โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

6. การสำรวจเส้นทางสัญจรทางน้ำ : 223

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เส้นทางสัญจรทางน้ำ หมายถึง การเดินทางด้วยระบบขนว่งมวลชนทางน้ำ ตามเเนวเส้นทางคลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเส้นทางสัญจรทางน้ำที่ได้รับการศึกษา/จัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือจัดให้มีการสัญจรทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0331 : จำนวนและข้อมูลเส้นทางสัญจรทางน้ำในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ข้อมูลเส้นทางสัญจรทางน้ำ

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : จำนวนและข้อมูลเส้นทางสัญจรทางน้ำในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี

idboat_line_idspecific_code_boat_linename_boat_linescr_namedst_namelength_boat_liney_yearname_userdate_boat_lineoraganizationasset_id_status_boat_linecoordinateadddateupdatedate
11เส้น 2เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองท่าเรือมีนบุรี0nucharee6/25/2016 9:30ปกติ[[100.65228441,13.76789326,0],[100.72984567,13.81121342,0]]2020-05-142020-05-14
22เส้น 3เส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญท่าเรือเพชรเกษม 60nucharee6/25/2016 9:30ปกติ[[100.46810898,13.722367,0],[100.38102098,13.691733,0]]2020-05-142020-05-14
33เส้น 4เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมท่าเรือหัวลำโพงท่าเรือเทเวศร์0nucharee6/25/2016 9:30ปกติ[[100.51561798,13.739415,0],[100.50180298,13.771283,0]]2020-05-142020-05-14ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0145 : จำนวนคลองในพื้นที่จำแนกตามพื้นที่เขต)

ตาราง : ตารางแสดงข้อมูล คลอง คู ลำราง ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : แสดงชื่อ บริเวณ (จาก-ถึง) ความกว้าง-ยาว (ม.) ของ คลอง คู ลำรางในกรุงเทพมหานคร

idk_codek_namek_fromk_tok_widthk_longkhet_namek_typeadddateupdatedate
11คลองกรวยแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อสูบซอยบำเพ็ญกุศล 3 - 61300สาทร12020-05-142020-05-14
22คลองกระดาษคลองแยกคลองบางซ่อนซอยสะพานทอง2 - 4.5850บางซื่อ12020-05-142020-05-14
33คลองกะจะคลองแสนแสบคลองหัวหมาก 8 - 125450สวนหลวง12020-05-142020-05-14
44คลองกุ่มคลองแสนแสบคลองหนองแขม 5 - 73300บึงกุ่ม12020-05-142020-05-14
55คลองขรัวตาแก่นประตูระบายน้ำตอนแม่น้ำเจ้าพระยาซอยสะพานขวา 3 - 51150บางซื่อ12020-05-142020-05-14
66คลองขวาง 3ถ.แฉล้มนิมิตรคลองมะนาว 2 - 62100บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
77คลองขวางบ้านใหม่ซอยเจริญกรุง 85คลองสวนหลวง 1 2 - 4 850บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
88คลองขวางสะพานเตี้ยแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 61100บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
99คลองขันแตกคลองปักหลักคลองสิงห์โต 8 - 121150ประเวศ12020-05-142020-05-14
1010คลองข้างวัดอนงคาราม (คลองตลาดสมเด็จ) แม่น้ำเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา 9 - 14450คลองสาน12020-05-142020-05-14
1111คลองข้างอู่รถเมล์บางจากคลองบางนางจีนสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 41300พระโขนง12020-05-142020-05-14
1212คลองขุนราชพินิจใจคลองนาสุดเขต กทม. 8 - 4511500บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
1313คลองขุนศรีบุรีรักษ์คลองบางคูเวียงคลองบางพรม 6 - 83800ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
1414คลองขุนสกลคลองพระโขนงคลองตาสาด 4 - 201550สวนหลวง12020-05-142020-05-14
1515คลองครุคลองแสนแสบคลองลำเกร็ด 5 - 96600คันนายาว12020-05-142020-05-14
1616คลองควายคลองมหาสวัสดิ์คลองบางระมาด 6 - 83500ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
1717คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)แม่น้ำเจ้าพระยา (ปตร.สะพานพระปิ่นเกล้า)แม่น้ำเจ้าพระยา (ปตร.ปากคลองตลาด) 10 - 122400พระนคร12020-05-142020-05-14
1818คลองเคล็ดคลองพระโขนงคลองตาสาด (คู้) 6 - 151650สวนหลวง12020-05-142020-05-14
1918คลองเคล็ดคลองตาสาดคลองบางนา 5 - 116450ประเวศ12020-05-142020-05-14
2019คลองโคกครามคลองไผ่เขียวถนนประดิษฐ์มนูธรรม 10 - 402200ลาดพร้าว12020-05-142020-05-14
2120คลองจรเข้ขบคลองประเวศบุรีรมย์คลองสองห้อง 5 - 122500ประเวศ12020-05-142020-05-14
2221คลองจักรทอง (วัดทอง)คลองบางกอกน้อยคลองชักพระ 4 - 82550บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
2322คลองจั่นคลองอ้ายเสือคลองทรงกระเทียม 6 - 9800บางกะปิ12020-05-142020-05-14
2422คลองจั่นคลองทรงกระเทียมคลองแสนแสบ 6 - 94100วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
2523คลองจิกคลองแสนแสบคลองกะจะ 6 - 91600บางกะปิ12020-05-142020-05-14
2624คลองจิตรมิตรมหาดไทยคลองจั่น ช่วงชุมชนไดร์อินสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ 6 - 82000วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
2725คลองเจ็กแม่น้ำเจ้าพระยา (ปตร.คลองเจ็ก)ซอยสุขุมวิท 60/1 4 - 81600พระโขนง12020-05-142020-05-14
2826คลองเจ้าคุณสิงห์คลองทรงกระเทียมคลองแสนแสบ 4 - 94900วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
2927คลองแจงร้อนแม่น้ำเจ้าพระยาซอยประชาอุทิศ 17 4 -152550 ราษฎร์บูรณะ12020-05-142020-05-14
3027คลองแจงร้อนซอยประชาอุทิศ 17คลองขวาง 4 - 61450ทุ่งครุ12020-05-142020-05-14
3128คลองเฉลิมชัยพัฒนาคลองสนามชัยปากคลองบางขโมย (หัวกระบือ) 50 - 702150บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
3229คลองชวดใหญ่ (ลำรางยมราช)คลองลาดพร้าวคลองสามเสน 8 - 162300ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
3330คลองช่องนนทรีถนนสี่พระยาถนนสาทร439071300บางรัก12020-05-142020-05-14
3430คลองช่องนนทรีถนนสาทรถนนจันทน์151700สาทร12020-05-142020-05-14
3530คลองช่องนนทรีถนนจันทน์แม่น้ำเจ้าพระยา 15 - 162000ยานนาวา12020-05-142020-05-14
3631คลองชักพระคลองบางกอกน้อยคลองมอญ 5 - 255200ตลิ่งชัน12020-05-142020-05-14
3732คลองซอยคลองมหาสวัสดิ์คลองบางพรม 6 - 83800ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
3833คลองซอยที่ 10คลองลำหินสุดเขต กทม.3411400หนองจอก12020-05-142020-05-14
3934คลองซอยที่ 11คลองลำหินสุดเขต กทม.3412000หนองจอก12020-05-142020-05-14
4035คลองซอยที่ 8คลองสี่ตะวันออกสุดเขต กทม.342530คลองสามวา12020-05-142020-05-14
4136คลองซอยที่ 9คลองลำหินสุดเขต กทม.346100คลองสามวา12020-05-142020-05-14
4237คลองด่านคลองบางกอกใหญ่คลองวัดนางชี 10 -15850ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
4337คลองด่านคลองวัดนางชีคลองบางขุนเทียน 10 - 152150จอมทอง12020-05-142020-05-14
4438คลองดาวคะนองแม่น้ำเจ้าพระยาถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 - 5700 ราษฎร์บูรณะ12020-05-142020-05-14
4538คลองดาวคะนองถนนสุขสวัสดิ์คลองบางขุนเทียน 10 - 152000จอมทอง12020-05-142020-05-14
4639คลองต้นตาลคลองปักหลักคลองปลัดเปรียง 6 - 84200ประเวศ12020-05-142020-05-14
4740คลองต้นไทรคลองด่านคลองบางสะแก 3 - 51250จอมทอง12020-05-142020-05-14
4841คลองตันคลองแสนแสบคลองพระโขนง 25 - 303700วัฒนา12020-05-142020-05-14
4942คลองตาพุก คลองประเวศบุรีรมย์คลองขันแตก 6 - 203300ประเวศ12020-05-142020-05-14
5043คลองตาหนังคลองลำเจียกคลองแสนแสบ 5 - 86450บางกะปิ12020-05-142020-05-14
5144คลองตาอูฐคลองเปรมประชากรสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 83000หลักสี่12020-05-142020-05-14
5245คลองเตยคลองพระโขนงคลองไผ่สิงห์โต 8 - 483150คลองเตย12020-05-142020-05-14
5346คลองทรงกระเทียมคลองลาดพร้าวถนนโชคชัย 4 5 - 7850วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
5446คลองทรงกระเทียมถนนโชคชัย 4ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 6 - 102050ลาดพร้าว12020-05-142020-05-14
5546คลองทรงกระเทียมถนนประดิษฐ์มนูธรรมคลองจั่น 5 - 71050วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
5647คลองทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์คลองบางไผ่ 6 - 355500ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
5747คลองทวีวัฒนาคลองบางไผ่คลองภาษีเจริญ 6 - 355600หนองแขม12020-05-142020-05-14
5848คลองทับช้างบนคลองบึงขวางถ.กรุงเทพ - ชลบุรี 8 - 102900สะพานสูง12020-05-142020-05-14
5948คลองทับช้างบนถนนกรุงเทพฯ - ชลบุรีคลองประเวศบุรีรมย์ 8 - 241000ประเวศ12020-05-142020-05-14
6049คลองทับช้างล่างคลองลาดบัวขาวถ.กรุงเทพ - ชลบุรี 8 - 105050สะพานสูง12020-05-142020-05-14
6149คลองทับช้างล่างถนนกรุงเทพฯ - ชลบุรีคลองทับช้างบน 6 - 81500ประเวศ12020-05-142020-05-14
6250คลองทับยาวคลองลำพะองคลองประเวศบุรีรมย์ 15 - 206800ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
6351คลองนครเนื่องเขตคลองแสนแสบสุดเขต กทม. (คลองหลวงแพ่ง) 20 - 256500หนองจอก12020-05-142020-05-14
6452คลองนางหงษ์คลองแสนแสบคลองสวนหลวง 3 - 73500ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
6553คลองนาซองคลองสามเสนคลองห้วยขวาง 3 - 63500ดินแดง12020-05-142020-05-14
6654คลองน้ำแก้วถนนรัชดาภิเษกคลองพญาเวิก 7 - 8850ดินแดง12020-05-142020-05-14
6755คลองบัวคลองมหาสวัสดิ์คลองบ้านไทร 6 - 82300ตลิ่งชัน12020-05-142020-05-14
6856คลองบางกอกใหญ่คลองมอญคลองด่าน 8 - 402800ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
6956คลองบางกอกใหญ่คลองด่านแม่น้ำเจ้าพระยา 30 - 403400บางกอกใหญ่12020-05-142020-05-14
7057คลองบางกะปิคลองสามเสนคลองแสนแสบ 9 - 15800ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
7158คลองบางขวดคลองตาเร่งคลองบางเตย 5 - 104400บึงกุ่ม12020-05-142020-05-14
7259คลองบางขี้เก้งคลองทวีวัฒนาคลองพระยาราชมนตรี 4 - 66400บางแค12020-05-142020-05-14
7360คลองบางขุนเทียนคลองสนามชัยคลองบางมด 8 - 153650จอมทอง12020-05-142020-05-14
7461คลองบางขุนนนท์คลองบางกอกน้อยคลองจักรทอง (วัดทอง) 3 - 81800บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
7562คลองบางเขนคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากร 9 - 162550จตุจักร12020-05-142020-05-14
7662คลองบางเขนคลองเปรมประชากรถนนประชาชื่น 9 - 162200จตุจักร12020-05-142020-05-14
7762คลองบางเขนถนนประชาชื่นแม่น้ำเจ้าพระยา 9 - 164750บางซื่อ12020-05-142020-05-14
7863คลองบางเขนใหม่แม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางเขน 11 - 201550บางซื่อ12020-05-142020-05-14
7964คลองบางค้อคลองบางสะแกคลองด่าน 4 - 121800จอมทอง12020-05-142020-05-14
8065คลองบางคูเวียง(ทวีวัฒนา)คลองมหาสวัสดิ์คลองทวีวัฒนา 6 - 83600ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
8166คลองบางแคคลองทวีวัฒนาคลองพระยาราชมนตรี 5 - 85400บางแค12020-05-142020-05-14
8267คลองบางโคล่น้อยแม่น้ำเจ้าพระยาถ.แฉล้มนิมิตร 3 -111250บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
8368คลองบางโคล่วัด แม่น้ำเจ้าพระยาคลองขวาง 3 4 -101400บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
8469คลองบางโคล่สารแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 71250บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
8570คลองบางโคล่ใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 61250บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
8671คลองบางโคลัดคลองวัดสิงห์คลองรางขี้เหล็ก 4 - 87150บางบอน12020-05-142020-05-14
8772คลองบางจากแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางอ้อใหญ่ 6 - 12 2350พระโขนง12020-05-142020-05-14
8873คลองบางจากคลองบางกอกใหญ่คลองพระยาราชมนตรี 4 -104800ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
8973คลองบางจากคลองพระยาราชมนตรีคลองทวีวัฒนา 4 -105900บางแค12020-05-142020-05-14
9073คลองบางจากคลองทวีวัฒนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 4 -101800หนองแขม12020-05-142020-05-14
9174คลองบางจาก(บางพลัด)แม่น้ำเจ้าพระยาถนนสิรินธร 5 - 61200บางพลัด12020-05-142020-05-14
9275คลองบางชันสน.คันนายาวคลองแสนแสบ 7 - 278000คันนายาว12020-05-142020-05-14
9376คลองบางเชือกหนังถนนกาญจนาภิเษกคลองทวีวัฒนา15 - 165700ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
9476คลองบางเชือกหนังคลองทวีวัฒนาคลองลัดตาเหนียว 6 -205750บางแค12020-05-142020-05-14
9576คลองบางเชือกหนังคลองลัดตาเหนียวคลองมอญ 6 - 206650ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
9677คลองบางซ่อนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองแยกคลองบางซ่อน 6 - 171000บางซื่อ12020-05-142020-05-14
9778คลองบางซื่อแม่น้ำเจ้าพระยาคลองเปรมประชากร 12 - 181550ดุสิต12020-05-142020-05-14
9878คลองบางซื่อคลองเปรมประชากรทางรถไฟสายเหนือ 12 - 18500บางซื่อ12020-05-142020-05-14
9978คลองบางซื่อทางรถไฟสายเหนือถนนวิภาวดีรังสิต 12 - 182600พญาไท12020-05-142020-05-14
10078คลองบางซื่อถนนวิภาวดีรังสิตถนนรัชดาภิเษก 12 - 181450ดินแดง12020-05-142020-05-14
10178คลองบางซื่อถนนรัชดาภิเษกคลองลาดพร้าว 6 -141800ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
10279คลองบางตลาดคลองเปรมประชากรคลองประปา 6 - 142750หลักสี่12020-05-142020-05-14
10380คลองบางเตยคลองบางขวดคลองแสนแสบ 8 - 154500บึงกุ่ม12020-05-142020-05-14
10481คลองบางนาแม่น้ำเจ้าพระยาคลองเคล็ด 3 -157900บางนา12020-05-142020-05-14
10582คลองบางนางจีนคลองพระโขนงซอยสุขุมวิท 81 5 - 12800สวนหลวง12020-05-142020-05-14
10682คลองบางนางจีนซอยสุขุมวิท 81คลองบางอ้อใหญ่ 4 - 103950พระโขนง12020-05-142020-05-14
10783คลองบางน้ำชนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่ 4 - 172850ธนบุรี12020-05-142020-05-14
10884คลองบางบำหรุคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนี 8 - 12850บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
10984คลองบางบำหรุถนนบรมราชชนนีทางรถไฟสายใต้ 6 - 81950บางพลัด12020-05-142020-05-14
11085คลองบางประทุน คลองบางระแนะคลองตาฉ่ำ 4 - 8750ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
11185คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำคลองสนามชัย 4 - 82900จอมทอง12020-05-142020-05-14
11286คลองบางปะกอกแม่น้ำเจ้าพระยาคลองนางปาน 4 - 252050 ราษฎร์บูรณะ12020-05-142020-05-14
11387คลองบางปะแก้วแม่น้ำเจ้าพระยาถนนสุขสวัสดิ์ 12 - 15650 ราษฎร์บูรณะ12020-05-142020-05-14
11487คลองบางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์คลองยายจำปี 4 - 152800จอมทอง12020-05-142020-05-14
11588คลองบางไผ่คลองพระยาราชมนตรีคลองลัดตาเหนียว 5 -121300ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
11688คลองบางไผ่คลองลัดตาเหนียวคลองทวีวัฒนา 4 -106000บางแค12020-05-142020-05-14
11788คลองบางไผ่คลองทวีวัฒนาสุดเขต กทม. 5 -122700หนองแขม12020-05-142020-05-14
11889คลองบางพลัดแม่น้ำเจ้าพระยาทางรถไฟสายใต้ 5 - 81750บางพลัด12020-05-142020-05-14
11990คลองบางโพแม่น้ำเจ้าพระยาถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 1.5 - 6.51450บางซื่อ12020-05-142020-05-14
12091คลองบางมด คลองบางขุนเทียนคลองตาสุก 6 - 124050จอมทอง12020-05-142020-05-14
12191คลองบางมด คลองตาสุกคลองสวน 6 - 185700บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
12292คลองบางมะเขือโรงเรียนพิบูลย์เวศน์คลองพระโขนง 2 - 151450วัฒนา12020-05-142020-05-14
12393คลองบางยี่ขันแม่น้ำเจ้าพระยาทางรถไฟสายใต้ 4 - 62500บางพลัด12020-05-142020-05-14
12494คลองบางระแนะคลองภาษีเจริญคลองตาฉ่ำ 6 - 81150ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
12594คลองบางระแนะคลองตาฉ่ำคลองสนามชัย 6 - 82650จอมทอง12020-05-142020-05-14
12695คลองบางระมาดคลองบางกอกใหญ่คลองขุนศรีบุรีรักษ์ 6 - 203600ตลิ่งชัน12020-05-142020-05-14
12795คลองบางระมาดคลองขุนศรีบุรีรักษ์ถนนกาญจนาภิเษก 6 - 123500ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
12896คลองบางละมุดแม่น้ำเจ้าพระยาทางรถไฟสายใต้ 4 - 72450บางพลัด12020-05-142020-05-14
12997คลองบางลำภูล่างแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางไส้ไก่ 4 - 81800คลองสาน12020-05-142020-05-14
13098คลองบางแวกคลองบางกอกใหญ่คลองพระยาราชมนตรี 6 -104000ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
13198คลองบางแวกคลองพระยาราชมนตรีคลองทวีวัฒนา 6 -106500บางแค12020-05-142020-05-14
13299คลองบางสะแกคลองดาวคะนองคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 8 - 152150จอมทอง12020-05-142020-05-14
13399คลองบางสะแกคลองวัดใหม่ยายนุ้ยคลองบางกอกใหญ่ 4 - 91350ธนบุรี12020-05-142020-05-14
134100คลองบางไส้ไก่แม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่ 4 - 93250ธนบุรี12020-05-142020-05-14
135101คลองบางหว้าคลองด่านคลองสวนหลวง 5 - 71500จอมทอง12020-05-142020-05-14
136101คลองบางหว้าคลองสวนหลวงคลองบางจาก 5 - 71550ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
137102คลองบางอ้อแม่น้ำเจ้าพระยาทางรถไฟสายใต้ 4 - 61300บางพลัด12020-05-142020-05-14
138103คลองบางอ้อน้อยคลองบางอ้อใหญ่คลองบางจาก 5 - 111250พระโขนง12020-05-142020-05-14
139104คลองบางอ้อใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ)คลองบางนางจีน 6 - 73300พระโขนง12020-05-142020-05-14
140105คลองบางอ้ายคลองพระยาราชมนตรีถนนบางบอน 3 4 - 65200บางแค12020-05-142020-05-14
141105คลองบางอ้ายถนนบางบอน 3คลองสิรินธร 4 - 6300หนองแขม12020-05-142020-05-14
142106คลองบ้านกล้วยใต้ถนนสุขุมวิท (บ่อสูบน้ำ)คลองเตย 4 - 81500คลองเตย12020-05-142020-05-14
143107คลองบ้านป่าคลองตันคลองลาว 4 - 153000สวนหลวง12020-05-142020-05-14
144108คลองบ้านม้าคลองแสนแสบคลองลำบึงบ้านม้า 7 - 256000บางกะปิ12020-05-142020-05-14
145108คลองบ้านม้าคลองลำบึงบ้านม้าถ.กรุงเทพ - ชลบุรี 7 - 25400สะพานสูง12020-05-142020-05-14
146108คลองบ้านม้าถนนกรุงเทพฯ -ชลบุรีคลองประเวศบุรีรมย์ 8 -101800ประเวศ12020-05-142020-05-14
147108คลองบ้านม้าคลองพระโขนงทางรถไฟสายตะวันออก 5 - 104150สวนหลวง12020-05-142020-05-14
148109คลองบ้านหลายคลองพระโขนงสุดระยะที่กำหนดให้ 7 - 83400พระโขนง12020-05-142020-05-14
149110คลองบุปผารามคลองบางกอกใหญ่คลองสมเด็จเจ้าพระยา 4 - 5550ธนบุรี12020-05-142020-05-14
150111คลองประเวศบุรีรมย์คลองหนองบอนคลองตาพุก 22 - 445000ประเวศ12020-05-142020-05-14
151111คลองประเวศบุรีรมย์คลองตาพุกปตร.คลองประเวศ ตอนลาดกระบัง22 - 448100ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
152111คลองประเวศบุรีรมย์ปตร.คลองประเวศ ตอนลาดกระบังสุดเขต กทม.4517000ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
153112คลองปลัดเปรียงคลองมะขามเทศคลองต้นตาล 5 - 83800ประเวศ12020-05-142020-05-14
154113คลองปักหลักคลองอาจารย์พรคลองจรเข้ขบ 7 - 83050ประเวศ12020-05-142020-05-14
155114คลองปากน้ำคลองอาจารย์พรคลองสิงห์โต 8 -101450ประเวศ12020-05-142020-05-14
156115คลองเป้งคลองแสนแสบซอยเจริญสุข 4 - 81100วัฒนา12020-05-142020-05-14
157116คลองเปรมประชากรคลองผดุงกรุงเกษมคลองบางซื่อ 12 - 144700ดุสิต12020-05-142020-05-14
158116คลองเปรมประชากรคลองบางซื่อทางรถไฟสายใต้ 16 - 302650บางซื่อ12020-05-142020-05-14
159116คลองเปรมประชากรทางรถไฟสายใต้คลองบางเขน 20 - 304400จตุจักร12020-05-142020-05-14
160116คลองเปรมประชากรคลองบางเขนคลองตาอูฐ 12 - 305550หลักสี่12020-05-142020-05-14
161116คลองเปรมประชากรคลองตาอูฐคลองบ้านใหม่ 12 - 305450ดอนเมือง12020-05-142020-05-14
162117คลองผดุงกรุงเกษมแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานมัฆวานรังสรรค์221300พระนคร12020-05-142020-05-14
163117คลองผดุงกรุงเกษมสะพานมัฆวานรังสรรค์สะพานเจริญสวัสดิ์243100ป้อมปราบศัตรูพ่าย12020-05-142020-05-14
164117คลองผดุงกรุงเกษมสะพานเจริญสวัสดิ์แม่น้ำเจ้าพระยา201000สัมพันธวงศ์12020-05-142020-05-14
165118คลองผักหนามคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนี 6 - 81000บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
166118คลองผักหนามถนนบรมราชชนนีคลองบางยี่ขัน 6 - 8300บางพลัด12020-05-142020-05-14
167119คลองไผ่สิงห์โตทางด่วนมหานครถนนรัชดาภิเษก 20 - 44800คลองเตย12020-05-142020-05-14
168119คลองไผ่สิงห์โตถนนรัชดาภิเษกคลองเตย 4 - 20750คลองเตย12020-05-142020-05-14
169119คลองไผ่สิงห์โตถนนวิทยุทางด่วนพิเศษ 5 - 7600ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
170120คลองพญาเวิกคลองบางซื่อสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 81800จตุจักร12020-05-142020-05-14
171121คลองพระโขนงแม่น้ำเจ้าพระยาถนนสุขุมวิท 30 - 402000คลองเตย12020-05-142020-05-14
172121คลองพระโขนงถนนสุขุมวิท คลองบางนางจีน 20 - 401300วัฒนา12020-05-142020-05-14
173121คลองพระโขนงแยกคลองบางนางจีนคลองหนองบอน 22 - 447000สวนหลวง12020-05-142020-05-14
174122คลองพระยาราชมนตรีคลองสนามชัยทางรถไฟสายมหาชัย 5 - 374750บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
175122คลองพระยาราชมนตรีทางรถไฟสายมหาชัยคลองบางโคลัด 5 - 372300บางบอน12020-05-142020-05-14
176122คลองพระยาราชมนตรีคลองบางโคลัดคลองบางแวก 5 - 374900บางแค12020-05-142020-05-14
177122คลองพระยาราชมนตรีคลองบางแวกคลองบางเชือกหนัง 5 - 371250ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
178123คลองพระยาสุเรนทร์คลองหกวาคลองบึงพระยาสุเรนทร์ 30 - 407000สายไหม12020-05-142020-05-14
179123คลองพระยาสุเรนทร์คลองบึงพระยาสุเรนทร์คลองบางชัน (สน.คันนายาว) 10 - 203100บางเขน12020-05-142020-05-14
180124คลองพระราชดำริ 1คลองแสนแสบคลองสองตะวันออก 15 - 205300คลองสามวา12020-05-142020-05-14
181125คลองพระราชดำริ 2คลองแสนแสบคลองสี่ตะวันออก 15 - 208280คลองสามวา12020-05-142020-05-14
182126คลองพลับพลาคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบ 6 - 81800วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
183127คลองโพธิ์(ทวีวัฒนา)คลองมหาสวัสดิ์คลองควาย 6 - 82500ทวีวัฒนา12020-05-142020-05-14
184128คลองภาษีเจริญคลองบางกอกใหญ่คลองพระยาราชมนตรี 15 - 305000ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
185128คลองภาษีเจริญคลองพระยาราชมนตรีคลองทวีวัฒนา 16 -305100บางแค12020-05-142020-05-14
186128คลองภาษีเจริญคลองทวีวัฒนาสุดเขต กทม. 16 - 305150หนองแขม12020-05-142020-05-14
187129คลองมหานาคคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)คลองผดุงกรุงเกษม 20 - 251250ป้อมปราบศัตรูพ่าย12020-05-142020-05-14
188130คลองมหาศรคลองบางไผ่คลองภาษีเจริญ 6 - 76400หนองแขม12020-05-142020-05-14
189131คลองมอญแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่ 12 - 252950บางกอกใหญ่12020-05-142020-05-14
190132คลองมะขามเทศคลองสองห้องคลองหนองบอน 6 - 94000ประเวศ12020-05-142020-05-14
191133คลองมะนาวแม่น้ำเจ้าพระยาถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 4 - 123300บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
192133คลองมะนาวถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนนางลิ้นจี่3.5 - 12400ยานนาวา12020-05-142020-05-14
193134คลองแม่จันทร์คลองบึงขวางถ.กรุงเทพ - ชลบุรี 8 - 123000สะพานสูง12020-05-142020-05-14
194134คลองแม่จันทร์ถนนกรุงเทพฯ - ชลบุรีคลองประเวศบุรีรมย์ 6 - 81000ประเวศ12020-05-142020-05-14
195135คลองยายเทียบคลองบางจากคลองบางแค 3 - 6900บางแค12020-05-142020-05-14
196136คลองยายเผื่อนคลองตาหนังคลองแสนแสบ 4 - 82000บางกะปิ12020-05-142020-05-14
197137คลองยายเพียรคลองบางจากคลองภาษีเจริญ 4 - 6800ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
198138คลองยายสุ่นคลองสามเสนถนนรัชดาภิเษก 3 - 8950ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
199138คลองยายสุ่นถนนรัชดาภิเษกศรีวราแมนชั่น 4 - 6550ดินแดง12020-05-142020-05-14
200139คลองแยกคลองบางซ่อนคลองส้มป่อยพระราม 6สุดระยะที่กำหนดให้ (ซอยประชานฤมิตร) 3 - 81200บางซื่อ12020-05-142020-05-14
201140คลองรอบกรุง (คลองบางลำภู)คลองมหานาคแม่น้ำเจ้าพระยา 20 - 221550พระนคร12020-05-142020-05-14
202141คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)แม่น้ำเจ้าพระยาคลองมหานาค 8 - 121900พระนคร12020-05-142020-05-14
203142คลองระหัสคลองกุ่มคลองแสนแสบ 6 - 122950บึงกุ่ม12020-05-142020-05-14
204143คลองระหาญทางรถไฟสายมหาชัยคลองสนามชัย 6 - 74000บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
205144คลองราษฎร์สามัคคีคลองทวีวัฒนาคลองมหาศร 4 - 63450หนองแขม12020-05-142020-05-14
206145คลองราษฏร์บูรณะแม่น้ำเจ้าพระยาคลองข้าง รร.ขจรโรจน์ 5 - 153150 ราษฎร์บูรณะ12020-05-142020-05-14
207145คลองราษฏร์บูรณะคลองข้าง ร.ร.ขจรโรจน์สวนธนบุรีรมย์ 4 - 6850ทุ่งครุ12020-05-142020-05-14
208146คลองโรงยาวคลองบางจากคลองภาษีเจริญ 3 - 5800ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
209147คลองลาดบัวขาวคลองแสนแสบคลองบึงขวาง 8 - 205200สะพานสูง12020-05-142020-05-14
210148คลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองน้ำแก้ว18 - 306250ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
211148คลองลาดพร้าวคลองน้ำแก้วคลองบางเขน 12 - 306250จตุจักร12020-05-142020-05-14
212149คลองลาดยาวคลองเปรมประชากรบริเวณถนนพหลโยธิน 23 4 - 82350จตุจักร12020-05-142020-05-14
213150คลองลาวคลองกะจะคลองหัวหมาก 6 - 83000สวนหลวง12020-05-142020-05-14
214151คลองลำเกร็ดคลองลำชะล่าคลองบางชัน 5 - 105550คันนายาว12020-05-142020-05-14
215152คลองลำเจียกคลองอ้ายเสือคลองบางขวด 5 - 82800บึงกุ่ม12020-05-142020-05-14
216153คลองลำเจียรดับคลองแสนแสบคลองลำหินใต้ 8 - 156500หนองจอก12020-05-142020-05-14
217154คลองลำชะล่าซอย รามอินทรา 58คลองตาเร่ง 5 - 82000คันนายาว12020-05-142020-05-14
218155คลองลำบึงขวาง(มีนบุรี) คลองลาดบัวขาวปตร.ระบายน้ำคลองลำบึงขวาง 8 - 184050มีนบุรี12020-05-142020-05-14
219156คลองลำบึงบ้านม้าคลองบ้านม้าถ.กรุงเทพ - ชลบุรี 5 - 10650สะพานสูง12020-05-142020-05-14
220156คลองลำบึงบ้านม้าถนนกรุงเทพฯ -ชลบุรีคูน้ำหมู่บ้านเอื้อสุข 5 -10950ประเวศ12020-05-142020-05-14
221156คลองลำบึงบ้านม้าซ.อ่างศิลาคลองจวน 5 - 101950สวนหลวง12020-05-142020-05-14
222157คลองลำบึงใหญ่คลองแสนแสบลำรางตาทรัพย์ 15 - 254200มีนบุรี12020-05-142020-05-14
223157คลองลำบึงใหญ่ลำรางตาทรัพย์คลองลำกอไผ่ 15 - 252900ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
224158คลองลำพังพวยคลองจั่นบึงลำพังพวย 12 - 252500บางกะปิ12020-05-142020-05-14
225158คลองลำพังพวยบึงลำพังพวยคลองแสนแสบ 12 - 251300บางกะปิ12020-05-142020-05-14
226159คลองเลนเปนคลองบางบอนคลองสนามชัย 5 - 125750บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
227160คลองวังเดิมคลองบางกอกใหญ่คลองมอญ 4 - 6950บางกอกใหญ่12020-05-142020-05-14
228161คลองวังใหญ่บนคลองทับช้างล่างคลองบ้านม้า 6 - 81750สะพานสูง12020-05-142020-05-14
229162คลองวัดไก่เตี้ยคลองบางกอกน้อยคลองวัดตลิ่งชัน 3 - 61450ตลิ่งชัน12020-05-142020-05-14
230163คลองวัดเจ้าอามคลองชักพระถนนบางขุนนนท์ - ตลิ่งชัน 4 - 8800บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
231164คลองวัดตึกถนนลาดพร้าวคลองแสนแสบ 4 - 83750วังทองหลาง12020-05-142020-05-14
232165คลองวัดไทรแม่น้ำเจ้าพระยาคลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) 4 - 7 1210บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
233166คลองวัดไผ่เงินซอยหน้าวัดไผ่เงินคลองขวาง 3 (ขวางอยู่ดี) 4 - 5620บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
234167คลองวัดพิกุลคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนี 3 - 7650บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
235167คลองวัดพิกุลถนนบรมราชชนนีทางรถไฟสายใต้ 3 - 71150บางพลัด12020-05-142020-05-14
236168คลองวัดภาวนาคลองบางกอกน้อยคลองบางขุนนนท์ 4 - 81300บางกอกน้อย12020-05-142020-05-14
237169คลองวัดยานนาวาแม่น้ำเจ้าพระยาซอยโรงน้ำแข็ง 3 - 6900สาทร12020-05-142020-05-14
238170คลองวัดสิงห์คลองบางระแนะคลองบางโคลัด 4 - 6650ภาษีเจริญ12020-05-142020-05-14
239170คลองวัดสิงห์คลองบางโคลัดทางรถไฟสายมหาชัย 4 - 61700บางบอน12020-05-142020-05-14
240170คลองวัดสิงห์ทางรถไฟสายมหาชัยคลองสนามชัย 4 - 6300บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
241171คลองวัดหลักสี่คลองเปรมประชากรคลองสอง 6 - 91300หลักสี่12020-05-142020-05-14
242172คลองศาลเจ้าคลองพระโขนงถนนอ่อนนุช 6 - 121500สวนหลวง12020-05-142020-05-14
243173คลองศาลเจ้า(ตลิ่งชัน)คลองมหาสวัสดิ์คลองวัดไก่เตี้ย 4 - 62850ตลิ่งชัน12020-05-142020-05-14
244174คลองศาลาลอยบนคลองประเวศบุรีรมย์คลองศาลาลอยล่าง 6 - 81500ประเวศ12020-05-142020-05-14
245175คลองศาลาลอยล่างคลองประเวศบุรีรมย์คลองมะขามเทศ 5 - 93000ประเวศ12020-05-142020-05-14
246176คลองสนามชัยคลองดาวคะนองสุดเขตจอมทอง20 - 502700จอมทอง12020-05-142020-05-14
247176คลองสนามชัยคลองวัดสิงห์สุดเขต กทม. 14 - 4014900บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
248177คลองสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานถนนประชาธิปก 7 - 111450คลองสาน12020-05-142020-05-14
249177คลองสมเด็จเจ้าพระยาถนนประชาธิปกคลองบางไส้ไก่ 4 - 81000ธนบุรี12020-05-142020-05-14
250178คลองส้มป่อยพระราม 6สถานีสูบน้ำตอนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองแยกคลองบางซ่อน 4 - 61200บางซื่อ12020-05-142020-05-14
251179คลองสวนหลวงคลองแสนแสบถนนพระรามที่ 4 4 - 61450ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
252180คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)แม่น้ำเจ้าพระยาคลองขวางบ้านใหม่ 4 - 61050บางคอแหลม12020-05-142020-05-14
253181คลองสวนอ้อยคลองพระโขนงซอยสุขุมวิท 93 2 - 6950สวนหลวง12020-05-142020-05-14
254182คลองสองคลองบางเขนคลองวัดหลักสี่ 18 - 353450หลักสี่12020-05-142020-05-14
255182คลองสองคลองวัดหลักสี่ถนนพหลโยธิน 17 - 352250ดอนเมือง12020-05-142020-05-14
256182คลองสองถนนพหลโยธินปตร.คลองสอง 70 - 803800สายไหม12020-05-142020-05-14
257183คลองสองต้นนุ่นคลองแสนแสบคลองลำนายโส 7 - 244500มีนบุรี12020-05-142020-05-14
258183คลองสองต้นนุ่นคลองลำนายโสคลองประเวศบุรีรมย์ 8 - 205800ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
259184คลองสะแกคลองกะจะคลองตัน 4 - 121800สวนหลวง12020-05-142020-05-14
260185คลองสะแกงามคลองสนามชัยคลองบางบอน 5 - 105300บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
261186คลองสาทรแม่น้ำเจ้าพระยาถนนพระราม 4 9 - 103300สาทร12020-05-142020-05-14
262187คลองสานแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจันทร์สถิย์ 3 - 13850คลองสาน12020-05-142020-05-14
263188คลองสามประเวศคลองแสนแสบลำรางศาลเจ้า 8 - 155000มีนบุรี12020-05-142020-05-14
264188คลองสามประเวศลำรางศาลเจ้าคลองประเวศบุรีรมย์ 8 - 156000ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
265189คลองสามวาคลองแสนแสบลำรางคลองสามวา 14 - 252000มีนบุรี12020-05-142020-05-14
266189คลองสามวาลำรางคลองสามวาสุดเขต กทม. 14 - 2510000คลองสามวา12020-05-142020-05-14
267190คลองสามเสนถนนรัชดาภิเษกถนนดินแดง 10 - 132950ดินแดง12020-05-142020-05-14
307218คูน้ำซอยสมคิดถนนเพลินจิตคลองแสนแสบ 6 - 8500ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
268191คลองสามเสนแม่น้ำเจ้าพระยาทางรถไฟสายเหนือ 10 - 252800ดุสิต12020-05-142020-05-14
269191คลองสามเสนทางรถไฟสายเหนือถนนอโศก - ดินแดง 5 - 254800 ราชเทวี12020-05-142020-05-14
270191คลองสามเสนถนนอโศก - ดินแดงคลองแสนแสบ 8 - 154000ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
271192คลองสาหร่ายคลองบางนาคลองปลัดเปรียง 6 - 81800ประเวศ12020-05-142020-05-14
272193คลองสำเหร่แม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่ 8 - 192800ธนบุรี12020-05-142020-05-14
273194คลองสิงห์โตคลองขันแตกคลองปากน้ำ 6 -121800ประเวศ12020-05-142020-05-14
274195คลองสี่ประเวศคลองแสนแสบลำรางศาลเจ้า 8 - 155400มีนบุรี12020-05-142020-05-14
275195คลองสี่ประเวศลำรางศาลเจ้าคลองประเวศบุรีรมย์ 8 -156400ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
276196คลองสุทธาวาสคลองบางสะแกคลองบางน้ำชน 4 - 8600ธนบุรี12020-05-142020-05-14
277197คลองเสาหินแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 41050ยานนาวา12020-05-142020-05-14
278198คลองแสนแสบคลองผดุงกรุงเกษมถนนอโศก-ดินแดง 20 - 353850ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
279198คลองแสนแสบถนนอโศกดินแดงคลองตัน 20 - 305300วัฒนา12020-05-142020-05-14
280198คลองแสนแสบคลองตันคลองลาดพร้าว 20 - 351300ห้วยขวาง12020-05-142020-05-14
281198คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองบ้านม้า 20 - 357300บางกะปิ12020-05-142020-05-14
282198คลองแสนแสบคลองบ้านม้าคลองลาดบัวขาว 20 - 355200สะพานสูง12020-05-142020-05-14
283198คลองแสนแสบคลองลาดบัวขาวคลองลัดตาเตี้ย 20 - 3511500มีนบุรี12020-05-142020-05-14
284198คลองแสนแสบคลองลัดตาเตี้ยคลองสิบสี่ 20 - 3511000หนองจอก12020-05-142020-05-14
285199คลองหนองแขมคลองระหัสซอย รามอินทรา 58 6 - 83100บึงกุ่ม12020-05-142020-05-14
286200คลองหนองบอนคลองพระโขนงคลองปลัดเปรียง 8 - 126100ประเวศ12020-05-142020-05-14
287201คลองหนองบอนคลองประเวศบุรีรมย์คลองตาสาด (คู้) 8 - 151900สวนหลวง12020-05-142020-05-14
288202คลองหนองใหญ่คลองผาสุขใจคลองพระยาราชมนตรี 6 -103900บางแค12020-05-142020-05-14
289203คลองหนามแดงคลองบางโคลัดสุดเขต กทม. 5 - 76200บางบอน12020-05-142020-05-14
290204คลองหนึ่งคลองลำนายโสคลองประเวศบุรีรมย์ 8 - 205950ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
291205คลองหลวงแพ่งคลองนครเนื่องเขตคลองลำตาอิน 20 - 2510200หนองจอก12020-05-142020-05-14
292205คลองหลวงแพ่งคลองลำตาอินคลองประเวศบุรีรมย์ 20 - 255000ลาดกระบัง12020-05-142020-05-14
293206คลองหลอดวัดราชนัดดาคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) 10 - 121150พระนคร12020-05-142020-05-14
294207คลองหลอดวัดราชบพิธคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) 8 - 12800พระนคร12020-05-142020-05-14
295208คลองหลอแหลคลองบางชันคลองแสนแสบ 7 - 401350คันนายาว12020-05-142020-05-14
296208คลองหลอแหลคลองแสนแสบคลองวังใหญ่ 8 - 202900สะพานสูง12020-05-142020-05-14
297209คลองหลุมไผ่คลองลาดพร้าวคลองไผ่เขียว 6 - 123200ลาดพร้าว12020-05-142020-05-14
298210คลองห้วยขวางคลองบางซื่อถนนรัชดา 4 - 82500ดินแดง12020-05-142020-05-14
299211คลองหัวกระบือแยกคลองเฉลิมชัยพัฒนาคลองนา 8 - 452550บางขุนเทียน12020-05-142020-05-14
300212คลองหัวหมากคลองแสนแสบคลองกะจะ 7 - 252900บางกะปิ12020-05-142020-05-14
301212คลองหัวหมากคลองกะจะคลองพระโขนง 6 - 105050สวนหลวง12020-05-142020-05-14
302213คลองอรชรคลองแสนแสบถนนพระรามที่ 1 5 - 6450ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
303214คูข้างโบสถ์แม่พระฟาติมาคลองสามเสนสุดเขตคลอง 3 - 5580ดินแดง12020-05-142020-05-14
304215คูข้างโรงพยาบาลรถไฟมักกะสันคลองแสนแสบบึงมักกะสัน 4 - 8 1900 ราชเทวี12020-05-142020-05-14
305216คูนายกิมสาย 3 (คูข้างถนนสรงประภา)คลองเปรมประชากรสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 123800ดอนเมือง12020-05-142020-05-14
306217คูน้ำซอยต้นสนถนนเพลินจิตสุดระยะที่กำหนดให้ 7 - 81000ปทุมวัน12020-05-142020-05-14
308219คลองกระเฉดคลองลำไผ่คลองลำผักชี 5 - 73290บางเขน22020-05-142020-05-14
309220คลองกระท้อนแถวคลองชักพระคลองวัดอัมพวา 3 - 61750บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
310221คลองกระทุ้มแจ้คลองอาจารย์พรเลยคลองตาเปีย 70 ม. 8 - 121050ประเวศ22020-05-142020-05-14
311222คลองกระทุ่มโพธิ์คลองสองสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 61120สายไหม22020-05-142020-05-14
312223คลองกระทุ่มล้มคลองสองคลองลำตาอิน 6 - 85250หนองจอก22020-05-142020-05-14
313224คลองกล้วยคลองพระยาราชมนตรีคลองสนามชัย 3 - 61350บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
314225คลองกลันตันคลองหัวหมากคลองประเวศบุรีรมย์ 6 - 121200สวนหลวง22020-05-142020-05-14
315226คลองกอเลาคลองลำปลาทิวคลองสอง 6 - 8750หนองจอก22020-05-142020-05-14
316227คลองกาหลงคลองประเวศบุรีรมย์สุดเขต กทม. 8 - 15850ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
317228คลองกำนันเทียนคลองมหาศรคลองทวีวัฒนา 5 - 72770หนองแขม22020-05-142020-05-14
318229คลองกำนันประทีปคลองบางไผ่คลองกำนันเทียน 4 - 81450หนองแขม22020-05-142020-05-14
319230คลองกำนันเสงี่ยมคลองหมื่นแช่มคลองศิริธร 5 - 6 1500หนองแขม22020-05-142020-05-14
320231คลองกำพร้าคลองสนามชัยที่เอกชนระวาง 5000 - 8 เลขที่ 126 8 -151900บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
321232คลองกีบหมู (คลองสามวา)คลองหนึ่งตะวันตกลำรางคูคต 10 - 152850คลองสามวา22020-05-142020-05-14
322233คลองกีบหมู (มีนบุรี)คลองผักกะเฉดคลองบางชัน 5 - 61200มีนบุรี22020-05-142020-05-14
323234คลองกุฐิจีนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบุปผาราม 3 - 5540ธนบุรี22020-05-142020-05-14
324235คลองกุ่มแดงคลองหนองบัวบานคลองจระเข้ 5 - 81800บางเขน22020-05-142020-05-14
325236คลองเกรียง(บางกะปิ)คลองจั่นคลองลำเจียก 8 - 101500บางกะปิ22020-05-142020-05-14
326237คลองเกรียง(ลาดพร้าว)ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนประดิษฐ์มนูธรรม 10 - 13300ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
327238คลองเก้าห้องคลองบางจากคลองรางขมิ้น 5 - 61950ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
328239คลองเกาะตาเทิ่ง (เกาะเลา)คลองสองตะวันออกคลองพระราชดำริ 2 10 - 153400คลองสามวา22020-05-142020-05-14
329240คลองแกลบคลองบางกอกน้อยถนนจรัญสนิทวงศ์ 2 - 8450บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
330241คลองโกบ๊อ 1คลองขวางคลองบางสะแก 1.5 - 3675ธนบุรี22020-05-142020-05-14
331242คลองโกบ๊อ 2คลองขวางคลองบางสะแก 1 - 3.5630ธนบุรี22020-05-142020-05-14
332243คลองโกบ๊อ 3คลองขวางคลองโกบ๊อ 4 1 - 3.5420ธนบุรี22020-05-142020-05-14
333244คลองโกบ๊อ 4คลองโกบ๊อ 3คลองขวาง 1 - 4305ธนบุรี22020-05-142020-05-14
334245คลองโกร่งประทุนคลองขุนราชพินิจใจคลองรางนาเสน 4 - 52600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
335246คลองขนมจีนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อย 2 - 3860บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
336247คลองขวางคลองบางน้ำชนซอยตากสิน 34 3 - 5360ธนบุรี22020-05-142020-05-14
337248คลองขวาง (ลัดตากลั่น)คลองบางเชือกหนังคลองบางไผ่ 7 - 8997ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
338249คลองขวาง(จอมทอง)ถนนธนบุรี - ปากท่อคลองขวาง 2 - 41600จอมทอง22020-05-142020-05-14
339250คลองขวาง(ทุ่งครุ)คลองราษฎร์บูรณะคลองสะพานควาย 4 - 51820ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
340251คลองขวาง(บางกอกน้อย)คลองพิกุลคลองบางบำหรุ 3 - 4460บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
341252คลองขวาง(ประเวศ)คลองหนองบอนคลองขุนสากล 6 - 8800ประเวศ22020-05-142020-05-14
342253คลองขวางตะวันตกคลองบางแวกคลองบางเพลี้ย 4 - 5770ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
343254คลองขวางตะวันออกคลองบางแวกคลองบางเพลี้ย 4 - 5836ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
344255คลองขวางทุ่งมหาเมฆ(ยานนาวา)คลองขุดสุดคลอง3.5 - 61250ยานนาวา22020-05-142020-05-14
345256คลองขวางทุ่งมหาเมฆ(สาทร)ถนนเย็นอากาศวิทยุการบิน 4 - 8500สาทร22020-05-142020-05-14
346257คลองขวางบนคลองบางนางจีนคลองสวนอ้อย 6 - 10700สวนหลวง22020-05-142020-05-14
347258คลองขวางบน(พระโขนง)คลองบางนางจีนคลองสวนอ้อย 5 - 81050พระโขนง22020-05-142020-05-14
348259คลองขวางบางประแก้วถนนธนบุรี - ปากท่อคลองบางมด 5 - 81800จอมทอง22020-05-142020-05-14
349260คลองขวางบางประทุนคลองบางประทุนคลองรางบัว 6 - 9600จอมทอง22020-05-142020-05-14
350261คลองขวางล่างคลองบางนางจีนคลองบ้านหลาย 6 - 71350พระโขนง22020-05-142020-05-14
351262คลองขวางวัดรางบัวคลองภาษีเจริญคลองรางบัว 7 - 8200ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
352263คลองขวางหมู่ 2 คลองบางเชือกหนังคลองบางเชือกหนัง 4 - 5588ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
353264คลองข้าง สน.หัวหมากคลองแสนแสบคลองกะจะ 6 - 221980บางกะปิ22020-05-142020-05-14
354265คลองข้างซอยวิเชียรคลองราษฎร์บูรณะลำประโดง 3 - 4816ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
355266คลองข้างธนาคารนครหลวงไทยทางรถไฟคลองด่าน 2 - 4500ธนบุรี22020-05-142020-05-14
356267คลองข้างไปรษณีย์คลองราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน1.50-3.501149ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
357268คลองข้างมัสยิดดารุ้ลวิลอิหซานแม่น้ำเจ้าพระยามัสยิดดารุ้ลวิลอิหซาน43931115บางพลัด22020-05-142020-05-14
358269คลองข้างโรงน้ำแข็งแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญนคร 1.5 - 3300คลองสาน22020-05-142020-05-14
359270คลองข้างโรงเรียนบางจากคลองม้าคลองสวนอ้อย 8 - 9849ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
360271คลองข้างโรงเรียนบางไผ่คลองบางไผ่คลองยายสร้อย 11 -12590บางแค22020-05-142020-05-14
361272คลองข้างโรงเรียนปทุมวิทยาถนนกรุงธนบุรีสุดระยะที่กำหนดให้1.70 - 5.80380คลองสาน22020-05-142020-05-14
362273คลองข้างโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณคลองบางกอกใหญ่สุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4169ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
363274คลองข้างวัดกกคลองสนามชัยคลองสนามชัย 6 - 71320จอมทอง22020-05-142020-05-14
364275คลองข้างวัดบางปะกอกคลองราษฎร์บูรณะถนนสุขสวัสดิ์ 2 - 3600ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
365276คลองข้างวัดบุคคโลปลายซอยตากสิน 33แม่น้ำเจ้าพระยา 2.5 - 3.5450ธนบุรี22020-05-142020-05-14
366277คลองข้างวัดอนงค์คลองสมเด็จเจ้าพระยาคลองวัดพิชัยญาติ 2.5 - 3212คลองสาน22020-05-142020-05-14
367278คลองข้างหมู่บ้านภักดีแม่น้ำเจ้าพระยาสวนเอกชน 2 - 7645บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
368279คลองขี้เสือใหญ่ (บึงกุ่ม)ถนนประดิษฐ์มนูธรรมคลองลำเจียก 10 - 201500บึงกุ่ม22020-05-142020-05-14
369280คลองขี้เสือใหญ่(ลาดพร้าว)คลองโคกครามถนนประดิษฐ์มนูธรรม 6 - 81000ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
370281คลองขี้หมูไหลคลองวัดไชยฉิมพลีถนนโครงการบางแวก 7 - 8965ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
371282คลองขุดถนนเชื้อเพลิงแม่น้ำเจ้าพระยา 15 - 251220ยานนาวา22020-05-142020-05-14
372283คลองขุดวัดภาษีคลองเป้งคลองตัน 10 - 351360วัฒนา22020-05-142020-05-14
373284คลองขุดใหม่คลองลำปลาทิวคลองบึงนายรุ่ง 6 - 8700หนองจอก22020-05-142020-05-14
374285คลองขุดใหม่ (ลัดครูถวิล)คลองสะแกงามคลองรางโพธิ์ 5 - 61300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
375286คลองขุนคลังคลองชักพระถนนซอยวัฒนสุข 3 - 61350บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
376287คลองขุนจ่าเมืองคลองขุนราชพินิจใจคลองประมง (คลองโล่ง) 6 - 8300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
377288คลองขุนทรัพย์ 1คลองชักพระหมู่บ้านขุมทรัพย์ 5 - 13700บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
378289คลองขุนสากล (ช่วงปลาย)คลองตาสาดสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 15650ประเวศ22020-05-142020-05-14
379290คลองขุมทรัพย์ 2คลองชักพระหมู่บ้านขุมทรัพย์ 5 - 18550บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
380291คลองเขมรคลองตรงคลองเลนเปน 5 - 201000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
381292คลองแขกคลองบางมดคลองรางแค 3 - 51070บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
382293คลองแขกคลองลำปลาทิวคลองสี่ 7 - 102500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
383294คลองครามคลองบางกอกน้อยปิ่นเกล้า 1.5 - 4920บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
384295คลองครูปรีชาคลองรางแคคลองรางโพธิ์ล่าง 3 - 51000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
385296คลองครูสมคลองภาษีเจริญคลองบางประทุน 3 - 4441ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
386297คลองครูเสงี่ยมคลองบางแวกหลังหมู่บ้านนิศาชล 4 - 5494ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
38780คลองควายคลองวัดสิงห์ซ.เอกชัย 46 3 - 5700บางบอน22020-05-142020-05-14
38881คลองควาย(บางแค)คลองหนองใหญ่คลองบางโคลัด 2.5 - 5900บางแค22020-05-142020-05-14
38982คลองควาย(สวนหลวง)คลองบ้านป่าสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5250สวนหลวง22020-05-142020-05-14
39083คลองคางคลองพระโขนงซอยเล็กเทียงปลายซอย 6 - 15360คลองเตย22020-05-142020-05-14
39184คลองค้างคาวคลองบางมดคลองรางขมิ้น 6 - 10800ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
39285คลองคำหริ่มคลองภาษีเจริญสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 4400หนองแขม22020-05-142020-05-14
39386คลองคู้ (คลองตาสาด)คลองเคล็ดคลองหนองบอน 6 - 123000สวนหลวง22020-05-142020-05-14
39487คลองคู้หมันจากลำบึงกุ่มคลองแสนแสบ 5 - 16190คันนายาว22020-05-142020-05-14
39588คลองโคกกุลีคลองบางบอนทางรถไฟ 6 - 8900บางบอน22020-05-142020-05-14
39689คลองโคกบ่าวสาวคลองบางชันหมู่บ้านกมลวรรณ 5 - 82500คันนายาว22020-05-142020-05-14
39790คลองเงิน (เม่งเส็ง)คลองสามเสนคลองผดุงกรุงเกษม 5 - 61814ดุสิต22020-05-142020-05-14
39891คลองจรเข้โพรงคลองออเงินน้อยคลองเต้าปูน 6 -102450สายไหม22020-05-142020-05-14
39992คลองจระเข้บัวคลองบัวคลองหกขุด 6 - 102550บางเขน22020-05-142020-05-14
40093คลองจวนคลองหัวหมากคลองพระโขนง 6 - 121200สวนหลวง22020-05-142020-05-14
40194คลองจักรคลองสิบสองคลองสิบสาม 2 - 42800หนองจอก22020-05-142020-05-14
40295คลองจ้าหล่า 1คลองจรเข้โพรงคลองจ้าหล่าใหญ่ 4 - 61250สายไหม22020-05-142020-05-14
40396คลองจ้าหล่า 2คลองจรเข้โพรงคลองจ้าหล่าใหญ่ 4 - 6750สายไหม22020-05-142020-05-14
40497คลองจ้าหล่าใหญ่คลองอ้ายเป้งคลองพระยาสุเรนทร์ 8 -103080สายไหม22020-05-142020-05-14
40598คลองจิกกานดาคลองแสนแสบถนนรามคำแหง 2 - 3200บางกะปิ22020-05-142020-05-14
40699คลองจิต ( ระหว่างซอยราม ฯ 44-46 )คลองแสนแสบคลองกะจะ 4 - 61550บางกะปิ22020-05-142020-05-14
407100คลองจีนคลองด่านทางรถไฟสายมหาชัย 3 - 5500จอมทอง22020-05-142020-05-14
408101คลองจุลนาคถนนหลานหลวงถนนนครสวรรค์ 7 - 9155ป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-05-142020-05-14
409102คลองเจ็กถนนพัฒนาการคลองตัน 6 - 8235สวนหลวง22020-05-142020-05-14
410103คลองเจ็ก (คลองสามวา)คลองหนึ่งตะวันตกสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 61300คลองสามวา22020-05-142020-05-14
411104คลองเจ็ก(บางขุนเทียน)คลองระหาญที่ดินเอกชน 5 - 12800บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
412105คลองเจ็ก(มีนบุรี)คลองแสนแสบสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 103240มีนบุรี22020-05-142020-05-14
413106คลองเจ็ก(ลาดกระบัง)คลองลำปลาทิวคลองทับยาว 10 - 155000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
414107คลองเจ็ก(สะพานสูง)คลองแสนแสบคลองหลอแหล 6 - 82300สะพานสูง22020-05-142020-05-14
415108คลองเจ๊กตายถนนสุวินทวงศ์คลองสอง 3 - 61000หนองจอก22020-05-142020-05-14
416109คลองเจ็ดขนัดคลองพระโขนงลำรางหลังหมู่บ้านปัญญา 4 - 61030สวนหลวง22020-05-142020-05-14
417110คลองเจ้าครุฑแม่น้ำเจ้าพระยาซอยวัดดาวดึงษาราม5170บางพลัด22020-05-142020-05-14
418111คลองเจ้าคุณ(จอมทอง)คลองตรงคลองบางมด 6 - 121120จอมทอง22020-05-142020-05-14
419112คลองเจ้าคุณ(บางกอกน้อย)คลองชักพระซอยวัฒนสุข 4 - 8700บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
420113คลองเจียรดับคลองแสนแสบคลองลำตาจีน 6 - 81500หนองจอก22020-05-142020-05-14
421114คลองเจือศักดิ์คลองบางบอนถนนบางบอน 4 6 - 71600บางบอน22020-05-142020-05-14
422115คลองฉัตรโฉมคลองวัดบึงทองหลางคลองตาหนัง 2 - 31300บางกะปิ22020-05-142020-05-14
423116คลองชวดด้วนถนนรามอินทราคลองบางขวด 5 - 152055บึงกุ่ม22020-05-142020-05-14
424117คลองชัยรวมราษฎร์คลองบางโคลัดคลองบางพราน 6 - 10900บางบอน22020-05-142020-05-14
425118คลองเชิงตาแพคลองเสาธงคลองลูกวัว 4 - 53400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
426119คลองเชื่อมคลองหลังวัดม่วงกับคลองผู้ใหญ่เส็งคลองหลังวัดม่วงคลองผู้ใหญ่เส็ง 4 - 6440บางแค22020-05-142020-05-14
427120คลองแชเผือกคลองลำหินฝั่งเหนือจุดกำหนด 2 - 41300หนองจอก22020-05-142020-05-14
428121คลองซอย 5 เจดีย์คลองด่านถนนวุฒนากาศ2 - 2.5110ธนบุรี22020-05-142020-05-14
429122คลองซอยกิตติกมลคลองบางกอกใหญ่สุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 5330บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
430123คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1คลองบางกอกใหญ่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 3 - 6800บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
431124คลองซอยเจริญนคร 78ถนนเจริญนครคลองดาวคะนอง 1 - 3100ธนบุรี22020-05-142020-05-14
432125คลองซอยเชื่อมคลองลำแบนกับคลองหนองระแหงคลองลำแบนคลองหนองระแหง 3 - 51600คลองสามวา22020-05-142020-05-14
433126คลองซอยตากสิน 18ถนนตากสินคลองสำเหร่ 2 - 3.5280ธนบุรี22020-05-142020-05-14
434127คลองซอยตากสิน 5ซอยตากสิน 5คลองบางไส้ไก่1.30 -3.5052คลองสาน22020-05-142020-05-14
435128คลองซอยทหารเรือ 1คลองบางน้ำชนคลองสำเหร่ 2 - 3520ธนบุรี22020-05-142020-05-14
436129คลองซอยทหารเรือ 2คลองบางน้ำชนคลองสำเหร่ 2 - 4.5550ธนบุรี22020-05-142020-05-14
437130คลองซอยเทพนิมิตรแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญสนิทวงศ์ 66438671200บางพลัด22020-05-142020-05-14
438131คลองซอยประชากรไทยคลองบางน้ำชนซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11 2 - 3260ธนบุรี22020-05-142020-05-14
439132คลองซอยพยุงถนนตากสินสุดเขตคลอง 1.5 - 2200ธนบุรี22020-05-142020-05-14
440133คลองซอยเภสัชไทยถนนตากสินสุดเขตคลอง 1.5 - 3100ธนบุรี22020-05-142020-05-14
441134คลองซอยร่วมใจถนนวุฒากาศคลองด่าน1 -3.5290ธนบุรี22020-05-142020-05-14
442135คลองซอยโรงครามคลองบุปผารามซอยอิสรภาพ 26 1 - 2.590ธนบุรี22020-05-142020-05-14
443136คลองซอยโรงเจ 1ซอยเทอดไท 21คลองสำเหร่ 2 - 4240ธนบุรี22020-05-142020-05-14
444137คลองซอยโรงเจ 2คลองบางน้ำชนคลองสำเหร่ 2 - 4430ธนบุรี22020-05-142020-05-14
445138คลองซอยโรงเจ 3คลองบางน้ำชนคลองสำเหร่ 1 . 5- 5450ธนบุรี22020-05-142020-05-14
446139คลองซอยโรงเจ 4คลองบางน้ำชนคลองสำเหร่ 2 - 4500ธนบุรี22020-05-142020-05-14
447140คลองซอยวรวิทย์ถนนวุฒากาศคลองด่าน 1.5 - 3370ธนบุรี22020-05-142020-05-14
448141คลองซอยสะพานยาวซอยสะพานยาวสุดเขตคลอง 1.5 - 2150ธนบุรี22020-05-142020-05-14
449142คลองซอยหลวงเชิดวุฒากาศคลองบางสะแกสุดเขตคลอง 2 - 3190ธนบุรี22020-05-142020-05-14
450143คลองซุง(ปทุมวัน)คลองแสนแสบสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 10252ปทุมวัน22020-05-142020-05-14
451144คลองแซ่ซิ้ม (หมอชุบ)ถนนตากสิน คลองสำเหร่ 3 - 5550ธนบุรี22020-05-142020-05-14
452145คลองญี่ปุ่นคลองหลอแหลคลองบางเลา 6 - 81745สะพานสูง22020-05-142020-05-14
453146คลองด้วนคลองมะเขือขื่นสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 151000คลองสามวา22020-05-142020-05-14
454147คลองดอนอีกาคลองบางขวดคลองลำชะล่า 3 - 51300บึงกุ่ม22020-05-142020-05-14
455148คลองต้นกร่างคลองภาษีเจริญคลองบางอ้าย 3.5 - 61500บางแค22020-05-142020-05-14
456149คลองต้นตะโกคลองราษฎร์บูรณะคลองบางประกอก 1 - 21150ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
457150คลองต้นตาล (เกษจำเริญ)คลองบางกอกใหญ่คลองต้นไทร 3 - 5500บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
458151คลองต้นตาล (น้ำเค็ม)คลองลูกวัวคลองย่างควาย 10 -12940บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
459152คลองต้นตาล (น้ำจืด)คลองรางโพธิ์ล่างคลองรางแค 5 - 81400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
460153คลองต้นตาล (อาชีวธนบุรี)คลองบางกอกใหญ่วิทยาลัยอาชีวธนบุรี 3 - 3380บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
461154คลองต้นไทรแม่น้ำเจ้าพระยาถนนกรุงธนบุรี 5 - 13700คลองสาน22020-05-142020-05-14
462คลองต้นไทรคลองต้นไทรคลองบางลำภูล่าง2 - 3.50413คลองสาน22020-05-142020-05-14
463155คลองต้นไทร(บางกอกน้อย)คลองบางกอกน้อยถนนจรัญสนิทวงศ์ 2 - 4800บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
464156คลองต้นไทร(บางกอกใหญ่)คลองบางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษม 3 - 5700บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
465157คลองต้นไทร(ราษฎร์บูรณะ)คลองราษฎร์บูรณะซอยประชาอุทิศ 22 1 - 2724ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
466158คลองต้นนุ่นซอยเจริญนคร 46ชุมชนต้นนุ่น2157คลองสาน22020-05-142020-05-14
467159คลองต้นมะฆะคลองบางหว้าคลองรางบัว 4 - 5590ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
468160คลองต้นโศกคลองราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน 2 - 41000ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
469161คลองต้นสนคลองภาษีเจริญคลองบางประทุน 5 - 61275ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
470162คลองตรงคลองบางจากถ.เพชรเกษม 5 - 6283ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
471163คลองตรง(จอมทอง)คลองดาวคะนองคลองบัว 6 - 9350จอมทอง22020-05-142020-05-14
472164คลองตรง(บางขุนเทียน)คลองสนามชัยชุมชนปู่โฉม 2.5 - 151500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
473165คลองตรงข้ามคลองครูเสงี่ยมคลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 6135บางแค22020-05-142020-05-14
474166คลองตราชูคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนี 3 - 4700บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
475167คลองตากือคลองบางด้วนสุดระยะที่กำหนดให้ 1 - 2 236ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
476168คลองตากือ 1คลองบางด้วนเหนือสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4197ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
477169คลองตาขาวคลองบางกอกใหญ่สุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 589ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
478170คลองตาเจริญคลองบางมดคลองสามัคคี 3 - 4900ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
479171คลองตาฉ่ำคลองรางบัวคลองบางประทุน 7 - 8533ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
480172คลองตาฉุยคลองเจ้าคุณคลองบางมด 4 - 6650จอมทอง22020-05-142020-05-14
481173คลองตาโฉมคลองนาคลองบางมด 5 - 61950บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
482174คลองตาช้างคลองหนองบอนคลองเคล็ด 8 - 101650ประเวศ22020-05-142020-05-14
483175คลองตาเชื่อมคลองราษฎร์บูรณะคลองศรีสุราษฎร์ 3 - 41150ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
484176คลองตาแซคลองบางมดคลองนายเจริญ 3 - 41600ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
485177คลองตาดาคลองดาวคะนองถนนสุขสวัสดิ์2.50 - 4980ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
486178คลองตาแดงคลองบางมดคลองตาแซ 3 - 4500ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
487179คลองตาตี่คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6.5590บางแค22020-05-142020-05-14
488180คลองตาเตี้ยคลองลำหินฝั่งเหนือจุดกำหนด 2 - 4 950หนองจอก22020-05-142020-05-14
489181คลองตาถึงคลองรางใหญ่คลองรางแขก 3 - 5850ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
490182คลองตาทองลำรางสาธารณะคลองบางขุนเทียน 6 - 7800จอมทอง22020-05-142020-05-14
491183คลองตาทอดคลองตายงแยกคลองตารุ่ง 3 - 5600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
492184คลองตาเทียบคลองราษฎร์บูรณะคลองศรีสุราษฎร์ 3 - 4450ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
493185คลองตาเทียมคลองบางขี้แก้งคลองบางด้วน 6 -12465บางแค22020-05-142020-05-14
494186คลองตาแท้คลองราชพฤกษ์คลองตาเจริญ 2 - 3 700ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
495187คลองตาโท้คลองภาษีเจริญคลองพระยาราชมนตรี 6 - 7629ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
496188คลองตาบ๊อคลองบางไผ่คลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 4 - 5400บางแค22020-05-142020-05-14
497189คลองตาบัวคลองบางมดคลองไผ่ขวด 3 - 5800ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
498190คลองตาปลั่ง(บางขุนเทียน)ถนนอนามัยงามเจริญคลองวัดกก 3 - 61200บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
499191คลองตาปลั่ง(หนองแขม)คลองภาษีเจริญคลองหนามแดง 5 - 72700หนองแขม22020-05-142020-05-14
500192คลองตาเปล่งคลองวัดกกถนนพระรามที่ 2 4 - 6900จอมทอง22020-05-142020-05-14
501193คลองตาเปียคลองกระทุ้มแจ้คลองสองห้อง 10 - 122900ประเวศ22020-05-142020-05-14
502194คลองตาแป้นคลองรางบัวคลองบางประทุน 5 - 6542ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
503195คลองตาผินคลองสนามชัยคลองตาสุข 5 - 6780บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
504196คลองตาแผลงคลองสนามชัยสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 7450จอมทอง22020-05-142020-05-14
505197คลองตาพุก(ลาดกระบัง)คลองประเวศบุรีรมย์สุดเขต กทม. 10 -15750ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
506198คลองตาพูน (ทางเข้าวัดบุญยประดิษฐ์)คลองบางแวกคลองบางขี้แก้ง 7 - 9700บางแค22020-05-142020-05-14
507199คลองตาเพชรแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/25145บางพลัด22020-05-142020-05-14
508200คลองตาเพิ่มคลองบางไผ่คลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 4 - 5415บางแค22020-05-142020-05-14
509201คลองตาม่วงคลองวัดเพลงสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5383ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
510202คลองตาม่วง(จอมทอง)คลองสนามชัยสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 5480จอมทอง22020-05-142020-05-14
511203คลองตามั่งคลองราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน2 - 3.501000ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
512204คลองตามีคลองบางมดคลองตาแซ 2 - 3400ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
513205คลองตาเม้งคลองบางมดคลองบางช้าง 3 - 41000ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
514206คลองตาย้งคลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้2.5 - 10610บางแค22020-05-142020-05-14
515207คลองตายง(จอมทอง)ลำรางสาธารณะคลองบัว 6 - 7500จอมทอง22020-05-142020-05-14
516208คลองตายง(บางขุนเทียน)คลองสนามชัยคลองตาสุข 3 - 43600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
517209คลองตารุ่ง(จอมทอง)คลองวัดกกคลองบัว 4 - 61500จอมทอง22020-05-142020-05-14
518210คลองตารุ่ง(บางขุนเทียน)คลองสนามชัยคลองตาสุข 4 - 62000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
519211คลองตาเร่ง(คันนายาว)ถนนรามอินทรา แยกคลองจรเข้บัว 4 - 51400คันนายาว22020-05-142020-05-14
520212คลองตาเร่ง(บึงกุ่ม)ถนนรามอินทราคลองบางขวด 3 - 41300บึงกุ่ม22020-05-142020-05-14
521213คลองตาเริกแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 51200ยานนาวา22020-05-142020-05-14
522214คลองตาลิดคลองบางประทุนคลองบัว 6 - 7600จอมทอง22020-05-142020-05-14
523215คลองตาวงษ์คลองนครเนื่องเขตคลองบึงทองหลางเฒ่า 4 - 6800หนองจอก22020-05-142020-05-14
524216คลองตาสอนคลองประเวศบุรีรมย์คลองลำอ้ายแบน 15 - 203500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
525217คลองตาสอนเก่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองตาสอน 2 - 41200ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
526218คลองตาสาด (คลองคู้)คลองเคล็ดคลองหนองบอน 6 - 81850ประเวศ22020-05-142020-05-14
527219คลองตาสุขคลองรางแคคลองเจ้า 3 - 51300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
528220คลองตาสุ่มคลองบางเขนคลองวัดทอง 3 - 51100บางซื่อ22020-05-142020-05-14
529221คลองตาหนวดคลองพระราชดำริ 2คลองบึงทรายกองดินและ 10 - 154000คลองสามวา22020-05-142020-05-14
530222คลองตาห่วงปลายซอยนาคสุวรรณแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 81020ยานนาวา22020-05-142020-05-14
531223คลองตาเหล็กแม่น้ำเจ้าพระยาซอยประดู่ 1 4 - 6500บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
532224คลองตาใหม่คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 5420บางแค22020-05-142020-05-14
533225คลองเตยแม่น้ำเจ้าพระยาสุดเขตคลอง3.50 - 10784บางพลัด22020-05-142020-05-14
534226คลองเต้าปูนคลองหมอนสี่สิบคลองพระยาสุเรนทร์ 6 -10 1050สายไหม22020-05-142020-05-14
535227คลองเตาอิฐแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ8943961670บางพลัด22020-05-142020-05-14
536228คลองโต๊ะดำคลองสะพานควายคลองรางจาก 3 - 41850ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
537229คลองโต๊ะนิลคลองนครเนื่องเขตคลองบึงทองหลางเฒ่า 4 - 6800หนองจอก22020-05-142020-05-14
538230คลองโต๊ะพุดคลองรางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 5400ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
539231คลองโต๊ะยอคลองแสนแสบคลองหัวหมาก 6 - 81450บางกะปิ22020-05-142020-05-14
540232คลองโต๊ะรอคลองลำหินฝั่งเหนือจุดกำหนด 2 - 42000หนองจอก22020-05-142020-05-14
541233คลองทรงเทวดาคลองชักพระวัดอัมพวา 1 - 6 1430บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
542234คลองท่อคลองบางพรหมคลองขุนศรีบุรีรักษ์ 3 - 62115ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
543235คลองทองหลางคลองบ้านป่าหมู่บ้านสวนหลวง 6 - 81240สวนหลวง22020-05-142020-05-14
544236คลองท่าวาสุกรีถนนสามเสนแม่น้ำเจ้าพระยา 8 - 12540ดุสิต22020-05-142020-05-14
545237คลองทุ่ง กม.11คลองเปรมประชากรคลองลาดยาว 6 - 121900จตุจักร22020-05-142020-05-14
546238คลองทุ่งบางซ่อนคลองแยกคลองบางซ่อนถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 3 - 5890บางซื่อ22020-05-142020-05-14
547239คลองเทพยนต์คลองบางจากคลองสวนอ้อย 6 - 7580ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
548240คลองเทพยนต์ 2คลองบางจากคลองบางเพี้ย43894224ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
549241คลองเทพราชคลองภาษีเจริญคลองบางแค 9 -12880บางแค22020-05-142020-05-14
550242คลองเทพาแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้1.50 - 2.20230คลองสาน22020-05-142020-05-14
551243คลองไทรชะมดคลองสองคลองหนึ่ง 6 - 83200หนองจอก22020-05-142020-05-14
552244คลองนกกระจอกคลองบางหว้าสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5275ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
553245คลองนกกระจิบคลองรางบัวคลองบางประทุน 6 - 7650ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
554246คลองนกกระทุงคลองเชิงตาแพคลองโกร่งประทุน 4 -101000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
555247คลองนกเล็กคลองบางมดคลองนายสนม 2 - 3550ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
556248คลองนา(ทวีวัฒนา)คลองทวีวัฒนาสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6400ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
557249คลองนา(บางขุนเทียน)คลองบางมดคลองหัวกระบือ 7 -124500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
558250คลองนา(ประเวศ)คลองหนองบอนสุดระยะที่กำหนดให้441221000ประเวศ22020-05-142020-05-14
559251คลองนางชีซอยแม้นศรีศูนย์การค้าวรจักร 3 - 5120ป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-05-142020-05-14
560252คลองนางปานคลองบางประแก้วลำประโดงเอกชน 2-4820ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
561253คลองนาตับคลองหินลำใต้คลองแบนใหญ่ 6 - 81900หนองจอก22020-05-142020-05-14
562254คลองนายเจริญคลองตาแซคลองบางช้าง 2 - 51900ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
563255คลองนายผลคลองหนามแดงถนนเอกชัย 4 - 64200บางบอน22020-05-142020-05-14
564256คลองนายสนมคลองบางมดคลองตาเจริญ 2 - 3750ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
565257คลองนายโอ๋คลองสนามชัยคลองตาสุข 3 - 51150บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
566258คลองนาหมอนคลองสิบสองคลองสิบสาม 4 - 63390หนองจอก22020-05-142020-05-14
567259คลองน้ำดอกไม้คลองบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 3 - 41000บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
568260คลองน้ำตาลคลองบางกอกน้อยถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 4 - 6900บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
569261คลองน้ำอ้อยคลองบางกอกน้อยปิ่นเกล้าคอนโด 5 - 8980บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
570262คลองเนตรนุสรณ์คลองพิมพ์เสงี่ยมสุดเขต กทม. 4 - 6850บางบอน22020-05-142020-05-14
571263คลองเนินทรายคลองประทุมคลองบางระทึก 3 - 62840ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
572264คลองในซอยพุทธบูชา 44คลองหลังค่ายลูกเสือคลองแยก 3 - 5700ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
573265คลองในตรอกกระจกคลองบางกอกใหญ่ตรอกกระจก 2 - 3.5140บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
574266คลองบวรรังษีคลองรอบกรุงสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 2040พระนคร22020-05-142020-05-14
575267คลองบัว(จอมทอง)คลองบางระแนะน้อยถนนธนบุรี - ปากท่อ 4 - 81000จอมทอง22020-05-142020-05-14
576268คลองบัว(บางเขน)คลองจระเข้คลองกระเฉด 8 - 103980บางเขน22020-05-142020-05-14
577269คลองบัวคลี่คลองวังใหญ่คลองเจ็ก 6 - 82550สะพานสูง22020-05-142020-05-14
578270คลองบัวลอยคลองประเวศบุรีรมย์สุดเขต กทม. 10 - 15860ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
579271คลองบางกระดี่คลองสนามชัยคลองรางยายเพียร 10 - 402500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
580272คลองบางกระดี่น้อยคลองบางกระดี่คลองแยกคลองรางยายคง 5 - 61600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
581273คลองบางกระบือถนนสามเสนคลองเปรมประชากร 4- 171500ดุสิต22020-05-142020-05-14
582274คลองบางขนุนคลองสนามชัยถนนแสมดำ ซอย9 8 - 102200บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
583275คลองบางขโมยคลองหัวกระบือคลองสนามไชย 5 -162400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
584276คลองบางขวด (ตาเร่ง)ซอยรามอินทรา 34 (อยู่เย็น)คลองชะล่า 7 - 82900บางเขน22020-05-142020-05-14
585277คลองบางขี้คลองสนามชัยระวาง 5606-15 เลขที่ดิน 128 8 - 20600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
586278คลองบางขี้แก้งคลองพระยาราชมนตรีคลองบางขี้แก้ง 6 - 7771ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
587279คลองบางขุนพรหมถนนวิสุทธิกษัตริย์สุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 3.562พระนคร22020-05-142020-05-14
588280คลองบางคอแหลมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 51075บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
589281คลองบางคูเวียง(ลาดกระบัง)คลองเจ็กคลองลำพะอง 10 - 153500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
590282คลองบางโคล่ - บ้านป่าคลองตันคลองลาว 6 - 203000สวนหลวง22020-05-142020-05-14
591283คลองบางจาก(ทุ่งครุ)คลองรางใหญ่คลองกระออมใน 4 - 61550ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
592284คลองบางจาก(พระโขนง 2)คลองพระโขนงคลองเจ็ก 6 -121950พระโขนง22020-05-142020-05-14
593285คลองบางจาก-บางเพลี้ยคลองขวางคลองบางแวก43957772ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
594286คลองบางจากล่างคลองบางขี้แก้งคลองบางจาก 3 - 81035บางแค22020-05-142020-05-14
595287คลองบางช้างคลองบางมดคลองไผ่ขวด 3 - 51800ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
596288คลองบางด้วนคลองราชมนตรีคลองตาเทียม 6 -10600บางแค22020-05-142020-05-14
597289คลองบางด้วนใต้ - ราชมนตรีคลองบางด้วนใต้คลองพระยาราชมนตรี 2 - 3384ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
598290คลองบางด้วนเหนือคลองพระยาราชมนตรีคลองบางขี้แก้ง 7 - 82222ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
599291คลองบางตาล(ตลิ่งชัน)ถนนกาญนาภิเษกคลองบัว 5 - 20800ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
600292คลองบางตาล(ทวีวัฒนา)ถนนกาญจนาภิเษกคลองควาย 6 - 82800ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
601293คลองบางทองหลางแยกซอยองครักษ์คลองบางกระบือ 3 - 475ดุสิต22020-05-142020-05-14
602294คลองบางน้อย(ตลิ่งชัน)คลองบางเชือกหนังถนนกาญจนาภิเษก 4 - 205400ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
603295คลองบางน้อย(ทวีวัฒนา)ถนนกาญจนาภิเษกคลองผู้ใหญ่ 5 - 125260ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
604296คลองบางนางลี่คลองบ้านหลายซอยอ่อนนุช 36 5 - 7450สวนหลวง22020-05-142020-05-14
605297คลองบางบอนทางรถไฟมหาชัยคลองวัดสิงห์ 6 - 8500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
606298คลองบางบอนคลองพระยาราชมนตรีคลองพิมพ์เสงี่ยม 8 - 99500บางบอน22020-05-142020-05-14
607299คลองบางบูนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองแจงร้อน 4-7900ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
608300คลองบางประทุน - คลองต้นสนคลองบางประทุนคลองต้นสน 5 - 6379ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
609301คลองบางประทุน - คลองบางระแนะ 2คลองบางประทุนคลองบางระแนะ 3 - 4375ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
610302คลองบางประทุน - บางระแนะคลองบางประทุนคลองบางระแนะ 5 - 6408ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
611303คลองบางไผ่ตะวันตกคลองพระยาราชมนตรีคลองขวาง 9 - 101301ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
612304คลองบางไผ่ตะวันออกซอยเพชรเกษม 25คลองบางกอกใหญ่ 4 - 5829ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
613305คลองบางพรมคลองชักพระถนนกาญจนาภิเษก 6 - 355400ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
614306คลองบางพรหมถนนกาญจนาภิเษกคลองทวีวัฒนา 6 - 126640ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
615307คลองบางพระครูแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ85439581300บางพลัด22020-05-142020-05-14
616308คลองบางพรานคลองวัดสิงห์คลองรางไผ่ 1 5 - 86500บางบอน22020-05-142020-05-14
617309คลองบางพลูแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ71438981300บางพลัด22020-05-142020-05-14
618310คลองบางพึ่งคลองแจงร้อนสุดเขต กทม. 3-62135ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
619311คลองบางพูดคลองประปาสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 61000หลักสี่22020-05-142020-05-14
620312คลองบางพูด 2บึงสีกันสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 6645หลักสี่22020-05-142020-05-14
621313คลองบางเพลี้ยคลองบางจากคลองข้าง รร.บางจาก 8 - 92058ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
622314คลองบางโพงพางใต้ซอยปรีชา 3แม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8900ยานนาวา22020-05-142020-05-14
623315คลองบางโพงพางเหนือซอยข้างศูนย์ฯ 7แม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 6500ยานนาวา22020-05-142020-05-14
624316คลองบางระจันตอนต้นทางรถไฟสายใต้ถนนบรมราชชนนี 6 - 81000ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
625317คลองบางระจันตอนปลายทางรถไฟสายใต้คลองบางระมาด 6 - 81400ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
626318คลองบางระทึกถนนเลียบคลองทวีวัฒนาสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 61180ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
627319คลองบางระแนะน้อยคลองข้างวัดกกถนนจอมทอง 5 - 101120จอมทอง22020-05-142020-05-14
628320คลองบางรักแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ8943871975บางพลัด22020-05-142020-05-14
629321คลองบางลัดคลองบางขี้เก้งคลองบางจาก 2 -121000บางแค22020-05-142020-05-14
630322คลองบางลำเจียกคลองบางกอกใหญ่คลองมอญ 3 - 72150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
631323คลองบางลำเจียกน้อยคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 3 - 5150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
632324คลองบางเลาคลองหลอแหลคลองลาดบัวขาว 6 - 81450สะพานสูง22020-05-142020-05-14
633325คลองบางแวก - บางด้วนเหนือคลองบางแวกคลองบางด้วนเหนือ440201194ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
634326คลองบางแวก - แยกสามกรุงศรีคลองบางแวกแยกสามกรุงศรี 4 - 5414ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
635327คลองบางส่ายคลองพระยาราชมนตรีคลองบางประทุน 8 - 91191ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
636328คลองบางสี่บาทคลองสนามชัยคลองลาดลำภู 6 - 82550บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
637329คลองบางหญ้า คลองหัวกระบือคลองพระไชยยศสมบัติ 6 -123000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
638330คลองบางอ้ายคลองบางระแนะสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5619ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
639331คลองบ้านเกาะถนนรามอินทรา ลำบึงกุ่ม คลองบางชัน 4 - 72650คันนายาว22020-05-142020-05-14
640332คลองบ้านขมิ้นคลองมอญถนนสุทธาวาส 3 - 71500บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
641333คลองบ้านขาวคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 2 - 3180บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
642334คลองบ้านแขกคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 4 - 5500บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
643335คลองบ้านญวนสามเสนสุดระยะที่กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา 10 - 1290ดุสิต22020-05-142020-05-14
644336คลองบ้านไทร(ตลิ่งชัน)ถนนกาญนาภิเษกคลองบัว 5 - 255800ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
645337คลองบ้านไทร(ทวีวัฒนา)ถนนกาญจนาภิเษกคลองควาย 6 - 82740ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
646338คลองบ้านม้า 1คลองแสนแสบคลองหัวหมาก 13 - 201100บางกะปิ22020-05-142020-05-14
647339คลองบ้านม้า 2คลองแสนแสบหมู่บ้านสัมมากร 3 - 51410สะพานสูง22020-05-142020-05-14
648340คลองบ้านหลายคลองพระโขนงลำรางในซอยอ่อนนุช 30 6 -101120สวนหลวง22020-05-142020-05-14
649341คลองบ้านใหม่คลองเปรมประชากรคลองประปา 10 - 204240ดอนเมือง22020-05-142020-05-14
650342คลองบึงกลางคลองสองคลองหนึ่ง 6 - 82100หนองจอก22020-05-142020-05-14
651343คลองบึงขวางปตร.คลองบึงขวางคลองสี่ 10 - 402100มีนบุรี22020-05-142020-05-14
652344คลองบึงเขมรคลองแสนแสบคลองลำเจดีย์ 6 - 8500หนองจอก22020-05-142020-05-14
653345คลองบึงชุมเห็ดคลองศาลาแดงจุดที่กำหนด 4 - 6800หนองจอก22020-05-142020-05-14
654346คลองบึงตันคลองกระทุ้มล้มจุดที่กำหนด 4 - 61200หนองจอก22020-05-142020-05-14
655347คลองบึงตาแดงคลองบึงไผ่คลองสองตะวันออก 10 - 152500คลองสามวา22020-05-142020-05-14
656348คลองบึงตาแรมคลองสิบสามคลองสิบสี่ 6 - 83000หนองจอก22020-05-142020-05-14
657349คลองบึงเตยคลองสิบสองคลองสิบสาม 6 - 82200หนองจอก22020-05-142020-05-14
658350คลองบึงแตงโม (คลองสามวา)คลองพระราชดำริ 2 ทรายกองดินใต้ คลองแบนขะโด 5 - 101200คลองสามวา22020-05-142020-05-14
659351คลองบึงแตงโม(หนองจอก)คลองแสนแสบคลองลำเจดีย์ 6 - 8600หนองจอก22020-05-142020-05-14
660352คลองบึงทรายกองดินคลองแสนแสบคลองบึงไผ่ 5 -103100คลองสามวา22020-05-142020-05-14
661353คลองบึงทองหลางคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขต 6 - 81100หนองจอก22020-05-142020-05-14
662354คลองบึงทองหลางเฒ่าคลองนครเนื่องเขตจุดที่กำหนด (ซ.ร่มเย็น) 4 - 63000หนองจอก22020-05-142020-05-14
663355คลองบึงนายรุ่งคลองนครเนื่องเขตคลองลำปลาทิว 6 - 85800หนองจอก22020-05-142020-05-14
664356คลองบึงบัวฝั่งตะวันตกคลองบึงบัวจุดที่กำหนด 4 - 63250หนองจอก22020-05-142020-05-14
665357คลองบึงบัวฝั่งตะวันออกคลองสิบสามคลองสิบสี่ 4 - 62670หนองจอก22020-05-142020-05-14
666358คลองบึงปรงคลองสิบสามจุดที่กำหนดให้ 4 - 62200หนองจอก22020-05-142020-05-14
667359คลองบึงไผ่คลองแสนแสบสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 401400มีนบุรี22020-05-142020-05-14
668360คลองบึงฝรั่งคลองแสนแสบคลองสิบสาม 6 - 81760หนองจอก22020-05-142020-05-14
669361คลองบึงพระยาสุเรนทร์คลองหนองบัวมนคลองพระยาสุเรนทร์ 10 -151750บางเขน22020-05-142020-05-14
670362คลองบึงเล็กคลองลำบึงเตยคลองสิบสาม 4 - 62300หนองจอก22020-05-142020-05-14
671363คลองบึงสิงห์โตคลองลำหินคลองลำเจดีย์ 6 - 81950หนองจอก22020-05-142020-05-14
672364คลองบึงใหญ่คลองลำเจดีย์คลองไผ่ดำ 4 - 61300หนองจอก22020-05-142020-05-14
673365คลองบุญสุขคลองบางมดคลองหัวกระบือ 4 - 74000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
674366คลองแบนชะโด (คลองสามวา)คลองระบายน้ำคลองเก้า 20 - 253600คลองสามวา22020-05-142020-05-14
675367คลองแบนชะโด(หนองจอก)คลองลำบ่อยาวคลองลัดตาเตี้ยฝั่งเหนือ 4 - 61700หนองจอก22020-05-142020-05-14
676368คลองโบสถ์ซอยโชคชัยจงจำเริญแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8800ยานนาวา22020-05-142020-05-14
677369คลองปทุมถนนเลียบคลองทวีวัฒนาสุดระยะที่กำหนดให้ 9 - 141900ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
678370คลองประมง (คลองโล่ง)คลองขุนราชพินิจใจคลองเสาธง 6 - 85000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
679371คลองปลายซอยวัดภคินีนาถแม่น้ำเจ้าพระยาหลังตลาดกรุงธน43867550บางพลัด22020-05-142020-05-14
680372คลองปั้นจาดซอยรุ่งเรืองคลองชวดใหญ่ 2 - 83340ห้วยขวาง22020-05-142020-05-14
681373คลองปากลัดยานยนต์คลองราษฎร์บูรณะซอยประชาอุทิศ 29 1-2724ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
682374คลองปู่ชื่นคลองภาษีเจริญคลองบางอ้าย 3 - 71300บางแค22020-05-142020-05-14
683375คลองแป๊ะจ่างบนคลองลำเกาะเลาคลองลัดตาแย้ม 4 - 61100หนองจอก22020-05-142020-05-14
684376คลองแป๊ะจ่างล่างคลองลำเกาะเลาคลองลำตาอิน 4 - 6350หนองจอก22020-05-142020-05-14
685377คลองผักกะเฉดคลองบางชันคลองกีบหมู 6 - 122250คลองสามวา22020-05-142020-05-14
686378คลองผาสุขใจ (ช่วงที่ 1)คลองภาษีเจริญคลองบางอ้าย 6 -181360บางแค22020-05-142020-05-14
687379คลองผาสุขใจ (ช่วงที่ 2)คลองบางอ้ายคลองบางโคลัด 6 -181570บางแค22020-05-142020-05-14
688380คลองผู้ช่วยคลองสนามชัยที่เอกชน ระวาง 5204-13 เลขที่402 3.5 -151200บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
689381คลองผู้ใหญ่คลองบางเชือกหนังคลองบางน้อย 6 - 81270ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
690382คลองผู้ใหญ่ชวลิต 1คลองบางหว้าคลองรางบัว 4 - 5446ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
691383คลองผู้ใหญ่ชวลิต 2คลองบางหว้าคลองรางบัว 4 - 5606ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
692384คลองผู้ใหญ่ชินคลองเจ้าคุณถนนอนามัยงามเจริญ 3 - 9650จอมทอง22020-05-142020-05-14
693385คลองผู้ใหญ่น่วมคลองมหาสวัสดิ์สุดคลอง 4 - 5400ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
694386คลองผู้ใหญ่ปลื้มคลองภาษีเจริญคลองหลังวัดม่วง 4 - 6240บางแค22020-05-142020-05-14
695387คลองผู้ใหญ่เปล่งคลองเจ้าคุณคลองบางมด 4 - 7650จอมทอง22020-05-142020-05-14
696388คลองผู้ใหญ่สมนึกคลองเจ้าคุณคลองบางมด 4 - 5650จอมทอง22020-05-142020-05-14
697389คลองผู้ใหญ่สังข์แม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางบูน 5-6650ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
698390คลองผู้ใหญ่เส็ง 1คลองภาษีเจริญคลองหลังวัดม่วง 4 - 6270บางแค22020-05-142020-05-14
699391คลองผู้ใหญ่เส็ง 2ลำกระโดงเชื่อมคลองผาสุขใจกับคลองหลังวัดม่วงคลองยายกวย 4 - 71100บางแค22020-05-142020-05-14
700392คลองไผ่ขวดคลองบางมดคลองยายจำปี 3 - 5850ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
701393คลองไผ่เขียวคลองสามขาคลองแพรเขียว 7 - 81150บางเขน22020-05-142020-05-14
702394คลองไผ่ดำคลองแสนแสบคลองหนองปลาหมอ 4 - 62050หนองจอก22020-05-142020-05-14
703395คลองไผ่เสือขบคลองลำเจดีย์จุดกำหนด (การเคหะ) 4 - 61200หนองจอก22020-05-142020-05-14
704396คลองแฝดซอยเศตะพราหมณ์ตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8600ยานนาวา22020-05-142020-05-14
705397คลองพนาโรจน์แม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญนคร 3 - 5.50262คลองสาน22020-05-142020-05-14
706398คลองพระโขนงเก่าคลองพระโขนงคลองหนองบอน 5 - 101680สวนหลวง22020-05-142020-05-14
707399คลองพระไชยยศสมบัติคลองสนามชัยคลองบางหญ้า 8 -101400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
708400คลองพระยาเกษมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะคลอง2.20 - 5840คลองสาน22020-05-142020-05-14
709401คลองพระสวัสดิ์คลองรอบกรุงสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 392พระนคร22020-05-142020-05-14
710402คลองพริกป่นคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนี 2 - 4650บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
711403คลองพลับคลองพระโขนงสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6366คลองเตย22020-05-142020-05-14
712404คลองพิณพาทย์ถนนสมเด้จพระปิ่นเกล้าห้างฯพาต้า43865134บางพลัด22020-05-142020-05-14
713405คลองพิณพาทย์(บางกอกน้อย)คลองบางกอกน้อยถนนปิ่นเกล้า 2.5 - 4940บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
714406คลองพิทยาลงกรณ์คลองขุนราชพินิจใจคลองสาม 10 - 805000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
715407คลองพิมพ์เสงี่ยมซอยเอกชัย 131สถานีรถไฟพรมแดน 5 - 72000บางบอน22020-05-142020-05-14
716408คลองแพรกคลองนา 1คลองบางมดลำรางสาธารณะ 6 - 7520จอมทอง22020-05-142020-05-14
717409คลองแพรกคลองนา 2คลองบางมดลำรางสาธารณะ 4 - 5480จอมทอง22020-05-142020-05-14
718410คลองแพรเขียวแยกคลองกะเฉดซอยลาดปลาเค้า 72 6 - 81900บางเขน22020-05-142020-05-14
719411คลองโพธิ์(จอมทอง)ถนนธนบุรี - ปากท่อคลองบางขุนเทียน 5 - 91300จอมทอง22020-05-142020-05-14
720412คลองโพธินิมิตร 1คลองสำเหร่สุดเขตคลอง 1 - 3300ธนบุรี22020-05-142020-05-14
721413คลองโพธินิมิตร 2คลองสำเหร่สุดเขตคลอง1.50 - 4360ธนบุรี22020-05-142020-05-14
722414คลองโพธินิมิตร 3คลองสำเหร่ซอยตากสิน 4 2 - 3300ธนบุรี22020-05-142020-05-14
723415คลองโพธินิมิตร 4ถนนตากสิน - เพชรเกษมสุดเขตคลอง2.50-4130ธนบุรี22020-05-142020-05-14
724416คลองโพธินิมิตร 5ถนนตากสิน - เพชรเกษมปากซอยตากสิน 6 2 - 3450ธนบุรี22020-05-142020-05-14
725417คลองโพธินิมิตร 6ซอยตากสิน 8คลองสำเหร่1.50 - 2350ธนบุรี22020-05-142020-05-14
726418คลองภูมิแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้2.5 - 61012ยานนาวา22020-05-142020-05-14
727419คลองมณีคลองหลอแหลคลองทับช้างล่าง 6 - 8950สะพานสูง22020-05-142020-05-14
728420คลองมอญ(บางพลัด)แม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ89439311085บางพลัด22020-05-142020-05-14
729421คลองมอญ(ประเวศ)คลองประเวศบุรีรมย์ถนนชลบุรีสายใหม่ 7 - 121520ประเวศ22020-05-142020-05-14
730422คลองมอญ(พระโขนง)คลองขวางล่างสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 81200พระโขนง22020-05-142020-05-14
731423คลองมอญ(สะพานสูง)ถ.กรุงเทพกรีฑาถ.กรุงเทพ-ชลบุรี 3 -41218สะพานสูง22020-05-142020-05-14
732424คลองมอญประดิษฐ์คลองบางแวกคลองบางขี้เก้ง 4 - 8750บางแค22020-05-142020-05-14
733425คลองมะเขือขื่น คลองพระราชดำริ 2คลองเก้า 10 - 153550คลองสามวา22020-05-142020-05-14
734426คลองมะนาว(บางกอกน้อย)คลองบางกอกน้อยถนนจรัญสนิทวงศ์ 4 - 10990บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
735427คลองมะนาว(บางพลัด)คลองบางพลัดคลองบางพระครู43995300บางพลัด22020-05-142020-05-14
736428คลองม้าคลองบางจากคลองข้าง รร.บางจาก 3 - 41552ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
737429คลองมากคลองสนามชัยคลองบางระแนะน้อย 7 - 8400จอมทอง22020-05-142020-05-14
738430คลองแมะดำคลองลำแขกคลองสอง 4 - 62150หนองจอก22020-05-142020-05-14
739431คลองย่างควาย (กลางทุ่ง)คลองรางยายเพียรคลองขุนราชวินิจใจ 6 - 123500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
740432คลองยายกวยคลองภาษีเจริญคลองบางอ้าย 6 - 71100บางแค22020-05-142020-05-14
741433คลองยายจำปีคลองบางมดคลองขวางบางประแก้ว 4 - 52400จอมทอง22020-05-142020-05-14
742434คลองยายจำปีคลองบางประแก้วลำประโดงเอกชน 2 - 71100ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
743435คลองยายต่วนคลองสนามชัยที่ดินเอกชน 4 -101170บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
744436คลองยายต่วนคลองมหาศรสุดระยะที่กำหนดให้ 1 - 2300หนองแขม22020-05-142020-05-14
745437คลองยายทิมคลองบางจากถนนเพชรเกษม 5 - 6754ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
746438คลองยายเท้าคลองบางซ่อนทางรถไฟสายใต้ 4 - 6420บางซื่อ22020-05-142020-05-14
747439คลองยายเพิ่มช่วงปลายคลองบางไผ่สุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 4.5120บางแค22020-05-142020-05-14
748440คลองยายโมงคลองขุนศรีบุรีรักษ์คลองซอย 3 - 71941ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
749441คลองยายล้อมคลองพระโขนงลำรางสาธารณะเชื่อมคลองคาง 6 - 10200คลองเตย22020-05-142020-05-14
750442คลองยายวันคลองยายจำปีคลองบางมด 4 - 5640จอมทอง22020-05-142020-05-14
751444คลองยายวีคลองยายจำปีคลองบางมด 3 - 9640จอมทอง22020-05-142020-05-14
752445คลองยายสร้อย (คลองเตย)คลองพระโขนงปากซอยถนนพระรามที่ 4 5 - 6750คลองเตย22020-05-142020-05-14
753446คลองยายสร้อย(บางแค)คลองบางไผ่คลองบางแวก 3 - 81035บางแค22020-05-142020-05-14
754447คลองยายสายคลองภาษีเจริญคลองรางบัว 5 - 6339ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
755448คลองยายแสงคลองรางโพธิ์คลองเก้าห้อง 3 - 5950ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
756449คลองยายหนอมคลองขุนศรีบุรีรักษ์คลองควาย 6 - 81600ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
757450คลองยายหรั่งปลายซอยบากองอนุสรณ์ 1แม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8700ยานนาวา22020-05-142020-05-14
758451คลองแยกคลองกระเฉด 1คลองกระเฉดคลองบัว 5 - 71420บางเขน22020-05-142020-05-14
759452คลองแยกคลองกุฏีจีนคลองกุฎีจีนคลองบุปผาราม2.5 - 4.5540ธนบุรี22020-05-142020-05-14
760453คลองแยกคลองกุ่มแดงคลองกุ่มแดงคลองลำบุรี 6 - 9790บางเขน22020-05-142020-05-14
761454คลองแยกคลองครูเสงี่ยมคลองพระยาราชมนตรีสุดระยะที่กำหนดให้43989487ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
762455คลองแยกคลองชักพระคลองชักพระซอยอำนวยผล 8 1.5-15642บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
763456คลองแยกคลองต้นตาลคลองต้นตาลคลองนา 8 -102100บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
764457คลองแยกคลองตะโหนดคลองตะโหนดคลองลำทองหลาง 3 - 103100มีนบุรี22020-05-142020-05-14
765458คลองแยกคลองตาตี่คลองตาตี่คลองแยกคลองตาเทียม 1 3 - 9590บางแค22020-05-142020-05-14
766459คลองแยกคลองตาเทียม 1คลองตาเทียมคลองและคลองแยกคลองตาตี่ 2 - 9555บางแค22020-05-142020-05-14
767460คลองแยกคลองตาเทียม 2คลองตาเทียมคลองแยกคลองตาตี่ 2 - 3160บางแค22020-05-142020-05-14
768461คลองแยกคลองเทพยนต์คลองเทพยนต์คลองบางเพลี้ย 5 - 6198ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
769462คลองแยกคลองบางกอกใหญ่คลองข้วางตะวันตกคลองบางกอกใหญ่ 7 - 8846ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
770463คลองแยกคลองบางจาก 5คลองบางจากคลองม้า43957343ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
771464คลองแยกคลองบางด้วนเหนือ 1คลองบางด้วนเหนือสุดระยะที่กำหนดให้ 9 - 10358ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
772465คลองแยกคลองบางด้วนเหนือ 2คลองบางด้วนเหนือสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 7352ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
773466คลองแยกคลองบางยี่ขันคลองบางยี่ขันซอยบุญพงศา5260บางพลัด22020-05-142020-05-14
774467คลองแยกคลองบางแวก (ใกล้คลองตาเทียม)คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 6180บางแค22020-05-142020-05-14
775468คลองแยกคลองบางแวก 1คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5170บางแค22020-05-142020-05-14
776469คลองแยกคลองบางแวก 2คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 4.5 - 5140บางแค22020-05-142020-05-14
777470คลองแยกคลองบางแวก (ใกล้คลองตาตี่)คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 5180บางแค22020-05-142020-05-14
778471คลองแยกคลองบางไส้ไก่คลองบางไส้ไก่ซอยอิสรภาพ 15 3 - 6200ธนบุรี22020-05-142020-05-14
779472คลองแยกคลองบางหว้าคลองบางหว้าคลองรางบัว 4 - 5639ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
780473คลองแยกคลองพระองคลองมอญคลองเจ็ก 3 - 41800ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
781474คลองแยกคลองมอญคลองมอญซอยจรัญฯ 89/243926300บางพลัด22020-05-142020-05-14
782475คลองแยกคลองยายเพิ่มคลองยายเพิ่มคลองบางไผ่ 3.5 - 4.5570บางแค22020-05-142020-05-14
783476คลองแยกคลองลัดครูเสงี่ยม 1 คลองลัดครูเสงี่ยมสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 5810บางแค22020-05-142020-05-14
784477คลองแยกคลองลัดครูเสงี่ยม 2 คลองลัดครูเสงี่ยมถนนราชมนตรี 3 - 7560บางแค22020-05-142020-05-14
785478คลองแยกคลองลำหิน คลองบึงใหญ่สุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 154960มีนบุรี22020-05-142020-05-14
786479คลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติคลองวัดทองธรรมชาติสุดระยะที่กำหนดให้ 1.60 - 2.80250คลองสาน22020-05-142020-05-14
787480คลองแยกคลองวัดยานนาวาคลองวัดยานนาวาสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 8107สาทร22020-05-142020-05-14
788481คลองแยกคลองสะพานสูงคลองสะพานสูงคลองเจ็ก 4 - 81270สะพานสูง22020-05-142020-05-14
789482คลองแยกคลองหนองบัวมนคลองหนองบัวมนคลองลำบุรี 6 - 81100บางเขน22020-05-142020-05-14
790483คลองแยกเชิงตาแพคลองเชิงตาแพคลองหนองพงไหม้ 4 - 5900บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
791484คลองแยกนาหมอนคลองนาหมอนจุดที่กำหนด 4 - 61000หนองจอก22020-05-142020-05-14
792485คลองแยกบางจาก 1คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 1 - 2374ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
793486คลองแยกบางจาก 2คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3302ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
794487คลองแยกบางจาก 3คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 1 - 2437ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
795488คลองแยกบางจาก 4คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6483ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
796489คลองแยกบางเชือกหนัง 1คลองบางเชือกหนังถนนจรัญฯ 13 4 - 5296ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
797490คลองแยกบางเชือกหนัง 2คลองบางเชือกหนังถนนจรัญฯ 13 4 - 5307ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
798491คลองแยกบางน้อยคลองบางพรหมคลองบางน้อย 6 - 8150ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
799492คลองแยกบางไผ่ 1คลองบางไผ่ตะวันตกสุดระยะที่กำหนดให้43989254ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
800493คลองแยกบางไผ่ 2คลองบางไผ่ตะวันตกสุดระยะที่กำหนดให้43864142ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
801494คลองแยกบางเพลี้ย 1คลองบางเพลี้ยสุดระยะที่กำหนดให้43832126ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
802495คลองแยกบางเพลี้ย 2คลองบางเพลี้ยสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6233ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
803496คลองแยกบางเพลี้ย 3คลองบางเพลี้ยร.ร.บางจาก 6 - 7275ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
804497คลองแยกบางแวก 1คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้43832333ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
805498คลองแยกบางแวก 2คลองบางแวกคลองลัดบางแวก43864583ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
806499คลองแยกบางแวก 3คลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้43864469ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
807500คลองแยกบางแวก 4คลองบางแวกคลองแยกสามกรุงศรี43926449ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
808501คลองแยกบางแวก 5คลองบางแวกคลองแยกสามกรุงศรี 1 - 2253ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
809502คลองแยกบางสะแก 1คลองบางน้ำชนคลองบางสะแก 2 - 3465ธนบุรี22020-05-142020-05-14
810503คลองแยกบางสะแก 10คลองบางน้ำชนคลองบางสะแก 2 - 4530ธนบุรี22020-05-142020-05-14
811504คลองแยกบางสะแก 11คลองบางน้ำชนคลองบางสะแก 2 - 4535ธนบุรี22020-05-142020-05-14
812505คลองแยกบางสะแก 12คลองแยกบางสะแก 13คลองบางสะแก 2 - 4390ธนบุรี22020-05-142020-05-14
813506คลองแยกบางสะแก 13ถนนรัชดาภิเษกคลองบางสะแก 3 - 5535ธนบุรี22020-05-142020-05-14
814507คลองแยกบางสะแก 2คลองบางสะแกถนนรัชดาภิเษก 1 - 2.50230ธนบุรี22020-05-142020-05-14
815508คลองแยกบางสะแก 3คลองบางสะแก ถนนรัชดาภิเษก 2 - 4.5270ธนบุรี22020-05-142020-05-14
816509คลองแยกบางสะแก 4ถนนตากสิน - เพชรเกษมถนนรัชดาภิเษก 2 - 4.5110ธนบุรี22020-05-142020-05-14
817510คลองแยกบางสะแก 5คลองบางสะแกซอยเทอดไท 33 2 - 490ธนบุรี22020-05-142020-05-14
818511คลองแยกบางสะแก 6ถนนรัชดาภิเษกซอยเทอดไท 33 2 - 4160ธนบุรี22020-05-142020-05-14
819512คลองแยกบางสะแก 8คลองบางน้ำชนคลองบางสะแก 3 - 5500ธนบุรี22020-05-142020-05-14
820513คลองแยกบางสะแก 9คลองบางน้ำชนคลองบางสะแก 4 - 6310ธนบุรี22020-05-142020-05-14
821514คลองแยกบางหญ้า 1คลองบางหญ้าซอยเทียนทะเล 28 4 -121500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
822515คลองแยกบางหญ้า 2คลองบางหญ้าระวาง 5402-6 เลขที่ดิน 24 4 -101500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
823516คลองแยกยายสร้อยคลองบางแวกถนนกาญจนาภิเษก 7 - 10365บางแค22020-05-142020-05-14
824517คลองแยกรางแคคลองรางแคคลองรางไผ่ 5 - 61150บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
825518คลองแยกรางบัว 1คลองภาษีเจริญคลองรางบัว 5 - 692ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
826519คลองแยกรางบัว 2คลองภาษีเจริญคลองรางบัว 2 - 3309ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
827520คลองแยกรางบัว 3คลองภาษีเจริญคลองรางบัว 3 - 4121ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
828521คลองแยกรางบัว 4คลองภาษีเจริญคลองรางบัว 3 - 491ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
829522คลองแยกรางบัว 5คลองภาษีเจริญสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4105ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
830523คลองแยกราชมนตรี 1คลองพระยาราชมนตรีสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4201ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
831524คลองแยกลำโขล่คลองลำโขล่คลองลำโขล่ 4 - 6600หนองจอก22020-05-142020-05-14
832525คลองแยกลำต้อยติ่งคลองลำวังคาคลองสอง,หลวงแพ่ง 6 - 84500หนองจอก22020-05-142020-05-14
833526คลองแยกลำตามีร้องไห้คลองลำตามีร้องไห้คลองลำตาอิน 4 - 61200หนองจอก22020-05-142020-05-14
834527คลองแยกวัดประดู่ ฯคลองบางกอกใหญ่คลองวัดประดู่ 2 - 5920บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
835528คลองแยกวัดลาดปลาเค้าถนนเกษตร-นวมินทร์คลองวัดลาดปลาเค้า 6 - 12800ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
836529คลองแยกวัดอรุณคลองวัดอรุณคลองหลังวัดราชสิทธิ 3 - 4500บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
837530คลองแยกสวนอ้อย 1 คลองสวนอ้อยสุดระยะที่กำหนดให้43926563ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
838531คลองแยกอาจารย์พรคลองอาจารย์พรคลองโรงแถว 6 - 81200ประเวศ22020-05-142020-05-14
839532คลองแยกอู่ตะเภาคลองอู่ตะเภาคลองลำนกแขวก 6 - 83000หนองจอก22020-05-142020-05-14
840533คลองระบายน้ำคลองมะเขือขื่นคลองบึงแตงโม 4 - 61700คลองสามวา22020-05-142020-05-14
841534คลองรางกะนกคลองบางมดคลองนา 4 - 51500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
842535คลองรางขมิ้นคลองค้างคาวคลองรางแขก 6 - 102500ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
843536คลองรางขวางคลองรางขวางคลองรางแม่น้ำ 4 - 63100ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
844537คลองรางขวางคลองบางโคลัดคลองบางพราน 5 - 8900บางบอน22020-05-142020-05-14
845538คลองรางขี้เหล็กคลองหนามแดงคลองเจือศักดิ์- คลองบางบอน 5 - 72850บางบอน22020-05-142020-05-14
846539คลองรางเข้ (ตาสอน)คลองบางสี่บาทการเคหะ (ส่วน 2) 5 - 61600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
847540คลองรางแขกคลองเก้าห้องคลองรางตรง 4 - 61800ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
848541คลองรางแคคลองสนามชัยคลองบางมด 5 - 64150บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
849542คลองรางจากคลองบางแวกคลองขุดเจ้าเมือง 4 - 62250ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
850543คลองรางตรงคลองรางใหญ่คลองรางเวก 4 - 51300ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
851544คลองรางตันคลองรางเวกคลองรางราชพฤกษ์ 4 - 62350ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
852545คลองรางตาทุยลำมะละกอคลองทับยาว 6 - 81000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
853546คลองรางตาผ่องคลองเจ็กลำรางตาทุย 4 - 6650ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
854547คลองรางนาเสนคลองโกร่งประทุนคลองเชิงตาแพ 2 - 41600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
855548คลองรางบัว(จอมทอง)คลองตาฉ่ำคลองสวนหลวง 4 - 61200จอมทอง22020-05-142020-05-14
856549คลองรางบัว(ภาษีเจริญ)คลองสวนหลวงใต้คลองต้นสน 7 - 81618ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
857550คลองรางไผ่คลองสนามชัยคลองรางแค 8 - 102300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
858551คลองรางไผ่ 1คลองบางบอนถนนบางบอน 4 7 - 103700บางบอน22020-05-142020-05-14
859552คลองรางไผ่ 2ถนนบางบอน 4คลองบ้านนายผล 7 - 101300บางบอน22020-05-142020-05-14
860553คลองรางไผ่ 3คลองหนามแดงคลองรางไผ่ 7 - 10700บางบอน22020-05-142020-05-14
861554คลองรางโพธิ์คลองบางบอนสถานีรถไฟรางโพธิ์ 8 -101400บางบอน22020-05-142020-05-14
862555คลองรางโพธิ์ (ลำรางโพธิ์)คลองสะแกงามทางรถไฟสายมหาชัย 8 - 302000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
863556คลองรางโพธิ์(ทุ่งครุ)คลองกระออมในคลองรางขมิ้น 5 - 62300ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
864557คลองรางโพธิ์บนคลองสนามชัยคลองบางมด 6 - 83200บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
865558คลองรางโพธิ์ล่างคลองรางโพธิ์บนคลองบางมด 4 - 6800บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
866559คลองรางแม่น้ำคลองบางมดคลองรางขวาง 8 - 153500ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
867560คลองรางยายคงคลองแสมดำใต้แยกคลองเชิงตกแพ 6 - 203300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
868561คลองรางยายเพียรคลองหัวกระบือคลองบางกระดี่น้อย 6 - 204600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
869562คลองรางราชพฤกษ์ คลองรางขมิ้นคลองบางมด 4 - 52800ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
870563คลองรางเวกคลองสะพานควายคลองรางตรง 4 - 62550ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
871564คลองรางสะแกคลองบางมดคลองหัวกระบือ 6 - 204000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
872565คลองรางใหญ่คลองบางจากคลองขุดเจ้าเมือง 3 - 53200ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
873566คลองรางอ้อ - รางแก้วแยกคลองถนนซอยรามอินทรา 5 6 - 82800บางเขน22020-05-142020-05-14
874567คลองราชพฤกษ์ คลองราชพฤกษ์น้อยคลองบางมด 4 - 6680ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
875568คลองราชพฤกษ์น้อยคลองราชพฤกษ์คลองสะพานควาย 4 - 71900ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
876569คลองราชพฤกษ์ใหญ่คลองราชพฤกษ์คลองสะพานควาย 4 - 81650ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
877570คลองราชมนตรี - บางโคลัดคลองพระยาราชมนตรีคลองบางโคลัด 3 - 4350ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
878571คลองราษฎร์เจริญสุขคลองมหาศรคลองทวีวัฒนา4.5 - 62915หนองแขม22020-05-142020-05-14
879572คลองโรงฆ่าสัตว์แม่น้ำเจ้าพระยาหลังโรงแรมทองทารา 2 - 31600บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
880573คลองโรงน้ำมันแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 51275ยานนาวา22020-05-142020-05-14
881574คลองโรงปลาแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญนคร 2 - 3350คลองสาน22020-05-142020-05-14
882575คลองโรงภาษี (โรงปูน)แม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญนคร2.80 - 6.50350คลองสาน22020-05-142020-05-14
883576คลองโรงสี (บางกอกใหญ่)คลองบางกอกใหญ่ซอยเพชรเกษม 3 4 - 5500บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
884577คลองโรงสี (บางแค)คลองภาษีเจริญคลองบางอ้าย 6 - 8700บางแค22020-05-142020-05-14
885578คลองโรงสีเก่าคลองทองหลางคลองพระโขนง 3 - 5700สวนหลวง22020-05-142020-05-14
886579คลองโรงหนังแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางไส้ไก่1.20 - 4.201350คลองสาน22020-05-142020-05-14
887580คลองไร่คลองบางขุนเทียนถนนสามแยกบางขุนเทียน 3 - 41280จอมทอง22020-05-142020-05-14
888581คลองล็อค 4 (เชื่อมคลองเจ็ก)คลองเจ็กคลองสามวา 3 - 101690มีนบุรี22020-05-142020-05-14
889582คลองลัดกัลยาคลองบ้านไทรคลองบางระมาด 6 - 101100ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
890583คลองลัดขี้เหล็กคลองบางมดคลองขวางบางประแก้ว 8 - 141000จอมทอง22020-05-142020-05-14
891584คลองลัดครูเสงี่ยมคลองบางไผ่คลองบางแวก 7 - 10830บางแค22020-05-142020-05-14
892585คลองลัดคลองขวางคลองบางมดคลองต้นไทร 8 - 101120จอมทอง22020-05-142020-05-14
893586คลองลัดคลองตาแป้นคลองต้นสนคลองบางประทุน 3 - 4532ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
894587คลองลัดคลองบางแวกคลองบางเพลี้ยคลองบางแวก 3 - 4627ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
895588คลองลัดคลองสวนอ้อยคลองบางจากคลองม้า 4 - 51885ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
896589คลองลัดเช็ดหน้าคลองบางมดคลองขวาง 10 - 121500จอมทอง22020-05-142020-05-14
897590คลองลัดตากลั่นคลองบางเชือกหนังคลองบางไผ่ 4 - 121015บางแค22020-05-142020-05-14
898591คลองลัดตาเตี้ยคลองแบนชะโดคลองแสนแสบ 3 - 43700คลองสามวา22020-05-142020-05-14
899592คลองลัดตานิลคลองบางพรมคลองบางน้อย 8 - 10600ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
900593คลองลัดตาแย้มคลองลำตาต่ายคลองลำตาอิน 6 - 81920หนองจอก22020-05-142020-05-14
901594คลองลัดตาเหนียวคลองบางน้อยคลองบางเชือกหนัง 6 - 131000ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
902595คลองลัดถมยาคลองบ้านไทรคลองบางพรม 2 - 51900ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
903596คลองลัดทับยาวคลองทับยาวลำกระทุ้มล้ม 8 - 122000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
904597คลองลัดนิ่มไสวคลองบางพรหมคลองบางเชือกหนัง 6 - 8560ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
905598คลองลัดบางปะแก้ว-บางปะกอก คลองบางปะกอกซอยสุขสวัสดิ์ 15/13.50-41000ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
906599คลองลัดบางระแนะคลองพระยาราชมนตรีคลองบางอ้าย 9 - 10670ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
907600คลองลัดบางลิ่มปลายหมู่บ้านมหาดไทยคลองลัดถมยา 4 - 64400ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
908601คลองลัดผู้ใหญ่ปลอดคลองบุญสุขคลองรางโพธิ์บน 5 -101000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
909602คลองลัดมะยมคลองบางระมาดคลองบางพรม 8 - 181200ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
910603คลองลัดม้าคลองบางแวกคลองวัดไชยฉิมพลี 7 - 82232ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
911604คลองลัดยายกุลคลองบุญสุขคลองรางโพธิ์บน 5 -10650บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
912605คลองลัดแยกคลองสามกรุงศรีคลองข้าง รร.บางจากคลองสอง 5 - 61393ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
913606คลองลัดวัดไชยฉิมพลีคลองบางเชือกหนังคลองบางด้วนเหนือ 7 - 82009ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
914607คลองลัดวัดสะพานคลองบางพรมคลองบางน้อย 2 - 3 900ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
915608คลองลัดสะแกคลองบางสะแกตัน 5 - 71000จอมทอง22020-05-142020-05-14
916609คลองลาดกะดาน 1สุดเขต กทม.คลองลำกระดาน 10 - 151100คลองสามวา22020-05-142020-05-14
917610คลองลาดโตนดซอยชินเขต 1คลองบางเขน 15 -22850หลักสี่22020-05-142020-05-14
918611คลองลาดลำภูคลองบางบอนทางรถไฟ 3 - 5900บางบอน22020-05-142020-05-14
919612คลองลาดลำภู (บางขุนเทียน)ทางรถไฟสายมหาชัยหมู่บ้านการเคหะ 4 - 61230บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
920613คลองลำกอไผ่(ลาดกระบัง)คลองลำปลาทิวสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 152700ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
921614คลองลำกอไผ่(หนองจอก)คลองอู่ตะเภาสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 82400หนองจอก22020-05-142020-05-14
922615คลองลำกะดานคลองสี่ตะวันออกสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 156200คลองสามวา22020-05-142020-05-14
923616คลองลำกะโหลกคลองพระยาสุเรนทร์คลองหนึ่งตะวันตก 10 - 152300คลองสามวา22020-05-142020-05-14
924617คลองลำเกวียนหักคลองลำแขกคลองบึงโขล่ 4 - 61250หนองจอก22020-05-142020-05-14
925618คลองลำเกาะเลาคลองลำปลาทิวคลองลำพะอง 6 - 83200หนองจอก22020-05-142020-05-14
926619คลองลำแขกคลองลำปลาทิวคลองลำมดตะนอย 6 - 83400หนองจอก22020-05-142020-05-14
927620คลองลำโขล่คลองสองถนนสุวินทวงศ์ 6 - 84300หนองจอก22020-05-142020-05-14
928621คลองลำควายชนคลองลำต้นกล้วยคลองอู่ตะเภา 4 - 61850หนองจอก22020-05-142020-05-14
929622คลองลำควายตายคลองบางชันคลองผักกะเฉด 10 - 151600คลองสามวา22020-05-142020-05-14
930623คลองลำจรเข้ตายคลองลำไทรคลองลำต้นกล้วย 6 - 81600หนองจอก22020-05-142020-05-14
931624คลองลำเจดีย์คลองสนามกลางลำคลองบึงเขมร 6 - 86000หนองจอก22020-05-142020-05-14
932625คลองลำเจดีย์เล็กคลองลำเจดีย์จุดกำหนด 4 - 61050หนองจอก22020-05-142020-05-14
933626คลองลำชวดคลองลำกอไผ่คลองอู่ตะเภา 4 - 62100หนองจอก22020-05-142020-05-14
934627คลองลำชวดเตยคลองลำปลาทิวคลองลำพุทธา 10-151700ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
935628คลองลำชะล่า(ลาดกระบัง)คลองเลียบทางรถไฟคลองลำตาอิน 8 - 103400ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
936629คลองลำชะล่า(หนองจอก)คลองลำเกาะเลาคลองกระทุ้มล้ม 6 - 82800หนองจอก22020-05-142020-05-14
937630คลองลำด้วนคลองลำเจดีย์จุดกำหนด (ถนนลำเจดีย์) 4 - 61600หนองจอก22020-05-142020-05-14
938631คลองลำต้นคลองออเงินน้อยสุดระยะที่กำหนดให้ 7 - 81050สายไหม22020-05-142020-05-14
939632คลองลำต้นกล้วยคลองลำควายชนคลองลำปลาทิว 6 - 82000หนองจอก22020-05-142020-05-14
940633คลองลำต้นไทรคลองนาตับคลองลำนกแขวก 20 - 303400มีนบุรี22020-05-142020-05-14
941634คลองลำต้อยติ่งคลองลำวังคาคลองลำตาอิน 6 - 84000หนองจอก22020-05-142020-05-14
942635คลองลำตาจีนคลองเจียรดับคลองจรเข้ตาย 6 - 81600หนองจอก22020-05-142020-05-14
943636คลองลำตาต่ายคลองลำชะล่าคลองลำตาอิน 6 - 8960หนองจอก22020-05-142020-05-14
944637คลองลำตานวยคลองลำบึงขวางคลองสองต้นนุ่น 20 - 302650มีนบุรี22020-05-142020-05-14
945638คลองลำตาพ่วงคลองนครเนื่องเขตคลองบึงทองหลางเฒ่า 4 - 6600หนองจอก22020-05-142020-05-14
946639คลองลำตาแพ่งคลองลำตาอินคลองลำชะล่า 6 - 81200ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
947640คลองลำตาเฟื่องคลองลำแขกคลองกระทุ้มล้ม 6 - 81200หนองจอก22020-05-142020-05-14
948641คลองลำตามีร้องไห้คลองลำวังคาคลองลำตาอิน 6 - 83100หนองจอก22020-05-142020-05-14
949642คลองลำตาอินคลองหลวงเพ่งลำกระทุ้มล้ม 20 - 30 4000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
950643คลองลำตาอูลำหลุมบัวลำกระทุ้มล้ม 6 - 101800ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
951644คลองลำตุ๊กตาคลองลำไทรคลองบ้านเกาะ 12 - 192800มีนบุรี22020-05-142020-05-14
952645คลองลำแตงโมคลองลำกอไผ่คลองลำบึงบัว 4 - 62500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
953646คลองลำไทรคลองลำปลาทิวคลองจรเข้ตาย 6 - 81600หนองจอก22020-05-142020-05-14
954647คลองลำนกแขวก(มีนบุรี)คลองบึงใหญ่คลองลำไทร 20 - 501650มีนบุรี22020-05-142020-05-14
955648คลองลำนกแขวก(หนองจอก)คลองอีรั้วคลองลำกอไผ่ 6 - 85300หนองจอก22020-05-142020-05-14
956649คลองลำนายโสคลองลาดบัวขาวคลองสอง 10 - 152500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
957650คลองลำนุ่นลำบึงกุ่ม ถนนรามอินทรา 5 - 63800คันนายาว22020-05-142020-05-14
958651คลองลำบ่อยาวคลองเก้าคลองสนามกลางลำ 6 - 82050หนองจอก22020-05-142020-05-14
959652คลองลำบึงขวาง(หนองจอก)คลองลำปลาทิวคลองอู่ตะเภา 4 - 62500หนองจอก22020-05-142020-05-14
960653คลองลำบึงทองหลางคลองสี่คลองบึงใหญ่ 10 - 122100มีนบุรี22020-05-142020-05-14
961654คลองลำบึงบัวลำพังพวยลำพุทธา 10 -152500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
962655คลองลำบุรีคลองจระเข้คลองหนองกง 10 - 152000บางเขน22020-05-142020-05-14
963656คลองลำบุหรี่พวงคลองสิบเอ็ดคลองสิบสอง 6 - 85100หนองจอก22020-05-142020-05-14
964657คลองลำแบนคลองสามวาสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 82700คลองสามวา22020-05-142020-05-14
965658คลองลำแบนใหญ่คลองลำตาจีนคลองนาตับ 6 - 83000หนองจอก22020-05-142020-05-14
966659คลองลำปลาเน่าคลองลำปลาทิวคลองลำมะขาม, คลองบึงขวาง 4 - 63250หนองจอก22020-05-142020-05-14
967660คลองลำปลาแยคลองลำเจดีย์จุดที่กำหนด 4 - 63000หนองจอก22020-05-142020-05-14
968661คลองลำปักถนนหลานหลวงคลองวัดญวนสะพานขาว 10 - 12600ดุสิต22020-05-142020-05-14
969662คลองลำผักชีแยกคลองถนนวัดราษฎร์นิยมธรรม 8 - 101700บางเขน22020-05-142020-05-14
970663คลองลำผักชีเก่าคลองลำปลาทิวคลองลำปลาทิว 6 - 81200หนองจอก22020-05-142020-05-14
971664คลองลำไผ่คลองจระเข้คลองไผ่เขียว 6 - 101630บางเขน22020-05-142020-05-14
972665คลองลำไผ่ผีถนนสุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร 20 - 301100มีนบุรี22020-05-142020-05-14
973666คลองลำฝอยทองคลองลำชะล่าสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 81800หนองจอก22020-05-142020-05-14
974667คลองลำพะองคลองลำปลาทิวลำกระทุ่มล้ม 15 - 302000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
975668คลองลำพังพวย(มีนบุรี)ลำรางศาลเจ้าลำรางไผ่เหลือง 10 - 304360มีนบุรี22020-05-142020-05-14
976669คลองลำพุทธาลำชวดด้วนลำบึงบัว 8 - 102500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
977670คลองลำมดตะนอยคลองลำแขกคลองลำชะล่า 6 - 84000หนองจอก22020-05-142020-05-14
978671คลองลำมะขามคลองลำกอไผ่คลองลำอู่ตะเภา 10 - 151900ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
979672คลองลำมะละกอคลองเจ็กคลองลำพะอง 8 - 103500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
980673คลองลำมะละกอฝั่งใต้ลำมะละกอเก่าลำคูเวียง 4 - 61600ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
981674คลองลำมะละกอฝั่งเหนือลำมะละกอฝั่งใต้ลำคูเวียง 4 - 61000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
982675คลองลำรางเกาะเล็กคลองลำบึงเตยจุดที่กำหนด 4 - 61000หนองจอก22020-05-142020-05-14
983676คลองลำรางชวดด้วนคลองสี่ถนนคุ้มเกล้า 4 - 6800ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
984677คลองลำรางตาแก่คลองลาดบัวขาวสุเหร่าลาดบัวขาว 4 - 62000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
985678คลองลำรางตาคีคลองสี่คลองลำพังพวย 4 - 6900ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
986679คลองลำรางตาติ่งคลองสี่ลำบึงบัว 4 - 61400ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
987680คลองลำรางตาเสือลำพังพวยลำมะขาม 2 - 41400ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
988681คลองลำรางบึงบัวคลองสี่ลำบึงบัว 4 - 61100ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
989682คลองลำรางลัดคูเวียงคลองเจ็กคลองบางคูเวียง 2 - 41200ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
990683คลองลำรางศาลเจ้าพ่อต่วนคลองสี่คลองสองฯ 4 - 63000ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
991684คลองลำรางหลุมบัวคลองประเวศบุรีรมย์สุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 61300ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
992685คลองลำรางเอื้อเฟื้อถนนท่าข้ามระวาง 5608-9 ที่ดินเลขที่ 54 3 - 5300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
993686คลองลำวังคาคลองกระทุ้มล้มคลองลำต้อยติ่ง 6 - 82500หนองจอก22020-05-142020-05-14
994687คลองลำสลิดทองบนบึงนายรุ่งคลองหนึ่ง 6 - 81300หนองจอก22020-05-142020-05-14
995688คลองลำสลิดทองล่างคลองหนึ่งคลองไทรชะมด 6 - 81800หนองจอก22020-05-142020-05-14
996689คลองลำสาลีคลองหัวหมากคลองวังใหญ่ 8 - 101800บางกะปิ22020-05-142020-05-14
997690คลองลำหลุมบัวคลองทับยาวคลองลำตาอิน 8 - 204500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
998691คลองลำหินคลองลำต้นไทรคลองบ้านเกาะ 20 - 302060มีนบุรี22020-05-142020-05-14
999692คลองลำหินฝั่งใต้คลองแสนแสบคลองนาตับ 6 - 83100หนองจอก22020-05-142020-05-14
1000693คลองลำหินฝั่งเหนือคลองลำบ่อยาวคลองแสนแสบ 6 - 83800หนองจอก22020-05-142020-05-14
1001694คลองลำอ้อตันคลองหนึ่งคลองลาดบัวขาว 10 - 151500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
1002695คลองลำอ้ายแบนคลองทับยาวคลองลำชะล่า 15 - 20 4500ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
1003696คลองลำอีรั้วคลงแบนใหญ่คลองลำควายชน 4 - 61600หนองจอก22020-05-142020-05-14
1004697คลองลิงคลองสนามชัยคลองบางกระดี่ 5 - 81500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1005698คลองลุงหน่างคลองบางบอนทางรถไฟ 6 -101700บางบอน22020-05-142020-05-14
1006699คลองลูกวัวคลองขุนราชพินิจใจคลองย่างควาย 4 - 62600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1007700คลองลูกวัวเก่าคลองลูกวัวคลองขุนราชวินิจใจ 4 - 52000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1008701คลองเล้าหมูคลองภาษีเจริญคลองบางแค12 - 13.5500บางแค22020-05-142020-05-14
1009702คลองเลียบซอยเพชรเกษม 48 คลองบางแวกคลองลัดม้า 5 - 6989ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1010703คลองวังใหญ่ล่างคลองทับช้างล่างคลองบ้านม้า 4 - 81800สะพานสูง22020-05-142020-05-14
1011704คลองวัดกกคลองตารุ่งคลองสนามชัย 6 - 8400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1012705คลองวัดกระจังคลองบางระมาดสุดคลอง 4 - 5650ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1013706คลองวัดกระทุ่มเสือปลาคลองประเวศบุรีรมย์คลองสองห้อง 6 - 101400ประเวศ22020-05-142020-05-14
1014707คลองวัดกลางคลองแสนแสบถนนลาดพร้าว3.2 - 9860บางกะปิ22020-05-142020-05-14
1015708คลองวัดกลางคลองราษฎร์บูรณะชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 3-6350ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
1016709คลองวัดกัลยาณ์แม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกใหญ่ 2 - 4340ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1017710คลองวัดเกียรติประดิษฐ์คลองบางปะแก้วถนนสุขสวัสดิ์1.50-3460ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
1018711คลองวัดแก้ววัดแก้วคลองชักพระ 3 - 4700ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1019712คลองวัดขุนจันทร์ถนนเทอดไทคลองด่าน 2 - 2.5109ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1020713คลองวัดครุฑคลองมอญวัดอัมพวา 1.5 - 6500บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1021714คลองวัดคฤหบดี ฝั่งใต้แม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนวัดคฤหบดี8180บางพลัด22020-05-142020-05-14
1022715คลองวัดคฤหบดี ฝั่งเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ406700บางพลัด22020-05-142020-05-14
1023716คลองวัดโคนอนคลองบางหว้าคลองตาม่วง 3 - 9400จอมทอง22020-05-142020-05-14
1024717คลองวัดจันทร์ในแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชน 300 ห้อง 2 - 91745บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
1025718คลองวัดเจ้ามูล คลองบางกอกใหญ่ถนนจรัญสนิทวงศ์ 5 - 6986บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1026719คลองวัดฉิมทายิกาวาสคลองบ้านขมิ้นถนนรถไฟ 2 - 4170บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1027720คลองวัดช่องนนทรีแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 5670ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1028721คลองวัดเชิงเลนคลองชักพระถนนจรัญสนิทวงศ์ 37 5 - 10800บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1029722คลองวัดไชยทิศคลองบางขุนนนท์ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 3 - 5750บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1030723คลองวัดญวนสะพานขาวถนนลูกหลวงคลองลำปัก 10 - 13350ดุสิต22020-05-142020-05-14
1031724คลองวัดดงมูลเหล็กคลองกระท้อนแถวคลองวัดยาง 3 - 51500บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1032725คลองวัดดอกไม้แม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 161260ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1033726คลองวัดด่านซอยโชคชัยจงจำเริญแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8600ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1034727คลองวัดด่านเหนือซอยโชคชัยจงจำเริญแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8600ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1035728คลองวัดดาวดึงษ์ษารามแม่น้ำเจ้าพระยาวัดดาวดึงษ์43866660บางพลัด22020-05-142020-05-14
1036729คลองวัดดีดวดคลองบางกอกใหญ่คลองบางลำเจียก 2 - 61614บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1037730คลองวัดดุสิตารามแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนวัดดุสิตาราม 5 - 6400บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1038731คลองวัดตรีทศเทพวัดตรีทศเทพสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3218พระนคร22020-05-142020-05-14
1039732คลองวัดตลิ่งชันถนนบรมราชชนนีคลองชักพระ 5 - 181100ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1040733คลองวัดตะกล่ำคลองหนองบอนคลองสาหร่าย 6 - 9700ประเวศ22020-05-142020-05-14
1041734คลองวัดโตนดคลองบางแวกถนนจรัญฯ 13 4 - 5210ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1042735คลองวัดทองคลองบางเขนทางด่วนศรีรัช 3 - 52300บางซื่อ22020-05-142020-05-14
1043736คลองวัดทองธรรมชาติแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้1.40 - 4.50350คลองสาน22020-05-142020-05-14
1044737คลองวัดทองนพคุณแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะคลอง บริเวณ ร.ร. ศิริธน 3 - 4.50440คลองสาน22020-05-142020-05-14
1045737คลองวัดทองนพคุณแม่น้ำเจ้าพระยาวัดทองนพคุณ 3 - 5230คลองสาน22020-05-142020-05-14
1046738คลองวัดทองบนซอยศธรทิพย์แม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8800ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1047739คลองวัดทองบางจากคลองบางจากซอยจรัญฯ4643961295บางพลัด22020-05-142020-05-14
1048740คลองวัดทองเพลงแม่น้ำเจ้าพระยาโรงเรียนวัดทองเพลง 4 - 7.51100คลองสาน22020-05-142020-05-14
1049741คลองวัดท่าข้ามคลองสนามชัยคลองรางแค 3 - 53000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1050742คลองวัดท่าพระคลองบางกอกใหญ่วัดท่าพระ 4 - 51350บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1051743คลองวัดเทพศิรินทร์ถนนกรุงเกษมก่อนถึงถนนพลับพลาไชย 7 - 10320ป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-05-142020-05-14
1052744คลองวัดน้อยคลองบางไส้ไก่ถนนประชาธิปก 3 - 4.5495ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1053745คลองวัดน้อยเก่าคลองหลังวัดพิชัยญาติสุดคลอง2.572คลองสาน22020-05-142020-05-14
1054746คลองวัดน้อยนางหงษ์คลองบางยี่ขันซอยจรัญฯ423.50 - 9700บางพลัด22020-05-142020-05-14
1055747คลองวัดน้อยใหม่คลองสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพ 4.5 - 5378คลองสาน22020-05-142020-05-14
1056748คลองวัดนาคนิมิตรคลองดาวคะนองถนนพระรามที่ 2 3 - 41100จอมทอง22020-05-142020-05-14
1057749คลองวัดนาคปรกคลองภาษีเจริญคลองด่าน 7 - 8815ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1058750คลองวัดบวรมงคล ฝั่งใต้แม่น้ำเจ้าพระยาโรงเรียนทิวไผ่งาม43866400บางพลัด22020-05-142020-05-14
1059751คลองวัดบวรมงคล ฝั่งเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ4443869500บางพลัด22020-05-142020-05-14
1060752คลองวัดบึงทองหลางคลองจั่นคลองเกรียง 3 - 101650บางกะปิ22020-05-142020-05-14
1061753คลองวัดเบญจมบพิตรถนนลิขิตคลองเปรมประชากร 8 - 10180ดุสิต22020-05-142020-05-14
1062754คลองวัดปฐมบุตรอิศรารามคลองบางกอกน้อยถนนบรมราชชนนี 2 - 4450บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1063755คลองวัดประดู่(บางกอกใหญ่)คลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกใหญ่ 2 - 5920บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1064756คลองวัดประดู่(ภาษีเจริญ)คลองบางจากคลองภาษีเจริญ 6 - 7516ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1065757คลองวัดประยูรแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบุปผาราม 3 - 5630ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1066758คลองวัดปรินายกคลองรอบกรุงสุดระยะที่กำหนดให้ 2 -3207พระนคร22020-05-142020-05-14
1067759คลองวัดปริวาสแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 71245ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1068760คลองวัดเพลงคลองบางบำหรุซอยจรัญฯ7543927400บางพลัด22020-05-142020-05-14
1069761คลองวัดเพลง(ตลิ่งชัน)คลองบางพรมคลองบางน้อย 5 - 61100ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1070762คลองวัดเพลง(ภาษีเจริญ)คลองภาษีเจริญคลองด่าน 9 - 101040ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1071763คลองวัดเพลงวิปัสสนาคลองชักพระวัดเพลง 2 - 41200บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1072764คลองวัดมะลิคลองชักพระโรงเรียนวัดมะลิ 2 - 51050บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1073765คลองวัดยางสุทธารามคลองชักพระถนนจรัญสนิทวงศ์ 3 - 41200บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1074766คลองวัดยายร่มคลองบางมดคลองบางขุนเทียน 4 - 6450จอมทอง22020-05-142020-05-14
1075767คลองวัดรวกคลองบางบำหรุวัดรวก43866730บางพลัด22020-05-142020-05-14
1076768คลองวัดรวกสุทธารามคลองชักพระถนนจรัญสนิทวงศ์ 2 - 4880บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1077769คลองวัดระฆังแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบ้านขมิ้น 6 - 10400บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1078770คลองวัดร้างคลองสนามชัยที่ดินเอกชน 8 - 91000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1079771คลองวัดราชวรินทร์ (พุ่มหิรัญ2)ซอยตากสิน 21สุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3300ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1080772คลองวัดราชสิทธารามคลองบางกอกใหญ่คลองวัดอรุณ 3 - 61150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1081773คลองวัดราชาธิวาสคลองสามเสนแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 7440ดุสิต22020-05-142020-05-14
1082774คลองวัดลาดปลาเค้าหลังวัดลาดปลาเค้าคลองสามขา 8 - 12800ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
1083775คลองวัดเลียบคลองบางเขนสิ้นสุดระยะคลอง(ซอยวงศ์สว่าง21) 3 - 8.5818บางซื่อ22020-05-142020-05-14
1084776คลองวัดศรีบุญเรืองคลองแสนแสบคลองหัวหมาก 10 - 20830บางกะปิ22020-05-142020-05-14
1085777คลองวัดศาลาครืนคลองบางหว้าคลองตาแผลง 3 - 51000จอมทอง22020-05-142020-05-14
1086778คลองวัดสังข์กระจาย คลองบางกอกใหญ่คลองวัดราชสิทธาราม 4 - 6635บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1087779คลองวัดสังเวชแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3124พระนคร22020-05-142020-05-14
1088780คลองวัดสำเภาคลองตรงคลองขวางบางปะแก้ว 4 - 6810จอมทอง22020-05-142020-05-14
1089781คลองวัดสิตารามถนนดำรงรักษ์ก่อนถึงถนนหลานหลวง 4 - 6120ป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-05-142020-05-14
1090782คลองวัดสีสุกคลองบางมดคลองบางระแนะน้อย 5 - 6400จอมทอง22020-05-142020-05-14
1091783คลองวัดสุนทรธรรมทานถนนหลานหลวงหลังวัดสุนทรธรรมทาน 3 - 7120ป้อมปราบศัตรูพ่าย22020-05-142020-05-14
1092784คลองวัดสุวรรณ แม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้3.50 - 6.50872คลองสาน22020-05-142020-05-14
1093785คลองวัดเสาหินคลองบางเขนใหม่ซอยยิ้มประยูร (ซอยวงศ์สว่าง 4) 3 - 6750บางซื่อ22020-05-142020-05-14
1094786คลองวัดหงส์รัตนารามคลองบางกอกใหญ่ถนนวังเดิม 3 - 4680บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1095787คลองวัดหลวงคลองบางเขนบริเวณถนนวงศ์สว่าง 2 - 6.5910บางซื่อ22020-05-142020-05-14
1096788คลองวัดใหม่ยายนุ้ย(จอมทอง)คลองด่านคลองบางสะแก 6 - 7960จอมทอง22020-05-142020-05-14
1097789คลองวัดใหม่ยายนุ้ย(ธนบุรี)คลองด่านทางรถไฟ 1 - 3.5390ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1098790คลองวัดอรุณแม่น้ำเจ้าพระยาคลองมอญ 3 - 51450บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1099791คลองวัดอังกุราคลองวัดตลิ่งชันคลองบางระมาด 3 - 61400ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1100792คลองวัดอัปสรสวรรค์คลองภาษีเจริญคลองด่าน 9 - 10600ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1101793คลองวัดอ่างแก้วคลองภาษีเจริญคลองบางหว้า 6 - 7939ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1102794คลองวัดอินทารามทางรถไฟคลองบางกอกใหญ่ 3 - 5177ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1103795คลองศรีกุมารคลองพิทยาลงกรณ์คลองประมง (คลองโล่ง) 10 -144000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1104796คลองศรีภูมิคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 2 - 495ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1105797คลองศรีศุภผลคลองซอยคลองทวีวัฒนา 6 - 81700ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
1106798คลองศรีสำราญคลองภาษีเจริญถนนเพชรเกษม 5 - 83000หนองแขม22020-05-142020-05-14
1107799คลองศรีสุราษฎร์คลองราษฎร์บูรณะลำประโดงเอกชน 2-41250ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
1108800คลองศาลเจ้าคลองศาลเจ้าสุดคลอง 10 - 15250ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1109801คลองศาลเจ้าคลองสนามชัยคลองตาสุข 4 - 53100บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1110802คลองศาลเจ้า(บางกอกใหญ่)คลองบางกอกใหญ่ถนนเพชรเกษม 2 - 4670บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1111803คลองศาลเจ้า(ภาษีเจริญ)คลองบางเชือกหนังคลองบางหว้า 5 - 6842ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1112804คลองศาลเจ้าต้นโพธิ์คลองด่านคลองบางสะแก 2 - 4 455ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1113805คลองศาลเจ้าแม่ทับทิม (บางขุนเทียน)คลองบางมดคลองวัดท่าข้าม 4 - 61400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1114806คลองศาลเจ้าแม่ทับทิม(จอมทอง)คลองข่อยคลองบางปะแก้ว 5 - 82000จอมทอง22020-05-142020-05-14
1115807คลองศาลเตี้ยคลองลูกวัวระวาง 5400-14 เลขที่ดิน 1 8 - 201200บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1116808คลองศาลาแดงคลองแสนแสบคลองบึงชุมเห็ด 4 - 6700หนองจอก22020-05-142020-05-14
1117809คลองศาลาลอยคลองตันสุดระยะที่กำหนดให้ 6 - 251150วัฒนา22020-05-142020-05-14
1118810คลองศิริจันทร์คลองด่านทางรถไฟ 1 - 3.5370ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1119811คลองศิรินธรคลองภาษีเจริญคลองหนามแดง 4 - 82195หนองแขม22020-05-142020-05-14
1120812คลองสนามกลางลำคลองลำบ่อยาวคลองลำเจดีย์ 6 - 82400หนองจอก22020-05-142020-05-14
1121813คลองส้มป่อยถนนเพชรบุรีคลองแสนแสบ 3 - 6457ราชเทวี22020-05-142020-05-14
1122814คลองส้มป่อยบนถนนราชวิถีคลองสามเสน 4 - 6590ดุสิต22020-05-142020-05-14
1123815คลองสมานเชื้อบำรุงถนนพระรามที่ 2ระวาง 5206-13 เลขที่ดิน 37 5 - 201300บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1124816คลองสรศักดิ์ถนนบางบอน 4คลองนายผล 6 - 71950บางบอน22020-05-142020-05-14
1125817คลองสลุดคลองปากน้ำสุดระยะที่กำหนดให้ 8 - 152600ประเวศ22020-05-142020-05-14
1126818คลองสวนแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางคอแหลม 2 - 4500บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
1127819คลองสวน(ภาษีเจริญ)ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่ 4 - 5721ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1128820คลองสวน(ยานนาวา)ปลายซอยนาคสุวรรณแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 8700ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1129821คลองสวนข่อยคลองบางประทุนคลองต้นสน 8 - 9438ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1130822คลองสวนแดน แม่น้ำเจ้าพระยาสุดเขตคลอง43874410บางพลัด22020-05-142020-05-14
1131823คลองสวนแดน 1คลองบางกอกน้อยสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 72000ตลิ่งชัน22020-05-142020-05-14
1132824คลองสวนแดน 2 (ซอยจรัญฯ94/1)แม่น้ำเจ้าพระยาอาคารบางอ้อริเวอร์ไซค์43957125บางพลัด22020-05-142020-05-14
1133825คลองสวนพริกคลองบางพลัดซอยสกุลชัย 6438961200บางพลัด22020-05-142020-05-14
1134826คลองสวนเลียบ(จอมทอง)คลองตาม่วงคลองบางหว้า 4 - 6720จอมทอง22020-05-142020-05-14
1135827คลองสวนเลียบ(ภาษีเจริญ)คลองภาษีเจริญคลองตาม่วง 4 - 6713ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1136828คลองสวนสี่สิบคลองสนามชัยคลองตาม่วง 4 - 64000จอมทอง22020-05-142020-05-14
1137829คลองสวนหยอมตรอกวัดยางซอยเชิดชูงาม 2 - 3270บางกอกน้อย22020-05-142020-05-14
1138830คลองสวนหลวงคลองพระโขนงสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 6265สวนหลวง22020-05-142020-05-14
1139831คลองสวนหลวง(จอมทอง)คลองบางหว้าคลองรางบัว 3 - 5640จอมทอง22020-05-142020-05-14
1140832คลองสวนหลวงใต้คลองบางหว้าคลองรางบัว 5 - 6591ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1141833คลองสวนหลวงเหนือคลองสวนอ้อยคลองบางจาก 7- 8552ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1142834คลองสวนเหลี่ยมคลองบางหว้าคลองตาม่วง 3 - 5800จอมทอง22020-05-142020-05-14
1143835คลองสวนอ้อย (ภาษีเจริญ)คลองบางจากคลองบางเพลี้ย 6 - 71412ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1144836คลองสวนอ้อย(พระโขนง)คลองขวางบนซอยสุขุมวิท 93 4- 5520พระโขนง22020-05-142020-05-14
1145837คลองสวนอ้อย(ราชเทวี)ถนนเพชรบุรีคลองแสนแสบ 6 - 8 238ราชเทวี22020-05-142020-05-14
1146838คลองสหกรณ์คลองสนามชัยคลองแสมดำ 6 - 383600บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1147839คลองสอง(บางขุนเทียน)คลองขุนราชวินิจใจคลองเสาธง 6 - 83800บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1148840คลองสอง(ภาษีเจริญ)คลองบางแวกคลองบางจาก 5 - 6923ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1149841คลองสอง(หนองจอก)คลองลำปลาทิวคลองหลวงแพ่ง 6 - 87550หนองจอก22020-05-142020-05-14
1150842คลองสองตอนคลองทรงกระเทียมบึงรับน้ำ 6 - 82500ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
1151843คลองสองตะวันตกคลองสามวาคลองพระยาสุเรนทร์ 10 - 155300คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1152844คลองสองตะวันออกคลองสามวาสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 155500คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1153845คลองสองห้องคลองประเวศบุรีรมย์คลองมะขามเทศ 8 - 152200ประเวศ22020-05-142020-05-14
1154846คลองสะแกหักคลองบางบอนทางรถไฟ 10 - 151020บางบอน22020-05-142020-05-14
1155847คลองสะพานควายคลองรางเวกสุดเขต 5 - 83100ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1156848คลองสะพานยาว (คลองสวน)แม่น้ำเจ้าพระยาซอยจรัญฯ89/243871672บางพลัด22020-05-142020-05-14
1157849คลองสะพานสูงคลองบ้านม้า 2คลองวังใหญ่ 5 - 10670บางกะปิ22020-05-142020-05-14
1158850คลองสะพานสูงคลองแสนแสบคลองบัวคลี่ 6 - 83000สะพานสูง22020-05-142020-05-14
1159851คลองสะพานเสาคลองสะพานควายคลองรางจาก 5 - 6930ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1160852คลองสะพานเหลืองคลองบางไส้ไก่ถนนประชาธิปก 2 - 5350ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1161853คลองสาเกคลองบางพรานคลองบางบอน 5 - 6800บางบอน22020-05-142020-05-14
1162854คลองสาธารณะข้างหมู่บ้านเทพนครคลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 8700บางแค22020-05-142020-05-14
1163855คลองสาน(ยานนาวา)ซอยโชคชัยจงจำเริญแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 81000ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1164856คลองสาม(บางขุนเทียน)คลองขุนราชพินิจใจคลองเสาธง 4 - 63800บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1165857คลองสามกรุงศรีคลองบางแวกคลองบางด้วนเหนือ 4 - 51511ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1166858คลองสามขาถนนลาดปลาเค้าซอยรามอินทรา 14 (มัยลาภ) 8 - 101970บางเขน22020-05-142020-05-14
1167859คลองสามง่าม (บางขุนเทียน)คลองหัวกระบือที่เอกชนระวาง 5606-14 เลขที่117 3 - 5900บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1168860คลองสามง่าม(สายไหม)คลองสองคลองหมอนสี่สิบ-คลองออเกาะ 4 - 62570สายไหม22020-05-142020-05-14
1169861คลองสามง่าม(หนองจอก)คลองลำปลาทิวคลองแสนแสบ 4 - 62300หนองจอก22020-05-142020-05-14
1170862คลองสามตะวันตกคลองสามวาคลองพระยาสุเรนทร์ 10 - 154400คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1171863คลองสามตะวันออกคลองสามวาสุดระยะที่กำหนดให้ 10 - 155300คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1172864คลองสามอินคลองตันสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 301320วัฒนา22020-05-142020-05-14
1173865คลองสามัคคีคลองบางมดคลองหลังค่ายลูกเสือ 3 - 51200ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1174866คลองสารภีคลองบางปะกอกซอยสุขสวัสดิ์ 36 2-4400ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
1175867คลองสี่คลองเสาธงคลองโกร่งประทุน 4 - 6800บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1176868คลองสีชมพูคลองสิบคลองสิบเอ็ด 6 - 83050หนองจอก22020-05-142020-05-14
1177869คลองสี่ตะวันตกคลองสามวาคลองพระยาสุเรนทร์ 10 - 154100คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1178870คลองสี่ตะวันออกคลองสามวาคลองเก้า 10 - 157000คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1179871คลองสี่วาคลองภาษีเจริญคลองสี่วา 5 - 152600หนองแขม22020-05-142020-05-14
1180872คลองสุเหร่าสวนพลูคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 3 - 4500ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1181873คลองสุเหร่าใหม่ (คลองกลาง)คลองลำบึงบ้านม้าคลองพระโขนง 4 - 8850สวนหลวง22020-05-142020-05-14
1182874คลองเสาธงคลองแสมดำใต้อ่าวไทย 10 - 142500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1183875คลองเสาวโคนคลองสนามชัยที่ดินเอกชนระวาง 5204-12 5 - 30900บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1184876คลองเสาหิน(บางกอกใหญ่)ถนนรัชดาภิเษกปลายซอยเพชรเกษม 9 3 - 4180บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1185877คลองเสือน้อยคลองลาดพร้าวคลองขี้เสือใหญ่ 6 - 104200ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
1186878คลองแสงศิริคลองมหาศรสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 6450หนองแขม22020-05-142020-05-14
1187879คลองแสมดำใต้คลองสนามชัยที่ดินเอกชน 8 - 102400บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1188880คลองแสมดำเหนือคลองสนามชัยใกล้วัดแทนวันดี 5 - 63000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1189881คลองหกขุดคลองชะล่าคลองพระยาสุเรนทร์ 6 - 82750บางเขน22020-05-142020-05-14
1190882คลองหกขุด (จรเข้บัว)แยกคลองลำชะล่าคลองพระยาสุเรนทร์ 5 - 62100คันนายาว22020-05-142020-05-14
1191883คลองหกโรงคลองหนึ่งคลองสอง 6 - 82500หนองจอก22020-05-142020-05-14
1192884คลองหนองกงคลองลำบุรีคลองบึงพระยาสุเรนทร์ 9- 101500บางเขน22020-05-142020-05-14
1193885คลองหนองเขินคลองจรเข้โพรงสุดระยะที่กำหนดให้ 8 - 9820สายไหม22020-05-142020-05-14
1194886คลองหนองควายหายคลองออเงินน้อยคลองออเป้ง 6 - 82730สายไหม22020-05-142020-05-14
1195887คลองหนองคาคลองประเวศบุรีรมย์สุดเขต กทม. 10 - 15720ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
1196888คลองหนองจอกคลองลำผักชีแยกคลองหนองตะแครง ถ.สุขาภิบาล 5 7 - 103890บางเขน22020-05-142020-05-14
1197889คลองหนองตะแคงคลองออเกาะคลองหนองจอก 7 - 92250สายไหม22020-05-142020-05-14
1198890คลองหนองบอนคลองลาดพร้าวศาลเจ้าแม่กวนอิม 6 - 8510ลาดพร้าว22020-05-142020-05-14
1199891คลองหนองบัวบานคลองบัวคลองหนองบัวมน (คลองบัวมน) 8 - 102560บางเขน22020-05-142020-05-14
1200892คลองหนองบัวมนถนนสุขาภิบาล 5คลองบึงพระยาสุเรนทร์ 8 - 102530บางเขน22020-05-142020-05-14
1201893คลองหนองปรือคลองประเวศบุรีรมย์สุดเขต กทม. 10 - 15850ลาดกระบัง22020-05-142020-05-14
1202894คลองหนองปลาหมอคลองสอบสองคลองแยกลำเจดีย์ 6 - 83100หนองจอก22020-05-142020-05-14
1203895คลองหนองพงไหม้คลองรางยายคงคลองเชิงตาแพ 5 -102000บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1204896คลองหนองยาวคลองออเกาะคลองหนองจอก 10 - 133500สายไหม22020-05-142020-05-14
1205897คลองหนองระแหงคลองพระยาสุเรนทร์สุดระยะที่กำหนดให้ 8 - 122600คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1206898คลองหนองรีคลองรางใหญ่คลองรางแขก 3 - 4550ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1207899คลองหน้า สน.ลำผักชีคลองลำต้นกล้วยคลองลำปลาทิว 6 - 8900หนองจอก22020-05-142020-05-14
1208900คลองหน้าวัดคลองสนามชัยที่เอกชนระวาง 5004-12 เลขที่173 6 - 201200บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1209901คลองหน้าวัดเกาะฯคลองหลังวัดเกาะคลองออเกาะ 5 - 9465สายไหม22020-05-142020-05-14
1210902คลองหน้าวัดหนังคลองวัดดีดวดสุดเขตคลอง 3 - 5500บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1211903คลองหนึ่ง(บางขุนเทียน)คลองขุนราชวินิจใจคลองเสาธง 6 - 83700บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1212904คลองหนึ่ง(หนองจอก)คลองลำปลาทิวคลองหลวงแพ่ง 6 - 88450หนองจอก22020-05-142020-05-14
1213905คลองหนึ่งตะวันตกคลองสามวาคลองลำกะโหลก 10 - 153100คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1214906คลองหนึ่งตะวันออกคลองสามวาคลองบึงแตงโม 10 - 153350คลองสามวา22020-05-142020-05-14
1215907คลองหมอเชื้อคลองดาวคนองซอยสุขสวัสดิ์ 362-2.50270ราษฎร์บูรณะ22020-05-142020-05-14
1216908คลองหม้อแตกคลองหกวาคลองหมอนสี่สิบ 21 - 241970สายไหม22020-05-142020-05-14
1217909คลองหมอนสี่สิบคลองสองคลองพระยาสุเรนทร์ 8 - 106055สายไหม22020-05-142020-05-14
1218910คลองหมาหลงคลองหมอนสี่สิบสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 81120สายไหม22020-05-142020-05-14
1219911คลองหมื่นแช่มคลองภาษีเจริญคลองหนามแดง 4 - 152080หนองแขม22020-05-142020-05-14
1220912คลองหลวงณรงค์คลองนครเนื่องเขตคลองบึงนายรุ่ง 6 - 81500หนองจอก22020-05-142020-05-14
1221913คลองหลวงพ่อบ้านแหลมคลองภาษีเจริญคลองบางแค 1.5 - 3670บางแค22020-05-142020-05-14
1222914คลองหลวงวารีแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะคลอง ( สะพานท่อ )2.0 - 10235คลองสาน22020-05-142020-05-14
1223915คลองหลวงวิจิตรคลองลำชะล่าคลองชวดด้วน 4 - 81550บึงกุ่ม22020-05-142020-05-14
1224916คลองหลอด กม.2คลองบางนาสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 252673บางนา22020-05-142020-05-14
1225917คลองหลอด กม.3คลองบางนาสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 20863บางนา22020-05-142020-05-14
1226918คลองหลัง รร.ฤดีศึกษาคลองบางไส้ไก่สุดเขตคลอง 1.5 -2190ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1227919คลองหลัง สน.ทุ่งครุคลองรางตรงสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5350ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1228920คลองหลังค่ายลูกเสือถนนพุทธบูชาคลองราชพฤกษ์ใหญ่ 3 - 42200ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1229921คลองหลังวัดเกาะฯคลองสองคลองสามง่าม 4 - 51120สายไหม22020-05-142020-05-14
1230922คลองหลังวัดบางสะแกใน 1คลองบางสะแกทางรถไฟ 2 - 4 390ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1231923คลองหลังวัดบางสะแกใน 2คลองบางสะแกทางรถไฟ 2 - 4 140ธนบุรี22020-05-142020-05-14
1232924คลองหลังวัดพิชัยญาติคลองวัดน้อยใหม่คลองข้างวัดอนงค์2.20 - 4180คลองสาน22020-05-142020-05-14
1233925คลองหลังวัดม่วงคลองผาสุขใจคลองยายกวย 8 - 181350บางแค22020-05-142020-05-14
1234926คลองหลังวัดราชสิทธารามคลองวัดสังข์กระจายคลองบางลำเจียก 3 - 61150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1235927คลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 1คลองยายเพิ่มสุดระยะที่กำหนดให้ 5.5 - 7600บางแค22020-05-142020-05-14
1236928คลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 2คลองบางแวกคลองหลังหมู่บ้านศุภาลัย 3.5 - 5560บางแค22020-05-142020-05-14
1237929คลองหลุมไผ่คลองบางบัวถนนลาดปลาเค้า 5 - 72670บางเขน22020-05-142020-05-14
1238930คลองหวังโตคลองแสนแสบคลองบึงสิงห์โต 6 - 81500หนองจอก22020-05-142020-05-14
1239931คลองหะยีมีนาคลองแสนแสบคลองลำปลาทิว 4 - 6625หนองจอก22020-05-142020-05-14
1240932คลองหัวไผ่คลองรางจากคลองรางตรง 4 - 5850ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1241933คลองหีบซอยนาคสุวรรณตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา 4 - 81100ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1242934คลองใหม่(ทวีวัฒนา)คลองควายคลองขุนศรีบุรีรักษ์ 5 - 91400ทวีวัฒนา22020-05-142020-05-14
1243935คลองใหม่(ยานนาวา)แม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 5815ยานนาวา22020-05-142020-05-14
1244936คลองอภิชาติคลองบางกอกใหญ่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 6 - 8830บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1245937คลองอ้อคลองสนามชัยที่ดินเอกชน 10 - 301500บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1246938คลองออเกาะคลองสองคลองออเงิน 10 - 184430สายไหม22020-05-142020-05-14
1247939คลองออเงินคลองหนองตะแคงคลองหมอนสี่สิบ 8 - 161710สายไหม22020-05-142020-05-14
1248940คลองออเงินน้อยคลองออเงินคลองจรเข้โพรง 6 - 10978สายไหม22020-05-142020-05-14
1249941คลองออเป้งคลองออเงินน้อยคลองพระยาสุเรนทร์ 8 - 124063สายไหม22020-05-142020-05-14
1250942คลองอ้อมจากคลองสะพานควายคลองรางราชพฤกษ์ 3 - 42300ทุ่งครุ22020-05-142020-05-14
1251943คลองอาจารย์พรคลองปากน้ำคลองต้นตาล 6 - 122550ประเวศ22020-05-142020-05-14
1252944คลองอ้ายสลุดคลองอาจารย์พรคลองสลุด 8 - 101550ประเวศ22020-05-142020-05-14
1253945คลองอินทนินทร์คลองพระโขนงคลองคาง 5 - 7360คลองเตย22020-05-142020-05-14
1254946คลองอู่ตะเภาคลองลำนกแขวกคลองลำมะขาม 6 - 84350หนองจอก22020-05-142020-05-14
1255947คลองแอนเน็กซ์คลองสองสุดระยะที่กำหนดให้ 8 - 103310สายไหม22020-05-142020-05-14
1256948คลองโอ่งอ่างคลองบ้านป่าคลองหัวหมาก 5 - 61500สวนหลวง22020-05-142020-05-14
12571คูข้างกรมวิทยาศาสตร์ (เดิม)ถนนวังเดิมคลองวัดอรุณ 2 - 6700บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
12582คูข้างเขตบางกอกใหญ่ (เดิม)คลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 2 - 3280บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
12593คูข้างคลองมอญคลองมอญสุดเขตคลอง 3 - 4150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
12604คูข้างวัดเครือวัลย์คลองมอญสุดเขตคลอง 2 - 3150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
12615คูข้างวิทยาลัยเกื้อการุณย์ถนนขาวแม่น้ำเจ้าพระยา 6 - 8215ดุสิต22020-05-142020-05-14
12626คูข้างสโมสรทหารอากาศถนนพระรามที่ 5สุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4300ดุสิต22020-05-142020-05-14
12637คูข้างสะพานเฉลิมโลกคลองแสนแสบสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3500ปทุมวัน22020-05-142020-05-14
12648คูข้างสุเหร่าเก่า (คูแยกคลองสวนหลวง 1)คลองสวนหลวงศาลพระภูมิ 2 - 4500บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
12659คูซอยโปโลคลองไผ่สิงห์โตซอยโปโล 2 - 3 200ปทุมวัน22020-05-142020-05-14
126610คูซอยพิพัฒน์ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2คลองช่องนนทรี2.6 - 3356บางรัก22020-05-142020-05-14
126711คูซอยเพชรเกษม 10ถนนเพชรเกษมสำนักงานประปา 4 - 5200บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
126812คูซอยเพชรเกษม 14ปลายซอยเพชรเกษม 18ซอยเพชรเกษม 14 2 - 5450บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
126913คูซอยรองเมือง 1 - 2คลองสวนหลวงสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4530ปทุมวัน22020-05-142020-05-14
127014คูซอยรองเมือง 2 - 3คลองสวนหลวงสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4530ปทุมวัน22020-05-142020-05-14
127115คูซอยสุนทรพิมลคลองสวนหลวงสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4450ปทุมวัน22020-05-142020-05-14
127216คูซอยองค์รักษ์ (วัดน้อย)คลองเปรมประชากรคลองบางกระบือ 3 - 51200ดุสิต22020-05-142020-05-14
127317คูตรงข้าม ร.ร.ชาติศึกษาคลองวัดอรุณซอยอิสรภาพ 29 2 - 4186บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
127418คูนายกิมสาย 1คลองเปรมประชากรคลองประปา 13 - 253770ดอนเมือง22020-05-142020-05-14
127519คูนายกิมสาย 2คลองเปรมประชากรรั้ว ค.ส.ล. 8 - 302400ดอนเมือง22020-05-142020-05-14
127620คูน้ำข้าง ร.ร.ดำรงค์เรืองวิทย์คลองบางจากซอยเพชรเกษม 46/1 6 - 7583ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
127721คูน้ำข้าง โรงเรียน ศรีอุลัยคลองวัดดาวดึงษ์ชุมชนศรีอุลัย 2 - 474บางพลัด22020-05-142020-05-14
127822คูน้ำข้างกองฝึกกรมศุลกากรแม่น้ำเจ้าพระยาแฟลตสุขทวี 1 - 2.5550บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
127923คูน้ำข้างคลองบางโคล่ใหญ่ซอยเจริญกรุง 107ทาวน์เฮ้าส์อยู่สุข 0.7 - 1200บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
128024คูน้ำข้างโรงพยาบาล เทพธารินทร์ถนนพระรามที่ 4คลองหัวลำโพง 3 - 6200คลองเตย22020-05-142020-05-14
128125คูน้ำข้างวัดดอนซ.แยก ซ.เจริญกรุง 57ซ.แสงจันทร์และ ซ.ดอนกุศล 5 - 6600สาทร22020-05-142020-05-14
128226คูน้ำข้างวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์คลองบางซื่อวัดประดู่ฯ 2 - 5270บางซื่อ22020-05-142020-05-14
128327คูน้ำคลองซอยกิ่งจันทร์คลองขวางสะพานเตี้ยคลองกรวย 2 - .2.5450บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
128428คูน้ำคอกม้าคลองบางซื่อสุดระยะคูน้ำ 2 - 3270บางซื่อ22020-05-142020-05-14
128529คูน้ำเชิงหวายคลองแยกคลองบางซ่อนวัดเซิงหวาย 3 - 4250บางซื่อ22020-05-142020-05-14
128630คูน้ำซอยจรัญ 69 (เลิศสุข)ซอยจรัญฯ69ซอยจรัญฯ7143864165บางพลัด22020-05-142020-05-14
128731คูน้ำซอยจรัญฯ 63ถนนจรัญสนิทวงศ์ซอยจรัญฯ 6343864165บางพลัด22020-05-142020-05-14
128832คูน้ำซอยจรัญฯ 70/3แม่น้ำเจ้าพระยาถนนจรัญสนิทวงศ์43894300บางพลัด22020-05-142020-05-14
128933คูน้ำซอยจรัญฯ78คลองพระครูซอยจรัญฯ78365บางพลัด22020-05-142020-05-14
129034คูน้ำซอยจรัญฯ89คลองบางรักซอยจรัญฯ8943865205บางพลัด22020-05-142020-05-14
129135คูน้ำซอยจันทร์เกษมคลองแยกคลองบางซ่อนใกล้ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 1 - 3390บางซื่อ22020-05-142020-05-14
129236คูน้ำซอยเจริญใจสุขุมวิท 63ซ.แยกออกเจริญมิตร 5 - 6200วัฒนา22020-05-142020-05-14
129337คูน้ำซอยทองหล่อ 5สุขุมวิท 53สุขุมวิท 55 5 - 6280วัฒนา22020-05-142020-05-14
129438คูน้ำซอยทองหล่อ 9สุขุมวิท 53สุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6285วัฒนา22020-05-142020-05-14
129539คูน้ำซอยบุญเหลือซอยสนิทซอยบุญเหลือ 1 - 2500บางซื่อ22020-05-142020-05-14
129640คูน้ำซอยประชานฤมิตรซอยประชานฤมิตรคลองบางโพ 2 - 375บางซื่อ22020-05-142020-05-14
129741คูน้ำซอยประดู่คลองบางซื่อซอยอาทรอุปถัมภ์ 1 - 2420บางซื่อ22020-05-142020-05-14
129842คูน้ำซอยประดู่ (สวนหย่อม)คลองบางคอแหลมซอยเจริญกรุง 107 2 - 2.5500บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
129943คูน้ำซอยประดู่ 3 (ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.)ซอยประดู่ 1แม่น้ำเจ้าพระยา 2 - 4600บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
130044คูน้ำซอยปานทิพย์ 2ถนนวงศ์สว่างคลองแยกคลองบางซ่อน 1 - 2 350บางซื่อ22020-05-142020-05-14
130145คูน้ำซอยมหาลาภคลองบางซื่อซอยจรเจริญ 2 - 4540บางซื่อ22020-05-142020-05-14
130246คูน้ำซอยมัสยิดบางอุทิศมัสยิดคูน้ำสวนหลวง 2 - 3300บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
130347คูน้ำซอยมาตานุสรณ์ถนนมไหสวรรย์แม่น้ำเจ้าพระยา 2 - 3300บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
130448คูน้ำซอยระนอง 1ถนนเทอดดำริห์สุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 4250ดุสิต22020-05-142020-05-14
130549คูน้ำซอยลาซาลคลองบางนาสุดระยะที่กำหนดให้ 1 -3.5590บางนา22020-05-142020-05-14
130650คูน้ำซอยศรีวิชัย (ช่วง1)คลองบางซื่อซอยประดู่ 1 - 2170บางซื่อ22020-05-142020-05-14
130751คูน้ำซอยศรีวิชัย (ช่วง2)ซอยศรีวิชัยหมู่บ้านเสริมสัน 2 - 590บางซื่อ22020-05-142020-05-14
130852คูน้ำซอยสุขุมวิท 50คลองคางสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 41100คลองเตย22020-05-142020-05-14
130953คูน้ำซอยอารีย์สัมพันธ์ 1คลองสามเสนบ้านเลขที่ 141 1.5- 2480พญาไท22020-05-142020-05-14
131054คูน้ำต้นซอยราชวิถี 21 (วัดภคินีนาถ)แม่น้ำเจ้าพระยาหลังตลาดกรุงธน43865300บางพลัด22020-05-142020-05-14
131155คูน้ำท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีอู่เรือยนต์หลวง (แม่น้ำเจ้าพระยา) 3 - 4300ดุสิต22020-05-142020-05-14
131256คูน้ำในแบ่งเขตข้างหมู่บ้านเอื้อสุขลำบึงบ้านม้าซอยเอื้อสุข 10 - 141000สวนหลวง22020-05-142020-05-14
131357คูน้ำปลาทูคลองบางซื่อซอยประดู่ 2 - 3170บางซื่อ22020-05-142020-05-14
131458คูน้ำปลายซอยเจริญกรุง 109คลองบางคอแหลมซอยเจริญกรุง 109 2 - 2.5450บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
131559คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์คลองเปรมประชากรปลายซอยโชติวัฒน์ 4 - 6200บางซื่อ22020-05-142020-05-14
131660คูน้ำพระราม 3 ซอย 8ถนนพระราม 3คลองวัดจันทร์ใน 2 - 3300บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
131761คูน้ำมไหสวรรย์ (หน้าโรงงานสบู่จุฬา)ถนนมหัสวรรย์แม่น้ำเจ้าพระยา 1 - 2.5634บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
131862คูน้ำมะขวิดคลองขวางบางโพถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 2 - 3400บางซื่อ22020-05-142020-05-14
131963คูน้ำแยกคลองกรวยถนนจันทร์คลองกรวย 2.5 - 470บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132064คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ชุมชนวัดไผ่เงิน)ชุมชนวัดไผ่เงินคลองขวาง 1.5 - 2.5500บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132165คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ซอยอยู่ดี)ซอยอยู่ดีซอยลาดอยู่ดี 3 - 5265บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132266คูน้ำแยกคลองขวาง 3 (ตระกูลโต๋ว)ปากซอยตระกูลโต๋วคลองขวาง 3 2 - 2.5150บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132367คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (ชุมชนวัดอินทร์บรรจง)คลองบางคอแหลมคลองวัดจันทร์ใน 3 - 41800บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132468คูน้ำแยกคลองบางคอแหลม (แยกคลองสวน) คลองบางคอแหลมคลองสวน 2 - 3300บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132569คูน้ำแยกคลองบางโคล่น้อยคลองบางโคล่ใหญ่คลองบางโคล่น้อย 3 - 4420บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
132670คูน้ำแยกคลองบางบำหรุ (ซอยพระปิ่น)คลองบางบำหรุซอยบรมราชชนนี 43350บางพลัด22020-05-142020-05-14
132771คูน้ำแยกคลองบางบำหรุ (แสงเทียนฯ)คลองบางบำหรุซอยจรัญฯ67 2 - 4322บางพลัด22020-05-142020-05-14
132872คูน้ำแยกคลองบางบำหรุ (ออนป้า)คลองบางบำหรุซอยจรัญฯ67 2 - 3330บางพลัด22020-05-142020-05-14
1458203ลำกระโดงเพชรเกษม 58ปลายคลองปลายคลอง 2 - 3213ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
132973คูน้ำแยกคลองบางพลัด (ชุมชนคลองมะนาว)คลองบางพลัดซอยจรัญ ฯ 7943865100บางพลัด22020-05-142020-05-14
133074คูน้ำแยกคลองบางพลูคลองบางพลูซอยจรัญฯ6943894185บางพลัด22020-05-142020-05-14
133175คูน้ำแยกคลองบางยี่ขันคลองบางยี่ขันชุมชนพระยาศิริฯ 1 - 3143บางพลัด22020-05-142020-05-14
133276คูน้ำแยกคลองวัดไทรคลองวัดไทรซอยราษฎร์อุทิศ 2 - 3100บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
133377คูน้ำแยกคลองสวนหลวง 1คลองสวนหลวงซอยเจริญกรุง 91 3 - 4400บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
133478คูน้ำแยกคูข้างหมู่บ้านภักดีหมู่บ้านภักดีแม่น้ำเจ้าพระยา 3 - 4480บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
133579คูน้ำวัดดอน (ดอนกุศล)คลองวัดยานนาวาถนนเจริญราษฎร์ 6 - 8540สาทร22020-05-142020-05-14
133680คูน้ำวัดปรกพม่าถนนเจริญราษฎร์สุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 6830สาทร22020-05-142020-05-14
133781คูน้ำสวนพลู 1ถนนนราธิวาสฯสุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 4575สาทร22020-05-142020-05-14
133882คูน้ำสาธารณะในหมู่บ้านมิตรภาพซอยหมู่บ้านมิตรภาพสุดระยะที่กำหนดให้1.5 - 22950สวนหลวง22020-05-142020-05-14
133983คูน้ำสามเรือนคลองบางเขนใกล้ถนนวงศ์สว่าง 1 - 2700บางซื่อ22020-05-142020-05-14
134084คูน้ำสารภี 1คลองสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพ 2.50 - 5.50460คลองสาน22020-05-142020-05-14
134185คูน้ำหน้าทหารปืนใหญ่ถนนพระรามที่ 5ถนนเทอดดำริห์ 6 - 8550ดุสิต22020-05-142020-05-14
134286คูน้ำหน้าหมู่บ้านอโนทัยถนนพระรามที่ 3คลองข้างหมู่บ้านภักดี 2 - 3250บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
134387คูน้ำหมู่บ้านธนูรักษ์คลองบางคอแหลมหมู่บ้านธนูรักษ์ 1.5 - 2.5400บางคอแหลม22020-05-142020-05-14
134488คูน้ำหมู่บ้านเอื้อสุข (ในที่ดินเอกชน)คลองประเวศบุรีรมย์ลำบึงบ้านม้า 10 - 141125สวนหลวง22020-05-142020-05-14
134589คูน้ำหลังโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์คลองแยกคลองบางซ่อนหลัง ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 3 - 5480บางซื่อ22020-05-142020-05-14
134690คูน้ำหลังศาลเจ้ากวนอูถนนนราธิวาสฯหลังศาลเจ้ากวนอู 3.5 - 4.5240สาทร22020-05-142020-05-14
134791คูระบายน้ำ กม.26คลองสองสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 51340สายไหม22020-05-142020-05-14
134892คูระบายน้ำข้างโรงงานคลองบางนาแพรนด้าจิวเวอรี่ ซอยลาซาลสุดระยะที่กำหนดให้ 1 -3.5590บางนา22020-05-142020-05-14
134993คูระบายน้ำคลองชวดคลองลาดพร้าวหลังหมู่บ้านอยู่เจริญ 99 2 - 4300จตุจักร22020-05-142020-05-14
135094คูระบายน้ำซอยเจริญพานิชถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว 15 3 - 4690จตุจักร22020-05-142020-05-14
135195คูระบายน้ำซอยลาดพร้าว 15ซอยลาดพร้าว 15ใกล้ซอยลาดร้าว 15/1 2 - 3840จตุจักร22020-05-142020-05-14
135296คูระบายน้ำซอยลาดพร้าว 28คลองน้ำแก้วบ้านเลขที่ 2 3 - 4340จตุจักร22020-05-142020-05-14
135397คูระบายน้ำซอยลาดพร้าว 31ถนนลาดพร้าวบ้านเลขที่ 31/91 2 - 3450จตุจักร22020-05-142020-05-14
135498คูระบายน้ำซอยลาดพร้าว 6ถนนลาดพร้าวร.ร.เซนต์จอห์น 4 - 5250จตุจักร22020-05-142020-05-14
135599คูระบายน้ำซอยเสนานิคม 1ซอยศรีอัมพรคลองลาดพร้าว 2 - 3600จตุจักร22020-05-142020-05-14
1356100คูระบายน้ำซอยเสนานิคม 2คลองลาดพร้าวซอยศิริพร 3 - 4400จตุจักร22020-05-142020-05-14
1357101คูระบายน้ำที่ดินจัดสรรกรมการปกครองคลองลาดพร้าวใกล้ซอย วี.ไอ.พี 3 - 4700จตุจักร22020-05-142020-05-14
1358102คูระบายน้ำปลายซอยสุขุมวิท 68ปลายซอยสุขุมวิท 68คลองบางอ้อ ติดเขตพระโขนง 1 - 4360บางนา22020-05-142020-05-14
1359103คูระบายน้ำหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์หลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ถ.บางนา-ตราด ข้างโรงพยาบาล 1 - 6780บางนา22020-05-142020-05-14
1360104คูหลังกรมสื่อสารทหารบกถนนทหารคลองวัดประชาระบือธรรม 5 - 6550ดุสิต22020-05-142020-05-14
1361105คูหลังเขตบางรักคลองหัวลำโพงเก่าสำนักงานเขตบางรัก3117บางรัก22020-05-142020-05-14
1362106คูหลังบริษัทโกดัก(คูซอยสุขสันต์)ซอยหลังวัดหัวลำโพงซอยสุขสันต์2 - 2.5102บางรัก22020-05-142020-05-14
1363107คูหลังสถานฑูตพม่า(เมียนม่าร์)ถนนสาทรเหนือถนนสีลม(ชุมชนซอยไวตี)1.5 - 2.5475บางรัก22020-05-142020-05-14
1364108แยกคลองหลอแหล(ม.ธารารมณ์)คลองหลอแหลคลองหลอแหล 6 - 8767สะพานสูง22020-05-142020-05-14
1365109แยกลำกระโดงกิ่งจันทร์ลำกระโดงกิ่งจันทร์สุดระยะที่กำหนดให้ 1.5 - 5135สาทร22020-05-142020-05-14
1366110ลำกระโดงสุขุมวิท 62 แยก 25คลองเจ็ก 2 - 3150พระโขนง22020-05-142020-05-14
1367111ลำกระโดงแยกซอยรัชฏภัณฑ์คลองสามเสน 3 - 440ราชเทวี22020-05-142020-05-14
1368112ลำกระโดง ซ.48 - บางด้วนเหนือ 1คลองบางด้วนสุดระยะที่กำหนดให้43894235ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1369113ลำกระโดง ซ.48 - บางด้วนเหนือ 2คลองบางด้วนสุดระยะที่กำหนดให้43894255ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1370114ลำกระโดง ร.ร.วัดโตนดคลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3200ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1371115ลำกระโดงกิ่งจันทร์ถนนจันทร์ซอยอยู่ดี 2 - 4425สาทร22020-05-142020-05-14
1372116ลำกระโดงเกือกม้าตรงข้ามซอยเพชรเกษม 47คลองบางแคคลองบางแค 4 - 8500บางแค22020-05-142020-05-14
1373117ลำกระโดงเกือกม้าใน ม.เอเวอร์กรีนซิตี้คลองบางแวกคลองบางแวก 4.5 - 8950บางแค22020-05-142020-05-14
1374118ลำกระโดงขนานซอยกิจพาณิชถนนพระรามที่ 4สุดระยะที่กำหนดให้ 1 - 2240บางรัก22020-05-142020-05-14
1375119ลำกระโดงขนานซอยจินดาถวิลถนนพระรามที่ 4สุดระยะที่กำหนดให้43832215บางรัก22020-05-142020-05-14
1376120ลำกระโดงขนานซอยเพชรเกษม 43คลองบางแคถนนเพชรเกษม 3 - 4.5400บางแค22020-05-142020-05-14
1377121ลำกระโดงขนานซอยสองพระถนนพระรามที่ 4สุดระยะที่กำหนดให้ 1 - 2265บางรัก22020-05-142020-05-14
1378122ลำกระโดงขนานซอยอินทาปัจ 11-4 และอินทาปัจ 9-6 ซอยอินทาปัจ 9ซอยอินทาปัจ 13 4 - 7.5550บางแค22020-05-142020-05-14
1379123ลำกระโดงข้าง ซ.เพชรเกษม 37คลองภาษีเจริญสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5275ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1380124ลำกระโดงข้าง รร.พาณิชการสยามคลองบางจากซอยจรัญฯ 6343867424บางพลัด22020-05-142020-05-14
1381125ลำกระโดงข้างเดอะมอลล์คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 10400บางแค22020-05-142020-05-14
1382126ลำกระโดงข้างที่ดินรถไฟแม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 7300คลองสาน22020-05-142020-05-14
1383127ลำกระโดงข้างบริษัทประยูรวิศว์คลองบางแคถนนเพชรเกษม 4.5 - 6400บางแค22020-05-142020-05-14
1384128ลำกระโดงข้างบ้านบางแค 2คลองบางอ้ายลำกระโดงหลังหมู่บ้านชัยมงคล 6 - 8400บางแค22020-05-142020-05-14
1385129ลำกระโดงข้างปั้ม ป.ต.ท.ถนนเทอดไทคลองภาษีเจริญสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3235ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1386130ลำกระโดงข้างร้านอำนวยสุขวัสดุก่อสร้างคลองภาษีเจริญคลองรางบัว 5 - 6260ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1387131ลำกระโดงข้างโรงเรียนกรพิทักษ์วิทย์คลองบางอ้ายคลองหนองใหญ่ 4 - 7.5750บางแค22020-05-142020-05-14
1388132ลำกระโดงข้างวัดสังข์กระจายคลองบางกอกใหญ่ซอยเพชรเกษม 4 3 - 4600บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1389133ลำกระโดงข้างวัดสุทธิแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญกรุง 1 - 5210สาทร22020-05-142020-05-14
1390134ลำกระโดงข้างหมู่บ้านร่ำรวยนิเวศน์ 2คลองบางจากลำกระโดงใน ม.ร่ำรวยนิเวศน์ 2 2 - 6.5525บางแค22020-05-142020-05-14
1391135ลำกระโดงข้างหมู่บ้านศรีมงคล (ตัดซอยยิ่งเจริญ)คลองบางอ้ายซอยวงศาโรจน์ 4 - 9600บางแค22020-05-142020-05-14
1392136ลำกระโดงข้างหมู่บ้านศุภาลัยคลองบางแวกสุดระยะที่กำหนดให้ 3.5 - 4.5430บางแค22020-05-142020-05-14
1393137ลำกระโดงข้างหมู่บ้านสินทวีงามเจริญลำกระโดงในหมู่บ้านสินทวีถนนอนามัยงามเจริญ 4 - 6800บางขุนเทียน22020-05-142020-05-14
1394138ลำกระโดงข้างอู่ต่อเรือมิตรสายชลคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 3 - 5150บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1395139ลำกระโดงข้ามหมู่บ้านวรนุชคลองบางจากล่างหมู่บ้านวรนุช 3 - 7380บางแค22020-05-142020-05-14
1396140ลำกระโดงข้ามหมู่บ้านเศรษฐีวิลล์คลองบางอ้ายลำกระโดงหลังหมู่บ้านชัยมงคล 1.5 - 4.5400บางแค22020-05-142020-05-14
1397141ลำกระโดงชิดสาย 1ปลายคลองปลายคลอง 1 - 2180ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1398142ลำกระโดงชุมชน ร.ร.มิตรผลถนนเจริญนครสุดระยะที่กำหนดให้ 1.2 - 387คลองสาน22020-05-142020-05-14
1399143ลำกระโดงชุมชนเขต 5คลองบางจากคลองบางหว้า 3 - 4295ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1400144ลำกระโดงชุมชนซอยคานเรือคลองตาโท้ถนนเพชรเกษม 4 - 5640ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1401145ลำกระโดงชุมชนนครลุงคลองบางไผ่ถนนข้างป้อมนครลุง 2 - 4300บางแค22020-05-142020-05-14
1402146ลำกระโดงชุมชนแม่นยำ 1คลองบางประทุนคลองบางระแนะ 3.5 - 5135ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1403147ลำกระโดงชุมชนแม่นยำ 2ล.ชุมชนแม่นยำ 3คลองบางอ้าย 4 - 565ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1404148ลำกระโดงชุมชนแม่นยำ 3คลองบางระแนะคลองลัดบางระแนะ3.5 - 5200ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1405149ลำกระโดงชุมชมเขต 3คลองบางจากคลองบางจาก 3 - 4498ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1406150ลำกระโดงเชิงสะพานข้ามคลองบางแวก (ถนนกาญจนาภิเษก)คลองบางแวกถนนกาญจนาภิเษก 4 - 5120บางแค22020-05-142020-05-14
1407151ลำกระโดงเชิงสะพานบางไผ่คลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 3 - 4170บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1408152ลำกระโดงเชื่อมคลองผาสุขใจ กับคลองหลังวัดม่วงคลองผาสุขใจคลองหลังวัดม่วง 10 - 17520บางแค22020-05-142020-05-14
1409153ลำกระโดงเชื่อมซอยอินทาปัจ 11-4 กับ ลำกระโดงปลายซอย 15ซอยอินทาปัจ 11-4ลำกระโดงปลายซอยอินทาปัจ 15 4 - 6400บางแค22020-05-142020-05-14
1410155ลำกระโดงซอยเจริญนคร 18 ซอยเจริญนคร 18ถนนเจริญนคร 2.50 - 4150คลองสาน22020-05-142020-05-14
1411156ลำกระโดงซอยชุมชนสองร้อยห้องบริเวณบ้านเลขที่ 207สุดระยะที่กำหนดให้1.2213คลองสาน22020-05-142020-05-14
1412157ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2ซอยปราโมทย์ 2ซอยปราโมทย์ 34383240บางรัก22020-05-142020-05-14
1413158ลำกระโดงซอยพุทธโอสถซอยพุทธโอสถสุดระยะที่กำหนดให้4383277บางรัก22020-05-142020-05-14
1414159ลำกระโดงซอยเพชรเกษม 28คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5280ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1415160ลำกระโดงซอยเพชรเกษม 40ถ.เพชรเกษมคลองบางจาก 3 - 4944ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1416161ลำกระโดงซอยเพชรเกษม 44คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 5 - 6585ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1417162ลำกระโดงซอยเพชรเกษม 52คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 5450ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1418163ลำกระโดงซอยโลงเหล็กคลองบางลำเจียกสุดเขตคลอง 2.5 - 4265บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1419164ลำกระโดงซอยศักดิ์เจริญคลองบางกอกใหญ่สุดเขตคลอง 3 - 6550บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1420165ลำกระโดงซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17แม่น้ำเจ้าพระยาสุดระยะที่กำหนดให้4152คลองสาน22020-05-142020-05-14
1421166ลำกระโดงซอยอิสรภาพ 3ปลายซอยอิสรภาพ 3สุดระยะที่กำหนดให้1.70 - 2.50170คลองสาน22020-05-142020-05-14
1422167ลำกระโดงตรงข้าม ซ.เพชรเกษม 50ถนนเพชรเกษมคลองภาษีเจริญ 2 - 3287ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1423168ลำกระโดงตรงข้าม ซ.เพชรเกษม 58ถนนเพชรเกษมคลองภาษีเจริญ 3 - 4385ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1424169ลำกระโดงตรงข้ามคลองนายอี่ (ปากทางเข้าหมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี้)คลองบางแวกลำกระโดงแยกคลองบางขี้แก้ง 4 - 9373บางแค22020-05-142020-05-14
1425170ลำกระโดงตรงข้ามซอย ร.ร.อยู่วิทยาคลองวัดสังข์กระจายสุดเขตคลอง 2 - 3600บางกอกใหญ่22020-05-142020-05-14
1426171ลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่คลองภาษีเจริญคลองหลังวัดม่วง 4 - 6300บางแค22020-05-142020-05-14
1427172ลำกระโดงตัดซอยแยกหน้าชุมชน แสงเพชรลำกระโดงแยก ค.บางจากล่าง สุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 5260บางแค22020-05-142020-05-14
1428173ลำกระโดงตัดซอยอินทาปัจ 13 ถึงคลองบางแค ช่วงที่ 2คลองบางแคซอยอินทาปัจ 13 4 - 61170บางแค22020-05-142020-05-14
1429174ลำกระโดงตัดซอยอินทาปัจ 13 ถึงคลองบางแค ช่วงที่ 3คลองบางแคซอยอินทาปัจ 13 4 - 6800บางแค22020-05-142020-05-14
1430175ลำกระโดงตัดซอยอินทาปัจ 9-11 ช่วงที่ 1คลองบางแคสุดระยะที่กำหนดให้ 4 - 6700บางแค22020-05-142020-05-14
1431176ลำกระโดงนิศาชลคลองครูเสงี่ยมคลองบางไผ่ 7 - 8557ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1432177ลำกระโดงในซอยบุญมีคลองบางอ้ายซอยบุญมี 2 - 5180บางแค22020-05-142020-05-14
1433178ลำกระโดงในซอยเพชรเกษม 62/3คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 4.5200บางแค22020-05-142020-05-14
1434179ลำกระโดงในซอยยิ้มประยูรคลองบางส่ายคลองพระยาราชมนตรี 7 - 8723ภาษีเจริญ22020-05-142020-05-14
1435180ลำกระโดงในซอยอินทาปัจ 9-6-1ซอยอินทาปัจ 11สุดระยะที่กำหนดให้ 3 - 5280บางแค22020-05-142020-05-14
1436181ลำกระโดงในเดอะมอลล์คลองบางจากสุดระยะที่กำหนดให้ 2 - 3516บางแค22020-05-142020-05-14
1437182ลำกระโดงในหมู่บ้านร่ำรวยนิเวศน์ 2คลองบางขี้แก้งสุดระยะที่กำหนดให้ 2.5 - 7.5