โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน : 136

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100 กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและกลุ่ม

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต อาทิ 1. สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ 2. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 3. สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 : การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือกองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน 4. สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯลฯ การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระดับชุมชน * โดยวิธีการที่ทำให้แรงงานนอกระบบได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสาร สามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง อาทิ การบรรยายให้ความรู้ การแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Application ต่างๆ นำเสนอข้อมูลแบบเข้าถึงโดยง่าย ฯลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหล่งเงินทุน คูณ 100 หารด้วยจำนวนแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0388 : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่รับทราบสวัสดิการทางสังคม)

ตาราง : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่รับทราบสวัสดิการสังคม

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลแรงงาน นอกระบบที่ กทม.จัดเก็บ ในปี 2563 ประกอบด้วย จำนวนวิน จำนวนผู้ขับขี่ในวินมอเตอร์ไซค์ จำนวนผู้ที่รับทราบสวัสดิการสังคม

iddistrictnum_queuenum_motorcycletaxiacknowledge_socialwelfareaccess_to_socialwelfareinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตย18729342934293425632020-08-032020-08-03
2คลองสาน8911411141114125632020-08-032020-08-03
3คลองสามวา8886086086025632020-08-032020-08-03
4คันนายาว5298298298225632020-08-032020-08-03
5จตุจักร20742484248424825632020-08-032020-08-03
6จอมทอง6724112411241125632020-08-032020-08-03
7ดอนเมือง17820452045204525632020-08-032020-08-03
8ดินแดง15931913191319125632020-08-032020-08-03
9ดุสิต14016831683168325632020-08-032020-08-03
10ตลิ่งชัน6511011101110125632020-08-032020-08-03
11ทวีวัฒนา4248348348325632020-08-032020-08-03
12ทุ่งครุ6313141314131425632020-08-032020-08-03
13ธนบุรี10420212021202125632020-08-032020-08-03
14บางกอกน้อย10418221822182225632020-08-032020-08-03
15บางกอกใหญ่4911011101110125632020-08-032020-08-03
16บางกะปิ12035833583358325632020-08-032020-08-03
17บางขุนเทียน11732483248324825632020-08-032020-08-03
18บางเขน10325992599259925632020-08-032020-08-03
19บางคอแหลม9617731773177325632020-08-032020-08-03
20บางแค13522272227222725632020-08-032020-08-03
21บางซื่อ11118471847184725632020-08-032020-08-03
22บางนา12126382638263825632020-08-032020-08-03
23บางบอน10814761476147625632020-08-032020-08-03
24บางพลัด9023142314231425632020-08-032020-08-03
25บางรัก13912091209120925632020-08-032020-08-03
26บึงกุ่ม5412161216121625632020-08-032020-08-03
27ปทุมวัน14718961896189625632020-08-032020-08-03
28ประเวศ13520212021202125632020-08-032020-08-03
29ป้อมปราบศัตรูพ่าย6447647647625632020-08-032020-08-03
30พญาไท11019901990199025632020-08-032020-08-03
31พระโขนง4513201320132025632020-08-032020-08-03
33ภาษีเจริญ9416611661166125632020-08-032020-08-03
34มีนบุรี12418021802180225632020-08-032020-08-03
35ยานนาวา12223922392239225632020-08-032020-08-03
36ราชเทวี21527462746274625632020-08-032020-08-03
37ราษฎร์บูรณะ4417461746174625632020-08-032020-08-03
38ลาดกระบัง18223192319231925632020-08-032020-08-03
39ลาดพร้าว5691791791725632020-08-032020-08-03
40วังทองหลาง4928232823282325632020-08-032020-08-03
41วัฒนา16930183018301825632020-08-032020-08-03
42สวนหลวง10521682168216825632020-08-032020-08-03
43สะพานสูง2760260260225632020-08-032020-08-03
44สัมพันธวงศ์2828228228225632020-08-032020-08-03
45สาทร15620802080208025632020-08-032020-08-03
46สายไหม9218171817181725632020-08-032020-08-03
47หนองแขม12916551655165525632020-08-032020-08-03
48หนองจอก8070270270225632020-08-032020-08-03
49หลักสี่9422312231223125632020-08-032020-08-03
50ห้วยขวาง14631063106310625632020-08-032020-08-04
32พระนคร11781781781725632020-08-032020-08-04ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0389 : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงสวัสดิการทางสังคม)

ตาราง : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงสวสัดิการทางสังคม

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ กทม.จัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบที่ กทม.จัดเก็บ ในปี 2563 ประกอบด้วย จำนวนวิน จำนวนผู้ขับขี่ใน วินมอเตอร์ไซค์ จำนวนผู้ที่รับทราบสวัสดิการสังคม และจำนวนผู้ที่เข้าถึงสวัสดิการสังคม

iddistrictnum_queuenum_motorcycletaxiacknowledge_socialwelfareaccess_to_socialwelfareadddateupdatedate
1คลองเตย1872934293429342020-06-192020-06-19
2คลองสาน891141114111412020-06-192020-06-19
3คลองสามวา888608608602020-06-192020-06-19
4คันนายาว529829829822020-06-192020-06-19
5จตุจักร2074248424842482020-06-192020-06-19
6จอมทอง672411241124112020-06-192020-06-19
7ดอนเมือง1782045204520452020-06-192020-06-19
8ดินแดง1593191319131912020-06-192020-06-19
9ดุสิต1401683168316832020-06-192020-06-19
10ตลิ่งชัน651101110111012020-06-192020-06-19
11ทวีวัฒนา424834834832020-06-192020-06-19
12ทุ่งครุ631314131413142020-06-192020-06-19
13ธนบุรี1042021202120212020-06-192020-06-19
14บางกอกน้อย1041822182218222020-06-192020-06-19
15บางกอกใหญ่491101110111012020-06-192020-06-19
16บางกะปิ1203583358335832020-06-192020-06-19
17บางขุนเทียน1173248324832482020-06-192020-06-19
18บางเขน1032599259925992020-06-192020-06-19
19บางคอแหลม961773177317732020-06-192020-06-19
20บางแค1352227222722272020-06-192020-06-19
21บางซื่อ1111847184718472020-06-192020-06-19
22บางนา1212638263826382020-06-192020-06-19
23บางบอน1081476147614762020-06-192020-06-19
24บางพลัด902314231423142020-06-192020-06-19
25บางรัก1391209120912092020-06-192020-06-19
26บึงกุ่ม541216121612162020-06-192020-06-19
27ปทุมวัน1471896189618962020-06-192020-06-19
28ประเวศ1352021202120212020-06-192020-06-19
29ป้อมปราบศัตรูพ่าย644764764762020-06-192020-06-19
30พญาไท1101990199019902020-06-192020-06-19
31พระโขนง451320132013202020-06-192020-06-19
33ภาษีเจริญ941661166116612020-06-192020-06-19
34มีนบุรี1241802180218022020-06-192020-06-19
35ยานนาวา1222392239223922020-06-192020-06-19
36ราชเทวี2152746274627462020-06-192020-06-19
37ราษฎร์บูรณะ441746174617462020-06-192020-06-19
38ลาดกระบัง1822319231923192020-06-192020-06-19
39ลาดพร้าว569179179172020-06-192020-06-19
40วังทองหลาง492823282328232020-06-192020-06-19
41วัฒนา1693018301830182020-06-192020-06-19
42สวนหลวง1052168216821682020-06-192020-06-19
43สะพานสูง276026026022020-06-192020-06-19
44สัมพันธวงศ์282822822822020-06-192020-06-19
45สาทร1562080208020802020-06-192020-06-19
46สายไหม921817181718172020-06-192020-06-19
47หนองแขม1291655165516552020-06-192020-06-19
48หนองจอก807027027022020-06-192020-06-19
49หลักสี่942231223122312020-06-192020-06-19
50ห้วยขวาง1463106310631062020-06-192020-08-04
32พระนคร1178178178172020-06-192020-08-04