โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๒. ร้อยละของจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น : 133

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2 : ร้อยละ 2

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่เขตเมืองชั้นใน หมายถุึง -พื้นที่อนุรักษ์ / เมืองเก่า ได้แก่บริเวณย่านกลางเมืองซึ่งมีการพัฒนาตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญและชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และมีศักยภาพต่อการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมได้ จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด - พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ/ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ได้แก่ บริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมในเมือง หรือ Central Business District (CBD) และพื้นที่บริเวณต่อเนื่องโดยรอบ ภายในแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับการพัฒนาเข้มข้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จำนวน 13 เขต ประกอบด้วย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย และเขตวัฒนา พื้นที่เขตเมืองชั้นกลาง -บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับกลุ่มเขตศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นบริเวณระหว่างแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษกกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมือง จึงเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยจำนวนมาก จำนวน 17 เขต ประกอบด้วย เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตพระโขนง เขตบางนา เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และราษฎร์บูรณะ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A= ร้อยละของจำนวนบ้านในเขตเมืองชั้นในและชั้นกลางเพิ่มขึ้น B= จำนวนบ้านทั้งหมดปีที่ผ่านมาของพื้นที่เขตเมืองชั้นในและชั้นกลาง C= จำนวนบ้านทั้งหมดปีที่ผ่านมาของพื้นที่เขตเมืองชั้นในและชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้นในปี 2563 A= (Bx100)/C

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการบริหารการทะเบียน/สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 2ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรจำแนกตามพื้นที่เขต

หน่วยงาน : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

คำอธิบายตาราง :

idstepidarea_bmasubdistrict_id_idsubdistrict_namesubdistrict_iddistrict_namechangwat_idchangwat_namepopmale62popfemale62poptotal62house62popden62adddateupdatedate
111.647100101พระบรมมหาราชวัง1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร223814473685120722372020-05-212020-05-21
220.72100102วังบูรพาภิรมย์1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร53585056104145363144642020-05-212020-05-21
330.22100103วัดราชบพิธ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร142417143138979142642020-05-212020-05-21
440.23100104สำราญราษฎร์1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1595150430991139134742020-05-212020-05-21
550.144100105ศาลเจ้าพ่อเสือ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1311181931301000217362020-05-212020-05-21
660.153100106เสาชิงช้า1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร100011462146703140262020-05-212020-05-21
770.496100107บวรนิเวศ1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร196824954463157089982020-05-212020-05-21
880.193100108ตลาดยอด1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร1017121622331190115702020-05-212020-05-21
990.339100109ชนะสงคราม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร885958184382954372020-05-212020-05-21
10100.414100110บ้านพานถม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร2807362364302015155312020-05-212020-05-21
11110.458100111บางขุนพรหม1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร215821444302219093932020-05-212020-05-21
12120.522100112วัดสามพระยา1001พระนคร10กรุงเทพมหานคร13191499281897053982020-05-212020-05-21
13132.233100201ดุสิต1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร7303510112404253555552020-05-212020-05-21
14141.074100202วชิรพยาบาล1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร4640595610596305698662020-05-212020-05-21
15151.737100203สวนจิตรลดา1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร351537677282245041922020-05-212020-05-21
16160.339100204สี่แยกมหานาค1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร3539364871872433212012020-05-212020-05-21
17175.282100206ถนนนครไชยศรี1002ดุสิต10กรุงเทพมหานคร2961822682523002148199022020-05-212020-05-21
181838.132100301กระทุ่มราย1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร1928420416397001618810412020-05-212020-05-21
191929.992100302หนองจอก1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร10805115702237580807462020-05-212020-05-21
202030.849100303คลองสิบ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร45044581908523682942020-05-212020-05-21
212138.867100304คลองสิบสอง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร574159581169942443012020-05-212020-05-21
222222.524100305โคกแฝด1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร1678817402341901184215182020-05-212020-05-21
232317.75100306คู้ฝั่งเหนือ1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร8723921717940616510112020-05-212020-05-21
242433.358100307ลำผักชี1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร150501630331353132309402020-05-212020-05-21
252524.789100308ลำต้อยติ่ง1003หนองจอก10กรุงเทพมหานคร47874893968029313902020-05-212020-05-21
26260.889100401มหาพฤฒาราม1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร50505930109806476123512020-05-212020-05-21
27272.074100402สีลม1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร90609653187131249690232020-05-212020-05-21
28280.82100403สุริยวงศ์1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร244326325075491861892020-05-212020-05-21
29290.689100404บางรัก1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร135914012760144640062020-05-212020-05-21
30301.064100405สี่พระยา1004บางรัก10กรุงเทพมหานคร49225777106997011100552020-05-212020-05-21
313118.406100502อนุสาวรีย์1005บางเขน10กรุงเทพมหานคร4447047370918405902549902020-05-212020-05-21
323223.717100508ท่าแร้ง1005บางเขน10กรุงเทพมหานคร4480352357971605358940972020-05-212020-05-21
333312.062100601คลองจั่น1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานคร3585142296781474802564792020-05-212020-05-21
343416.461100608หัวหมาก1006บางกะปิ10กรุงเทพมหานคร3070837253679615690141292020-05-212020-05-21
35351.3100701รองเมือง1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร79388613165517158127322020-05-212020-05-21
36361.403100702วังใหม่1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร336834376805624148502020-05-212020-05-21
37372.181100703ปทุมวัน1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร190034845384107524692020-05-212020-05-21
38383.485100704ลุมพินี1007ปทุมวัน10กรุงเทพมหานคร85489797183451862952642020-05-212020-05-21
39390.535100801ป้อมปราบศัตรูพ่าย1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร70597522145816406272542020-05-212020-05-21
40400.347100802วัดเทพศิรินทร์1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3239325264912743187062020-05-212020-05-21
41410.448100803คลองมหานาค1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร4336479291285664203752020-05-212020-05-21
42420.251100804บ้านบาตร1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3348326566132586263472020-05-212020-05-21
43430.35100805วัดโสมนัส1008ป้อมปราบศัตรูพ่าย10กรุงเทพมหานคร3254341866722207190632020-05-212020-05-21
44448.815100905บางจาก1009พระโขนง10กรุงเทพมหานคร3041537119675344161576612020-05-212020-05-21
45455.171100910พระโขนงใต้1009พระโขนง10กรุงเทพมหานคร987611588214641683041512020-05-212020-05-21
464628.459101001มีนบุรี1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร4549251893973854690434222020-05-212020-05-21
474735.186101002แสนแสบ1010มีนบุรี10กรุงเทพมหานคร2184823353452011414712852020-05-212020-05-21
484810.823101101ลาดกระบัง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร1423516118303531880828042020-05-212020-05-21
494914.297101102คลองสองต้นนุ่น1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร3229735729680263278447582020-05-212020-05-21
505017.458101103คลองสามประเวศ1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร7531838415915112639122020-05-212020-05-21
515133.752101104ลำปลาทิว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร119711290724878129747372020-05-212020-05-21
525225.834101105ทับยาว1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร1456515861304261782511782020-05-212020-05-21
535321.695101106ขุมทอง1011ลาดกระบัง10กรุงเทพมหานคร40454126817128143772020-05-212020-05-21
54549.984101203ช่องนนทรี1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานคร2240826123485313269248612020-05-212020-05-21
55556.678101204บางโพงพาง1012ยานนาวา10กรุงเทพมหานคร1395815325292831971143852020-05-212020-05-21
56560.484101301จักรวรรดิ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร3409349969085026142732020-05-212020-05-21
57570.483101302สัมพันธวงศ์1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร4071424883194422172242020-05-212020-05-21
58580.449101303ตลาดน้อย1013สัมพันธวงศ์10กรุงเทพมหานคร3497373972363747161162020-05-212020-05-21
59594.923101401สามเสนใน1014พญาไท10กรุงเทพมหานคร1779315248330412067267122020-05-212020-05-21
60604.672101406พญาไท1014พญาไท10กรุงเทพมหานคร1659219749363412375377782020-05-212020-05-21
61610.785101501วัดกัลยาณ์1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร4073459686692765110432020-05-212020-05-21
62620.691101502หิรัญรูจี1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร55906316119063967172302020-05-212020-05-21
63631.523101503บางยี่เรือ1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร998310708206917973135862020-05-212020-05-21
64641.21101504บุคคโล1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร804893261737412979143592020-05-212020-05-21
65651.823101505ตลาดพลู1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร7021805915080890782722020-05-212020-05-21
66661.289101506ดาวคะนอง1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร805993331739211881134932020-05-212020-05-21
67671.23101507สำเหร่1015ธนบุรี10กรุงเทพมหานคร69847953149378619121442020-05-212020-05-21
68680.834101601วัดอรุณ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานคร68726671135434157162392020-05-212020-05-21
69695.346101602วัดท่าพระ1016บางกอกใหญ่10กรุงเทพมหานคร2439428215526092751498412020-05-212020-05-21
70705.342101701ห้วยขวาง1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร1223215109273413201651182020-05-212020-05-21
71715.408101702บางกะปิ1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร870510284189892562935112020-05-212020-05-21
72724.283101704สามเสนนอก1017ห้วยขวาง10กรุงเทพมหานคร1697221038380102423288752020-05-212020-05-21
73731.317101801สมเด็จเจ้าพระยา1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร5858660912467505394662020-05-212020-05-21
74740.727101802คลองสาน1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร75008114156145863214772020-05-212020-05-21
75752.234101803บางลำภูล่าง1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร11128129422407013309107742020-05-212020-05-21
76761.773101804คลองต้นไทร1018คลองสาน10กรุงเทพมหานคร8585104611904615141107422020-05-212020-05-21
77771.251101901คลองชักพระ1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร4922551310435459583412020-05-212020-05-21
78785.183101902ตลิ่งชัน1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร1154113330248711135147992020-05-212020-05-21
79797.338101903ฉิมพลี1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร111501285624006951632712020-05-212020-05-21
80804.253101904บางพรม1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร6550718913739484732302020-05-212020-05-21
81818.539101905บางระมาด1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร92641045519719793623092020-05-212020-05-21
82822.915101907บางเชือกหนัง1019ตลิ่งชัน10กรุงเทพมหานคร5625638412009428741202020-05-212020-05-21
83831.258102004ศิริราช1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร85987507161054335128022020-05-212020-05-21
84842.076102005บ้านช่างหล่อ1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร14889157073059612101147382020-05-212020-05-21
85851.492102006บางขุนนนท์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร434751139460444763402020-05-212020-05-21
86864.36102007บางขุนศรี1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร1451617173316891511172682020-05-212020-05-21
87872.758102009อรุณอมรินทร์1020บางกอกน้อย10กรุงเทพมหานคร905710825198821356572092020-05-212020-05-21
888884.712102105ท่าข้าม1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร283603163859998297097082020-05-212020-05-21
898935.975102107แสมดำ1021บางขุนเทียน10กรุงเทพมหานคร59296665301258266030834982020-05-212020-05-21
90905.105102201บางหว้า1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร1795120425383762151675172020-05-212020-05-21
91912.514102202บางด้วน1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร13480150452852510625113462020-05-212020-05-21
92921.394102206บางจาก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร377844258203365758852020-05-212020-05-21
93933.022102207บางแวก1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร87101015618866950362432020-05-212020-05-21
94942.992102208คลองขวาง1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร5212579611008366736792020-05-212020-05-21
95951.898102209ปากคลองภาษีเจริญ1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร7025801515040909079242020-05-212020-05-21
96960.909102210คูหาสวรรค์1022ภาษีเจริญ10กรุงเทพมหานคร289032526142191267572020-05-212020-05-21
979718.789102302หนองแขม1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร3713343261803943033342792020-05-212020-05-21
989817.036102303หนองค้างพลู1023หนองแขม10กรุงเทพมหานคร3584440116759603154944592020-05-212020-05-21
99996.716102401ราษฎร์บูรณะ1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานคร1505216840318921384947492020-05-212020-05-21
1001009.066102402บางปะกอก1024ราษฎร์บูรณะ10กรุงเทพมหานคร2339825219486172356053632020-05-212020-05-21
1011013.296102501บางพลัด1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร104791207522554969968432020-05-212020-05-21
1021022.846102502บางอ้อ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร1126213297245591435786292020-05-212020-05-21
1031032.332102503บางบำหรุ1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร804710209182561306678282020-05-212020-05-21
1041042.886102504บางยี่ขัน1025บางพลัด10กรุงเทพมหานคร1177713723255001790788362020-05-212020-05-21
1051054.618102601ดินแดง1026ดินแดง10กรุงเทพมหานคร34429402397466837059161692020-05-212020-05-21
1061063.736102602รัชดาภิเษก1026ดินแดง10กรุงเทพมหานคร20652238304448224151119062020-05-212020-05-21
10710710.811102701คลองกุ่ม1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร3194237594695363506164322020-05-212020-05-21
1081084.885102704นวมินทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร1233714942272791304955842020-05-212020-05-21
1091098.615102705นวลจันทร์1027บึงกุ่ม10กรุงเทพมหานคร2063324789454222724152722020-05-212020-05-21
1101103.195102801ทุ่งวัดดอน1028สาทร10กรุงเทพมหานคร17689203333802217802119002020-05-212020-05-21
1111112.09102802ยานนาวา1028สาทร10กรุงเทพมหานคร963510692203271086697262020-05-212020-05-21
1121124.041102803ทุ่งมหาเมฆ1028สาทร10กรุงเทพมหานคร95249900194241476348072020-05-212020-05-21
1131135.762102901บางซื่อ1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานคร39172433988257050848143302020-05-212020-05-21
1141145.783102902วงศ์สว่าง1029บางซื่อ10กรุงเทพมหานคร1991423826437402478775642020-05-212020-05-21
11511510.69103001ลาดยาว1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1942522389418142843139122020-05-212020-05-21
1161162.826103002เสนานิคม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร954910868204171828372252020-05-212020-05-21
1171176.026103003จันทรเกษม1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1796620735387012679064222020-05-212020-05-21
1181185.488103004จอมพล1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1422318065322883416658832020-05-212020-05-21
1191197.878103005จตุจักร1030จตุจักร10กรุงเทพมหานคร1144111944233851368229682020-05-212020-05-21
1201202.749103101บางคอแหลม1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร1167712922245991031489482020-05-212020-05-21
1211212.3103102วัดพระยาไกร1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร12205134742567910325111652020-05-212020-05-21
1221225.872103103บางโคล่1031บางคอแหลม10กรุงเทพมหานคร1737819242366201890562362020-05-212020-05-21
12312322.805103201ประเวศ1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร4128046195874753592238362020-05-212020-05-21
12412414.513103202หนองบอน1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร1939622420418162381328812020-05-212020-05-21
12512515.172103203ดอกไม้1032ประเวศ10กรุงเทพมหานคร2424027238514782987333932020-05-212020-05-21
1261267.249103301คลองเตย1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร3225834143664013342291602020-05-212020-05-21
1271271.895103302คลองตัน1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร51756145113201432559742020-05-212020-05-21
1281283.85103303พระโขนง1033คลองเตย10กรุงเทพมหานคร1072412799235232699461102020-05-212020-05-21
1291299.251103401สวนหลวง1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร2185025886477363188751602020-05-212020-05-21
1301305.894103402อ่อนนุช1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร2050324387448902785376162020-05-212020-05-21
1311318.533103403พัฒนาการ1034สวนหลวง10กรุงเทพมหานคร1445416968314221869536822020-05-212020-05-21
1321325.789103501บางขุนเทียน1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร1721918990362091522462552020-05-212020-05-21
1331333.375103502บางค้อ1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร16733186463537917977104832020-05-212020-05-21
13413411.918103503บางมด1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร2100823615446232357037442020-05-212020-05-21
1351355.183103504จอมทอง1035จอมทอง10กรุงเทพมหานคร1631817579338971570165402020-05-212020-05-21
13613611.534103602สีกัน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร3258431306638902823155392020-05-212020-05-21
13713710.605103604ดอนเมือง1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร3868743981826683894877952020-05-212020-05-21
13813814.664103605สนามบิน1036ดอนเมือง10กรุงเทพมหานคร134679996234631004116002020-05-212020-05-21
1391392.559103701ทุ่งพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร16055164433249810407126992020-05-212020-05-21
1401401.136103702ถนนพญาไท1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร4246529295381162183962020-05-212020-05-21
1411411.148103703ถนนเพชรบุรี1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร676679191468511607127922020-05-212020-05-21
1421422.283103704มักกะสัน1037ราชเทวี10กรุงเทพมหานคร77288119158471840669412020-05-212020-05-21
14314315.102103801ลาดพร้าว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานคร4171549741914564584060562020-05-212020-05-21
1441447.055103802จรเข้บัว1038ลาดพร้าว10กรุงเทพมหานคร1217314945271181188038442020-05-212020-05-21
1451452.109103901คลองเตยเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร4219496891871730143562020-05-212020-05-21
1461467.031103902คลองตันเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร2671428866555803866879052020-05-212020-05-21
1471473.425103903พระโขนงเหนือ1039วัฒนา10กรุงเทพมหานคร999512463224582228965572020-05-212020-05-21
1481486.486104001บางแค1040บางแค10กรุงเทพมหานคร1815720798389552550660062020-05-212020-05-21
14914912.06104002บางแคเหนือ1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2782532286601112819549842020-05-212020-05-21
15015014.67104003บางไผ่1040บางแค10กรุงเทพมหานคร1885521141399961459727262020-05-212020-05-21
15115111.24104004หลักสอง1040บางแค10กรุงเทพมหานคร2524829181544292466148422020-05-212020-05-21
15215216.886104101ทุ่งสองห้อง1041หลักสี่10กรุงเทพมหานคร3676439347761113964145072020-05-212020-05-21
1531535.955104102ตลาดบางเขน1041หลักสี่10กรุงเทพมหานคร1302515149281741774247312020-05-212020-05-21
15415418.659104201สายไหม1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร3756843386809543499043392020-05-212020-05-21
15515513.516104202ออเงิน1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร1889421107400012360229602020-05-212020-05-21
15615612.44104203คลองถนน1042สายไหม10กรุงเทพมหานคร4048944834853234427668592020-05-212020-05-21
15715712.917104301คันนายาว1043คันนายาว10กรุงเทพมหานคร2279324970477631821636982020-05-212020-05-21
15815813.063104302รามอินทรา1043คันนายาว10กรุงเทพมหานคร2255826774493322646937762020-05-212020-05-21
1591598.147104401สะพานสูง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1304915551286001110335102020-05-212020-05-21
1601609.009104402ราษฎร์พัฒนา1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1955923075426341803647322020-05-212020-05-21
16116110.968104403ทับช้าง1044สะพานสูง10กรุงเทพมหานคร1147513350248251134322632020-05-212020-05-21
1621625.558104501วังทองหลาง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร1119913361245601341744192020-05-212020-05-21
1631631.934104502สะพานสอง1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร5355640811763660660822020-05-212020-05-21
1641644.065104503คลองเจ้าคุณสิงห์1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร1332715739290661387271502020-05-212020-05-21
1651657.708104504พลับพลา1045วังทองหลาง10กรุงเทพมหานคร2026923995442642738257432020-05-212020-05-21
16616624.249104601สามวาตะวันตก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร2745630667581232466423972020-05-212020-05-21
16716740.574104602สามวาตะวันออก1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร12684136412632592836492020-05-212020-05-21
16816818.644104603บางชัน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร4084146874877154090347052020-05-212020-05-21
16916911.396104604ทรายกองดิน1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร6201676112962499611372020-05-212020-05-21
17017015.823104605ทรายกองดินใต้1046คลองสามวา10กรุงเทพมหานคร8304866516969488210722020-05-212020-05-21
1711715.161104702บางนาเหนือ1047บางนา10กรุงเทพมหานคร1921622741419573335081302020-05-212020-05-21
17217213.628104703บางนาใต้1047บางนา10กรุงเทพมหานคร2280425361481653706035342020-05-212020-05-21
17317321.521104801ทวีวัฒนา1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร108241221623040897310712020-05-212020-05-21
17417428.698104802ศาลาธรรมสพน์1048ทวีวัฒนา10กรุงเทพมหานคร2566529843555082492219342020-05-212020-05-21
17517512.765104901บางมด1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร2585129526553772739643382020-05-212020-05-21
17617617.976104902ทุ่งครุ1049ทุ่งครุ10กรุงเทพมหานคร3194135730676712633937652020-05-212020-05-21
17717715.203105002บางบอนเหนือ1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1085011724225741015214852020-05-212020-05-21
1781788.939105003บางบอนใต้1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร119701309325063925128042020-05-212020-05-21
1791795.423105004คลองบางพราน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1565217217328691736160612020-05-212020-05-21
1801805.18105005คลองบางบอน1050บางบอน10กรุงเทพมหานคร1215513022251771376648602020-05-212020-05-21ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0442 : จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเขต)

ตาราง : จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามเขต (รายเดือน)

หน่วยงาน : สำนักงานปกครองและทะเบียน

คำอธิบายตาราง : จำนวนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามเขต (รายเดือน)

idyear_savemonth_savednamehouse_quantityadddateupdatedate
12563มกราคมพระนคร191552020-06-022020-06-02
22563มกราคมดุสิต319702020-06-022020-06-02
32563มกราคมหนองจอก651912020-06-022020-06-02
42563มกราคมบางรัก323482020-06-022020-06-02
52563มกราคมบางเขน1127162020-06-022020-06-02
62563มกราคมบางกะปิ1055382020-06-022020-06-02
72563มกราคมปทุมวัน330492020-06-022020-06-02
82563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-06-022020-06-02
92563มกราคมพระโขนง584612020-06-022020-06-02
102563มกราคมมีนบุรี611442020-06-022020-06-02
112563มกราคมลาดกระบัง965432020-06-022020-06-02
122563มกราคมยานนาวา524072020-06-022020-06-02
132563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-06-022020-06-02
142563มกราคมพญาไท444382020-06-022020-06-02
152563มกราคมธนบุรี569692020-06-022020-06-02
162563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-06-022020-06-02
172563มกราคมห้วยขวาง824212020-06-022020-06-02
182563มกราคมคลองสาน393682020-06-022020-06-02
192563มกราคมตลิ่งชัน425702020-06-022020-06-02
202563มกราคมบางกอกน้อย495562020-06-022020-06-02
212563มกราคมบางขุนเทียน900892020-06-022020-06-02
222563มกราคมภาษีเจริญ600112020-06-022020-06-02
232563มกราคมหนองแขม619622020-06-022020-06-02
242563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-06-022020-06-02
252563มกราคมบางพลัด550202020-06-022020-06-02
262563มกราคมดินแดง612372020-06-022020-06-02
272563มกราคมบึงกุ่ม754262020-06-022020-06-02
282563มกราคมสาทร434302020-06-022020-06-02
292563มกราคมบางซื่อ756352020-06-022020-06-02
302563มกราคมจตุจักร1220792020-06-022020-06-02
312563มกราคมบางคอแหลม395552020-06-022020-06-02
322563มกราคมประเวศ897312020-06-022020-06-02
332563มกราคมคลองเตย747402020-06-022020-06-02
342563มกราคมสวนหลวง784472020-06-022020-06-02
352563มกราคมจอมทอง724802020-06-022020-06-02
362563มกราคมดอนเมือง777002020-06-022020-06-02
372563มกราคมราชเทวี520472020-06-022020-06-02
382563มกราคมลาดพร้าว577422020-06-022020-06-02
392563มกราคมวัฒนา789362020-06-022020-06-02
402563มกราคมบางแค930012020-06-022020-06-02
412563มกราคมหลักสี่574432020-06-022020-06-02
422563มกราคมสายไหม1032662020-06-022020-06-02
432563มกราคมคันนายาว447192020-06-022020-06-02
442563มกราคมสะพานสูง406002020-06-022020-06-02
452563มกราคมวังทองหลาง612922020-06-022020-06-02
462563มกราคมคลองสามวา849552020-06-022020-06-02
472563มกราคมบางนา704222020-06-022020-06-02
482563มกราคมทวีวัฒนา339582020-06-022020-06-02
492563มกราคมทุ่งครุ539722020-06-022020-06-02
502563มกราคมบางบอน505492020-06-022020-06-02
512563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-06-022020-06-02
522563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-06-022020-06-02
532563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-06-022020-06-02
542563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-06-022020-06-02
552563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-06-022020-06-02
562563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-06-022020-06-02
572563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-06-022020-06-02
582563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-06-022020-06-02
592563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-06-022020-06-02
602563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-06-022020-06-02
612563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-06-022020-06-02
622563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-06-022020-06-02
632563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-06-022020-06-02
642563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-06-022020-06-02
652563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-06-022020-06-02
662563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-06-022020-06-02
672563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-06-022020-06-02
682563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-06-022020-06-02
692563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-06-022020-06-02
702563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-06-022020-06-02
712563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-06-022020-06-02
722563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-06-022020-06-02
732563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-06-022020-06-02
742563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-06-022020-06-02
752563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-06-022020-06-02
762563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-06-022020-06-02
772563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-06-022020-06-02
782563กุมภาพันธ์สาทร434302020-06-022020-06-02
792563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-06-022020-06-02
802563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-06-022020-06-02
812563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-06-022020-06-02
822563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-06-022020-06-02
832563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-06-022020-06-02
842563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-06-022020-06-02
852563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-06-022020-06-02
862563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-06-022020-06-02
872563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-06-022020-06-02
882563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-06-022020-06-02
892563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-06-022020-06-02
902563กุมภาพันธ์บางแค930292020-06-022020-06-02
912563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-06-022020-06-02
922563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-06-022020-06-02
932563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-06-022020-06-02
942563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-06-022020-06-02
952563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-06-022020-06-02
962563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-06-022020-06-02
972563กุมภาพันธ์บางนา704362020-06-022020-06-02
982563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-06-022020-06-02
992563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-06-022020-06-02
1002563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-06-022020-06-02
1012563มีนาคมพระนคร191532020-06-022020-06-02
1022563มีนาคมดุสิต319502020-06-022020-06-02
1032563มีนาคมหนองจอก656352020-06-022020-06-02
1042563มีนาคมบางรัก323562020-06-022020-06-02
1052563มีนาคมบางเขน1129552020-06-022020-06-02
1062563มีนาคมบางกะปิ1060192020-06-022020-06-02
1072563มีนาคมปทุมวัน326682020-06-022020-06-02
1082563มีนาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-06-022020-06-02
1092563มีนาคมพระโขนง588182020-06-022020-06-02
1102563มีนาคมมีนบุรี612772020-06-022020-06-02
1112563มีนาคมลาดกระบัง967652020-06-022020-06-02
1122563มีนาคมยานนาวา524972020-06-022020-06-02
1132563มีนาคมสัมพันธวงศ์131952020-06-022020-06-02
1142563มีนาคมพญาไท445792020-06-022020-06-02
1152563มีนาคมธนบุรี569742020-06-022020-06-02
1162563มีนาคมบางกอกใหญ่318582020-06-022020-06-02
1172563มีนาคมห้วยขวาง824442020-06-022020-06-02
1182563มีนาคมคลองสาน393702020-06-022020-06-02
1192563มีนาคมตลิ่งชัน426502020-06-022020-06-02
1202563มีนาคมบางกอกน้อย498292020-06-022020-06-02
1212563มีนาคมบางขุนเทียน903542020-06-022020-06-02
1222563มีนาคมภาษีเจริญ620832020-06-022020-06-02
1232563มีนาคมหนองแขม621452020-06-022020-06-02
1242563มีนาคมราษฎร์บูรณะ374462020-06-022020-06-02
1252563มีนาคมบางพลัด550102020-06-022020-06-02
1262563มีนาคมดินแดง632792020-06-022020-06-02
1272563มีนาคมบึงกุ่ม754352020-06-022020-06-02
1282563มีนาคมสาทร434372020-06-022020-06-02
1292563มีนาคมบางซื่อ756412020-06-022020-06-02
1302563มีนาคมจตุจักร1232942020-06-022020-06-02
1312563มีนาคมบางคอแหลม395552020-06-022020-06-02
1322563มีนาคมประเวศ901272020-06-022020-06-02
1332563มีนาคมคลองเตย754272020-06-022020-06-02
1342563มีนาคมสวนหลวง785122020-06-022020-06-02
1352563มีนาคมจอมทอง725212020-06-022020-06-02
1362563มีนาคมดอนเมือง778722020-06-022020-06-02
1372563มีนาคมราชเทวี520522020-06-022020-06-02
1382563มีนาคมลาดพร้าว577882020-06-022020-06-02
1392563มีนาคมวัฒนา799982020-06-022020-06-02
1402563มีนาคมบางแค930762020-06-022020-06-02
1412563มีนาคมหลักสี่574512020-06-022020-06-02
1422563มีนาคมสายไหม1049072020-06-022020-06-02
1432563มีนาคมคันนายาว447732020-06-022020-06-02
1442563มีนาคมสะพานสูง408222020-06-022020-06-02
1452563มีนาคมวังทองหลาง614232020-06-022020-06-02
1462563มีนาคมคลองสามวา852202020-06-022020-06-02
1472563มีนาคมบางนา707922020-06-022020-06-02
1482563มีนาคมทวีวัฒนา340422020-06-022020-06-02
1492563มีนาคมทุ่งครุ540922020-06-022020-06-02
1502563มีนาคมบางบอน505902020-06-022020-06-02
1512563เมษายนพระนคร191552020-06-022020-06-02
1522563เมษายนดุสิต319392020-06-022020-06-02
1532563เมษายนหนองจอก657122020-06-022020-06-02
1542563เมษายนบางรัก323562020-06-022020-06-02
1552563เมษายนบางเขน1137972020-06-022020-06-02
1562563เมษายนบางกะปิ1061332020-06-022020-06-02
1572563เมษายนปทุมวัน326692020-06-022020-06-02
1582563เมษายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-06-022020-06-02
1592563เมษายนพระโขนง591952020-06-022020-06-02
1602563เมษายนมีนบุรี612952020-06-022020-06-02
1612563เมษายนลาดกระบัง972472020-06-022020-06-02
1622563เมษายนยานนาวา524992020-06-022020-06-02
1632563เมษายนสัมพันธวงศ์131952020-06-022020-06-02
1642563เมษายนพญาไท445802020-06-022020-06-02
1652563เมษายนธนบุรี569752020-06-022020-06-02
1662563เมษายนบางกอกใหญ่318972020-06-022020-06-02
1672563เมษายนห้วยขวาง824622020-06-022020-06-02
1682563เมษายนคลองสาน393702020-06-022020-06-02
1692563เมษายนตลิ่งชัน426672020-06-022020-06-02
1702563เมษายนบางกอกน้อย498292020-06-022020-06-02
1712563เมษายนบางขุนเทียน904542020-06-022020-06-02
1722563เมษายนภาษีเจริญ620862020-06-022020-06-02
1732563เมษายนหนองแขม621742020-06-022020-06-02
1742563เมษายนราษฎร์บูรณะ374512020-06-022020-06-02
1752563เมษายนบางพลัด550782020-06-022020-06-02
1762563เมษายนดินแดง632812020-06-022020-06-02
1772563เมษายนบึงกุ่ม754852020-06-022020-06-02
1782563เมษายนสาทร434352020-06-022020-06-02
1792563เมษายนบางซื่อ756492020-06-022020-06-02
1802563เมษายนจตุจักร1233042020-06-022020-06-02
1812563เมษายนบางคอแหลม395552020-06-022020-06-02
1822563เมษายนประเวศ901492020-06-022020-06-02
1832563เมษายนคลองเตย757662020-06-022020-06-02
1842563เมษายนสวนหลวง785202020-06-022020-06-02
1852563เมษายนจอมทอง725202020-06-022020-06-02
1862563เมษายนดอนเมือง779092020-06-022020-06-02
1872563เมษายนราชเทวี520532020-06-022020-06-02
1882563เมษายนลาดพร้าว577942020-06-022020-06-02
1892563เมษายนวัฒนา806842020-06-022020-06-02
1902563เมษายนบางแค932602020-06-022020-06-02
1912563เมษายนหลักสี่574832020-06-022020-06-02
1922563เมษายนสายไหม1049992020-06-022020-06-02
1932563เมษายนคันนายาว447842020-06-022020-06-02
1942563เมษายนสะพานสูง408752020-06-022020-06-02
1952563เมษายนวังทองหลาง614372020-06-022020-06-02
1962563เมษายนคลองสามวา852482020-06-022020-06-02
1972563เมษายนบางนา708902020-06-022020-06-02
1982563เมษายนทวีวัฒนา340522020-06-022020-06-02
1992563เมษายนทุ่งครุ541082020-06-022020-06-02
2002563เมษายนบางบอน506212020-06-022020-06-02
2012563มกราคมพระนคร191552020-06-092020-06-09
2022563มกราคมดุสิต319702020-06-092020-06-09
2032563มกราคมหนองจอก651912020-06-092020-06-09
2042563มกราคมบางรัก323482020-06-092020-06-09
2052563มกราคมบางเขน1127162020-06-092020-06-09
2062563มกราคมบางกะปิ1055382020-06-092020-06-09
2072563มกราคมปทุมวัน330492020-06-092020-06-09
2082563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-06-092020-06-09
2092563มกราคมพระโขนง584612020-06-092020-06-09
2102563มกราคมมีนบุรี611442020-06-092020-06-09
2112563มกราคมลาดกระบัง965432020-06-092020-06-09
2122563มกราคมยานนาวา524072020-06-092020-06-09
2132563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-06-092020-06-09
2142563มกราคมพญาไท444382020-06-092020-06-09
2152563มกราคมธนบุรี569692020-06-092020-06-09
2162563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-06-092020-06-09
2172563มกราคมห้วยขวาง824212020-06-092020-06-09
2182563มกราคมคลองสาน393682020-06-092020-06-09
2192563มกราคมตลิ่งชัน425702020-06-092020-06-09
2202563มกราคมบางกอกน้อย495562020-06-092020-06-09
2212563มกราคมบางขุนเทียน900892020-06-092020-06-09
2222563มกราคมภาษีเจริญ600112020-06-092020-06-09
2232563มกราคมหนองแขม619622020-06-092020-06-09
2242563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-06-092020-06-09
2252563มกราคมบางพลัด550202020-06-092020-06-09
2262563มกราคมดินแดง612372020-06-092020-06-09
2272563มกราคมบึงกุ่ม754262020-06-092020-06-09
2282563มกราคมสาทร434302020-06-092020-06-09
2292563มกราคมบางซื่อ756352020-06-092020-06-09
2302563มกราคมจตุจักร1220792020-06-092020-06-09
2312563มกราคมบางคอแหลม395552020-06-092020-06-09
2322563มกราคมประเวศ897312020-06-092020-06-09
2332563มกราคมคลองเตย747402020-06-092020-06-09
2342563มกราคมสวนหลวง784472020-06-092020-06-09
2352563มกราคมจอมทอง724802020-06-092020-06-09
2362563มกราคมดอนเมือง777002020-06-092020-06-09
2372563มกราคมราชเทวี520472020-06-092020-06-09
2382563มกราคมลาดพร้าว577422020-06-092020-06-09
2392563มกราคมวัฒนา789362020-06-092020-06-09
2402563มกราคมบางแค930012020-06-092020-06-09
2412563มกราคมหลักสี่574432020-06-092020-06-09
2422563มกราคมสายไหม1032662020-06-092020-06-09
2432563มกราคมคันนายาว447192020-06-092020-06-09
2442563มกราคมสะพานสูง406002020-06-092020-06-09
2452563มกราคมวังทองหลาง612922020-06-092020-06-09
2462563มกราคมคลองสามวา849552020-06-092020-06-09
2472563มกราคมบางนา704222020-06-092020-06-09
2482563มกราคมทวีวัฒนา339582020-06-092020-06-09
2492563มกราคมทุ่งครุ539722020-06-092020-06-09
2502563มกราคมบางบอน505492020-06-092020-06-09
2512563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-06-092020-06-09
2522563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-06-092020-06-09
2532563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-06-092020-06-09
2542563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-06-092020-06-09
2552563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-06-092020-06-09
2562563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-06-092020-06-09
2572563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-06-092020-06-09
2582563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-06-092020-06-09
2592563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-06-092020-06-09
2602563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-06-092020-06-09
2612563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-06-092020-06-09
2622563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-06-092020-06-09
2632563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-06-092020-06-09
2642563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-06-092020-06-09
2652563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-06-092020-06-09
2662563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-06-092020-06-09
2672563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-06-092020-06-09
2682563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-06-092020-06-09
2692563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-06-092020-06-09
2702563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-06-092020-06-09
2712563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-06-092020-06-09
2722563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-06-092020-06-09
2732563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-06-092020-06-09
2742563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-06-092020-06-09
2752563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-06-092020-06-09
2762563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-06-092020-06-09
2772563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-06-092020-06-09
2782563กุมภาพันธ์สาทร434302020-06-092020-06-09
2792563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-06-092020-06-09
2802563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-06-092020-06-09
2812563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-06-092020-06-09
2822563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-06-092020-06-09
2832563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-06-092020-06-09
2842563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-06-092020-06-09
2852563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-06-092020-06-09
2862563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-06-092020-06-09
2872563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-06-092020-06-09
2882563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-06-092020-06-09
2892563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-06-092020-06-09
2902563กุมภาพันธ์บางแค930292020-06-092020-06-09
2912563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-06-092020-06-09
2922563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-06-092020-06-09
2932563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-06-092020-06-09
2942563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-06-092020-06-09
2952563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-06-092020-06-09
2962563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-06-092020-06-09
2972563กุมภาพันธ์บางนา704362020-06-092020-06-09
2982563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-06-092020-06-09
2992563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-06-092020-06-09
3002563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-06-092020-06-09
3012563มีนาคมพระนคร191532020-06-092020-06-09
3022563มีนาคมดุสิต319502020-06-092020-06-09
3032563มีนาคมหนองจอก656352020-06-092020-06-09
3042563มีนาคมบางรัก323562020-06-092020-06-09
3052563มีนาคมบางเขน1129552020-06-092020-06-09
3062563มีนาคมบางกะปิ1060192020-06-092020-06-09
3072563มีนาคมปทุมวัน326682020-06-092020-06-09
3082563มีนาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-06-092020-06-09
3092563มีนาคมพระโขนง588182020-06-092020-06-09
3102563มีนาคมมีนบุรี612772020-06-092020-06-09
3112563มีนาคมลาดกระบัง967652020-06-092020-06-09
3122563มีนาคมยานนาวา524972020-06-092020-06-09
3132563มีนาคมสัมพันธวงศ์131952020-06-092020-06-09
3142563มีนาคมพญาไท445792020-06-092020-06-09
3152563มีนาคมธนบุรี569742020-06-092020-06-09
3162563มีนาคมบางกอกใหญ่318582020-06-092020-06-09
3172563มีนาคมห้วยขวาง824442020-06-092020-06-09
3182563มีนาคมคลองสาน393702020-06-092020-06-09
3192563มีนาคมตลิ่งชัน426502020-06-092020-06-09
3202563มีนาคมบางกอกน้อย498292020-06-092020-06-09
3212563มีนาคมบางขุนเทียน903542020-06-092020-06-09
3222563มีนาคมภาษีเจริญ620832020-06-092020-06-09
3232563มีนาคมหนองแขม621452020-06-092020-06-09
3242563มีนาคมราษฎร์บูรณะ374462020-06-092020-06-09
3252563มีนาคมบางพลัด550102020-06-092020-06-09
3262563มีนาคมดินแดง632792020-06-092020-06-09
3272563มีนาคมบึงกุ่ม754352020-06-092020-06-09
3282563มีนาคมสาทร434372020-06-092020-06-09
3292563มีนาคมบางซื่อ756412020-06-092020-06-09
3302563มีนาคมจตุจักร1232942020-06-092020-06-09
3312563มีนาคมบางคอแหลม395552020-06-092020-06-09
3322563มีนาคมประเวศ901272020-06-092020-06-09
3332563มีนาคมคลองเตย754272020-06-092020-06-09
3342563มีนาคมสวนหลวง785122020-06-092020-06-09
3352563มีนาคมจอมทอง725212020-06-092020-06-09
3362563มีนาคมดอนเมือง778722020-06-092020-06-09
3372563มีนาคมราชเทวี520522020-06-092020-06-09
3382563มีนาคมลาดพร้าว577882020-06-092020-06-09
3392563มีนาคมวัฒนา799982020-06-092020-06-09
3402563มีนาคมบางแค930762020-06-092020-06-09
3412563มีนาคมหลักสี่574512020-06-092020-06-09
3422563มีนาคมสายไหม1049072020-06-092020-06-09
3432563มีนาคมคันนายาว447732020-06-092020-06-09
3442563มีนาคมสะพานสูง408222020-06-092020-06-09
3452563มีนาคมวังทองหลาง614232020-06-092020-06-09
3462563มีนาคมคลองสามวา852202020-06-092020-06-09
3472563มีนาคมบางนา707922020-06-092020-06-09
3482563มีนาคมทวีวัฒนา340422020-06-092020-06-09
3492563มีนาคมทุ่งครุ540922020-06-092020-06-09
3502563มีนาคมบางบอน505902020-06-092020-06-09
3512563เมษายนพระนคร191552020-06-092020-06-09
3522563เมษายนดุสิต319392020-06-092020-06-09
3532563เมษายนหนองจอก657122020-06-092020-06-09
3542563เมษายนบางรัก323562020-06-092020-06-09
3552563เมษายนบางเขน1137972020-06-092020-06-09
3562563เมษายนบางกะปิ1061332020-06-092020-06-09
3572563เมษายนปทุมวัน326692020-06-092020-06-09
3582563เมษายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-06-092020-06-09
3592563เมษายนพระโขนง591952020-06-092020-06-09
3602563เมษายนมีนบุรี612952020-06-092020-06-09
3612563เมษายนลาดกระบัง972472020-06-092020-06-09
3622563เมษายนยานนาวา524992020-06-092020-06-09
3632563เมษายนสัมพันธวงศ์131952020-06-092020-06-09
3642563เมษายนพญาไท445802020-06-092020-06-09
3652563เมษายนธนบุรี569752020-06-092020-06-09
3662563เมษายนบางกอกใหญ่318972020-06-092020-06-09
3672563เมษายนห้วยขวาง824622020-06-092020-06-09
3682563เมษายนคลองสาน393702020-06-092020-06-09
3692563เมษายนตลิ่งชัน426672020-06-092020-06-09
3702563เมษายนบางกอกน้อย498292020-06-092020-06-09
3712563เมษายนบางขุนเทียน904542020-06-092020-06-09
3722563เมษายนภาษีเจริญ620862020-06-092020-06-09
3732563เมษายนหนองแขม621742020-06-092020-06-09
3742563เมษายนราษฎร์บูรณะ374512020-06-092020-06-09
3752563เมษายนบางพลัด550782020-06-092020-06-09
3762563เมษายนดินแดง632812020-06-092020-06-09
3772563เมษายนบึงกุ่ม754852020-06-092020-06-09
3782563เมษายนสาทร434352020-06-092020-06-09
3792563เมษายนบางซื่อ756492020-06-092020-06-09
3802563เมษายนจตุจักร1233042020-06-092020-06-09
3812563เมษายนบางคอแหลม395552020-06-092020-06-09
3822563เมษายนประเวศ901492020-06-092020-06-09
3832563เมษายนคลองเตย757662020-06-092020-06-09
3842563เมษายนสวนหลวง785202020-06-092020-06-09
3852563เมษายนจอมทอง725202020-06-092020-06-09
3862563เมษายนดอนเมือง779092020-06-092020-06-09
3872563เมษายนราชเทวี520532020-06-092020-06-09
3882563เมษายนลาดพร้าว577942020-06-092020-06-09
3892563เมษายนวัฒนา806842020-06-092020-06-09
3902563เมษายนบางแค932602020-06-092020-06-09
3912563เมษายนหลักสี่574832020-06-092020-06-09
3922563เมษายนสายไหม1049992020-06-092020-06-09
3932563เมษายนคันนายาว447842020-06-092020-06-09
3942563เมษายนสะพานสูง408752020-06-092020-06-09
3952563เมษายนวังทองหลาง614372020-06-092020-06-09
3962563เมษายนคลองสามวา852482020-06-092020-06-09
3972563เมษายนบางนา708902020-06-092020-06-09
3982563เมษายนทวีวัฒนา340522020-06-092020-06-09
3992563เมษายนทุ่งครุ541082020-06-092020-06-09
4002563เมษายนบางบอน506212020-06-092020-06-09
4012563พฤษภาคมพระนคร191552020-06-092020-06-09
4022563พฤษภาคมดุสิต319152020-06-092020-06-09
4032563พฤษภาคมหนองจอก658232020-06-092020-06-09
4042563พฤษภาคมบางรัก323572020-06-092020-06-09
4052563พฤษภาคมบางเขน1138412020-06-092020-06-09
4062563พฤษภาคมบางกะปิ1062522020-06-092020-06-09
4072563พฤษภาคมปทุมวัน326692020-06-092020-06-09
4082563พฤษภาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-06-092020-06-09
4092563พฤษภาคมพระโขนง592252020-06-092020-06-09
4102563พฤษภาคมมีนบุรี613232020-06-092020-06-09
4112563พฤษภาคมลาดกระบัง973992020-06-092020-06-09
4122563พฤษภาคมยานนาวา525692020-06-092020-06-09
4132563พฤษภาคมสัมพันธวงศ์131952020-06-092020-06-09
4142563พฤษภาคมพญาไท445862020-06-092020-06-09
4152563พฤษภาคมธนบุรี569762020-06-092020-06-09
4162563พฤษภาคมบางกอกใหญ่319022020-06-092020-06-09
4172563พฤษภาคมห้วยขวาง826852020-06-092020-06-09
4182563พฤษภาคมคลองสาน393722020-06-092020-06-09
4192563พฤษภาคมตลิ่งชัน426842020-06-092020-06-09
4202563พฤษภาคมบางกอกน้อย498372020-06-092020-06-09
4212563พฤษภาคมบางขุนเทียน904842020-06-092020-06-09
4222563พฤษภาคมภาษีเจริญ621052020-06-092020-06-09
4232563พฤษภาคมหนองแขม622542020-06-092020-06-09
4242563พฤษภาคมราษฎร์บูรณะ374582020-06-092020-06-09
4252563พฤษภาคมบางพลัด550872020-06-092020-06-09
4262563พฤษภาคมดินแดง632842020-06-092020-06-09
4272563พฤษภาคมบึงกุ่ม755012020-06-092020-06-09
4282563พฤษภาคมสาทร434402020-06-092020-06-09
4292563พฤษภาคมบางซื่อ756662020-06-092020-06-09
4302563พฤษภาคมจตุจักร1239672020-06-092020-06-09
4312563พฤษภาคมบางคอแหลม395652020-06-092020-06-09
4322563พฤษภาคมประเวศ902872020-06-092020-06-09
4332563พฤษภาคมคลองเตย757512020-06-092020-06-09
4342563พฤษภาคมสวนหลวง789002020-06-092020-06-09
4352563พฤษภาคมจอมทอง725272020-06-092020-06-09
4362563พฤษภาคมดอนเมือง779422020-06-092020-06-09
4372563พฤษภาคมราชเทวี520542020-06-092020-06-09
4382563พฤษภาคมลาดพร้าว578172020-06-092020-06-09
4392563พฤษภาคมวัฒนา810202020-06-092020-06-09
4402563พฤษภาคมบางแค933382020-06-092020-06-09
4412563พฤษภาคมหลักสี่575482020-06-092020-06-09
4422563พฤษภาคมสายไหม1050552020-06-092020-06-09
4432563พฤษภาคมคันนายาว448142020-06-092020-06-09
4442563พฤษภาคมสะพานสูง409502020-06-092020-06-09
4452563พฤษภาคมวังทองหลาง614452020-06-092020-06-09
4462563พฤษภาคมคลองสามวา855382020-06-092020-06-09
4472563พฤษภาคมบางนา709072020-06-092020-06-09
4482563พฤษภาคมทวีวัฒนา340822020-06-092020-06-09
4492563พฤษภาคมทุ่งครุ542572020-06-092020-06-09
4502563พฤษภาคมบางบอน506332020-06-092020-06-09
4512563มกราคมพระนคร191552020-07-092020-07-09
4522563มกราคมดุสิต319702020-07-092020-07-09
4532563มกราคมหนองจอก651912020-07-092020-07-09
4542563มกราคมบางรัก323482020-07-092020-07-09
4552563มกราคมบางเขน1127162020-07-092020-07-09
4562563มกราคมบางกะปิ1055382020-07-092020-07-09
4572563มกราคมปทุมวัน330492020-07-092020-07-09
4582563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-07-092020-07-09
4592563มกราคมพระโขนง584612020-07-092020-07-09
4602563มกราคมมีนบุรี611442020-07-092020-07-09
4612563มกราคมลาดกระบัง965432020-07-092020-07-09
4622563มกราคมยานนาวา524072020-07-092020-07-09
4632563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-07-092020-07-09
4642563มกราคมพญาไท444382020-07-092020-07-09
4652563มกราคมธนบุรี569692020-07-092020-07-09
4662563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-07-092020-07-09
4672563มกราคมห้วยขวาง824212020-07-092020-07-09
4682563มกราคมคลองสาน393682020-07-092020-07-09
4692563มกราคมตลิ่งชัน425702020-07-092020-07-09
4702563มกราคมบางกอกน้อย495562020-07-092020-07-09
4712563มกราคมบางขุนเทียน900892020-07-092020-07-09
4722563มกราคมภาษีเจริญ600112020-07-092020-07-09
4732563มกราคมหนองแขม619622020-07-092020-07-09
4742563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-07-092020-07-09
4752563มกราคมบางพลัด550202020-07-092020-07-09
4762563มกราคมดินแดง612372020-07-092020-07-09
4772563มกราคมบึงกุ่ม754262020-07-092020-07-09
4782563มกราคมสาทร434302020-07-092020-07-09
4792563มกราคมบางซื่อ756352020-07-092020-07-09
4802563มกราคมจตุจักร1220792020-07-092020-07-09
4812563มกราคมบางคอแหลม395552020-07-092020-07-09
4822563มกราคมประเวศ897312020-07-092020-07-09
4832563มกราคมคลองเตย747402020-07-092020-07-09
4842563มกราคมสวนหลวง784472020-07-092020-07-09
4852563มกราคมจอมทอง724802020-07-092020-07-09
4862563มกราคมดอนเมือง777002020-07-092020-07-09
4872563มกราคมราชเทวี520472020-07-092020-07-09
4882563มกราคมลาดพร้าว577422020-07-092020-07-09
4892563มกราคมวัฒนา789362020-07-092020-07-09
4902563มกราคมบางแค930012020-07-092020-07-09
4912563มกราคมหลักสี่574432020-07-092020-07-09
4922563มกราคมสายไหม1032662020-07-092020-07-09
4932563มกราคมคันนายาว447192020-07-092020-07-09
4942563มกราคมสะพานสูง406002020-07-092020-07-09
4952563มกราคมวังทองหลาง612922020-07-092020-07-09
4962563มกราคมคลองสามวา849552020-07-092020-07-09
4972563มกราคมบางนา704222020-07-092020-07-09
4982563มกราคมทวีวัฒนา339582020-07-092020-07-09
4992563มกราคมทุ่งครุ539722020-07-092020-07-09
5002563มกราคมบางบอน505492020-07-092020-07-09
5012563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-07-092020-07-09
5022563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-07-092020-07-09
5032563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-07-092020-07-09
5042563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-07-092020-07-09
5052563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-07-092020-07-09
5062563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-07-092020-07-09
5072563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-07-092020-07-09
5082563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-07-092020-07-09
5092563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-07-092020-07-09
5102563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-07-092020-07-09
5112563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-07-092020-07-09
5122563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-07-092020-07-09
5132563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-07-092020-07-09
5142563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-07-092020-07-09
5152563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-07-092020-07-09
5162563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-07-092020-07-09
5172563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-07-092020-07-09
5182563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-07-092020-07-09
5192563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-07-092020-07-09
5202563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-07-092020-07-09
5212563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-07-092020-07-09
5222563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-07-092020-07-09
5232563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-07-092020-07-09
5242563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-07-092020-07-09
5252563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-07-092020-07-09
5262563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-07-092020-07-09
5272563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-07-092020-07-09
5282563กุมภาพันธ์สาทร434302020-07-092020-07-09
5292563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-07-092020-07-09
5302563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-07-092020-07-09
5312563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-07-092020-07-09
5322563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-07-092020-07-09
5332563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-07-092020-07-09
5342563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-07-092020-07-09
5352563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-07-092020-07-09
5362563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-07-092020-07-09
5372563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-07-092020-07-09
5382563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-07-092020-07-09
5392563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-07-092020-07-09
5402563กุมภาพันธ์บางแค930292020-07-092020-07-09
5412563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-07-092020-07-09
5422563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-07-092020-07-09
5432563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-07-092020-07-09
5442563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-07-092020-07-09
5452563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-07-092020-07-09
5462563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-07-092020-07-09
5472563กุมภาพันธ์บางนา704362020-07-092020-07-09
5482563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-07-092020-07-09
5492563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-07-092020-07-09
5502563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-07-092020-07-09
5512563มีนาคมพระนคร191532020-07-092020-07-09
5522563มีนาคมดุสิต319502020-07-092020-07-09
5532563มีนาคมหนองจอก656352020-07-092020-07-09
5542563มีนาคมบางรัก323562020-07-092020-07-09
5552563มีนาคมบางเขน1129552020-07-092020-07-09
5562563มีนาคมบางกะปิ1060192020-07-092020-07-09
5572563มีนาคมปทุมวัน326682020-07-092020-07-09
5582563มีนาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-07-092020-07-09
5592563มีนาคมพระโขนง588182020-07-092020-07-09
5602563มีนาคมมีนบุรี612772020-07-092020-07-09
5612563มีนาคมลาดกระบัง967652020-07-092020-07-09
5622563มีนาคมยานนาวา524972020-07-092020-07-09
5632563มีนาคมสัมพันธวงศ์131952020-07-092020-07-09
5642563มีนาคมพญาไท445792020-07-092020-07-09
5652563มีนาคมธนบุรี569742020-07-092020-07-09
5662563มีนาคมบางกอกใหญ่318582020-07-092020-07-09
5672563มีนาคมห้วยขวาง824442020-07-092020-07-09
5682563มีนาคมคลองสาน393702020-07-092020-07-09
5692563มีนาคมตลิ่งชัน426502020-07-092020-07-09
5702563มีนาคมบางกอกน้อย498292020-07-092020-07-09
5712563มีนาคมบางขุนเทียน903542020-07-092020-07-09
5722563มีนาคมภาษีเจริญ620832020-07-092020-07-09
5732563มีนาคมหนองแขม621452020-07-092020-07-09
5742563มีนาคมราษฎร์บูรณะ374462020-07-092020-07-09
5752563มีนาคมบางพลัด550102020-07-092020-07-09
5762563มีนาคมดินแดง632792020-07-092020-07-09
5772563มีนาคมบึงกุ่ม754352020-07-092020-07-09
5782563มีนาคมสาทร434372020-07-092020-07-09
5792563มีนาคมบางซื่อ756412020-07-092020-07-09
5802563มีนาคมจตุจักร1232942020-07-092020-07-09
5812563มีนาคมบางคอแหลม395552020-07-092020-07-09
5822563มีนาคมประเวศ901272020-07-092020-07-09
5832563มีนาคมคลองเตย754272020-07-092020-07-09
5842563มีนาคมสวนหลวง785122020-07-092020-07-09
5852563มีนาคมจอมทอง725212020-07-092020-07-09
5862563มีนาคมดอนเมือง778722020-07-092020-07-09
5872563มีนาคมราชเทวี520522020-07-092020-07-09
5882563มีนาคมลาดพร้าว577882020-07-092020-07-09
5892563มีนาคมวัฒนา799982020-07-092020-07-09
5902563มีนาคมบางแค930762020-07-092020-07-09
5912563มีนาคมหลักสี่574512020-07-092020-07-09
5922563มีนาคมสายไหม1049072020-07-092020-07-09
5932563มีนาคมคันนายาว447732020-07-092020-07-09
5942563มีนาคมสะพานสูง408222020-07-092020-07-09
5952563มีนาคมวังทองหลาง614232020-07-092020-07-09
5962563มีนาคมคลองสามวา852202020-07-092020-07-09
5972563มีนาคมบางนา707922020-07-092020-07-09
5982563มีนาคมทวีวัฒนา340422020-07-092020-07-09
5992563มีนาคมทุ่งครุ540922020-07-092020-07-09
6002563มีนาคมบางบอน505902020-07-092020-07-09
6012563เมษายนพระนคร191552020-07-092020-07-09
6022563เมษายนดุสิต319392020-07-092020-07-09
6032563เมษายนหนองจอก657122020-07-092020-07-09
6042563เมษายนบางรัก323562020-07-092020-07-09
6052563เมษายนบางเขน1137972020-07-092020-07-09
6062563เมษายนบางกะปิ1061332020-07-092020-07-09
6072563เมษายนปทุมวัน326692020-07-092020-07-09
6082563เมษายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-07-092020-07-09
6092563เมษายนพระโขนง591952020-07-092020-07-09
6102563เมษายนมีนบุรี612952020-07-092020-07-09
6112563เมษายนลาดกระบัง972472020-07-092020-07-09
6122563เมษายนยานนาวา524992020-07-092020-07-09
6132563เมษายนสัมพันธวงศ์131952020-07-092020-07-09
6142563เมษายนพญาไท445802020-07-092020-07-09
6152563เมษายนธนบุรี569752020-07-092020-07-09
6162563เมษายนบางกอกใหญ่318972020-07-092020-07-09
6172563เมษายนห้วยขวาง824622020-07-092020-07-09
6182563เมษายนคลองสาน393702020-07-092020-07-09
6192563เมษายนตลิ่งชัน426672020-07-092020-07-09
6202563เมษายนบางกอกน้อย498292020-07-092020-07-09
6212563เมษายนบางขุนเทียน904542020-07-092020-07-09
6222563เมษายนภาษีเจริญ620862020-07-092020-07-09
6232563เมษายนหนองแขม621742020-07-092020-07-09
6242563เมษายนราษฎร์บูรณะ374512020-07-092020-07-09
6252563เมษายนบางพลัด550782020-07-092020-07-09
6262563เมษายนดินแดง632812020-07-092020-07-09
6272563เมษายนบึงกุ่ม754852020-07-092020-07-09
6282563เมษายนสาทร434352020-07-092020-07-09
6292563เมษายนบางซื่อ756492020-07-092020-07-09
6302563เมษายนจตุจักร1233042020-07-092020-07-09
6312563เมษายนบางคอแหลม395552020-07-092020-07-09
6322563เมษายนประเวศ901492020-07-092020-07-09
6332563เมษายนคลองเตย757662020-07-092020-07-09
6342563เมษายนสวนหลวง785202020-07-092020-07-09
6352563เมษายนจอมทอง725202020-07-092020-07-09
6362563เมษายนดอนเมือง779092020-07-092020-07-09
6372563เมษายนราชเทวี520532020-07-092020-07-09
6382563เมษายนลาดพร้าว577942020-07-092020-07-09
6392563เมษายนวัฒนา806842020-07-092020-07-09
6402563เมษายนบางแค932602020-07-092020-07-09
6412563เมษายนหลักสี่574832020-07-092020-07-09
6422563เมษายนสายไหม1049992020-07-092020-07-09
6432563เมษายนคันนายาว447842020-07-092020-07-09
6442563เมษายนสะพานสูง408752020-07-092020-07-09
6452563เมษายนวังทองหลาง614372020-07-092020-07-09
6462563เมษายนคลองสามวา852482020-07-092020-07-09
6472563เมษายนบางนา708902020-07-092020-07-09
6482563เมษายนทวีวัฒนา340522020-07-092020-07-09
6492563เมษายนทุ่งครุ541082020-07-092020-07-09
6502563เมษายนบางบอน506212020-07-092020-07-09
6512563พฤษภาคมพระนคร191552020-07-092020-07-09
6522563พฤษภาคมดุสิต319152020-07-092020-07-09
6532563พฤษภาคมหนองจอก658232020-07-092020-07-09
6542563พฤษภาคมบางรัก323572020-07-092020-07-09
6552563พฤษภาคมบางเขน1138412020-07-092020-07-09
6562563พฤษภาคมบางกะปิ1062522020-07-092020-07-09
6572563พฤษภาคมปทุมวัน326692020-07-092020-07-09
6582563พฤษภาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-07-092020-07-09
6592563พฤษภาคมพระโขนง592252020-07-092020-07-09
6602563พฤษภาคมมีนบุรี613232020-07-092020-07-09
6612563พฤษภาคมลาดกระบัง973992020-07-092020-07-09
6622563พฤษภาคมยานนาวา525692020-07-092020-07-09
6632563พฤษภาคมสัมพันธวงศ์131952020-07-092020-07-09
6642563พฤษภาคมพญาไท445862020-07-092020-07-09
6652563พฤษภาคมธนบุรี569762020-07-092020-07-09
6662563พฤษภาคมบางกอกใหญ่319022020-07-092020-07-09
6672563พฤษภาคมห้วยขวาง826852020-07-092020-07-09
6682563พฤษภาคมคลองสาน393722020-07-092020-07-09
6692563พฤษภาคมตลิ่งชัน426842020-07-092020-07-09
6702563พฤษภาคมบางกอกน้อย498372020-07-092020-07-09
6712563พฤษภาคมบางขุนเทียน904842020-07-092020-07-09
6722563พฤษภาคมภาษีเจริญ621052020-07-092020-07-09
6732563พฤษภาคมหนองแขม622542020-07-092020-07-09
6742563พฤษภาคมราษฎร์บูรณะ374582020-07-092020-07-09
6752563พฤษภาคมบางพลัด550872020-07-092020-07-09
6762563พฤษภาคมดินแดง632842020-07-092020-07-09
6772563พฤษภาคมบึงกุ่ม755012020-07-092020-07-09
6782563พฤษภาคมสาทร434402020-07-092020-07-09
6792563พฤษภาคมบางซื่อ756662020-07-092020-07-09
6802563พฤษภาคมจตุจักร1239672020-07-092020-07-09
6812563พฤษภาคมบางคอแหลม395652020-07-092020-07-09
6822563พฤษภาคมประเวศ902872020-07-092020-07-09
6832563พฤษภาคมคลองเตย757512020-07-092020-07-09
6842563พฤษภาคมสวนหลวง789002020-07-092020-07-09
6852563พฤษภาคมจอมทอง725272020-07-092020-07-09
6862563พฤษภาคมดอนเมือง779422020-07-092020-07-09
6872563พฤษภาคมราชเทวี520542020-07-092020-07-09
6882563พฤษภาคมลาดพร้าว578172020-07-092020-07-09
6892563พฤษภาคมวัฒนา810202020-07-092020-07-09
6902563พฤษภาคมบางแค933382020-07-092020-07-09
6912563พฤษภาคมหลักสี่575482020-07-092020-07-09
6922563พฤษภาคมสายไหม1050552020-07-092020-07-09
6932563พฤษภาคมคันนายาว448142020-07-092020-07-09
6942563พฤษภาคมสะพานสูง409502020-07-092020-07-09
6952563พฤษภาคมวังทองหลาง614452020-07-092020-07-09
6962563พฤษภาคมคลองสามวา855382020-07-092020-07-09
6972563พฤษภาคมบางนา709072020-07-092020-07-09
6982563พฤษภาคมทวีวัฒนา340822020-07-092020-07-09
6992563พฤษภาคมทุ่งครุ542572020-07-092020-07-09
7002563พฤษภาคมบางบอน506332020-07-092020-07-09
7012563มิถุนายนพระนคร191512020-07-092020-07-09
7022563มิถุนายนดุสิต316052020-07-092020-07-09
7032563มิถุนายนหนองจอก660522020-07-092020-07-09
7042563มิถุนายนบางรัก323622020-07-092020-07-09
7052563มิถุนายนบางเขน1138802020-07-092020-07-09
7062563มิถุนายนบางกะปิ1063462020-07-092020-07-09
7072563มิถุนายนปทุมวัน326642020-07-092020-07-09
7082563มิถุนายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-07-092020-07-09
7092563มิถุนายนพระโขนง592382020-07-092020-07-09
7102563มิถุนายนมีนบุรี614582020-07-092020-07-09
7112563มิถุนายนลาดกระบัง975522020-07-092020-07-09
7122563มิถุนายนยานนาวา525742020-07-092020-07-09
7132563มิถุนายนสัมพันธวงศ์131962020-07-092020-07-09
7142563มิถุนายนพญาไท445932020-07-092020-07-09
7152563มิถุนายนธนบุรี569782020-07-092020-07-09
7162563มิถุนายนบางกอกใหญ่319002020-07-092020-07-09
7172563มิถุนายนห้วยขวาง826902020-07-092020-07-09
7182563มิถุนายนคลองสาน393682020-07-092020-07-09
7192563มิถุนายนตลิ่งชัน427142020-07-092020-07-09
7202563มิถุนายนบางกอกน้อย498652020-07-092020-07-09
7212563มิถุนายนบางขุนเทียน905272020-07-092020-07-09
7222563มิถุนายนภาษีเจริญ628522020-07-092020-07-09
7232563มิถุนายนหนองแขม622972020-07-092020-07-09
7242563มิถุนายนราษฎร์บูรณะ375512020-07-092020-07-09
7252563มิถุนายนบางพลัด550962020-07-092020-07-09
7262563มิถุนายนดินแดง632902020-07-092020-07-09
7272563มิถุนายนบึงกุ่ม755272020-07-092020-07-09
7282563มิถุนายนสาทร434442020-07-092020-07-09
7292563มิถุนายนบางซื่อ756752020-07-092020-07-09
7302563มิถุนายนจตุจักร1241762020-07-092020-07-09
7312563มิถุนายนบางคอแหลม395662020-07-092020-07-09
7322563มิถุนายนประเวศ906802020-07-092020-07-09
7332563มิถุนายนคลองเตย769262020-07-092020-07-09
7342563มิถุนายนสวนหลวง790832020-07-092020-07-09
7352563มิถุนายนจอมทอง725532020-07-092020-07-09
7362563มิถุนายนดอนเมือง780182020-07-092020-07-09
7372563มิถุนายนราชเทวี524922020-07-092020-07-09
7382563มิถุนายนลาดพร้าว578322020-07-092020-07-09
7392563มิถุนายนวัฒนา811492020-07-092020-07-09
7402563มิถุนายนบางแค934652020-07-092020-07-09
7412563มิถุนายนหลักสี่575402020-07-092020-07-09
7422563มิถุนายนสายไหม1052252020-07-092020-07-09
7432563มิถุนายนคันนายาว448452020-07-092020-07-09
7442563มิถุนายนสะพานสูง409912020-07-092020-07-09
7452563มิถุนายนวังทองหลาง614732020-07-092020-07-09
7462563มิถุนายนคลองสามวา856762020-07-092020-07-09
7472563มิถุนายนบางนา713482020-07-092020-07-09
7482563มิถุนายนทวีวัฒนา341702020-07-092020-07-09
7492563มิถุนายนทุ่งครุ542702020-07-092020-07-09
7502563มิถุนายนบางบอน506562020-07-092020-07-09
7512563มกราคมพระนคร191552020-08-032020-08-03
7522563มกราคมดุสิต319702020-08-032020-08-03
7532563มกราคมหนองจอก651912020-08-032020-08-03
7542563มกราคมบางรัก323482020-08-032020-08-03
7552563มกราคมบางเขน1127162020-08-032020-08-03
7562563มกราคมบางกะปิ1055382020-08-032020-08-03
7572563มกราคมปทุมวัน330492020-08-032020-08-03
7582563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-08-032020-08-03
7592563มกราคมพระโขนง584612020-08-032020-08-03
7602563มกราคมมีนบุรี611442020-08-032020-08-03
7612563มกราคมลาดกระบัง965432020-08-032020-08-03
7622563มกราคมยานนาวา524072020-08-032020-08-03
7632563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-08-032020-08-03
7642563มกราคมพญาไท444382020-08-032020-08-03
7652563มกราคมธนบุรี569692020-08-032020-08-03
7662563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-08-032020-08-03
7672563มกราคมห้วยขวาง824212020-08-032020-08-03
7682563มกราคมคลองสาน393682020-08-032020-08-03
7692563มกราคมตลิ่งชัน425702020-08-032020-08-03
7702563มกราคมบางกอกน้อย495562020-08-032020-08-03
7712563มกราคมบางขุนเทียน900892020-08-032020-08-03
7722563มกราคมภาษีเจริญ600112020-08-032020-08-03
7732563มกราคมหนองแขม619622020-08-032020-08-03
7742563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-08-032020-08-03
7752563มกราคมบางพลัด550202020-08-032020-08-03
7762563มกราคมดินแดง612372020-08-032020-08-03
7772563มกราคมบึงกุ่ม754262020-08-032020-08-03
7782563มกราคมสาทร434302020-08-032020-08-03
7792563มกราคมบางซื่อ756352020-08-032020-08-03
7802563มกราคมจตุจักร1220792020-08-032020-08-03
7812563มกราคมบางคอแหลม395552020-08-032020-08-03
7822563มกราคมประเวศ897312020-08-032020-08-03
7832563มกราคมคลองเตย747402020-08-032020-08-03
7842563มกราคมสวนหลวง784472020-08-032020-08-03
7852563มกราคมจอมทอง724802020-08-032020-08-03
7862563มกราคมดอนเมือง777002020-08-032020-08-03
7872563มกราคมราชเทวี520472020-08-032020-08-03
7882563มกราคมลาดพร้าว577422020-08-032020-08-03
7892563มกราคมวัฒนา789362020-08-032020-08-03
7902563มกราคมบางแค930012020-08-032020-08-03
7912563มกราคมหลักสี่574432020-08-032020-08-03
7922563มกราคมสายไหม1032662020-08-032020-08-03
7932563มกราคมคันนายาว447192020-08-032020-08-03
7942563มกราคมสะพานสูง406002020-08-032020-08-03
7952563มกราคมวังทองหลาง612922020-08-032020-08-03
7962563มกราคมคลองสามวา849552020-08-032020-08-03
7972563มกราคมบางนา704222020-08-032020-08-03
7982563มกราคมทวีวัฒนา339582020-08-032020-08-03
7992563มกราคมทุ่งครุ539722020-08-032020-08-03
8002563มกราคมบางบอน505492020-08-032020-08-03
8012563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-08-032020-08-03
8022563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-08-032020-08-03
8032563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-08-032020-08-03
8042563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-08-032020-08-03
8052563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-08-032020-08-03
8062563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-08-032020-08-03
8072563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-08-032020-08-03
8082563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-08-032020-08-03
8092563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-08-032020-08-03
8102563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-08-032020-08-03
8112563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-08-032020-08-03
8122563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-08-032020-08-03
8132563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-08-032020-08-03
8142563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-08-032020-08-03
8152563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-08-032020-08-03
8162563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-08-032020-08-03
8172563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-08-032020-08-03
8182563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-08-032020-08-03
8192563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-08-032020-08-03
8202563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-08-032020-08-03
8212563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-08-032020-08-03
8222563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-08-032020-08-03
8232563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-08-032020-08-03
8242563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-08-032020-08-03
8252563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-08-032020-08-03
8262563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-08-032020-08-03
8272563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-08-032020-08-03
8282563กุมภาพันธ์สาทร434302020-08-032020-08-03
8292563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-08-032020-08-03
8302563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-08-032020-08-03
8312563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-08-032020-08-03
8322563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-08-032020-08-03
8332563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-08-032020-08-03
8342563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-08-032020-08-03
8352563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-08-032020-08-03
8362563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-08-032020-08-03
8372563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-08-032020-08-03
8382563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-08-032020-08-03
8392563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-08-032020-08-03
8402563กุมภาพันธ์บางแค930292020-08-032020-08-03
8412563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-08-032020-08-03
8422563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-08-032020-08-03
8432563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-08-032020-08-03
8442563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-08-032020-08-03
8452563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-08-032020-08-03
8462563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-08-032020-08-03
8472563กุมภาพันธ์บางนา704362020-08-032020-08-03
8482563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-08-032020-08-03
8492563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-08-032020-08-03
8502563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-08-032020-08-03
8512563มีนาคมพระนคร191532020-08-032020-08-03
8522563มีนาคมดุสิต319502020-08-032020-08-03
8532563มีนาคมหนองจอก656352020-08-032020-08-03
8542563มีนาคมบางรัก323562020-08-032020-08-03
8552563มีนาคมบางเขน1129552020-08-032020-08-03
8562563มีนาคมบางกะปิ1060192020-08-032020-08-03
8572563มีนาคมปทุมวัน326682020-08-032020-08-03
8582563มีนาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-08-032020-08-03
8592563มีนาคมพระโขนง588182020-08-032020-08-03
8602563มีนาคมมีนบุรี612772020-08-032020-08-03
8612563มีนาคมลาดกระบัง967652020-08-032020-08-03
8622563มีนาคมยานนาวา524972020-08-032020-08-03
8632563มีนาคมสัมพันธวงศ์131952020-08-032020-08-03
8642563มีนาคมพญาไท445792020-08-032020-08-03
8652563มีนาคมธนบุรี569742020-08-032020-08-03
8662563มีนาคมบางกอกใหญ่318582020-08-032020-08-03
8672563มีนาคมห้วยขวาง824442020-08-032020-08-03
8682563มีนาคมคลองสาน393702020-08-032020-08-03
8692563มีนาคมตลิ่งชัน426502020-08-032020-08-03
8702563มีนาคมบางกอกน้อย498292020-08-032020-08-03
8712563มีนาคมบางขุนเทียน903542020-08-032020-08-03
8722563มีนาคมภาษีเจริญ620832020-08-032020-08-03
8732563มีนาคมหนองแขม621452020-08-032020-08-03
8742563มีนาคมราษฎร์บูรณะ374462020-08-032020-08-03
8752563มีนาคมบางพลัด550102020-08-032020-08-03
8762563มีนาคมดินแดง632792020-08-032020-08-03
8772563มีนาคมบึงกุ่ม754352020-08-032020-08-03
8782563มีนาคมสาทร434372020-08-032020-08-03
8792563มีนาคมบางซื่อ756412020-08-032020-08-03
8802563มีนาคมจตุจักร1232942020-08-032020-08-03
8812563มีนาคมบางคอแหลม395552020-08-032020-08-03
8822563มีนาคมประเวศ901272020-08-032020-08-03
8832563มีนาคมคลองเตย754272020-08-032020-08-03
8842563มีนาคมสวนหลวง785122020-08-032020-08-03
8852563มีนาคมจอมทอง725212020-08-032020-08-03
8862563มีนาคมดอนเมือง778722020-08-032020-08-03
8872563มีนาคมราชเทวี520522020-08-032020-08-03
8882563มีนาคมลาดพร้าว577882020-08-032020-08-03
8892563มีนาคมวัฒนา799982020-08-032020-08-03
8902563มีนาคมบางแค930762020-08-032020-08-03
8912563มีนาคมหลักสี่574512020-08-032020-08-03
8922563มีนาคมสายไหม1049072020-08-032020-08-03
8932563มีนาคมคันนายาว447732020-08-032020-08-03
8942563มีนาคมสะพานสูง408222020-08-032020-08-03
8952563มีนาคมวังทองหลาง614232020-08-032020-08-03
8962563มีนาคมคลองสามวา852202020-08-032020-08-03
8972563มีนาคมบางนา707922020-08-032020-08-03
8982563มีนาคมทวีวัฒนา340422020-08-032020-08-03
8992563มีนาคมทุ่งครุ540922020-08-032020-08-03
9002563มีนาคมบางบอน505902020-08-032020-08-03
9012563เมษายนพระนคร191552020-08-032020-08-03
9022563เมษายนดุสิต319392020-08-032020-08-03
9032563เมษายนหนองจอก657122020-08-032020-08-03
9042563เมษายนบางรัก323562020-08-032020-08-03
9052563เมษายนบางเขน1137972020-08-032020-08-03
9062563เมษายนบางกะปิ1061332020-08-032020-08-03
9072563เมษายนปทุมวัน326692020-08-032020-08-03
9082563เมษายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-08-032020-08-03
9092563เมษายนพระโขนง591952020-08-032020-08-03
9102563เมษายนมีนบุรี612952020-08-032020-08-03
9112563เมษายนลาดกระบัง972472020-08-032020-08-03
9122563เมษายนยานนาวา524992020-08-032020-08-03
9132563เมษายนสัมพันธวงศ์131952020-08-032020-08-03
9142563เมษายนพญาไท445802020-08-032020-08-03
9152563เมษายนธนบุรี569752020-08-032020-08-03
9162563เมษายนบางกอกใหญ่318972020-08-032020-08-03
9172563เมษายนห้วยขวาง824622020-08-032020-08-03
9182563เมษายนคลองสาน393702020-08-032020-08-03
9192563เมษายนตลิ่งชัน426672020-08-032020-08-03
9202563เมษายนบางกอกน้อย498292020-08-032020-08-03
9212563เมษายนบางขุนเทียน904542020-08-032020-08-03
9222563เมษายนภาษีเจริญ620862020-08-032020-08-03
9232563เมษายนหนองแขม621742020-08-032020-08-03
9242563เมษายนราษฎร์บูรณะ374512020-08-032020-08-03
9252563เมษายนบางพลัด550782020-08-032020-08-03
9262563เมษายนดินแดง632812020-08-032020-08-03
9272563เมษายนบึงกุ่ม754852020-08-032020-08-03
9282563เมษายนสาทร434352020-08-032020-08-03
9292563เมษายนบางซื่อ756492020-08-032020-08-03
9302563เมษายนจตุจักร1233042020-08-032020-08-03
9312563เมษายนบางคอแหลม395552020-08-032020-08-03
9322563เมษายนประเวศ901492020-08-032020-08-03
9332563เมษายนคลองเตย757662020-08-032020-08-03
9342563เมษายนสวนหลวง785202020-08-032020-08-03
9352563เมษายนจอมทอง725202020-08-032020-08-03
9362563เมษายนดอนเมือง779092020-08-032020-08-03
9372563เมษายนราชเทวี520532020-08-032020-08-03
9382563เมษายนลาดพร้าว577942020-08-032020-08-03
9392563เมษายนวัฒนา806842020-08-032020-08-03
9402563เมษายนบางแค932602020-08-032020-08-03
9412563เมษายนหลักสี่574832020-08-032020-08-03
9422563เมษายนสายไหม1049992020-08-032020-08-03
9432563เมษายนคันนายาว447842020-08-032020-08-03
9442563เมษายนสะพานสูง408752020-08-032020-08-03
9452563เมษายนวังทองหลาง614372020-08-032020-08-03
9462563เมษายนคลองสามวา852482020-08-032020-08-03
9472563เมษายนบางนา708902020-08-032020-08-03
9482563เมษายนทวีวัฒนา340522020-08-032020-08-03
9492563เมษายนทุ่งครุ541082020-08-032020-08-03
9502563เมษายนบางบอน506212020-08-032020-08-03
9512563พฤษภาคมพระนคร191552020-08-032020-08-03
9522563พฤษภาคมดุสิต319152020-08-032020-08-03
9532563พฤษภาคมหนองจอก658232020-08-032020-08-03
9542563พฤษภาคมบางรัก323572020-08-032020-08-03
9552563พฤษภาคมบางเขน1138412020-08-032020-08-03
9562563พฤษภาคมบางกะปิ1062522020-08-032020-08-03
9572563พฤษภาคมปทุมวัน326692020-08-032020-08-03
9582563พฤษภาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-08-032020-08-03
9592563พฤษภาคมพระโขนง592252020-08-032020-08-03
9602563พฤษภาคมมีนบุรี613232020-08-032020-08-03
9612563พฤษภาคมลาดกระบัง973992020-08-032020-08-03
9622563พฤษภาคมยานนาวา525692020-08-032020-08-03
9632563พฤษภาคมสัมพันธวงศ์131952020-08-032020-08-03
9642563พฤษภาคมพญาไท445862020-08-032020-08-03
9652563พฤษภาคมธนบุรี569762020-08-032020-08-03
9662563พฤษภาคมบางกอกใหญ่319022020-08-032020-08-03
9672563พฤษภาคมห้วยขวาง826852020-08-032020-08-03
9682563พฤษภาคมคลองสาน393722020-08-032020-08-03
9692563พฤษภาคมตลิ่งชัน426842020-08-032020-08-03
9702563พฤษภาคมบางกอกน้อย498372020-08-032020-08-03
9712563พฤษภาคมบางขุนเทียน904842020-08-032020-08-03
9722563พฤษภาคมภาษีเจริญ621052020-08-032020-08-03
9732563พฤษภาคมหนองแขม622542020-08-032020-08-03
9742563พฤษภาคมราษฎร์บูรณะ374582020-08-032020-08-03
9752563พฤษภาคมบางพลัด550872020-08-032020-08-03
9762563พฤษภาคมดินแดง632842020-08-032020-08-03
9772563พฤษภาคมบึงกุ่ม755012020-08-032020-08-03
9782563พฤษภาคมสาทร434402020-08-032020-08-03
9792563พฤษภาคมบางซื่อ756662020-08-032020-08-03
9802563พฤษภาคมจตุจักร1239672020-08-032020-08-03
9812563พฤษภาคมบางคอแหลม395652020-08-032020-08-03
9822563พฤษภาคมประเวศ902872020-08-032020-08-03
9832563พฤษภาคมคลองเตย757512020-08-032020-08-03
9842563พฤษภาคมสวนหลวง789002020-08-032020-08-03
9852563พฤษภาคมจอมทอง725272020-08-032020-08-03
9862563พฤษภาคมดอนเมือง779422020-08-032020-08-03
9872563พฤษภาคมราชเทวี520542020-08-032020-08-03
9882563พฤษภาคมลาดพร้าว578172020-08-032020-08-03
9892563พฤษภาคมวัฒนา810202020-08-032020-08-03
9902563พฤษภาคมบางแค933382020-08-032020-08-03
9912563พฤษภาคมหลักสี่575482020-08-032020-08-03
9922563พฤษภาคมสายไหม1050552020-08-032020-08-03
9932563พฤษภาคมคันนายาว448142020-08-032020-08-03
9942563พฤษภาคมสะพานสูง409502020-08-032020-08-03
9952563พฤษภาคมวังทองหลาง614452020-08-032020-08-03
9962563พฤษภาคมคลองสามวา855382020-08-032020-08-03
9972563พฤษภาคมบางนา709072020-08-032020-08-03
9982563พฤษภาคมทวีวัฒนา340822020-08-032020-08-03
9992563พฤษภาคมทุ่งครุ542572020-08-032020-08-03
10002563พฤษภาคมบางบอน506332020-08-032020-08-03
10012563มิถุนายนพระนคร191512020-08-032020-08-03
10022563มิถุนายนดุสิต316052020-08-032020-08-03
10032563มิถุนายนหนองจอก660522020-08-032020-08-03
10042563มิถุนายนบางรัก323622020-08-032020-08-03
10052563มิถุนายนบางเขน1138802020-08-032020-08-03
10062563มิถุนายนบางกะปิ1063462020-08-032020-08-03
10072563มิถุนายนปทุมวัน326642020-08-032020-08-03
10082563มิถุนายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-08-032020-08-03
10092563มิถุนายนพระโขนง592382020-08-032020-08-03
10102563มิถุนายนมีนบุรี614582020-08-032020-08-03
10112563มิถุนายนลาดกระบัง975522020-08-032020-08-03
10122563มิถุนายนยานนาวา525742020-08-032020-08-03
10132563มิถุนายนสัมพันธวงศ์131962020-08-032020-08-03
10142563มิถุนายนพญาไท445932020-08-032020-08-03
10152563มิถุนายนธนบุรี569782020-08-032020-08-03
10162563มิถุนายนบางกอกใหญ่319002020-08-032020-08-03
10172563มิถุนายนห้วยขวาง826902020-08-032020-08-03
10182563มิถุนายนคลองสาน393682020-08-032020-08-03
10192563มิถุนายนตลิ่งชัน427142020-08-032020-08-03
10202563มิถุนายนบางกอกน้อย498652020-08-032020-08-03
10212563มิถุนายนบางขุนเทียน905272020-08-032020-08-03
10222563มิถุนายนภาษีเจริญ628522020-08-032020-08-03
10232563มิถุนายนหนองแขม622972020-08-032020-08-03
10242563มิถุนายนราษฎร์บูรณะ375512020-08-032020-08-03
10252563มิถุนายนบางพลัด550962020-08-032020-08-03
10262563มิถุนายนดินแดง632902020-08-032020-08-03
10272563มิถุนายนบึงกุ่ม755272020-08-032020-08-03
10282563มิถุนายนสาทร434442020-08-032020-08-03
10292563มิถุนายนบางซื่อ756752020-08-032020-08-03
10302563มิถุนายนจตุจักร1241762020-08-032020-08-03
10312563มิถุนายนบางคอแหลม395662020-08-032020-08-03
10322563มิถุนายนประเวศ906802020-08-032020-08-03
10332563มิถุนายนคลองเตย769262020-08-032020-08-03
10342563มิถุนายนสวนหลวง790832020-08-032020-08-03
10352563มิถุนายนจอมทอง725532020-08-032020-08-03
10362563มิถุนายนดอนเมือง780182020-08-032020-08-03
10372563มิถุนายนราชเทวี524922020-08-032020-08-03
10382563มิถุนายนลาดพร้าว578322020-08-032020-08-03
10392563มิถุนายนวัฒนา811492020-08-032020-08-03
10402563มิถุนายนบางแค934652020-08-032020-08-03
10412563มิถุนายนหลักสี่575402020-08-032020-08-03
10422563มิถุนายนสายไหม1052252020-08-032020-08-03
10432563มิถุนายนคันนายาว448452020-08-032020-08-03
10442563มิถุนายนสะพานสูง409912020-08-032020-08-03
10452563มิถุนายนวังทองหลาง614732020-08-032020-08-03
10462563มิถุนายนคลองสามวา856762020-08-032020-08-03
10472563มิถุนายนบางนา713482020-08-032020-08-03
10482563มิถุนายนทวีวัฒนา341702020-08-032020-08-03
10492563มิถุนายนทุ่งครุ542702020-08-032020-08-03
10502563มิถุนายนบางบอน506562020-08-032020-08-03
10512563กรกฎาคมพระนคร191382020-08-032020-08-03
10522563กรกฎาคมดุสิต315842020-08-032020-08-03
10532563กรกฎาคมหนองจอก662332020-08-032020-08-03
10542563กรกฎาคมบางรัก323662020-08-032020-08-03
10552563กรกฎาคมบางเขน1140022020-08-032020-08-03
10562563กรกฎาคมบางกะปิ1063672020-08-032020-08-03
10572563กรกฎาคมปทุมวัน326612020-08-032020-08-03
10582563กรกฎาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-08-032020-08-03
10592563กรกฎาคมพระโขนง592352020-08-032020-08-03
10602563กรกฎาคมมีนบุรี614792020-08-032020-08-03
10612563กรกฎาคมลาดกระบัง976652020-08-032020-08-03
10622563กรกฎาคมยานนาวา525732020-08-032020-08-03
10632563กรกฎาคมสัมพันธวงศ์131982020-08-032020-08-03
10642563กรกฎาคมพญาไท445942020-08-032020-08-03
10652563กรกฎาคมธนบุรี576992020-08-032020-08-03
10662563กรกฎาคมบางกอกใหญ่318992020-08-032020-08-03
10672563กรกฎาคมห้วยขวาง827742020-08-032020-08-03
10682563กรกฎาคมคลองสาน393572020-08-032020-08-03
10692563กรกฎาคมตลิ่งชัน427382020-08-032020-08-03
10702563กรกฎาคมบางกอกน้อย499202020-08-032020-08-03
10712563กรกฎาคมบางขุนเทียน905752020-08-032020-08-03
10722563กรกฎาคมภาษีเจริญ628772020-08-032020-08-03
10732563กรกฎาคมหนองแขม623262020-08-032020-08-03
12382563มีนาคมลาดพร้าว577882020-09-022020-09-02
10742563กรกฎาคมราษฎร์บูรณะ375932020-08-032020-08-03
10752563กรกฎาคมบางพลัด558292020-08-032020-08-03
10762563กรกฎาคมดินแดง633022020-08-032020-08-03
10772563กรกฎาคมบึงกุ่ม755472020-08-032020-08-03
10782563กรกฎาคมสาทร434462020-08-032020-08-03
10792563กรกฎาคมบางซื่อ756822020-08-032020-08-03
10802563กรกฎาคมจตุจักร1241832020-08-032020-08-03
10812563กรกฎาคมบางคอแหลม397012020-08-032020-08-03
10822563กรกฎาคมประเวศ909262020-08-032020-08-03
10832563กรกฎาคมคลองเตย773732020-08-032020-08-03
10842563กรกฎาคมสวนหลวง803622020-08-032020-08-03
10852563กรกฎาคมจอมทอง725672020-08-032020-08-03
10862563กรกฎาคมดอนเมือง780542020-08-032020-08-03
10872563กรกฎาคมราชเทวี524882020-08-032020-08-03
10882563กรกฎาคมลาดพร้าว578442020-08-032020-08-03
10892563กรกฎาคมวัฒนา811542020-08-032020-08-03
10902563กรกฎาคมบางแค935482020-08-032020-08-03
10912563กรกฎาคมหลักสี่577822020-08-032020-08-03
10922563กรกฎาคมสายไหม1053312020-08-032020-08-03
10932563กรกฎาคมคันนายาว448652020-08-032020-08-03
10942563กรกฎาคมสะพานสูง410512020-08-032020-08-03
10952563กรกฎาคมวังทองหลาง614812020-08-032020-08-03
10962563กรกฎาคมคลองสามวา858442020-08-032020-08-03
10972563กรกฎาคมบางนา720322020-08-032020-08-03
10982563กรกฎาคมทวีวัฒนา342122020-08-032020-08-03
10992563กรกฎาคมทุ่งครุ544032020-08-032020-08-03
11002563กรกฎาคมบางบอน506822020-08-032020-08-03
11012563มกราคมพระนคร191552020-09-022020-09-02
11022563มกราคมดุสิต319702020-09-022020-09-02
11032563มกราคมหนองจอก651912020-09-022020-09-02
11042563มกราคมบางรัก323482020-09-022020-09-02
11052563มกราคมบางเขน1127162020-09-022020-09-02
11062563มกราคมบางกะปิ1055382020-09-022020-09-02
11072563มกราคมปทุมวัน330492020-09-022020-09-02
11082563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-09-022020-09-02
11092563มกราคมพระโขนง584612020-09-022020-09-02
11102563มกราคมมีนบุรี611442020-09-022020-09-02
11112563มกราคมลาดกระบัง965432020-09-022020-09-02
11122563มกราคมยานนาวา524072020-09-022020-09-02
11132563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-09-022020-09-02
11142563มกราคมพญาไท444382020-09-022020-09-02
11152563มกราคมธนบุรี569692020-09-022020-09-02
11162563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-09-022020-09-02
11172563มกราคมห้วยขวาง824212020-09-022020-09-02
11182563มกราคมคลองสาน393682020-09-022020-09-02
11192563มกราคมตลิ่งชัน425702020-09-022020-09-02
11202563มกราคมบางกอกน้อย495562020-09-022020-09-02
11212563มกราคมบางขุนเทียน900892020-09-022020-09-02
11222563มกราคมภาษีเจริญ600112020-09-022020-09-02
11232563มกราคมหนองแขม619622020-09-022020-09-02
11242563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-09-022020-09-02
11252563มกราคมบางพลัด550202020-09-022020-09-02
11262563มกราคมดินแดง612372020-09-022020-09-02
11272563มกราคมบึงกุ่ม754262020-09-022020-09-02
11282563มกราคมสาทร434302020-09-022020-09-02
11292563มกราคมบางซื่อ756352020-09-022020-09-02
11302563มกราคมจตุจักร1220792020-09-022020-09-02
11312563มกราคมบางคอแหลม395552020-09-022020-09-02
11322563มกราคมประเวศ897312020-09-022020-09-02
11332563มกราคมคลองเตย747402020-09-022020-09-02
11342563มกราคมสวนหลวง784472020-09-022020-09-02
11352563มกราคมจอมทอง724802020-09-022020-09-02
11362563มกราคมดอนเมือง777002020-09-022020-09-02
11372563มกราคมราชเทวี520472020-09-022020-09-02
11382563มกราคมลาดพร้าว577422020-09-022020-09-02
11392563มกราคมวัฒนา789362020-09-022020-09-02
11402563มกราคมบางแค930012020-09-022020-09-02
11412563มกราคมหลักสี่574432020-09-022020-09-02
11422563มกราคมสายไหม1032662020-09-022020-09-02
11432563มกราคมคันนายาว447192020-09-022020-09-02
11442563มกราคมสะพานสูง406002020-09-022020-09-02
11452563มกราคมวังทองหลาง612922020-09-022020-09-02
11462563มกราคมคลองสามวา849552020-09-022020-09-02
11472563มกราคมบางนา704222020-09-022020-09-02
11482563มกราคมทวีวัฒนา339582020-09-022020-09-02
11492563มกราคมทุ่งครุ539722020-09-022020-09-02
11502563มกราคมบางบอน505492020-09-022020-09-02
11512563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-09-022020-09-02
11522563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-09-022020-09-02
11532563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-09-022020-09-02
11542563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-09-022020-09-02
11552563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-09-022020-09-02
11562563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-09-022020-09-02
11572563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-09-022020-09-02
11582563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-09-022020-09-02
11592563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-09-022020-09-02
11602563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-09-022020-09-02
11612563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-09-022020-09-02
11622563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-09-022020-09-02
11632563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-09-022020-09-02
11642563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-09-022020-09-02
11652563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-09-022020-09-02
11662563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-09-022020-09-02
11672563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-09-022020-09-02
11682563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-09-022020-09-02
11692563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-09-022020-09-02
11702563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-09-022020-09-02
11712563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-09-022020-09-02
11722563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-09-022020-09-02
11732563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-09-022020-09-02
11742563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-09-022020-09-02
11752563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-09-022020-09-02
11762563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-09-022020-09-02
11772563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-09-022020-09-02
11782563กุมภาพันธ์สาทร434302020-09-022020-09-02
11792563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-09-022020-09-02
11802563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-09-022020-09-02
11812563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-09-022020-09-02
11822563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-09-022020-09-02
11832563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-09-022020-09-02
11842563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-09-022020-09-02
11852563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-09-022020-09-02
11862563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-09-022020-09-02
11872563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-09-022020-09-02
11882563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-09-022020-09-02
11892563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-09-022020-09-02
11902563กุมภาพันธ์บางแค930292020-09-022020-09-02
11912563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-09-022020-09-02
11922563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-09-022020-09-02
11932563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-09-022020-09-02
11942563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-09-022020-09-02
11952563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-09-022020-09-02
11962563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-09-022020-09-02
11972563กุมภาพันธ์บางนา704362020-09-022020-09-02
11982563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-09-022020-09-02
11992563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-09-022020-09-02
12002563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-09-022020-09-02
12012563มีนาคมพระนคร191532020-09-022020-09-02
12022563มีนาคมดุสิต319502020-09-022020-09-02
12032563มีนาคมหนองจอก656352020-09-022020-09-02
12042563มีนาคมบางรัก323562020-09-022020-09-02
12052563มีนาคมบางเขน1129552020-09-022020-09-02
12062563มีนาคมบางกะปิ1060192020-09-022020-09-02
12072563มีนาคมปทุมวัน326682020-09-022020-09-02
12082563มีนาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-09-022020-09-02
12092563มีนาคมพระโขนง588182020-09-022020-09-02
12102563มีนาคมมีนบุรี612772020-09-022020-09-02
12112563มีนาคมลาดกระบัง967652020-09-022020-09-02
12122563มีนาคมยานนาวา524972020-09-022020-09-02
12132563มีนาคมสัมพันธวงศ์131952020-09-022020-09-02
12142563มีนาคมพญาไท445792020-09-022020-09-02
12152563มีนาคมธนบุรี569742020-09-022020-09-02
12162563มีนาคมบางกอกใหญ่318582020-09-022020-09-02
12172563มีนาคมห้วยขวาง824442020-09-022020-09-02
12182563มีนาคมคลองสาน393702020-09-022020-09-02
12192563มีนาคมตลิ่งชัน426502020-09-022020-09-02
12202563มีนาคมบางกอกน้อย498292020-09-022020-09-02
12212563มีนาคมบางขุนเทียน903542020-09-022020-09-02
12222563มีนาคมภาษีเจริญ620832020-09-022020-09-02
12232563มีนาคมหนองแขม621452020-09-022020-09-02
12242563มีนาคมราษฎร์บูรณะ374462020-09-022020-09-02
12252563มีนาคมบางพลัด550102020-09-022020-09-02
12262563มีนาคมดินแดง632792020-09-022020-09-02
12272563มีนาคมบึงกุ่ม754352020-09-022020-09-02
12282563มีนาคมสาทร434372020-09-022020-09-02
12292563มีนาคมบางซื่อ756412020-09-022020-09-02
12302563มีนาคมจตุจักร1232942020-09-022020-09-02
12312563มีนาคมบางคอแหลม395552020-09-022020-09-02
12322563มีนาคมประเวศ901272020-09-022020-09-02
12332563มีนาคมคลองเตย754272020-09-022020-09-02
12342563มีนาคมสวนหลวง785122020-09-022020-09-02
12352563มีนาคมจอมทอง725212020-09-022020-09-02
12362563มีนาคมดอนเมือง778722020-09-022020-09-02
12372563มีนาคมราชเทวี520522020-09-022020-09-02
12392563มีนาคมวัฒนา799982020-09-022020-09-02
12402563มีนาคมบางแค930762020-09-022020-09-02
12412563มีนาคมหลักสี่574512020-09-022020-09-02
12422563มีนาคมสายไหม1049072020-09-022020-09-02
12432563มีนาคมคันนายาว447732020-09-022020-09-02
12442563มีนาคมสะพานสูง408222020-09-022020-09-02
12452563มีนาคมวังทองหลาง614232020-09-022020-09-02
12462563มีนาคมคลองสามวา852202020-09-022020-09-02
12472563มีนาคมบางนา707922020-09-022020-09-02
12482563มีนาคมทวีวัฒนา340422020-09-022020-09-02
12492563มีนาคมทุ่งครุ540922020-09-022020-09-02
12502563มีนาคมบางบอน505902020-09-022020-09-02
12512563เมษายนพระนคร191552020-09-022020-09-02
12522563เมษายนดุสิต319392020-09-022020-09-02
12532563เมษายนหนองจอก657122020-09-022020-09-02
12542563เมษายนบางรัก323562020-09-022020-09-02
12552563เมษายนบางเขน1137972020-09-022020-09-02
12562563เมษายนบางกะปิ1061332020-09-022020-09-02
12572563เมษายนปทุมวัน326692020-09-022020-09-02
12582563เมษายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-09-022020-09-02
12592563เมษายนพระโขนง591952020-09-022020-09-02
12602563เมษายนมีนบุรี612952020-09-022020-09-02
12612563เมษายนลาดกระบัง972472020-09-022020-09-02
12622563เมษายนยานนาวา524992020-09-022020-09-02
12632563เมษายนสัมพันธวงศ์131952020-09-022020-09-02
12642563เมษายนพญาไท445802020-09-022020-09-02
12652563เมษายนธนบุรี569752020-09-022020-09-02
12662563เมษายนบางกอกใหญ่318972020-09-022020-09-02
12672563เมษายนห้วยขวาง824622020-09-022020-09-02
12682563เมษายนคลองสาน393702020-09-022020-09-02
12692563เมษายนตลิ่งชัน426672020-09-022020-09-02
12702563เมษายนบางกอกน้อย498292020-09-022020-09-02
12712563เมษายนบางขุนเทียน904542020-09-022020-09-02
12722563เมษายนภาษีเจริญ620862020-09-022020-09-02
12732563เมษายนหนองแขม621742020-09-022020-09-02
12742563เมษายนราษฎร์บูรณะ374512020-09-022020-09-02
12752563เมษายนบางพลัด550782020-09-022020-09-02
12762563เมษายนดินแดง632812020-09-022020-09-02
12772563เมษายนบึงกุ่ม754852020-09-022020-09-02
12782563เมษายนสาทร434352020-09-022020-09-02
12792563เมษายนบางซื่อ756492020-09-022020-09-02
12802563เมษายนจตุจักร1233042020-09-022020-09-02
12812563เมษายนบางคอแหลม395552020-09-022020-09-02
12822563เมษายนประเวศ901492020-09-022020-09-02
12832563เมษายนคลองเตย757662020-09-022020-09-02
12842563เมษายนสวนหลวง785202020-09-022020-09-02
12852563เมษายนจอมทอง725202020-09-022020-09-02
12862563เมษายนดอนเมือง779092020-09-022020-09-02
12872563เมษายนราชเทวี520532020-09-022020-09-02
12882563เมษายนลาดพร้าว577942020-09-022020-09-02
12892563เมษายนวัฒนา806842020-09-022020-09-02
12902563เมษายนบางแค932602020-09-022020-09-02
12912563เมษายนหลักสี่574832020-09-022020-09-02
12922563เมษายนสายไหม1049992020-09-022020-09-02
12932563เมษายนคันนายาว447842020-09-022020-09-02
12942563เมษายนสะพานสูง408752020-09-022020-09-02
12952563เมษายนวังทองหลาง614372020-09-022020-09-02
12962563เมษายนคลองสามวา852482020-09-022020-09-02
12972563เมษายนบางนา708902020-09-022020-09-02
12982563เมษายนทวีวัฒนา340522020-09-022020-09-02
12992563เมษายนทุ่งครุ541082020-09-022020-09-02
13002563เมษายนบางบอน506212020-09-022020-09-02
13012563พฤษภาคมพระนคร191552020-09-022020-09-02
13022563พฤษภาคมดุสิต319152020-09-022020-09-02
13032563พฤษภาคมหนองจอก658232020-09-022020-09-02
13042563พฤษภาคมบางรัก323572020-09-022020-09-02
13052563พฤษภาคมบางเขน1138412020-09-022020-09-02
13062563พฤษภาคมบางกะปิ1062522020-09-022020-09-02
13072563พฤษภาคมปทุมวัน326692020-09-022020-09-02
13082563พฤษภาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-09-022020-09-02
13092563พฤษภาคมพระโขนง592252020-09-022020-09-02
13102563พฤษภาคมมีนบุรี613232020-09-022020-09-02
13112563พฤษภาคมลาดกระบัง973992020-09-022020-09-02
13122563พฤษภาคมยานนาวา525692020-09-022020-09-02
13132563พฤษภาคมสัมพันธวงศ์131952020-09-022020-09-02
13142563พฤษภาคมพญาไท445862020-09-022020-09-02
13152563พฤษภาคมธนบุรี569762020-09-022020-09-02
13162563พฤษภาคมบางกอกใหญ่319022020-09-022020-09-02
13172563พฤษภาคมห้วยขวาง826852020-09-022020-09-02
13182563พฤษภาคมคลองสาน393722020-09-022020-09-02
13192563พฤษภาคมตลิ่งชัน426842020-09-022020-09-02
13202563พฤษภาคมบางกอกน้อย498372020-09-022020-09-02
13212563พฤษภาคมบางขุนเทียน904842020-09-022020-09-02
13222563พฤษภาคมภาษีเจริญ621052020-09-022020-09-02
13232563พฤษภาคมหนองแขม622542020-09-022020-09-02
13242563พฤษภาคมราษฎร์บูรณะ374582020-09-022020-09-02
13252563พฤษภาคมบางพลัด550872020-09-022020-09-02
13262563พฤษภาคมดินแดง632842020-09-022020-09-02
13272563พฤษภาคมบึงกุ่ม755012020-09-022020-09-02
13282563พฤษภาคมสาทร434402020-09-022020-09-02
13292563พฤษภาคมบางซื่อ756662020-09-022020-09-02
13302563พฤษภาคมจตุจักร1239672020-09-022020-09-02
13312563พฤษภาคมบางคอแหลม395652020-09-022020-09-02
13322563พฤษภาคมประเวศ902872020-09-022020-09-02
13332563พฤษภาคมคลองเตย757512020-09-022020-09-02
13342563พฤษภาคมสวนหลวง789002020-09-022020-09-02
13352563พฤษภาคมจอมทอง725272020-09-022020-09-02
13362563พฤษภาคมดอนเมือง779422020-09-022020-09-02
13372563พฤษภาคมราชเทวี520542020-09-022020-09-02
13382563พฤษภาคมลาดพร้าว578172020-09-022020-09-02
13392563พฤษภาคมวัฒนา810202020-09-022020-09-02
13402563พฤษภาคมบางแค933382020-09-022020-09-02
13412563พฤษภาคมหลักสี่575482020-09-022020-09-02
13422563พฤษภาคมสายไหม1050552020-09-022020-09-02
13432563พฤษภาคมคันนายาว448142020-09-022020-09-02
13442563พฤษภาคมสะพานสูง409502020-09-022020-09-02
13452563พฤษภาคมวังทองหลาง614452020-09-022020-09-02
13462563พฤษภาคมคลองสามวา855382020-09-022020-09-02
13472563พฤษภาคมบางนา709072020-09-022020-09-02
13482563พฤษภาคมทวีวัฒนา340822020-09-022020-09-02
13492563พฤษภาคมทุ่งครุ542572020-09-022020-09-02
13502563พฤษภาคมบางบอน506332020-09-022020-09-02
13512563มิถุนายนพระนคร191512020-09-022020-09-02
13522563มิถุนายนดุสิต316052020-09-022020-09-02
13532563มิถุนายนหนองจอก660522020-09-022020-09-02
13542563มิถุนายนบางรัก323622020-09-022020-09-02
13552563มิถุนายนบางเขน1138802020-09-022020-09-02
13562563มิถุนายนบางกะปิ1063462020-09-022020-09-02
13572563มิถุนายนปทุมวัน326642020-09-022020-09-02
13582563มิถุนายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-09-022020-09-02
13592563มิถุนายนพระโขนง592382020-09-022020-09-02
13602563มิถุนายนมีนบุรี614582020-09-022020-09-02
13612563มิถุนายนลาดกระบัง975522020-09-022020-09-02
13622563มิถุนายนยานนาวา525742020-09-022020-09-02
13632563มิถุนายนสัมพันธวงศ์131962020-09-022020-09-02
13642563มิถุนายนพญาไท445932020-09-022020-09-02
13652563มิถุนายนธนบุรี569782020-09-022020-09-02
13662563มิถุนายนบางกอกใหญ่319002020-09-022020-09-02
13672563มิถุนายนห้วยขวาง826902020-09-022020-09-02
13682563มิถุนายนคลองสาน393682020-09-022020-09-02
13692563มิถุนายนตลิ่งชัน427142020-09-022020-09-02
13702563มิถุนายนบางกอกน้อย498652020-09-022020-09-02
13712563มิถุนายนบางขุนเทียน905272020-09-022020-09-02
13722563มิถุนายนภาษีเจริญ628522020-09-022020-09-02
13732563มิถุนายนหนองแขม622972020-09-022020-09-02
13742563มิถุนายนราษฎร์บูรณะ375512020-09-022020-09-02
13752563มิถุนายนบางพลัด550962020-09-022020-09-02
13762563มิถุนายนดินแดง632902020-09-022020-09-02
13772563มิถุนายนบึงกุ่ม755272020-09-022020-09-02
13782563มิถุนายนสาทร434442020-09-022020-09-02
13792563มิถุนายนบางซื่อ756752020-09-022020-09-02
13802563มิถุนายนจตุจักร1241762020-09-022020-09-02
13812563มิถุนายนบางคอแหลม395662020-09-022020-09-02
13822563มิถุนายนประเวศ906802020-09-022020-09-02
13832563มิถุนายนคลองเตย769262020-09-022020-09-02
13842563มิถุนายนสวนหลวง790832020-09-022020-09-02
13852563มิถุนายนจอมทอง725532020-09-022020-09-02
13862563มิถุนายนดอนเมือง780182020-09-022020-09-02
13872563มิถุนายนราชเทวี524922020-09-022020-09-02
13882563มิถุนายนลาดพร้าว578322020-09-022020-09-02
13892563มิถุนายนวัฒนา811492020-09-022020-09-02
13902563มิถุนายนบางแค934652020-09-022020-09-02
13912563มิถุนายนหลักสี่575402020-09-022020-09-02
13922563มิถุนายนสายไหม1052252020-09-022020-09-02
13932563มิถุนายนคันนายาว448452020-09-022020-09-02
13942563มิถุนายนสะพานสูง409912020-09-022020-09-02
13952563มิถุนายนวังทองหลาง614732020-09-022020-09-02
13962563มิถุนายนคลองสามวา856762020-09-022020-09-02
13972563มิถุนายนบางนา713482020-09-022020-09-02
13982563มิถุนายนทวีวัฒนา341702020-09-022020-09-02
13992563มิถุนายนทุ่งครุ542702020-09-022020-09-02
14002563มิถุนายนบางบอน506562020-09-022020-09-02
14012563กรกฎาคมพระนคร191382020-09-022020-09-02
14022563กรกฎาคมดุสิต315842020-09-022020-09-02
14032563กรกฎาคมหนองจอก662332020-09-022020-09-02
14042563กรกฎาคมบางรัก323662020-09-022020-09-02
14052563กรกฎาคมบางเขน1140022020-09-022020-09-02
14062563กรกฎาคมบางกะปิ1063672020-09-022020-09-02
14072563กรกฎาคมปทุมวัน326612020-09-022020-09-02
14082563กรกฎาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-09-022020-09-02
14092563กรกฎาคมพระโขนง592352020-09-022020-09-02
14102563กรกฎาคมมีนบุรี614792020-09-022020-09-02
14112563กรกฎาคมลาดกระบัง976652020-09-022020-09-02
14122563กรกฎาคมยานนาวา525732020-09-022020-09-02
14132563กรกฎาคมสัมพันธวงศ์131982020-09-022020-09-02
14142563กรกฎาคมพญาไท445942020-09-022020-09-02
14152563กรกฎาคมธนบุรี576992020-09-022020-09-02
14162563กรกฎาคมบางกอกใหญ่318992020-09-022020-09-02
14172563กรกฎาคมห้วยขวาง827742020-09-022020-09-02
14182563กรกฎาคมคลองสาน393572020-09-022020-09-02
14192563กรกฎาคมตลิ่งชัน427382020-09-022020-09-02
14202563กรกฎาคมบางกอกน้อย499202020-09-022020-09-02
14212563กรกฎาคมบางขุนเทียน905752020-09-022020-09-02
14222563กรกฎาคมภาษีเจริญ628772020-09-022020-09-02
14232563กรกฎาคมหนองแขม623262020-09-022020-09-02
14242563กรกฎาคมราษฎร์บูรณะ375932020-09-022020-09-02
14252563กรกฎาคมบางพลัด558292020-09-022020-09-02
14262563กรกฎาคมดินแดง633022020-09-022020-09-02
14272563กรกฎาคมบึงกุ่ม755472020-09-022020-09-02
14282563กรกฎาคมสาทร434462020-09-022020-09-02
14292563กรกฎาคมบางซื่อ756822020-09-022020-09-02
14302563กรกฎาคมจตุจักร1241832020-09-022020-09-02
14312563กรกฎาคมบางคอแหลม397012020-09-022020-09-02
14322563กรกฎาคมประเวศ909262020-09-022020-09-02
14332563กรกฎาคมคลองเตย773732020-09-022020-09-02
14342563กรกฎาคมสวนหลวง803622020-09-022020-09-02
14352563กรกฎาคมจอมทอง725672020-09-022020-09-02
14362563กรกฎาคมดอนเมือง780542020-09-022020-09-02
14372563กรกฎาคมราชเทวี524882020-09-022020-09-02
14382563กรกฎาคมลาดพร้าว578442020-09-022020-09-02
14392563กรกฎาคมวัฒนา811542020-09-022020-09-02
14402563กรกฎาคมบางแค935482020-09-022020-09-02
14412563กรกฎาคมหลักสี่577822020-09-022020-09-02
14422563กรกฎาคมสายไหม1053312020-09-022020-09-02
14432563กรกฎาคมคันนายาว448652020-09-022020-09-02
14442563กรกฎาคมสะพานสูง410512020-09-022020-09-02
14452563กรกฎาคมวังทองหลาง614812020-09-022020-09-02
14462563กรกฎาคมคลองสามวา858442020-09-022020-09-02
14472563กรกฎาคมบางนา720322020-09-022020-09-02
14482563กรกฎาคมทวีวัฒนา342122020-09-022020-09-02
14492563กรกฎาคมทุ่งครุ544032020-09-022020-09-02
14502563กรกฎาคมบางบอน506822020-09-022020-09-02
14512563สิงหาคมพระนคร191382020-09-022020-09-02
14522563สิงหาคมดุสิต316002020-09-022020-09-02
14532563สิงหาคมหนองจอก663562020-09-022020-09-02
14542563สิงหาคมบางรัก323672020-09-022020-09-02
14552563สิงหาคมบางเขน1141632020-09-022020-09-02
14562563สิงหาคมบางกะปิ1065042020-09-022020-09-02
14572563สิงหาคมปทุมวัน326402020-09-022020-09-02
14582563สิงหาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-09-022020-09-02
14592563สิงหาคมพระโขนง598072020-09-022020-09-02
14602563สิงหาคมมีนบุรี614972020-09-022020-09-02
14612563สิงหาคมลาดกระบัง977602020-09-022020-09-02
14622563สิงหาคมยานนาวา526092020-09-022020-09-02
14632563สิงหาคมสัมพันธวงศ์131982020-09-022020-09-02
14642563สิงหาคมพญาไท445942020-09-022020-09-02
14652563สิงหาคมธนบุรี577022020-09-022020-09-02
14662563สิงหาคมบางกอกใหญ่318972020-09-022020-09-02
14672563สิงหาคมห้วยขวาง830622020-09-022020-09-02
14682563สิงหาคมคลองสาน399262020-09-022020-09-02
14692563สิงหาคมตลิ่งชัน427872020-09-022020-09-02
14702563สิงหาคมบางกอกน้อย504132020-09-022020-09-02
14712563สิงหาคมบางขุนเทียน906502020-09-022020-09-02
14722563สิงหาคมภาษีเจริญ635542020-09-022020-09-02
14732563สิงหาคมหนองแขม623842020-09-022020-09-02
14742563สิงหาคมราษฎร์บูรณะ375972020-09-022020-09-02
14752563สิงหาคมบางพลัด558322020-09-022020-09-02
14762563สิงหาคมดินแดง633152020-09-022020-09-02
14772563สิงหาคมบึงกุ่ม757772020-09-022020-09-02
14782563สิงหาคมสาทร434492020-09-022020-09-02
14792563สิงหาคมบางซื่อ757162020-09-022020-09-02
14802563สิงหาคมจตุจักร1241822020-09-022020-09-02
14812563สิงหาคมบางคอแหลม397032020-09-022020-09-02
14822563สิงหาคมประเวศ910122020-09-022020-09-02
14832563สิงหาคมคลองเตย775742020-09-022020-09-02
14842563สิงหาคมสวนหลวง804052020-09-022020-09-02
14852563สิงหาคมจอมทอง733672020-09-022020-09-02
14862563สิงหาคมดอนเมือง781152020-09-022020-09-02
14872563สิงหาคมราชเทวี524882020-09-022020-09-02
14882563สิงหาคมลาดพร้าว578702020-09-022020-09-02
14892563สิงหาคมวัฒนา811632020-09-022020-09-02
14902563สิงหาคมบางแค936722020-09-022020-09-02
14912563สิงหาคมหลักสี่577932020-09-022020-09-02
14922563สิงหาคมสายไหม1054692020-09-022020-09-02
14932563สิงหาคมคันนายาว448962020-09-022020-09-02
14942563สิงหาคมสะพานสูง411722020-09-022020-09-02
14952563สิงหาคมวังทองหลาง620932020-09-022020-09-02
14962563สิงหาคมคลองสามวา859742020-09-022020-09-02
14972563สิงหาคมบางนา720502020-09-022020-09-02
14982563สิงหาคมทวีวัฒนา342482020-09-022020-09-02
14992563สิงหาคมทุ่งครุ544922020-09-022020-09-02
15002563สิงหาคมบางบอน507082020-09-022020-09-02
15012563มกราคมพระนคร191552020-10-052020-10-05
15022563มกราคมดุสิต319702020-10-052020-10-05
15032563มกราคมหนองจอก651912020-10-052020-10-05
15042563มกราคมบางรัก323482020-10-052020-10-05
15052563มกราคมบางเขน1127162020-10-052020-10-05
15062563มกราคมบางกะปิ1055382020-10-052020-10-05
15072563มกราคมปทุมวัน330492020-10-052020-10-05
15082563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-10-052020-10-05
15092563มกราคมพระโขนง584612020-10-052020-10-05
15102563มกราคมมีนบุรี611442020-10-052020-10-05
15112563มกราคมลาดกระบัง965432020-10-052020-10-05
15122563มกราคมยานนาวา524072020-10-052020-10-05
15132563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
15142563มกราคมพญาไท444382020-10-052020-10-05
15152563มกราคมธนบุรี569692020-10-052020-10-05
15162563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-10-052020-10-05
15172563มกราคมห้วยขวาง824212020-10-052020-10-05
15182563มกราคมคลองสาน393682020-10-052020-10-05
15192563มกราคมตลิ่งชัน425702020-10-052020-10-05
15202563มกราคมบางกอกน้อย495562020-10-052020-10-05
15212563มกราคมบางขุนเทียน900892020-10-052020-10-05
15222563มกราคมภาษีเจริญ600112020-10-052020-10-05
15232563มกราคมหนองแขม619622020-10-052020-10-05
15242563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-10-052020-10-05
15252563มกราคมบางพลัด550202020-10-052020-10-05
15262563มกราคมดินแดง612372020-10-052020-10-05
15272563มกราคมบึงกุ่ม754262020-10-052020-10-05
15282563มกราคมสาทร434302020-10-052020-10-05
15292563มกราคมบางซื่อ756352020-10-052020-10-05
15302563มกราคมจตุจักร1220792020-10-052020-10-05
15312563มกราคมบางคอแหลม395552020-10-052020-10-05
15322563มกราคมประเวศ897312020-10-052020-10-05
15332563มกราคมคลองเตย747402020-10-052020-10-05
15342563มกราคมสวนหลวง784472020-10-052020-10-05
15352563มกราคมจอมทอง724802020-10-052020-10-05
15362563มกราคมดอนเมือง777002020-10-052020-10-05
15372563มกราคมราชเทวี520472020-10-052020-10-05
15382563มกราคมลาดพร้าว577422020-10-052020-10-05
15392563มกราคมวัฒนา789362020-10-052020-10-05
15402563มกราคมบางแค930012020-10-052020-10-05
15412563มกราคมหลักสี่574432020-10-052020-10-05
15422563มกราคมสายไหม1032662020-10-052020-10-05
15432563มกราคมคันนายาว447192020-10-052020-10-05
15442563มกราคมสะพานสูง406002020-10-052020-10-05
15452563มกราคมวังทองหลาง612922020-10-052020-10-05
15462563มกราคมคลองสามวา849552020-10-052020-10-05
15472563มกราคมบางนา704222020-10-052020-10-05
15482563มกราคมทวีวัฒนา339582020-10-052020-10-05
15492563มกราคมทุ่งครุ539722020-10-052020-10-05
15502563มกราคมบางบอน505492020-10-052020-10-05
15512563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-10-052020-10-05
15522563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-10-052020-10-05
15532563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-10-052020-10-05
15542563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-10-052020-10-05
15552563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-10-052020-10-05
15562563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-10-052020-10-05
15572563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-10-052020-10-05
15582563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-10-052020-10-05
15592563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-10-052020-10-05
15602563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-10-052020-10-05
15612563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-10-052020-10-05
15622563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-10-052020-10-05
15632563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
15642563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-10-052020-10-05
15652563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-10-052020-10-05
15662563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-10-052020-10-05
15672563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-10-052020-10-05
15682563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-10-052020-10-05
15692563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-10-052020-10-05
15702563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-10-052020-10-05
15712563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-10-052020-10-05
15722563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-10-052020-10-05
15732563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-10-052020-10-05
15742563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-10-052020-10-05
15752563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-10-052020-10-05
15762563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-10-052020-10-05
15772563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-10-052020-10-05
15782563กุมภาพันธ์สาทร434302020-10-052020-10-05
15792563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-10-052020-10-05
15802563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-10-052020-10-05
15812563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-10-052020-10-05
15822563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-10-052020-10-05
15832563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-10-052020-10-05
15842563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-10-052020-10-05
15852563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-10-052020-10-05
15862563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-10-052020-10-05
15872563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-10-052020-10-05
15882563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-10-052020-10-05
15892563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-10-052020-10-05
15902563กุมภาพันธ์บางแค930292020-10-052020-10-05
15912563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-10-052020-10-05
15922563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-10-052020-10-05
15932563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-10-052020-10-05
15942563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-10-052020-10-05
15952563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-10-052020-10-05
15962563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-10-052020-10-05
15972563กุมภาพันธ์บางนา704362020-10-052020-10-05
15982563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-10-052020-10-05
15992563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-10-052020-10-05
16002563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-10-052020-10-05
16012563มีนาคมพระนคร191532020-10-052020-10-05
16022563มีนาคมดุสิต319502020-10-052020-10-05
16032563มีนาคมหนองจอก656352020-10-052020-10-05
16042563มีนาคมบางรัก323562020-10-052020-10-05
16052563มีนาคมบางเขน1129552020-10-052020-10-05
16062563มีนาคมบางกะปิ1060192020-10-052020-10-05
16072563มีนาคมปทุมวัน326682020-10-052020-10-05
16082563มีนาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-10-052020-10-05
16092563มีนาคมพระโขนง588182020-10-052020-10-05
16102563มีนาคมมีนบุรี612772020-10-052020-10-05
16112563มีนาคมลาดกระบัง967652020-10-052020-10-05
16122563มีนาคมยานนาวา524972020-10-052020-10-05
16132563มีนาคมสัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
16142563มีนาคมพญาไท445792020-10-052020-10-05
16152563มีนาคมธนบุรี569742020-10-052020-10-05
16162563มีนาคมบางกอกใหญ่318582020-10-052020-10-05
16172563มีนาคมห้วยขวาง824442020-10-052020-10-05
16182563มีนาคมคลองสาน393702020-10-052020-10-05
16192563มีนาคมตลิ่งชัน426502020-10-052020-10-05
16202563มีนาคมบางกอกน้อย498292020-10-052020-10-05
16212563มีนาคมบางขุนเทียน903542020-10-052020-10-05
16222563มีนาคมภาษีเจริญ620832020-10-052020-10-05
16232563มีนาคมหนองแขม621452020-10-052020-10-05
16242563มีนาคมราษฎร์บูรณะ374462020-10-052020-10-05
16252563มีนาคมบางพลัด550102020-10-052020-10-05
16262563มีนาคมดินแดง632792020-10-052020-10-05
16272563มีนาคมบึงกุ่ม754352020-10-052020-10-05
16282563มีนาคมสาทร434372020-10-052020-10-05
16292563มีนาคมบางซื่อ756412020-10-052020-10-05
16302563มีนาคมจตุจักร1232942020-10-052020-10-05
16312563มีนาคมบางคอแหลม395552020-10-052020-10-05
16322563มีนาคมประเวศ901272020-10-052020-10-05
16332563มีนาคมคลองเตย754272020-10-052020-10-05
16342563มีนาคมสวนหลวง785122020-10-052020-10-05
16352563มีนาคมจอมทอง725212020-10-052020-10-05
16362563มีนาคมดอนเมือง778722020-10-052020-10-05
16372563มีนาคมราชเทวี520522020-10-052020-10-05
16382563มีนาคมลาดพร้าว577882020-10-052020-10-05
16392563มีนาคมวัฒนา799982020-10-052020-10-05
16402563มีนาคมบางแค930762020-10-052020-10-05
16412563มีนาคมหลักสี่574512020-10-052020-10-05
16422563มีนาคมสายไหม1049072020-10-052020-10-05
16432563มีนาคมคันนายาว447732020-10-052020-10-05
16442563มีนาคมสะพานสูง408222020-10-052020-10-05
16452563มีนาคมวังทองหลาง614232020-10-052020-10-05
16462563มีนาคมคลองสามวา852202020-10-052020-10-05
16472563มีนาคมบางนา707922020-10-052020-10-05
16482563มีนาคมทวีวัฒนา340422020-10-052020-10-05
16492563มีนาคมทุ่งครุ540922020-10-052020-10-05
16502563มีนาคมบางบอน505902020-10-052020-10-05
16512563เมษายนพระนคร191552020-10-052020-10-05
16522563เมษายนดุสิต319392020-10-052020-10-05
16532563เมษายนหนองจอก657122020-10-052020-10-05
16542563เมษายนบางรัก323562020-10-052020-10-05
16552563เมษายนบางเขน1137972020-10-052020-10-05
16562563เมษายนบางกะปิ1061332020-10-052020-10-05
16572563เมษายนปทุมวัน326692020-10-052020-10-05
16582563เมษายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-10-052020-10-05
16592563เมษายนพระโขนง591952020-10-052020-10-05
16602563เมษายนมีนบุรี612952020-10-052020-10-05
16612563เมษายนลาดกระบัง972472020-10-052020-10-05
16622563เมษายนยานนาวา524992020-10-052020-10-05
16632563เมษายนสัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
16642563เมษายนพญาไท445802020-10-052020-10-05
16652563เมษายนธนบุรี569752020-10-052020-10-05
16662563เมษายนบางกอกใหญ่318972020-10-052020-10-05
16672563เมษายนห้วยขวาง824622020-10-052020-10-05
16682563เมษายนคลองสาน393702020-10-052020-10-05
16692563เมษายนตลิ่งชัน426672020-10-052020-10-05
16702563เมษายนบางกอกน้อย498292020-10-052020-10-05
16712563เมษายนบางขุนเทียน904542020-10-052020-10-05
16722563เมษายนภาษีเจริญ620862020-10-052020-10-05
16732563เมษายนหนองแขม621742020-10-052020-10-05
16742563เมษายนราษฎร์บูรณะ374512020-10-052020-10-05
16752563เมษายนบางพลัด550782020-10-052020-10-05
16762563เมษายนดินแดง632812020-10-052020-10-05
16772563เมษายนบึงกุ่ม754852020-10-052020-10-05
16782563เมษายนสาทร434352020-10-052020-10-05
16792563เมษายนบางซื่อ756492020-10-052020-10-05
16802563เมษายนจตุจักร1233042020-10-052020-10-05
16812563เมษายนบางคอแหลม395552020-10-052020-10-05
16822563เมษายนประเวศ901492020-10-052020-10-05
16832563เมษายนคลองเตย757662020-10-052020-10-05
16842563เมษายนสวนหลวง785202020-10-052020-10-05
16852563เมษายนจอมทอง725202020-10-052020-10-05
16862563เมษายนดอนเมือง779092020-10-052020-10-05
16872563เมษายนราชเทวี520532020-10-052020-10-05
16882563เมษายนลาดพร้าว577942020-10-052020-10-05
16892563เมษายนวัฒนา806842020-10-052020-10-05
16902563เมษายนบางแค932602020-10-052020-10-05
16912563เมษายนหลักสี่574832020-10-052020-10-05
16922563เมษายนสายไหม1049992020-10-052020-10-05
16932563เมษายนคันนายาว447842020-10-052020-10-05
16942563เมษายนสะพานสูง408752020-10-052020-10-05
16952563เมษายนวังทองหลาง614372020-10-052020-10-05
16962563เมษายนคลองสามวา852482020-10-052020-10-05
16972563เมษายนบางนา708902020-10-052020-10-05
16982563เมษายนทวีวัฒนา340522020-10-052020-10-05
16992563เมษายนทุ่งครุ541082020-10-052020-10-05
17002563เมษายนบางบอน506212020-10-052020-10-05
17012563พฤษภาคมพระนคร191552020-10-052020-10-05
17022563พฤษภาคมดุสิต319152020-10-052020-10-05
17032563พฤษภาคมหนองจอก658232020-10-052020-10-05
17042563พฤษภาคมบางรัก323572020-10-052020-10-05
17052563พฤษภาคมบางเขน1138412020-10-052020-10-05
17062563พฤษภาคมบางกะปิ1062522020-10-052020-10-05
17072563พฤษภาคมปทุมวัน326692020-10-052020-10-05
17082563พฤษภาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-10-052020-10-05
17092563พฤษภาคมพระโขนง592252020-10-052020-10-05
17102563พฤษภาคมมีนบุรี613232020-10-052020-10-05
17112563พฤษภาคมลาดกระบัง973992020-10-052020-10-05
17122563พฤษภาคมยานนาวา525692020-10-052020-10-05
17132563พฤษภาคมสัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
17142563พฤษภาคมพญาไท445862020-10-052020-10-05
17152563พฤษภาคมธนบุรี569762020-10-052020-10-05
17162563พฤษภาคมบางกอกใหญ่319022020-10-052020-10-05
17172563พฤษภาคมห้วยขวาง826852020-10-052020-10-05
17182563พฤษภาคมคลองสาน393722020-10-052020-10-05
17192563พฤษภาคมตลิ่งชัน426842020-10-052020-10-05
17202563พฤษภาคมบางกอกน้อย498372020-10-052020-10-05
17212563พฤษภาคมบางขุนเทียน904842020-10-052020-10-05
17222563พฤษภาคมภาษีเจริญ621052020-10-052020-10-05
17232563พฤษภาคมหนองแขม622542020-10-052020-10-05
17242563พฤษภาคมราษฎร์บูรณะ374582020-10-052020-10-05
17252563พฤษภาคมบางพลัด550872020-10-052020-10-05
17262563พฤษภาคมดินแดง632842020-10-052020-10-05
17272563พฤษภาคมบึงกุ่ม755012020-10-052020-10-05
17282563พฤษภาคมสาทร434402020-10-052020-10-05
17292563พฤษภาคมบางซื่อ756662020-10-052020-10-05
17302563พฤษภาคมจตุจักร1239672020-10-052020-10-05
17312563พฤษภาคมบางคอแหลม395652020-10-052020-10-05
17322563พฤษภาคมประเวศ902872020-10-052020-10-05
17332563พฤษภาคมคลองเตย757512020-10-052020-10-05
17342563พฤษภาคมสวนหลวง789002020-10-052020-10-05
17352563พฤษภาคมจอมทอง725272020-10-052020-10-05
17362563พฤษภาคมดอนเมือง779422020-10-052020-10-05
17372563พฤษภาคมราชเทวี520542020-10-052020-10-05
17382563พฤษภาคมลาดพร้าว578172020-10-052020-10-05
17392563พฤษภาคมวัฒนา810202020-10-052020-10-05
17402563พฤษภาคมบางแค933382020-10-052020-10-05
17412563พฤษภาคมหลักสี่575482020-10-052020-10-05
17422563พฤษภาคมสายไหม1050552020-10-052020-10-05
17432563พฤษภาคมคันนายาว448142020-10-052020-10-05
17442563พฤษภาคมสะพานสูง409502020-10-052020-10-05
17452563พฤษภาคมวังทองหลาง614452020-10-052020-10-05
17462563พฤษภาคมคลองสามวา855382020-10-052020-10-05
17472563พฤษภาคมบางนา709072020-10-052020-10-05
17482563พฤษภาคมทวีวัฒนา340822020-10-052020-10-05
17492563พฤษภาคมทุ่งครุ542572020-10-052020-10-05
17502563พฤษภาคมบางบอน506332020-10-052020-10-05
17512563มิถุนายนพระนคร191512020-10-052020-10-05
17522563มิถุนายนดุสิต316052020-10-052020-10-05
17532563มิถุนายนหนองจอก660522020-10-052020-10-05
17542563มิถุนายนบางรัก323622020-10-052020-10-05
17552563มิถุนายนบางเขน1138802020-10-052020-10-05
17562563มิถุนายนบางกะปิ1063462020-10-052020-10-05
17572563มิถุนายนปทุมวัน326642020-10-052020-10-05
17582563มิถุนายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-10-052020-10-05
17592563มิถุนายนพระโขนง592382020-10-052020-10-05
17602563มิถุนายนมีนบุรี614582020-10-052020-10-05
17612563มิถุนายนลาดกระบัง975522020-10-052020-10-05
17622563มิถุนายนยานนาวา525742020-10-052020-10-05
17632563มิถุนายนสัมพันธวงศ์131962020-10-052020-10-05
17642563มิถุนายนพญาไท445932020-10-052020-10-05
17652563มิถุนายนธนบุรี569782020-10-052020-10-05
17662563มิถุนายนบางกอกใหญ่319002020-10-052020-10-05
17672563มิถุนายนห้วยขวาง826902020-10-052020-10-05
17682563มิถุนายนคลองสาน393682020-10-052020-10-05
17692563มิถุนายนตลิ่งชัน427142020-10-052020-10-05
17702563มิถุนายนบางกอกน้อย498652020-10-052020-10-05
17712563มิถุนายนบางขุนเทียน905272020-10-052020-10-05
17722563มิถุนายนภาษีเจริญ628522020-10-052020-10-05
17732563มิถุนายนหนองแขม622972020-10-052020-10-05
17742563มิถุนายนราษฎร์บูรณะ375512020-10-052020-10-05
17752563มิถุนายนบางพลัด550962020-10-052020-10-05
17762563มิถุนายนดินแดง632902020-10-052020-10-05
17772563มิถุนายนบึงกุ่ม755272020-10-052020-10-05
17782563มิถุนายนสาทร434442020-10-052020-10-05
17792563มิถุนายนบางซื่อ756752020-10-052020-10-05
17802563มิถุนายนจตุจักร1241762020-10-052020-10-05
17812563มิถุนายนบางคอแหลม395662020-10-052020-10-05
17822563มิถุนายนประเวศ906802020-10-052020-10-05
17832563มิถุนายนคลองเตย769262020-10-052020-10-05
17842563มิถุนายนสวนหลวง790832020-10-052020-10-05
17852563มิถุนายนจอมทอง725532020-10-052020-10-05
17862563มิถุนายนดอนเมือง780182020-10-052020-10-05
17872563มิถุนายนราชเทวี524922020-10-052020-10-05
17882563มิถุนายนลาดพร้าว578322020-10-052020-10-05
17892563มิถุนายนวัฒนา811492020-10-052020-10-05
17902563มิถุนายนบางแค934652020-10-052020-10-05
17912563มิถุนายนหลักสี่575402020-10-052020-10-05
17922563มิถุนายนสายไหม1052252020-10-052020-10-05
17932563มิถุนายนคันนายาว448452020-10-052020-10-05
17942563มิถุนายนสะพานสูง409912020-10-052020-10-05
17952563มิถุนายนวังทองหลาง614732020-10-052020-10-05
17962563มิถุนายนคลองสามวา856762020-10-052020-10-05
17972563มิถุนายนบางนา713482020-10-052020-10-05
17982563มิถุนายนทวีวัฒนา341702020-10-052020-10-05
17992563มิถุนายนทุ่งครุ542702020-10-052020-10-05
18002563มิถุนายนบางบอน506562020-10-052020-10-05
18012563กรกฎาคมพระนคร191382020-10-052020-10-05
18022563กรกฎาคมดุสิต315842020-10-052020-10-05
18032563กรกฎาคมหนองจอก662332020-10-052020-10-05
18042563กรกฎาคมบางรัก323662020-10-052020-10-05
18052563กรกฎาคมบางเขน1140022020-10-052020-10-05
18062563กรกฎาคมบางกะปิ1063672020-10-052020-10-05
18072563กรกฎาคมปทุมวัน326612020-10-052020-10-05
18082563กรกฎาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-10-052020-10-05
18092563กรกฎาคมพระโขนง592352020-10-052020-10-05
18102563กรกฎาคมมีนบุรี614792020-10-052020-10-05
18112563กรกฎาคมลาดกระบัง976652020-10-052020-10-05
18122563กรกฎาคมยานนาวา525732020-10-052020-10-05
18132563กรกฎาคมสัมพันธวงศ์131982020-10-052020-10-05
18142563กรกฎาคมพญาไท445942020-10-052020-10-05
18152563กรกฎาคมธนบุรี576992020-10-052020-10-05
18162563กรกฎาคมบางกอกใหญ่318992020-10-052020-10-05
18172563กรกฎาคมห้วยขวาง827742020-10-052020-10-05
18182563กรกฎาคมคลองสาน393572020-10-052020-10-05
18192563กรกฎาคมตลิ่งชัน427382020-10-052020-10-05
18202563กรกฎาคมบางกอกน้อย499202020-10-052020-10-05
18212563กรกฎาคมบางขุนเทียน905752020-10-052020-10-05
18222563กรกฎาคมภาษีเจริญ628772020-10-052020-10-05
18232563กรกฎาคมหนองแขม623262020-10-052020-10-05
18242563กรกฎาคมราษฎร์บูรณะ375932020-10-052020-10-05
18252563กรกฎาคมบางพลัด558292020-10-052020-10-05
18262563กรกฎาคมดินแดง633022020-10-052020-10-05
18272563กรกฎาคมบึงกุ่ม755472020-10-052020-10-05
18282563กรกฎาคมสาทร434462020-10-052020-10-05
18292563กรกฎาคมบางซื่อ756822020-10-052020-10-05
18302563กรกฎาคมจตุจักร1241832020-10-052020-10-05
18312563กรกฎาคมบางคอแหลม397012020-10-052020-10-05
18322563กรกฎาคมประเวศ909262020-10-052020-10-05
18332563กรกฎาคมคลองเตย773732020-10-052020-10-05
18342563กรกฎาคมสวนหลวง803622020-10-052020-10-05
18352563กรกฎาคมจอมทอง725672020-10-052020-10-05
18362563กรกฎาคมดอนเมือง780542020-10-052020-10-05
18372563กรกฎาคมราชเทวี524882020-10-052020-10-05
18382563กรกฎาคมลาดพร้าว578442020-10-052020-10-05
18392563กรกฎาคมวัฒนา811542020-10-052020-10-05
18402563กรกฎาคมบางแค935482020-10-052020-10-05
18412563กรกฎาคมหลักสี่577822020-10-052020-10-05
18422563กรกฎาคมสายไหม1053312020-10-052020-10-05
18432563กรกฎาคมคันนายาว448652020-10-052020-10-05
18442563กรกฎาคมสะพานสูง410512020-10-052020-10-05
18452563กรกฎาคมวังทองหลาง614812020-10-052020-10-05
18462563กรกฎาคมคลองสามวา858442020-10-052020-10-05
18472563กรกฎาคมบางนา720322020-10-052020-10-05
18482563กรกฎาคมทวีวัฒนา342122020-10-052020-10-05
18492563กรกฎาคมทุ่งครุ544032020-10-052020-10-05
18502563กรกฎาคมบางบอน506822020-10-052020-10-05
18512563สิงหาคมพระนคร191382020-10-052020-10-05
18522563สิงหาคมดุสิต316002020-10-052020-10-05
18532563สิงหาคมหนองจอก663562020-10-052020-10-05
18542563สิงหาคมบางรัก323672020-10-052020-10-05
18552563สิงหาคมบางเขน1141632020-10-052020-10-05
18562563สิงหาคมบางกะปิ1065042020-10-052020-10-05
18572563สิงหาคมปทุมวัน326402020-10-052020-10-05
18582563สิงหาคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196182020-10-052020-10-05
18592563สิงหาคมพระโขนง598072020-10-052020-10-05
18602563สิงหาคมมีนบุรี614972020-10-052020-10-05
18612563สิงหาคมลาดกระบัง977602020-10-052020-10-05
18622563สิงหาคมยานนาวา526092020-10-052020-10-05
18632563สิงหาคมสัมพันธวงศ์131982020-10-052020-10-05
18642563สิงหาคมพญาไท445942020-10-052020-10-05
18652563สิงหาคมธนบุรี577022020-10-052020-10-05
18662563สิงหาคมบางกอกใหญ่318972020-10-052020-10-05
18672563สิงหาคมห้วยขวาง830622020-10-052020-10-05
18682563สิงหาคมคลองสาน399262020-10-052020-10-05
18692563สิงหาคมตลิ่งชัน427872020-10-052020-10-05
18702563สิงหาคมบางกอกน้อย504132020-10-052020-10-05
18712563สิงหาคมบางขุนเทียน906502020-10-052020-10-05
18722563สิงหาคมภาษีเจริญ635542020-10-052020-10-05
18732563สิงหาคมหนองแขม623842020-10-052020-10-05
18742563สิงหาคมราษฎร์บูรณะ375972020-10-052020-10-05
18752563สิงหาคมบางพลัด558322020-10-052020-10-05
18762563สิงหาคมดินแดง633152020-10-052020-10-05
18772563สิงหาคมบึงกุ่ม757772020-10-052020-10-05
18782563สิงหาคมสาทร434492020-10-052020-10-05
18792563สิงหาคมบางซื่อ757162020-10-052020-10-05
18802563สิงหาคมจตุจักร1241822020-10-052020-10-05
18812563สิงหาคมบางคอแหลม397032020-10-052020-10-05
18822563สิงหาคมประเวศ910122020-10-052020-10-05
18832563สิงหาคมคลองเตย775742020-10-052020-10-05
18842563สิงหาคมสวนหลวง804052020-10-052020-10-05
18852563สิงหาคมจอมทอง733672020-10-052020-10-05
18862563สิงหาคมดอนเมือง781152020-10-052020-10-05
18872563สิงหาคมราชเทวี524882020-10-052020-10-05
18882563สิงหาคมลาดพร้าว578702020-10-052020-10-05
18892563สิงหาคมวัฒนา811632020-10-052020-10-05
18902563สิงหาคมบางแค936722020-10-052020-10-05
18912563สิงหาคมหลักสี่577932020-10-052020-10-05
18922563สิงหาคมสายไหม1054692020-10-052020-10-05
18932563สิงหาคมคันนายาว448962020-10-052020-10-05
18942563สิงหาคมสะพานสูง411722020-10-052020-10-05
18952563สิงหาคมวังทองหลาง620932020-10-052020-10-05
18962563สิงหาคมคลองสามวา859742020-10-052020-10-05
18972563สิงหาคมบางนา720502020-10-052020-10-05
18982563สิงหาคมทวีวัฒนา342482020-10-052020-10-05
18992563สิงหาคมทุ่งครุ544922020-10-052020-10-05
19002563สิงหาคมบางบอน507082020-10-052020-10-05
19012563กันยายนพระนคร191352020-10-052020-10-05
19022563กันยายนดุสิต316042020-10-052020-10-05
19032563กันยายนหนองจอก664562020-10-052020-10-05
19042563กันยายนบางรัก323692020-10-052020-10-05
19052563กันยายนบางเขน1142922020-10-052020-10-05
19062563กันยายนบางกะปิ1065172020-10-052020-10-05
19072563กันยายนปทุมวัน326422020-10-052020-10-05
19082563กันยายนป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-10-052020-10-05
19092563กันยายนพระโขนง598302020-10-052020-10-05
19102563กันยายนมีนบุรี615262020-10-052020-10-05
19112563กันยายนลาดกระบัง978812020-10-052020-10-05
19122563กันยายนยานนาวา536102020-10-052020-10-05
19132563กันยายนสัมพันธวงศ์131982020-10-052020-10-05
19142563กันยายนพญาไท445972020-10-052020-10-05
19152563กันยายนธนบุรี577012020-10-052020-10-05
19162563กันยายนบางกอกใหญ่322592020-10-052020-10-05
19172563กันยายนห้วยขวาง830842020-10-052020-10-05
19182563กันยายนคลองสาน399342020-10-052020-10-05
19192563กันยายนตลิ่งชัน428202020-10-052020-10-05
19202563กันยายนบางกอกน้อย506102020-10-052020-10-05
19212563กันยายนบางขุนเทียน907512020-10-052020-10-05
19222563กันยายนภาษีเจริญ635742020-10-052020-10-05
19232563กันยายนหนองแขม624672020-10-052020-10-05
19242563กันยายนราษฎร์บูรณะ376632020-10-052020-10-05
19252563กันยายนบางพลัด558322020-10-052020-10-05
19262563กันยายนดินแดง634732020-10-052020-10-05
19272563กันยายนบึงกุ่ม758062020-10-052020-10-05
19282563กันยายนสาทร434532020-10-052020-10-05
19292563กันยายนบางซื่อ757162020-10-052020-10-05
19302563กันยายนจตุจักร1241822020-10-052020-10-05
19312563กันยายนบางคอแหลม397072020-10-052020-10-05
19322563กันยายนประเวศ911872020-10-052020-10-05
19332563กันยายนคลองเตย775692020-10-052020-10-05
19342563กันยายนสวนหลวง804582020-10-052020-10-05
19352563กันยายนจอมทอง737482020-10-052020-10-05
19362563กันยายนดอนเมือง777732020-10-052020-10-05
19372563กันยายนราชเทวี524912020-10-052020-10-05
19382563กันยายนลาดพร้าว578822020-10-052020-10-05
19392563กันยายนวัฒนา813962020-10-052020-10-05
19402563กันยายนบางแค939882020-10-052020-10-05
19412563กันยายนหลักสี่578142020-10-052020-10-05
19422563กันยายนสายไหม1054782020-10-052020-10-05
19432563กันยายนคันนายาว449102020-10-052020-10-05
19442563กันยายนสะพานสูง412052020-10-052020-10-05
19452563กันยายนวังทองหลาง621042020-10-052020-10-05
19462563กันยายนคลองสามวา860982020-10-052020-10-05
19472563กันยายนบางนา720622020-10-052020-10-05
19482563กันยายนทวีวัฒนา342872020-10-052020-10-05
19492563กันยายนทุ่งครุ545182020-10-052020-10-05
19502563กันยายนบางบอน507392020-10-052020-10-05
19512563มกราคมพระนคร191552020-10-052020-10-05
19522563มกราคมดุสิต319702020-10-052020-10-05
19532563มกราคมหนองจอก651912020-10-052020-10-05
19542563มกราคมบางรัก323482020-10-052020-10-05
19552563มกราคมบางเขน1127162020-10-052020-10-05
19562563มกราคมบางกะปิ1055382020-10-052020-10-05
19572563มกราคมปทุมวัน330492020-10-052020-10-05
19582563มกราคมป้อมปราบศัตรูพ่าย196162020-10-052020-10-05
19592563มกราคมพระโขนง584612020-10-052020-10-05
19602563มกราคมมีนบุรี611442020-10-052020-10-05
19612563มกราคมลาดกระบัง965432020-10-052020-10-05
19622563มกราคมยานนาวา524072020-10-052020-10-05
19632563มกราคมสัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
19642563มกราคมพญาไท444382020-10-052020-10-05
19652563มกราคมธนบุรี569692020-10-052020-10-05
19662563มกราคมบางกอกใหญ่316712020-10-052020-10-05
19672563มกราคมห้วยขวาง824212020-10-052020-10-05
19682563มกราคมคลองสาน393682020-10-052020-10-05
19692563มกราคมตลิ่งชัน425702020-10-052020-10-05
19702563มกราคมบางกอกน้อย495562020-10-052020-10-05
19712563มกราคมบางขุนเทียน900892020-10-052020-10-05
19722563มกราคมภาษีเจริญ600112020-10-052020-10-05
19732563มกราคมหนองแขม619622020-10-052020-10-05
19742563มกราคมราษฎร์บูรณะ374112020-10-052020-10-05
19752563มกราคมบางพลัด550202020-10-052020-10-05
19762563มกราคมดินแดง612372020-10-052020-10-05
19772563มกราคมบึงกุ่ม754262020-10-052020-10-05
19782563มกราคมสาทร434302020-10-052020-10-05
19792563มกราคมบางซื่อ756352020-10-052020-10-05
19802563มกราคมจตุจักร1220792020-10-052020-10-05
19812563มกราคมบางคอแหลม395552020-10-052020-10-05
19822563มกราคมประเวศ897312020-10-052020-10-05
19832563มกราคมคลองเตย747402020-10-052020-10-05
19842563มกราคมสวนหลวง784472020-10-052020-10-05
19852563มกราคมจอมทอง724802020-10-052020-10-05
19862563มกราคมดอนเมือง777002020-10-052020-10-05
19872563มกราคมราชเทวี520472020-10-052020-10-05
19882563มกราคมลาดพร้าว577422020-10-052020-10-05
19892563มกราคมวัฒนา789362020-10-052020-10-05
19902563มกราคมบางแค930012020-10-052020-10-05
19912563มกราคมหลักสี่574432020-10-052020-10-05
19922563มกราคมสายไหม1032662020-10-052020-10-05
19932563มกราคมคันนายาว447192020-10-052020-10-05
19942563มกราคมสะพานสูง406002020-10-052020-10-05
19952563มกราคมวังทองหลาง612922020-10-052020-10-05
19962563มกราคมคลองสามวา849552020-10-052020-10-05
19972563มกราคมบางนา704222020-10-052020-10-05
19982563มกราคมทวีวัฒนา339582020-10-052020-10-05
19992563มกราคมทุ่งครุ539722020-10-052020-10-05
20002563มกราคมบางบอน505492020-10-052020-10-05
20012563กุมภาพันธ์พระนคร191552020-10-052020-10-05
20022563กุมภาพันธ์ดุสิต319692020-10-052020-10-05
20032563กุมภาพันธ์หนองจอก652912020-10-052020-10-05
20042563กุมภาพันธ์บางรัก323472020-10-052020-10-05
20052563กุมภาพันธ์บางเขน1128392020-10-052020-10-05
20062563กุมภาพันธ์บางกะปิ1060002020-10-052020-10-05
20072563กุมภาพันธ์ปทุมวัน330492020-10-052020-10-05
20082563กุมภาพันธ์ป้อมปราบศัตรูพ่าย196172020-10-052020-10-05
20092563กุมภาพันธ์พระโขนง584622020-10-052020-10-05
20102563กุมภาพันธ์มีนบุรี612072020-10-052020-10-05
20112563กุมภาพันธ์ลาดกระบัง967082020-10-052020-10-05
20122563กุมภาพันธ์ยานนาวา524222020-10-052020-10-05
20132563กุมภาพันธ์สัมพันธวงศ์131952020-10-052020-10-05
20142563กุมภาพันธ์พญาไท445762020-10-052020-10-05
20152563กุมภาพันธ์ธนบุรี569722020-10-052020-10-05
20162563กุมภาพันธ์บางกอกใหญ่318572020-10-052020-10-05
20172563กุมภาพันธ์ห้วยขวาง824322020-10-052020-10-05
20182563กุมภาพันธ์คลองสาน393682020-10-052020-10-05
20192563กุมภาพันธ์ตลิ่งชัน426102020-10-052020-10-05
20202563กุมภาพันธ์บางกอกน้อย498212020-10-052020-10-05
20212563กุมภาพันธ์บางขุนเทียน902362020-10-052020-10-05
20222563กุมภาพันธ์ภาษีเจริญ620782020-10-052020-10-05
20232563กุมภาพันธ์หนองแขม621182020-10-052020-10-05
20242563กุมภาพันธ์ราษฎร์บูรณะ374152020-10-052020-10-05
20252563กุมภาพันธ์บางพลัด550032020-10-052020-10-05
20262563กุมภาพันธ์ดินแดง618342020-10-052020-10-05
20272563กุมภาพันธ์บึงกุ่ม754002020-10-052020-10-05
20282563กุมภาพันธ์สาทร434302020-10-052020-10-05
20292563กุมภาพันธ์บางซื่อ756392020-10-052020-10-05
20302563กุมภาพันธ์จตุจักร1224602020-10-052020-10-05
20312563กุมภาพันธ์บางคอแหลม395532020-10-052020-10-05
20322563กุมภาพันธ์ประเวศ899632020-10-052020-10-05
20332563กุมภาพันธ์คลองเตย751932020-10-052020-10-05
20342563กุมภาพันธ์สวนหลวง784722020-10-052020-10-05
20352563กุมภาพันธ์จอมทอง724792020-10-052020-10-05
20362563กุมภาพันธ์ดอนเมือง778032020-10-052020-10-05
20372563กุมภาพันธ์ราชเทวี520472020-10-052020-10-05
20382563กุมภาพันธ์ลาดพร้าว577542020-10-052020-10-05
20392563กุมภาพันธ์วัฒนา799972020-10-052020-10-05
20402563กุมภาพันธ์บางแค930292020-10-052020-10-05
20412563กุมภาพันธ์หลักสี่574322020-10-052020-10-05
20422563กุมภาพันธ์สายไหม1033842020-10-052020-10-05
20432563กุมภาพันธ์คันนายาว447412020-10-052020-10-05
20442563กุมภาพันธ์สะพานสูง407642020-10-052020-10-05
20452563กุมภาพันธ์วังทองหลาง613102020-10-052020-10-05
20462563กุมภาพันธ์คลองสามวา850712020-10-052020-10-05
20472563กุมภาพันธ์บางนา704362020-10-052020-10-05
20482563กุมภาพันธ์ทวีวัฒนา339832020-10-052020-10-05
20492563กุมภาพันธ์ทุ่งครุ540532020-10-052020-10-05
20502563กุมภาพันธ์บางบอน505702020-10-052020-10-05
20512563มีนาคมพระนคร191532020-10-052020-10-05