222020-06-22
51คลองเตย0025632020-09-172020-09-17
52คลองสาน0025632020-09-172020-09-17
53คลองสามวา2025632020-09-172020-09-17
54คันนายาว1125632020-09-172020-09-17
55จตุจักร0025632020-09-172020-09-17
56จอมทอง2225632020-09-172020-09-17
57ดอนเมือง2125632020-09-172020-09-17
58ดินแดง0025632020-09-172020-09-17
59ดุสิต0025632020-09-172020-09-17
60ตลิ่งชัน1125632020-09-172020-09-17
61ทวีวัฒนา2225632020-09-172020-09-17
62ทุ่งครุ2225632020-09-172020-09-17
63ธนบุรี0025632020-09-172020-09-17
64บางกอกน้อย0025632020-09-172020-09-17
65บางกอกใหญ่0025632020-09-172020-09-17
66บางกะปิ2225632020-09-172020-09-17
67บางขุนเทียน2225632020-09-172020-09-17
68บางเขน2225632020-09-172020-09-17
69บางคอแหลม0025632020-09-172020-09-17
70บางแค2225632020-09-172020-09-17
71บางซื่อ0025632020-09-172020-09-17
72บางนา0025632020-09-172020-09-17
73บางบอน1125632020-09-172020-09-17
74บางพลัด0025632020-09-172020-09-17
75บางรัก0025632020-09-172020-09-17
76บึงกุ่ม1125632020-09-172020-09-17
77ปทุมวัน0025632020-09-172020-09-17
78ประเวศ2225632020-09-172020-09-17
79ป้อมปราบศัตรูพ่าย0025632020-09-172020-09-17
80พญาไท0025632020-09-172020-09-17
81พระโขนง0025632020-09-172020-09-17
82พระนคร0025632020-09-172020-09-17
83ภาษีเจริญ2225632020-09-172020-09-17
84มีนบุรี2225632020-09-172020-09-17
85ยานนาวา0025632020-09-172020-09-17
86ราชเทวี0025632020-09-172020-09-17
87ราษฎร์บูรณะ2225632020-09-172020-09-17
88ลาดกระบัง2225632020-09-172020-09-17
89ลาดพร้าว2225632020-09-172020-09-17
90วังทองหลาง1125632020-09-172020-09-17
91วัฒนา0025632020-09-172020-09-17
92สวนหลวง1125632020-09-172020-09-17
93สะพานสูง2225632020-09-172020-09-17
94สัมพันธวงศ์0025632020-09-172020-09-17
95สาทร0025632020-09-172020-09-17
96สายไหม3325632020-09-172020-09-17
97หนองแขม3325632020-09-172020-09-17
98หนองจอก2225632020-09-172020-09-17
99หลักสี่2225632020-09-172020-09-17
100ห้วยขวาง0025632020-09-172020-09-17ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0491 : จำนวนและข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2017 โดยดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ทุก 3 ปี ประกอบด้วย รายชื่อผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานเขต จำแนกตามประเภท และระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

iddistrcttitlefirstnamelastnamecompanyproduct_nameproduct_typelevel_of_qualityinformation_yearadddateupdatedate
1เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง จินดา อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
2เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
3เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ กานาฉ่าย อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
4เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูหยอง สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
5เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูเส้นกรอบ สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
6เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูเส้นหอม สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
7เขตจอมทองนายธีรสุวัฒน์ ชวรัตนานันท์ ผักอบแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพรอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
8เขตดอนเมืองนางกัญญ์รรัศมี ตันสุทัศน์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสาสุนิสาแหนมย่างพร้อมรับประทานอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
9เขตทวีวัฒนานาย ประวิตร โพธิ์ทอง ข้าวหมากหวานคุณประวิตรอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
10เขตทุ่งครุนายเกรียง ฉันทะชัยมงคล บริษัท บีเค กรุ๊ป น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ VIRGIN COCONUT OILอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
11เขตธนบุรีนายเวชากร กอบกุลไชย วิสาหกิจชุมชนกรุงธรเต้าฮวยนมสด เส่งเฮงอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
12เขตบางกอกน้อยนางสาว วันเพ็ญ กาญจน์วัฒนกุล น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
13เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด ทุเรียนเคลือบช็อกโกแลตอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
14เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด ลูกเกดเคลือบช็อกโกแลตอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
15เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด กล้วยเคลือบช็อกโกแลตอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
16เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกรสธรรมชาติอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
17เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง (ตราฟลาวเวอร์ฟูด)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
18เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลตอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
19เขตบางแคนาง ภาวิณี หรรษคุณาชัย ขนมทองม้วน (ตราเอราวัณ ทองม้วนสด)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
20เขตบางแคนาง พรกมล ผลอินทร์หอมพรกมลทองม้วนรสใบเตยอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
21เขตบางแคนาง พรกมล ผลอินทร์หอมพรกมลทองม้วนสดอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
22เขตบางซื่อนางสาวภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะชุดของขวัญข้าวของพ่อข้าวของแผ่นดิน B Herbsอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
23เขตบางซื่อนาง กาญจนา เพียรวิริยะหมูหยอง (ตราชัยณรงค์)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
24เขตบางนานายมนตรี สุวรรณพฤกษาขนมเปี๊ยะรวมไส้ เป็งกี่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
25เขตบางบอนนางสาวสุจิตร์ คงสิริพรชัย บริษัท คลาส แอพพาเรล (ประเทศไทย)คุกกี้ทุเรียน SARINอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
26เขตบางบอนนาย พันธ์ ภัทรธำรงชัย กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง เจ้าคุณ อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
27เขตบางบอนนางสาว โสรญา เชิงสมอน้ำผึ้งภูหลวงอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
28เขตบางรักนาง อาภา ตปนียะสถิตขนมเปี๊ยไส้ถั่ว-ฟัก (ตรา แต้จิ้นเส็ง)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
29เขตบึงกุ่มนายกนกภัฏ กรัณย์เพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. พี. กรัณย์เพชร ข้าวหมาก (ตรารสสุคนธ์)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
30เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยข้าวเหนียวขาว (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
31เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยหมูย่าง รสดั้งเดิม (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
32เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยหมูหมักสำหรับย่าง รสดั้งเดิม (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
33เขตพระโขนงนาย พุด เฉียบแหลมไข่เค็ม (ลุงพุด)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
34เขตมีนบุรีนาง ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์คุกกี้ธัญพืชชนิดแท่ง รสต้นตำหรับ (ตรามาย)อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
35เขตมีนบุรีนาง ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์คุกกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (ตราขนมแม่ยิ่ง)อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
36เขตมีนบุรีนาง ณิชกรปิ่นทองข้าวแตนน้ำแตงโม(รสน้ำผึ้ง)อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
37เขตราษฎร์บูรณะนางสาว สายทอง สุดสวาทนัชชาสาหร่ายทะเลแห้งปรุงรสรสดั้งเดิมอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
38เขตมีนบุรีนาง พรรณพร ชาญภิญโญ ลูกชิ้นปลา ตราไฮแคลซี่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
39เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา งาดำอบเกลือ (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
40เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา ก้านเห็ดหอมคั่วปรุงรสสมุนไพร (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
41เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา สาหร่ายทะเลปรุงรสดั้งเดิมเห็ดหอม (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
42เขตวังทองหลางนางสาว สุวรรณาลิ้มไพฑูรย์กะปิหวาน บ้านมะม่วงอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
43เขตวังทองหลางนางสาว สุวรรณาลิ้มไพฑูรย์น้ำปลาหวาน บ้านมะม่วงอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
44เขตวัฒนาฉัฐนันท์ ลี บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานเต้าหู้นมสด ทรัพย์สมบูรณ์อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
45เขตวัฒนานางสาวธัญพร บุณยยิน บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานกิมจิผักกาดขาว (ตรายูเรกวาน)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
46เขตวัฒนานางสาวธัญพร บุณยยิน บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานกิมจิผักกาดขาว(รสหวานเผ็ดน้อย)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
47เขตสะพานสูงนายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ บริษัทสวนผึ้งหวานจำกัด มะขามหวานอบแห้งไร้เมล็ด บ้านมะขามอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
48เขตสัมพันธวงศ์นางสาว ภาสิณี ศุภหัตถานุกุล ซาลาเปาไส้หมูสับ ทวีโชคอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
49เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ กะปิเจปรุงรส (ตราแม่กานดา)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
50เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ น้ำพริกมะขาม (ตราแม่กานดา)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
51เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ น้ำพริกเผาเห็ดหอมเจ (ตราแม่กานดา)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
52เขตสายไหมนาย ศิริชัย กฤษณปาณี เฉาก๊วยซัวเถาอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
53เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเกสรดอกลำไย Beelemonอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
54เขตหนองแขมนางสาว มนัสนันท์ สมจิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น(ตรา หนิง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
55เขตหนองแขมนาย พศิน กิมชูวาณิช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคอร์มาซีอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
56เขตหนองแขมนายพศินกิมชูวาณิช ขมิ้นชันผง อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
57เขตหนองจอกนายคมชาญเอกเตชวุฒิ บริษัทปกธนพัฒน์จำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอฟแอนด์เอฟ(คุเน่)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
58เขตหนองจอกนายคมชาญเอกเตชวุฒิ บริษัทปกธนพัฒน์จำกัดซอสผงปรุงรสหอมหัวใหญ่(คุเน่)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
59เขตหนองจอกนางภาวิณี บุญมาเลิศข้าวตัง ข้าวกล้องหลากรสอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
60เขตหนองจอกนาง สารภี บัวเกษ ขนมปั้นสิบทอดไส้ปลา (ตราปั้นทิพย์)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
61เขตหลักสี่นาย ประสา วงษ์สุวรรณข้าวรู้คุณอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
62เขตหลักสี่นางกรองทอง เหมราช น้ำพริกตาแดงกุ้งเสียบ กรองทองอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
63เขตหลักสี่นางกรองทอง เหมราช น้ำพริกไข่เค็มแมงดา กรองทองอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
64เขตหลักสี่นางสาวกฤษณา เลาหกุลจิตต์ บริษัท ณัฐกฤษกาญจน์ อะกริเทค เพาซ์ คาราเมล แคชชู นัท (ข้าวคั่วพองอบกรอบ รสคาราเมลผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
65เขตหลักสี่นางสาวกฤษณา เลาหกุลจิตต์ บริษัท ณัฐกฤษกาญจน์ อะกริเทค เพาซ์ ช็อกโกแลตอัลมอนด์ (ข้าวคั่วพองอบกรอบ รสช็อกโกแลตผสมอัลมอนด์)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
66เขตหลักสี่นางสาว กมลทิพย์ ศรีจันทร์ ลูกชิ้นเอ็นหมู (ตราโกฮับ)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
67เขตห้วยขวางนายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย บริษัท ดิ โอเรียนทอล เฮิร์บส์ จำกัดธัญญพืชอบแห้งทรงเครื่องอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
68เขตคันนายาวนาย เทียนชัย ศิริเสนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ถั่งเช่าพลัส เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
69เขตคันนายาวนางสาวอัจฉราพร ประพรหมมา บริษัท เกรท แอนด์ ริช จำกัด น้ำข้าวโพด (ตรา ฟีลเฟรช)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
70เขตดุสิตนาย กฤช อุ่นอนงค์ กาแฟผสม (ตราไข่ไก่)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
71เขตดุสิตนายกฤช อุ่นอนงค์ ชาดำผง (ตราไข่ไก่)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
72เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาเจี่ยวกู้หลาน ชนิดใบ (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
73เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาเขียวอู่หลง ชนิดใบ (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
74เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาสมุนไพรตะไคร้ผสมใบเตย (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
75เขตบางขุนเทียนนาย วิชัย บุญยะประโชติเครื่องดื่ม ม๊อกเทล ไม่มีแอลกอฮอลล์ กลิ่น มะพร้าว (ตรา สปาร์ค)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
76เขตบางเขนนาง รัตนรัตน์ เอื้องอุดมพุฒิ บริษัท ไพรทิพย์ อินดัสทรี่ จำกัดน้ำเก๊กฮวยเครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
77เขตบางเขนนางรัตนรัตน์ เอื้องอุดมพุฒิ บริษัท ไพรทิพย์ อินดัสทรี่ จำกัดน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนเครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
78เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง น้ำส้ม 50% (ตราร่มโพธิ์ศรี)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
79เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง Guara Grenadeเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
80เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง Mulberry grenadeเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
81เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีสมอ โกจิเบอร์รี่รสหวาน (ตราเฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
82เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา หญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสไม่หวาน (ตรา เฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
134เขตบางแคนางสาว นริศรา ธรรมสาธุRANG รองเท้าผ้าทอไทยนาโนผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
83เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา หญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสหวาน (ตรา เฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
84เขตวังทองหลางนางวัฒนา เหล่าเศรษฐกุล บริษัท อาหารจานทอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปกลิ่นวานิลลาเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
85เขตสะพานสูง นาง พัชรีพร วุฒิเทียน น้ำลูกเดือย (ตราพัชรี)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
86เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเสาวรส Beelemonเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
87เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว Beelemonเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
88เขตหลักสี่นายพีระพล ปุสสะเครื่องดื่ม 15 อิน 1 ผสมสมุนไพร รสชา บิ๊กเฮิร์บเครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
89เขตหลักสี่นายพีระพล ปุสสะเครื่องดื่ม 15 อิน 1 ผสมสมุนไพร รสกาแฟ บิ๊กเฮิร์บเครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
90เขตหลักสี่นาย ปิยะพลกระจ่างวงศ์ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
91เขตหลักสี่นายฐานวัฒน์ ไพศาลโชติภัทร์ บริษัท คิง คอฟฟี่ บริษัทบายอีบิส จำกัด กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (ตรา มาย-ไลฟ์ คอฟฟี่)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
92เขตคลองเตยนาย เอกชัย นามทองรองเท้าหนัง Working motorผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
93เขตคลองสานนาง นางจันทะมาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 กระเป๋าผ้าผสมหนัง ป้านางผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
94เขตคลองสานนาย ณัฐวุฒิ พูนผลเครื่องเงินเจริญนคร เลเซอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
95เขตคลองสานวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าเจริญรัถ 12รองเท้าผ้าปักชาวเขาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
96เขตคลองสามวาสุพัณณิกา รัตนพรรณเส้นสายลายผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
97เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล สร้อยมุกประดับจี้ เพชรสวิสผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
98เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล แหวนหยกลายเกล็ดมังกร เทอดมณีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
99เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล แหวนดอกไม้ เทอดมณีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
100เขตคลองสามวานางจิรวัฒนา อรุณเจริญยิ่งChiraiผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
101เขตจตุจักรนางสาว เมตตา ขำสมบัติชุดแสคลูกไม้ Mathaผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
102เขตจตุจักรนางสาวจารุณี จันทรกลกิจ กลุ่มอาชีพบาติก - T Shirtบาติกบนผ้าฝ้ายไทย (บาติก T-shirt)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
103เขตจตุจักรนายภูวดล เพชรชู กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าไหมผ้าฝ้าย ทอมือบูรพาผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
104เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้ารักโลกยางพารา Snowflakes ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
105เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้าผ้าทอมือ Gemio ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
106เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้าสุขภาพ Snoflakes ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
107เขตจอมทองนาย วิศรุต เลิศศักดิ์วิมานเสื้อและกระโปรง เส้นใยประดิษฐ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
108เขตจอมทองนาย ชัชภูมิ ดอกสันเทียะกระเป๋าหนังวัวแท้ ฝีมือดีมีงานทำผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
109เขตจอมทองนางเยาวรัตน์ พลานุสนธิ์กระเป๋าหนังปลากระเบน Seastarผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
110เขตจอมทอง นายปพนพัธ์ พลานุสนธิ์บริษัท เอส.ที.ซีร์สตาร์ เลทเธอร์ จำกัดกำไลทวิส หนังปลากระเบน SEA STARผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
111เขตดอนเมืองนางสาว อุไรวรรณ เหล็กกล้ากระเป๋าเงินน้อยคล้องกายนาง เครื่องเงินแบบมีลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
112เขตตลิ่งชันนางองุ่น บุญขยาย หจก. องุ่นผ้าไทย ชุดไทยประยุกต์ องุ่นผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
113เขตตลิ่งชันนาย วิเชียร แก้วยี่กระเป๋าญี่ปุ่น แก้วกานต์ไหมไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
114เขตทุ่งครุนาง สุรีย์ภรณ์ เรสลีกระเป๋าผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย แฮนด์เมดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
115เขตธนบุรี บริษัทพีเคมาสเตอร์ จำกัดกระเป๋าหนังวัวแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
116เขตธนบุรีนาง กัลยา ใจกลัดเสื้อสตรีผ้าฝ้าย กัลยาผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
117เขตบางกอกน้อยนาย กอบกิจ นาคะเสถียร ผ้าเขียนลาย ผ้าใยกัญชงผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
118เขตบางกอกใหญ่นาง พรธิรา ธิรศริโชติผ้าคลุมไหล่ถักริมโครเชต์ (พรธิราโครเชต์)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
119เขตบางกะปินางสาวกิตติมา วิลามาศ กลุ่มชุมชนสุขสันต์ ๒๖ เสื้อคลุม อุ๊ผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
120เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่สไบ Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
121เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่ถักแน็ตติ้ง- Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
122เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่ผ้าคลุมไหล่โครเชต์ Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
123เขตบางขุนเทียนนาง ดวงเดือน แซ่เซีย หมวกผ้าดวงเดือน งานประดิษฐ์จากผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
124เขตบางขุนเทียนนาย บุญชัย อิรวดีกุลรองเท้าหนังแฟมีลี่ เลเทอร์กู๊ดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
125เขตบางขุนเทียนนายเอกภูมิ ฉัตรวุฒิไกรบริษัท พรทิพย์สปอร์ตแวร์ จำกัดหมวกกันแสงยูวี Leadershipผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
126เขตบางขุนเทียนนาง จุฑาษร จันทร์วิชัย กางเกงชั้นในเพื่อสุขภาพผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
127เขตบางขุนเทียนนาง จุฑาษร จันทร์วิชัย เสื้อยืดผ้าฝ้าย 100% ไทยณษรผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
128เขตบางขุนเทียนนาย มนต์ชัย ขันแก้วเครื่องประดับเงินฝังพลอย ขันแก้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
129เขตบางเขนนางสาวลักษณพร เนื่องคำมา กลุ่มอาชีพผ้าหรรษากระเป๋าผ้าหรรษาผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
130เขตบางเขนนางสาวลักษณพร เนื่องคำมา กลุ่มอาชีพผ้าหรรษากระเป๋าผ้า ครูปุ้มควิลท์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
131เขตบางเขนนางนิภา แสงมณีกระเป๋าผ้านิภาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
132เขตบางเขนนาง พิชญา พรรณสวัสดิ์ผ้าขาวม้า พิชญาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
133เขตบางคอแหลมนางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ สอนไส รองเท้าหนัง (MR.Nile)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
135เขตบางแคนาย วิเชียร ศรีนวลศรีนวล กระเป๋าผ้าไหมร่อนลายผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
136เขตบางซื่อนางสาวกีรณุช สุทธิพันธุ์ เสื้อไหมไทยประยุกต์ (ปอณ บาติก)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
137เขตบางซื่อนางศิริพรรณ โชติชวาลกุล Plasing Silkผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
138เขตบางนานางสาว วันวิสาข์ โกมารกุล ณ นคร รองเท้าสตรีทำจากหนังปลานิลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
139เขตบางบอนนาย กิตติชัย รุจิเมทินีกุล กระเป๋าสะพาย หนังปลากระเบน (Fairy)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
140เขตบางบอนนางสาว ดวงรัตน์ คงเจริญ เสื้อคิดดีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
141เขตบางบอนนาย เสกสรรค์ อาจวิเชียกระเป๋าหนังวัวแท้ พีรดาผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
142เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
143เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์ประดับมุข Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
144เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์ประดับหินสี Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
145เขตบางรักนายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดThe Queen of Siam (Blue sapphire)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
146เขตบางรักนายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดThe King of Siam (Ruby)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
147เขตบึงกุ่มนาง เพลินพิศ เอี่ยมสำอางค์ผ้าคลุมไหล่ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
148เขตบึงกุ่มนาง เพลินพิศ เอี่ยมสำอางค์กระเป๋าพ.หัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
149เขตบึงกุ่มนาง ศันสนีย์ ศรีวัฒนาเสื้อตีเกล็ด เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
150เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ เครื่องประดับ ในดวงใจผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
151เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ จี้นพรัตน์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
152เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ แหวนนพรัตน์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
153เขตประเวศนาง สกุณา ชาจิตตะ สร้อยข้อมือพับ เครื่องประดับไทย-มุสลิมผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
154เขตประเวศนางสาว จินดา โตหัวป่ากลุ่มสุนิสาปักจักร เสื้อผ้าไหมปักฉลุ สุนิสาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
155เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรเสนสุขกระเป๋าผ้าออราโน่ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
156เขตพญาไทนาง จำปี ครองยุติ ผ้าฝ้ายหมักโคลนผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
157เขตพญาไทนาง ปานพิมพ์ เกิดวิเศษสิงห์ มณีนพรัตน์ Virgo ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
158เขตพระโขนงนางสาว นิระมล วีระทรัพย์รองเท้าแฟชันผ้าไทยและหนังแท้ นิระมลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
159เขตพระโขนงนางสาว นิระมล วีระทรัพย์รองเท้าผ้าไทย นิระมลผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
160เขตพระโขนงนาง ธันยชนก อริยขจรกระเป๋าผ้าไหม S.K.Silkผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
161เขตพระนครนางสาว วลีรัตน์ ชินวงษ์พรมพระอาทิตย์ยามเช้า เงินพระนครผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
162เขตพระนครนาง จิรภัทร เทียมศิริ คืนความสุข ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
163เขตภาษีเจริญนางสาวอุดมรัตน์ กอรัตนวิเชียรกระเป๋าผ้าไทย อุดมรัตน์ (แฟชั่น)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
164เขตภาษีเจริญนางสาวอุดมรัตน์ กอรัตนวิเชียรกระเป๋าผ้าไทย อุดมรัตน์ (ออกงาน)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
165เขตภาษีเจริญนาย พรเทพ อิรวดีกุลรองเท้าหนังพรเทพเครื่องหนังผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
166เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
167เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ เส้นใยธรรมชาติผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
168เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ถักเน็ตติ้งผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
169เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ สร้อยคอพิกุลดอกเดียวจากเงินแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
170เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ สร้อยคอพิกุลกลมพร้อมจี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
171เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ กำไลคอประดับจี้หินเทอคอยต์จากเงินแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
172เขตภาษีเจริญนางสาว ศศิวรรณ ตีรไพศาลรองเท้าหนัง CUMIผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
173เขตมีนบุรีนาง ยุพดี ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าสตางค์ความรุ่งเรืองแห่งศาสนา เดอะเลเทอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
174เขตมีนบุรีนาง ยุพดี ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าสะพายสไตล์คนเมือง เดอะเลเทอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
175เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง ผ้าคลุมผมปัก ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
176เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง หมวกผู้ชาย ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
177เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง ชุดโต๊ป ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
178เขตยานนาวานาย ชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ แหวนชมพูสดใสผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
179เขตยานนาวาบริษัท มายา อินเตอร์เทรด จำกัด ผีเสื้อแสนสวยผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
180เขตราชเทวีนาย นิพนธ์ มนูทัศน์ผ้าเกล็ดเต่าลูกฟูกผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
181เขตราชเทวีนายภูเบศวร์ เพชรภู่ เสื้อเพนท์ลาย By Hand 1998ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
182เขตราษฎร์บูรณะนางธนกร เคลิ้มบุญงามไทเกอร์อายผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
183เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าลงยันต์มงคลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
184เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าสะพาย Vronicaผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
185เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าสตางค์ Less but moreผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
186เขตลาดพร้าวนางสาวสุภาพ มะโนชัย เสื้อสตรี (ผ้าเงิน-ผ้าทอง)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
187เขตลาดพร้าวนาย พิษณุ สุนทรสุทธิ์ ผ้าปัก กรุงเทพหัตถศิลป์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
188เขตลาดพร้าวนาง ภาสินี เครือปัญญา ทับทรวงมณีนพเก้า เครื่องประดับทองคำผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
189เขตลาดพร้าวนาง ศุกลรัตน์ กนกรังษีหมวกใยธรรมชาติ Samathaผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
190เขตลาดพร้าวนางสาว ภาวิดา เครือปัญญาทับทรวงมณีนพเก้า ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
191เขตวังทองหลางนาง พนิดา สมบูรณ์ เครื่องประดับลงยาราชาวดี สร้อยคอผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
192เขตวังทองหลางนาง พนิดา สมบูรณ์ เครื่องประดับลงยาราชาวดี เข็มกลัดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
193เขตวังทองหลางนางสาวลลิณรัศมิ์ ศรีรุ่งเรืองจี้ทองเหลือง Miracleผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
194เขตวังทองหลางนางสาวลลิณรัศมิ์ ศรีรุ่งเรืองหัวเข็มขัด Miracleผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
195เขตวังทองหลาง บริษัท ดินเนอโร จำกัดเครื่องหนัง ดินเนอโรผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
196เขตวังทองหลางบริษัท เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องประดับลูกปัด เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
197เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา แหวน SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
198เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา กำไล SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
199เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา ต่างหู SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
200เขตสวนหลวงนางพลอยรวี ประธานรัตน์ เสื้อผ้าไหมร้านสตรี ลีนอยผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
201เขตสะพานสูงนางกานดา ลาวรรณ์กระเป๋าผ้าฝ้าย Padacheผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
202เขตสะพานสูงนาย จงสวัสดิ์ สนหละหวังอารีย์ รองเท้ากันลื่นเพื่อสุขภาพ Messengerผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
203เขตสาทรนายอาณัติ ตันตะปาล กำไลนกยูงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
204เขตสายไหมนางชนิตา เพิ่มพูล SHANITAผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
205เขตสายไหมนางสุชญา เพิ่มพูน รวมใจผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
206เขตสายไหมนายสมศักดิ์ มาเพ็ง กระเป๋าผ้าไหม Smil Quiltผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
207เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลJeans Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
208เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลShirt Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
209เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลT-shirt Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
210เขตหนองแขมนาย สุทธิพงษ์ รังสิโยภาสนามิแฮร์คลิปผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
211เขตหนองจอกนาง บัวทิพย์ ฮับมูซอเครื่องประดับ (นพเก้าไทย) ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
212เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์สร้อยกรองคอสีดาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
213เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์เข็มกลัด มาลัยรักแม่ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
214เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์จี้เข็มกลัด รักพ่อผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
215เขตหลักสี่นาง พรทิพย์เกียรตินิยมรุ่ง กระเป๋าผ้าด้นมือ QUICTผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
597บางบอนNONONOน้ำผึ้งภูหลวงน้ำผึ้งภูหลวงอาหารGold25632021-03-112021-03-11
216เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
217เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
218เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา เนกไทผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
219เขตหลักสี่นาง อารีวรรณ จันทร์อุดมสายคาดเอว ไหมรุ้งผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
220เขตหลักสี่นาง สุนันท์ แย้มมะพลับ สฐาภณ์ กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
221เขตหลักสี่นางเปรมวดีเปรมวดี แก้วบุรีสร้อยข้อมือถักผสมเล็ก Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
222เขตหลักสี่นางเปรมวดีเปรมวดี แก้วบุรีสร้อยคอจานบิน Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
223เขตหลักสี่นางเปรมวดีเปรมวดี แก้วบุรีเข็มขัดลูกปัดกระดาษทรงกรวย Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
224เขตหลักสี่นายสมยศ โสมาภา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแถลง กางเกงแอโรบิก (เอ-แอโรบิก)ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
225เขตห้วยขวางนางปราณี กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์งานผ้าด้วยใจรักกระเป๋าผ้า ปราณีผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
226เขตคลองเตยนางสาว วาสนา สังขพันธุ์ ครัวไทยสู่ครัวโลก เล็กปั้นจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
227เขตคลองสานนางบุปผา ล้วนวิลัย วิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทยเขตคลองสาน หัวโขนทศกัณฐ์(บ้านโขนไทย)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
228เขตคลองสามวานาย ไพลิน บุญเดช ชุดช้อนไม้ I am spoonของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
229เขตคลองสามวานางสาว จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา ไข่นกกระจอกเทศ วิจิตรศิลป์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
230เขตคลองสามวานางสาว จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา ผลิตภัณฑ์เดคูพาจของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
231เขตคันนายาวนาง รำพึง ศรีพระนามดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย R and N Handmadของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
232เขตคันนายาวนางสาวเดือนเพ็ญ ไชยสาร ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป ดอกไม้ดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
233เขตคันนายาวนางสาว สุกัญญา เว้บ้านแพ้วโอ่งผ้าไหม สุกัญญาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
234เขตคันนายาวนางสาว นุจรินทร์ ซื่อต่อวงษ์ ร่มกระดาษชุด ร้านร่มเย็นของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
235เขตคันนายาวนาย วิเชษฐ์ จันทรโชติกล่องหุ้มผ้าอเนกประสงค์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
236เขตจตุจักรนายสมคิด ด้วงเงินชุดเครื่องครัว ศูนย์หัตถกรรมทองลงหินของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
237เขตจตุจักรนางสาว จันทิมา จันทรกลกิจ แวนด้าลูกผสม CC&C PRODUCTของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
238เขตจอมทองนาย ธวัชชัย มหัทธนะสินหัวโขน มหัทธนะศิลป์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
239เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ เข็มกลัดใบบัวจากเยื่อไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
240เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ กอบัว จงกลณีของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
241เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ ต่างหูจากดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
242เขตดอนเมืองนาง จิณห์จุฑา พงศ์พัฒน์ ร้านผักเพื่อสุขภาพ โลกของจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
243เขตดินแดงนาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์ พวงมาลัยคล้องมือKANFLORAของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
244เขตดินแดงนาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์ เครื่องแขวนไทย KANFLORAของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
245เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูผ้าคาดโต๊ะของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
246เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูปลอกกล่องทิชชู่ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
247เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูปลอกหมอนอิงของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
248เขตดินแดงนายกิตติพันธ์ มาลีวิลาศ หุ่นกระบอกพระนารายณ์ ริ้วทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
249เขตดินแดงนางนิศดา วงศ์วิวัฒนา จานกระเบื้องลายครามพร้อมฝาชีผ้า Dhriasawd Brandของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
250เขตดินแดงนางนิศดา วงศ์วิวัฒนา ถาดใส่ผลไม้แลคเกอร์แวร์พร้อมฝาชีปิดฝา Dhriasawd Brandของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
251เขตดินแดงนางสาวกชพร จตุภัธมงคล กล่องเก็บของอเนกประสงค์ ณัฐยาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
252เขตตลิ่งชันนางสาวการย์วิศา ธุวปภา ซอด้วง (ซอด้วงไม้แก้ว)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
253เขตตลิ่งชันนายมารุต เต็มสงสัย เซรามิค นายมารุตของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
254เขตทวีวัฒนานายวีราวัสส์ ไกรสิทธิเจริญหมอนสุขภาพ Thai royal latexของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
255เขตทุ่งครุนายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์เรือสุพรรณหงส์ ผลิตภัณฑ์เรซิ่นของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
256เขตทุ่งครุนาย ทิวา แสวงนอกบุษบกอุมลทิพย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
257เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล ปลาตะเพียนสานเส้นพลาสติก (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
258เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล หมูกระดาษ (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
259เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล ปลาตะเพียนใบลาน (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
260เขตธนบุรีนาย จิรชัยยชญ์ งามธนวัฒน์ กระจกประดับลวดลายปิดทอง กนกโกลด์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
261เขตธนบุรีนาย มนตรี จารุสันติกาญจน์ กะลาเงิน กลุ่มอาชีพมนตรี ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
262เขตบางกอกน้อยนางเมตตา เสลานนท์ ขันลงหิน บ้านบุของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
263เขตบางกอกน้อยนาย ศักดิ์ปรีชา เหล็กสูงเนินนาฬิกาหน้าโขน ปรีชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
264เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสสำหรับใส่ชากาแฟของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
338เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว BLACK MASSAGE CHAIRของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
265เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสถังน้ำแข็งแช่าวน์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
266เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสถาดใส่อาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
267เขตบางกอกน้อยนางสาว ไพรินทร์ ล้วนวิจิตร กรอบรูปนาฬิกาที่ทำจากดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
268เขตบางกะปินาง ดารณี สิริเหมือนพงศ์พานบุษปากร สยามเคลย์ฟลาวเวอร์สของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
269เขตบางกะปินางสาว เจตสุภา สาระคำ หัตถเทวะของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
270เขตบางกะปินาง เยาวลักษณ์ ภู่ระหงษ์ กระเป๋าผ้า Ninja Handmadeของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
271เขตบางกะปินางสาว นภาพร ศิริปี ดอกไม้ประดิษฐ์ Starfloristของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
272เขตบางขุนเทียนนาย พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาดหุ่นกระบอกจิ๋ว บางกอกหุ่นไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
273เขตบางขุนเทียนนายวีระเดช เกิงฝากผลิตภัณฑ์โฟม มวยไทยและนาฬิกาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
274เขตบางขุนเทียนนายวีระเดช เกิงฝากดอกไม้ประดิษฐ์จากโฟมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
275เขตบางเขนนาง จิระประภา ถิตย์ฉายตุ๊กตาผ้าไหมและผ้าฝ้าย Angel dollของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
276เขตบางเขนนาย กฤษณะ ตั้งพิทักษ์มงคลเครื่องใช้สแตนเลสครัวเรือนและบนโต๊ะอาหาร Hammerของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
277เขตบางเขนนางสาว นงลักษณ์ ไชยประเสริฐดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน บัวบูชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
278เขตบางเขนนาง วนัสนันท์ ปองวัฒนา กระเป๋าถักมัดด้วยมือ Airy-airของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
279เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร แคทลียาดอกไม้ประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
280เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร ดอกบัวประดิษฐ์ลงกระถางมุกของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
281เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร บัวพับใบเตยลงกระถางโรมันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
282เขตบางเขนนางพัชรากาจน์ ใจสงัดวรชิต กลุ่มอาชีพพัชรากาญจน์เครื่องประดับมุกช้างทรงประดับมุขของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
283เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี ลูกผสมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
284เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี คางกบของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
285เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี เหลืองกระบี่ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
286เขตบางแคนางมณฑา สุรินทร์รัฐ เบญจรงค์ลายน้ำทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
287เขตบางแคนาง ทัศพร พุ่มเจริญ บุหงารำไปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
288เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือปกผ้าไทย ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
289เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือผ้าไทย ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
290เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือปกริบบิ้น ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
291เขตบางแคนาย ปกรณ์ กุลทอง ตลาดนางเลิ้ง ของจิ๋วสานฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
292เขตบางแคนาย เกษม เกตุทองมีดสวยงามของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
293เขตบางแคนางสาว วาสนา ตั้งพงศ์ภัคสกุลบ้านทรงไทย Rabbของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
294เขตบางแคนางมัลลิกา เจริญการ วิสาหกิจชุมชนบ้าน 2 ศิลป์ ต้นไทรประดิษฐ์ สองกษัตริย์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
295เขตบางซื่อนายคมจักร สิริวัลย์ภักดี ที่รองรีดแขนเสื้อและไหล่เสื้อ ไทยรักไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
296เขตบางซื่อนางสาว อำไพ คริชณะขนมมงคล (จ่ามงกุฎ) ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
297เขตบางบอนนาย ชาตรี น้อยโสภา น้ำกลิ้งบนใบบัว ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
298เขตบางบอนนายกิตติ เลิศศิริมงคลกุล ตุ๊กตาเรซิ่นครอบครัวของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
299เขตบางพลัดนายธนัญชัย พุทธโส หัถกรรมหัวโขน บ้านรัมโภธรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
300เขตบึงกุ่มนางสาวสุอารมณ์ อ่วมสวัสดิ์ หัวโขนเล็กชุดพระพิฆเณศร์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
301เขตบึงกุ่มนายนิพนธ์ หัสดี จินตนาการจากรากไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
302เขตปทุมวันนาย ธันวา ตั้งตระกูล ผลิตภัณฑ์ซักผ้าปรับผ้านุ่ม ดี-ทัชของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
303เขตประเวศนาง อรวรรยา สายสิทธิ์ พานดอกไม้วางของบูชา บ้านดอกไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
304เขตประเวศนาง อรวรรยา สายสิทธิ์ ฐานครอบวางพระ บ้านดอกไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
305เขตพญาไทนางจิตสุภา เศรษฐภักดีเซรามิก จิตสุภา ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
306เขตพระโขนง นางบุญส่ง พรหมมนตรี วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา, ใบยางทุ่งสาธิต 78ดอกไม้ประดิษฐ์ Belove ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
307เขตภาษีเจริญนางบำเพ็ญ ดวงมี กลุ่มพันฝ้าย ชุดวางบนโต๊ะอาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
308เขตภาษีเจริญนางสาว ศิริวรรณเหรียญทองชัย กลุ่มอาชีพ (XUN) ซันสยามนาฬิกานาฬิกาตุ๊กๆยกล้อ ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
309เขตมีนบุรีนางน้ำค้าง อนุกูลรังสรรค์ กลุ่มอาชีพเครื่องใช้สแตนเลสผลิตภัณฑ์ชุดสแตนเลส บนโต๊ะอาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
310เขตมีนบุรีบริษัท เทียนพฤกษา จำกัด เทียนหอมดอกบัวสายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
311เขตมีนบุรีนางสาว ฐานิดา ชินสุวรรณ กล้วยไม้ไทย ธินนิดาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
312เขตมีนบุรีนางสาว ภัทรฤดี กิติวรรณกุล แท่นยืนเสริมสุขภาพ แฮปปี้เฮงของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
339เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว ที่นอนสุขภาพ MATTRESS FOR HEALTHของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
313เขตมีนบุรีนาย ทองอินทร์ สุทธาหลวง บริษัท ดีดีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมอนยางพาราของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
314เขตมีนบุรีนายไชยนันท์ รัตนกุลชัยวัฒน์ เครื่องจับยุงเทคโนโลยี Nanotrapของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
315เขตราชเทวีนาย สมศักดิ์ ถนอมทรัพย์โคมไฟวัฒนธรรมไทย พ่นทรายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
316เขตราชเทวีนาง บุญพิมพ์โสภาสมสวัสดิ์ ภาพประกอบทรายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
317เขตราชเทวีนางสาว กนกกาญจน์ พลชนะ บายศรีพญานาคของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
318เขตราชเทวีนางสาว ตรีชฎา พลชนะ งานปั้นดินไทย กนกกาญน์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
319เขตราษฎร์บูรณะนายสมคิด บุญส่งกุศลศิล ตู้วิจิตรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
320เขตราษฎร์บูรณะนาย ณัฐสิทธิ์ บุญส่งกุศลศิล ที่วางอเนกประสงค์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
321เขตราษฎร์บูรณะนางสาว รวินท์ทิพย์ วงศ์ปทุมรักษ์ นาคราชปุระของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
322เขตราษฎร์บูรณะนางสาวสมใจ วงศ์รัตนโชคชัยกลุ่มอาชีพสานตระกร้าพลาสติกกระเป๋าตระกร้าเส้นสาน พลาสติก ชุมชนสุขสวัสดิ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
323เขตราษฎร์บูรณะนายเทวกรณ์ศรีสมัย หัวโขนเล็ก-ไทยธรรมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
324เขตราษฎร์บูรณะนางสาว วสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย กล่องแห่งศรัทธาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
325เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล กล่องหมากรุกของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
326เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล Automata แมวจับหนูของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
327เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล กีตาร์ย่อส่วนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
328เขตลาดกระบังนายธนพัทธ์ บุญปรีชา เก้าอี้ยืนกายภาพบบัด บุญยืนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
329เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี เต่า REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
330เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี ยักษ์ยกเชิงเทียน REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
331เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี นกฮูกเชิงเทียน REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
332เขตลาดพร้าวนายโกเมศ กิจทวีสิน เจดีย์ พระธาตุของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
333เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดเครื่องกั้นรถยนต์ระบบแรงเฉื่อยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
334เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดกลอนลูกบิดประตูระบบอัตโนมัติของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
335เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดโคมไฟของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
336เขตวัฒนานาย สุทธิชัย เตมิยาจล หนุมาน สุทธิชัยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
337เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว A FOOT MASSAGE CHAIR A STOOL MADEZ APECของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
632ประเวศNONONOวิสาหกิจชุมชนสยามรังนกทองทุเรียนอบกรอบอาหารBronze25632021-03-112021-03-11
340เขตสวนหลวงนายปราโมทย์ ธีระสานต์ ตุ๊กตาซีลาดล ฮาร์ททรอป ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
341เขตสวนหลวงนายปราโมทย์ ธีระสานต์ ตุ๊กตาพอร์ชเซเลนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
342เขตสวนหลวงนางสาว รุจิกาญจน์ พงศ์พิสุทธิ์ชุดขันหมาก พานแหวนหมั้น หัตถศิลป์ดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
343เขตสวนหลวงนายอนุช กนิษฐสุตตู้ใส่จดหมายสักทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
344เขตสะพานสูงนางศรินรัตน์ ศิลป์ประภาเลิศ กระเป๋าไม้รีไซเคิลของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
345เขตสะพานสูงนางศรินรัตน์ ศิลป์ประภาเลิศ นาฬิกาแขวนเขียนลายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
346เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ เศียรพ่อแก่บรมครู (พระฤาษีนารอท)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
347เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ผลงานศิลป์ การลงรักปิดทอง ลงยาราชาวดี เพนท์สีวัตถุมงคลเครื่องรางไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
348เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ผลงานศิลป์องค์ประติมากรรมเทพเจ้า (พระพิฆเนศวรราชกุมาร)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
349เขตสายไหมนางสาวประภา ใจเย็นผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวเรือของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
350เขตสายไหมนาง สุภาเพ็ญ ผะเอม เทียนหอมชลลดาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
351เขตสายไหมนางสาว เกษริน เทียมทัน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย เกษรินของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
352เขตสายไหมนายคชภัค แก้ววิเชียร บ้านโบราณ ณ วันวานของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
353เขตหนองแขมนาย ณฐกร จันทรวรพันธ์ กาโต้บอนไซ บอนไซประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
354เขตหนองแขมเรือโท พงศกร บุตรสระแผ่นซ่อมมุ้งลวดสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
355เขตหนองแขมนางขนิษฐา อุทิศวรรณกุล วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์พานบัวบูชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
356เขตหนองแขมนาย ปัญญา ตั้งพงศ์ภัคสกุลกระเป๋าสัตว์เลี้ยงช้างไทย Rabbของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
357เขตหนองจอกนาย สันติภาพ มะนะมุติ เรือนแพจำลองจากไม้สักของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
358เขตหนองจอกนาง ปุณยวีร์ ปุณอักษรสกุลประทีปประทุมทอง Buanimitของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
359เขตหนองจอกนาง ปุณยวีร์ ปุณอักษรสกุลบัวบานฐานพระธาตุ Buanimitของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
360เขตหลักสี่นางจิดาภา ตู้จินดา บริษัท เซรามิค ฮัท จำกัด ผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงเทียนและดอกบัววางเทียนปักธูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
361เขตหลักสี่นายชาติชาย รักแผนภาพวาดบนใบไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
362เขตคลองสานนาย มนัสพงศ์ อาภัศราพงศ์ ยาดม ตราฉุยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
386เขตทวีวัฒนานางธารารัตน์ พิณตานนท์ บริษัทซีนีท เวิล์ดไวด์ ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
363เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย ซิลกี้ แฮร์ โคทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
364เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
365เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย แฮร์ ทรีตเมนท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
366เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูสมุนไพรประคำดีควาย หัสษมาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
367เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูดอกอัญชัญสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
368เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูสมุนไพรงาดำใบบัวบกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
369เขตคันนายาวนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวแชมพูสระผมผสมดอกอัญชัน (BUTTERFLY PEA SHAMPOO)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
370เขตคันนายาวนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวสบู่ถ่านไม้ไผ่ใยบวบและน้ำผึ้ง BAMBOO CHARCOAL AND HONEY LUFFA SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
371เขตคันนายาวนางสาวเพรา สุขมากอนันต์ กลุ่มอาชีพแม่บ้านแสงเดือนน้ำมันมะรุมแสงเดือนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
372เขตคันนายาวนายสุพัฒน์ อรัญกูลห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสกุลเอ็นจิเนียริ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดศรีสกุลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
373เขตจตุจักรนางอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล เนเชอรัล ฮีล สติ๊ก NATURAL HEEL STICKสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
374เขตจตุจักรนางอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล ดีโอเดอร์ไรท์ซิ่ง ฟุต สเปรย์ DEODORIZING FOOT SPRAYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
375เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ชาโคล ออนเซ็นโซป charcoal soapสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
376เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ผงฟอกหน้าชาร์โคลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
377เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ชาร์โคลแชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
378เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี สเปรย์สมุนไพรระงับกลิ่นกายใบเตยหอมผสมสารส้มสตุสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
379เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี แชมพูสระผมดอกอัญชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
380เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี สบู่เหลวสมุนไพรว่านหางจระเข้ผสมมะเฟืองสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
381เขตดินแดงนายสมพงษ์ อุดมธารักษ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า เซนเทลลาเจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
382เขตดินแดงนายสมพงษ์ อุดมธารักษ์ ซิลค์โปรตีน มอยเจอร์ไรซ์ซิงครีมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
383เขตดุสิตนางสาว ณิชารีย์ วงษ์นรเศรษฐ์ สบู่กาแฟขัดผิวสูตรเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
384เขตตลิ่งชันนาย วิชัย จักกฤติ์มงคล ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
385เขตตลิ่งชันนาย วิชัย จักกฤติ์มงคล แชมพูขิงโสม Ginger shampooสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
387เขตทวีวัฒนานางกัญญชนก ชัยเจริญสวัสดิ์ ครีมหน้าใสมะขามป้อม DELUNAสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
388เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด ชาลอน โปรเฟสชั่นแนล รีแพร์ แชมพู ฟอร์ คัลเลอร์ แอนด์ เดเมด แฮร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
389เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด สบู่น้ำมันมะพร้าว บีบีเน้ชอร์รัลออยล์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
390เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด แวคคัม เวอร์จิ้น โคโคนัท ออยล์ 100%สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
391เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรเบอร์รี่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
392เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรน้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
393เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
394เขตธนบุรีนายพอเจตน์ มณีรัตน์ สบู่ก้อนดอกเกลือ มะขาม&นมข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
395เขตธนบุรีนายพอเจตน์ มณีรัตน์ สบู่ก้อนดอกเกลือ ขมิ้น&น้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
396เขตบางกอกน้อยนายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์ อาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์สบู่สุคนธบำบัด AROMATHERAPY SOAP TUMERIC - SEA HOLLYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
397เขตบางกอกน้อยนางนภัสศรณ์ วรรณชาติรวีรัฐ ยาดมสมุนไพรชื่นใจสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
398เขตบางกอกน้อยนาง ฐิตาภา เทียบรัตน์ ซิลกี้ แฮร์โคท Silky Hair Coatสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
399เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาคมูสกันแดดวนิลา เอสพีเอฟ 40 พีเอ+++สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
400เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาคRADISH CENTELLA SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
401เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาค สบู่จัสมินรีแพร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
402เขตบางกะปินางสาวจันทิมา วัฒนานนท์ บริษัท โปรโซน จำกัด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ารีโมยา (Remoya) Miracle all dayสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
403เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธรเฟลเชี่ยน ครีม ออล-อิน-วัน ลิฟติ้ง แอนด์ ไวท์ เทนนิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
404เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธรอะโรเวล่าเจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
405เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธร แคฟเฟอร์ ไลม์ น้ำมะกรูดสดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
406เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย สบู่โปรตีนไหมพรีเมี่ยมโกลว์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
407เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย ใยไหมขัดผิวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
408เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย สบู่โปรตีนไหม สปามินท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
409เขตบางขุนเทียนนางสาว นันทารัตน์ พัชระบวรพัฒน์ บริษัท เฮิร์บไทยจง จำกัดยาหม่องน้ำสมุนไพร ตราร้านสมุนไพรนันทารัตน์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
633สายไหมNONONOเมี่ยงคำคุณย่าเมี่ยงคำคุณย่า กับดอกบัวหลวงอาหารBronze25632021-03-112021-03-11
410เขตบางขุนเทียนนาย ณัฐพนธ์ จิตวารีกุล น้ำหอมสปายุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
411เขตบางเขนนางจันท์หอม ชูณะวัฒน์ ก้อนสมุนไพรแช่น้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยง กลัมภาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
412เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ยาหม่องน้ำ เช็ง เช็ง อิ๊ว (กลิ่นยูคาลิปตัส)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
413เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ยาหม่องน้ำสมุนไพรเมนทอล-เพพเพอร์มินต์ เช็งเช็งอิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
414เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด น้ำมันเหลืองสมุนไพร เช็ง ซิม อิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
415เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice MIRACLE HAIR SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
416เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice NOPPAKOW HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
417เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice MIRACLE HAIR SHAMPOOสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
418เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาน้ำเฟลมมิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
419เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาบำรุงโลหิตสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
420เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาไพรนารีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
421เขตบางคอแหลมนางสาว ทัศนีย์ จิรานิธิวัฒน์หอมนวโกฐสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
422เขตบางแคบริษัท วินเนอร์ คอสเมด จำกัดยาสีฟัน 5 ดาว 4 เอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
423เขตบางแคนายรพีพงศ์ เหลืองทศพงษ์มินซิ่ง เนเชอรัล ไนท์ มาส์กสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
424เขตบางแคนางสาว สุภัทสินี ลี้ธีระกุลแชมพู อัญชัน มะพร้าว ใบหมี่ นารดาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
425เขตบางแคนายมาโนช ลี้ธีระกุลยู แอนด์ ไอ สติ๊ก บอดี้ ดีโอโดแรนท์ ผสมมังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
426เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์น้ำมันอาร์แกนบริสุทธิ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
427เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์น้ำมันบาร์บารี่บริสุทธิ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
428เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์โคลนมาร์คหน้าจากถ่านลาวาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
429เขตบึงกุ่มนายเศรณี อนันต์ภูมิไตรภพ บริษัท กรีนพลัสเฮลท์แคร์ จำกัดยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน รุ่งทิพย์โอสถสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
430เขตบึงกุ่มนางสาวสายพิณ แสงแปลงรังไหมขัดหน้า เนเชอรัล โฮมเมดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
431เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย แชมพูสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
432เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย อายบราวน์ มอยส์เจอร์ไรซิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
433เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย เฮิรบ์แฮร์ โทนิคสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
434เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งขมิ้นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
435เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่แชมพูมะกรูดใบย่านางสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
436เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
437เขตประเวศนางสาวยศยา เย็นใจ ดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
438เขตประเวศนางสาวยศยา เย็นใจดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์ คูล กลิ่นกุหลาบสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
439เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDEODORANT POWDERสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
440เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDAILY BRIGHT CREAMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
441เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDEODORANT ROLL-ONสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
442เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandMAHAD SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
443เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandDEODORANT SPRAYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
444เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandWHITE RADISH CREAMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
445เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด สบู่เห็ดถั่งเช่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
446เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด คลีนซิ่ง วอเตอร์ อโลเวลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
447เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด อโลเวร่า เจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
448เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ นูริชชิ่ง บอดี้ โลชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
449เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ รีจูวิเนทติ้ง บอดี้ โลชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
450เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ รีเฟรชชิ่ง บอดี้ โลชั่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
451เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ Sun Protction Facial Creamสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
452เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ เกลือแช่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
453เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ LIP Careสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
454เขตพระโขนงนางสุรางค์ พรวิศุทรากุล สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพรผสมรังไหม GREEN HERBSสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
455เขตพระโขนงยสสุรางค์ พรวิศุทรากุล สบู่สมุนไพร GREEN HERBSสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
456เขตพระโขนงนางจุฑาทิพย์ เวโรจนากรณ์ แครก ฮีล บาล์ม บำรุงส้นเท้าสุพรีมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
457เขตพระโขนงนางสาว ณัฐธนา วิริยะภาค น้ำมันเหลืองตราเจ้าสัวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
458เขตพระนครนางสาววรวรร ชัยเจริญสวัสดิ์สปาออยล์ผสมมะรุมและทองคำ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
459เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัลเฟรช ดีโอเดอแรนท์ พาวเดอร์ เฟรช แอนด์ คูลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
460เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดดีโอเดอแรนท์ สติ๊กสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
461เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดดีโอเดอแรนท์ สเปรย์ อโลเวลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
462เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรสบู่มะละกอ & คอลลาเจน HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
463เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรไม้ไผ่ HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
464เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไม้ไผ่ HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
465เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 58แชมพูสระผมอัญชัญสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
466เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 59สบู่เหลวผสมมังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
467เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 60ครีมอาบน้ำขมิ้นชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
468เขตมีนบุรีนายบูรพา ผดุงไทย บริษัท อาศรมบูรพา จำกัด เฟส ม๊อยเจอร์ไร้เซอร์ ครีม ละอูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
469เขตมีนบุรีนายบูรพา ผดุงไทย บริษัท อาศรมบูรพา จำกัดสบู่ชาโคลผสมใบหม่อนและกวาวเครือขาวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
470เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม เฟซ เฟิร์มมิ่ง เซรั่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
471เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม โลชั่นน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
472เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม น้ำปรุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
473เขตยานนาวานางสาวสินี วิชัยเมฆพัตร Aleef สูตร CHARCOAL CLAY SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
474เขตยานนาวานางสาวสินี วิชัยเมฆพัตร Aleef สูตร BLACK SEED WHITE SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
475เขตยานนาวานางสาวกัญจนพร คุณวิวรรธน์ ทองพธูเกลือสปาแช่เท้าสมุนไพร ทองพธูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
476เขตยานนาวานางวรัญวิภา นันทวิสิทธิ์ VARAN แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
477เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดผงระงับกลิ่นเท้า เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
478เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด เฟรช แอนด์ เฟิร์ม ดีโอ โรลออน เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
479เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดผงระงับกลิ่นกาย เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
480เขตราษฎร์บูรณะนางสาวฐิรญา วิจิตรเลขการ แชมพูสระผม กะเม็ง ใบย่านาง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
481เขตลาดกระบังนางวิมลรัตน์ ทิศาปกรณ์ แชมพูสระผม V-HERBสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
482เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่ส้ม CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
483เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่มะขาม CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
484เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่มังคุด CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
485เขตวังทองหลางนาย ประวิทย์ สุทธิปรารภ ยาน้ำสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ตรา หยกเทพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
486เขตวังทองหลางนายกมล อรุณรัตนวงศ์ บริษัท พี.เอส.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดครีม แอนตี้ เซลลูไลท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
487เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เฮอร์เบิ้ล ฟุท ดีโอเดอเร็นท์ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
488เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เนเชอรัล แมงโกสทีน โซพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
489เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เฮิร์บ เดนทิฟริชสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
490เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัดมายด์ เฟเชียล โกลด์เบิร์ดเนสโซฟ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
491เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัดโรมา เอกซ์ตร้า บอดี้ มาสซาจ ออยล์ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
492เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัด ไรซ์ มิลค์ เฟเชียล คลีนซิ่ง ออยล์ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
493เขตวัฒนานางสาว ศิริวรรณ สีหาวงษ์ LANNA COOL OIL MASSAGEสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
494เขตวัฒนานางสาว ศิริวรรณ สีหาวงษ์ LANNA BODY LOTIONสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
495เขตสวนหลวงนายสุขุม ฉัตรอรียกุล บริษัท พีเคที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดครีมกระชับทรวงอกและลำคอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
496เขตสาทรนางสาวจิตติมา เพชรนทีวิสาหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทร ไบโอ-เฮิร์บ แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
497เขตสาทรนางสาวจิตติมา เพชรนทีวิสาหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทรครีมหมักมะกรูด ดีพ คอนดิชันเนอร์ เบอรกามอท วิท โคโคนัท ออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
498เขตสายไหมนางสาว กรณษา ศรพลทันอโรม่า มาสซาจ ออย กลิ่นดอกไม้ สวัสดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
499เขตสายไหมนางสาว กรณษา ศรพลทันอโรม่า มาสซาจ ออย กลิ่นสบายดี สบายดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
500เขตสายไหมนางสาว สายทอง ดวงเจริญพรลาภNATURAL PREMIUM NINE HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
501เขตสายไหมนางสาว สายทอง ดวงเจริญพรลาภNATURAL PREMIUM HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
502เขตสายไหมนาง กุสุมา เรืองฤทธิรงค์แป้งระงับกลิ่นกายสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
503เขตสายไหมนาง กุสุมา เรืองฤทธิรงค์ครีมบำรุงส้นเท้า ข้อศอก เข่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
504เขตหนองแขมนายวิศรุต ยิ้มฤทธิ์ ร้านชมภิญญ์HAIR OIL REPAIR SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
505เขตหนองแขมนายวิศรุต ยิ้มฤทธิ์ ร้านชมภิญญ์NATURAL HERB LOOSE POWDERสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
506เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม ยาสีฟันสมุนไพรสกัดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
507เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม เซรั่มบำรุงผิวกาย ช่อคูณสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
508เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม สบู่เหลวสมุนไพรตักศิลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
509เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัด สบู่สมุนไพรธรรมชาติ สครับมะหาดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
510เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัดNature Oil Intensive Milky Bath Massage Oilสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
511เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัดNature Balm Intensive MASSAGE OIL CANDLEสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
512เขตหนองจอกนางนิศารัศมิ์ นิ่มละออกุลนิศารัศมิ์ เนทูรัล สปาสบู่ฟักข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
513เขตหนองจอกนางนิศารัศมิ์ นิ่มละออกุลนิศารัศมิ์ เนทูรัล สปาสบู่หัวไชเท้า เนทูรัล สปาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
514เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพรสมุนไพรบำรุงผมและหนังศีรษะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
515เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพรน้ำมันบำรุงผมสมุนไพรรวมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
516เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพร ฟุต แว๊กซ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
517เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า สบู่ก้อนธรรมชาติ : รุ่นขาวและดำ - ถ่านไม้ไผ่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
518เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า ไวท์ ฟลาวเวอร์ คอลเลคชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
519เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า สบู่ก้อนธรรมชาติ : รุ่นคลาสสิกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
520เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด ลีลาวดีสมุนไพร เนเชอรัล แฮนด์เมด โซพ - แฟรงจิแพนิสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
521เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด มอรินก้า ออยล์ บอดี้ มอยซ์เจอ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
522เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด เลมอนแกรส ฟุท สครับ ลุฟฟา แฮนด์คราฟท์ โซพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
523เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด น้ำมันสมุนไพรอินทีชิตร์ สูตร 3 หัวเข่า ข้อ กระดูกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
524เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด ยาขี้ผึ้งสมุนไพรตราอินทรชิตร์ สูตร 9สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
525เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด ยาขี้ผึ้งสมุนไพรตราอินทรชิตร์ สูตร 2สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
526เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่เกสรบัวหลวงสกัดรางจืด ครูเปรมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
527เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่รังไหมทองว่านหางจระเข้ทับทิม ครูเปรมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
528เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่เกสรบัวหลวงสกัด ว่านหางจระเข้ มังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
529บางกะปิNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. พี. กรัณย์เพชรข้าวหมากรสสุคนธ์อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
530หนองแขมNONONOข้าวกล่องไออุ่นข้าวกล่องไออุ่น แกงมัสมั่นไก่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
531หลักสี่NONONOบริษัท เกรซออฟฟิเชียล ไทยแลนด์มะม่วงอบแห้งอาหารPremium25632021-03-112021-03-11
532ดอนเมืองNONONOบริษัท ไทฮันนี่ควีน จำกัดน้ำผึ้งตรา Golden Sweet HeritageอาหารPremium25632021-03-112021-03-11
533สวนหลวงNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเส้นหมี่เซ่งเฮงหมี่เตี๊ยว เส้นขาว สูตรเหนียว (ตรามังกรคู่)อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
534พระโขนงNONONOวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกชุมชนสาหร่ายไพเราะน้ำพริกมะขามอ่อนอาหารPremium25632021-03-112021-03-11
535จตุจักรNONONOบริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสะเบียง หมูหยองกรอบต้มยำอาหารPremium25632021-03-112021-03-11
536บางซื่อNONONOบริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัดชุดของขวัญ ข้าวของพ่อ ข้าวของแผ่นดินอาหารPremium25632021-03-112021-03-11
537จตุจักรNONONOอีวาน แฟคตอรี่ชีสเค้กทุเรียนตราอีวานแฟคตอรี่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
538หลักสี่NONONOบริษัท ข้าวกรอบสยาม จำกัดข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบ รสงาขาวอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
539จตุจักรNONONOบริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสะเบียง หมูเส้นกรอบอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
540บางรักNONONOบริษัท แคพริคอร์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดขนมไหว้พระจันทร์อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
541บางคอแหลมNONONOหจก.ชัยณรงค์ฤทธิ์ถั่วเขียวซีกอบเกลือ 120 กรัม ตราเปเล่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
542หนองแขมNONONOข้าวกล่องไออุ่นข้าวกล่องไออุ่น ขาหมูอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
543บางซื่อNONONOชัยณรงค์หมูหยองอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
544บางเขนNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูดเมล็ดทานตะวันอบไม่ใส่เกลืออาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
545บางเขนNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูดงาดำอบบด ผสมน้ำผึ้งอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
546มีนบุรีNONONOบริษัท เลมอน เฮ้าส์ (2020) จำกัดเลมอนเคลือบน้ำผึ้งแท้ ตรา เลมอน เฮ้าส์อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
547บางรักNONONOบริษัท แคพริคอร์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดขนมส้มแมนดารินอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
548ประเวศNONONOบริษัท ภัทรกร โฮมเมด จำกัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คาราเมลอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
549บางคอแหลมNONONOหจก.ชัยณรงค์ฤทธิ์ถั่วรวมผสมอบเกลือ110กรัมอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
550หลักสี่NONONOบริษัท เกรซออฟฟิเชียล ไทยแลนด์ข้าวเหนียวทุเรียนฟรีดรายด์อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
551ดอนเมืองNONONOบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสาแหนมสดอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
552บางเขนNONONOบริษัท โกโก้ ฮัท จำกัดsunco เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลตอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
553จอมทองNONONOบุญชูซอสพารวยหมี่ฮ่องกงพร้อมซอสปรุงรส "ตราเซียนซอลหมี่"อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
554มีนบุรีNONONOบริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัดคุ้กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ รสดั้งเดิมอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
555บางคอแหลมNONONOหจก.ชัยณรงค์ฤทธิ์เปเล่ ถั่วลิสงเคลือบงาขาวผสมงาดำ 130 กรัมอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
556บางรักNONONOบริษัท แคพริคอร์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดขนมซิ่วท้ออาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
557หนองแขมNONONOข้าวกล่องไออุ่นข้าวกล่องไออุ่น แพนงหมูอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
558บางกอกน้อยNONONOฟาร์มผึ้ง ทีพีเอน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
559บางซื่อNONONOชัยณรงค์หมูแท่งอาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
560ลาดกระบังNONONOกลุ่มแปรรูปดงลำดวน(เบเกอรี่ดงลำดวน)สาหร่ายปรุงรส"ตราดีจริง"(D JING BRAND)อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
561บางนาNONONOพริกแกงลูกเผ็ดพริกแกงไตปลา แกงป่าคั่วกลิ้งอาหารGold25632021-03-112021-03-11
562บางเขนNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูดงาแผ่นผสมน้ำผึ้งอาหารGold25632021-03-112021-03-11
563บางเขนNONONOบริษัท โกโก้ ฮัท จำกัดcoffo ค๊อฟโฟ เมล็ดกาแฟสดเคลือบช็อคโกแลตอาหารGold25632021-03-112021-03-11
564บางกอกน้อยNONONOฟาร์มผึ้ง ทีพีเอชุดน้ำผึ้งแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ หลอด 120 กรัมอาหารGold25632021-03-112021-03-11
565จตุจักรNONONOมานิตาหมี่กรอบชาววัง สูตรต้นตำรับอาหารGold25632021-03-112021-03-11
566จตุจักรNONONOมานิตาคริสป์ แอนด์ คิวบ์ (สูตรต้นตำรับ)อาหารGold25632021-03-112021-03-11
567จตุจักรNONONOมานิตาคริสป์ แอนด์ คิวบ์ (สูตรธัญพืช)อาหารGold25632021-03-112021-03-11
568วัฒนาNONONOเฉินติ่มซำหอยจ้อปูอาหารGold25632021-03-112021-03-11
569บางกอกน้อยNONONOฟาร์มผึ้ง ทีพีเอรวงผึ้งธรรมชาติอาหารGold25632021-03-112021-03-11
570บางซื่อNONONOชัยณรงค์ทุเรียนชัยณรงค์อาหารGold25632021-03-112021-03-11
571มีนบุรีNONONOวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง(ณัชกร)/ณิชกรข้าวแตนเมืองมีนข้าวแตนรสกระไทยพริกเทียมอาหารGold25632021-03-112021-03-11
572มีนบุรีNONONOบริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัดคุ้กกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ รสงาดำอาหารGold25632021-03-112021-03-11
573วังทองหลางNONONOบริษัท ทูอาร์ไบโอ โปรดักส์ จำกัดน้ำผึ้ง ตราไทยรอยัลฮันนี่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
574หลักสี่NONONOบริษัท ข้าวกรอบสยาม จำกัดข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบ รสมะม่วงหิมพานต์งาดำอาหารGold25632021-03-112021-03-11
575จตุจักรNONONOบริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสะเบียง หมูหยองกรอบทรงเครื่องอาหารGold25632021-03-112021-03-11
576มีนบุรีNONONOบริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัดคุ้กกี้ธัญพืชชนิดแท่ง รสต้นตำรับอาหารGold25632021-03-112021-03-11
577หลักสี่NONONOบริษัท ข้าวกรอบสยาม จำกัดข้าวไรซ์เบอรี่อบกรอบ รสถั่วลิสงงาขาวอาหารGold25632021-03-112021-03-11
578ห้วยขวางNONONOบ. วีเอ็มซีเอ็น กรุ๊ป จกซุปบอลสอดไส้ชีส แช่แข็งอาหารGold25632021-03-112021-03-11
579ทุ่งครุNONONOBlue Ocean Power Co., Ltd.มะม่วงอบแห้ง ตรา ฟรุ๊ตแฟมิลี่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
580วัฒนาNONONOเฉินติ่มซำฟองเต้าหู้ห่อกุ้งอาหารGold25632021-03-112021-03-11
581วัฒนาNONONOเฉินติ่มซำลูกชิ้นกุ้งอาหารGold25632021-03-112021-03-11
582บางเขนNONONOบริษัท สยามพอร์ค อินเตอร์ ฟู้ด จำกัดหมูหยองกรอบอาหารGold25632021-03-112021-03-11
583หนองจอกNONONOกลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มรายขนมเปี๊ยะหิมะอาหารGold25632021-03-112021-03-11
584บางรักNONONOแต้จิ้นเส็งขนมเปี๊ยะอาหารGold25632021-03-112021-03-11
585วัฒนาNONONOบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)แหนมตุ้มจิ๋ว ตรา ส.ขอนแก่นอาหารGold25632021-03-112021-03-11
586สวนหลวงNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเส้นหมี่เซ่งเฮงโกยซีหมี่ฮ่องกง ตรานกนางแอ่นอาหารGold25632021-03-112021-03-11
587ทุ่งครุNONONOBlue Ocean Power Co., Ltd.สับปะรดอบแห้ง ตรา ฟรุ๊ตแฟมิลี่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
588หนองจอกNONONOกลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มรายขนมปั้นสิบทอด ไส้ปลากะพงอาหารGold25632021-03-112021-03-11
589ธนบุรีNONONOบริษัท เวิลด์ ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัดTANSIAM (ตาลสยาม)อาหารGold25632021-03-112021-03-11
590บางนาNONONOพริกแกงลูกเผ็ดพริกแกงขนมจีน น้ำยาปูปลาอาหารGold25632021-03-112021-03-11
591ทวีวัฒนาNONONOข้าวหมากหวานคุณประวิตรข้าวหมากหวานคุณประวิตรอาหารGold25632021-03-112021-03-11
592ลาดกระบังNONONOกลุ่มแปรรูปดงลำดวน(เบเกอรี่ดงลำดวน)งาดำอบเกลือ"ตราดีจริง"(D JING BRAND)อาหารGold25632021-03-112021-03-11
593ทุ่งครุNONONOBlue Ocean Power Co., Ltd.ขนุนอบแห้ง ตรา ฟรุ๊ตแฟมิลี่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
594สายไหมNONONOBee Lemonน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย BeelemonอาหารGold25632021-03-112021-03-11
595ภาษีเจริญNONONOคิดคุกกิ้งแป้งขนมครกสำเร็จรูปสูตรโบราณอาหารGold25632021-03-112021-03-11
596คลองสามวาNONONOกลุ่มแม่บ้านรสบรรเจิด (เขตคลองสามวา)ต้มโคล่งปลาย่างอาหารGold25632021-03-112021-03-11
598หนองแขมNONONOหนิงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนิงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100%อาหารGold25632021-03-112021-03-11
599สวนหลวงNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเส้นหมี่เซ่งเฮงหมี่เตี๊ยวเส้นขาว (ตรานกนางแอ่น)อาหารGold25632021-03-112021-03-11
600คันนายาวNONONOGOD GIVE GIFTSTODOY PALM SUGARอาหารGold25632021-03-112021-03-11
601สายไหมNONONOน้ำพริกเจแม่กานดาน้ำพริกเผาเห็ดหอมเจอาหารGold25632021-03-112021-03-11
602สายไหมNONONOเมี่ยงคำคุณย่าเมี่ยงคำคุณย่าอาหารGold25632021-03-112021-03-11
603มีนบุรีNONONOHi Calcieลูกชิ้นปลาผสมแคลเซียม (สูตรแคลเซียมสูง)อาหารGold25632021-03-112021-03-11
604สวนหลวงNONONOสุวัฒน์ แสงบำรุงปลาร้าทรงเครื่องอาหารGold25632021-03-112021-03-11
605วัฒนาNONONOบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)หมูยอโบราณ ตรา ส.ขอนแก่นอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
606พญาไทNONONOห้างตาวันกะปิในน้ำมันถั่วเหลืองอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
607บางนาNONONOพริกแกงลูกเผ็ดพริกแกงเขียวหวานอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
608คันนายาวNONONOGOD GIVE GIFTSPALMYRA SUGARอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
609สวนหลวงNONONOสุวัฒน์ แสงบำรุงน้ำปลาร้าปรุงรส (ต้มสุก)อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
610ลาดกระบังNONONOCheaw47 Farm (เชี้ยว47 ฟาร์ม)ชุดของฝากเมล่อน เกรดพรีเมี่ยมอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
611หนองจอกNONONOกลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มรายขนมปั้นสิบนึ่ง ไส้ปลากะพงอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
612บางแคNONONOนางสาว กลอยใจ รอดงามพริ้งใบเตยหอมอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
613ทวีวัฒนาNONONOบริษัท โชวารี จำกัดเบบี้เอิร์ธ (อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็ก โจ๊กแซลมอนและใบหอม)อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
614สะพานสูงNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุงแซมไข่เค็มสมุนไพร ขมิ้นชันอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
615สะพานสูงNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุงแซมไข่เค็มสมุนไพร อัญชันอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
616สะพานสูงNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุงแซมไข่เค็มสมุนไพร กระชายดำอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
617บางแคNONONOนางสาว กลอยใจ รอดงามพริ้งมะพร้าวถอดเสื้ออาหารSilver25632021-03-112021-03-11
618พญาไทNONONOPrapassorn Flower Dersertsขนมเปี๊ยะแป้งสดอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
619สะพานสูงNONONOบริษัท ยูโรสแกน จำกัดน้ำสลัดแขก ตราแม่เรียมอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
620บางเขนNONONOบริษัท สยามพอร์ค อินเตอร์ ฟู้ด จำกัดหมูกระจกอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
621วัฒนาNONONOบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)หนังปลาแซลมอนกรอบ รสออริจินัล ตรา ส.ขอนแก่นอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
622ทวีวัฒนาNONONOบริษัท โชวารี จำกัดเบบี้เอิร์ธ (อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กอายุ6เดือนถึง3ปี โจ๊กไก่ผสมแครอทและใบหอม)อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
623บางแคNONONOฺBP Foodข้าวเม้าทรงเครื่องโบราณอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
624หนองจอกNONONOบริษัท เอสพี เอ็นเตอร์ไพร์สอินเตอร์เนชันแนล จำกัดข้าวตัง ดร. คอร์นเนอร์ (สีฟ้า)อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
625บางเขนNONONOบริษัท สยามพอร์ค อินเตอร์ ฟู้ด จำกัดหมูเส้นอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
626ประเวศNONONOวิสาหกิจชุมชนสยามรังนกทองมังคุดกวนอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
627ราษฎร์บูรณะNONONOบริษัท อลียา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมะม่วงอบแห้งอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
628หนองจอกNONONOบริษัท เอสพี เอ็นเตอร์ไพร์สอินเตอร์เนชันแนล จำกัดข้าวตัง ดร. คอร์นเนอร์ (สีเขียว)อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
629บางแคNONONOBP Foodชีสหน้าทุเรียนอาหารSilver25632021-03-112021-03-11
630ราษฎร์บูรณะNONONOบริษัท อลียา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทุเรียนหมอนทองอบกรอบอาหารBronze25632021-03-112021-03-11
631ลาดกระบังNONONOกลุ่มแปรรูปดงลำดวน(เบเกอรี่ดงลำดวน)ก้านเห็ดหอมคั่วปรุงรสสมุนไพร"ตราดีจริง" (D JING BRAND)อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
634สาทรNONONOพรกนก เมธเมาลีเยลลี่ผลไม้อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
635สายไหมNONONOเฉาก๊วย ซัวเถาเฉาก๊วย ซัวเถาอาหารBronze25632021-03-112021-03-11
636ราษฎร์บูรณะNONONOสายทอง สุดสวาทนัชชา สาหร่ายทอดอาหารBronze25632021-03-112021-03-11
637คลองสานNONONOเกรียงศักดิ์ คุ้มเกิดข้าวแช่ชาววังอาหารBronze25632021-03-112021-03-11
638ทวีวัฒนาNONONOบริษัท กานพลู (ประเทศไทย) จำกัดกาแฟคั่วบด 3in 1 trulyhillเครื่องดื่มPremium25632021-03-112021-03-11
639บางพลัดNONONOบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลาเครื่องดื่มสมุนไพรตรีทิพย์เครื่องดื่มPremium25632021-03-112021-03-11
640วังทองหลางNONONOบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัดรอยัลฟาร์ม เจี่ยวกู้หลาน แบบซองเครื่องดื่มPremium25632021-03-112021-03-11
641ประเวศNONONOวิสาหกิจชุมชนสยามรังนกทองสยามรังนกทองเครื่องดื่มPlatinum25632021-03-112021-03-11
642บางพลัดNONONOบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลาเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาหญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสไม่หวานเครื่องดื่มPlatinum25632021-03-112021-03-11
643ทุ่งครุNONONOบริษัท อารยโชคทรัพย์ จำกัดเครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัด ผสมคอลลาเจนเครื่องดื่มPlatinum25632021-03-112021-03-11
644บางพลัดNONONOบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลาเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาหญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รส หวานเครื่องดื่มPlatinum25632021-03-112021-03-11
645ทวีวัฒนาNONONOบริษัท กานพลู (ประเทศไทย) จำกัดโกโก้ trulyhillเครื่องดื่มPlatinum25632021-03-112021-03-11
646บางแคNONONOบ.โกลเด้นเรย์ จำกัดชาใบหม่อนผสมดอกมะลิและใบเตยเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
647หลักสี่NONONOษริษัท บิ๊กเฮิร์บ กรุ๊ป จำกัดเครื่องดื่ม 15 in 1 ผสมสมุนไพร รส กาแฟเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
648บางเขนNONONOบริษัท โกโก้ ฮัท จำกัดโกโก้ทรีเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
649ทวีวัฒนาNONONOบริษัท กานพลู (ประเทศไทย) จำกัดกาแฟ ดริป trulyhillเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
650บางแคNONONOบ.โกลเด้นเรย์ จำกัดชาใบหม่อนผสมดอกลาเวนเดอร์และดอกอัญชันเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
651บางแคNONONOห.จ.ก อาหลาน (2017)น้ำสมุนไพร อาหลานเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
652บางแคNONONOบ.โกลเด้นเรย์ จำกัดชาใบหม่อนผสมมะตูมและดอกคำฝอยเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
653บางซื่อNONONOorange grenadeorange grenadeเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
654สายไหมNONONOBee Lemonเครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเสาวรส Beelemonเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
655บางกะปิNONONOชลาลัย chailalaiเจี่ยวกู้หลานมรกตเครื่องดื่มGold25632021-03-112021-03-11
656ทุ่งครุNONONOบริษัท อารยโชคทรัพย์ จำกัดเครื่องดื่มโสมสกัดเครื่องดื่มSilver25632021-03-112021-03-11
657หลักสี่NONONOษริษัท บิ๊กเฮิร์บ กรุ๊ป จำกัดเครื่องดื่ม 15 in 1 ผสมสมุนไพร รส ชาเครื่องดื่มSilver25632021-03-112021-03-11
658ห้วยขวางNONONOบ.ดิโอเรียนทอลเฮิร์บ จำกัดตะไคร้แห้งชงดื่มเครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
659คันนายาวNONONOนารายณ์ทิพย์กาแฟดำผสมถั่งเช่า black coffeeเครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
660หลักสี่NONONOอโลเวราเฮิร์บอินเตอร์เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ Aloevera herbเครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
661สายไหมNONONOBee Lemonเครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว Beelemonเครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
662คันนายาวNONONOนารายณ์ทิพย์ผลิตภัณฑ์สริมอาหารชนิดน้ำถั่งเช่าพลัสเครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
663บางเขนNONONOบ.พินิจการ คอร์ปอเรชั่น จก.กาแฟดำผสมถังเช่า / Black Coffee ตรา มิสเตอร์ทีเครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
664หลักสี่NONONOบริษัท มาย อี บิส จำกัดกาแฟมายไลฟ์เครื่องดื่มBronze25632021-03-112021-03-11
665บางขุนเทียนNONONOผลิตภัณฑ์หมวกผ้าดวงเดือนหมวกผ้าดวงเดือนผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
761บางพลัดNONONOJIIRAเครื่องประดับหินสีผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
666คันนายาวNONONOกลุ่มอาชีพ สร้อยหินมงคลสร้อยมงคลทับทิมสยามผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
667จอมทองNONONOนายนิมิตร เตชะวีรภัทรรองเท้ารักษ์โลก ECO 2 surfaces GEMIOผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
668ราชเทวีNONONOผ้าไหมบ้านครัวผ้าลูกฟูกผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
669วังทองหลางNONONOบจก.เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรดTimeless legacyผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
670หลักสี่NONONOบริษัท เกรซออฟฟิเชียล ไทยแลนด์กระเป๋าผ้าไหม ไผทผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
671บางรักNONONOบางกอกวอทช์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัดTuk Tuk bangkok watchผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
672บางเขนNONONOAiry-airกระเป๋างานมัดเมคาเม่ผ้าและเครื่องแต่งกายPremium25632021-03-112021-03-11
673บางแคNONONOหจก.วัฒนกิจฟุตแวร์รองเท้าสุขภาพจากขุยมะพร้าว เพื่อผู้สูงวัยผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
674จอมทองNONONOนายนิมิตร เตชะวีรภัทรรองเท้าเพื่อสุขภาพ Snow flakesผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
675บางแคNONONOหจก.วัฒนกิจฟุตแวร์รองเท้าขุยมะพร้าว ณ สะพานพุทธผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
676หลักสี่NONONOpaperista recycles (เปเปอร์ริสต้ารีไซเคิล)ชุดสร้อยคอจากลูกปัดกระดาษและเศษผ้า (ชื่อชุดดอกลีลาวดี)ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
677ห้วยขวางNONONOกลุ่มแม่บ้านเขตห้วยขวางกระเป๋าเส้นใยธรรมชาติและหนังแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
678จอมทองNONONOนายนิมิตร เตชะวีรภัทรรองเท้าสุขภาพผ้าฝ้ายทอมือ GEMIOผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
679วังทองหลางNONONOบจก.เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรดBlow upผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
680จอมทองNONONOบริษัท เอส.ที. ซีร์สตาร์ เลทเธอร์ จำกัดกระเป่าสะพายหนังปลากระเบน รุ่นgun chief bagผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
681บางซื่อNONONOเส้นสาย ลายเทียนปอณ บาติกผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
682บางเขนNONONO2T handmadeกระเป๋ายางพาราปลานิลผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
683คันนายาวNONONOบริษัท เดอะตรีทัชเอเชียแปซิฟิค จำกัดเครื่องประดับตกแต่ง ตุ้มหู สร้อยคอ เซรามิคผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
684บางเขนNONONO2T handmadeกระเป๋ายางพาราใบบัวผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
685สายไหมNONONOเกดสุดาเจมส์ต่างหูนพเก้าผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
686บางเขนNONONO2T handmadeกระเป๋ายางพาราผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
687ภาษีเจริญNONONOกลุ่มอาชีพเอส เจ พี ซิลเวอร์สร้อยคอหกเสาหัวมังกรผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
688สายไหมNONONOนิคมแหวนนพเก้าผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
689ภาษีเจริญNONONOจุ๊บเจลเนอรัลผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
690ภาษีเจริญNONONOกลุ่มอาชีพเอส เจ พี ซิลเวอร์สร้อยข้อมือเงินระย้าพิกุลพร้อมแหวนผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
691ภาษีเจริญNONONOกลุ่มอาชีพเอส เจ พี ซิลเวอร์กำไลเงินลายถักมือโบราณผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
692คลองสามวาNONONOเทอดมณีจี้นพเก้าผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
693สวนหลวงNONONOGEMSTONESพลอยแฟนซีแห่งความสำเร็จผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
694ลาดพร้าวNONONOผ้าเงิน-ผ้าทองเสื้อสตรีผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
695บางบอนNONONOนายกิตติชัย รุจิเมทินีกุลกระเป่าหนังปลากระเบนผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
696จอมทองNONONOเครื่องหนังปลากระเบนกระเป๋าหนังปลากระเบน รุ่น Mini Urbanผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
697สวนหลวงNONONOGEMSTONESจี้มุกล้อมเพชรผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
698ปทุมวันNONONOเครื่องประดับคู่บารมีมณีนพรัตน์ Dharma Chakraผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
699ปทุมวันNONONOเครื่องประดับคู่บารมีนพเก้าอวตารเต่าผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
700วังทองหลางNONONOPANIDAR เครื่องลงยาราชาวดีเครื่องประดับลงยาราชาวดีผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
701ทุ่งครุNONONOผ้าเขียนลายผ้าเขียนลายผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
702จตุจักรNONONOMathaชุดจิตรลดาประยุกต์ Mathaผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
703บางกะปิNONONOHandmade Handmomผ้าคลุมไหล่ ถักแท็ตติ้ง / เส้นใยไหมไทยแท้100%ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
704สายไหมNONONOวิชัย เลเธอร์กระเป๋าหนังแท้ผสมผ้าพื้นเมืองผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
705บางรักNONONOบริษัท ส. ธนากร จำกัดเครื่องประดับตัวเรือนทองคำ ประดับอัญมณีเพชรแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
706หลักสี่NONONOมานะพัฒนากระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
707สะพานสูงNONONOHABIBAHมรกตผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
708บางขุนเทียนNONONOPIROONเข็มกลัดลายวิจิตรผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
709สวนหลวงNONONOGEMSTONESเพทายล้อมเพชรผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
710สะพานสูงNONONOรองเท้ากันลื่นเพื่อสุขภาพรองเท้ากันลื่นเพื่อสุขภาพ รุ่นพิกุลผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
711คลองเตยNONONOกีณพัฐ ชิณธนรองเท้าหนังแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
712จอมทองNONONOบริษัท 3 เจ จิวเวลรี่ จำกัดสร้อยคอเงินผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
713หลักสี่NONONOP.K.HANDICRAFTกระเป๋าผ้าด้นมือผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
714ยานนาวาNONONOบ.มายา อินเตอร์เทรด จำกัดผีเสื้อทับทิมสยามผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
715บางซื่อNONONOสิทธิชัย (carlo tomeo)สิทธิชัย (รองเท้าหนัง Carlo Tomeo)ผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
716สะพานสูงNONONOHABIBAHทับทิมผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
717บางกอกน้อยNONONOพิมพ์ฝ้าย-เขียนไหมผ้าเขียนลาย ผ้าใยกัญชงผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
718บางขุนเทียนNONONOรองเท้าหนัง ตาโจรองเท้าหนังผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
719คลองสานNONONOจินดา ภัทรพงศ์สันต์กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายPlatinum25632021-03-112021-03-11
720พระโขนงNONONONiramolรองเท้าแฟชั่นผ้าไทยและหนังแท้ Niramolผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
721บางบอนNONONOกระเป๋าหนังแท้กระเป๋าหนังวัวแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
722บางบอนNONONOนางยุพิน รุจิเมทินีกุลกระเป๋าสะพายหนังวัวแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
723บางกอกใหญ่NONONOพรธิราโครเชย์แอนด์กิ๊ฟผ้าคลุมไหล่ถักริมโครเชต์ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
724ลาดกระบังNONONOMoonlight Leatherกระเป๋าสตางค์มงคลนาคาเศรษฐีผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
725สะพานสูงNONONOHABIBAHสร้อยเงินประดับไพลินผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
726บางพลัดNONONOJIIRAผลิตภัณฑ์ประดับมุกผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
727บางกะปิNONONOบริษัท เอสพีเอ็น รีเทล (ประเทศไทย) จำกัดเครื่องประดับเงินลายไทยผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
728จอมทองNONONOบริษัท 3 เจ จิวเวลรี่ จำกัดสร้อยข้อมือเงินผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
729บางนาNONONOร้านวันวิสาข์แอนด์มัมรองเท้าสตรีทำจากหนังปลานิลผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
730วังทองหลางNONONOบจก.เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรดFloral in the garden (เครื่องประดับจากหิน)ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
731บางบอนNONONOเครื่องประดับทองคำสร้อยดอกไม้ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
732ภาษีเจริญNONONOมุกกะไม้ผลิตภัณฑ์ประดับมุกผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
733บางเขนNONONOAiry-airกระเป๋าถักโครเชต์ ถักด้วยมือผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
734ลาดพร้าวNONONOนาง กรรณกร อุดมโชติชัยผ้าพันคอร้อยหินสีผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
735ธนบุรีNONONOบริษัท พีเค มาสเตอร์ จำกัดกระเป๋าหนังแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
736พญาไทNONONOVIRGO (เวอร์โก้)สร้อยคอนพรัตน์กระดุมทองผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
737หลักสี่NONONOมานะพัฒนาเสื้อสำเร็จรูปชายผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
738ยานนาวาNONONOแหวนหวานๆแหวนหวานๆผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
739บางแคNONONOบริษัท โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผ้าพันคอ หรือ ผ้าขัดหลัง-ผ้าฝ้าย 2 ด้านผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
740บางเขนNONONOBow kanyaกำไลเงินฉลุลายไทยฝังทับทิมผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
741จอมทองNONONOนาย วิศรุต เลิศศักดิ์วิมานเสื้อและกระโปรง (เส้นใยประดิษฐ์)ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
742พระนครNONONOเงินพระนครกำไลชีวิตผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
743บางเขนNONONOผ้าหรรษากระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
744พระโขนงNONONONiramolรองเท้าหนังวัว(รองเท้าแตะ)ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
745บางกะปิNONONOHandmade Handmomผ้าคลุมไหล่ถักโครเชต์ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
746มีนบุรีNONONOthe leatherกระเป๋าสะพายหนังวัวแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
747ตลิ่งชันNONONOองุ่นผ้าไทยกางเกงเดฟผ้าต่อลายไทยผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
748สายไหมNONONOindy blueเสื้อผ้าสำเร็จรูปมัดย้อมสีธรรมชาติผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
749ธนบุรีNONONOthe keyกระเป๋าหนัง the keyผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
750บางขุนเทียนNONONOจุฑาษร จันทร์วิชัยกางเกงชั้นในสุภาพผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
751ราษฎร์บูรณะNONONOธนกรเชือกถักมงคลธนกรเชือกถักมงคลผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
752ทุ่งครุNONONOมานพผ้าไทยบาติก (Colorful Life)บาติกผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
753บางขุนเทียนNONONOรองเท้าหนังรองเท้าหนังผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
754ธนบุรีNONONOบริษัท พีเค มาสเตอร์ จำกัดเข็มขัดหนังแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
755สายไหมNONONOindy blueเสื้อผ้าเด็กย้อมสีธรรมชาติผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
756หลักสี่NONONOมานะพัฒนาเน็กไทผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
757ทุ่งครุNONONOศิลาศิลป์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
758พระโขนงNONONOสิริณัฎฐ์ พรวิศุทรากุลสร้อยข้อมือหยกผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
759สะพานสูงNONONOEast Flowersกระเป๋า East Flowersผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
760บางแคNONONOบริษัท โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผ้าเช็ดหน้าผ้าฝ้ายผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
762บางพลัดNONONOJIIRAผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
763บางเขนNONONOBow kanyaกำไลเงินลายฉลุผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
764วังทองหลางNONONOชื่อแบรนด์ Couturier (กูตูริเยร์)ชุดไทยประยุกต์ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
765มีนบุรีNONONOไข่มุกบ้านกลางน้ำสร้อยคอไข่มุกสองนรีผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
766ลาดพร้าวNONONOนาง กรรณกร อุดมโชติชัยรองเท้าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
767วังทองหลางNONONOเสาวนีย์ บุญลือเครื่องหนังผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
768จตุจักรNONONOภูษณิศากระเป๋าหนังผสมผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
769คลองเตยNONONOเอกชัย นามทองรองเท้าหนังบุรุษผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
770พญาไทNONONOVIRGO (เวอร์โก้)สร้อยข้อมือนพรัตน์กระดุมทองผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
771บางกอกน้อยNONONOบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดartstory by autisticthai ผ้ากระสอบผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
772บางขุนเทียนNONONOจุฑาลักษณ์ จันทร์วิชัยเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง เมนูคอตตอนผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
773พระโขนงNONONOสิริณัฎฐ์ พรวิศุทรากุลเครื่องประดับหินสี จาก QUARTZผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
774จอมทองNONONOMon Ha Su : มนฮาสุSand & Sea for Circular Lifeผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
775บางแคNONONOจี้ปลาทองจี้ปลาทองผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
776คลองสานNONONOวิสาหกิจชุมชน ตัดเย็บรองเท้าเจริญรัถ 12รองเท้าผ้าปักชาวเขาผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
777หลักสี่NONONOสฐาภรณ์ กระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้า สฐาภรณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
778ดินแดงNONONOsleep beautifulชุดนอนสตรีและชุดลำลองผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
779หลักสี่NONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแถลงห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแถลงผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
780บางขุนเทียนNONONOสายขิม บูติคชุดเดรสผ้าขาวม้าทอมือผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
781คลองเตยNONONOเอกชัย นามทองรองเท้าหนังนิรภัยผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
782บางซื่อNONONOร้านแพรว บูติกกระเป๋าผ้า DIY (ด้นมือ)ผ้าและเครื่องแต่งกายGold25632021-03-112021-03-11
783จอมทองNONONOMon Ha Su : มนฮาสุBird of Skyผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
784บึงกุ่มNONONOสารี่ ไหมไทยผ้าเครื่องแต่งกายชุดสตรีผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
785บางกะปิNONONOกลุ่มอาชีพสุขสันต์ 26 ก้าวหน้าเสื้อคลุมผ้าครามผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
786บางบอนNONONOน.ส. ดวงรัตน์ คงเจริญเสื้อยืดคิดดีผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
787พญาไทNONONOงานผ้าประดิษฐ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
788ราชเทวีNONONOกระเป๋าผ้า pinyabagกระเป๋าผ้า pinyabagผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
789จอมทองNONONOบริษัท 3 เจ จิวเวลรี่ จำกัดต่างหูเงินผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
790บางแคNONONOศรีนวล "กระเป๋าร่อนลาย(โดยไม่ร่างแบบ)กระเป๋า "ร่อนลาย" คุณนาย(โดยไม่ร่างแบบ)ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
791บางแคNONONOกลุ่มเจียระไนพลอยกทมแหวนเงินนพเก้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
792ปทุมวันNONONOณิญา เอื้อกุศลกุลกระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
793พระโขนงNONONOสิริณัฎฐ์ พรวิศุทรากุลต่างหูหยกผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
794บางพลัดNONONOวิสาหกิจชุมชน เสื้อผ้าชุดเด็ก ชุมชนวัดใหม่ยายมอญเสื้อชุดลายไทยชายกับกางเกงลายไทยผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
795บางเขนNONONOครูปุ้มควิลท์กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
796บางพลัดNONONOวิสาหกิจชุมชน เสื้อผ้าชุดเด็ก ชุมชนวัดใหม่ยายมอญชุดหญิงลายไทยชุดกระโปรงผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
797บางกอกใหญ่NONONOพรธิราโครเชย์แอนด์กิ๊ฟผ้าเช็ดหน้าถักริมโครเชต์ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
798บางขุนเทียนNONONOจุฑาษร จันทร์วิชัยเสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
799บางขุนเทียนNONONOนภัสผ้าไทยเสื้อแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
800ทุ่งครุNONONOมานพผ้าไทยบาติก (Colorful Life)ผ้าเช็ดหน้าบาติกผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
801จตุจักรNONONOบริษัท เอฟจี เครื่องหนัง จำกัดกระเป๋าหนังผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
802ตลิ่งชันNONONOองุ่นผ้าไทยกางเกงเดฟผ้าต่อผ้าขาวม้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
803หลักสี่NONONOกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรม (เย็บปักถักร้อย)ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อม และลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
804พระโขนงNONONONiramolรองเท้า Slipper Niramolผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
805ภาษีเจริญNONONODecorateเชือกเทียนถักผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
806พระนครNONONOจิรภัทร ไข่มุก เครื่องเงินจิรภัทร ไข่มุก เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
807ลาดพร้าวNONONOกรุงเทพหัตถศิลป์ผ้าปักผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
808บางคอแหลมNONONOรองเท้าหนัง Mr.Nileรองเท้าหนังวัว (Oil pull up)ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
809สายไหมNONONOวิชัย เลเธอร์เข็มขัดหนังแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
810บางขุนเทียนNONONOจุฑาษร จันทร์วิชัยเสื้อยืดผ้าฝ้ายผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
811จอมทองNONONOMon Ha Su : มนฮาสุQueen of Bird beyond Timeผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
812บางบอนNONONOบจก. ดวงใจหัตถกรรมเครื่องประดับหินและเปลือกหอยผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
813ธนบุรีNONONOกัลยาผ้าฝ้ายเสื้อผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
814บางพลัดNONONOJIIRA เครื่องประดับหินสีJIIRA เครื่องประดับหินสีผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
815บางขุนเทียนNONONOสายขิม บูติคชุดจัํมสูทผ้าทอมือผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
816บึงกุ่มNONONOร้านโอเปิ้ล ช็อปฝ้ายครามธรรมชาติผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
817ห้วยขวางNONONOกลุ่มอาชีพสร้างสรรค์งานผ้าด้วยใจรักกระเป๋าผ้าด้นมือ 3ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
818ราชเทวีNONONOAranya JewelrySNOWWHITE สอดสร้อยร้อยมุกผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
819บางพลัดNONONOJIIRA เครื่องประดับหินสีJIIRA เครื่องประดับหินสีผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
820ลาดพร้าวNONONOญาณิศา ไชยมั่นคงรองเท้าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
821ราษฎร์บูรณะNONONOเครื่องประดับแฮนเมดเซตโทปาสสีฟ้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
822ประเวศNONONOsherbetเสื้อผ้าฝ้ายสตรีผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
823บางพลัดNONONOJIIRA เครื่องประดับหินสีJIIRA เครื่องประดับหินสีผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
824ลาดพร้าวNONONOศุกลรัตน์ กนกรังษีหมวกเดโครพาทผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
825บางกะปิNONONOninjahandmadeชุดหมวกผ้ากระเป๋าผ้าแม่/ลูกผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
826จตุจักรNONONOบาติก T-shirtผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
827บางเขนNONONOAiry-airเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
828บางเขนNONONOพิชญา พรรณสวัสดิ์เสื้อผ้าขาวม้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
829หนองแขมNONONOนามิ แฮร์คลิปภู่ระย้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
830บางกะปิNONONOอังคณา เครื่องประดับ ไข่มุกอังคณา เครื่องประดับ ไข่มุกผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
831ภาษีเจริญNONONOร้านตีรภัทรรองเท้าหนัง CUMIผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
832บางเขนNONONOกระเป่าผ้านิภากระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
833ตลิ่งชันNONONOองุ่นผ้าไทยแมสก์ผ้าลายผ้าขาวม้าตัดต่อผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
834บางขุนเทียนNONONOสายขิม บูติคชุดเซทกางเกงผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
835สายไหมNONONOนางสาว ศิริพร แซ่ฮ่อเสื้อแขนสั้นผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
836ห้วยขวางNONONOกลุ่มอาชีพสร้างสรรค์งานผ้าด้วยใจรักกระเป๋าผ้าด้นมือ 2ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
837บางซื่อNONONOร้านแพรว บูติกเสื้อผ้าไหมปักลายลูกไม้ผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
838บึงกุ่มNONONOร้านโอเปิ้ล ช็อปเสื้อผ้า cottonผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
839วังทองหลางNONONOแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐกระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
840บางซื่อNONONOขวัญดาวเสื้อลูกไม้พร้อมหน้ากากอนามัยลายกุหลาบผ้าและเครื่องแต่งกายSilver25632021-03-112021-03-11
841บางนาNONONOรองเท้าหนังรองเท้าหนังแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
842บางเขนNONONOBow kanyaกำไลเงินลายไทยฉลุฝังโกเมนผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
843บางแคNONONOรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
844คลองเตยNONONOเอกชัย นามทองรองเท้าสตรีผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
845คลองสานNONONOBtaniya Designกระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
846บางกอกน้อยNONONOป้าชุเอนจอยงานผ้า งานโบว์ผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
847ห้วยขวางNONONOรองเดินรองเดินผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
848ห้วยขวางNONONOร้านสีรุ้งเสื้อเชิ้ตแขนสั้น ตกแต่งลูกไม้ผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
849บึงกุ่มNONONOวรัญญ์ภัสร์ คูณสวัสดิกูลกระเป๋าผ้าทอด้นมือผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
850หลักสี่NONONOchana thaisilkผ้าไหมทอมือ ยกดอกผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
851บางแคNONONOกิตติโชติ หาญฐิติกุลCurveRingผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
852บางเขนNONONOJUTAKOMOLกระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
853บางกอกใหญ่NONONOวิสาหกิจชุมชน ภาวดีลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
854จตุจักรNONONOบาติก T-shirtผ้าเขียนลายผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
855วังทองหลางNONONOอาชีพสตรี น้อมเกล้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
856บางกอกใหญ่NONONOวิสาหกิจชุมชน ภาวดีเครื่องประดับหินสีผ้าและเครื่องแต่งกายBronze25632021-03-112021-03-11
857ห้วยขวางNONONOบ.ดิโอเรียนทอลเฮิร์บ จำกัดกระโจมอบสมุนไพรของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
858บางขุนเทียนNONONOPIROONหุ่นละครจำลองของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
859คันนายาวNONONOกลุ่มอาชีพ ทองเอกสยามฟักทองมหามงคลของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
860บางขุนเทียนNONONOPIROONหุ่นกระบอกจิ๋วของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
861ภาษีเจริญNONONOซัน สยามนาฬิกา (Xun Siamclock)นาฬิกาตู้เสาชิงช้าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
862บางกอกน้อยNONONOขันลงหินบ้านบุโถข้าวของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
863ราษฎร์บูรณะNONONOร้านนาคราชปุระนาคราชออมบุญของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
864บางแคNONONOเบญจรงค์ลายน้ำทอง เขตบางแคโถมะยมทองนูนของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
865สายไหมNONONOคเณศสยามมันตราประติมากรรม พระพิฆเนศราชกุมารของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPremium25632021-03-112021-03-11
866บางกอกน้อยNONONOรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญถาดใส่ผลไม้ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
867ภาษีเจริญNONONOพันฝ้ายชุดผ้าคาดโต๊ะและผ้ารองจานของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
868คันนายาวNONONOบจ. เดอะตรีทัชเอเชียแปซิฟิคกระเบื้องลายโบราณเบลสของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
869คันนายาวNONONOGOD GIVE GIFTSธูปควันน้อยปลอดสารก่อมะเร็ง ปลูกบุญ กลิ่นลีลาวดี(ธูปดำ)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
870บางแคNONONOสานฝันข้าวแกงจิ๋วของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
871คันนายาวNONONOบจ. เดอะตรีทัชเอเชียแปซิฟิคถาดไม้เซรามิครองแก้วตกแต่งของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
872หนองจอกNONONOBuanimitผ้าทิพย์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
873คลองสามวาNONONOนาย ไพลิน บุญเดชสิ่งประดิษฐ์ไม้ ชุดช้อน ไม้พายของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
874จตุจักรNONONOศูนย์หัตถกรรมทองลงหินช้อนส้อมชุดเทพพนมด้ามไม้ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
875หนองแขมNONONOหจก.ภมรรุ่งโรจณ์อุตสาหกรรมขิมของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
876สายไหมNONONOบริษัท สะอาดใจ จำกัดไม้กวาดเสี้ยนตาลของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
877มีนบุรีNONONOกลุ่มเครื่องใช้สแตนเลสชุดถังน้ำแข็งของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
878หนองแขมNONONOหจก.ภมรรุ่งโรจณ์อุตสาหกรรมซออู้ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
879ทวีวัฒนาNONONOบ้านโขนไทยหัวโขน ตรีเศียรในตู้กระจกของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
880ธนบุรีNONONOปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร (ชฎานาง)ปลาตะเพียน สานจากเส้นพลาสติกหุ้มผ้า (พวงกุญแจ)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
881บางพลัดNONONOหัตถกรรมหัวโขนบ้านลัมโภทรหนุมานแผลงฤทธิ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
882มีนบุรีNONONOกลุ่มเครื่องใช้สแตนเลสถาดใส่ผลไม้ (ทำจากสแตนเลส)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
883ลาดพร้าวNONONOนัยนิศา โอทยากุลธูปหอมบูชาปันสุขของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
884สายไหมNONONOบริษัท สะอาดใจ จำกัดไม้กวาดดอกหญ้าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
885บางกอกน้อยNONONOบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดแก้วเยติของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
886สวนหลวงNONONOร้านหมอนปลายางพารา (Pladip Bangkok Design)เบาะรองนั่งยางพารา ด้านนอกผ้าทอมือ ย้อมครามของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
887บางพลัดNONONOขันลงหินบ้านบุขันลงหิน ขนาด 5 นิ้วของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกPlatinum25632021-03-112021-03-11
888บางกอกน้อยNONONOร้านศักดิ์ปรีชา เซรามิค หัตถกรรมเบญจรงค์ไทยรูปภาพเบญจรงค์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
889ดินแดงNONONOกลุ่มดินแดงพัฒนาจานพร้อมฝาชีครอบของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
890บางกะปิNONONOสยามเคลย์ฟลาวเวอร์สพวงมาลัยข้อพระกรของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
891จอมทองNONONOน้อย บายศรีเกวียนแห่งความสำเร็จของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
892ธนบุรีNONONOกระจกประดับทอง 96.5%สิงโตของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
893ราชเทวีNONONOบุญพิมพ์ โสภาสมสวัสดิ์กรอบรูปพ่นทราย ลงพื้นผ้าใบและแผ่นภาพของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
894ทวีวัฒนาNONONOหมอนยางพาราThairoyallatexหมอนยางพาราแท้คุณภาพ Thairoyallatex รุ่น heart ทรงหัวใจของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
895หนองจอกNONONOสันทัศย์หัตถกรรมเรือจำลองของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
896ลาดพร้าวNONONOrebornเทพแห่งความสำเร็จของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
897บางกะปิNONONOงานศิลป์ดินกะไม้เรือนแพจำลองของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
898มีนบุรีNONONOบริษัท เทียนพฤกษา จำกัดน้ำหอมปรับอากาศใบบ้านดอกไม้ก้านหอมกลิ่นอโลม่าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
899หนองแขมNONONOหจก.ภมรรุ่งโรจณ์อุตสาหกรรมขลุ่ยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
900สวนหลวงNONONOร้านหมอนปลายางพารา (Pladip Bangkok Design)หมอนปลายางพารา ผ้ามัดย้อมครามของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
901บางเขนNONONOแอจรินทร์ จิรถาวรกุลเทียนบันทึกรูปของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
902ทวีวัฒนาNONONOหมอนยางพาราThairoyallatexหมอนยางพาราแท้คุณภาพ รุ่น WORK FROM HOME 3 in 1ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
903บางเขนNONONOกฤษณกรเครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหารของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
904มีนบุรีNONONOบริษัท เทียนพฤกษา จำกัดน้ำหอมสปาและน้ำหอมฉีดตัวแบบอโลม่าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
905หนองแขมNONONOวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมไทบุราณศิลป์มาลัยพุดหุ้มผ้าแพรแก้วของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
906หนองแขมNONONOแผ่นซ่อมมุ้งลวดสำเร็จรูปแผ่นซ่อมมุ้งลวดสำเร็จรูปของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
907ทวีวัฒนาNONONOหมอนยางพาราThairoyallatexหมอนยางพาราแท้คุณภาพ Thairoyallatex รุ่น contour ทรงเหลี่ยมของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
908ภาษีเจริญNONONOforfun studioกระถางฟอฟันของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
909บางพลัดNONONOนั่นนิดนี่หน่อย(จำลองอาหารรูปแบบงานปั้นจิ๋ว) อาหารไทย50 เขตของกรุงเทพของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
910หนองแขมNONONOวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมไทบุราณศิลป์มาลัยคริสตัลลายไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
911สายไหมNONONOร้านโลกของจิ๋วผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว "ตลาดวิถีพอเพียง"ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
912ราชเทวีNONONOกนกหัตถศิลป์บายศรีพญานาคของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
913ธนบุรีNONONOปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร (ชฎานาง)ใบลานหอมเครื่องแขวนของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
914จอมทองNONONOอธิษฐานอธิษฐานของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
915มีนบุรีNONONOบริษัท เทียนพฤกษา จำกัดเทียนถั่วเหลืองหอมนวดตัวแนวสปาของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
916สะพานสูงNONONOผลิตภัณฑ์จากไม้มงคลทุกชนิดไม้ตะพตของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
917บึงกุ่มNONONOก๊อดกีฟกิฟท์ธูปปลูกบุญ (ลีลาวดี)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
918บึงกุ่มNONONOก๊อดกีฟกิฟท์ธูปปลูกบุญ (บัวหลวง)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
919ตลิ่งชันNONONOงานดินปั้นดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
920บึงกุ่มNONONOก๊อดกีฟกิฟท์ธูปปลูกบุญ (ชมนาด)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
921บางซื่อNONONOกลุ่มไทยรักไม้บางซื่อรองรีดแขนเสื้อและไหล่เสื้อของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
922บางพลัดNONONOขันลงหินบ้านบุขันลงหินหยดน้ำของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
923บางเขนNONONOangel doll fashionsangle doll fashionsของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
924ราชเทวีNONONOสมศักดิ์ ถนอมทรัพย์โคมไฟวัฒนธรรมไทยพ่นทรายของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
925บางบอนNONONOโอ่งแดงเซรามิคกระเช้าดอกแคของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
926หนองแขมNONONOวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมไทบุราณศิลป์พานบัวบูชาผ้าไหมของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
927ราชเทวีNONONOแบรนด์ ราวีร่า (laveela)สร้อยคล้องหน้ากากอนามัยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
928บางเขนNONONOกลุ่มแฮนด์เมดบัวบูชาของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
929ภาษีเจริญNONONOทวีพงศ์ มงคลวิทย์เสื้อคลุมตัดผมและกักเก็บ รุ่น 1ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
930บางบอนNONONOกิตติ เรซิ่น อาร์ทตุ๊กตตาเรซิ่น ครอบครัวสุขสันต์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
931คันนายาวNONONOสุกัญญาโอ่งผ้าไหมโอ่งใส่ทิชชู่ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
932ตลิ่งชันNONONOดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านปทุมพรดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย บ้านปทุมพรของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกGold25632021-03-112021-03-11
933ดินแดงNONONOห.จ.ก ฮาร์ท ทรอบตุ๊กตาตัวตลก พอร์ชเลนของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
934ลาดพร้าวNONONOไพศาล ยุ่นฉลาดแจกันดอกไม้แห้งของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
935ดอนเมืองNONONOKan floraกระเป๋าผ้าเพ้นท์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
936ลาดพร้าวNONONOไพศาล ยุ่นฉลาดกล่องทิชชู่ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
937ภาษีเจริญNONONOทวีพงศ์ มงคลวิทย์เสื้อคลุมตัดผมและกักเก็บ รุ่น 2ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
938ธนบุรีNONONOบริษัท พีเค มาสเตอร์ จำกัดพวงกุญแจหนังแท้ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
939บางแคNONONOมีดสวยงามมีดเหน็บ 440Cของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
940หนองจอกNONONOBuanimitพลายแก้ว พลายขวัญของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
941ประเวศNONONOflower houseมาลัยดอกไม้ติดผมของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
942ภาษีเจริญNONONOทวีพงศ์ มงคลวิทย์เสื้อคลุมตัดผมและกักเก็บ รุ่น 3ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
943วังทองหลางNONONOของจิ๋วบางกอกร้านขนมไทยหวานละมุนของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
944คลองสานNONONOวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ5กระเป๋าผ้าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
945บางกอกน้อยNONONOรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญชามใส่ผลไม้ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
946คันนายาวNONONOกลุ่มสตรีดอกไม้ดินไทยกลุ่มสตรีดอกไม้ดินไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
947หลักสี่NONONOภาพวาดบนใบไม้แห้งภาพวาดบนใบไม้แห้งของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
948ป้อมปราบศัตรูพ่ายNONONOนางกฤษณา แสงไชยบาตรพระแบบโบราณ เหล็กของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
949ลาดพร้าวNONONOศรัณยา กนกรังษีศิลปะงานเพ้นท์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
950บางกะปิNONONOstarfloristsมิ่งมงคลแห่งสยามของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
951ป้อมปราบศัตรูพ่ายNONONOนางกฤษณา แสงไชยบาตรพระแบบโบราณ สแตนเลสของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
952บางคอแหลมNONONOดอกไม้ประดิษฐ์จากดินบัวสายประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
953คลองเตยNONONOเล็กปั้นจิ๋วดอกไม้ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
954ประเวศNONONOflower houseพานบูชาบัวสวรรค์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
955ลาดพร้าวNONONOทัตเทพ 16เจดีย์ยอดฉัตรของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
956ลาดพร้าวNONONOไพศาล ยุ่นฉลาดพวงกุญแจของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
957วังทองหลางNONONOประมุข เอ็นจิเนียริ่งลิ้นกรลูกบิดอัตโนมัติของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
958บางซื่อNONONOผลิตภัณฑ์ของจิ๋วขนมในวรรณคดีไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
959สวนหลวงNONONOหัตถศิลป์ดินไทยโคมไฟทวิภพของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
960ดอนเมืองNONONOKan floraกระเป๋าผ้าเพ้นท์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
961สะพานสูงNONONOผลิตภัณฑ์จากไม้มงคลทุกชนิดคมแฝกของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
962สะพานสูงNONONOผลิตภัณฑ์จากไม้มงคลทุกชนิดง่ามหนังสติ๊กของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
963สวนหลวงNONONOร้าน ฒ.นันทาa sofa + stool model europeของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
964พระโขนงNONONOบริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัดพวงกุญแจขนมไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
965บึงกุ่มNONONOกลุ่มสืบสานมรดกไทยบุษบกจิ๋วของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
966บางกอกน้อยNONONOบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดแก้วเซรามิคของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
967จตุจักรNONONOcc & c productแสงสว่างแห่งกรุงเทพมหานครของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
968พระโขนงNONONOบริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัดรถตุ๊กตุ๊กกรุงเทพของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
998จอมทองNONONOคำนึง สตูดิโอนางกรรม นายเวรของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
969พระโขนงNONONOบริษัท มัลติมีเดีย โปรโมชั่น กรุ๊ป จำกัดปฎิทินไทยแลนด์ 365 วันของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
970ประเวศNONONOออราโน่amazing hemp sach bagของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
971คลองเตยNONONOเล็กปั้นจิ๋วอาหารจิ๋ว ครัวไทยสู่ครัวโลกของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
972ประเวศNONONOออราโน่scottish hemp sach bagของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
973ตลิ่งชันNONONOเสน่ห์ผ้าไทย by kimกล่องบุผาลายไทยพิมพ์ทองของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
974ลาดพร้าวNONONOClay-A-Tive (หัตถศิลป์ ดินประดิษฐ์)Clay-A-Tive Music boxของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
975สวนหลวงNONONOร้าน ฒ.นันทาa thai massage bed with matiress modelของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
976สวนหลวงNONONOร้านหมอนปลายางพารา (Pladip Bangkok Design)หมอนรองคอในขณะขับรถยนต์ (ปลากัด)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
977คลองสานNONONOวิสาหกิจชุมชนบ้านเรือนไทยพัฒนาศาลาจำลองของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกSilver25632021-03-112021-03-11
978มีนบุรีNONONOกลุ่มเครื่องใช้สแตนเลสขวดแชมพู ขวดออย (ทำจากสแตนเลส)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
979บางกอกน้อยNONONOพฤกษาผ้าใยบัวและดอกไม้ดินไทยปากคลองตลาดในอดีตทำจากดินไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
980สวนหลวงNONONOหัตถศิลป์ดินไทยดอกสาละศิลป์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
981บางคอแหลมNONONOmeow meow ปั้นจิ๋วพานขันหมากไทยประยุกต์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
982บางขุนเทียนNONONOผลิตภัณฑ์โฟมพวงกุญแจยักษ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
983บางแคNONONOช่อแก้วบุหงารำไปของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
984คลองสานNONONOวิสาหกิจชุมชนบ้านเรือนไทยพัฒนาบ้านเรือนไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
985ประเวศNONONOออราโน่thai thai orano bagของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
986คันนายาวNONONOกล่องหุ้มผ้าอเนกประสงค์กล่องใส่เครื่องประดับของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
987บางกอกน้อยNONONOพฤกษาผ้าใยบัวและดอกไม้ดินไทยดอกบัวบูชาพระ (ทำจากผ้าใยบัว)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
988บางเขนNONONOร้านเมตตา flowersรวงข้าวแจกันประดิษฐ์ ดินไทยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
989พระโขนงNONONOบ้านผ้าภูษามาสมาลัยกรประดิษฐ์เหมือนจริงของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
990จอมทองNONONOต้นไม้มหามงคลต้นไม้มหามงคลของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
991สวนหลวงNONONOJohnnygunwoodworkหีบโบราณของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
992บางเขนNONONOร้านเมตตา flowersบัวหลวงใส่พานของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
993บางกอกน้อยNONONOป้าชุเอนจอยจักสาน ใบลาน งานโคเชต์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
994มีนบุรีNONONOเครื่องจับยุงนาโนเทคโนโลยีเครื่องจับยุงนาโนเทคโนโลยีของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
995บางกอกใหญ่NONONOวิสาหกิจชุมชน ภาวดีดอกไม้ผ้าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
996สายไหมNONONOบ้านโบราณ ณ วันวานกาแฟโบราณของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
997บางขุนเทียนNONONOผลิตภัณฑ์โฟมรถตุ๊กตุ๊กของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
999ตลิ่งชันNONONOดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านปทุมพรตุ๊กตาขวดยาดม (ดินไทยบ้านปทุมพร)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1000คลองเตยNONONOสมจิต แซ่จังผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1001ตลิ่งชันNONONOD-Craft (ดี-คราฟ)กระเป๋าผ้า By D-Craftของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1002ตลิ่งชันNONONOD-Craft (ดี-คราฟ)พวงกุญแจนกฮูก (By D-Craft)ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1003ตลิ่งชันNONONOเซรามิคตกแต่งสอนเซรามิคตกแต่งสอนของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1004สายไหมNONONOนางสาว ศิริพร แซ่ฮ่อพวงกุญแจของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1005บางนาNONONOศิลปะภาพนูนต่ำศิลปะภาพนูนต่ำของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1006บางคอแหลมNONONOแก้วกัลยาเดคูพาจของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1007ลาดพร้าวNONONOนาง กรรณกร อุดมโชติชัยผ้าขนหนู ของขวัญ ของชำร่วยของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1008ดอนเมืองNONONOKan floraกระเป๋าผ้าเพ้นท์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1009บางเขนNONONOJUTAKOMOLพวงกุญแจรูปปลาของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1010บางเขนNONONOJUTAKOMOLหน้ากากผ้าของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกBronze25632021-03-112021-03-11
1011พระโขนงNONONOบจก.มายด์ เฮ็ลท์แคร์Supreme Coco Balm (สุพรีม โคโค่บาล์ม)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1012ห้วยขวางNONONOบริษัท อินทรชิตร์ จำกัดขี้ผึ้งสมุนไพร อินทรชิต สูตร 3สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1013ธนบุรีNONONOบริษัท ลักซ์นา จำกัดไอริณ สบู่ ต้านแบคทีเรียจากธรรมชาติ ด้วย ดอกเกลือ สูตรมะขามและนมข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1014ห้วยขวางNONONOบริษัท อินทรชิตร์ จำกัดขี้ผึ้งสมุนไพร อินทรชิต สูตร 7สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1015คลองสานNONONOเครื่องหอมสมุนไพรไทยยาดมตราฉุยกลิ่นดอกบัวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1016บางกอกใหญ่NONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์ยาหม่องกลิ่นชาเขียวตราเฌอเอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1017บางกอกใหญ่NONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์ยาดมสมุนไพรตราเฌอเอมขนาด 6 กรัม (บรรจุขวดแก้ว)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1018ดอนเมืองNONONOบริษัท 864 ดีพร้อม จำกัดพลาสโม สติ้กเกอร์ กันยุง กลิ่นตะไคร้หอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1019บางรักNONONOบริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Newgen Inter Trading Co., Ltd.)ลูกประคบสมุนไพร สุขโข (ลูกประคบเล็ก) : SOOKKHO Mini Herbal Compress Ballสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1020บางกอกใหญ่NONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด จิสประพัจน์ยาหม่องกลิ่นลาเวนเดอร์ตราเณอเอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1021บางกะปิNONONOmade from herbครีมทามือสมุนไพรไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1022ห้วยขวางNONONOบริษัท อินทรชิตร์ จำกัดขี้ผึ้งสมุนไพร อินทรชิต สูตร 2สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1023บางรักNONONOบริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Newgen Inter Trading Co., Ltd.)หมอนอรรถประโยชน์ สุขโข : SOOKKHO Herbal Multifunction Pillowสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1024บางแคNONONOบ. นกไทย เนเชอรัล บิวตี้ จก.ยาสีฟันสมุนไพรนกไทย 5ดาว 4 เอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPremium25632021-03-112021-03-11
1025ธนบุรีNONONOบริษัท ลักซ์นา จำกัดไอริณ เจลอาบน้ำ ต้านแบคทีเรียจากธรรมชาติ ด้วยดอกเกลือ สูตรเบอร์รี่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1026ธนบุรีNONONOบริษัท ลักซ์นา จำกัดไอริณ เจลอาบน้ำ ต้านแบคทีเรียจากธรรมชาติ ด้วย ดอกเกลือ สูตรว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1027บางรักNONONOบริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Newgen Inter Trading Co., Ltd.)ลูกประคบสมุนไพร สุขโข (ลูกประคบตัว) : SOOKKHO Herbal Compress Ballสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1028ลาดพร้าวNONONOบริษัท เพลินนรี คอสเมติคส์ จำกัดMilk Make Up Remover Lotionสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1029บางกะปิNONONOmade from herbลิฟท์อายเซรั่ม / Lift Eye Serumสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1030ดอนเมืองNONONOบริษัท 864 ดีพร้อม จำกัดพลาสโม สติ้กเกอร์ กันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1031สายไหมNONONOบริษัท สมุนไพรไทยหงส์ไทย จำกัดยาหม่องสูตรผสมพิมเสนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1032บางเขนNONONOบริษัท เกียรติทวี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัดยาหม่องน้ำสมุนไพรเมนทอล-เพพเพอร์มินต์ เช็งเช็งอิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1033มีนบุรีNONONOวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติภาวนา บุราณ เซ้นต์ / pawana buran scentสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1034ดอนเมืองNONONOบริษัท 864 ดีพร้อม จำกัดพลาสโม สเปรย์ กันยุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1035ราษฎร์บูรณะNONONOบริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดแป้งระงับกลิ่นกาย สูตรดั้งเดิม กลิ่นเมนทอลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1036ราษฎร์บูรณะNONONOบริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดแป้งระงับกลิ่นเท้า สูตรแอนตี้แบคทีเรียสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1037จอมทองNONONOEUCANICcharcoalogy Detoxifying Shampooสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1038สายไหมNONONOบริษัท สมุนไพรไทยหงส์ไทย จำกัดน้ำมันพิมเสนน้ำ ตราหงส์ไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1039สายไหมNONONOหจก. อาร์แอล เรือนลำปาง (ไทยแลนด์)อาร์แอล อโรมาติก มาสซาจ แคนเดิล : RL Aromatic Massage Candleสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1040คลองสามวาNONONOJoli (ใจลี่)ใจลี่ ซิลล์ โปรตีน โซฟสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1041มีนบุรีNONONOวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติภาวนา แชมพูสมุนไพร / pawana herbal shampooสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1042สายไหมNONONOบริษัท สมุนไพรไทยหงส์ไทย จำกัดยาสเปรย์น้ำมันสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1043บางเขนNONONOบริษัทิ บิ๊กเฮิร์บ คอปอเรชั่น จำกัดJacky mass cool formlaสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1044บางกะปิNONONOmade from herbเฮอร์เบิล ฟุต แคร์ ครีม / Herbal Foot Care Creamสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1045สะพานสูงNONONOหจก.ไบโอ บิวทิสคิว ออร่า ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50 พีเอ+++สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1046บางเขนNONONOบริษัท เกียรติทวี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัดยาดม เช็ง เช็ง ( Cheng Cheng Inhaler)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1047คลองสามวาNONONOมะกรูดไทย thai kaffir limebergamot soap scrubสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1048บางกะปิNONONOS tex proskinเอสเทค โปรสกิน แมงโก้สทีน เซรั่ม ( STEX PROSKIN MANGOSTEEN SERUM)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1049ราษฎร์บูรณะNONONOบริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดเฟรช แอนด์ เฟิร์ม ดีโอ โรลออนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1050คลองสามวาNONONOบจก.หยดทิพย์ ชื่นจิตต์ยาหม่องสมุนไพร ตราชื่นจิตต์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1051บางขุนเทียนNONONOณัฐพนธ์แผนไทยน้ำหอมสปายุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1052สะพานสูงNONONOหจก.ไบโอ บิวทิสไบโอบิวทิส แฮร์ คอนดิชันเนอร์ มะกรูดไทย ไทยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1053บางกะปิNONONOS tex proskinเอสเทค โปรสกิน อโล เวร่า ออร์แกนิค เฮอร์เบิล แฮร์เซรั่ม ( STEX PROSKIN ALOE VERA ORGANIC HERBAL HAIR SERUM )สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1054บางคอแหลมNONONOนางสาวทัศนีย์ จิรานิธิวัฒน์หอมนวโกฐ บาย รอยัลคินนาลีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1055บางกอกใหญ่NONONOบริษัท เอชบีซีโพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ สเปรย์ (สเปรย์ระงับกลิ่นกาย)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1056คันนายาวNONONOวิสาหกิจชุมชนสายบัวโลชั่นทาผิวผสมน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1057สะพานสูงNONONOหจก.ไบโอ บิวทิสไบโอบิวทิส มะกรูดไทย ไทย แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1058จอมทองNONONOEUCANICcharcoalogy Detoxifying Conditionerสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1059คลองสามวาNONONOJoli (ใจลี่)ใจลี่ แบมบู ชาร์โคล โกลดี โซฟสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1060บางเขนNONONOบริษัท สกิน ไซรัป จำกัดชิ รูโดะ มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง บอดี้มิสท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1061บางเขนNONONOบริษัทิ บิ๊กเฮิร์บ คอปอเรชั่น จำกัดยาน้ำเฟลมมิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1062คลองสามวาNONONOJoli (ใจลี่)ใจลี่ คามู คามู ไวท์ โซฟสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1063บางเขนNONONOบริษัท เกียรติทวี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัดยาหม่องน้ำเช็ง เช็ง อิ๊ว (กลิ่นยูคาลิปตัส)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1064วังทองหลางNONONOบริษัท เกรทเตอร์ แอสเซท จำกัดรอยัลฟาร์ม เจี่ยวกู้หลานแคปซูลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1065บางแคNONONOบ. ลีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดไอลีน ลิปแคร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1066บางแคNONONOบ. นกไทย เนเชอรัล บิวตี้ จก.บาลม์สมุนไพร ปริษาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1067ภาษีเจริญNONONOบ.พีทูบายเนเจอร์ จำกัดไหมไทย เฟเชียล โซปสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1068บางกะปิNONONOS tex proskinเอสเทค โปรสกิน ออร์แกนิค อโล เวร่า แอนด์บัตเตอร์ฟลาย พีเฮอร์เบิล แชมพู ( STEX PROSKIN ORGANIC ALOE VERA & BUTTERFLY PEA HERBAL SHAMPOO )สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1069บางเขนNONONOบริษัท สกิน ไซรัป จำกัดรีสโตร์ แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1070ลาดพร้าวNONONOนัยนิศา โอทยากุลยาหม่องน้ำศิลาทองสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1071มีนบุรีNONONOวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปาริชาติภาวนา เฮอร์เบิ้ล แฮร์ เซรั่ม / pawana herbal hair serumสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1072คันนายาวNONONOวิสาหกิจชุมชนสายบัวแชมพูผสมประคำดีควายสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1073พระโขนงNONONOสุรางค์ พรวิศุทรากุลCoconut Lip Balmสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1074บางแคNONONOนะกะ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)mocca moisture / radiance liquid soapสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1075บางแคNONONOนะกะ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)deep cleansing / radiance liquid soepสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารPlatinum25632021-03-112021-03-11
1076ภาษีเจริญNONONOบริษัท เมริโอเรม จำกัดภูษณิศาเกล็ดไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1077มีนบุรีNONONOบ. ธัญญะ จันทรา จำกัดlek lamoon natural foot powderสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1104บางกอกน้อย?NONONOอาร์? สเปคต?รัม? เอ็น?เตอร์ไพรส์?งามตา สบู่สุคนธบำบัด (สูตรรังไหม ขมิ้นชัน เหงือกปลาหมอ)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1078ภาษีเจริญNONONOบริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ พาวเดอร์ เฟรชแอนด์ คูล(แป้งเย็นระงับกลิ่นกาย)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1079ภาษีเจริญNONONOบริษัท เมริโอเรม จำกัดภูษณิศาสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1080พระโขนงNONONOสุรางค์ พรวิศุทรากุลsilk Cocoon Mangosteen Facial Glyeerin Soapสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1081บางกอกใหญ่NONONOบริษัท เอชบีซีโพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ พาวเวอร์ เฟรชแอนด์คูล (แป้งเย็นระงับกลิ่นกาย)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1082ตลิ่งชันNONONOบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือนHerbal Body Massage Oilสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1083บางเขนNONONOบริษัทิ บิ๊กเฮิร์บ คอปอเรชั่น จำกัดยาไพรนารีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1084ห้วยขวางNONONOครูเปรมสบู่เกสรบัวหลวงสกัด ว่านหางจระเข้ ใบหม่อนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1085บางกอกใหญ่NONONOบริษัท เอชบีซีโพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ สติ๊ก (สเปรย์ระงับกลิ่นกาย)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1086ภาษีเจริญNONONOบริษัท เมริโอเรม จำกัดภูษณิศาสเปรย์ไล่ยุงกลิ่นยูคาลิปตัสสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1087ดอนเมืองNONONOนางสุรดา ศิริสกุลทิวากรสบู่กาแฟ วิตามินอีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1088ทุ่งครุNONONOบริษัทไพรไทย 1960 จำกัดยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราไฟท์ไฟว์สูตร 2สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1089ภาษีเจริญNONONOบริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ สเปรย์ (สเปรย์ระงับกลิ่นกาย)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1090ภาษีเจริญNONONOบริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ สติ๊ก(สเปรย์ระงับกลิ่นกาย)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1091ตลิ่งชันNONONOสยามภูมรินทร์มอยส์เจอร์ไรซิ่งฟุตบาลม์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1092ดอนเมืองNONONOนางสุนันนท์ อินทร์สมบูรณ์แชมพูบอระเพ็ดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1093ดอนเมืองNONONOสบู่ข้าวหอมมะลิ วิตามินอีสบู่ข้าวหอมมะลิ วิตามินอีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1094วังทองหลางNONONOตรีทิพย์ สมุนไพรtritip eye ring gelสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1095วังทองหลางNONONOตรีทิพย์ สมุนไพรtritip rewhite 2สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1096บางกะปิNONONOพันตาล (PANTAAN)มาสซาสออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1097ห้วยขวางNONONOครูเปรมสบู่เกสรหลวงสกัด ว่านหางจระเข้ ทานาคาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1098บางแคNONONOหจก.บ้านไทยธรรมชาติU&I ALOE Vera & Coconat Crbamสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1099ดอนเมืองNONONOบริษัท อชรา เฮลแคร์ จำกัดสบู่รังไหมทองคำสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1100บางขุนเทียนNONONOบริษัท รักษ์ไหม จำกัด (ไทยแลนด์)ออร์แกนิค ซิลค์ เฟอร์เฟค เซรั่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1101คลองสามวาNONONOมะกรูดไทย thai kaffir limeNatural Facial Washสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1102ทุ่งครุNONONOบริษัท อารยโชคทรัพย์ จำกัดสบู่โสมกับเห็ดหลินจือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1103ภาษีเจริญNONONOบ.พีทูบายเนเจอร์ จำกัดคลีนซิ่ง เพเชียล โซปสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1105บางกอกน้อยNONONOน้ำมันสมุนไพรไทยตรา "เทวดาใจดี"น้ำมันสมุนไพรไทยตรา "เทวดาใจดี"สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1106บางกอกน้อย?NONONOอาร์? สเปคต?รัม? เอ็น?เตอร์ไพรส์?งามตา สเปรย์ปรับอากาศ ยูคาลิปตัสสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1107ลาดกระบังNONONOวี-เฮิร์บแชมพูสระผม HERBAL SHAMPOOสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1108ประเวศNONONOสมุนไพร เฮิร์บแอนด์เฮอร์ครีมกระชับทรวงอกและลำคอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1109ยานนาวาNONONOบริษัท หอม สกินแคร์ จำกัดครีมนวดลดเซลลูไลท์ และ กระชับสัดส่วน บอดี้ คองทัวร์ แอนไท เซลลูไลท์ Body Contour Anti Cellulite Massage Creamสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1110ดอนเมืองNONONOสบู่ข้าวหอมมะลิ วิตามินอีสบู่ใบบัวบก วิตามินอีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1111ภาษีเจริญNONONOบ.พีทูบายเนเจอร์ จำกัดสบู่เฮอร์เบิ้ลไบร์ท เฟเชียลโซปสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1112ดอนเมืองNONONOบริษัท อชรา เฮลแคร์ จำกัดไอเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1113ลาดพร้าวNONONOห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส มอตโต้น้ำมันนวดตะไคร้ Lemongrass Massageสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1114ภาษีเจริญNONONOสมุนไพรเพื่อสุขภาพวิสาหกิจชุมชนภาษีเจริญแชมพูสมุนไพรมะกรูดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1115หนองแขมNONONOนาย วิศรุต ยิ้มฤทธิ์ขมภิญญ์ (Chomm Pinn)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1116ดอนเมืองNONONOนางสุนันนท์ อินทร์สมบูรณ์ชารโคล เฮอร์เบิล แฮร์ทรีเม้นท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1117ภาษีเจริญNONONOวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมาครีมอาบน้ำมังคุคสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1118คันนายาวNONONOกลุ่มอาชีพแม่บ้านแสงเดือนน้ำมันมะรุมแสงเดือนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1119ห้วยขวางNONONOครูเปรมสบู่เกสรหลวงสกัด ว่านหางจระเข้ ฟักข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1120วังทองหลางNONONOพรธรรม&บิวตี้เซนส์สเปรย์สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า บิวตี้เซนส์ เฮอร์เบิ้ล ฟุท ดิโอเดอเร้นท์ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1121บางขุนเทียนNONONOบริษัท รักษ์ไหม จำกัด (ไทยแลนด์)สบู่โปรตีนไหม พรีเมี่ยมโกลว์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1122ปทุมวันNONONOกลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่แชมพูมะกรูดใบย่านางสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1123มีนบุรีNONONOบ. ธัญญะ จันทรา จำกัดlek lamoon natural foot sprayสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1124ปทุมวันNONONOกลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ครีมนวดผมมะกรูดใบย่านางสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1125วังทองหลางNONONOพรธรรม&บิวตี้เซนส์สบู่มังคุด บิวตี้เซนส์ เนเชอรัล แมงโก้สทีน โซฟสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1126บางบอนNONONOบริษัท ซีซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแอนจิโอ นาโนฟรุทแอนด์เฮอร์เบอร์ แอคแทรกซ์โทนเนอร์ เซรั่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1127ยานนาวาNONONOบริษัท? หนึ่ง?ประสบการณ์? จำกัดแอลกอฮอล์เจล กลิ่น english pearสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1128วังทองหลางNONONOพรธรรม&บิวตี้เซนส์ยาสีฟันสมุนไพร พรธรรม เฮิร์บ เดนทิฟริชสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1129ดอนเมืองNONONOนางสุนันนท์ อินทร์สมบูรณ์บอระเพ็ด แฮร์ เซรั่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1130บางกอกน้อยNONONOน้ำมันสมุนไพรไทยตรา "เทวดาใจดี"ขี้ผึ้งสมุนไพรไทย ตราเทวดาใจดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1131ลาดพร้าวNONONOนัยนิศา โอทยากุลแป้งเท้าหอมปันสุขสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1132วังทองหลางNONONOชมรมแพทย์ไทยพิชัยยาน้ำสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยตราบู๊ลิ๊มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1133ภาษีเจริญNONONOวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมาแชมพูสระผมอัญชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1134วังทองหลางNONONOชมรมแพทย์ไทยพิชัยยาน้ำมันสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ตราไทยเดอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1135ปทุมวันNONONOบจ.ไนซ์วอช โปรดักส์Dtouchสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1136ตลิ่งชันNONONOสยามภูมรินทร์แชมพูอัญชัญสมุนไพรจีนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1137ปทุมวันNONONOกลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เซรั่มบำรุงผมน้ำมันมะกอกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1138ภาษีเจริญNONONOวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกุสุมาครีมอาบน้ำขมิ้นชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1139ยานนาวาNONONOบริษัท หอม สกินแคร์ จำกัดน้ำมันนวดลดเซลลูไลท์ และ กระชับสัดส่วน บอดี้ คองทัวร์ แอนไท เซลลูไลท์ Body Contour Anti Celluliteสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารGold25632021-03-112021-03-11
1140จอมทองNONONOร้านสมุนไพรนีน่าครีมนวดผมสมุนไพรดอกอัญชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1141ยานนาวาNONONOบริษัท? หนึ่ง?ประสบการณ์? จำกัดแอลกอฮอล์สเปรย์ กลิ่น Tea treeสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1142บางแคNONONOวิสาหกิจชุมชนกลิ่นเอมนาโนnano facial lift hydrating serumสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1143ดินแดงNONONOวิสาหกิจชุมชน ชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม 2000Silk Soapสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1144ประเวศNONONOบ้านกลิ่นเย็นใจสมุรไพรระงับกลิ่นกายเย็นใจ เย็นใจ ดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์คูลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1145ยานนาวาNONONOวรัน(varan)บอดี้โลชั่น ไรส์แบรนด์ออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1146ประเวศNONONOบ้านกลิ่นเย็นใจสมุนไพรระงับกลิ่นกายเย็นใจ เย็นใจ ดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1147บางขุนเทียนNONONOสมุนไพรนันทารัตน์ยาหม่องน้ำ สมุนไพรนันทารัตน์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1148ราษฎร์บูรณะNONONOสมุนไพร อนนสบู่อาบน้ำเหงือกปลาหมอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1149พระโขนงNONONOวิสาหกิจชุมชน ณัฎธนาพาณิชสมุนไพรยาน้ำมันเหลือง ตาเจ้าสัวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1150จตุจักรNONONOThe ApudsHerbal Deodorizing Foot Sprayสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1151จตุจักรNONONOThe ApudsBanana Lipbalmสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1152จอมทองNONONOร้านสมุนไพรนีน่าสบู่สมุนไพรฟักข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1153จตุจักรNONONOThe ApudsNatural Heel Stickสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1154บึงกุ่มNONONOโมเดิร์นเวย์เจลหอมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1155ทวีวัฒนาNONONOUMAPHAN SOAPสบู่ทานาคาแอนด์โคคูนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1156จอมทองNONONOร้านสมุนไพรนีน่านีน่าโลชั่นบำรุงผิวพรรณไพรว่านหางจระเข้ผสมมะเฟืองสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1157ตลิ่งชันNONONOสยามภูมรินทร์สบู่ล้างหน้าสมุนไพรแก่นมะหาดเข้มข้นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1158ยานนาวาNONONOวรัน(varan)บอดี้โลชั่น โอรีฟออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1159ยานนาวาNONONOวรัน(varan)แชมพูบัตเตอร์ฟายพีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1160หลักสี่NONONOปริ้น เฮอร์เบิล ดีโอโดเร้นท์ พาวเวอร์สมุนไพรธรรมชาติขจัดกลิ่นเหม็นอับที่เท้าและขจัดกลิ่นตัวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารSilver25632021-03-112021-03-11
1161ภาษีเจริญNONONOสมุนไพรเพื่อสุขภาพวิสาหกิจชุมชนภาษีเจริญครีมนวดผมสมุนไพรธรรมชาติสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1162ภาษีเจริญNONONOกลุ่มอาชีพไวซ์รักษ์สมุนไพรน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไม้ไผ่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1163มีนบุรีNONONOศรินรัตน์ศรินรัตน์ ครีมนวดผมสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1164มีนบุรีNONONOศรินรัตน์ศรินรัตน์ แชมพูสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1165หนองแขมNONONOวิสาหกิจชุมชุนผู้ปลูกจำปีหนองแขมสบู่เหลวผสมมะขามและขมิ้นชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1166สาทรNONONOวิสาหกิจชุมชนซิมแศ ชาจิ่นอัญชันสาทรดีฟ คอนดิชันเนอร์ เบอกามอ วิท โคโคนัทออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1167สาทรNONONOยอโสมแชมพูสมุนไพรยอโสมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1168สาทรNONONOวิสาหกิจชุมชนซิมแศ ชาจิ่นอัญชันสาทรสบู่เหลวแตงกวาบัวบกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1169ลาดกระบังNONONOตั้ง คอร์ดี้ ทีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดถั่งเช่าและเห็ดหลินจือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1170บางกอกน้อยNONONOบ้านสมุนไพร ฐิตาภาน้ำมันบำรุงผม ซิลกี้แฮร์โคทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1171บางคอแหลมNONONOภูธารสบู่ ภูธารสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze25632021-03-112021-03-11
1172บางกะปิNONONOสบู่สมุนไพรฟักข้าว สูตรป้าย่าสบู่สมุนไพรฟักข้าว สูตรสครับน้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารBronze2563