โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

4. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ : 181

ค่าเป้าหมาย ≥1 : แห่ง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การพัฒนาพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยการสำรวจ รวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 การเพิ่มพื้นทีสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อจะนำไปใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาให้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพื้นที่โล่งของเมือง ไม่ทำให้เมืองแออัด มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติของเมือง และหากพื้นที่ใดมีความเหมาะสมอาจนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อไป ซึ่งจะทำให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นเมืองน่าอยู่ และเพื่อให้เป้าประสงค์ของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1)การสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึกให้ภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 2)ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ รักษาพื้นที่สีเชียวและความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 3)พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการจัดการพื้นที่เขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองอย่างประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนพื้นที่ หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานคร (โดยสำนักสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา และป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน /สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0322 : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวใน 2 รูป คือ 1) แบบสวน 7 ประเภท และ 2) พื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่สวน 9 ประเภท ตามนิยามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 พิจารณาเฉพาะพื้นที่ซึ่งได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ ที่มี)

ตาราง : พื้นที่สีเขียว 9 ประเภท รายเขต

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : พื้นที่สีเขียว 9 ประเภท รายเขต ประกอบด้วย สนามกีฬากลางแจ้งสนามกอล์ฟแหล่งน้ำที่ลุ่มที่ว่างพื้นที่ไม้ยืนต้นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่อื่นๆ

iddistrict_namenum_placesdistrict_poparea_size_raiarea_size_nganarea_size_squarewahtotal_m3total_m3_per_personadddateupdatedate
52เขตคลองเตย85102945190212.96304851.842.962020-09-152020-10-15
53เขตคลองสาน4973263111291784362.442020-09-152020-09-15
54เขตคลองสามวา1931939306554094.6610486778.6454.082020-09-152020-09-15
55เขตคันนายาว127967513407164.535451858.1256.352020-09-152020-09-15
56เขตจตุจักร142156684416118.55666074.184.252020-09-152020-09-15
57เขตจอมทอง1771523151320074.992112299.9513.872020-09-152020-09-15
58เขตดอนเมือง1101689731895395.663033582.6317.952020-09-152020-09-15
59เขตดินแดง1321225632660714258843.472020-09-152020-09-15
60เขตดุสิต10095852160265.61257062.442.682020-09-152020-09-15
61เขตตลิ่งชัน1321052992372211.743796046.9636.052020-09-152020-09-15
62เขตทวีวัฒนา116781871384385.542215942.1828.342020-09-152020-09-15
63เขตทุ่งครุ1871218333043180.24869520.839.972020-09-152020-09-15
64เขตธนบุรี94109482265263.12425052.483.882020-09-152020-09-15
65เขตบางเขน1101906812473157.173957428.6820.752020-09-152020-09-15
66เขตบางแค2051930021653242.942645771.7713.712020-09-152020-09-15
67เขตบางกอกใหญ่65677683343775359087.912020-09-152020-09-15
68เขตบางกอกน้อย113112046436198.98698395.926.232020-09-152020-09-15
69เขตบางกะปิ147147800732010.061171240.237.922020-09-152020-09-15
70เขตบางขุนเทียน17318223530274380.5148439922.05265.812020-09-152020-09-15
71เขตบางคอแหลม928935824505.77392023.064.392020-09-152020-09-15
72เขตบางซื่อ127125440623276.39997905.567.962020-09-152020-09-15
73เขตบางนา8390852744048.551190594.213.12020-09-152020-09-15
74เขตบางบอน115107118983186.681573546.7214.692020-09-152020-09-15
75เขตบางพลัด9992325473076.88757107.528.22020-09-152020-09-15
76เขตบางรัก864781769388.95111955.82.342020-09-152020-09-15
77เขตบึงกุ่ม931438351300092.532080370.1214.462020-09-152020-09-15
78เขตปทุมวัน544912154702687530417.822020-09-152020-09-15
79เขตประเวศ2111736562668184.394269537.5624.592020-09-152020-09-15
80เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย*154658121294.6334778.520.752020-09-152020-09-15
81เขตพญาไท10670238207251.95332207.84.732020-09-152020-09-15
82เขตพระโขนง1649053446607.27745629.088.242020-09-152020-09-15
83เขตพระนคร645123183275.52133902.082.612020-09-152020-09-15
84เขตภาษีเจริญ10312682423139.99370839.962.922020-09-152020-09-15
85เขตมีนบุรี1321417504066321.486506885.9245.92020-09-152020-09-15
86เขตยานนาวา12578797758224.5121369815.42020-09-152020-09-15
87เขตราชเทวี9972304356117.18570068.727.882020-09-152020-09-15
88เขตราษฎร์บูรณะ82825451898089.473037157.8836.792020-09-152020-09-15
89เขตลาดกระบัง1391739873084381.384935925.5228.372020-09-152020-09-15
90เขตลาดพร้าว114120394297196.22475984.883.952020-09-152020-09-15
91เขตวังทองหลาง111112116399173.29639093.145.72020-09-152020-09-15
92เขตวัฒนา10684967312038.5499353.995.882020-09-152020-09-15
93เขตสวนหลวง111122534376114.61602058.444.912020-09-152020-09-15
94เขตสะพานสูง147955371780247.612848990.4229.822020-09-152020-09-15
95เขตสัมพันธวงศ์*12241506039.879759.480.42020-09-152020-09-15
96เขตสาทร10379624236066.91377867.644.752020-09-152020-09-15
97เขตสายไหม1402025902074182.343319129.3516.382020-09-152020-09-15
98เขตหนองแขม1311557222297175.073675900.2823.612020-09-152020-09-15
99เขตหนองจอก11417064313336382.5921339130.36125.052020-09-152020-09-15
100เขตหลักสี่104104701689392.451103969.810.542020-09-152020-09-15
101เขตห้วยขวาง113815151622086.292595545.1531.842020-09-152020-09-15
1025752568041599555069.46159288277.828.042020-09-152020-09-15ตาราง : สรุปพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท ประกอบด้วย สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่อื่นๆ

idgarden_typenum_placestotal_m3detail_inforadddateupdatedate
1สนามกีฬากลางแจ้ง4033673182.22020-06-112020-11-25
2สนามกอล์ฟ3311811172.42020-06-112020-11-25
3แหล่งน้ำ2797102944.782020-06-112020-11-25
4ที่ลุ่ม4599598097.2682020-06-112020-11-25
5ที่ว่าง356340969101.9652020-06-112020-11-25
6พื้นที่ไม้ยืนต้น3115837841.3422020-06-112020-11-25
7พื้นที่เกษตรกรรม45633344741.5682020-06-112020-11-25
8พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ15446718265.9682020-06-112020-11-25
9พื้นที่อื่นๆ811140191.182020-06-112020-11-25
10รวม5739160195538.671http://203.155.220.118/green-parks-admin//2020-06-112020-11-25