โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ : 24

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร หมายถึง กล่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยคาดหวังให้เป็นแกนหลักในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร - การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ จะประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน โดยนักวิชาการเกษตรของสำนักพัฒนาสังคมลงพื้นที่/แปลงเกษตร เพื่อติดตามว่าเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ x 100) / จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0495 : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติได้)

ตาราง : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี ด้านการเกษตรและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติ เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายเขต ประกอบด้วย จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และ จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติ

iddistrictagriculturist_join_projectagriculturist_apply_projectinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตย0025622020-06-222020-06-22
2คลองสาน0025622020-06-222020-06-22
3คลองสามวา3325622020-06-222020-06-22
4คันนายาว2225622020-06-222020-06-22
5จตุจักร0025622020-06-222020-06-22
6จอมทอง2225622020-06-222020-06-22
7ดอนเมือง2025622020-06-222020-06-22
8ดินแดง0025622020-06-222020-06-22
9ดุสิต0025622020-06-222020-06-22
10ตลิ่งชัน2225622020-06-222020-06-22
11ทวีวัฒนา3325622020-06-222020-06-22
12ทุ่งครุ2225622020-06-222020-06-22
13ธนบุรี0025622020-06-222020-06-22
14บางกอกน้อย0025622020-06-222020-06-22
15บางกอกใหญ่0025622020-06-222020-06-22
16บางกะปิ2225622020-06-222020-06-22
17บางขุนเทียน3325622020-06-222020-06-22
18บางเขน2225622020-06-222020-06-22
19บางคอแหลม0025622020-06-222020-06-22
20บางแค2225622020-06-222020-06-22
21บางซื่อ0025622020-06-222020-06-22
22บางนา0025622020-06-222020-06-22
23บางบอน3325622020-06-222020-06-22
24บางพลัด0025622020-06-222020-06-22
25บางรัก0025622020-06-222020-06-22
26บึงกุ่ม2225622020-06-222020-06-22
27ปทุมวัน0025622020-06-222020-06-22
28ประเวศ2225622020-06-222020-06-22
29ป้อมปราบศัตรูพ่าย0025622020-06-222020-06-22
30พญาไท0025622020-06-222020-06-22
31พระโขนง0025622020-06-222020-06-22
32พระนคร0025622020-06-222020-06-22
33ภาษีเจริญ2225622020-06-222020-06-22
34มีนบุรี3325622020-06-222020-06-22
35ยานนาวา0025622020-06-222020-06-22
36ราชเทวี0025622020-06-222020-06-22
37ราษฎร์บูรณะ2225622020-06-222020-06-22
38ลาดกระบัง3325622020-06-222020-06-22
39ลาดพร้าว1125622020-06-222020-06-22
40วังทองหลาง1025622020-06-222020-06-22
41วัฒนา0025622020-06-222020-06-22
42สวนหลวง2225622020-06-222020-06-22
43สะพานสูง3325622020-06-222020-06-22
44สัมพันธวงศ์0025622020-06-222020-06-22
45สาทร0025622020-06-222020-06-22
46สายไหม2225622020-06-222020-06-22
47หนองแขม2225622020-06-222020-06-22
48หนองจอก3325622020-06-222020-06-22
49หลักสี่2225622020-06-222020-06-22
50ห้วยขวาง0025622020-06-222020-06-22
51คลองเตย0025632020-09-172020-09-17
52คลองสาน0025632020-09-172020-09-17
53คลองสามวา2025632020-09-172020-09-17
54คันนายาว1125632020-09-172020-09-17
55จตุจักร0025632020-09-172020-09-17
56จอมทอง2225632020-09-172020-09-17
57ดอนเมือง2125632020-09-172020-09-17
58ดินแดง0025632020-09-172020-09-17
59ดุสิต0025632020-09-172020-09-17
60ตลิ่งชัน1125632020-09-172020-09-17
61ทวีวัฒนา2225632020-09-172020-09-17
62ทุ่งครุ2225632020-09-172020-09-17
63ธนบุรี0025632020-09-172020-09-17
64บางกอกน้อย0025632020-09-172020-09-17
65บางกอกใหญ่0025632020-09-172020-09-17
66บางกะปิ2225632020-09-172020-09-17
67บางขุนเทียน2225632020-09-172020-09-17
68บางเขน2225632020-09-172020-09-17
69บางคอแหลม0025632020-09-172020-09-17
70บางแค2225632020-09-172020-09-17
71บางซื่อ0025632020-09-172020-09-17
72บางนา0025632020-09-172020-09-17
73บางบอน1125632020-09-172020-09-17
74บางพลัด0025632020-09-172020-09-17
75บางรัก0025632020-09-172020-09-17
76บึงกุ่ม1125632020-09-172020-09-17
77ปทุมวัน0025632020-09-172020-09-17
78ประเวศ2225632020-09-172020-09-17
79ป้อมปราบศัตรูพ่าย0025632020-09-172020-09-17
80พญาไท0025632020-09-172020-09-17
81พระโขนง0025632020-09-172020-09-17
82พระนคร0025632020-09-172020-09-17
83ภาษีเจริญ2225632020-09-172020-09-17
84มีนบุรี2225632020-09-172020-09-17
85ยานนาวา0025632020-09-172020-09-17
86ราชเทวี0025632020-09-172020-09-17
87ราษฎร์บูรณะ2225632020-09-172020-09-17
88ลาดกระบัง2225632020-09-172020-09-17
89ลาดพร้าว2225632020-09-172020-09-17
90วังทองหลาง1125632020-09-172020-09-17
91วัฒนา0025632020-09-172020-09-17
92สวนหลวง1125632020-09-172020-09-17
93สะพานสูง2225632020-09-172020-09-17
94สัมพันธวงศ์0025632020-09-172020-09-17
95สาทร0025632020-09-172020-09-17
96สายไหม3325632020-09-172020-09-17
97หนองแขม3325632020-09-172020-09-17
98หนองจอก2225632020-09-172020-09-17
99หลักสี่2225632020-09-172020-09-17
100ห้วยขวาง0025632020-09-172020-09-17ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0496 : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมสัมมนาศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร เป็นรายปีงบประมาณ จำแนกเป็นรายเขต ประกอบด้วย จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้ารับการอบรม และจำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม

iddistrictagriculturist_join_projectagriculturist_apply_projectinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตย0025622020-06-222020-06-22
2คลองสาน0025622020-06-222020-06-22
3คลองสามวา3325622020-06-222020-06-22
4คันนายาว2225622020-06-222020-06-22
5จตุจักร0025622020-06-222020-06-22
6จอมทอง2225622020-06-222020-06-22
7ดอนเมือง2025622020-06-222020-06-22
8ดินแดง0025622020-06-222020-06-22
9ดุสิต0025622020-06-222020-06-22
10ตลิ่งชัน2225622020-06-222020-06-22
11ทวีวัฒนา3325622020-06-222020-06-22
12ทุ่งครุ2225622020-06-222020-06-22
13ธนบุรี0025622020-06-222020-06-22
14บางกอกน้อย0025622020-06-222020-06-22
15บางกอกใหญ่0025622020-06-222020-06-22
16บางกะปิ2225622020-06-222020-06-22
17บางขุนเทียน3325622020-06-222020-06-22
18บางเขน2225622020-06-222020-06-22
19บางคอแหลม0025622020-06-222020-06-22
20บางแค2225622020-06-222020-06-22
21บางซื่อ0025622020-06-222020-06-22
22บางนา0025622020-06-222020-06-22
23บางบอน3325622020-06-222020-06-22
24บางพลัด0025622020-06-222020-06-22
25บางรัก0025622020-06-222020-06-22
26บึงกุ่ม2225622020-06-222020-06-22
27ปทุมวัน0025622020-06-222020-06-22
28ประเวศ2225622020-06-222020-06-22
29ป้อมปราบศัตรูพ่าย0025622020-06-222020-06-22
30พญาไท0025622020-06-222020-06-22
31พระโขนง0025622020-06-222020-06-22
32พระนคร0025622020-06-222020-06-22
33ภาษีเจริญ2225622020-06-222020-06-22
34มีนบุรี3325622020-06-222020-06-22
35ยานนาวา0025622020-06-222020-06-22
36ราชเทวี0025622020-06-222020-06-22
37ราษฎร์บูรณะ2225622020-06-222020-06-22
38ลาดกระบัง3325622020-06-222020-06-22
39ลาดพร้าว1125622020-06-222020-06-22
40วังทองหลาง1025622020-06-222020-06-22
41วัฒนา0025622020-06-222020-06-22
42สวนหลวง2225622020-06-222020-06-22
43สะพานสูง3325622020-06-222020-06-22
44สัมพันธวงศ์0025622020-06-222020-06-22
45สาทร0025622020-06-222020-06-22
46สายไหม2225622020-06-222020-06-22
47หนองแขม2225622020-06-222020-06-22
48หนองจอก3325622020-06-222020-06-22
49หลักสี่2225622020-06-222020-06-22
50ห้วยขวาง0025622020-06-222020-06-22