โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ : 112

ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย : 2.19 ตร.ม./คน

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ หมายถึง สัดส่วนของจำนวนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร - จำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ - พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (ต้นไม้ที่มีอายุยืนหลายปี เมื่อโตเต็มที่จะมีทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร) เป็นองค์ประกอบหลัก และได้รับการดูแล บำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีขนาดทรงพุ่มที่โตเต็มที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ (ตามนิยามของสำนักสิ่งแวดล้อม)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืน = ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน (ตร.ม.) /จำนวนประชากร (คน) : หน่วยนับ คือ (ตร.ม./คน)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ฐานข้อมูลระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร/สำนักสิ่งแวดล้อม http://203.155.220.118/green-parks-admin/reports/report-treestill.php

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0320 : ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเฉพาะในรูปแบบพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (นิยามตามสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด))

ตาราง : จำนวนข้อมูลพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : จำนวนข้อมูลพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

idarea_codeyear_inputname_parkpark_typearea_size_raiarea_size_nganarea_size_squarewahdistrict_nameowner_nameadddateupdatedate
2 16299 2562 สวนหย่อมรอบอาคารกู๊ดวิลล์คลีนิคเวชกรรม ถนนสวนสยาม สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 78.00 เขตคันนายาว คลีนิคเวชกรรมกู๊ดวิลล์2020-06-112020-06-11
3 16469 2562 สวนหย่อมอาคารชุดอยู่อาศัย Banyan Tree Residences สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 27.00 เขตคลองสาน เอกชน2020-06-112020-06-11
4 16745 2562 สวนหย่อมบริเวณอาคารมูลนิธิสุขุโม ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก สวนหมู่บ้าน 16 3 0.00 เขตคันนายาว มูลนิธิสุขุโม2020-06-112020-06-11
5 16788 2562 สวนหย่อมรอบอาคารศูนย์สาธารณะสุข 70 ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 26.00 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
6 16731 2562 สวนหย่อมรอบหมู่บ้านแกรนด์บางกอก บลูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย สวนหมู่บ้าน 23 1 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านแกรนด์บางกอกบลูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย2020-06-112020-06-11
7 16733 2562 สวนน้ำคันนายาวภิรมณ์ ซอยเสรีไทย 38 ถนนเสรีไทย สวนหมู่บ้าน 3 2 11.50 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
8 16789 2562 สวนหย่อมบริเวณลานจอดรถร้านอาหารช็อคโกแล็ตวิลล์ ถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์ฝั่งขาออก(สาย351) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 34.00 เขตคันนายาว ร้านอาหารช็อคโกแล็ต วิลล์2020-06-112020-06-11
9 16735 2562 สวนหย่อมหมู่บ้านภัสสร ถนนวงแหวนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหมู่บ้าน 18 3 14.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านภัสสร2020-06-112020-06-11
10 16728 2562 สวนหย่อมรอบหมู่บ้านบุสบา อารียา ลาดพร้าว-เสรีไทย ซอยเสรีไทย 34 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 2 60.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบุสบา อารียา ลาดพร้าว-เสรีไทย2020-06-112020-06-11
11 16429 2562 สวนหย่อมบริเวณบริษัทแอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด ถนนเสรีไทย สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 0.00 เขตคันนายาว บริษัทแอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด2020-06-112020-06-11
12 16388 2562 สวนหย่อมรอบอาคารคอนโดมิเนียมเดอะนีซ เสรีไทย สวนหย่อมขนาดเล็ก 2 3 36.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียมเดอะนีซ เสรีไทย2020-06-112020-06-11
13 16790 2562 สวนหย่อมริมรั้วซอยคู้บอน 6แยก6 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 14.40 เขตคันนายาว หมู่บ้านมณีมาศทาวน์เฮาส์2020-06-112020-06-11
14 16048 2561 สวนถนนเกาะกลางถนนเทพรักษ์ บริเวณถนนเทพรักษ์ สวนหมู่บ้าน 3 1 44.00 เขตสายไหม เขตสายไหม2020-06-112020-06-11
15 15335 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 1 สวนถนน 1 2 75.40 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
16 15436 2561 สวนหมู่บ้าน บ้านเลขที่ 3หมู่4 ถ.สุวินทวงศ์ ข้างคลองสี่ สวนหมู่บ้าน 21 0 49.60 เขตมีนบุรี เจ้าของบ้านเลขที่3หมู่42020-06-112020-06-11
17 16094 2561 สวนหย่อมริมไหล่ทางซอยนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 1/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก 2 2 24.00 เขตคันนายาว สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน2020-06-112020-06-11
18 15431 2561 สวนหย่อมรอบอาคารคอนโดมิเนียมแซมเบอร์ส เฌอ ถนนรัชดารามอินทรา สาย 350 สวนหมู่บ้าน 4 0 0.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียม แซมเบอร์ส เฌอ2020-06-112020-06-11
19 15586 2561 สวนหย่อมร้านอาหารชนบท ชอยรามคำแหง 192 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 30.75 เขตมีนบุรี เจ้าของร้านสวนอาหารชนบท2020-06-112020-06-11
20 15493 2561 สวนหย่อมเกาะกลางทางเข้าคอนโดมิเนียมนีซ ไอดีเสรีไทย สวนถนน 0 0 30.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียมนีซ ไอดี เสรีไทย2020-06-112020-06-11
21 15715 2561 สวนหย่อมรอบบ้านเลขที่ 38 ถนนรัชดา-รามอินทรา (สาย 350)ฝั่งขาเข้า ข้างวัดปัฐวิกรณ์ สวนชุมชน 50 3 67.00 เขตคันนายาว เอกชน2020-06-112020-06-11
47 15554 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 6 สวนถนน 1 1 89.05 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
22 15717 2561 สวนหย่อมหน้าทางเข้าหมู่บ้านกลางเมือง ซอยเสรีไทย 52 สวนหมู่บ้าน 5 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านกลางเมือง2020-06-112020-06-11
23 16083 2561 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีคน(ดอน)เมือง สวนหมู่บ้าน 4 1 51.00 เขตดอนเมือง คุณปิยะฯ2020-06-112020-06-11
24 16211 2561 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 31.00 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
25 16150 2561 สวนถนนหน้าแยกกิ่งแก้ว สวนถนน 1 0 16.82 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
26 16151 2561 สวนถนนหน้าหมู่บ้านยูโรเปี้ยน สวนถนน 0 2 61.00 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
27 16152 2561 สวนถนนหน้าศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ สวนถนน 0 0 17.47 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
28 15768 2561 สวนปทุมวนานุรักษ์ สวนชุมชน 40 0 0.00 เขตปทุมวัน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2020-06-112020-06-11
29 15828 2561 สวนถนนหน้าสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง สวนถนน 0 0 79.86 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
30 15829 2561 สวนถนนหน้าองค์การโทรศัพท์ สวนถนน 0 0 60.47 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
31 15833 2561 สวนถนนทางเข้าเขื่อนกั้นน้ำลาดกระบัง สวนถนน 0 1 68.00 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
32 15813 2561 สวนหย่อมบริเวณรอบอาคารศูนย์จำหน่ายรถตู้ ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 16.00 เขตคันนายาว ศูนย์จำหน่ายรถตู้เลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก2020-06-112020-06-11
33 15587 2561 สวนหย่อมบ้านเลขที่ 5 ถนนร่มเกล้า เยื้องอู่ซ่อมรถพีไอซี อ้อโต้เซอร์วิค สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 86.03 เขตมีนบุรี เจ้าของบ้านเลขที่5ถนนร่มเกล้า2020-06-112020-06-11
34 16237 2561 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก หน้าหมู่บ้านบางกอกบลูเลอวาร์ด รามอินทรา กม.10 สวนถนน 0 0 35.00 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
35 15262 2561 สวนหย่อมบริเวณชุมชนรามอินทรานิเวศน์ ถนนรามอินทรา กม.7 สวนหมู่บ้าน 21 2 0.00 เขตคันนายาว ชุมชนรามอินทรานิเวศน์2020-06-112020-06-11
36 15989 2561 สวนหย่อมเกาะกลางและริมทางถนนทางเข้าหมู่บ้านเอสซี เเอสเสท เสรีไทย สวนหย่อมขนาดเล็ก 2 1 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเอสซี แอสเสท เสรีไทย2020-06-112020-06-11
37 15316 2561 พื้นที่สีเขียวบริเวณร้านเดอะพิทเวอร์เรีย ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 40 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 60.00 เขตคันนายาว ร้านเดอะพิทเวอร์เรีย2020-06-112020-06-11
38 15721 2561 สวนหย่อมหน้าทางเข้าหมู่บ้านภัสสร ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหมู่บ้าน 5 0 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านภัสสร2020-06-112020-06-11
39 15771 2561 สวนหย่อม คอนโดลุมพินีเพลส ถนนบรมราชชนนี สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 69.83 เขตตลิ่งชัน คอนโดลุมพินีเพลส2020-06-112020-06-11
40 15765 2561 สวนถนนเกาะกลางถนนพรานนก-พุทธมลฑลสาย 4 สวนระดับย่าน 223 0 5.00 เขตตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน2020-06-112020-06-11
41 15689 2561 สวนหย่อมภายในบ้านคึกฤทธิ์ สวนหมู่บ้าน 6 0 46.00 เขตสาทร มูลนิธิบ้านคึกฤทธิ์2020-06-112020-06-11
42 15553 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 5 สวนถนน 1 2 35.38 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
43 15338 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 4 สวนถนน 1 0 0.87 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
44 15337 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 3 สวนถนน 1 2 13.86 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
45 15336 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 2 สวนถนน 0 3 52.45 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
46 15556 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 8 สวนถนน 0 2 71.73 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
48 16153 2561 สวนถนนหน้าศูนย์สาธารณสุขกันตารัติ 45 สวนถนน 0 0 99.74 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
49 15831 2561 สวนถนนหน้าหมู่บ้านเคหะนคร 2 สวนถนน 0 1 11.80 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
50 15557 2561 สวนสุขภาพร่มเกล้า 2 สวนหมู่บ้าน 4 2 65.25 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
51 15555 2561 สวนถนนหลวงแพ่ง 7 สวนถนน 0 2 56.76 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
52 15830 2561 สวนถนนหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง(ชั่วคราว) สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 29.55 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
53 15767 2561 สวนสิริภิรมย์ สวนชุมชน 32 1 33.00 เขตมีนบุรี เขตมีนบุรี2020-06-112020-06-11
54 15256 2560 พื้นที่สีเขียววังศุโขทัย สวนเฉพาะทาง 25 0 0.00 เขตดุสิต กองกิจการในพระองค์ 9042020-06-112020-06-11
55 15257 2560 พื้นที่สีเขียวในวังทวีวัฒนา สวนระดับย่าน 170 0 0.00 เขตทวีวัฒนา กองกิจการในพระองค์ 9042020-06-112020-06-11
56 15261 2560 พื้นที่สีเขียวในพระราชวังสวนจิตรลดา สวนระดับย่าน 229 0 0.00 เขตดุสิต สำนักพระราชวัง2020-06-112020-06-11
57 14463 2560 สวนหย่อมเกะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 7 สวนถนน 0 2 64.25 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
58 14534 2560 สวนหย่อมบริเวณบริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี จำกัด ถนนรามอินทรา กม.9-10 ฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 50.00 เขตคันนายาว บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี จำกัด2020-06-112020-06-11
59 14538 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 11 สวนถนน 0 2 86.00 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
60 14663 2560 สวนหย่อมหน้าทางเข้าคอนโดมิเนียมเดอะคิวบ์ นวมินทร์-รามอินทรา สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 0.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียม เดอะคิวบ์2020-06-112020-06-11
61 14664 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 58.75 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
62 14962 2560 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก กึ่งกลางระหว่างซอย 01กาญจนาภิเษก8 ถึงสะพานข้ามคลองคอตัน สวนถนน 0 1 49.62 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
63 15135 2560 สวนหย่อมบริเวณรอบคอนโดบลอสซั่ม ถนนรัชดา-รามอินทรา สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 0.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียม บลอสซั่ม2020-06-112020-06-11
64 15142 2560 สวนหย่อมหมู่บ้านปรัชญา กรีนวิลล์ ซอยนวมินทร์ 163 ซอยอมรวิวัฒน์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 2 46.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านปรัชญา กรีนวิลล์2020-06-112020-06-11
65 14963 2560 สวนหย่อมบริเวณตลาดจำหน่ายสินค้าปลีก ข้างสถานธรรมเสียงทิพย์ ถนนปัญญา-อินทราฝั่งขาออก สวนหมู่บ้าน 3 2 36.00 เขตคันนายาว เอกชน2020-06-112020-06-11
66 14913 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 8 สวนถนน 0 1 18.25 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
67 14192 2560 สวนหย่อมริมซอยเสรีไทย 56 ข้างนิคมอุตสาหกรรมบางชัน สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 80.00 เขตคันนายาว นิคมอุตสาหกรรมบางชัน2020-06-112020-06-11
68 14437 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 1 สวนถนน 0 0 73.50 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
69 14438 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 2 สวนถนน 0 0 30.28 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
70 14436 2560 สวนหย่อมหน้าบริษัท อีซูซุ พระนคร จำกัด ถนนรามอินทรา กม.8 ฝั่งขาออก ใกล้ซอยรามอินทรา 77 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 60.00 เขตคันนายาว บริษัท อีซูซุ พระนคร จำกัด2020-06-112020-06-11
71 14441 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 5 สวนถนน 0 2 12.63 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
97 12883 2559 สวนหย่อมหมู่บ้านพิศาล 2 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 60.80 เขตลาดกระบัง พื้นที่ส่วนบุคคล2020-06-112020-06-11
118 12270 2558 สวนวารีภิรมย์ สวนชุมชน 121 3 38.00 เขตคลองสามวา สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
72 14464 2560 สวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร หจก.ทีปพิพัฒน์ ถนนรามอินทรา กม.9 ฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 35.00 เขตคันนายาว หจก.ทีปพิพัฒน์2020-06-112020-06-11
73 14462 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 6 สวนถนน 0 1 53.31 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
74 14536 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 9 สวนถนน 0 1 73.06 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
75 14535 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 8 สวนถนน 0 1 41.00 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
76 14543 2560 สวนถนนหลวงแพ่งเชิงสะพานทับยาว สวนถนน 0 3 62.34 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร2020-06-112020-06-11
77 15259 2560 พื้นที่สีเขียวในเขตพระราชฐานราชวิถี 904 สวนหมู่บ้าน 20 0 0.00 เขตดุสิต กองกิจการในพระองค์ 9042020-06-112020-06-11
78 14665 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 2 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 79.75 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
79 14795 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 5 สวนถนน 0 1 31.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
80 14792 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 3 สวนถนน 0 0 57.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
81 14794 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 6 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 47.50 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
82 14776 2560 สวนถนนหลวงแพ่งเชิงสะพานพระยาเพชร สวนถนน 0 1 96.03 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
83 14912 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 7 สวนถนน 0 1 82.25 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
84 14793 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนสวนสยาม เกาะที่ 4 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 52.50 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
85 15136 2560 สวนหย่อมบริเวณคอนโดมิเนียม 2 บี โฮมส์ ซอยนวมินทร์ 163 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 0.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียม 2 บี โฮมส์2020-06-112020-06-11
86 15139 2560 สวนหย่อมบริเวณรอบปั้มแก๊ส scg ออร์โต้ เซอร์วิส ถนนรามอินทรา กม.13 ฝั่งขาเข้า สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 42.00 เขตคันนายาว ปั้มแก็ส scg ออร์โต้ เซอร์วิส2020-06-112020-06-11
87 15140 2560 สวนหย่อมบริเวณชุมชนอมรพันธ์นครเสรีไทย ถนนสวนสยามซอย 24 สวนหมู่บ้าน 10 2 50.00 เขตคันนายาว ชุมชนอมรพันธุ์นครเสรีไทย2020-06-112020-06-11
88 15138 2560 สวนหย่อมรอบศูนย์การค้าแม็คโคร ถนนรามอินทรา กม.13 ฝั่งขาเข้า สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 0.00 เขตคันนายาว ศูนย์การค้าแม็คโคร2020-06-112020-06-11
89 14537 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 10 สวนถนน 0 2 59.25 เขตคันนายาว สำนักงานเขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
90 14440 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 4 สวนถนน 0 1 8.46 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
91 14439 2560 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเสรีไทย เกาะที่ 3 สวนถนน 0 3 75.20 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
92 14110 2559 สวนพระยาภิรมย์ สวนหมู่บ้าน 10 3 27.00 เขตมีนบุรี สำนักงานสวนสาธารณะ2020-06-112020-06-11
93 14109 2559 สวนราษฎร์ภิรมย์ สวนหมู่บ้าน 7 2 49.00 เขตหนองจอก สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
94 12796 2559 สวนหย่อมบริเวณร้านอาหารฟ้าเคียงดาว ถนนเสรีไทย ซอย 71 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 10.00 เขตคันนายาว ร้านอาหารฟ้าเคียงดาว2020-06-112020-06-11
95 12868 2559 สวนหย่อมหน้าบริษัททรัยเร็กซ์ จำกัด ซอยเสรีไทย 44-46 ถนนเสรีไทย สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 70.00 เขตคันนายาว บริษัท ทรัยเร็กซ์ จำกัด2020-06-112020-06-11
96 14086 2559 สวนหย่อมรอบอาคารศูนย์โตโยต้า บัสส์ ถนนรามอินทรา กม.11 ฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 80.00 เขตคันนายาว ศูนย์โตโยต้า บัสส์2020-06-112020-06-11
98 13125 2559 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทราฝั่งขาออก สวนชุมชน 55 1 20.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านปัญญาอินทรา2020-06-112020-06-11
99 13197 2559 สวนหย่อมหน้าเต้นท์รถยนต์ กม.7 ถนนรามอินทราฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 38.00 เขตคันนายาว เต้นรถยนต์รามอินทรา กม.72020-06-112020-06-11
100 13971 2559 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนกาญจนาภิเษกซอย11/5 ตรงข้ามหน้าสำนักงานเขตคันนายาว สวนถนน 0 0 5.82 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
101 13967 2559 สวนหย่อมเกาะกลางถนนรามอินทรา กม.7-8(เกาะที่ 3) สวนถนน 1 1 61.75 เขตคันนายาว กรมทางหลวง2020-06-112020-06-11
102 14040 2559 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก บริเวณซอยกาญจนาภิเษก 8 สวนถนน 0 0 44.25 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
103 14041 2559 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก บริเวณปากซอย 01 กาญจนาภิเษก 8 สวนถนน 0 0 5.40 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
104 14042 2559 สวนหย่อมเกาะกลางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก เยื้องซอย 01 กาญจนาภิเษก 8 สวนถนน 0 2 94.75 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
105 13560 2559 สวนหย่อมหน้าทางเข้าอาคารธีรวรรณ อพาร์ทเม้นท์ ถนนรามอินทรา กม.11 ฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 10.00 เขตคันนายาว อาคารธีรวรรณ อพาร์ทเม้นท์2020-06-112020-06-11
106 13901 2559 สวนหย่อมบริเวณรอบโรงแรมวีว่า เรซซิเด้นท์ ถนนคู้บอน ซอย 10 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 75.00 เขตคันนายาว โรงเเรมวีว่า เรซซิเด้นท์2020-06-112020-06-11
107 14043 2559 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก หน้ากำแพงหมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาร์ด รามอินทรา กม.10 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 23.42 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
108 14044 2559 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก หน้าหมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาร์ด รามอินทรา กม.10 สวนถนน 0 0 17.50 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
109 12869 2559 สวนหย่อมบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนนวมินทร์ฝั่งขาเข้า(เยื้องซอยนวมินทร์ 163) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 60.00 เขตคันนายาว ปั้มน้ำมัน ปตท.2020-06-112020-06-11
110 12996 2559 สวนหย่อมบริเวณปั้มน้ำมันเอสโซ่ ถนนนวมินทร์ฝั่งขาออก(ตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท.) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 58.00 เขตคันนายาว ปั้มน้ำมันเอสโซ่2020-06-112020-06-11
111 13626 2559 สวนหย่อมหน้าบริษัทอาคารต้นรำไพ ถนนคู้บอน ซอย 29 ฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 98.00 เขตคันนายาว บริษัท ต้นอำไพ จำกัด2020-06-112020-06-11
112 12997 2559 สวนหย่อมบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนนวมินทร์ฝั่งขาออก(ใกล้ซอยนวมินทร์ 163) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 89.00 เขตคันนายาว ปั้มน้ำมัน ปตท.2020-06-112020-06-11
113 13196 2559 สวนหย่อมรอบสโมสรปัญญาสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ถนนปัญญาอินทรา ฝั่งขาออก สวนหมู่บ้าน 5 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านปัญญาอินทรา2020-06-112020-06-11
114 13404 2559 สวนหย่อมหน้าทาวน์โฮม เดอะเทรนน์ ถนนคู้บอนฝั่งขาเข้า(ตรงข้ามซอยคู้บอน 19) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 5.00 เขตคันนายาว ทาวน์โฮม เดอะเทรนน์2020-06-112020-06-11
115 12882 2559 สวนหย่อมหมู่บ้านพิศาล 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 8.43 เขตลาดกระบัง พื้นที่ส่วนบุคคล2020-06-112020-06-11
116 13238 2559 สวนแนวกำแพงโครงการหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 60 สวนถนน 1 1 63.33 เขตลาดกระบัง พื้นที่ส่วนบุคคล2020-06-112020-06-11
117 11667 2558 สวนหย่อมข้างทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก(ทางด่วนบางนา-บางปะอิน) จากถนนรามอินทรา กม.9 บริเวณแยกถนนปัญญาอินทรา ถึงคลองลำเกร็ด สวนถนน 0 2 12.00 เขตคันนายาว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
119 11439 2558 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนวงแหวนเสรีไทยฝั่งตะวันออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 97.50 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
120 11443 2558 สวนหย่อมริมไหล่ทางหน้านิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 54 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 30.00 เขตคันนายาว นิคมอุตสาหกรรมบางชัน2020-06-112020-06-11
121 11445 2558 สวนหย่อมข้างทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก(ทางด่วนบางนา-บางปะอิน) จากสะพานรถข้ามทางด่วนถนนรัชดา-รามอินทรา สาย 350 ถึงถนนต่างระดับรามอินทรา กม.10 สวนถนน 0 3 72.00 เขตคันนายาว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
122 11897 2558 สวนหย่อมหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนคู้บอนเชื่อมถนนขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก สวนหมู่บ้าน 13 2 80.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านชัยพฤกษ์2020-06-112020-06-11
123 12069 2558 สวนหย่อมหมู่บ้านมัณฑนา สวนชุมชน 58 3 29.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านมัณฑนา2020-06-112020-06-11
124 12307 2558 สวนหย่อมหน้าทางเข้าหมู่บ้านเอกบุรี ถนนรามอินทรา กม.12 ฝั่งขาออก สวนหมู่บ้าน 4 1 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเอกบุรี2020-06-112020-06-11
125 12578 2558 สวนหย่อมริมคลองลำนุ่น จากสะพานข้ามคลองหน้าหมู่บ้านเอชเคป เรชซิเดร้น @ สยาม พาร์ค ถึงหน้า สน.บางชัน สวนถนน 0 3 18.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
126 12759 2558 สวนหย่อมรอบอาคารคอนโดมิเนียมคริสมา ถนนรามอินทรา กม.10 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 76.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียม คริสมา2020-06-112020-06-11
127 12305 2558 สวนวัชราภิรมย์ สวนชุมชน 34 0 0.00 เขตบางเขน สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
128 12490 2558 สวนหย่อมบริเวณคอนโดมิเนียม พาร์ค เอ็คโซ่ ถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์ (สาย 351) สวนหมู่บ้าน 4 2 43.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียม พาร์ค เอ็คโซ่2020-06-112020-06-11
129 12489 2558 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนน ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 หน้าสำนักงานเขตคันนายาว สวนถนน 0 0 30.28 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
130 11668 2558 สวนหย่อมข้างทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก(ทางด่วนบางนา-บางปะอิน) จากคลองลำเกร็ด ถึงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหลานโกฮับ สวนถนน 0 2 12.00 เขตคันนายาว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
131 11444 2558 สวนหย่อมข้างทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก(ทางด่วนบางนา-บางปะอิน)จากถนนเสรีไทย ถึงสะพานรถข้ามทางด่วนถนนรัชดา-รามอินทรา สาย 350 สวนหย่อมขนาดเล็ก 2 1 50.00 เขตคันนายาว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
132 12210 2558 สวนหย่อมพื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการบริษัทสยามเมส แอสเสท จำกัด สวนหมู่บ้าน 6 2 50.00 เขตคันนายาว บริษัทสยามเมส แอสเสท จำกัด2020-06-112020-06-11
133 12633 2558 สวนหย่อมหน้าโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ถนนเสรีไทย ซอย 54 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 40.00 เขตคันนายาว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา2020-06-112020-06-11
134 11669 2558 สวนหย่อมข้างทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก(ทางด่วนบางนา-บางปะอิน) จากหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหลานโกฮับ ถึงคลองคู้บอนเขตติดต่อเขตคลองสามวา สวนถนน 0 2 86.00 เขตคันนายาว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
135 11789 2558 สวนหย่อมบริเวณลานจอดรถ หน้าสวนสยาม ปาร์ค ถนนสวนสยาม สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 72.00 เขตคันนายาว บริษัทสวนสยาม ปาร์คซิตี้ จำกัด2020-06-112020-06-11
136 11670 2558 สวนหย่อมหน้าทาวน์โฮม เอร่า ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 56.00 เขตคันนายาว ทาวน์โฮม เอร่า2020-06-112020-06-11
137 12226 2558 สวนจรัญภิรมย์ สวนหมู่บ้าน 3 1 93.00 เขตบางพลัด เขตบางพลัด2020-06-112020-06-11
138 12570 2558 สวนสุขภาพร่มเกล้า 1 สวนหมู่บ้าน 4 2 45.00 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
139 12449 2558 ที่ว่างเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนหมู่บ้าน 0 0 8.00 เขตคลองสาน เขตคลองสาน2020-06-112020-06-11
140 11964 2558 สวนหย่อมหน้าโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 0.00 เขตคลองสาน วัดทองธรรมชาติ2020-06-112020-06-11
141 10381 2557 สวนหย่อมริมรั้วหน้านิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้า สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 12.00 เขตคันนายาว นิคมอุตสาหกรรมบางชัน2020-06-112020-06-11
142 10382 2557 สวนหย่อมริมรั้วหน้านิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทยฝั่งขาออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 50.00 เขตคันนายาว นิคมอุตสาหกรรมบางชัน2020-06-112020-06-11
143 9992 2557 สวนหย่อมพื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านมณเฑียรทิพย์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 10.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านมณเฑียรทิพย์2020-06-112020-06-11
144 9993 2557 สวนหย่อมหมู่บ้านเสนาพาร์ค แกรนด์ อเวนิว สวนหมู่บ้าน 10 1 24.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเสนาพาร์ค เเกรนด์ อเวนิว2020-06-112020-06-11
145 10734 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาออก จากคลองลำต้นนุ่น ถึงแยกไฟแดงทางเข้าถนนสวนสยาม สวนถนน 0 0 18.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
146 10735 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้า จากบริษัทการ์เด้นไอเดีย จำกัด ตรงข้ามหมู่บ้านเกษรา ถึงสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกไฟแดงเข้าถนนสวนสยาม สวนถนน 0 0 26.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
147 11060 2557 สวนหย่อมหมู่บ้านนวธานี สวนระดับย่าน 450 0 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านนวธานี2020-06-112020-06-11
148 10380 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาออก จากทางเชื่อมถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษก ถึงซอยเสรีไทย 65 สวนถนน 0 0 11.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
149 10439 2557 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ค แกรนด์ อเวนิว สวนหมู่บ้าน 18 3 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเสนาพาร์ค เเกรนด์ อเวนิว2020-06-112020-06-11
150 10731 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาออก จากเขตติดต่อเขตบึงกุ่ม ถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านนวธานี สวนถนน 0 0 33.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
151 10938 2557 สวนหย่อมบริเวณสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 26.00 เขตคันนายาว สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว2020-06-112020-06-11
152 11140 2557 สวนหย่อมบริเวณคอนโดมิเนียมแซมเบอร์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 68.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียมแซมเบอร์2020-06-112020-06-11
153 11223 2557 พื้นที่สีเขียวริมคลองครุ จากถนนเสรีไทย ถึงข้างชุมชนสุเหร่าแดง สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 84.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
154 11224 2557 พื้นที่สีเขียวริมคลองครุ จากข้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาว ถึงสะพานข้ามถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 44.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
155 11225 2557 พื้นที่สีเขียวริมคลองครุ บริเวณซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/4ฝั่งตะวันออก(ริมคลองด้านทิศตะวันตก) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 33.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
156 11226 2557 พื้นที่สีเขียวริมคลองครุ ตรงข้ามด้านข้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาวฝั่งตะวันตก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 60.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
157 11227 2557 พื้นที่สีเขียวริมคลองครุ หน้าอาคารสำนักงานเขตคันนายาวฝั่งทิศตะวันออก จากสะพานข้ามคลองครุ ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 ถึงชุมชนวิมานสุข สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 50.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
158 11304 2557 สวนหย่อมริมถนนเสรีไทยเชื่อมถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 2 40.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
159 11228 2557 พื้นที่สีเขียวริมคลองครุ หน้าอาคารสำนักงานเขตคันนายาวริมคลองฝั่งด้านทิศตะวันตก จากสะพานข้ามคลองครุ ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 ถึงชุมชนวิมานสุข สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 91.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
160 11255 2557 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมโปลิศสภา สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 64.86 เขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์2020-06-112020-06-11
161 11222 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนวงแหวนเสรีไทยฝั่งตะวันตก จากสะพานข้ามคลองแสนแสบ ถึงสะพานข้ามคลองลำบึงกุ่ม สวนถนน 0 0 24.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
162 10816 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก จากแยกถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์ สาย 351 ถึงร้านอาหารครัวแสงดาวเสือ สวนถนน 0 1 0.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
163 10817 2557 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก จากสระน้ำใต้สะพานข้ามรถข้ามทางด่วน(ถนนรัชดา-รามอินทรา สาย 350) ถึงหมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาร์ด สวนถนน 0 1 42.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
164 10528 2557 สวนหย่อมหมู่บ้านไลฟ์ บางกอกบลูเลอวาร์ด สวนหมู่บ้าน 16 3 58.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านไลฟ์ บางกอกบลูเลอวาร์ด2020-06-112020-06-11
165 10519 2557 สวนหย่อมวัดเปาโรหิตย์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 30.00 เขตบางพลัด วัดเปาโรหิตย์2020-06-112020-06-11
166 7401 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะ เทอเรช สวนหมู่บ้าน 5 0 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเดอะ เทอเรช2020-06-112020-06-11
167 6994 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านทาวน์โฮมสยามเมส แอสเซ็ต 1 สวนหมู่บ้าน 6 1 48.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านทาวน์โฮมสยามเมส แอสเซ็ต 12020-06-112020-06-11
168 7052 2556 สวนหย่อมหน้าทางเข้าหมู่บ้านกรีนิช ถนนรามอินทรา กม.13 (ข้างศูนย์การค้าแม็คโคร) สวนหมู่บ้าน 3 2 68.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านกรีนิช2020-06-112020-06-11
169 7079 2556 สวนหย่อมเกาะกลางถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์(สาย351) เกาะที่1 สวนถนน 0 0 43.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
170 7080 2556 สวนหย่อมเกาะกลางถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์(สาย351) เกาะที่4 สวนถนน 0 2 44.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
171 6895 2556 สวนหย่อมหน้าบริษัทเมทโก้ จำกัด สวนหมู่บ้าน 3 2 0.00 เขตคันนายาว บริษัทเมทโก้ จำกัด2020-06-112020-06-11
172 6640 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้า จากซอยเสรีไทย 74 ถึงหน้าบริษัทการ์เด้นไอเดีย จำกัด สวนถนน 0 0 42.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
173 7383 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาออก จากสะพานข้ามคลองหลอแหล ถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางชัน สวนถนน 0 0 5.44 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
174 7133 2556 สวนหย่อมหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางชัน ถนนเสรีไทย ซอย 73 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 2 0.00 เขตคันนายาว สถานีตำรวจนครบาลบางชัน2020-06-112020-06-11
175 7153 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก จากสะพานข้ามคลองครุ ถึงแยกทางเข้าถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์(สาย 351) สวนถนน 0 3 94.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
176 7210 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านเอชเดป เรสซิเดนซ์ @สยามปาร์ค สวนหมู่บ้าน 4 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเอชเดป เรสซิเดนซ์ @สยามปาร์ค2020-06-112020-06-11
177 7131 2556 สวนหย่อมเกาะกลางถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์(สาย351) เกาะที่2 สวนถนน 0 1 29.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
200 7298 2555 สวนหย่อมหมู่บ้านบลูเลอวาร์ด ถนนกาญจนาภิเษก สวนหมู่บ้าน 24 3 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบลูเลอวาร์ด2020-06-112020-06-11
178 7208 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก บริเวณสะพานรถข้ามถนนรัชดา-รามอินทรา(สาย 350) ข้างลานอเนกประสงค์สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ สวนถนน 0 0 16.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
179 6751 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านพฤกษาทาวน์ พลีเวช สวนหมู่บ้าน 18 3 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ พลีเวช2020-06-112020-06-11
180 7215 2556 สวนหย่อมร้านอาหารครัวแมกไม้ สวนหมู่บ้าน 2 3 0.00 เขตคันนายาว ร้านอาหารครัวแมกไม้2020-06-112020-06-11
181 7303 2556 สวนหย่อมบริเวณลานสอนฝึกหัดขับรถยนต์ บริษัทยูพีดี จำกัด หน้าสำนักงานเขตคันนายาว สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 56.00 เขตคันนายาว บริษัทยูพีดี จำกัด2020-06-112020-06-11
182 7320 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านทาวน์โฮมสยามเมส แอสเซ็ต 2 สวนหมู่บ้าน 24 0 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านทาวน์โฮมสยามเมส แอสเซ็ต 22020-06-112020-06-11
183 7350 2556 สวนหย่อมหน้าภัตตาคารชายทะเลจันทร์เพ็ญ ถนนรามอินทรา กม.13 สวนหย่อมขนาดเล็ก 2 0 0.00 เขตคันนายาว ภัตตาคารชายทะเลจันทร์เพ็ญ2020-06-112020-06-11
184 7382 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาออก จากสะพานคนเดินข้ามถนนข้างหมู่บ้านเกษรา คลาสสิคโฮม ถึงทางเข้าชุมชนเกาะจวน ซอยเสรีไทย 83 สวนถนน 0 0 22.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
185 7384 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้า จากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถึงสะพานข้ามคลองหลอแหล สวนถนน 0 0 11.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
186 7385 2556 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนวงแหวนเสรีไทยฝั่งตะวันตก สวนถนน 0 1 73.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
187 7228 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านศราธร สวนหมู่บ้าน 3 2 45.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านศราธร2020-06-112020-06-11
188 6630 2556 สวนหย่อมเกาะกลางถนนตัดใหม่เกษตร-นวมินทร์(สาย351) เกาะที่3 สวนถนน 1 2 35.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
189 6655 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านไพรเวช สวนหมู่บ้าน 2 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านไพรเวช2020-06-112020-06-11
190 6698 2556 สวนหย่อมเกาะกลางถนนรัชดา-รามอินทรา(สาย 350)บริเวณหน้าหมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค สวนถนน 0 2 56.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
191 6923 2556 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านนวธานี สวนหมู่บ้าน 5 3 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านนวธานี2020-06-112020-06-11
192 6935 2556 สวนหย่อมหมู่บ้านนีโอ คลาสสิกโฮม สวนหมู่บ้าน 3 2 48.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านนีโอ คลาสสิกโฮม2020-06-112020-06-11
193 3011 2555 สวนหย่อมหมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาร์ด 3 สวนหมู่บ้าน 6 2 75.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาร์ด 32020-06-112020-06-11
194 6929 2555 สวนหย่อมหน้าทาวน์โฮมสยามเมส แอสเซ็ต สวนหมู่บ้าน 2 3 46.00 เขตคันนายาว ทาวน์โฮมสยามเมส แอสเซ็ต2020-06-112020-06-11
195 7065 2555 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกจากถนนเสรีไทยหน้าบริษัทพานาโซนิค ซิวส์เซลส์(ไทยแลนด์)จำกัด ถึงสะพานข้ามคลองครุหลังทางเข้าหมู่บ้านนวธานี สวนถนน 0 3 33.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
196 7110 2555 สวนหย่อมหน้าบริษัทแกรนด์โฮม มาร์ท จำกัด สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 5.00 เขตคันนายาว บริษัทแกรนด์โฮม มาร์ท จำกัด2020-06-112020-06-11
197 7112 2555 สวนหย่อมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สวนหมู่บ้าน 24 1 38.00 เขตคันนายาว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี2020-06-112020-06-11
198 7231 2555 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนวงแหวนเสรีไทยฝั่งตะวันออก จากถนนเสรีไทย ถึงสะพานข้ามคลองลำบึงกุ่ม สวนถนน 0 3 53.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
199 7232 2555 สวนหย่อมหมู่บ้านเวิร์ค เพลส 2 สวนหมู่บ้าน 2 1 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเวิร์ค เพลส 22020-06-112020-06-11
201 3997 2555 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านแกรนด์ บางกอกบลูเลอวาร์ด รามอินทรา สวนหมู่บ้าน 3 1 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านแกรนด์ บางกอกบลูเลอวาร์ด รามอินทรา2020-06-112020-06-11
202 6827 2555 สวนหย่อมบริเวณบริษัทจันทร์สว่าง จำกัด ตรงข้ามหน้าสวนสยาม ปาร์ค สวนหมู่บ้าน 2 0 50.00 เขตคันนายาว บริษัทจันทร์สว่าง จำกัด2020-06-112020-06-11
203 7048 2555 สวนหย่อมบริเวณอพาร์ทเม้นท์ โกร์ว สวนหมู่บ้าน 4 2 0.00 เขตคันนายาว อพาร์ทเม้นท์ โกร์ว2020-06-112020-06-11
204 7297 2555 สวนหย่อมบริเวณอาคารฝ่ายขายหมู่บ้านพาร์ค เอ็กโซ่ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 46.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านพาร์ค เอ็กโซ่2020-06-112020-06-11
205 7066 2555 สวนหย่อมหมู่บ้านบางกอกบลูเลอวาร์ด 3 สวนหมู่บ้าน 22 3 45.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาร์ด 32020-06-112020-06-11
206 6881 2555 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) สวนหมู่บ้าน 21 3 42.00 เขตบางกอกน้อย สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
207 2493 2555 สวนหย่อมบริเวณค่ายลูกเสือสวนสยาม สวนหมู่บ้าน 18 0 0.00 เขตคันนายาว บริษัทสวนสยาม ปาร์ค จำกัด2020-06-112020-06-11
208 4365 2555 สวนหย่อมบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลสินทร์แพทย์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 0.00 เขตคันนายาว โรงพยาบาลสินแพทย์2020-06-112020-06-11
209 6822 2555 สวนหย่อมบริเวณบริษัทแคนเดิล เอ็มไพร์ จำกัด สวนหมู่บ้าน 2 1 56.00 เขตคันนายาว บริษัทแคนเดิล เอ็มไพร์ จำกัด2020-06-112020-06-11
210 6916 2555 สวนหย่อมบริเวณร้านอาหารช็อคโกแล็ต วิลล์ สวนหมู่บ้าน 5 2 21.00 เขตคันนายาว ร้านอาหารช็อคโกแล็ต วิลล์2020-06-112020-06-11
211 6944 2555 สวนหย่อมบริเวณศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์ สวนหมู่บ้าน 4 3 0.00 เขตคันนายาว ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด ไลฟ์สไตล์มอลล์2020-06-112020-06-11
212 6805 2555 โครงการเอเวียนวิลเลจ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 85.44 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
213 5967 2554 สวนหย่อมหน้าอาคารหมวดการทางคันนายาว ถนนเสรีไทย ตรงข้ามบริษัทพานาโซนิค จำกัด สวนหมู่บ้าน 6 2 39.00 เขตคันนายาว หมวดการทางคันนายาว กรมทางหลวง2020-06-112020-06-11
214 6389 2554 สวนหย่อมหมู่บ้านดิ อินโทร สวนหมู่บ้าน 2 3 25.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านดิ อินโทร2020-06-112020-06-11
215 6194 2554 สวนหย่อมเกาะสามเหลี่ยมบริเวณริมไหล่ทางแยกไฟแดง ถนนเสรีไทย ตรงข้ามบริษัทพานาโซนิค จำกัด สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 51.00 เขตคันนายาว หมวดการทางคันนายาว กรมทางหลวง2020-06-112020-06-11
216 5855 2554 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านสิริยา สวนสยาม สวนหมู่บ้าน 4 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านสิริยา สวนสยาม2020-06-112020-06-11
217 6412 2554 สวนหย่อมเกาะกลางถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา บริเวณหน้าหมู่บ้านบางกอกบลูเลอร์วาร์ด สวนถนน 2 1 76.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
218 6472 2554 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ สวนหมู่บ้าน 3 0 16.00 เขตบางกอกน้อย สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
219 5853 2554 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านสุธาริน แกรนด์ สวนหมู่บ้าน 5 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านสุธาริน แกรนด์2020-06-112020-06-11
220 5854 2554 สวนหย่อมบริเวณบริษัทพานาโซนิค ซิวส์เซลส์(ไทยแลนด์)จำกัด สวนหมู่บ้าน 7 3 56.00 เขตคันนายาว บริษัทพานาโซนิค ซิวส์เซลส์(ไทยแลนด์)จำกัด2020-06-112020-06-11
221 6148 2554 สวนหย่อมบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย 38 สวนหมู่บ้าน 2 2 36.00 เขตคันนายาว ปั้มน้ำม้น ปตท.2020-06-112020-06-11
222 6277 2554 สวนหย่อมบริเวณร้านอาหารเทอเรซ 61 ถนนรามอินทรา กม.11-12 สวนหมู่บ้าน 5 3 48.00 เขตคันนายาว ร้านอาหารเทอเรซ 612020-06-112020-06-11
223 5916 2554 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเศรษฐสิริ สวนหมู่บ้าน 21 3 45.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเศรษฐสิริ2020-06-112020-06-11
224 6474 2554 สวนหย่อมหมู่บ้านเนอวานา อินโทร สวนหมู่บ้าน 4 2 78.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเนอวานา อินโทร2020-06-112020-06-11
225 6586 2554 สวนหย่อมบริเวณอาคารลุมพินีคอนโดทาวน์ สวนหมู่บ้าน 12 3 25.00 เขตคันนายาว บริษัทลุมพินีคอนโดทาวน์2020-06-112020-06-11
226 6227 2554 สวนหย่อมหน้าห้างสรรพสินค้าอมอรินี บริเวณแยกไฟแดง ถนนรามอินทรา กม.12 เข้าถนนสวนสยาม สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 38.00 เขตคันนายาว ห้างสรรพสินค้าอมอรินี2020-06-112020-06-11
227 7144 2554 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) สวนหมู่บ้าน 17 2 58.00 เขตสาทร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
228 5966 2554 สวนหย่อมบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนรามอินทรา กม.11 - กม.12 สวนหมู่บ้าน 2 3 78.00 เขตคันนายาว ปั้มน้ำมัน ปตท.2020-06-112020-06-11
229 5856 2554 สวนหย่อมบริเวณอพาร์ทเม้นท์สินสิริ สวนหมู่บ้าน 5 3 25.00 เขตคันนายาว อพาร์ทเม้นท์สินสิริ2020-06-112020-06-11
230 6002 2554 สวนหย่อมหมู่บ้านลลิน วิว สวนหมู่บ้าน 2 1 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านลลิน วิว2020-06-112020-06-11
231 6179 2554 สวนหย่อมบริเวณโรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ(โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินทรา) ถนนรามอินทรา กม.12 สวนหมู่บ้าน 6 1 0.00 เขตคันนายาว โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ2020-06-112020-06-11
232 6193 2554 สวนหย่อมข้างสำนักงานหมวดการทางคันนายาว แยกไฟแดง ถนนเสรีไทย ตรงข้ามบริษัทพานาโซนิค จำกัด สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 28.00 เขตคันนายาว หมวดการทางคันนายาว กรมทางหลวง2020-06-112020-06-11
233 6308 2554 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถนนรามอินทรา กม.11-12 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 86.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์2020-06-112020-06-11
234 6323 2554 สวนหย่อมบริเวณลานกีฬา 2 หมู่บ้านเคหะธานี 3 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 91.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเคหะธานี 32020-06-112020-06-11
235 6513 2554 สวนหย่อมหมู่บ้านมัณฑนา สวนหมู่บ้าน 12 2 96.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านมัณฑนา2020-06-112020-06-11
236 6336 2554 สวนหย่อมบริเวณลานกีฬาหมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ถนนรามอินทรา กม.8 สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 2 50.00 เขตคันนายาว หมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด2020-06-112020-06-11
237 6473 2554 สวนหย่อมหน้าสวนสยาม ปาร์ค สวนหมู่บ้าน 2 1 45.00 เขตคันนายาว สวนสยาม ปาร์ค2020-06-112020-06-11
238 6545 2554 สวนหย่อมหน้าห้างอมอรินี่ แยกไฟแดงถนนรามอินทรา กม.12 -ถนนสวนสยาม สวนหมู่บ้าน 2 1 28.00 เขตคันนายาว ห้างสรรพสินค้าอมอรินี่2020-06-112020-06-11
239 6577 2554 สวนหย่อมริมไหล่ทางเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก จากสะพานข้ามรถถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา ถึงทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ สวนถนน 1 2 90.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
240 5968 2554 ถนนหลวงแพ่ง ช่วงสะพานพระยาเพชรถึงทางเข้าวัดราชโกษา สวนถนน 2 2 25.97 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
241 5995 2554 บริเวณชุมชนวัดบึงบัว(1) สวนหมู่บ้าน 5 1 96.09 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
242 5993 2554 สวนหย่อมซุ้มประตูไทยซิกส์เฉลิมพระเกียรติ ถนนลาดหญ้า สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 0.00 เขตคลองสาน เขตคลองสาน2020-06-112020-06-11
243 3742 2553 พื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านมัณฑนา ถนนเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก(ถนนรามอินทราวงแหวนตะวันออก) สวนหมู่บ้าน 12 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านมัณฑนา2020-06-112020-06-11
244 4575 2553 พื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านบางกอกบลูเลอร์วาร์ด ถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา สวนหมู่บ้าน 16 3 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบางกอกบลูเลอร์วาร์ด2020-06-112020-06-11
245 3729 2553 พื้นที่สีเขียวริมไหล่ทางเข้าสำนักงานเขตคันนายาว ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 (ฝั่งขาเข้าซ้ายมือ) สวนถนน 0 0 33.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
246 3740 2553 สวนหย่อมใต้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษกตรงข้ามด้านข้างบริษัทพานาโซนิค สวนถนน 0 2 48.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
247 3691 2553 พื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านบางกอกบลูเลอร์วาร์ด ถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา หน้าวัดปัฐวิกรณ์ สวนหมู่บ้าน 4 0 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบางกอกบลูเลอร์วาร์ด2020-06-112020-06-11
248 3913 2553 พื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านเวิร์ค เพลซ ถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา สวนหมู่บ้าน 3 2 45.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเวิร์ค เพลซ2020-06-112020-06-11
249 4561 2553 พื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค ถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา สวนหมู่บ้าน 10 3 50.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค2020-06-112020-06-11
250 3453 2553 ปลูกไม้ใหญ่ริมไหล่ทางเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก จากข้างสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ถึงแยกถนนตัดใหม่ รัชดา-รามอินทรา สวนถนน 0 0 45.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
251 3527 2553 พื้นที่สีเขียวริมไหล่ทางบริเวณปากทางเข้าสำนักงานเขตคันนายาวแห่งใหม่ สองฝั่งถนน สวนถนน 0 1 75.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
252 3686 2553 สวนหย่อมพื้นที่สีเขียวริมไหล่ทางถนนรามอินทรา หน้าหมู่บ้านศราธร ถึงหน้าสะพานคนเดินข้ามถนนบริษัทอำนวยเภสัช กม.9 สวนถนน 0 0 98.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
253 3738 2553 ปลูกไม้ใหญ่ริมไหล่ทางถนนวงแหวนเสรีไทยเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก จากร้านข้างแกงมะพร้าวอ่อน ถึงสะพานข้ามคลองลำบึงกุ่ม สวนถนน 0 0 83.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
254 3741 2553 พื้นที่สีเขียวหน้าทางเข้าประตูรั้วสำนักงานเขตคันนายาวแห่งใหม่ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 30.00 เขตคันนายาว บริษัท เค.สแควร์ จำกัด2020-06-112020-06-11
255 3892 2553 พื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกตัดถนนรัชดา-รามอินทรา สวนชุมชน 32 2 0.00 เขตคันนายาว สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์2020-06-112020-06-11
256 3893 2553 พื้นที่สีเขียวริมทางถนนกาญจนาภิเษกจากแยกถนนเสรีไทย ถึงถนนรามอินทรา กม.10 สวนถนน 27 2 0.00 เขตคันนายาว กรมทางหลวง2020-06-112020-06-11
257 5046 2553 สวนหย่อมริมไหล่ทางเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก หน้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถึงหน้าทางเข้าสำนักงานเขตคันนายาว สวนถนน 0 3 21.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
258 5503 2553 สวนหย่อมริมไหล่ทางเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก จากทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นหลังหมู่บ้านชื่นสุขวิลล่า ถึงปากทางถนนเสรีไทย ซอย 65 สวนถนน 0 2 25.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
259 5587 2553 สวนหย่อมริมไหล่ทางถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกจากหน้าสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ถึงแยกทางเข้าถนนตัดใหม่รัชดา-รามอินทรา สวนถนน 0 2 10.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
260 5649 2553 สวนหย่อมริมไหล่ทางเลียบขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก จากทางเข้าสำนักงานเขตคันนายาว ถึงทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นหลังหมู่บ้านชื่นสุขวิลล่า สวนถนน 0 0 90.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
261 4315 2553 เกาะกลางถนนหลวงแพ่ง บริเวณทางเข้าวัดราชโกษาถึงคลองกาหลง สวนถนน 2 1 88.15 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
262 1446 2552 พื้นที่สีเขียวริมกำแพงรั้วหน้าอาคาร สำนักงานเขตคันนายาวแห่งใหม่ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 48.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
263 3658 2552 พื้นที่ว่างบริเวณริมทางถนนเสรีไทยตรงข้ามบริษัท พานาโซนิค สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 0.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว    2020-06-112020-06-11
264 3639 2552 พื้นที่สีเขียวหน้าคอนโดมิเนียม ลุมพินี ถนนรามอินทรา - นวมินทร์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 0.00 เขตคันนายาว คอนโดมิเนียมลุมพินี2020-06-112020-06-11
265 3678 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านบูเลอวาร์ด ถนนรัชดา-รามอินทราตัดใหม่(ตรงข้ามชุมชนปัฐวิกรณ์) สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบูเลอวาร์ด2020-06-112020-06-11
266 3621 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้าน เดอะ แพลนท์ ริมถนนขนานทางด่วนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหมู่บ้าน 3 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเดอะแพลนท์    2020-06-112020-06-11
267 1442 2552 สวนหย่อมริมไหล่ทางหลังศาลาที่พักผู้โดยสาร ถนนเสรีไทย ซอย 65 สวนถนน 0 0 37.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
268 3517 2552 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมไหล่ทางถนนรามอินทรา กม.11 - กม.12 หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านแสงอรุณ ซอยรามอินทรา 68 สวนถนน 0 0 41.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
269 4380 2552 สวนหนองจอก สวนชุมชน 35 2 0.00 เขตหนองจอก สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
270 2806 2552 อุทยานเบญจสิริ สวนชุมชน 29 0 0.00 เขตคลองเตย สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
271 1453 2552 ถนนรัชดาภิเษก สวนถนน 5 2 50.00 เขตคลองเตย สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
272 1746 2552 หน้าอาคารสำนักงานเขตคันนายาวแห่งใหม่และบริเวณหน้าระเบียงอาคารชั้น 3 ถนนกาญจนภิเษก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 0.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
273 3611 2552 พื้นที่สีเขียวหน้าโรงเรียนจินดาบำรุง ถนนคู้บอน ซอย 13 สวนหมู่บ้าน 17 3 0.00 เขตคันนายาว เอกชน2020-06-112020-06-11
274 1598 2552 สวนหย่อมพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกชุมชนเพชรอนันต์ สวนหมู่บ้าน 5 0 50.00 เขตคันนายาว เอกชน2020-06-112020-06-11
275 3515 2552 พื้นที่สีเขียวริมไหล่ทางขนานทางด่วนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนเสรีไทย สวนป่าคันนายาว โซน 3 (โซนเก็บขนมูลฝอย ) สวนถนน 1 2 8.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
276 3598 2552 เกาะกลางถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงตั้งแต่ทางกลับรถท่าทรายโชคประสานถึงบริเวณทางกลับรถหน้าร้านอาหารต้นไม้ สวนถนน 2 1 69.08 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
277 1444 2552 สวนหย่อมหน้าห้างแม็กแวลูถนนปัญญาอินทรา สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 0.00 เขตคันนายาว ห้างแม็กแวลู2020-06-112020-06-11
278 1445 2552 พื้นที่สีเขียวริมตลิ่งคลองครุและริมรั้วข้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาวใหม่ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 99.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
279 3630 2552 ปลูกไม้ใหญ่ริมไหล่ทางหน้าเขตคันนายาวแห่งใหม่ถึงถนนเสรีไทย ซอย 65 สวนถนน 0 1 7.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
280 3184 2552 สวนบริเวณริมทางเลียบคลองบึงกุ่มข้างอาคารชั่วคราวฝ่ายรักษาความสะอาดฯสวนป่าคันนายาวโซน 3 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 74.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
281 3558 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษก สวนหมู่บ้าน 2 3 80.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเศรษฐสิริ2020-06-112020-06-11
282 3612 2552 พื้นที่สีเขียวบริเวณหมู่บ้านมณีกร ถนนรามอินทรา กม.8 ซอย 46/1 สวนชุมชน 28 1 50.00 เขตคันนายาว เอกชน2020-06-112020-06-11
283 3624 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านบูเลอร์วาร์ด ถนนกาญจนาภิเษก สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 3 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านบูเลอร์วาร์ด2020-06-112020-06-11
284 3634 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านใหม่ ถนนคู้บอนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษก(ตรงข้ามวัดคู้บอน) สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านใหม่2020-06-112020-06-11
285 3635 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนคู้บอนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษก สวนหมู่บ้าน 4 1 20.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านชัยพฤกษ์2020-06-112020-06-11
286 3656 2552 ปลูกไม้ใหญ่ริมไหล่ทางหน้าบริษัท พานาโซนิค ถึงร้านอาหารครัวแสงดาวเสือถนนกาญจนาภิเษก สวนถนน 0 3 40.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
287 3667 2552 พื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคารสำนักงานเขตคันนายาวแห่งใหม่ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 56.00 เขตคันนายาว สนข.คันนายาว2020-06-112020-06-11
288 3668 2552 สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค ถนนตัดใหม่ รัชดา - รามอินทรา ตรงข้ามชุมชนปัฐวิกรณ์ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 25.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค2020-06-112020-06-11
289 3648 2552 เกาะกลางถนนเจ้าคุณทหาร ช่วงตั้งแต่ทางกลับรถหน้าร้านอาหารและต้นไม้ถึงร้านอาหารปักษ์ใต้ สวนถนน 3 3 63.34 เขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง2020-06-112020-06-11
290 866 2551 สวนหย่อมหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 0 0.00 เขตพระนคร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
291 4363 2551 สวนหย่อมหน้าวัดเสมียนนารี สวนหมู่บ้าน 11 3 0.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
292 3573 2551 สวนหย่อมหมู่บ้านอมรพันธ์สวนสยาม สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 33.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านอมรพันธ์ฯ2020-06-112020-06-11
293 2625 2551 สวนหย่อมหมู่บ้านอมรินทร์นิเวศน์ 2 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 15.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านอมรินทร์ฯ2020-06-112020-06-11
294 3653 2551 สวนถนนบริเวณถนนรามอินทรา กม. 10 สวนถนน 0 2 39.00 เขตคันนายาว สนข.คันนายาว2020-06-112020-06-11
295 3638 2551 สวนหย่อมข้างอาคารสำนักงานฝ่ายรักษาฯ ใต้ทางยกระดับ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 1 50.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
296 1333 2551 สวนหย่อมถนนมิตรไมตรี สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 0.00 เขตดินแดง สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
297 580 2551 สวนรัฐบุรุษ (สวนพระรามหก ปากซอยสวนเงิน) ถนนพระราม 6 สวนหมู่บ้าน 3 0 52.00 เขตราชเทวี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
298 1597 2551 สวนหย่อมหัวมุม ถนนสวนสยาม (สวนทางแยก) สวนถนน 0 3 8.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
299 1604 2551 บริเวณทางด่วนสวนป่า โซน 3 ถนนเสรีไทย 2 ฝั่ง สวนถนน 0 0 31.00 เขตคันนายาว สนข.คันนายาว2020-06-112020-06-11
300 3663 2551 สวนหย่อมเกาะกลางด้านเสรีไทย หน้าบริษัทพานาโซนิค สวนถนน 0 1 0.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
301 5306 2551 ตำหนักสวนกุหลาบ สวนเฉพาะทาง 11 0 0.00 เขตดุสิต ตำหนักสวนกุหลาบ2020-06-112020-06-11
302 634 2551 ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนราชปรารภ สวนถนน 2 2 60.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
303 5105 2551 ถนนรัชดาภิเษก สวนถนน 9 2 25.00 เขตห้วยขวาง สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
304 5069 2551 สวนนวมินทร์ภิรมย์ (บึงลำพังพวย) สวนชุมชน 76 0 39.90 เขตบึงกุ่ม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
305 4744 2551 สวนหลวง ร.๙ สวนระดับย่าน 500 0 0.00 เขตประเวศ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
306 4451 2551 สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน สวนหมู่บ้าน 15 2 74.00 เขตดอนเมือง สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
307 4420 2551 สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน สวนระดับเมือง 644 1 37.50 เขตประเวศ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
308 4645 2551 สวนลุมพินี สวนระดับย่าน 360 0 0.00 เขตปทุมวัน สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
309 4330 2551 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนระดับย่าน 196 3 65.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
310 4128 2551 สวนหลวงพระราม 8 สวนหมู่บ้าน 24 0 0.00 เขตบางพลัด สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
311 3996 2551 สวนกีฬารามอินทรา สวนชุมชน 59 0 36.00 เขตบางเขน สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
312 3939 2551 สวนวนธรรม (สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี) สวนชุมชน 38 1 3.00 เขตประเวศ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
313 3901 2551 สวนเสรีไทย สวนระดับย่าน 208 0 0.00 เขตบึงกุ่ม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
314 2248 2551 สวนวชิรเบญจทัศ สวนระดับย่าน 375 0 0.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
315 868 2551 สวนหย่อมอนุสาวรีย์ทหารอาสา สวนเฉพาะทาง 3 1 58.00 เขตพระนคร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
316 897 2551 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สวนชุมชน 29 0 0.00 เขตบางคอแหลม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
317 1304 2551 สวนหย่อมสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา สวนเฉพาะทาง 3 1 68.00 เขตดุสิต สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
318 4125 2551 สวนหย่อมรอบพระราชวังศุโขทัย สวนเฉพาะทาง 0 2 60.00 เขตดุสิต สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
319 1886 2551 สวนหย่อมรอบพระราชวังสวนจิตรลดา สวนหมู่บ้าน 12 3 7.50 เขตดุสิต สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
320 4803 2551 สวนป่าทางต่างระดับรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต สวนชุมชน 50 3 0.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
321 5451 2551 สวนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า(จากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฯถึงแยกบรมราชชนนี) เกาะกลางทางเท้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านทิศใต้ระยะทาง 800 ม. สวนถนน 25 3 43.50 เขตบางกอกน้อย สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
322 1305 2551 เกาะกลางและทางเท้าถนนพระราม 5 หน้าทำเนียบรัฐบาล สวนหมู่บ้าน 3 3 0.00 เขตดุสิต สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
323 5363 2551 สวนหย่อมหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 6 สะพานต่างระดับบริเวณคลองประปา สวนหมู่บ้าน 5 0 0.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
324 4392 2551 สวนป่าวิภาวดีรังสิต สวนหมู่บ้าน 8 0 0.00 เขตดินแดง สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
325 3902 2551 สวนสมเด็จย่า 84 ปากทางถนนลาดพร้าวข้างห้างเซ็นทรัล สวนหมู่บ้าน 8 0 0.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
326 1572 2551 สวนป่าประชาชื่น ทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 สวนหมู่บ้าน 3 0 0.00 เขตจตุจักร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
327 4052 2551 สวนป้อมมหากาฬ สวนหมู่บ้าน 4 0 0.00 เขตพระนคร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
328 4178 2551 สวนหย่อมหน้ากรมการรักษาดินแดน สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 0.00 เขตพระนคร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-06-11
329 1777 2551 บริเวณริมบึงมักกะสัน ฝั่งรถไฟ ถนนจตุรทิศช่วงขาขึ้น (ปลูกไม้ยืนต้น) สวนถนน 0 1 25.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
330 1600 2551 สวนหย่อมป้อมตำรวจสวนสยาม สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 50.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-06-112020-06-11
331 3685 2551 ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเพชรบุรี สวนถนน 5 1 50.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
332 3684 2551 ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนราชวิถี สวนถนน 1 2 71.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
333 1936 2551 สวนเกาะกลางถนนพญาไท สวนถนน 2 1 23.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
334 626 2551 สวนรมย์ราชเทวี ซอยรัฎภัณฑ์ ถ.ราชปรารถ สวนหมู่บ้าน 10 3 32.00 เขตราชเทวี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
335 581 2551 สวนราชเทวีภิรมย์ ถนนใต้ทางด่วน ซอยรัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) แขวงมักกะสัน สวนหมู่บ้าน 16 3 58.00 เขตราชเทวี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย2020-06-112020-06-11
336 3836 2551 ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนรางน้ำ สวนถนน 1 0 22.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
337 1935 2551 ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนบรรทัดทอง สวนถนน 0 3 78.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
338 2975 2551 ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนพระราม 6 สวนถนน 5 2 32.00 เขตราชเทวี เขตราชเทวี2020-06-112020-06-11
339 865 2551 สวนหย่อมหน้ากรมสรรพากร (เดิม) สวนหย่อมขนาดเล็ก 1 1 0.00 เขตพระนคร สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม2020-06-112020-08-10
34417288 2563 สวนหย่อมหน้าโกดังนายไอเดีย ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 3 50.00 เขตคันนายาว นายไอเดีย2020-09-152020-09-15
34517795 2563 สวนหย่อมบริเวณสวนน้ำคันนายาวภิรมย์ ซอยเสรีไทย38/1 สวนหย่อมขนาดเล็ก2183.25 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-09-152020-09-15
34617796 2563 สวนหย่อมหมู่บ้านแกรนด์บางกอก บลูเลอวาร์ด 2 ถนนเสรีไทย สวนหมู่บ้าน10212 เขตคันนายาว หมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บลูเลอวาร์ด 22020-09-152020-09-15
34717868 2563 สวนสาธารณะหมู่บ้าน Areeya Mandarina ถนนสุคนธสวัสดิ์19 สวนหมู่บ้าน0152 เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว2020-09-152020-09-15
34817906 2563 สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะแพลนท์ (วงแหวน-รามอินทรา) ช่วงที่2 สวนหมู่บ้าน14356 เขตคันนายาว หมู่บ้านเดอะแพลนท์2020-09-152020-09-15
34917181 2563 สวนหย่อมรอบโรงเรียนอนุบาลอิสระปัญญา ซอยคู้บอน 6 แยก 5 ถนนคู้บอน สวนหมู่บ้าน 3 0 0.00 เขตคันนายาว โรงเรียนอนุบาลอิสระปัญญา2020-09-152020-09-15
35017212 2563 สวนหย่อมริมไหล่ทางหมู่บ้านเอกบุรี ถนนรามอินทรา กม.12 สวนหมู่บ้าน 3 2 0.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านเอกบุรี2020-09-152020-09-15
35117380 2563 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 2 0.00 เขตปทุมวัน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล2020-09-152020-09-15
35217387 2563 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ค แกรนด์ อเวนิว(ช่วงที่ 2) สวนหมู่บ้าน 7 0 57.00 เขตคันนายาว หมูุ่บ้านเสนาพาร์ค แกรนด์ อเวนิว2020-09-152020-09-15
1 16261 2562 สวนหย่อมรอบอาคารสำนักงานแขวงการทางเขตบางกะปิ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 46.00 เขตคันนายาว แขวงการทางเขตบางกะปิ2020-06-112020-10-15
35317427 2563 สวนหย่อมริมไหล่ทางเยื้องซอยสวนสยาม11แยก6 สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 9.00 เขตคันนายาว ชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยาม2020-09-152020-09-15
35417505 2563 สวนหย่อมบริเวณรอบอาคารบ้านสวนมาสสาจ สวนหย่อมขนาดเล็ก 0 0 24.00 เขตคันนายาว บ้านสวนมาสสาจ2020-09-152020-09-15
35517556 2563 ไหล่ทางถนนเทิดราชันช่วงสามแยกถนนนาวงประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชันถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ 0 2 50.00 เขตดอนเมือง เขตดอนเมือง2020-09-152020-09-15
35617584 2563 สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นหมู่บ้านสหกรณ์ สวนหมู่บ้าน 4 2 0.00 เขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม2020-09-152020-09-15
35717631 2563 สวนหย่อมริมคลองหลอแหล ข้างนิคมอุตสาหกรรมบางชัน สวนหมู่บ้าน 3 1 25.25 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-09-152020-09-15
35817653 2563 สวนหย่อมริมทางถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้าจุดที่ 1 สวนถนน 0 0 67.20 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-09-152020-09-15
35917654 2563 สวนหย่อมริมทางถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้าจุดที่ 2 สวนถนน 0 0 48.00 เขตคันนายาว เขตคันนายาว2020-09-152020-09-15
36017694 2563 สวนหย่อมหมู่บ้านพีรวัฒน์ ถนนเลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก สวนหมู่บ้าน 12 3 16.00 เขตคันนายาว หมู่บ้านพีระวัฒน์2020-09-152020-09-15
36117695 2563 สวนหย่อมรอบวัดปัฐวิกรณ์ ถนนรัชดา-รามอินทรา สาย350 สวนหมู่บ้าน 4 3 0.00 เขตคันนายาว วัดปัฐวิกรณ์2020-09-152020-09-15