โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ร้อยละของเส้นทางที่ดำเนินการตามผลการศึกษาความต้องการในการให้บริการ ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) : 105

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (เทียบกับผลการศึกษาแต่ละปี) : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การศึกษาความต้องการในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) หมายถึง การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึง ศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของขนส่งมวลชนระบรางและระบบอื่น ๆ ในเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง หรือดำเนินการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0325 : จำนวนเส้นทางตามผลการศึกษาความต้องการในการให้บริการ ระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder))

ตาราง : ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : จำนวนและข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าที่มีลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการครบทั้งสองฝั่งในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี

idbts_station_idspecific_code_bts_stname_bts_stname_userdate_bts_stparkingliftorganizationasset_id_status_bts_stcoordinateadddateupdatedate
1515E14แบริ่งnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60179973,13.6611743,0]2020-05-142020-05-14
1919E10บางจากnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60536765,13.69681333,0]2020-05-142020-05-14
2020E11ปุณณวิถีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60904526,13.68929709,0]2020-05-142020-05-14
2121E12อุดมสุขnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60950472,13.6799371,0]2020-05-142020-05-14
2222E13บางนาnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60468531,13.66819048,0]2020-05-142020-05-14
2828S6สะพานตากสินnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.51416424,13.71880897,0]2020-05-142020-05-14
2929S7กรุงธนบุรีnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.50258311,13.72090111,0]2020-05-142020-05-14
3030S8วงเวียนใหญ่nucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.49514703,13.72104955,0]2020-05-142020-05-14
3131S9โพธิ์นิมิตรnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.48596436,13.71920307,0]2020-05-142020-05-14
3232S10ตลาดพลูnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.47666399,13.71416545,0]2020-05-142020-05-14
3333S11วุฒากาศnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.46882865,13.7130335,0]2020-05-142020-05-14
3434S12บางหว้าnucharee6/25/2016 9:3000สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.45777058,13.72082496,0]2020-05-142020-05-14
3535E16ปู่เจ้าkrongsiri10/8/2019 15:520สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.592025,13.637343,0]2020-05-142020-05-14
3636E19ปากน้ำkrongsiri10/8/2019 15:560สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.597101,13.602045,0]2020-05-142020-05-14
3737E17ช้างเอราวัณkrongsiri10/8/2019 15:530สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.590165,13.62137,0]2020-05-142020-05-14
3838E20ศรีนครินทร์krongsiri10/8/2019 15:5701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608953,13.592033,0]2020-05-142020-05-14
3939E21แพรกษาkrongsiri10/8/2019 15:5901สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.608,13.584261,0]2020-05-142020-05-14
4040E23เคหะkrongsiri10/8/2019 16:0101สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.607704,13.567584,0]2020-05-142020-05-14
4141E18โรงเรียนนายเรือkrongsiri10/8/2019 15:550สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.59488,13.608378,0]2020-05-142020-05-14
11N8หมอชิตnucharee6/25/2016 9:3013สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.55375482,13.80247902,0]2020-05-142021-03-10
88CENสยามnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53422571,13.74559647,0]2020-05-142021-03-10
1212E4อโศกnucharee6/25/2016 9:3002สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.56041596,13.73702028,0]2020-05-142021-03-10
2323W1สนามกีฬาแห่งชาติnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.52908858,13.74647758,0]2020-05-142021-03-10
22N7สะพานควายnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5498036,13.79399441,0]2020-05-142021-03-10
33N5อารีย์nucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54468721,13.77977447,0]2020-05-142021-03-10
44N4สนามเป้าnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54212448,13.77272243,0]2020-05-142021-03-10
55N3อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิnucharee6/25/2016 9:3004สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53710853,13.7627938,0]2020-05-142021-03-10
66N2พญาไทnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53383461,13.75695651,0]2020-05-142021-03-10
77N1ราชเทวีnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53158199,13.75185753,0]2020-05-142021-03-10
99E1ชิดลมnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54309066,13.74409486,0]2020-05-142021-03-10
1010E2เพลินจิตnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.54900758,13.74305574,0]2020-05-142021-03-10
1111E3นานาnucharee6/25/2016 9:3002สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.55542453,13.74054884,0]2020-05-142021-03-10
1313E5พร้อมพงษ์nucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5697448,13.73042714,0]2020-05-142021-03-10
1414E6ทองหล่อnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.57856484,13.72421995,0]2020-05-142021-03-10
1616E7เอกมัยnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.58515465,13.71952032,0]2020-05-142021-03-10
1717E8พระโขนงnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.59127999,13.71515639,0]2020-05-142021-03-10
1818E9อ่อนนุชnucharee6/25/2016 9:3002สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.60097251,13.70577132,0]2020-05-142021-03-10
2424S1ราชดำริnucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53946613,13.7394794,0]2020-05-142021-03-10
2727S5สุรศักดิ์nucharee6/25/2016 9:3003สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.52146768,13.71923727,0]2020-05-142021-03-10
2525S2ศาลาแดงnucharee6/25/2016 9:3002สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.53436816,13.72856275,0]2020-05-142021-03-10
4242E22สายลวดkrongsiri10/8/2019 16:0001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.605329,13.577602,0]2020-05-142020-05-14
4343E15สำโรงkrongsiri10/8/2019 15:500สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.595725,13.64637,0]2020-05-142020-05-14
4444N16กรมทหารราบที่ 11krongsiri10/9/2019 10:1501สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.591916,13.86762,0]2020-05-142020-05-14
4545N21โรงพยาบาลภูมิพลkrongsiri10/9/2019 10:3601สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.617287,13.910671,0]2020-05-142020-05-14
4646N9ห้าแยกลาดพร้าวkrongsiri10/9/2019 10:0601สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.562032,13.816653,0]2020-05-142020-05-14
4747N11รัชโยธินkrongsiri10/9/2019 10:080สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.569773,13.829838,0]2020-05-142020-05-14
4848N17วัดพระศรีมหาธาตุkrongsiri10/9/2019 10:160สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.597026,13.875853,0]2020-05-142020-05-14
4949N18อนุสาวรีย์หลักสี่krongsiri10/9/2019 10:180สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.600651,13.882352,0]2020-05-142020-05-14
5050N10พหลโยธิน 24krongsiri10/9/2019 10:0701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.566449,13.824233,0]2020-05-142020-05-14
5151N19สายหยุดkrongsiri10/9/2019 10:1901สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.604263,13.88482,0]2020-05-142020-05-14
5252N22พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศkrongsiri10/9/2019 10:3701สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.621586,13.917978,0]2020-05-142020-05-14
5353N23กม.25(แยก คปอ.)krongsiri10/9/2019 10:4001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.625758,13.925006,0]2020-05-142020-05-14
5454N12เสนานิคมkrongsiri10/9/2019 10:090สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.573665,13.836456,0]2020-05-142020-05-14
5555N13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์krongsiri10/9/2019 10:110สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.577173,13.842416,0]2020-05-142020-05-14
5656N14กรมป่าไม้krongsiri10/9/2019 10:120สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.581863,13.850395,0]2020-05-142020-05-14
5757N15บางบัวkrongsiri10/9/2019 10:130สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.585189,13.856019,0]2020-05-142020-05-14
5858N20สะพานใหม่krongsiri10/9/2019 10:210สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.609069,13.896558,0]2020-05-142020-05-14
5959N24คูคตkrongsiri11/20/2019 12:2001สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.646468,13.932444,0]2020-05-142020-05-14
2626S3ช่องนนทรีnucharee6/25/2016 9:3002สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.5293571,13.7237646,0]2020-05-142021-03-10
6060G4ประชาธิปกkrongsiri10/8/2019 13:550สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.499371,13.73329,0]2021-03-122021-03-12
6161G1กรุงธนบุรีkrongsiri10/8/2019 13:5202สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.503435,13.721164,0]2021-03-122021-03-12
6262G2เจริญนครkrongsiri10/8/2019 13:5304สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.508918,13.726866,0]2021-03-122021-03-12
6363G3คลองสานkrongsiri10/8/2019 13:5403สำนักงานระบบขนส่งปกติ[100.507181,13.730611,0]2021-03-122021-03-12ตาราง : เส้นทางรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายที่เสร็จแล้ว

idbts_line_idspecific_code_bts_lnline_namescr_namedst_namelength_bts_linetime_service_perdayq_supporty_yeardirection_in_outname_userdate_bts_lineoraganizationasset_id_status_bts_linecolorcoordinateadddateupdatedate
111สายสีเขียวอ่อนบางหว้าสนามกีฬาแห่งชาติ14200ไม่ระบุnucharee6/25/2016 9:30ปกติ#90C552[[100.52908858,13.74647758,0],[100.45777058,13.72082496,0]]2020-05-142020-05-14
222สายสีเขียวเข้มเคหะฯห้าแยกลาดพร้าว50000ไม่ระบุnucharee6/25/2016 9:30สำนักงานระบบขนส่งปกติ#009933[[100.64638835,13.93207267,0],[100.60776454,13.56786728,0]]2020-05-142020-05-14
533สายสีทองกรุงธนบุรีประชาธิปกไม่ระบุkrongsiri10/8/2019 13:57:00 PMปกติ#FFD732[[100.50320735,13.72113571,0],[100.49934497,13.73322568,0]]2021-02-102021-02-10ตาราง : แนวเส้นทางรถไฟฟ้า

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลเส้นทางรถไฟฟ้าสายที่เสร็จแล้วกับสายที่อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกำหนดแล้วเสร็จ

idmts_m_plan_idspecific_codename_mtsline_namesrc_namedst_namelength_mtsy_yeariiddnameuserdate_mtsorganizationasset_id_statuscolorcoordinateadddateupdatedate
11โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขียวอ่อนถนนตากสินบางหว้า5100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.49514703,13.72104955,0],[100.45777058,13.72082496,0]]2020-05-132020-05-13
22โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วน้ำเงินบางซื่อหัวลำโพง20 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.53929209,13.80210615,0],[100.51700941,13.73757114,0]]2020-05-132020-05-13
33โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวเข้มหมอชิตอ่อนนุช17 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.55375482,13.80247902,0],[100.60097251,13.70577132,0]]2020-05-132020-05-13
44โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขียวเข้มอ่อนนุชแบริ่ง5 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60097251,13.70577132,0],[100.60179973,13.6611743,0]]2020-05-132020-05-13
55โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวอ่อนสะพานตากสินถนนตากสิน2 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.51416424,13.71880897,0],[100.49514703,13.72104955,0]]2020-05-132020-05-13
66โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวอ่อนสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสิน7 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.52908858,13.74647758,0],[100.51416424,13.71880897,0]]2020-05-132020-05-13
77โครงข่ายเปิดให้บริการแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทสุวรรณภูมิ29 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#de5145[[100.75222364,13.69810312,0],[100.53495002,13.75673502,0]]2020-05-132020-05-13
88โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เหลืองพัฒนาการสำโรง182572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffff00[[100.6410244,13.73385588,0],[100.59553569,13.64554196,0]]2020-05-132020-05-13
99โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549เขียวเข้มแบริ่งสมุทรปราการ132549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60179973,13.6611743,0],[100.61374782,13.55387827,0]]2020-05-132020-05-13
1010โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549น้ำเงินบางซื่อหัวลำโพง192549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.51700941,13.73757114,0],[100.53929209,13.80210615,0]]2020-05-132020-05-13
1111โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549น้ำเงินท่าพระบางแค82549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.47384008,13.72924538,0],[100.40581597,13.71079203,0]]2020-05-132020-05-13
1212โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชัน152549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5413035,13.80102192,0],[100.43080606,13.79635037,0]]2020-05-132020-05-13
1313โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เหลืองลาดพร้าวพัฒนาการ132572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffff00[[100.57292011,13.80648447,0],[100.6410244,13.73385588,0]]2020-05-132020-05-13
1414โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เขียวเข้มสมุทรปราการบางปู72572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.61374782,13.55387827,0],[100.67558552,13.51546562,0]]2020-05-132020-05-13
1515โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงเข้มบางซื่อหัวลำโพง72549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.53904623,13.80162765,0],[100.51586392,13.7383575,0]]2020-05-132020-05-13
1616โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงเข้มบางซื่อธรรมศาสตร์362549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.53904623,13.80162765,0],[100.58957853,14.07394512,0]]2020-05-132020-05-13
1717โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนบางซื่อมักกะสัน92549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5413035,13.80102192,0],[100.5734086,13.74993176,0]]2020-05-132020-05-13
1818โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนมักกะสันหัวหมาก102549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5734086,13.74993176,0],[100.64245354,13.73982252,0]]2020-05-132020-05-13
1919โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549เขียวเข้มหมอชิตสะพานใหม่112549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.56022223,13.81356866,0],[100.60955529,13.89765205,0]]2020-05-132020-05-13
2020โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549ม่วงบางใหญ่บางซื่อ232549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff33cc[[100.53054293,13.80596809,0],[100.40834546,13.88909855,0]]2020-05-132020-05-13
2121โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แดงเข้มหัวลำโพงบางบอน182562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.51586392,13.7383575,0],[100.40696308,13.64766587,0]]2020-05-132020-05-13
2222โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แดงอ่อนตลิ่งชันศาลายา142562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.43080606,13.79635037,0],[100.32745929,13.80258998,0]]2020-05-132020-05-13
2323โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แอร์พอร์ตลิงก์บางซื่อพญาไท82562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#de5145[[100.54639182,13.80951823,0],[100.53495002,13.75673502,0]]2020-05-132020-05-13
2424โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562เขียวเข้มสะพานใหม่คูคต72562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60955529,13.89765205,0],[100.64983967,13.93232348,0]]2020-05-132020-05-13
2525โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562เขียวอ่อนสนามกีฬาแห่งชาติยศเส12562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.52908858,13.74647758,0],[100.52059768,13.74800316,0]]2020-05-132020-05-13
2626โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ม่วงบางซื่อราษฎร์บูรณะ202562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff33cc[[100.53054293,13.80596809,0],[100.51862604,13.65876467,0]]2020-05-132020-05-13
2727โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรม182562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.44436899,13.78623766,0],[100.58920121,13.76549095,0]]2020-05-132020-05-13
2828โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มศูนย์วัฒนธรรมบางกะปิ92562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.58920121,13.76549095,0],[100.64562267,13.7618863,0]]2020-05-132020-05-13
2929โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มบางกะปิมีนบุรี112562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.64562267,13.7618863,0],[100.7362519,13.81071974,0]]2020-05-132020-05-13
3030โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูวงเวียนหลักสี่วงแหวนรอบนอก112562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.59642066,13.87480923,0],[100.67476576,13.82612925,0]]2020-05-132020-05-13
3131โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูแครายปากเกร็ด62562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.51464515,13.86103651,0],[100.50356023,13.90668732,0]]2020-05-132020-05-13
3232โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูปากเกร็ดวงเวียนหลักสี่122562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.50356023,13.90668732,0],[100.59642066,13.87480923,0]]2020-05-132020-05-13
3333โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูวงแหวนรอบนอกมีนบุรี82562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.67476576,13.82612925,0],[100.73146722,13.80592959,0]]2020-05-132020-05-13
3434โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572แดงเข้มบางบอนมหาชัย202572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.40696308,13.64766587,0],[100.28350315,13.56754947,0]]2020-05-132020-05-13
3535โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572แดงอ่อนบางบำหรุมักกะสัน112572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.4743502,13.79087761,0],[100.55207213,13.75474968,0]]2020-05-132020-05-13
3636โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เขียวเข้มคูคตลำลูกกา72572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.64983967,13.93232348,0],[100.71827404,13.93372604,0]]2020-05-132020-05-13
3737โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572น้ำเงินบางแคพุทธมณฑลสาย 482572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.40581597,13.71079203,0],[100.32957547,13.70460212,0]]2020-05-132020-05-13
3838โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาวัชรพลลาดพร้าว82572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.64095742,13.85234588,0],[100.60860175,13.78619155,0]]2020-05-132020-05-13
3939โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาลาดพร้าวพระราม 4102572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.60860175,13.78619155,0],[100.5590775,13.72024819,0]]2020-05-132020-05-13
4040โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาพระราม 4สะพานพระราม 962572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.5590775,13.72024819,0],[100.52189764,13.68801135,0]]2020-05-132020-05-13
4141โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572ฟ้าดินแดงสาทร102572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#add8e6[[100.55936985,13.7720833,0],[100.5300038,13.7220197,0]]2020-05-132020-05-13
42421 สีทอง กรุงธนบุรี ประชาธิปก0krongsiri10/8/2019 13:57ปกติ#FFD732[[100.50320735,13.72113571,0],[100.49934497,13.73322568,0]]2020-05-132020-05-13ตาราง : ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าตามผลการศึกษา

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าตามผลการศึกษาความต้องการในการให้บริการระบบขนส่งมวลชน

idmts_m_plan_idspecific_code_st_mtsname_mtsst_mts_planname_userdate_mts_storaganizationasset_id_status_mts_stcoordinateadddateupdatedate
11A8พญาไท krongsiri12/19/2017 14:26อื่นๆปกติ[100.5338,13.757028,0]2020-05-142020-05-14
22A2ลาดกระบังkrongsiri12/19/2017 14:39ปกติ[100.7487,13.727994,0]2020-05-142020-05-14
33A3บ้านทับช้างkrongsiri10/8/2019 13:15ปกติ[100.691944,13.732832,0]2020-05-142020-05-14
44A1สุวรรณภูมิkrongsiri10/8/2019 13:19ปกติ[100.752229,13.698137,0]2020-05-142020-05-14
55A7 ราชปรารภkrongsiri10/8/2019 13:05ปกติ[100.542166,13.755104,0]2020-05-142020-05-14
66A5รามคำแหงkrongsiri10/8/2019 13:09ปกติ[100.600163,13.742987,0]2020-05-142020-05-14
77A6 มักกะสันkrongsiri10/8/2019 13:07ปกติ[100.561229,13.750984,0]2020-05-142020-05-14
88A4หัวหมากkrongsiri10/8/2019 13:14ปกติ[100.645165,13.738035,0]2020-05-142020-05-14
99G4 ประชาธิปกkrongsiri10/8/2019 13:55ปกติ[100.499371,13.73329,0]2020-05-142020-05-14
1010G1 กรุงธนบุรีkrongsiri10/8/2019 13:52ปกติ[100.503435,13.721164,0]2020-05-142020-05-14
1111G2เจริญนครkrongsiri10/8/2019 13:53ปกติ[100.508918,13.726866,0]2020-05-142020-05-14
1212G3 คลองสานkrongsiri10/8/2019 13:54ปกติ[100.507181,13.730611,0]2020-05-142020-05-14
131A8พญาไท krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.5338,13.757028,0]2021-03-122021-03-12
142A2ลาดกระบังkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.7487,13.727994,0]2021-03-122021-03-12
153A3บ้านทับช้างkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.691944,13.732832,0]2021-03-122021-03-12
164A1สุวรรณภูมิkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.752229,13.698137,0]2021-03-122021-03-12
175A7ราชปรารภkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.542166,13.755104,0]2021-03-122021-03-12
186A5รามคำแหงkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.600163,13.742987,0]2021-03-122021-03-12
197A6มักกะสันkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.561229,13.750984,0]2021-03-122021-03-12
208A4หัวหมากkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ปกติ[100.645165,13.738035,0]2021-03-122021-03-12
219G4ประชาธิปกkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.499371,13.73329,0]2021-03-122021-03-12
2210G1กรุงธนบุรีkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.503435,13.721164,0]2021-03-122021-03-12
2311G2เจริญนครkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.508918,13.726866,0]2021-03-122021-03-12
2412G3คลองสานkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.507181,13.730611,0]2021-03-122021-03-12
2513N8หมอชิตkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.55375482,13.80247902,0]2021-03-122021-03-12
2614N7สะพานควายkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.5498036,13.79399441,0]2021-03-122021-03-12
2715N5อารีย์krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.54468721,13.77977447,0]2021-03-122021-03-12
2816N4สนามเป้าkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.54212448,13.77272243,0]2021-03-122021-03-12
2917N3อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.53710853,13.7627938,0]2021-03-122021-03-12
3018N2พญาไทkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.53383461,13.75695651,0]2021-03-122021-03-12
3119N1ราชเทวีkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.53158199,13.75185753,0]2021-03-122021-03-12
3220CENสยามkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.53422571,13.74559647,0]2021-03-122021-03-12
3321E1ชิดลมkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.54309066,13.74409486,0]2021-03-122021-03-12
3422E2เพลินจิตkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.54900758,13.74305574,0]2021-03-122021-03-12
3523E3นานาkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.55542453,13.74054884,0]2021-03-122021-03-12
3624E4อโศกkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.56041596,13.73702028,0]2021-03-122021-03-12
3725E5พร้อมพงษ์krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.5697448,13.73042714,0]2021-03-122021-03-12
3826E6ทองหล่อkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.57856484,13.72421995,0]2021-03-122021-03-12
3927E14แบริ่งkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.60179973,13.6611743,0]2021-03-122021-03-12
4028E7เอกมัยkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.58515465,13.71952032,0]2021-03-122021-03-12
4129E8พระโขนงkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.59127999,13.71515639,0]2021-03-122021-03-12
4230E9อ่อนนุชkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.60097251,13.70577132,0]2021-03-122021-03-12
4331E10บางจากkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.60536765,13.69681333,0]2021-03-122021-03-12
4432E11ปุณณวิถีkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.60904526,13.68929709,0]2021-03-122021-03-12
4533E12อุดมสุขkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.60950472,13.6799371,0]2021-03-122021-03-12
4634E13บางนาkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.60468531,13.66819048,0]2021-03-122021-03-12
4735W1สนามกีฬาแห่งชาติkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.52908858,13.74647758,0]2021-03-122021-03-12
4836S1ราชดำริkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.53946613,13.7394794,0]2021-03-122021-03-12
4937S2ศาลาแดงkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.53436816,13.72856275,0]2021-03-122021-03-12
5038S3ช่องนนทรีkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.5293571,13.7237646,0]2021-03-122021-03-12
5139S5สุรศักดิ์krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.52146768,13.71923727,0]2021-03-122021-03-12
5240S6สะพานตากสินkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.51416424,13.71880897,0]2021-03-122021-03-12
5341S7กรุงธนบุรีkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.50258311,13.72090111,0]2021-03-122021-03-12
5442S8วงเวียนใหญ่krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.49514703,13.72104955,0]2021-03-122021-03-12
5543S9โพธิ์นิมิตรkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.48596436,13.71920307,0]2021-03-122021-03-12
5644S10ตลาดพลูkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.47666399,13.71416545,0]2021-03-122021-03-12
5745S11วุฒากาศkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.46882865,13.7130335,0]2021-03-122021-03-12
5846S12บางหว้าkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.45777058,13.72082496,0]2021-03-122021-03-12
5947E16ปู่เจ้าkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.592025,13.637343,0]2021-03-122021-03-12
6048E19ปากน้ำkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.597101,13.602045,0]2021-03-122021-03-12
6149E17ช้างเอราวัณkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.590165,13.62137,0]2021-03-122021-03-12
6250E20ศรีนครินทร์krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.608953,13.592033,0]2021-03-122021-03-12
6351E21แพรกษาkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.608,13.584261,0]2021-03-122021-03-12
6452E23เคหะkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.607704,13.567584,0]2021-03-122021-03-12
6553E18โรงเรียนนายเรือkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.59488,13.608378,0]2021-03-122021-03-12
6654E22สายลวดkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.605329,13.577602,0]2021-03-122021-03-12
6755E15สำโรงkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.595725,13.64637,0]2021-03-122021-03-12
6856N16กรมทหารราบที่ 11krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.591916,13.86762,0]2021-03-122021-03-12
6957N21โรงพยาบาลภูมิพลkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.617287,13.910671,0]2021-03-122021-03-12
7058N9ห้าแยกลาดพร้าวkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.562032,13.816653,0]2021-03-122021-03-12
7159N11รัชโยธินkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.569773,13.829838,0]2021-03-122021-03-12
7260N17วัดพระศรีมหาธาตุkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.597026,13.875853,0]2021-03-122021-03-12
7361N18อนุสาวรีย์หลักสี่krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.600651,13.882352,0]2021-03-122021-03-12
7462N10พหลโยธิน 24krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.566449,13.824233,0]2021-03-122021-03-12
7563N19สายหยุดkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.604263,13.88482,0]2021-03-122021-03-12
7664N22พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.621586,13.917978,0]2021-03-122021-03-12
7765N23กม.25(แยก คปอ.)krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.625758,13.925006,0]2021-03-122021-03-12
7866N12เสนานิคมkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.573665,13.836456,0]2021-03-122021-03-12
7967N13มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.577173,13.842416,0]2021-03-122021-03-12
8068N14กรมป่าไม้krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.581863,13.850395,0]2021-03-122021-03-12
8169N15บางบัวkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.585189,13.856019,0]2021-03-122021-03-12
8270N20สะพานใหม่krongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.609069,13.896558,0]2021-03-122021-03-12
8371N24คูคตkrongsiri3/11/2021 9:24กรุงเทพมหานคร (กทม.)ปกติ[100.646468,13.932444,0]2021-03-122021-03-12
8472PP01คลองบางไผ่ (Khlong Bang Phai Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.408148,13.89224,0]2021-03-122021-03-12
8573PP02ตลาดบางใหญ่ (Talad Bang Yai Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.409113,13.881163,0]2021-03-122021-03-12
8674PP03สามแยกบางใหญ่ (Sam Yeak Bang Yai Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.41945,13.874658,0]2021-03-122021-03-12
8775PP04บางพลู (Bang Phlu Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.433861,13.87591,0]2021-03-122021-03-12
8876PP05บางรักใหญ่ (Bang Rak Yai Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.443764,13.876603,0]2021-03-122021-03-12
8977PP06บางรักน้อยท่าอิฐ (Bang Rak Noi Tha It Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.456098,13.87482,0]2021-03-122021-03-12
9078PP07ไทรม้า (Sai Ma Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.466692,13.870471,0]2021-03-122021-03-12
9179PP08สะพานพระนั่งเกล้า (Phra Nang Klao Bridge Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.480387,13.870632,0]2021-03-122021-03-12
9280PP09แยกนนทบุรี 1 (Yeak Nonthaburi 1 Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.494222,13.865912,0]2021-03-122021-03-12
9381PP10บางกระสอ (Bang Krasor Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.504773,13.861644,0]2021-03-122021-03-12
9482PP12กระทรวงสาธารณสุข (Minitry of Public Health Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.514786,13.848827,0]2021-03-122021-03-12
9583PP11ศูนย์ราชการนนทบุรี (Nonthaburi Civic Center Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.513051,13.860232,0]2021-03-122021-03-12
9684PP13แยกติวานนท์ (Yaek Tiwanon Station) krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.515082,13.839298,0]2021-03-122021-03-12
9785PP14วงศ์สว่าง (Wong Sawang Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.526697,13.829827,0]2021-03-122021-03-12
9886PP15บางซ่อน (Bang Son Station)krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.532357,13.820158,0]2021-03-122021-03-12
9987PP16เตาปูนkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.530878,13.806121,0]2021-03-122021-03-12
10088B04สวนจตุจักรkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.553104,13.802179,0]2021-03-122021-03-12
10189B05พหลโยธินkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.560653,13.813551,0]2021-03-122021-03-12
10290B17สีลมkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.536403,13.729242,0]2021-03-122021-03-12
10391B25บางไผ่krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.465234,13.724608,0]2021-03-122021-03-12
10492B02บางซื่อkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.539186,13.803054,0]2021-03-122021-03-12
10593B06ลาดพร้าวkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.573938,13.805721,0]2021-03-122021-03-12
10694B11พระราม 9krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.565126,13.757748,0]2021-03-122021-03-12
10795B15คลองเตย krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.554053,13.722396,0]2021-03-122021-03-12
10896B16ลุมพินีkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.545398,13.725836,0]2021-03-122021-03-12
10997B31บางโพkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.521055,13.806412,0]2021-03-122021-03-12
11098B33บางพลัดkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.505017,13.792406,0]2021-03-122021-03-12
11199B34สิรินธรkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.493492,13.783866,0]2021-03-122021-03-12
112100B35บางยี่ขันkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.485326,13.777377,0]2021-03-122021-03-12
113101B03กำแพงเพชรkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.54756,13.798013,0]2021-03-122021-03-12
114102B07รัชดาภิเษกkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.57436,13.798212,0]2021-03-122021-03-12
115103BL28หัวลำโพงkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.51712927,13.73761356,0]2021-03-122021-03-12
116104B29บางแคkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.42241,13.711903,0]2021-03-122021-03-12
117105B37สามแยกไฟฉายkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.469427,13.755725,0]2021-03-122021-03-12
118106B08สุทธิสารkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.573957,13.790298,0]2021-03-122021-03-12
119107B10ศูนย์วัฒนธรรมkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.570853,13.76732,0]2021-03-122021-03-12
120108B21สามยอดkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.50297,13.747109,0]2021-03-122021-03-12
121109B23อิสรภาพkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.485176,13.738197,0]2021-03-122021-03-12
122110B30หลักสองkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.409504,13.710802,0]2021-03-122021-03-12
123111B09ห้วยขวางkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.573449,13.779045,0]2021-03-122021-03-12
124112B12เพชรบุรีkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.563124,13.748605,0]2021-03-122021-03-12
125113B14ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.560425,13.723663,0]2021-03-122021-03-12
126114B18สามย่านkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.529365,13.732859,0]2021-03-122021-03-12
127115BL29วัดมังกรkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.509925,13.742239,0]2021-03-122021-03-12
128116B22สนามไชยkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.494483,13.743306,0]2021-03-122021-03-12
129117B24ท่าพระkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.474155,13.729662,0]2021-03-122021-03-12
130118B26บางหว้าkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.457218,13.72028,0]2021-03-122021-03-12
131119B27เพชรเกษม 48krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.445631,13.715513,0]2021-03-122021-03-12
132120B28ภาษีเจริญkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.434385,13.71289,0]2021-03-122021-03-12
133121B32บางอ้อkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.509914,13.798964,0]2021-03-122021-03-12
134122B36บางขุนนท์krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.473416,13.763355,0]2021-03-122021-03-12
135123B13สุขุมวิทkrongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.561475,13.738507,0]2021-03-122021-03-12
136124B38จรัญฯ 13krongsiri3/11/2021 9:24การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ปกติ[100.470791,13.740172,0]2021-03-122021-03-12