โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ : 230

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายถึง ครูที่เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด - ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนครูที่เข้ารับการพัฒนาฯ มีสมรรนถะการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน*100)/จำานวนครูที่เข้ารับการพัฒนาฯ และส่งแบบประเมินสมรรถนะกลับ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0417 : จำนวนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับต่าง ๆ)

ตาราง : จำนวนข้าราชการครูกทม.ตามสายงานและวิทยฐานะ

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnametec_mtec_wtec_toteldirdep_dirtec_attec_kc1tec_kc2tec_kc3tec_kc4adddateupdatedate
125623110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)6152111248502020-05-292020-05-29
225623110012210ธนบุรีกันตทาราราม2111310227102020-05-292020-05-29
325623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย1148591348232002020-05-292020-05-29
425623110020901ราชเทวีกิ่งเพชร91827112714202020-05-292020-05-29
525623110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์1220321241211202020-05-292020-05-29
625623110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์54910025102020-05-292020-05-29
725623110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)54910231202020-05-292020-05-29
825623110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์61824113109002020-05-292020-05-29
925623110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ42125118105002020-05-292020-05-29
1025623110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์3192211238702020-05-292020-05-29
1125623110013706สวนหลวงคลองกลันตัน61824111651002020-05-292020-05-29
1225623110011906บางกะปิคลองกะจะ41822111108102020-05-292020-05-29
1325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)186785141211461102020-05-292020-05-29
1425623110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)51116113011002020-05-292020-05-29
1525623110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม7222911488702020-05-292020-05-29
1625623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)8445213114141812020-05-292020-05-29
1725623110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม6131911345502020-05-292020-05-29
1825623110021511ประเวศคลองปักหลัก18527013162523202020-05-292020-05-29
1925623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์111425112114602020-05-292020-05-29
2025623110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์6182411379302020-05-292020-05-29
2125623110011504ประเวศคลองมะขามเทศ391211054102020-05-292020-05-29
2225623110015007ทุ่งครุคลองรางจาก381110034302020-05-292020-05-29
2325623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก9152411269502020-05-292020-05-29
2425623110013330หนองจอกคลองสอง391210014602020-05-292020-05-29
2525623110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น2192111356502020-05-292020-05-29
2625623110013102มีนบุรีคลองสาม4121611227302020-05-292020-05-29
2725623110024603บางแคคลองหนองใหญ่13546713525201302020-05-292020-05-29
2825623110014202คันนายาวคันนายาว936451321616702020-05-292020-05-29
2925623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์561110224202020-05-292020-05-29
3025623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง177996141026322302020-05-292020-05-29
3125623110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 11339521341028602020-05-292020-05-29
3225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 262632110420602020-05-292020-05-29
3325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)3161911089002020-05-292020-05-29
3425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง546511341025802020-05-292020-05-29
3525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์5121711474002020-05-292020-05-29
3625623110022904ตลิ่งชันฉิมพลี63541122227702020-05-292020-05-29
3725623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา71522116013102020-05-292020-05-29
3825623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน71219110113302020-05-292020-05-29
3925623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์722291101214102020-05-292020-05-29
4025623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)646521356191712020-05-292020-05-29
4125623110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)281010123302020-05-292020-05-29
4225623110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม15647914523331302020-05-292020-05-29
4325623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)27910240202020-05-292020-05-29
4425623110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)52530111317702020-05-292020-05-29
4525623110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา12304212101311502020-05-292020-05-29
4625623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์25112137141324653002020-05-292020-05-29
4725623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์124860121110191702020-05-292020-05-29
4825623110015001ทุ่งครุนาหลวง3693129141039453002020-05-292020-05-29
4925623110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์391210233302020-05-292020-05-29
5025623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา239411713427374502020-05-292020-05-29
5125623110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)122032110147902020-05-292020-05-29
5225623110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)828361205171102020-05-292020-05-29
5325623110014609บางแคบางแคเหนือ735421281411602020-05-292020-05-29
5425623110012413ภาษีเจริญบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)2101210181102020-05-292020-05-29
5525623110011301พระโขนงบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)41923113124202020-05-292020-05-29
5625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)42102144141127574402020-05-292020-05-29
5725623110014607บางแคบางเชือกหนัง4182211373702020-05-292020-05-29
5825623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)491310032702020-05-292020-05-29
5925623110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)5222711188802020-05-292020-05-29
6025623110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม5101511237102020-05-292020-05-29
6125623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ82230112513802020-05-292020-05-29
6225623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ205474141113341102020-05-292020-05-29
6325623110011602บางเขนบ้านคลองบัว14516513713301102020-05-292020-05-29
6425623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ1427411221018802020-05-292020-05-29
6525623110014802บางบอนบ้านนายผล71724112810202020-05-292020-05-29
6625623110014803บางบอนบ้านนายสี1315281121010402020-05-292020-05-29
6725623110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ132235124915402020-05-292020-05-29
6825623110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)3242711995202020-05-292020-05-29
6925623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ23113136141021752502020-05-292020-05-29
7025623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)01110000002020-05-292020-05-29
7125623110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว42024112510502020-05-292020-05-29
7225623110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย3222511595402020-05-292020-05-29
7325623110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)1151611315502020-05-292020-05-29
7425623110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)849571357311002020-05-292020-05-29
7525623110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)291110271002020-05-292020-05-29
7625623110011806จตุจักรประชานิเวศน์16708614820302302020-05-292020-05-29
7725623110014006สายไหมประชานุกูล91928111717102020-05-292020-05-29
7825623110013503หนองแขมประชาบำรุง8495713220181302020-05-292020-05-29
7925623110011604บางเขนประชาภิบาล62531124616202020-05-292020-05-29
8025623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ1868861462145902020-05-292020-05-29
8125623110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา14476113714201602020-05-292020-05-29
8225623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)1510011514522691402020-05-292020-05-29
8325623110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา62228115410702020-05-292020-05-29
8425623110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)381110116202020-05-292020-05-29
8525623110010309ปทุมวันปลูกจิต826341246101102020-05-292020-05-29
8625623110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)82230112712702020-05-292020-05-29
8725623110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง27910113302020-05-292020-05-29
8825623110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์1146571351823702020-05-292020-05-29
8925623110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์691511542202020-05-292020-05-29
9025623110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์81927111610802020-05-292020-05-29
9125623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์36103139141430583202020-05-292020-05-29
9225623110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก152944136823302020-05-292020-05-29
9325623110011702ดอนเมืองพหลโยธิน63339125720402020-05-292020-05-29
9425623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา102838128914402020-05-292020-05-29
9525623110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)91726110020402020-05-292020-05-29
9625623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)629351211111902020-05-292020-05-29
9725623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม116273131122221402020-05-292020-05-29
9825623110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์142943128617902020-05-292020-05-29
9925623110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์4151911267202020-05-292020-05-29
10025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์17385513101622302020-05-292020-05-29
10125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ25487314111340402020-05-292020-05-29
10225623110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์23648714410353302020-05-292020-05-29
10325623110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส174057131212181102020-05-292020-05-29
10425623110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม1332451392210002020-05-292020-05-29
10525623110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์21355613151520202020-05-292020-05-29
10625623110013106มีนบุรีมีนบุรี1610011614410643302020-05-292020-05-29
10725623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์11677814426281502020-05-292020-05-29
10825623110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)93039125918402020-05-292020-05-29
10925623110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ7394612010201302020-05-292020-05-29
11025623110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)191010135002020-05-292020-05-29
11125623110010108พระนครราชบพิธ6162211196402020-05-292020-05-29
11225623110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)1843611382223402020-05-292020-05-29
11325623110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ1443571209271802020-05-292020-05-29
11425623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์72633126591002020-05-292020-05-29
11525623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย491582071415471033702020-05-292020-05-29
11625623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์92534129128202020-05-292020-05-29
11725623110013322หนองจอกลำเจดีย์281010142202020-05-292020-05-29
11825623110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง641010054002020-05-292020-05-29
11925623110013337หนองจอกลำผักชี671310273002020-05-292020-05-29
12025623110013211ลาดกระบังลำพะอง73138117129802020-05-292020-05-29
12125623110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)52126115610302020-05-292020-05-29
12225623110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์51116110310102020-05-292020-05-29
12325623110022513บางขุนเทียนวัดกก102131124813302020-05-292020-05-29
12425623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ72532123619102020-05-292020-05-29
12525623110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง191010140402020-05-292020-05-29
12625623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา13445713319191202020-05-292020-05-29
12725623110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร27910232102020-05-292020-05-29
12825623110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง591411236102020-05-292020-05-29
12925623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง1440541256281202020-05-292020-05-29
13025623110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ54910080002020-05-292020-05-29
13125623110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม19557413527231502020-05-292020-05-29
13225623110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า381110027102020-05-292020-05-29
13325623110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)27910314002020-05-292020-05-29
13425623110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์381110136002020-05-292020-05-29
13525623110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง371010232202020-05-292020-05-29
13625623110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล571210144202020-05-292020-05-29
13725623110012808บางพลัดวัดคฤหบดี45910125002020-05-292020-05-29
13825623110011402คลองเตยวัดคลองเตย691511226302020-05-292020-05-29
13925623110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ07710101312020-05-292020-05-29
14025623110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่1101110135102020-05-292020-05-29
14125623110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)14647814715312002020-05-292020-05-29
14225623110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน1141510481102020-05-292020-05-29
14325623110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์291110133302020-05-292020-05-29
14425623110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก381110324102020-05-292020-05-29
14525623110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน7152211478102020-05-292020-05-29
14625623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม17728914919322402020-05-292020-05-29
14725623110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร61420111310402020-05-292020-05-29
14825623110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม1101110153102020-05-292020-05-29
14925623110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน81321111112502020-05-292020-05-29
15025623110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี18910102502020-05-292020-05-29
15125623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี122436123520502020-05-292020-05-29
15225623110011002ยานนาวาวัดช่องลม62733122519402020-05-292020-05-29
15325623110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี51419110107002020-05-292020-05-29
15425623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา5182311358502020-05-292020-05-29
15525623110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล6121810438202020-05-292020-05-29
15625623110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก18910242002020-05-292020-05-29
15725623110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก461010052202020-05-292020-05-29
15825623110010308ปทุมวันวัดดวงแข5101511139002020-05-292020-05-29
15925623110011001ยานนาวาวัดดอกไม้52631122915202020-05-292020-05-29
16025623110011101สาทรวัดดอน41822116410002020-05-292020-05-29
16125623110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)45378214610402102020-05-292020-05-29
16225623110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง5914100210102020-05-292020-05-29
16325623110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม5162111485202020-05-292020-05-29
16425623110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม291110253002020-05-292020-05-29
16525623110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด54910134002020-05-292020-05-29
16625623110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม31619111210402020-05-292020-05-29
16725623110010102พระนครวัดตรีทศเทพ381110046002020-05-292020-05-29
16825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน391210317002020-05-292020-05-29
16925623110011501ประเวศวัดตะกล่ำ13425513812171402020-05-292020-05-29
17025623110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม17810051102020-05-292020-05-29
17125623110012407ภาษีเจริญวัดโตนด24610050002020-05-292020-05-29
17225623110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)5141911465202020-05-292020-05-29
17325623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม92635127391302020-05-292020-05-29
17425623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร6384412414121102020-05-292020-05-29
17525623110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)461010107102020-05-292020-05-29
17625623110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ381110433002020-05-292020-05-29
17725623110012305คลองสานวัดทองนพคุณ471110226002020-05-292020-05-29
17825623110013707สวนหลวงวัดทองใน371010053102020-05-292020-05-29
17925623110022303คลองสานวัดทองเพลง61925114214302020-05-292020-05-29
18025623110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม41721101612102020-05-292020-05-29
18125623110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์101626113710402020-05-292020-05-29
18225623110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม4202411087702020-05-292020-05-29
18325623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม5172211198202020-05-292020-05-29
18425623110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม12374913810171002020-05-292020-05-29
18525623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ428321121313202020-05-292020-05-29
18625623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส926351251313102020-05-292020-05-29
18725623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ287610414540401402020-05-292020-05-29
18825623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา10516113510261602020-05-292020-05-29
18925623110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)551010117002020-05-292020-05-29
19025623110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร291110234102020-05-292020-05-29
19125623110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร471110006402020-05-292020-05-29
19225623110011204บางคอแหลมวัดไทร72633126912302020-05-292020-05-29
19325623110022611จอมทองวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)21507114712321502020-05-292020-05-29
19425623110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)32326110610712020-05-292020-05-29
19525623110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม61925110913102020-05-292020-05-29
19625623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง53944124725502020-05-292020-05-29
19725623110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์102333123517502020-05-292020-05-29
19825623110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง191010135002020-05-292020-05-29
19925623110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร935441201422502020-05-292020-05-29
20025623110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)32528112318302020-05-292020-05-29
20125623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม2111311217102020-05-292020-05-29
20225623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี16799514515442602020-05-292020-05-29
20325623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส481210353002020-05-292020-05-29
20425623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว1034441268121502020-05-292020-05-29
20525623110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน44810022302020-05-292020-05-29
20625623110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่17425913419211102020-05-292020-05-29
20725623110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก62935182107612020-05-292020-05-29
20825623110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์18910312202020-05-292020-05-29
20925623110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก18910341002020-05-292020-05-29
21025623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย14536713418192202020-05-292020-05-29
21125623110014702บางนาวัดบางนานอก42327120318302020-05-292020-05-29
21225623110014701บางนาวัดบางนาใน92635125615602020-05-292020-05-29
21325623110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน27910502102020-05-292020-05-29
21425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)23305313816151002020-05-292020-05-29
21525623110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก61218110310302020-05-292020-05-29
21625623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก259011514124513402020-05-292020-05-29
21725623110012807บางพลัดวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ)42125114312402020-05-292020-05-29
21825623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส32629110517502020-05-292020-05-29
21925623110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก09910222202020-05-292020-05-29
22025623110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน62733122812802020-05-292020-05-29
22125623110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง35810230202020-05-292020-05-29
22225623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ633391232161502020-05-292020-05-29
22325623110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น928371211413602020-05-292020-05-29
22425623110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง18678514622331902020-05-292020-05-29
22525623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว52833117109502020-05-292020-05-29
22625623110012203ธนบุรีวัดบุคคโล191010234002020-05-292020-05-29
22725623110024602บางแควัดบุณยประดิษฐ์1233451261117802020-05-292020-05-29
22825623110010606ดุสิตวัดเบญจมบพิตร436401221319302020-05-292020-05-29
22925623110012715บางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม371010126002020-05-292020-05-29
23025623110010402สัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคา381110136002020-05-292020-05-29
23125623110020303ปทุมวันวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี82836124226102020-05-292020-05-29
23225623110012514บางขุนเทียนวัดประชาบำรุง61824112612202020-05-292020-05-29
23325623110010601ดุสิตวัดประชาระบือธรรม32629110315902020-05-292020-05-29
23425623110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม1111210335002020-05-292020-05-29
23525623110012207ธนบุรีวัดประดิษฐาราม27910125002020-05-292020-05-29
23625623110013003บางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี291110116202020-05-292020-05-29
23725623110010701บางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์4121611227302020-05-292020-05-29
23825623110012412ภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)471110280002020-05-292020-05-29
23925623110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์2101210332302020-05-292020-05-29
24025623110012910ตลิ่งชันวัดประสาท1101110260202020-05-292020-05-29
24125623110013403ราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส1101110161202020-05-292020-05-29
24225623110011004ยานนาวาวัดปริวาศ381110116202020-05-292020-05-29
24325623110013202ลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา1337501391517502020-05-292020-05-29
24425623110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ2141611234502020-05-292020-05-29
24525623110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ1255671371435702020-05-292020-05-29
24625623110013217ลาดกระบังวัดปากบึง14486213410321202020-05-292020-05-29
24725623110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส8738114717282402020-05-292020-05-29
24825623110012803บางพลัดวัดเปาโรหิตย์381110304302020-05-292020-05-29
24925623110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา)834421261019402020-05-292020-05-29
25025623110011201บางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม102939127618502020-05-292020-05-29
25125623110010801พญาไทวัดไผ่ตัน72936128711702020-05-292020-05-29
25225623110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี62834114416802020-05-292020-05-29
25325623110010107พระนครวัดพระเชตุพน45910113302020-05-292020-05-29
25425623110010201ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์371010241202020-05-292020-05-29
25525623110012709บางกอกน้อยวัดพระยาทำ35810034002020-05-292020-05-29
25625623110013317หนองจอกวัดพระยาปลา1222341241010702020-05-292020-05-29
25725623110010903ราชเทวีวัดพระยายัง1141511085002020-05-292020-05-29
25825623110012802บางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์191010324002020-05-292020-05-29
25925623110014409คลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์132235129610702020-05-292020-05-29
26025623110013205ลาดกระบังวัดพลมานีย์542471341318802020-05-292020-05-29
26125623110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล391210304402020-05-292020-05-29
26225623110012105บึงกุ่มวัดพิชัย36910132202020-05-292020-05-29
26325623110012306คลองสานวัดพิชัยญาติ291110341202020-05-292020-05-29
26425623110012907ตลิ่งชันวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)522271103101202020-05-292020-05-29
26525623110012607จอมทองวัดโพธิ์แก้ว(กระวลราษฎร์วิทยา)481210007402020-05-292020-05-29
26625623110022604จอมทองวัดโพธิ์ทอง1233451298151002020-05-292020-05-29
26725623110012211ธนบุรีวัดโพธินิมิตร51823114511102020-05-292020-05-29
26825623110012704บางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง1111210135202020-05-292020-05-29
26925623110014506วัฒนาวัดภาษี51924112810202020-05-292020-05-29
27025623110010101พระนครวัดมกุฏกษัตริยาราม2192111268302020-05-292020-05-29
27125623110012601จอมทองวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)5162111349302020-05-292020-05-29
27225623110014610บางแควัดม่วง9404913151312502020-05-292020-05-29
27325623110010502บางรักวัดม่วงแค36910440002020-05-292020-05-29
27425623110010104พระนครวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี1131411480002020-05-292020-05-29
27525623110010106พระนครวัดมหาธาตุ2101210263002020-05-292020-05-29
27625623110010503บางรักวัดมหาพฤฒาราม371010331202020-05-292020-05-29
27725623110012906ตลิ่งชันวัดมะกอก(วิสุทธิวิทยาคาร)27910125002020-05-292020-05-29
27825623110012406ภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย81826110913202020-05-292020-05-29
27925623110022710บางกอกน้อยวัดมะลิ71623110216302020-05-292020-05-29
28025623110020705บางซื่อวัดมัชฌันติการาม42024110116502020-05-292020-05-29
28125623110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม51924113113502020-05-292020-05-29
28225623110011102สาทรวัดยานนาวา9112011285302020-05-292020-05-29
28325623110022610จอมทองวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)112738120621802020-05-292020-05-29
28425623110012809บางพลัดวัดรวก5152011239402020-05-292020-05-29
28525623110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน71623111413302020-05-292020-05-29
28625623110023212ลาดกระบังวัดราชโกษา947561381620712020-05-292020-05-29
28725623110012206ธนบุรีวัดราชคฤห์561110054102020-05-292020-05-29
28825623110010103พระนครวัดราชนัดดา281010504002020-05-292020-05-29
28925623110010109พระนครวัดราชบูรณะ291110045102020-05-292020-05-29
29025623110010603ดุสิตวัดราชผาติการาม0101010261002020-05-292020-05-29
29125623110012214ธนบุรีวัดราชวรินทร์461010152102020-05-292020-05-29
29225623110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร13395213161813102020-05-292020-05-29
29325623110013001บางกอกใหญ่วัดราชสิทธาราม41721112312202020-05-292020-05-29
29425623110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม9465513316171502020-05-292020-05-29
29525623110013329หนองจอกวัดราษฎร์บำรุง62127111119402020-05-292020-05-29
29625623110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)17395613212251302020-05-292020-05-29
29725623110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม731381251116302020-05-292020-05-29
29825623110023201ลาดกระบังวัดลาดกระบัง1331441341319402020-05-292020-05-29
29925623110011203บางคอแหลมวัดลาดบัวขาว27910025102020-05-292020-05-29
30025623110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว5182311467402020-05-292020-05-29
30125623110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า634401281114402020-05-292020-05-29
30225623110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว941501231723402020-05-292020-05-29
30325623110023216ลาดกระบังวัดลานบุญ18597714417341702020-05-292020-05-29
30425623110014410คลองสามวาวัดลำกะดาน7192611753902020-05-292020-05-29
30525623110023336หนองจอกวัดลำต้อยติ่ง5172211146902020-05-292020-05-29
30625623110012515บางขุนเทียนวัดเลา11465713413142202020-05-292020-05-29
30725623110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง0131310028202020-05-292020-05-29
30825623110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร491311226102020-05-292020-05-29
30925623110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม31518110411102020-05-292020-05-29
31025623110012702บางกอกน้อยวัดวิเศษการ2101210037102020-05-292020-05-29
31125623110012209ธนบุรีวัดเวฬุราชิณ6101611068002020-05-292020-05-29
31225623110021703ดอนเมืองวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)16658114215441502020-05-292020-05-29
31325623110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล11546513513261702020-05-292020-05-29
31425623110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง831391271313302020-05-292020-05-29
31525623110014411คลองสามวาวัดศรีสุก6101611253402020-05-292020-05-29
31625623110012706บางกอกน้อยวัดศรีสุดาราม381110244002020-05-292020-05-29
31725623110012603จอมทองวัดศาลาครืน461010214202020-05-292020-05-29
31825623110014605บางแควัดศาลาแดง1024341271011302020-05-292020-05-29
31925623110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร91524110310902020-05-292020-05-29
32025623110013405ราษฎร์บูรณะวัดสน2111310109202020-05-292020-05-29
32125623110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร4111510338002020-05-292020-05-29
32225623110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง62430111717302020-05-292020-05-29
32325623110010305ปทุมวันวัดสระบัว0121210315202020-05-292020-05-29
32425623110010504บางรักวัดสวนพลู18910241102020-05-292020-05-29
32525623110010602ดุสิตวัดสวัสดิวารีสีมาราม09910143002020-05-292020-05-29
32625623110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม2477101141029461102020-05-292020-05-29
32725623110011401คลองเตยวัดสะพาน4111511243402020-05-292020-05-29
32825623110023203ลาดกระบังวัดสังฆราชา92433126415502020-05-292020-05-29
32925623110010403สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์281010062102020-05-292020-05-29
33025623110023320หนองจอกวัดสามง่าม1331441235171602020-05-292020-05-29
33125623110014303วังทองหลางวัดสามัคคีธรรม32730124129202020-05-292020-05-29
33225623110012810บางพลัดวัดสามัคคีสุทธาวาส11819110112402020-05-292020-05-29
33325623110013406ราษฎร์บูรณะวัดสารอด5141911068302020-05-292020-05-29
33425623110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม4121611153502020-05-292020-05-29
33525623110013321หนองจอกวัดสีชมพู54910023302020-05-292020-05-29
33625623110012605จอมทองวัดสีสุก112637122716902020-05-292020-05-29
33725623110014412คลองสามวาวัดสุขใจ2101210263002020-05-292020-05-29
33825623110013206ลาดกระบังวัดสุทธาโภชน์82634125613702020-05-292020-05-29
33925623110022302คลองสานวัดสุทธาราม83341127920202020-05-292020-05-29
34025623110014413คลองสามวาวัดสุทธิสะอาด1127381233181102020-05-292020-05-29
34125623110010105พระนครวัดสุทัศน์291110144102020-05-292020-05-29
34225623110012307คลองสานวัดสุวรรณ825331121013602020-05-292020-05-29
34325623110012713บางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี291110233202020-05-292020-05-29
34425623110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม91726113514202020-05-292020-05-29
34525623110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี1026361221411602020-05-292020-05-29
34625623110013318หนองจอกวัดแสนเกษม571210272002020-05-292020-05-29
34725623110013109มีนบุรีวัดแสนสุข62733123616502020-05-292020-05-29
34825623110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ1538531399181302020-05-292020-05-29
34925623110013501หนองแขมวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)226183141316311802020-05-292020-05-29
35025623110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)26659114926321902020-05-292020-05-29
35125623110024004สายไหมวัดหนองใหญ่1162731358381802020-05-292020-05-29
35225623110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)72532113415802020-05-292020-05-29
35325623110022502บางขุนเทียนวัดหัวกระบือ13425513312211502020-05-292020-05-29
35425623110010501บางรักวัดหัวลำโพง4101411524102020-05-292020-05-29
35525623110012216ธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ281010313202020-05-292020-05-29
35625623110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม291110134202020-05-292020-05-29
35725623110013319หนองจอกวัดใหม่เจริญราษฎร์371010152102020-05-292020-05-29
35825623110013603ห้วยขวางวัดใหม่ช่องลม691511256002020-05-292020-05-29
35925623110013004บางกอกใหญ่วัดใหม่พิเรนทร์18910004402020-05-292020-05-29
36025623110012212ธนบุรีวัดใหม่ยายนุ้ย381110313302020-05-292020-05-29
36125623110013110มีนบุรีวัดใหม่ลำนกแขวก62430113156402020-05-292020-05-29
36225623110010111พระนครวัดใหม่อมตรส26810340002020-05-292020-05-29
36325623110012712บางกอกน้อยวัดอัมพวา481210342202020-05-292020-05-29
36425623110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)73946121826802020-05-292020-05-29
36525623110012801บางพลัดวัดอาวุธวิกสิตาราม661210424102020-05-292020-05-29
36625623110010110พระนครวัดอินทรวิหาร291110125202020-05-292020-05-29
36725623110012908ตลิ่งชันวัดอินทราวาส6142011179102020-05-292020-05-29
36825623110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี199010913824462702020-05-292020-05-29
36925623110013335หนองจอกวัดอู่ตะเภา391210047002020-05-292020-05-29
37025623110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา91726115112602020-05-292020-05-29
37125623110013803ดินแดงวิชากร1538531313198902020-05-292020-05-29
37225623110023802ดินแดงวิชูทิศ1166771491143902020-05-292020-05-29
37325623110014706บางนาศรีเอี่ยมอนุสรณ์19729114822362002020-05-292020-05-29
37425623110012510บางขุนเทียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)12385013410191302020-05-292020-05-29
37525623110013111มีนบุรีศาลาคู้71623113124202020-05-292020-05-29
37625623110013333หนองจอกศิริวังวิทยาคาร461010224102020-05-292020-05-29
37725623110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ533381210512802020-05-292020-05-29
37825623110014806บางบอนสถานีพรมแดน681411334202020-05-292020-05-29
37925623110014103สะพานสูงสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)16324813314161102020-05-292020-05-29
38025623110010306ปทุมวันสวนลุมพินี42428115512402020-05-292020-05-29
38125623110014508วัฒนาสวัสดีวิทยา52227126117002020-05-292020-05-29
38225623110023334หนองจอกสังฆประชานุสสรณ์142842123331202020-05-292020-05-29
38325623110024106สะพานสูงสามแยกคลองหลอแหล51924110071502020-05-292020-05-29
38425623110013308หนองจอกสามแยกท่าไข่281010233102020-05-292020-05-29
38525623110023801ดินแดงสามเสนนอก27106133141529602402020-05-292020-05-29
38625623110015002ทุ่งครุสามัคคีบำรุง102232120881302020-05-292020-05-29
38725623110024001สายไหมสายไหม1884102141028451402020-05-292020-05-29
38825623110010607ดุสิตสุโขทัย71926111715102020-05-292020-05-29
38925623110011514ประเวศสุวิทย์เสรีอนุสรณ์1139501351425202020-05-292020-05-29
39025623110014414คลองสามวาสุเหร่าเกาะขุนเณร25710320102020-05-292020-05-29
39125623110013323หนองจอกสุเหร่าคลองเก้า291110154002020-05-292020-05-29
39225623110011902บางกะปิสุเหร่าคลองจั่น4121611516202020-05-292020-05-29
39325623110013324หนองจอกสุเหร่าคลองสิบ08810043002020-05-292020-05-29
39425623110013325หนองจอกสุเหร่าคลองสิบเอ็ด45910233002020-05-292020-05-29
39525623110014415คลองสามวาสุเหร่าคลองสี่381110054102020-05-292020-05-29
39625623110014416คลองสามวาสุเหร่าคลองหนึ่ง832401251513402020-05-292020-05-29
39725623110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ102939121719902020-05-292020-05-29
39825623110024104สะพานสูงสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)929381211391202020-05-292020-05-29
39925623110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก5162111567102020-05-292020-05-29
40025623110023113มีนบุรีสุเหร่าทรายกองดิน20618114621272202020-05-292020-05-29
40125623110011507ประเวศสุเหร่าทับช้าง281010170102020-05-292020-05-29
40225623110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน3131611445102020-05-292020-05-29
40325623110011506ประเวศสุเหร่าทางควาย5131811625302020-05-292020-05-29
40425623110013313หนองจอกสุเหร่านาตับ36910161002020-05-292020-05-29
40525623110013112มีนบุรีสุเหร่าบางชัน4111511264102020-05-292020-05-29
40625623110014504วัฒนาสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)3151811057402020-05-292020-05-29
40725623110013303หนองจอกสุเหร่าบ้านเกาะ391211235002020-05-292020-05-29
40825623110024503วัฒนาสุเหร่าบ้านดอน4131710088002020-05-292020-05-29
40925623110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า2111310152402020-05-292020-05-29
41025623110011508ประเวศสุเหร่าบึงหนองบอน7111811284202020-05-292020-05-29
41125623110014105สะพานสูงสุเหร่าลาดบัวขาว5212611478502020-05-292020-05-29
41225623110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว471110142302020-05-292020-05-29
41325623110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก1323361221513302020-05-292020-05-29
41425623110013218ลาดกระบังสุเหร่าลำนายโส3101310036302020-05-292020-05-29
41525623110011907บางกะปิสุเหร่าวังใหญ่481210380002020-05-292020-05-29
41625623110013306หนองจอกสุเหร่าศาลาแดง3101310253202020-05-292020-05-29
41725623110011509ประเวศสุเหร่าศาลาลอย461010233102020-05-292020-05-29
41825623110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ471110342102020-05-292020-05-29
41925623110014417คลองสามวาสุเหร่าสามวา101525111413502020-05-292020-05-29
42025623110014505วัฒนาสุเหร่าสามอิน61925112512402020-05-292020-05-29
42125623110024418คลองสามวาสุเหร่าแสนแสบ636421201023602020-05-292020-05-29
42225623110013302หนองจอกสุเหร่าหะยีมินา928371261213302020-05-292020-05-29
42325623110011908บางกะปิสุเหร่าหัวหมากน้อย62026113910202020-05-292020-05-29
42425623110013307หนองจอกสุเหร่าใหม่2131511225402020-05-292020-05-29
42525623110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่82028113125602020-05-292020-05-29
42625623110013314หนองจอกสุเหร่าอีรั้ว371010432002020-05-292020-05-29
42725623110021805จตุจักรเสนานิคม9526113311331002020-05-292020-05-29
42825623110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา10475713141515902020-05-292020-05-29
42925623110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์2282104141223491502020-05-292020-05-29
43025623110012501บางขุนเทียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์641010141302020-05-292020-05-29
43125623110014612บางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจ931401264141302020-05-292020-05-29
43225623110013309หนองจอกหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)561110223302020-05-292020-05-29
43325623110013705สวนหลวงหัวหมาก6101611273202020-05-292020-05-29
43425623110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์82533123913502020-05-292020-05-29
43525623110014003สายไหมออเงิน5202511529702020-05-292020-05-29
43625623110014705บางนาอำนวยกนกศิริอนุสรณ์92635121168702020-05-292020-05-29
43725623110013315หนองจอกอิสลามลำไทร571211341202020-05-292020-05-29
43825633110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)6162211528502020-09-212020-09-21
43925633110012210ธนบุรีกันตทาราราม391210037102020-09-212020-09-21
44025633110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย1245571347231902020-09-212020-09-21
44125633110020901ราชเทวีกิ่งเพชร81624112512302020-09-212020-09-21
44225633110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์92029126810202020-09-212020-09-21
44325633110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์551010215102020-09-212020-09-21
44425633110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)44810122202020-09-212020-09-21
44525633110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์61622112108002020-09-212020-09-21
44625633110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ1023331211145002020-09-212020-09-21
44725633110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์3182111147702020-09-212020-09-21
44825633110013706สวนหลวงคลองกลันตัน7182511527902020-09-212020-09-21
44925633110011906บางกะปิคลองกะจะ41923112810102020-09-212020-09-21
45025633110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)206282141121311402020-09-212020-09-21
45125633110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)5101511031902020-09-212020-09-21
45225633110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม72330112108802020-09-212020-09-21
45325633110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)7435013112141812020-09-212020-09-21
45425633110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม6121811054702020-09-212020-09-21
45525633110021511ประเวศคลองปักหลัก17516813102525402020-09-212020-09-21
45625633110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์111223110312602020-09-212020-09-21
45725633110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์6172311297302020-09-212020-09-21
45825633110011504ประเวศคลองมะขามเทศ0121210334102020-09-212020-09-21
45925633110015007ทุ่งครุคลองรางจาก18910131302020-09-212020-09-21
46025633110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก10172711669402020-09-212020-09-21
46125633110013330หนองจอกคลองสอง491310114602020-09-212020-09-21
46225633110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น3161911445402020-09-212020-09-21
46325633110013102มีนบุรีคลองสาม5131811337302020-09-212020-09-21
46425633110024603บางแคคลองหนองใหญ่11556613423231202020-09-212020-09-21
46525633110014202คันนายาวคันนายาว936451251417602020-09-212020-09-21
46625633110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์661210144202020-09-212020-09-21
46725633110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง2181102141325362302020-09-212020-09-21
46825633110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 11241531331030602020-09-212020-09-21
46925633110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 262329111319402020-09-212020-09-21
47025633110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)31619110710002020-09-212020-09-21
47125633110014201คันนายาวจินดาบำรุง545501321026802020-09-212020-09-21
47225633110014507วัฒนาแจ่มจันทร์3131611383002020-09-212020-09-21
47325633110022904ตลิ่งชันฉิมพลี53641122227702020-09-212020-09-21
47425633110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา1117281113111102020-09-212020-09-21
47525633110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน71118100112402020-09-212020-09-21
47625633110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์62228120914202020-09-212020-09-21
47725633110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)643491328191512020-09-212020-09-21
47825633110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)291110133302020-09-212020-09-21
47925633110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม18668414526341402020-09-212020-09-21
48025633110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)27910222202020-09-212020-09-21
48125633110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)42731115118502020-09-212020-09-21
48225633110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา1332451252013402020-09-212020-09-21
48325633110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์2311213514928642902020-09-212020-09-21
48425633110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์11496013317162002020-09-212020-09-21
48525633110015001ทุ่งครุนาหลวง34101135141633503102020-09-212020-09-21
48625633110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์36910023302020-09-212020-09-21
48725633110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา259712214727453802020-09-212020-09-21
48825633110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)121628110810802020-09-212020-09-21
48925633110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)92736123318902020-09-212020-09-21
49025633110014609บางแคบางแคเหนือ735421221615602020-09-212020-09-21
49125633110012413ภาษีเจริญบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)32023111117202020-09-212020-09-21
49225633110011301พระโขนงบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)18910241102020-09-212020-09-21
49325633110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)30120150141228614402020-09-212020-09-21
49425633110014607บางแคบางเชือกหนัง3161911145702020-09-212020-09-21
49525633110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)2111310122702020-09-212020-09-21
49625633110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)5212611279602020-09-212020-09-21
49725633110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม8101811546102020-09-212020-09-21
49825633110023104มีนบุรีบ้านเกาะ82230112513802020-09-212020-09-21
49925633110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ235477141016341202020-09-212020-09-21
50025633110011602บางเขนบ้านคลองบัว175370131110341102020-09-212020-09-21
50125633110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ1326391211117702020-09-212020-09-21
50225633110014802บางบอนบ้านนายผล71825114413202020-09-212020-09-21
50325633110014803บางบอนบ้านนายสี111627112109402020-09-212020-09-21
50425633110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ112839129815402020-09-212020-09-21
50525633110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)22426113144302020-09-212020-09-21
50625633110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ24124148141521852202020-09-212020-09-21
50725633110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)27910034102020-09-212020-09-21
50825633110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว3182111167502020-09-212020-09-21
50925633110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย4202411378402020-09-212020-09-21
51025633110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)1121311115402020-09-212020-09-21
51125633110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)8475513210231602020-09-212020-09-21
51225633110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)281010252002020-09-212020-09-21
51325633110011806จตุจักรประชานิเวศน์147690141024302102020-09-212020-09-21
51425633110014006สายไหมประชานุกูล91322110316102020-09-212020-09-21
51525633110013503หนองแขมประชาบำรุง10485803318211302020-09-212020-09-21
51625633110011604บางเขนประชาภิบาล82129114615202020-09-212020-09-21
51725633110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ19708914820451102020-09-212020-09-21
51825633110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา15506513418221702020-09-212020-09-21
51925633110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)18106124141025681602020-09-212020-09-21
52025633110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา13132611268802020-09-212020-09-21
52125633110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)471110116202020-09-212020-09-21
52225633110010309ปทุมวันปลูกจิต525301115111102020-09-212020-09-21
52325633110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)8192711179802020-09-212020-09-21
52425633110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง281010123302020-09-212020-09-21
52525633110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์1347601391721902020-09-212020-09-21
52625633110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์6111711544202020-09-212020-09-21
52725633110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์12172911668702020-09-212020-09-21
52825633110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์31115146141133603702020-09-212020-09-21
52925633110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก1535501391122402020-09-212020-09-21
53025633110011702ดอนเมืองพหลโยธิน63238121919602020-09-212020-09-21
53125633110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา829371241115402020-09-212020-09-21
53225633110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)91726110018602020-09-212020-09-21
53325633110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)626321101012802020-09-212020-09-21
53425633110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม13637613729211502020-09-212020-09-21
53525633110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์1531461251319602020-09-212020-09-21
53625633110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์4131711257102020-09-212020-09-21
53725633110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์1936551362020502020-09-212020-09-21
53825633110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ32498114141840402020-09-212020-09-21
53925633110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์24669014910343202020-09-212020-09-21
54025633110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส214566131118221102020-09-212020-09-21
54125633110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม19365513122514002020-09-212020-09-21
54225633110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์23365913161721102020-09-212020-09-21
54325633110013106มีนบุรีมีนบุรี1610211814417642802020-09-212020-09-21
54425633110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์157085141325301202020-09-212020-09-21
54525633110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)1132431281017502020-09-212020-09-21
54625633110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ935441229191102020-09-212020-09-21
54725633110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)18910232102020-09-212020-09-21
54825633110010108พระนครราชบพิธ61622110511402020-09-212020-09-21
54925633110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)18496713121929302020-09-212020-09-21
55025633110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ1543581317281802020-09-212020-09-21
55125633110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์732391271181002020-09-212020-09-21
55225633110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย451672121411481133502020-09-212020-09-21
55325633110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์825331171111202020-09-212020-09-21
55425633110013322หนองจอกลำเจดีย์2101210253102020-09-212020-09-21
55525633110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง53810115002020-09-212020-09-21
55625633110013337หนองจอกลำผักชี661210173002020-09-212020-09-21
55725633110013211ลาดกระบังลำพะอง9324112111010702020-09-212020-09-21
55825633110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)5222711769302020-09-212020-09-21
55925633110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์581311029002020-09-212020-09-21
56025633110022513บางขุนเทียนวัดกก1221331231014302020-09-212020-09-21
56125633110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ82836129518102020-09-212020-09-21
56225633110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง1101110340302020-09-212020-09-21
56325633110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา15445913819171102020-09-212020-09-21
56425633110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร27910422002020-09-212020-09-21
56525633110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง4101411344102020-09-212020-09-21
56625633110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง1234461216251102020-09-212020-09-21
56725633110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ45910260002020-09-212020-09-21
56825633110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม17577413522271602020-09-212020-09-21
56925633110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า291110117102020-09-212020-09-21
57025633110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)371010144002020-09-212020-09-21
57125633110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์381110046002020-09-212020-09-21
57225633110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง281010231302020-09-212020-09-21
57325633110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล391210054202020-09-212020-09-21
57425633110012808บางพลัดวัดคฤหบดี44810214002020-09-212020-09-21
57525633110011402คลองเตยวัดคลองเตย581311207202020-09-212020-09-21
57625633110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ281010411212020-09-212020-09-21
57725633110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่291110144102020-09-212020-09-21
57825633110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)15668114618302202020-09-212020-09-21
57925633110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน0141410381102020-09-212020-09-21
58025633110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์291110133302020-09-212020-09-21
58125633110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก371010224102020-09-212020-09-21
58225633110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน7111811268002020-09-212020-09-21
58325633110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม14728614614342702020-09-212020-09-21
58425633110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร6142011049502020-09-212020-09-21
58525633110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม1101110044202020-09-212020-09-21
58625633110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน6111711026702020-09-212020-09-21
58725633110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี281010202502020-09-212020-09-21
58825633110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี112637123621402020-09-212020-09-21
58925633110011002ยานนาวาวัดช่องลม43034115519302020-09-212020-09-21
59025633110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี7121911258202020-09-212020-09-21
59125633110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา5182311168602020-09-212020-09-21
59225633110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล6111710256302020-09-212020-09-21
59325633110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก27910233002020-09-212020-09-21
59425633110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก551010232112020-09-212020-09-21
59525633110010308ปทุมวันวัดดวงแข5131811348102020-09-212020-09-21
59625633110011001ยานนาวาวัดดอกไม้728351251014302020-09-212020-09-21
59725633110011101สาทรวัดดอน51823115610002020-09-212020-09-21
59825633110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)2061811447452002020-09-212020-09-21
59925633110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง481210117202020-09-212020-09-21
60025633110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม61622112106202020-09-212020-09-21
60125633110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม281010134102020-09-212020-09-21
60225633110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด281010144002020-09-212020-09-21
60325633110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม4151911329302020-09-212020-09-21
60425633110010102พระนครวัดตรีทศเทพ381110027102020-09-212020-09-21
60525633110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน471110415002020-09-212020-09-21
60625633110011501ประเวศวัดตะกล่ำ144559131111181502020-09-212020-09-21
60725633110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม281010251102020-09-212020-09-21
60825633110012407ภาษีเจริญวัดโตนด461010224102020-09-212020-09-21
60925633110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)5152011295202020-09-212020-09-21
61025633110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม82735124971202020-09-212020-09-21
61125633110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร3404312314121102020-09-212020-09-21
61225633110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)45910017002020-09-212020-09-21
61325633110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ461010333002020-09-212020-09-21
61425633110012305คลองสานวัดทองนพคุณ381110225102020-09-212020-09-21
61525633110013707สวนหลวงวัดทองใน391210253102020-09-212020-09-21
61625633110022303คลองสานวัดทองเพลง41923112412302020-09-212020-09-21
61725633110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม51520112313002020-09-212020-09-21
61825633110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์101424110810402020-09-212020-09-21
61925633110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม3192211087502020-09-212020-09-21
62025633110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม4151911186202020-09-212020-09-21
62125633110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม12395113813161002020-09-212020-09-21
62225633110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ42630111818102020-09-212020-09-21
62325633110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส730371251414102020-09-212020-09-21
62425633110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ288110914941421202020-09-212020-09-21
62525633110011903บางกะปิวัดเทพลีลา10556513812241702020-09-212020-09-21
62625633110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)921110107202020-09-212020-09-21
62725633110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร27910223102020-09-212020-09-21
62825633110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร291110115302020-09-212020-09-21
62925633110011204บางคอแหลมวัดไทร627331251012302020-09-212020-09-21
63025633110022611จอมทองวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)205676141011351502020-09-212020-09-21
63125633110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)3182111138612020-09-212020-09-21
63225633110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม62026113811202020-09-212020-09-21
63325633110014501วัฒนาวัดธาตุทอง841491351024602020-09-212020-09-21
63425633110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์112031125515302020-09-212020-09-21
63525633110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง18910233002020-09-212020-09-21
63625633110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร737441221121702020-09-212020-09-21
63725633110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)22931116317302020-09-212020-09-21
63825633110014807บางบอนวัดนินสุขาราม2121411425102020-09-212020-09-21
63925633110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี17779414617412502020-09-212020-09-21
64025633110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส391210443002020-09-212020-09-21
64125633110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว1133441267121602020-09-212020-09-21
64225633110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน43710221102020-09-212020-09-21
64325633110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่19416013617221102020-09-212020-09-21
64425633110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก62228114411612020-09-212020-09-21
64525633110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์26810221202020-09-212020-09-21
64625633110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก17810331002020-09-212020-09-21
64725633110012101บึงกุ่มวัดบางเตย13556813617212002020-09-212020-09-21
64825633110014702บางนาวัดบางนานอก12021110113502020-09-212020-09-21
64925633110014701บางนาวัดบางนาใน102838126716602020-09-212020-09-21
65025633110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน36910422002020-09-212020-09-21
65125633110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)1535501361814802020-09-212020-09-21
65225633110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก41216110110302020-09-212020-09-21
65325633110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก199511414915523302020-09-212020-09-21
65425633110012807บางพลัดวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ)42024113413202020-09-212020-09-21
65525633110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส32528111515502020-09-212020-09-21
65625633110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก291110432102020-09-212020-09-21
65725633110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน51722111412302020-09-212020-09-21
65825633110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง45910330202020-09-212020-09-21
65925633110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ733401276121202020-09-212020-09-21
66025633110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น930391241115602020-09-212020-09-21
66125633110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง1784101141116482012020-09-212020-09-21
66225633110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว32528114115602020-09-212020-09-21
66325633110012203ธนบุรีวัดบุคคโล291110244002020-09-212020-09-21
66425633110024602บางแควัดบุณยประดิษฐ์133144127818622020-09-212020-09-21
66525633110010606ดุสิตวัดเบญจมบพิตร532371221316302020-09-212020-09-21
66625633110012715บางกอกน้อยวัดปฐมบุตรอิศราราม381110217002020-09-212020-09-21
66725633110010402สัมพันธวงศ์วัดปทุมคงคา381110127002020-09-212020-09-21
66825633110020303ปทุมวันวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี82836123425102020-09-212020-09-21
66925633110012514บางขุนเทียนวัดประชาบำรุง6172311559202020-09-212020-09-21
67025633110010601ดุสิตวัดประชาระบือธรรม328311123131102020-09-212020-09-21
67125633110010707บางซื่อวัดประชาศรัทธาธรรม2111310246002020-09-212020-09-21
67225633110012207ธนบุรีวัดประดิษฐาราม291110424002020-09-212020-09-21
67325633110013003บางกอกใหญ่วัดประดู่ฉิมพลี2101210126202020-09-212020-09-21
67425633110010701บางซื่อวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์2141611245302020-09-212020-09-21
67525633110012412ภาษีเจริญวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ)281010270002020-09-212020-09-21
67625633110012201ธนบุรีวัดประยุรวงค์281010232202020-09-212020-09-21
67725633110012910ตลิ่งชันวัดประสาท1101110170202020-09-212020-09-21
67825633110013403ราษฎร์บูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส191010142202020-09-212020-09-21
67925633110011004ยานนาวาวัดปริวาศ381110126102020-09-212020-09-21
68025633110013202ลาดกระบังวัดปลูกศรัทธา1337501371915502020-09-212020-09-21
68125633110012909ตลิ่งชันวัดปากน้ำฝั่งเหนือ3121511423402020-09-212020-09-21
68225633110023703สวนหลวงวัดปากบ่อ1255671371632802020-09-212020-09-21
68325633110013217ลาดกระบังวัดปากบึง1444581376301102020-09-212020-09-21
68425633110014905ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส10778714522262902020-09-212020-09-21
68525633110012803บางพลัดวัดเปาโรหิตย์391210414202020-09-212020-09-21
68625633110014408คลองสามวาวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา)937461271220402020-09-212020-09-21
68725633110011201บางคอแหลมวัดไผ่เงินโชตนาราม103040127718502020-09-212020-09-21
68825633110010801พญาไทวัดไผ่ตัน832401211911602020-09-212020-09-21
68925633110014608บางแควัดพรหมสุวรรณสามัคคี72936127415702020-09-212020-09-21
69025633110010107พระนครวัดพระเชตุพน36910214102020-09-212020-09-21
69125633110010201ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดพระพิเรนทร์381110251202020-09-212020-09-21
69225633110012709บางกอกน้อยวัดพระยาทำ36910134002020-09-212020-09-21
69325633110013317หนองจอกวัดพระยาปลา1224361241112602020-09-212020-09-21
69425633110010903ราชเทวีวัดพระยายัง1131411066002020-09-212020-09-21
69525633110012802บางพลัดวัดพระยาศิริไอยสวรรค์191010333002020-09-212020-09-21
69625633110014409คลองสามวาวัดพระยาสุเรนทร์13314412141011602020-09-212020-09-21
69725633110013205ลาดกระบังวัดพลมานีย์11496013171320602020-09-212020-09-21
69825633110012912ตลิ่งชันวัดพิกุล291110124302020-09-212020-09-21
69925633110012105บึงกุ่มวัดพิชัย371010412202020-09-212020-09-21
70025633110012306คลองสานวัดพิชัยญาติ281010241202020-09-212020-09-21
70125633110012907ตลิ่งชันวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)62127113191202020-09-212020-09-21
70225633110012607จอมทองวัดโพธิ์แก้ว(กระวลราษฎร์วิทยา)381110206202020-09-212020-09-21
70325633110022604จอมทองวัดโพธิ์ทอง1235471271117902020-09-212020-09-21
70425633110012211ธนบุรีวัดโพธินิมิตร61824113810102020-09-212020-09-21
70525633110012704บางกอกน้อยวัดโพธิ์เรียง0101010135002020-09-212020-09-21
70625633110014506วัฒนาวัดภาษี51823112711102020-09-212020-09-21
70725633110010101พระนครวัดมกุฏกษัตริยาราม2192111258402020-09-212020-09-21
70825633110012601จอมทองวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)5162111268302020-09-212020-09-21
70925633110014610บางแควัดม่วง938471251815602020-09-212020-09-21
71025633110010502บางรักวัดม่วงแค07710240002020-09-212020-09-21
71125633110010104พระนครวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี2121411372002020-09-212020-09-21
71225633110010106พระนครวัดมหาธาตุ291110073002020-09-212020-09-21
71325633110010503บางรักวัดมหาพฤฒาราม371010133202020-09-212020-09-21
71425633110012906ตลิ่งชันวัดมะกอก(วิสุทธิวิทยาคาร)191010135002020-09-212020-09-21
71525633110012406ภาษีเจริญวัดมะพร้าวเตี้ย81826110616202020-09-212020-09-21
71625633110022710บางกอกน้อยวัดมะลิ71825111216402020-09-212020-09-21
71725633110020705บางซื่อวัดมัชฌันติการาม32023110015602020-09-212020-09-21
71825633110012705บางกอกน้อยวัดยางสุทธาราม62127115413302020-09-212020-09-21
71925633110011102สาทรวัดยานนาวา10102011491402020-09-212020-09-21
72025633110022610จอมทองวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)102838123420802020-09-212020-09-21
72125633110012809บางพลัดวัดรวก61622114210402020-09-212020-09-21
72225633110012914ตลิ่งชันวัดรัชฎาธิฐาน81624113413202020-09-212020-09-21
72325633110023212ลาดกระบังวัดราชโกษา9475613101621412020-09-212020-09-21
72425633110012206ธนบุรีวัดราชคฤห์471110135102020-09-212020-09-21
72525633110010103พระนครวัดราชนัดดา27910413002020-09-212020-09-21
72625633110010109พระนครวัดราชบูรณะ281010134102020-09-212020-09-21
72725633110010603ดุสิตวัดราชผาติการาม09910251002020-09-212020-09-21
72825633110012214ธนบุรีวัดราชวรินทร์381110252102020-09-212020-09-21
72925633110011202บางคอแหลมวัดราชสิงขร1532471342315102020-09-212020-09-21
73025633110013001บางกอกใหญ่วัดราชสิทธาราม41620111411202020-09-212020-09-21
73125633110014008สายไหมวัดราษฎร์นิยมธรรม7465313216141702020-09-212020-09-21
73225633110013329หนองจอกวัดราษฎร์บำรุง62026110119402020-09-212020-09-21
73325633110024611บางแควัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)17395613313241202020-09-212020-09-21
73425633110011302พระโขนงวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม633391261017302020-09-212020-09-21
73525633110023201ลาดกระบังวัดลาดกระบัง1435491391121402020-09-212020-09-21
73625633110011203บางคอแหลมวัดลาดบัวขาว191010323102020-09-212020-09-21
73725633110014102สะพานสูงวัดลาดบัวขาว4202411369402020-09-212020-09-21
73825633110012004ลาดพร้าววัดลาดปลาเค้า6374312121213302020-09-212020-09-21
73925633110022002ลาดพร้าววัดลาดพร้าว1039491251522402020-09-212020-09-21
74025633110023216ลาดกระบังวัดลานบุญ216384141315361502020-09-212020-09-21
74125633110014410คลองสามวาวัดลำกะดาน6192511465802020-09-212020-09-21
74225633110023336หนองจอกวัดลำต้อยติ่ง51722110461002020-09-212020-09-21
74325633110012515บางขุนเทียนวัดเลา13415413214112302020-09-212020-09-21
74425633110010706บางซื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง1131410119202020-09-212020-09-21
74525633110012411ภาษีเจริญวัดวิจิตรการนิมิตร961510437002020-09-212020-09-21
74625633110012806บางพลัดวัดวิมุตยาราม41216110111202020-09-212020-09-21
74725633110012702บางกอกน้อยวัดวิเศษการ291110126102020-09-212020-09-21
74825633110012209ธนบุรีวัดเวฬุราชิณ01515111210002020-09-212020-09-21
74925633110021703ดอนเมืองวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)13657814310421802020-09-212020-09-21
75025633110013506หนองแขมวัดศรีนวลธรรมวิมล11576813912241902020-09-212020-09-21
75125633110011904บางกะปิวัดศรีบุญเรือง829371231416102020-09-212020-09-21
75225633110014411คลองสามวาวัดศรีสุก6101611163402020-09-212020-09-21
75325633110012706บางกอกน้อยวัดศรีสุดาราม381110145002020-09-212020-09-21
75425633110012603จอมทองวัดศาลาครืน281010403202020-09-212020-09-21
75525633110014605บางแควัดศาลาแดง72936127914302020-09-212020-09-21
75625633110022301คลองสานวัดเศวตฉัตร8142211039802020-09-212020-09-21
75725633110013405ราษฎร์บูรณะวัดสน291110008202020-09-212020-09-21
75825633110010605ดุสิตวัดสมณานัมบริหาร41115102110102020-09-212020-09-21
75925633110010703บางซื่อวัดสร้อยทอง62329111518302020-09-212020-09-21
76025633110010305ปทุมวันวัดสระบัว1111210154102020-09-212020-09-21
76125633110010504บางรักวัดสวนพลู191010332102020-09-212020-09-21
76225633110010602ดุสิตวัดสวัสดิวารีสีมาราม1101110343002020-09-212020-09-21
76325633110022504บางขุนเทียนวัดสะแกงาม2377100141029391702020-09-212020-09-21
76425633110011401คลองเตยวัดสะพาน4101411143402020-09-212020-09-21
76525633110023203ลาดกระบังวัดสังฆราชา924331210510502020-09-212020-09-21
76625633110010403สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์18910232102020-09-212020-09-21
76725633110023320หนองจอกวัดสามง่าม1129401225151502020-09-212020-09-21
76825633110014303วังทองหลางวัดสามัคคีธรรม22628114614202020-09-212020-09-21
76925633110012810บางพลัดวัดสามัคคีสุทธาวาส2141611019402020-09-212020-09-21
77025633110013406ราษฎร์บูรณะวัดสารอด5121711037502020-09-212020-09-21
77125633110010202ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดสิตาราม5111610244502020-09-212020-09-21
77225633110013321หนองจอกวัดสีชมพู751210323302020-09-212020-09-21
77325633110012605จอมทองวัดสีสุก132336123714902020-09-212020-09-21
77425633110014412คลองสามวาวัดสุขใจ381110163002020-09-212020-09-21
77525633110013206ลาดกระบังวัดสุทธาโภชน์62632027611602020-09-212020-09-21
77625633110022302คลองสานวัดสุทธาราม83139129715502020-09-212020-09-21
77725633110014413คลองสามวาวัดสุทธิสะอาด1127381232191102020-09-212020-09-21
77825633110010105พระนครวัดสุทัศน์281010324002020-09-212020-09-21
77925633110012307คลองสานวัดสุวรรณ824321101115402020-09-212020-09-21
78025633110012713บางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี391210423202020-09-212020-09-21
78125633110012708บางกอกน้อยวัดสุวรรณาราม51722110711202020-09-212020-09-21
78225633110011801จตุจักรวัดเสมียนนารี727341251011502020-09-212020-09-21
78325633110013318หนองจอกวัดแสนเกษม661210092002020-09-212020-09-21
78425633110013109มีนบุรีวัดแสนสุข62733121916402020-09-212020-09-21
78525633110022505บางขุนเทียนวัดแสมดำ13425513812191202020-09-212020-09-21
78625633110013501หนองแขมวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)256388141123301902020-09-212020-09-21
78725633110013301หนองจอกวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)30649414425392102020-09-212020-09-21
78825633110024004สายไหมวัดหนองใหญ่13657813117362002020-09-212020-09-21
78925633110013901หลักสี่วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี)52328110515602020-09-212020-09-21
79025633110022502บางขุนเทียนวัดหัวกระบือ13425513113211602020-09-212020-09-21
79125633110010501บางรักวัดหัวลำโพง4121611625102020-09-212020-09-21
79225633110012216ธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ391210243202020-09-212020-09-21
79325633110013327หนองจอกวัดใหม่กระทุ่มล้ม2101210135202020-09-212020-09-21
79425633110013319หนองจอกวัดใหม่เจริญราษฎร์35810123102020-09-212020-09-21
79525633110013603ห้วยขวางวัดใหม่ช่องลม681411138002020-09-212020-09-21
79625633110013004บางกอกใหญ่วัดใหม่พิเรนทร์281010302402020-09-212020-09-21
79725633110012212ธนบุรีวัดใหม่ยายนุ้ย381110313302020-09-212020-09-21
79825633110013110มีนบุรีวัดใหม่ลำนกแขวก62127111164402020-09-212020-09-21
79925633110010111พระนครวัดใหม่อมตรส281010270002020-09-212020-09-21
80025633110012712บางกอกน้อยวัดอัมพวา461010052202020-09-212020-09-21
80125633110022403ภาษีเจริญวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)53641120823702020-09-212020-09-21
80225633110012801บางพลัดวัดอาวุธวิกสิตาราม661210235102020-09-212020-09-21
80325633110010110พระนครวัดอินทรวิหาร291110224202020-09-212020-09-21
80425633110012908ตลิ่งชันวัดอินทราวาส51924115512002020-09-212020-09-21
80525633110023502หนองแขมวัดอุดมรังสี2492116141319522702020-09-212020-09-21
80625633110013335หนองจอกวัดอู่ตะเภา481210128002020-09-212020-09-21
80725633110024502วัฒนาวิจิตรวิทยา91827116310602020-09-212020-09-21
80825633110013803ดินแดงวิชากร144054135288902020-09-212020-09-21
80925633110023802ดินแดงวิชูทิศ155671141010361002020-09-212020-09-21
81025633110014706บางนาศรีเอี่ยมอนุสรณ์18809814527392202020-09-212020-09-21
81125633110012510บางขุนเทียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)1534491359181302020-09-212020-09-21
81225633110013111มีนบุรีศาลาคู้61420112123102020-09-212020-09-21
81325633110013333หนองจอกศิริวังวิทยาคาร471110324102020-09-212020-09-21
81425633110011403คลองเตยศูนย์รวมน้ำใจ635411210812802020-09-212020-09-21
81525633110014806บางบอนสถานีพรมแดน491311054202020-09-212020-09-21
81625633110014103สะพานสูงสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)2031511391415902020-09-212020-09-21
81725633110010306ปทุมวันสวนลุมพินี42428110814402020-09-212020-09-21
81825633110014508วัฒนาสวัสดีวิทยา52126124136002020-09-212020-09-21
81925633110023334หนองจอกสังฆประชานุสสรณ์132942123529202020-09-212020-09-21
82025633110024106สะพานสูงสามแยกคลองหลอแหล131225112071402020-09-212020-09-21
82125633110013308หนองจอกสามแยกท่าไข่381110342102020-09-212020-09-21
82225633110023801ดินแดงสามเสนนอก30114144142234572602020-09-212020-09-21
82325633110015002ทุ่งครุสามัคคีบำรุง1021311225101102020-09-212020-09-21
82425633110024001สายไหมสายไหม168510114424551302020-09-212020-09-21
82525633110010607ดุสิตสุโขทัย5121711265202020-09-212020-09-21
82625633110011514ประเวศสุวิทย์เสรีอนุสรณ์1340531341726202020-09-212020-09-21
82725633110014414คลองสามวาสุเหร่าเกาะขุนเณร27910430102020-09-212020-09-21
82825633110013323หนองจอกสุเหร่าคลองเก้า471110343002020-09-212020-09-21
82925633110011902บางกะปิสุเหร่าคลองจั่น5131811906102020-09-212020-09-21
83025633110013324หนองจอกสุเหร่าคลองสิบ0101010333002020-09-212020-09-21
83125633110013325หนองจอกสุเหร่าคลองสิบเอ็ด36910332002020-09-212020-09-21
83225633110014415คลองสามวาสุเหร่าคลองสี่481210235102020-09-212020-09-21
83325633110014416คลองสามวาสุเหร่าคลองหนึ่ง838461291316502020-09-212020-09-21
83425633110011505ประเวศสุเหร่าจรเข้ขบ102838123518902020-09-212020-09-21
83525633110024104สะพานสูงสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)6293512010121002020-09-212020-09-21
83625633110014302วังทองหลางสุเหร่าดอนสะแก5121711364202020-09-212020-09-21
83725633110023113มีนบุรีสุเหร่าทรายกองดิน17547114318252002020-09-212020-09-21
83825633110011507ประเวศสุเหร่าทับช้าง481210361102020-09-212020-09-21
83925633110014101สะพานสูงสุเหร่าทับช้างคลองบน3131611364102020-09-212020-09-21
84025633110011506ประเวศสุเหร่าทางควาย5152011555302020-09-212020-09-21
84125633110013313หนองจอกสุเหร่านาตับ381110361002020-09-212020-09-21
84225633110013112มีนบุรีสุเหร่าบางชัน2121411264002020-09-212020-09-21
84325633110014504วัฒนาสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)2161811146502020-09-212020-09-21
84425633110013303หนองจอกสุเหร่าบ้านเกาะ09910134002020-09-212020-09-21
84525633110024503วัฒนาสุเหร่าบ้านดอน4121610276002020-09-212020-09-21
84625633110011510ประเวศสุเหร่าบ้านม้า2111310062402020-09-212020-09-21
84725633110011508ประเวศสุเหร่าบึงหนองบอน5121711265202020-09-212020-09-21
84825633110014105สะพานสูงสุเหร่าลาดบัวขาว5192411375702020-09-212020-09-21
84925633110014301วังทองหลางสุเหร่าลาดพร้าว481210233302020-09-212020-09-21
85025633110023332หนองจอกสุเหร่าลำแขก820281121111202020-09-212020-09-21
85125633110013218ลาดกระบังสุเหร่าลำนายโส291110025302020-09-212020-09-21
85225633110011907บางกะปิสุเหร่าวังใหญ่551010090002020-09-212020-09-21
85325633110013306หนองจอกสุเหร่าศาลาแดง481210063202020-09-212020-09-21
85425633110011509ประเวศสุเหร่าศาลาลอย54910322102020-09-212020-09-21
85525633110013326หนองจอกสุเหร่าสนามกลางลำ36910331102020-09-212020-09-21
85625633110014417คลองสามวาสุเหร่าสามวา51924112410602020-09-212020-09-21
85725633110014505วัฒนาสุเหร่าสามอิน62127112613402020-09-212020-09-21
85825633110024418คลองสามวาสุเหร่าแสนแสบ63642120527702020-09-212020-09-21
85925633110013302หนองจอกสุเหร่าหะยีมินา930391271114402020-09-212020-09-21
86025633110011908บางกะปิสุเหร่าหัวหมากน้อย52025113810202020-09-212020-09-21
86125633110013307หนองจอกสุเหร่าใหม่6222811686602020-09-212020-09-21
86225633110013704สวนหลวงสุเหร่าใหม่3131611446002020-09-212020-09-21
86325633110013314หนองจอกสุเหร่าอีรั้ว481210361102020-09-212020-09-21
86425633110021805จตุจักรเสนานิคม1245571351427702020-09-212020-09-21
86525633110013207ลาดกระบังแสงหิรัญวิทยา13476013151519702020-09-212020-09-21
86625633110023305หนองจอกหนองจอกพิทยานุสรณ์2480104141321511402020-09-212020-09-21
86725633110012501บางขุนเทียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์561110331302020-09-212020-09-21
86825633110014612บางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจ11364712107161102020-09-212020-09-21
86925633110013309หนองจอกหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)471110323202020-09-212020-09-21
87025633110013705สวนหลวงหัวหมาก5101511066102020-09-212020-09-21
87125633110011515ประเวศอยู่เป็นสุขอนุสรณ์72835124716502020-09-212020-09-21
87225633110014003สายไหมออเงิน5202511349702020-09-212020-09-21
87325633110014705บางนาอำนวยกนกศิริอนุสรณ์6243011777702020-09-212020-09-21
87425633110013315หนองจอกอิสลามลำไทร571211341202020-09-212020-09-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0418 : จำนวนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้งหมดแยกตามระดับชั้น)

ตาราง : จำนวนข้าราชการครูกทม.ตามสายงานและวิทยฐานะ

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา

คำอธิบายตาราง :

idacademicyearschooliddistrictschoolnametec_mtec_wtec_toteldirdep_dirtec_attec_kc1tec_kc2tec_kc3tec_kc4adddateupdatedate
125623110014401คลองสามวากลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)6152111248502020-05-292020-05-29
225623110012210ธนบุรีกันตทาราราม2111310227102020-05-292020-05-29
325623110023905หลักสี่การเคหะท่าทราย1148591348232002020-05-292020-05-29
425623110020901ราชเทวีกิ่งเพชร91827112714202020-05-292020-05-29
525623110011502ประเวศแก่นทองอุปถัมภ์1220321241211202020-05-292020-05-29
625623110012506บางขุนเทียนแก้วขำทับอุปถัมภ์54910025102020-05-292020-05-29
725623110013215ลาดกระบังขุมทอง(เพชรทองคำอุปถัมภ์)54910231202020-05-292020-05-29
825623110011901บางกะปิไขศรีปราโมชอนุสรณ์61824113109002020-05-292020-05-29
925623110014809บางบอนคงโครัดอุทิศ42125118105002020-05-292020-05-29
1025623110011513ประเวศคชเผือกอนุสรณ์3192211238702020-05-292020-05-29
1125623110013706สวนหลวงคลองกลันตัน61824111651002020-05-292020-05-29
1225623110011906บางกะปิคลองกะจะ41822111108102020-05-292020-05-29
1325623110022106บึงกุ่มคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์)186785141211461102020-05-292020-05-29
1425623110014901ทวีวัฒนาคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ)51116113011002020-05-292020-05-29
1525623110012006ลาดพร้าวคลองทรงกระเทียม7222911488702020-05-292020-05-29
1625623110014902ทวีวัฒนาคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)8445213114141812020-05-292020-05-29
1725623110014903ทวีวัฒนาคลองบางพรหม6131911345502020-05-292020-05-29
1825623110021511ประเวศคลองปักหลัก18527013162523202020-05-292020-05-29
1925623110012507บางขุนเทียนคลองพิทยาลงกรณ์111425112114602020-05-292020-05-29
2025623110014904ทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์6182411379302020-05-292020-05-29
2125623110011504ประเวศคลองมะขามเทศ391211054102020-05-292020-05-29
2225623110015007ทุ่งครุคลองรางจาก381110034302020-05-292020-05-29
2325623110012103บึงกุ่มคลองลำเจียก9152411269502020-05-292020-05-29
2425623110013330หนองจอกคลองสอง391210014602020-05-292020-05-29
2525623110013101มีนบุรีคลองสองต้นนุ่น2192111356502020-05-292020-05-29
2625623110013102มีนบุรีคลองสาม4121611227302020-05-292020-05-29
2725623110024603บางแคคลองหนองใหญ่13546713525201302020-05-292020-05-29
2825623110014202คันนายาวคันนายาว936451321616702020-05-292020-05-29
2925623110013331หนองจอกคารีอุปถัมภ์561110224202020-05-292020-05-29
3025623110013220ลาดกระบังเคหะชุมชนลาดกระบัง177996141026322302020-05-292020-05-29
3125623110023903หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 11339521341028602020-05-292020-05-29
3225623110013904หลักสี่เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 262632110420602020-05-292020-05-29
3325623110011512ประเวศงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ)3161911089002020-05-292020-05-29
3425623110014201คันนายาวจินดาบำรุง546511341025802020-05-292020-05-29
3525623110014507วัฒนาแจ่มจันทร์5121711474002020-05-292020-05-29
3625623110022904ตลิ่งชันฉิมพลี63541122227702020-05-292020-05-29
3725623110021404คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา71522116013102020-05-292020-05-29
3825623110012903ตลิ่งชันชุมทางตลิ่งชัน71219110113302020-05-292020-05-29
3925623110015008ทุ่งครุชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์722291101214102020-05-292020-05-29
4025623110014009สายไหมซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)646521356191712020-05-292020-05-29
4125623110013219ลาดกระบังแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)281010123302020-05-292020-05-29
4225623110014906ทวีวัฒนาตั้งพิรุฬห์ธรรม15647914523331302020-05-292020-05-29
4325623110013214ลาดกระบังตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)27910240202020-05-292020-05-29
4425623110023902หลักสี่ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)52530111317702020-05-292020-05-29
4525623110012003ลาดพร้าวเทพวิทยา12304212101311502020-05-292020-05-29
4625623110021601บางเขนไทยนิยมสงเคราะห์25112137141324653002020-05-292020-05-29
4725623110013702สวนหลวงนาคนาวาอุปถัมภ์124860121110191702020-05-292020-05-29
4825623110015001ทุ่งครุนาหลวง3693129141039453002020-05-292020-05-29
4925623110013310หนองจอกนีลราษฎร์อุปถัมภ์391210233302020-05-292020-05-29
5025623110012516บางขุนเทียนบางขุนเทียนศึกษา239411713427374502020-05-292020-05-29
5125623110013906หลักสี่บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)122032110147902020-05-292020-05-29
5225623110014601บางแคบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)828361205171102020-05-292020-05-29
5325623110014609บางแคบางแคเหนือ735421281411602020-05-292020-05-29
5425623110012413ภาษีเจริญบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)2101210181102020-05-292020-05-29
5525623110011301พระโขนงบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)41923113124202020-05-292020-05-29
5625623110024402คลองสามวาบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)42102144141127574402020-05-292020-05-29
5725623110014607บางแคบางเชือกหนัง4182211373702020-05-292020-05-29
5825623110014606บางแคบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)491310032702020-05-292020-05-29
5925623110015003ทุ่งครุบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)5222711188802020-05-292020-05-29
6025623110022811บางพลัดบางยี่ขันวิทยาคม5101511237102020-05-292020-05-29
6125623110023104มีนบุรีบ้านเกาะ82230112513802020-05-292020-05-29
6225623110023504หนองแขมบ้านขุนประเทศ205474141113341102020-05-292020-05-29
6325623110011602บางเขนบ้านคลองบัว14516513713301102020-05-292020-05-29
6425623110013311หนองจอกบ้านเจียรดับ1427411221018802020-05-292020-05-29
6525623110014802บางบอนบ้านนายผล71724112810202020-05-292020-05-29
6625623110014803บางบอนบ้านนายสี1315281121010402020-05-292020-05-29
6725623110024801บางบอนบ้านนายเหรียญ132235124915402020-05-292020-05-29
6825623110011603บางเขนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)3242711995202020-05-292020-05-29
6925623110011909บางกะปิบ้านบางกะปิ23113136141021752502020-05-292020-05-29
7025623110014403คลองสามวาบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)01110000002020-05-292020-05-29
7125623110011803จตุจักรบ้านลาดพร้าว42024112510502020-05-292020-05-29
7225623110013316หนองจอกบ้านลำต้นกล้วย3222511595402020-05-292020-05-29
7325623110014404คลองสามวาบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล)1151611315502020-05-292020-05-29
7425623110021706ดอนเมืองบำรุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน)849571357311002020-05-292020-05-29
7525623110013105มีนบุรีบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)291110271002020-05-292020-05-29
7625623110011806จตุจักรประชานิเวศน์16708614820302302020-05-292020-05-29
7725623110014006สายไหมประชานุกูล91928111717102020-05-292020-05-29
7825623110013503หนองแขมประชาบำรุง8495713220181302020-05-292020-05-29
7925623110011604บางเขนประชาภิบาล62531124616202020-05-292020-05-29
8025623110023601ห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญ1868861462145902020-05-292020-05-29
8125623110014405คลองสามวาประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา14476113714201602020-05-292020-05-29
8225623110021704ดอนเมืองประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)1510011514522691402020-05-292020-05-29
8325623110012102บึงกุ่มประภาสวิทยา62228115410702020-05-292020-05-29
8425623110013208ลาดกระบังประสานสามัคคี (บ้านทับยาว)381110116202020-05-292020-05-29
8525623110010309ปทุมวันปลูกจิต826341246101102020-05-292020-05-29
8625623110011705ดอนเมืองเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)82230112712702020-05-292020-05-29
8725623110013328หนองจอกผลลีรุ่งเรือง27910113302020-05-292020-05-29
8825623110014703บางนาผ่องพลอยอนุสรณ์1146571351823702020-05-292020-05-29
8925623110014007สายไหมพรพระร่วงประสิทธิ์691511542202020-05-292020-05-29
9025623110014805บางบอนพรหมราษฎร์รังสรรค์81927111610802020-05-292020-05-29
9125623110024808บางบอนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์36103139141430583202020-05-292020-05-29
9225623110013602ห้วยขวางพระราม ๙ กาญจนาภิเษก152944136823302020-05-292020-05-29
9325623110011702ดอนเมืองพหลโยธิน63339125720402020-05-292020-05-29
9425623110012107บึงกุ่มพิชัยพัฒนา102838128914402020-05-292020-05-29
9525623110021303พระโขนงพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)91726110020402020-05-292020-05-29
9625623110014604บางแคเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)629351211111902020-05-292020-05-29
9725623110012005ลาดพร้าวเพชรถนอม116273131122221402020-05-292020-05-29
9825623110024707บางนาเพี้ยนพินอนุสรณ์142943128617902020-05-292020-05-29
9925623110013505หนองแขมมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์4151911267202020-05-292020-05-29
10025623110023708สวนหลวงมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์17385513101622302020-05-292020-05-29
10125623110021911บางกะปิมัธยมบ้านบางกะปิ25487314111340402020-05-292020-05-29
10225623110021807จตุจักรมัธยมประชานิเวศน์23648714410353302020-05-292020-05-29
10325623110024907ทวีวัฒนามัธยมปุรณาวาส174057131212181102020-05-292020-05-29
10425623110022308คลองสานมัธยมวัดสุทธาราม1332451392210002020-05-292020-05-29
10525623110021516ประเวศมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์21355613151520202020-05-292020-05-29
10625623110013106มีนบุรีมีนบุรี1610011614410643302020-05-292020-05-29
10725623110012108บึงกุ่มแย้มจาดวิชชานุสรณ์11677814426281502020-05-292020-05-29
10825623110011804จตุจักรรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)93039125918402020-05-292020-05-29
10925623110023402ราษฎร์บูรณะรัตนจีนะอุทิศ7394612010201302020-05-292020-05-29
11025623110015005ทุ่งครุรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ)191010135002020-05-292020-05-29
11125623110010108พระนครราชบพิธ6162211196402020-05-292020-05-29
11225623110012503บางขุนเทียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)1843611382223402020-05-292020-05-29
11325623110015004ทุ่งครุราษฎร์บูรณะ1443571209271802020-05-292020-05-29
11425623110024704บางนารุ่งเรืองอุปถัมภ์72633126591002020-05-292020-05-29
11525623110014005สายไหมฤทธิยะวรรณาลัย491582071415471033702020-05-292020-05-29
11625623110012001ลาดพร้าวลอยสายอนุสรณ์92534129128202020-05-292020-05-29
11725623110013322หนองจอกลำเจดีย์281010142202020-05-292020-05-29
11825623110013304หนองจอกลำบุหรี่พวง641010054002020-05-292020-05-29
11925623110013337หนองจอกลำผักชี671310273002020-05-292020-05-29
12025623110013211ลาดกระบังลำพะอง73138117129802020-05-292020-05-29
12125623110011905บางกะปิลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)52126115610302020-05-292020-05-29
12225623110013103มีนบุรีวังเล็กวิทยานุสรณ์51116110310102020-05-292020-05-29
12325623110022513บางขุนเทียนวัดกก102131124813302020-05-292020-05-29
12425623110012213ธนบุรีวัดกระจับพินิจ72532123619102020-05-292020-05-29
12525623110012913ตลิ่งชันวัดกระโจมทอง191010140402020-05-292020-05-29
12625623110011503ประเวศวัดกระทุ่มเสือปลา13445713319191202020-05-292020-05-29
12725623110012205ธนบุรีวัดกัลยาณมิตร27910232102020-05-292020-05-29
12825623110012409ภาษีเจริญวัดกำแพง591411236102020-05-292020-05-29
12925623110022509บางขุนเทียนวัดกำแพง1440541256281202020-05-292020-05-29
13025623110012911ตลิ่งชันวัดเกาะ54910080002020-05-292020-05-29
13125623110014002สายไหมวัดเกาะสุวรรณาราม19557413527231502020-05-292020-05-29
13225623110010505บางรักวัดแก้วแจ่มฟ้า381110027102020-05-292020-05-29
13325623110012901ตลิ่งชันวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล)27910314002020-05-292020-05-29
13425623110012202ธนบุรีวัดขุนจันทร์381110136002020-05-292020-05-29
13525623110013213ลาดกระบังวัดขุมทอง371010232202020-05-292020-05-29
13625623110010203ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดคณิกาผล571210144202020-05-292020-05-29
13725623110012808บางพลัดวัดคฤหบดี45910125002020-05-292020-05-29
13825623110011402คลองเตยวัดคลองเตย691511226302020-05-292020-05-29
13925623110011006ยานนาวาวัดคลองภูมิ07710101312020-05-292020-05-29
14025623110011005ยานนาวาวัดคลองใหม่1101110135102020-05-292020-05-29
14125623110024406คลองสามวาวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)14647814715312002020-05-292020-05-29
14225623110012405ภาษีเจริญวัดโคนอน1141510481102020-05-292020-05-29
14325623110010401สัมพันธวงศ์วัดจักรวรรดิ์291110133302020-05-292020-05-29
14425623110011205บางคอแหลมวัดจันทร์นอก381110324102020-05-292020-05-29
14525623110011207บางคอแหลมวัดจันทร์ใน7152211478102020-05-292020-05-29
14625623110012402ภาษีเจริญวัดจันทร์ประดิษฐาราม17728914919322402020-05-292020-05-29
14725623110010608ดุสิตวัดจันทรสโมสร61420111310402020-05-292020-05-29
14825623110012703บางกอกน้อยวัดเจ้าอาม1101110153102020-05-292020-05-29
14925623110013404ราษฎร์บูรณะวัดแจงร้อน81321111112502020-05-292020-05-29
15025623110012805บางพลัดวัดฉัตรแก้วจงกลณี18910102502020-05-292020-05-29
15125623110011003ยานนาวาวัดช่องนนทรี122436123520502020-05-292020-05-29
15225623110011002ยานนาวาวัดช่องลม62733122519402020-05-292020-05-29
15325623110012404ภาษีเจริญวัดชัยฉิมพลี51419110107002020-05-292020-05-29
15425623110012902ตลิ่งชันวัดชัยพฤกษมาลา5182311358502020-05-292020-05-29
15525623110020302ปทุมวันวัดชัยมงคล6121810438202020-05-292020-05-29
15625623110012916ตลิ่งชันวัดช่างเหล็ก18910242002020-05-292020-05-29
15725623110012711บางกอกน้อยวัดดงมูลเหล็ก461010052202020-05-292020-05-29
15825623110010308ปทุมวันวัดดวงแข5101511139002020-05-292020-05-29
15925623110011001ยานนาวาวัดดอกไม้52631122915202020-05-292020-05-29
16025623110011101สาทรวัดดอน41822116410002020-05-292020-05-29
16125623110011701ดอนเมืองวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)45378214610402102020-05-292020-05-29
16225623110012204ธนบุรีวัดดาวคนอง5914100210102020-05-292020-05-29
16325623110010902ราชเทวีวัดดิสหงสาราม5162111485202020-05-292020-05-29
16425623110010204ป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดดิสานุการาม291110253002020-05-292020-05-29
16525623110013005บางกอกใหญ่วัดดีดวด54910134002020-05-292020-05-29
16625623110012714บางกอกน้อยวัดดุสิตาราม31619111210402020-05-292020-05-29
16725623110010102พระนครวัดตรีทศเทพ381110046002020-05-292020-05-29
16825623110012915ตลิ่งชันวัดตลิ่งชัน391210317002020-05-292020-05-29
16925623110011501ประเวศวัดตะกล่ำ13425513812171402020-05-292020-05-29
17025623110012408ภาษีเจริญวัดตะล่อม17810051102020-05-292020-05-29
17125623110012407ภาษีเจริญวัดโตนด24610050002020-05-292020-05-29
17225623110013701สวนหลวงวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)5141911465202020-05-292020-05-29
17325623110011605บางเขนวัดไตรรัตนาราม92635127391302020-05-292020-05-29
17425623110013312หนองจอกวัดทรัพย์สโมสร6384412414121102020-05-292020-05-29
17525623110012905ตลิ่งชันวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)461010107102020-05-292020-05-29
17625623110012304คลองสานวัดทองธรรมชาติ381110433002020-05-292020-05-29
17725623110012305คลองสานวัดทองนพคุณ471110226002020-05-292020-05-29
17825623110013707สวนหลวงวัดทองใน371010053102020-05-292020-05-29
17925623110022303คลองสานวัดทองเพลง61925114214302020-05-292020-05-29
18025623110012410ภาษีเจริญวัดทองศาลางาม41721101612102020-05-292020-05-29
18125623110023107มีนบุรีวัดทองสัมฤทธิ์101626113710402020-05-292020-05-29
18225623110010704บางซื่อวัดทองสุทธาราม4202411087702020-05-292020-05-29
18325623110010904ราชเทวีวัดทัศนารุณสุนทริการาม5172211198202020-05-292020-05-29
18425623110012511บางขุนเทียนวัดท่าข้าม12374913810171002020-05-292020-05-29
18525623110013002บางกอกใหญ่วัดท่าพระ428321121313202020-05-292020-05-29
18625623110013210ลาดกระบังวัดทิพพาวาส926351251313102020-05-292020-05-29
18725623110015006ทุ่งครุวัดทุ่งครุ287610414540401402020-05-292020-05-29
18825623110011903บางกะปิวัดเทพลีลา10516113510261602020-05-292020-05-29
18925623110012804บางพลัดวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)551010117002020-05-292020-05-29
19025623110010604ดุสิตวัดเทวราชกุญชร291110234102020-05-292020-05-29
19125623110011802จตุจักรวัดเทวสุนทร471110006402020-05-292020-05-29
19225623110011204บางคอแหลมวัดไทร72633126912302020-05-292020-05-29
19325623110022611จอมทองวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)21507114712321502020-05-292020-05-29
19425623110011304พระโขนงวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)32326110610712020-05-292020-05-29
19525623110010609ดุสิตวัดธรรมาภิรตาราม61925110913102020-05-292020-05-29
19625623110014501วัฒนาวัดธาตุทอง53944124725502020-05-292020-05-29
19725623110012104บึงกุ่มวัดนวลจันทร์102333123517502020-05-292020-05-29
19825623110013006บางกอกใหญ่วัดนาคกลาง191010135002020-05-292020-05-29
19925623110012608จอมทองวัดนาคนิมิตร935441201422502020-05-292020-05-29
20025623110012602จอมทองวัดนางนอง (พิพัฒน์)32528112318302020-05-292020-05-29
20125623110014807บางบอนวัดนินสุขาราม2111311217102020-05-292020-05-29
20225623110012401ภาษีเจริญวัดนิมมานรดี16799514515442602020-05-292020-05-29
20325623110010301ปทุมวันวัดบรมนิวาส481210353002020-05-292020-05-29
20425623110014407คลองสามวาวัดบัวแก้ว1034441268121502020-05-292020-05-29
20525623110012512บางขุนเทียนวัดบัวผัน44810022302020-05-292020-05-29
20625623110022508บางขุนเทียนวัดบางกระดี่17425913419211102020-05-292020-05-29
20725623110012609จอมทองวัดบางขุนเทียนนอก62935182107612020-05-292020-05-29
20825623110012701บางกอกน้อยวัดบางขุนนนท์18910312202020-05-292020-05-29
20925623110011206บางคอแหลมวัดบางโคล่นอก18910341002020-05-292020-05-29
21025623110012101บึงกุ่มวัดบางเตย14536713418192202020-05-292020-05-29
21125623110014702บางนาวัดบางนานอก42327120318302020-05-292020-05-29
21225623110014701บางนาวัดบางนาใน92635125615602020-05-292020-05-29
21325623110012217ธนบุรีวัดบางน้ำชน27910502102020-05-292020-05-29
21425623110014804บางบอนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)23305313816151002020-05-292020-05-29
21525623110012606จอมทองวัดบางประทุนนอก61218110310302020-05-292020-05-29
21625623110023401ราษฎร์บูรณะวัดบางปะกอก259011514124513402020-05-292020-05-29
21725623110012807บางพลัดวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ)42125114312402020-05-292020-05-29
21825623110010702บางซื่อวัดบางโพโอมาวาส32629110517502020-05-292020-05-29
21925623110012215ธนบุรีวัดบางสะแกนอก09910222202020-05-292020-05-29
22025623110012208ธนบุรีวัดบางสะแกใน62733122812802020-05-292020-05-29
22125623110012707บางกอกน้อยวัดบางเสาธง35810230202020-05-292020-05-29
22225623110013108มีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือ633391232161502020-05-292020-05-29
22325623110013204ลาดกระบังวัดบำรุงรื่น928371211413602020-05-292020-05-29
22425623110011910บางกะปิวัดบึงทองหลาง18678514622331902020-05-292020-05-29
22525623110013209ลาดกระบังวัดบึงบัว52833117109502020-05-292020-05-29
22625623110012203ธนบุรีวัดบุคคโล191010234002020-05-292020-05-29