รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
 • การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี (1) การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี สำนักงานเลขานุการ : สำนักงานเลขานุการ
 • จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน (2) จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน กองวิเคราะห์และวิจัย : กองวิเคราะห์และวิจัย
 • โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณแยกบึงขวางถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี (4) งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณแยกบึงขวางถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (5) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการปรับปรุงลานเจษฎาบดินทร์ (6) โครงการปรับปรุงลานเจษฎาบดินทร์ กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • งานปรับปรุงบริเวณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (7) งานปรับปรุงบริเวณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (8) โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ (9) โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (10) โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ (11) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (12) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฏร์บูรณะ (13) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฏร์บูรณะ กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร (14) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน (15) โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) (16) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) กองควบคุมการก่อสร้าง : กองควบคุมการก่อสร้าง
 • ปรับปรุงจุดกลับรถถนนเลียบวารี จำนวน 4 แห่ง พื้นที่เขตหนองจอก (งบเพิ่มเติมปี 64) (17) ปรับปรุงจุดกลับรถถนนเลียบวารี จำนวน 4 แห่ง พื้นที่เขตหนองจอก (งบเพิ่มเติมปี 64) สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
 • โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (18) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานออกแบบ : สำนักงานออกแบบ
 • งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (19) งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง สำนักงานออกแบบ : สำนักงานออกแบบ
 • ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (20) ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง สำนักงานออกแบบ : สำนักงานออกแบบ
 • การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ (ต่อเนื่อง) (21) การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ (ต่อเนื่อง) กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน : กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
 • ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกา และแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ (22) ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกา และแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ : สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
 • จ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ (23) จ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ : สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
 • งานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม พื้นที่เขตคลองเตยและปทุมวัน (24) งานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม พื้นที่เขตคลองเตยและปทุมวัน สำนักงานวิศวกรรมทาง : สำนักงานวิศวกรรมทาง
 • ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง